Sunteți pe pagina 1din 2

SC MAJESTIC IMPEX SRL

J09/278/1993
RO 3919948
PROCES VERBAL DE CASARE
A OBIECTELOR DE INVENTAR
Incheiat azi 31.12.2012
Subsemnatul TUDORACHE MARIOARA , a procedat la inventarierea obiectelor de inventar ale
SC MAJESTIC IMPEX SRL.
In urma inventarierii propun casarea obiectelor de inventar care nu mai indeplinesc conditiile tehnice
de utilizare si care la data incheierii prezentului proces verbal prezinta un grad mare de uzura fizica si morala.
Obiecte de inventar propuse spre casare:
- in valoare de 104858,52 lei conform situatiei de mai jos
Motivul casarii

Nr.
Crt

Denumirea obiect de inventar

U/M

Cntitatea

Pret unitar

Valoarea

VESELA

buc

15288.20

15288.20

Deteriorat

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CHIOSC TERMOPAN
VITRINA FRIGORIFICA
RAFT 3m x 1,5 m
Masa inox 2,5m x 0,8 m
Masa inox 2,5m x 0,8 m
Mese lemn +scaune tapitate
Mese melaninate+schelet metalic
Scaune tapitate
Set mobilier birou
Scaun birou tapitat
Scaun tapitat cu schelet metalic
Casa de marcat fiscala
Soba gatit
Filtru cafea
Set boxe Sony
Central termica IMERGAS
D.V.D COOWA
Cuptor microunde
Purificator aer
Televizor color
Storcator tomate
Copiator ACE-XEROX
Roller grill
Oala gastro 25 l
Polonic
Aer conditionat
Lada frigorifica

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

2
2
4
1
1
34/136
25
134
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
4
1

8510
1890
980
640
730
8512
2389
3300
972
972
143
714
4418
857
588
3786
227
268,82
15980,29
1041,94
125,97
1008,40
599
189,90
25,98
9365,60
1220,39

8510
1890
980
640
730
91,59
2389
3300
972
972
143
714
4418
857
588
3786
227
268.82
15980,29
1041,94
35,78
1008,40
599
189,90
25,98
9365,60
1220,39

Uzate
Stricat
Rupt
Rupta
Rupt
Rupte
Uzat+rupte
Uzate+rupte
Uzat+rupt
Stricat
Stricat
Stricata
Striata
Stricat
Stricat
Deteriorata
Stricat
Stricat
Stricat
Sticat
Uzata
Sticat
sticat
Uzata
Rupt
Uzat+deteriorat
Stricat

Nr.
Crt
29
30
31
32

Denumirea
Mobilier bar
Mobilier restaurant
Scaun lemn
Aerotema

TOTAL
Membrii comisiei de inventariere,
-RESPABIL ECONOMIC ..

Motivul casarii

U/M
buc
buc
buc
buc

Cntitatea
1
1
60
1

Pret unitar
4957,98
22936
8340
78,16

Valoarea
4957,98
22936
8340
78,16

104858,52

Uzat+rupt
Uzat
Stricate+rupte
Stricata

Administrator

Se aproba casarea,