Sunteți pe pagina 1din 11

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA


TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com

________________________________________________________________
Vizat Director:
Vizat responsabil Comisie metodica:

PLANIFICARE CALENDARISTICA
adaptata
Anul scolar 2014-2015
Aria curricular: Limb i comunicare
Disciplina: Limba Englez
Manual: Snapshot Starter, ed. Lomgman
Clasa a V-a C
Ore: 2/ spt.
Nivel: Limba 2
Profesor: Ivancu Alexandra

SEMESTRUL I
Nr.
Crt
.
2

Continutul
tematic
al
unitatii de
invatare

UNITATEA
DE
INVATARE
Unit 1
ITS GREAT
TO BE HERE

Copilul despre
sine: insuiri
fizice,
naionalitate

CONTINUTU
RI

To be
This/that
a/an

C.S.

1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice


limbii engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;

INSTRUME
NTE
DE
EVALUARE

NR. ORE
TC

CD

Spt.

AP

S1
S2
S3

OBS.

UNIT 2
WHOS EM?

Copilul si
lumea
inconjuratoar
e:activitati
pentru timpul
liber

UNIT 3
IM FRENCH
CANADIAN

UNIT 4
CAN YOU
SPELL THAT
PLEASE?

Scoala:
obiecte
scolare

Copilul
despre
sine:
insusiri
fizice si
morale ,
nationalit
at

Copilul desre
sine: a se
prezenta

To be
Where
Possessive
adjectives

Plural of
nouns
To be
Fct. Com:
1,3,4

Can
Days of the
week

2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze


2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice
limbii engleze
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice
limbii engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
2.5 s foloseasc formule conversaionale uzuale n
dialoguri simple, dirijate;
4.1 s transpun forma sonor n forma scris a
cuvntului
4.2 s redacteze mesaje scurte
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice
limbii engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar

15.09
-3.10

Handouts
Observare
sistematica

Handouts
Observare
sistematica

S4
S5
4
6.10
17.10

Handouts
Observare
sistematica

Handouts
Observare
sistematica

S6
20.10
24.10

S7
S8
27.10
7.11

UNIT 5
REVISION

UNIT 6
IVE GOT
TWO
SISTERS

Copilul
despre sine:
varsta, nume,
insusiri
morale si
fizice,
nationalitate

Familia:
membrii,
descriere

To be
a/an
can
plural of nouns

1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice


limbii engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
2.5 s foloseasc formule conversaionale uzuale n
dialoguri simple, dirijate;

Possessive adj
Have got

1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice


limbii engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice
limbii engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice
limbii engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor

REVISION

UNIT 7
DO YOU
LIKE HEAVY
METAL?

Copilul si
lumea
inconjurat
oare
gusturi si
preferinte

Present
simple
Have got

Present
simple

Handouts
Observare
sistematica

Handouts
Observare
sistematica

Handouts
Observare
sistematica

Handouts
Observare
sistematica

S9
10.11
14.11

S10
S11
17.11
28.11

S12
2.12
5.12

S1314
8.12
19.12

propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familia

10

11

12

UNIT 8
CAN I
COME
TOO?

UNIT 9
WELCOME
TO
BRIGHTON

REVISION

Copilul
despre sine:
cumparaturi

Cultura si
civilizatie:
orasul
Brighton

Present
simple for
fixed
activities

Place
presositions
: in, next to,
near, in
front of
There is
/there are
Prepositions
Present
simple
can

1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii


engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu rostit
clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un obiect/ o
persoan din universul familiar
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii
engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu rostit
clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii
engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu rostit
clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
4.2 s redacteze mesaje scurte

Handouts
Observare
sistematic
a

Handouts
Observare
sistematic
a

Handouts
Observare
sistematic
a

S1516
5.01
16.01

S17

19.01
23.01

S18
26.01
30.01

SEMESTRUL II
1

REVISION

Cultura si
civilizatie:
orase.cante
ce.

To have

UNIT 11
I NEVER
GO
STRAIGH
T HOME

Copilul
despre
sine:
activitati
zilnice

Present
simple
pentru
actiuni de
rutina
always,usua
lly,often,so
metimes,nev
er
Fct.com.: 6.

UNIT 12
CAN YOU
SCUBA
DIVE?

Copilul
despre
sine:
activitati
sportive

How often +
expresii
adverbiale
Prepozitiile
in,on

UNIT 14
WHAT
ARE YU
GOING TO
WEAR?

