Sunteți pe pagina 1din 8

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei

Codul
disciplinei

INTRODUCERE N DREPTUL ROMAN

Anul de studiu

Semestrul*

D.D.1.1.04

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opional, F- facultativ}
Ob
Numrul de credite
Total ore din planul de nvmnt
42
Total ore studiu individual 161
Total ore pe semestru
Prof. Dr. EMIL MOLCUT;

Titularii disciplinei

E
DF
4
203

Prof. Dr. DAN OANCEA.

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza cte o fi pentru fiecare
semestru
DE DREPT

Facultatea
Domeniul fundamental de
tiin, art, cultur
Domeniul pentru studii
universitare de licen

---

Numrul total de ore (pe semestru) din


planul de invatamant
(Ex: 28 la C dac disciplina are curs de
14_saptmni x 2_h_curs pe saptmn)

---

Total

C**

Direcia de studii

---

42

28

14

---

---

DE DREPT PUBLIC

Catedra

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiionate)

---

Recomandate

---

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs

28

8. Pregtire prezentri orale

14

2. Studiu dupa manual, suport de curs

28

9. Pregatire examinare final

56

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

10. Consultaii

4. Documentare suplimentar n bibliotec

11. Documentare pe teren

---

5. Activitate specific de pregtire


SEMINAR i/sau LABORATOR

---

12. Documentare pe INTERNET

---

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

13. Alte activiti

---

7. Pregatire lucrri de control

10

14. Alte activiti

---

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

161

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia domeniului de licen i fia specializrii)
1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvata a noiunilor specifice
disciplinei:)
Cunoasterea terminologiei juridice, creatie a romanilor;
Intelegerea sensurilor proprii fiecarei categorii si fiecarui concept juridic;
Stapanirea principiilor fundamentale si a regulilor de drept;
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i
a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei):
Interpretarea corecta a textelor juridice romane si a oricarui text juridic in general;
Cunoasterea institutiilor juridice romane in procesul aparitiei si evolutiei lor istorice;
Surprinderea relatiilor dintre categoriile si conceptele juridice;
Explicarea determinarii de tip dialectic dintre baza economica a societatii romane si
suprastructura juridica a acesteia, determinare valabila de-a lungul intregii istorii a societatii
umane.
Competene specifice 3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice
disciplinei
specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
Intelegerea continutului si semnificatiei institutiilor juridice moderne;
Insusirea metodologiei necesare clasificarii si calificarii conceptelor juridice moderne;
Perfectionarea discursului juridic, in sensul exprimarii corecte si fluente in limbajul juridic;
Insusirea artei de a rationa in drept.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul tiinific /
cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui sistem
de valori culturale, morale i civice / valorificarea optima i creativa a propriului potenial n
activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice
/ angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane - instituii cu responsabiliti similare /
participarea la propria dezvoltare profesional):
Dezvoltarea constiintei juridice si a constiintei civice;
Cultivarea spiritului de dreptate si justitie;
Intelegerea locului si rolului valorilor juridice in cadrul axiologiei sociale.

Curs 1

OBIECTUL I IMPORTANA DREPTULUI PRIVAT ROMAN


Obiectul dreptului privat roman.
Importana materiei.
Universalitatea terminologiei juridice romane.
Etapele evoluiei dreptului romnesc sub influena dreptului roman.
Diviziunile dreptului roman.
Diviziunile dreptului privat roman.
Documentele dreptului roman.

Curs 2

PRIVIRE ISTORIC
Fondarea Romei.
Structura social a Romei n epoca prestatal.
Organizarea conducerii sociale a Romei n epoca prestatal.
Reformele lui Servius Tullius. Apariia statului roman.
Organizarea social a Romei n epoca regalitii n forma statal.
Organizarea de stat a Romei n epoca regalitii.
Organizarea social a Romei n epoca republicii.
Organizarea de stat a Romei n epoca republicii.
Organizarea social i de stat a Romei n epoca principatului.
Organizarea social i de stat a Romei n epoca dominatului.
Epocile dreptului privat roman.

Curs 3
IZVOARELE DREPTULUI PRIVAT ROMAN
Programa analitic

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Conceptul de izvor de drept.


Obiceiul.
Etapele adoptrii legilor romane.
Structura legilor romane. Clasificarea legilor dup sanciune.
Legea celor XII Table.
Edictele magistrailor.
Raportul dintre dreptul civil i dreptul pretorian.
Jurisprudena n epoca veche.
Jurisprudena n epoca clasic.

