Sunteți pe pagina 1din 6

Motive pentru existenta consilierii vocationale:

-- societatea interesata de obtinerea eficientei maxime in diferite activitati


profesionale.
- evolutia societatii de consum, revolutia tehnico-stiintifica si progresul tehnilogic
au stimulat cu timpul, diversificarea profesiiilor, insotite de aparitia unor profesii noi
Definitie:
Consilierea vocationala este o disciplina aplicativa ce sintetizeaza preocuparile
specialistilor privind activitatea de orientate/reorientare scoalara, abilitare,
conversie/reconversie profesionala situandu-se la intersectia unor domenii
aplicative precum psihologia carierei, consiliere psihologica, psihologia muncii si
psihodiagnostic.
Consilierea vocationala nu este doar un proces de cautare a celei mai potrivite
persoane pentru un job, si un proces de descoperire a unui ansamblu de valori,
interese, credinte, abilitati, aptitudini etc, care sa corespunda cel mai bine unui job,
dublat de ajutorul efectiv, acordat clientului in scopul asigurarii premiselor
dezvoltarii persoanale.
Cariera:
CARIERA.
Vizeaza, la modul cel mai general, aspectul diacronic (de lunga durata) al exercitarii,
ocuparii diferitelor pozitii, a rolurilor jucate intr-o organizatie.
Orientarea in cariera - ansamblul de actiuni de planificare a carierei, asistenta de
specialitate, privind luarea deciziilor, precum si asistenta pentru adaptarea la o
anumita cariera.
Dezvoltarea pentru cariera - avansarea in cariera ca urmare a formarilor si
perfectionarii profesionale specifice.
TENDINTE ACTUALE IN CONSIDERAREA CARIEREI
-inlocuirea stabilitatii carierei cu mobilitatea acesteia (instabilitate partiala)
- accentuarea caracteristicilor de slaba predictibilitate a cursului carierei
- trecere a de la carierere legate aproape exclusiv de lumea muncii si a
organizatiilor, la carierele deschide, flexibile ce permit adaptarea la modificarile
aparute pe piata muncii
- deplasarea centrului de greutate de la managementul carierei catre
automanagementul carierei
- trecerea de la axarea pe prezentul carierei la axarea pe elaborarea unei viziuni de

viitor a carierei
- actiunea concomitenta a carierelor singulare cu carierele duble cu o usoara
predominanta a acestora din urma.

FUNCTIILE PROCESULUI DE CONSILIERE VOCATIONALA


1. Functia Cognitiva - se materializeaza in procesul cunoasterii si autocunoasterii
potentialului de care dispunem la un moment dat.
2. Functia formativa si de dezvoltare personala: incredere in fortele proprii,
dezvoltarea abilitatilor sociale, autodezvoltare.
3. Functia de initiere si reglare a comportamentului decizional.
4. Functia de de planificare a carierei pe termen mediu si lung.
5. Functia de reabilitare, reorientare si reconversie profesionala in situatii
de crize economica sau ca urmare a scaderii capacitatii de munca din varii
motive
Procesul consilierii vocationale poate fi abordat ca un sistem functional cu
urmatoarele componente:
- obiectivele consilierii: ajutorarea clientului pt a fi capabil sa se cunoasca mai
bine si sa decida pt o profesie sau alta
- activitatea de consiliere/procesul desfasurat etapizat pe parcursul careia
consilierul ofera sprijin si repere specializare iar clinetul primeste ajutor si
stabileste repere de dezvoltare vocationala
- factorul uman: consilierea poate fi individuala sau de grup. Pentru fiecare se
stabilesc obiective si strategii de actionare deferentiate
- relatia de consiliere: relatie de interactiune specifica bazata pe incredere
- rezultatele procesului de consiliere vocatioanala: dezvoltarea vocationala,
dezvoltarea persoanala, a capacitatii de decizie
********
Standarde specifice ale consilerii vocationale
1. Informarea clientului pentru obtinerea consimtamantului informat, prezentarea
alternativelor de abordare a problemei, metode si tehnici utilizate,riscurile alegeri
unei profeseii.

2. Obtinerea permisiunii inainte de a efectua inregistrari audio sau video in timpul


furnizarii serviciilor de consiliere
3. Este necesara obtinerea consimtamantului clientului pentru dezvaluirea
informatiilor din cadrul procesului de consiliere.
4. Procesul cosilierii se va desfasura in absenta altor persoane , acestea pot fi
admise doar prin acordul clientului.
5. Stabilirea limitelor confidentialitati.

Clasificarea ocupatiilor in Romania


Patru niveluri:
Nivelul 1 Grupe majore ; Nivelul 2 Subgrupe majore; Nivelul 3 Grupe minore;
Nivelul 4 Grupe de baza
Teoria lui Holland In timpul elaborarii teoriei oameni puteau fi clasificati in sase
categorii: Realist,Investigator,Artisitic,Social,Intreprinzator si Conventional. Dupa
teoria lui oamenii tind sa aleaga o profesie care sa le puna maximal capacitatile
intelectuale si motrice, exprimate in comportamente . corespunz.Profesia si mediul
de lucru contin caracteristici similare unui anumit tip de personalitate, constituie
factori care genereaza aparitia satisfactiei de munca; in aceste conditii structurile
de personalitate pot fi valorizate si exprimate cel mai bine in acel context
profesional.
Realist tip masculin ,stabil emotional, materialist buna organizare in plan
actiunilor motorii; prefera mediu saturat de activitati, actiuni si operatii concrete
agricultor pompier- pescar tehnician
Investigativ centrat pe abord. de tip teoretic, ghidat de adevarul,bine orientat in
sarcina,introvert; mediul care il stimuleaza intelectual si ce presupune integrarea
flexibila al strategiilor algoritmice cu cele euristice ; - Psiholog,
sociolog,cercetator,istoric,biolog, statisticiean
Artistic - activiti flexibile, sens. Emotionala,nonconformist,evita activit. Organizate;
prefera mediu care stimuleaza originalitatea si creativitatea; Actor,
regizor,poet,scriitor,model,fotograf,Arhitect
Social prietenos, agreabil, abilitati de relationare cauta cont. social, prefera un
mediu care se caract. prin mentinerea si dezvoltarea relatiilor sociale;
psihoterapeut,clinician,profesor,preot,antrenor,Librar.