Copilul
despre
sine:
imbracami
nte

Adjectivul
demonstrativ
these/those

1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii


engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii
engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
2.5 s foloseasc formule conversaionale uzuale n
dialoguri simple, dirijate;
4.1 s transpun forma sonor n forma scris a
cuvntului
4.2 s redacteze mesaje scurte
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii
engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii
engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii

Handout
s
Observar
e
sistemati
ca

Handout
s
Observar
e
sistemati
ca

Handout
s
Observar
e
sistemati
ca
Handout
s
Observar
e

S1
2

9.02
13.02

S2
S3
16.02
27.02

S4
S5
2.0313.03

S6
S7
3

16.027.03

REVISION

UNIT 16
WERE
YOU OUT
LAST
NIGHT?

UNIT 17
DID YOU
TALK
ABOUT
ME?

UNIT 18
IT WAS A
WARM
EVENING

Copilul
despre
sine:activit
ati
sportive.

Present tense
simple

Copilul si
lumea
inconjurato
are:
activitati in
timpul
liber.
Lumea
fantastica :
filme.
Copilul si
lumea
inconjurato
are:
coresponde
nta.

Past simple
al verbului
to be

Vremea :
caracteristi
ci

Past simple
al verbelor
neregulate
.

Past simple
al verbelor
regulate
Forma
interogativa
al trecutului

scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii
engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii
engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
cuvntului

1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii


engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii
engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze

sistemati
ca

Handout
s
Observar
e
sistemati
ca
Handout
s
Observar
e
sistemati
ca

S7
S8
3

23.03
-3.04

S910
20.04
30.04

S10
S11
Handout
s
Observar
e
sistemati
ca
Handout
s
Observar
e

30.04
-8.05

S12
S13
11.05
22.05

10

UNIT 19
MY
JOKES
FUNNIER

Copilul si
lumea
inconjurato
are: mediul
inconjurato
r.

Adjectives
The natural
environment

REVISON

Revision

Tense forms
Adjectives
Nouns

2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii


scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii
engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu
rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor
propoziii simple
1.1 s recunoasc i s disting sunete specifice limbii engleze
1.2 s desprind sensul global al unui mesaj simplu rostit clar i rar;
2.1 s reproduc sunete specifice limbii engleze
2.2 s reproduc enunuri simple - recitare de poezii scurte;
2.3 s pronune i s intoneze corect la nivelul unor propoziii simple
2.4 s produc un enun simplu despre un
obiect/ o persoan din universul familiar
4.2 s redacteze mesaje scurte

06.04-10.04 Saptamana altfel : Programul Sa stii mai multe , sa fii

sistemati
ca

Handout
s
Observar
e
sistemati
ca
Handout
s
Observar
e
sistemati
ca

S14
S15
4

25.05
5.06

3
S16
S17
8.06
19.06

PROIECTARE DIDACTIC SEMESTRUL I


LIMBA ENGLEZ
NR.CRT.

UNITATEA DE OB.
NVARE
DE
REF.

DETALIEREA
UNITII DE
NVARE

NR.
ORE

DATA

1.

Numerele 0-10

Cifrele 0,1,2,3

17 sept

2.

3.

4.

Formule de
adresare

Obiecte din
clas

Animalele
domestice

O1

O2

O3

O4

Cifrele 4,5,6

Cifrele 7,8,9,10
Hello, my name
is(formule de
salut:bun,
bun dimineaa,
bun seara,
la revedere,
ce mai faci?,
mulumesc,
bun,cum te
cheam?,
bun,numele meu
este )
Ce este aceasta?
(What is this?)
-jucriile din clas
-penarul,creionul,
banca,scaunul,
caietul,
cartea
Animalele i
psrile domestice

1
1
1

ACTIVITATEA DE
NVARE

RESURSE
DIDACTICE

INSTRUMENTE
DE EVALUARE

-explicaia
-conversaia
-exerciiul

-aprecierea
verbal

-explicaia
-conversaia
-exerciiul

-aprecierea
verbal

-explicaia
-conversaia
-exerciiul

-aprecierea
verbal

Exerciii de
-explicaia
identificare i
-conversaia
denumirea animalelor -exerciiul

-aprecierea
verbal
-notarea

Exerciii de
24 sept exprimare
1 oct
corect
8 oct
15 oct
Exersarea salutului n
limba englez

22 oct
29 oct
1
1

1
1
1

Exerciii de
identificare i
denumirea obiectelor
n limba englez
12 nov
19 nov
26 nov

OBS.

din imaginile
prezentate

5.