Curs 4
IZVOARELE DREPTULUI PRIVAT ROMAN (continuare)
j. Ius publice respondendi i legea citaiunilor.
k. Senatusconsultele.
l. Constituiunile imperiale.
OPERA LEGISLATIV A LUI IUSTINIAN
a. Importana operei legislative a lui Justinian.
b. Codificri realizate n epoca prejustinian.
c. Legislaia lui Justinian.
d. Alteraiuni de texte. Metode de depistare a interpolaiunilor.

Curs 5
PROCEDURA CIVILA ROMANA

NOTIUNI INTRODUCTIVE
a. Obiectul procedurii civile romane.
b. Evoluia procedurii civile romane.
c. Formele justiiei private.
d. Caracterele procedurii legisaciunilor.
DESFURAREA PROCESULUI N SISTEMUL PROCEDURII LEGISACIUNILOR
a. Faza in iure.

b. Faza in iudicio.
LEGISACIUNILE DE JUDECAT
a. Sacramentum.
b. Iudicis arbitrive postulatio.
c. Condictio.

LEGISACIUNILE DE EXECUTARE
a. Manus iniectio.
b. Pignoris capio.
Curs 6
PROCEDURA FORMULAR
NOTIUNI INTRODUCTIVE
a. Apariia procedurii formulare.
b. Legea Aebutia.
FORMULA
a. Rolul formulei.
b. Structura formulei.
DESFURAREA PROCESULUI
a. Faza in iure. Litis contestatio i efectele sale.
b. Faza in iudicio.
c. Reprezentarea n justiie.
Curs 6
PROCEDURA FORMULAR (continuare)
ACIUNI
a. Generaliti
b. Aciuni in rem i aciuni in personam.
c. Aciuni civile i aciuni honorarii.
d. Aciuni penale i aciuni rei persecutorii.
e. Aciuni directe i aciuni utile.
f. Aciuni de drept strict i aciuni de bun credin.
g. Aciuni arbitrarii.
EFECTELE SENTINEI
a. Fora executorie a sentinei.
b. Fora juridic a sentinei
Curs 7
PROCEDURA EXTRAORDINAR

PERSOANE - CAPACITATEA JURIDIC

a. Conceptul de persoan.
b. nceputul i sfritul personalitii.
SCLAVII
a. Generaliti.
b. Izvoarele sclaviei.
c. Condiia juridic a sclavului.
OAMENII LIBERI
a. Generaliti.
b. Cetenii.
c. Latinii.
d. Peregrinii.
Curs 8

DEZROBIII

a. Generaliti.
b. Formele dezrobirii.
c. Condiia juridic a dezrobiilor.
d. Legile de limitare dezrobirilor.
OAMENII LIBERI CU O CONDIIE JURIDIC SPECIAL
COLONII
FAMILIA ROMAN
a. Terminologie.
b. Persoane sui iuris i persoane alieni iuris.
c. Rudenia civil i rudenia de snge.
PUTEREA PRINTESC
a. Caracterele puterii printeti.
b. Transformrile puterii printeti.
Curs 9

CSTORIA
a. Generaliti.
b. Condiiile de form ale cstoriei.
c. Condiiile de fond ale cstoriei.
d. Efectele cstoriei.
ADOPIUNEA I LEGITIMAREA
a. Adopiunea. Fazele adopiunii i efectele adopiunii.
b. Legitimarea.
EMANCIPAREA
Curs 10

CAPITIS DEMINUTIO
PERSOANA JURIDIC
TUTELA I CURATELA
a. Tutela.
b. Categorii de tutel.
c. Procedeele de administrare a tutelei.
d. Curatela.
Curs 11
BUNURI. CLASIFICAREA LUCRURILOR

a. Terminologie.
b. Patrimoniul.
c. Res in patrimonio i res extra patrimonium.
d. Res mancipi i res nec mancipi.
e. Res corporales i res incorporales.
f. Res mobiles i res soli.
g. Res genera i res species.
h. Fructe i produse.
i. Res que pondere numero mensurave constant.
POSESIUNEA.
a. Formarea conceptului de posesiune.
b. Elementele posesiunii.
c. Categorii de posesiuni.
d. Efectele posesiunii.
e. Interdictele posesorii.

f. Deteniunea.
NOIUNEA PROPRIETII
a. Dreptul de proprietate.
b. Atributele proprietii.
FORMELE PRIMITIVE DE PROPRIETATE
a. Proprietatea colectiv a ginii.
b. Proprietatea familial.
Curs 12

PROPRIETATEA QUIRITAR
a. Formarea proprietii quiritare.
b. Caracterele proprietii quiritare.
FORME DE PROPRIETATE N DREPTUL CLASIC
a. Proprietatea quiritar n dreptul clasic.
b. Proprietatea pretorian.
c. Proprietatea provincial.
d. Proprietatea peregrin.
Curs 13

DOBNDIREA PROPRIETII
a. Conceptul de dobndire a proprietii.
b. Ocupaiunea.
c. Mancipaiunea.
d. Uzucapiunea.
e. In iure cessio.
f. Tradiiunea.
g. Specificaiunea.
h. Accesiunea.
Curs 14

SANCIUNEA PROPRIETII
a. Sanciunea proprietii n epoca veche.
b. Aciunea n revendicare.
c. Aciunea publician.
DREPTURI REALE ASUPRA LUCRULUI ALTUIA
a. Servituile prediale i servituile personale.
b. Emfiteoza.
c. Conductio agri vectigalis.
d. Superficia.

