Sunteți pe pagina 1din 1

Propunerile dumneavoastr cu privire la:

Modul de func ionare al CLC


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Subiectele care ar trebui s fie dezb tute în cadrul CLC


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Alte propuneri
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

În cazul în care dori i s activa i în cadrul unei comisii v rug m s specifica i comisia
respectiv , timpul pute i pe care pute i s -l aloca i activit ii în comisie,
profesia/specialitatea dumneavoastr

Comisia
________________________________________________________________________

Timpul alocat (nr. ore/s pt mân , nr. ore/lun )


________________________________________________________________________

Profesia i specialitatea
________________________________________________________________________

Nume i prenume, date de contact (adresa nu este


obligatorie)............................................................................................................................