6.

Animalele
slbatice

Fructele

O5

O6

Animalele slbatice
(lupul,vulpea,
ursul,iepurele,
tigrul,leul,
elefantul,
girafa,maimua,
zebra,
hipopotamul,
crocodilul etc.)
Mr,par,piersic,
banan,
cais,
strugure

1
1
1

3 dec
10 dec
17 dec

Legumele

O7

Roie,ardei,
cartof,
castravete,
morcov,
ceap

1
1

Exerciii de redare a
fructelor n limba
englez

28 ian
Recapitulare
8.

Recapitulare

O1-07

-aprecierea
verbal
-notarea

7 ian
14 ian

21 ian
7.

-imagini i film
n limba
englez cu
animalele
domestice
Exerciii de
-explicaia
identificare i
-conversaia
denumirea animalelor -exerciiul
slbatice
-imagini i film
n limba
englez

-explicaia
-conversaia
-exerciiul
-imagini i film
audio cu fructe
i cuvintele
audio n limba
englez
Exerciii de redare a
-explicaia
legumelor n limba
-conversaia
englez
-exerciiul
-imagini i film
audio cu
legume n limba
englez
Exerciii de memorie, -explicaia
de recapitulare a
-conversaia
cuvintelor nvate
-exerciiul

PROIECTARE DIDACTIC SEMESTRUL II

-aprecierea
verbal

-aprecierea
verbal
-notarea

-aprecierea
verbal

LIMBA ENGLEZ
NR.CRT.

UNITATEA
DE
NVARE

OB.
DE
REF.

DETALIEREA
UNITII DE
NVARE

NR.
ORE

DATA

1.

Culorile

O8

Rou,verde,
Galben,portocaliu,
Albastru,
Alb,negru,gri,
Violet

1
1

11 febr Exerciii de
18 febr pronunare i
denumire corect
a culorilor

2.

Familia mea

O9

Mama,tata,
Bunica,bunicul,
Sora,fratele,
Mtua,unchiul
Verioara,vrul

1
1
1

ACTIVITATEA DE
NVARE

25 febr
4
martie Exerciii de
11 mar identificare i de
pronunare corect a
membrilor familiei
n limba englez
18 mar
25 mar

3.

4.

Anotimpurile

Corpul uman

O10

O11

Primvara
Vara
Toamna
Iarna
Lunile anului
Nas,urechi,
cap,mini,picioare,
Fa, degete

1
1
1 apr
8 apr
15 apr
1
1
1
29 apr
6 mai

5.

Mijloace de

O12

Maina,autobuzul,

Exerciii de
denumire corect a
anotimpurilor i
lunilor anului n
limba englez
Exerciii de
identificare i de
numire corect a
prilor corpulul
uman
Exerciii de

RESURSE
DIDACTICE

INSTRUMENTE
DE EVALUARE

-explicaia
-conversaia
-exerciiul
-filmule cu
imagini audio
n limba
englez

-aprecierea
verbal

-explicaia
-conversaia
-exerciiul
-filmule cu
imagini audio
n limba
englez (suport
vizual i
auditiv)
-explicaia
-exerciiul
-conversaia
-calculatorul

-aprecierea
verbal
-notarea

-aprecierea
verbal

-conversaia
-explicaia
-exerciiul
-calculatorul

-aprecierea
verbal
-notarea

-conversaia

-aprecierea

OBS.

transport

6.

7.

8.

Figuri
geometrice

Obiecte din
cas

Recapitulare

O13

O14

O8O14

Tramvaiul,metroul,
Trenul,avionul,
Vaporul

Cercul,ptratul,
Triunghiul,
Dreptunghiul

1
1

Televizorul,
Calculatorul,
Masa,scaunul,
Patul,
Canapeaua,biblioteca,
Dulapul

1
1

Recapitulare

1
1

13 mai
20 mai

27 mai
3 iunie

10
iunie
17
iunie

identificare i de
denumire corect
a mijloacelor de
transport
Exerciii de
identificare i
denumire corect a
figurilor
geometrice
Exerciii de
identificare i
denumire corect
a obiectelor din cas

Exerciii de memorie
a cuvintelor nvate

-explicaia
-exerciiul
-calculatorul

verbal

-explicaia
-conversaia
-exerciiul
-calculatorul

-aprecierea
verbal
-notarea

-explicaia
-conversaia
-exerciiul
-filmule cu
obiectele din
cas prezentate
n limba
englez
-conversaia
-exerciiul

-aprecierea
verbal
-notarea

-aprecierea
verbal