Intreprinzator extravert,intiativ,asuma riscuri,flexibilitate decizionala, tendinte


de domninare; pref. mediul de afaceri, situatii cu risc,competitivitate; Manager
HR,manager vanzari,Politician,Avocat,Agent
Conventional conformist,prefera siguranta in munca,loial fata de putere,rutina,;
pref. mediul structurat care asigura confort psihic, sarcini repetitive; Analist
financiar, Bibliotecar,Secretara

Teoria elaborata de Ana Roe are la baza conceptul de trebuinta,asa cum a fost
abordat la MASLOW,si postuleaza faptul ca experientele din copilarie activeaza,
intretin si intaresc anumite trbuinte ce vor influenta alegera vocationala de mai
tarziu. Roe a avut in vedere in mod deosebit, relatia de interactiune intre trei factori:
xperiente din copilarie, dezvoltarea personalitatii si alegerea vocationala. Din
perspectiva procesului de consiliere vocationala, consilierul trebuie sa determine
ierarhia trebuintelor cu mijloace si metode adecvate (interviu, inventare de
valori),apoi sa procedeze la identificarea gradului de normalitate a familiei
clientului (in termeni de dezvoltarea trebuintelor). In procesul consilierii este
necesarea identificarea structurii trebuintelor clientului si stabilirea concordantei cu
specificul vocational al ocupatiei.
Conform Tidemann, in alegerile vocationale, oameni parcurg doua etape principale
1. Etapa de anticipare ( are trei stadii explorarea,cristalizarea,alegerea si
clarificarea0 . 2. Etapa de implementare (inductia este etapa de initiere a
clientului in sistemul cerintelor si beneficiilor aferente postului; reformarea
datorita selectivitatii personale; integrarea - stadiul unor procese complexe de
asimilare a solicitarilor specifice a postului si de acomodare interna.
Shein a identificat 8 categorii de ancore ale carierei.
1. Competenta tehnica sau functionala ancora spec. pt. oameni atrasi din munca
in sine
2. Competenta manageriala generala ancora de a conduce
3. Ancora autonomie sau independenta specif. oamenilor dare doresc sa faca
lucrurile in modul ei.

4. Ancora :Siguranta si stabilitate - caract. Persoanele care valoriz mediile


organizat. predictibile.
5. Creativitate anterprenoriala ancora oamenilor cu initiativa
6. Dedicarea in favoarea unei cauze ancora oam. Care simt nevoia de a oferi
ajutor altor oamenii.
7. Provocare pura oameni care cauta provocatie
8. Ancora Stilul de Viata pt persoanele care vor sa se implice in munca.

Donald Super Introduce conceptul Life Span se refera la faptul ca dezvoltarea


vocationala are loc de a lungul vietii cu parcurgerea a 5 stadii. 1. Stadiul
cresteriii de la nastere pana 14 ani , explorarea lumii de catre copil; 2. Stadiul
Explorarii 15-24 ani copilul se orienteaza spre anumite forme de pregatire
(tentativa 15-17 ani; tranizitie 18-21 ani; incercari 21-24 ani); 3. Stadiul
instalarii 25 44 ani (incercare 24-30 persoana testeaza jobul ca sa vada in ce
masura i se potrivste,; stabilizare 31-44 persoanamentine pozitia )

Structura procesului de consiliere Dupa Gybers


1. Stabilirea obiectivelor clientului 3 faze deschiderea catre client si
formarea alientei de lucru , culegerea informatiilor despre client ( se folosesc
ghiduri de consiliere, instrumente calitative si alte) , si intelegerea si formularea
ipotezelor asupra unor actiuni specifice.
2. Rezolvarea problemeor si scopurilor 3 faze Actiune ( se folosesc tehnici
de consiliere pt solutionarea problemelor), Dezvoltarea obiectivelor carierei si a
planurilor de actiune( se elaboreaza impreuna cu clientul planuri de cariera sau
planuri de actiune menite a contribui realizarea obiectivelor):,Evaluarea
rezultatelor si incheierea relatiei (cand obiectivele clientului sunt atinse si
problemele lui sunt rezolvate.

Structura procesului de consiliere Dupa Bramer


1. Stabilirea unei relatii specifice cu cientul si implicarea acestuia in rezolv.propriilor
probleme
2.Identificarea si clarificarea problemei si stabilirea obiectivelor consilierii.
3. Culegerea informatiilor relevante.

4. analiza consecintele din diversele alternative posibile


5. Clarificarea sistemului de valori
6. Reexaminarea obiectivelor a solutiilor alternative
7.Fromularea unui plan de actiune in ved. Atingerii obiectivelor
8. monitorizarea si reeavaluarea periodica a modalitatilor de actiune