Bibliografia

Tratate, cursuri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

G. Dumitriu Curs de drept roman, Bucureti, 1948.


I.C. Ctuneanu Curs elementar de drept roman, Cluj, 1927.
Vl. Hanga Drept privat roman, Bucureti, 1978.
S.G. Longinescu Elemente de drept roman vol. I+II, Bucureti, 1927-1929.
C.t. Tomulescu Drept privat roman, Bucureti, ed. 1958 i 1973.
C. Stoicescu Curs elementar de drept roman, Bucureti, 1931.
G. Dimitrescu Drept privat roman, Bucureti, 1938.
G. Cornil Droit romain. Apercu historique sommaire, Bruxelles, 1921.
A.E. Giffard Precis de droit romain, 2 vol., Paris, 1938.
P. Fr. Girard - Manuel elementaire de droit romain, ed. a VIII a de F. Senn
(Paris, 1929).
11. P. Huvelin Cours elementaire de droit romain, Paris, 1927.
12. C. Longo Diritto romano, Torino, 1939.
13. Raymond Monier - Manuel elementaire de droit romain, 2 vol., Paris, 19471948.
14. E. Volterra Istituzioni di diritto privato romano, Roma, 1961.
15. P. Bonfante Istituzioni di diritto romano, Milano 1932.
16. V. Arangio Ruiz - Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1957.
17. A.E. Giffard, R. Villers Droit romain et ancien droit francais, Paris 1958.
18. J. Gaudemet Le droit prive romain, Paris 1974.
19. E. Petit Traite elementaire de droit romain, ed. IX, Paris, 1925.
Studii. Monografii
1. I. Popescu Spineni Chestiuni de drept roman, Bucureti, 1932.
2. C.t. Tomulescu - Chestiuni de drept roman, Bucureti, 1949.
3. M. Jacot Formalismul dreptului roman i condiiile necesare pentru apariia
unei tiine a dreptului - Analele tiinifice ale Universitii Al.I. Cuza din Iai
(serie nou), 1981
4. Vl. Hanga Originea i structura posesorie a cstoriei sine manu, Tez de
doctorat, Bucureti, 1946.
5. H. Levy-Bruhl Nouvelles etudes sur le tres ancien droit romain, 1947
6. P. Collinet Etudes historique sur le droit de Justinian, Paris, 1949
7. R. Von Ihering Lesprit du droit romain, 4 vol. (traducere n limba francez),
Paris, 1886/1888.
8. P. Collinet Le patrimoine. Cours, Paris, 1931-1932
9. P. Fr. Girard Lorganisation judiciaire chez les romains I, Paris, 1906.
10. U. Zilletti La dottrina dellerore nella storia del diritto romano, Milano, 1961.
11. G. Rotondi Leges publicae populi Romani, Milano, 1912.
12. G. Pugliese Il processo civile romano, 2 vol., Roma, 1961-1963.
13. G. Grosso Il sistema romano dei contratti, Torino, 1969.
14. Arangio Ruiz Responsabilita contrattuale nel diritto romano, Neapole, 1935.
15. O. Lenel - Das Edictum perpetuum, Leipzig, 1927.
Lista materialelor
didactice
necesare

La stabilirea notei finale se iau n considerare


- rspunsurile la examen (evaluarea final)
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator

------

Ponderea n notare, exprimat in %


{Total=100%}
90%
---

- testarea periodic prin lucrri de control

2%

- testarea continu pe parcursul semestrului

7%

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

1%

- alte activiti (precizai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. {de exemplu: lucrare scris (descriptiv i/sau test gril
i/sau probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc.}.
Examen constnd dintr-o lucrare scrisa cu cinci subiecte.
Raspunsul corect i complet la fiecare subiect este notat cu 2 puncte, iar suma aritmetic a punctelor reprezint
evaluarea raspunsului la examen.

Cerine minime pentru nota 5


(sau cum se acord nota 5)
Sa dovedeasca insusirea minima a materiei la
toate subiectele de pe biletul de examen.
Sa cunoasca categoriile si conceptele
fundamentale.
Raspunsurile sa nu cuprinda erori grave.
Activitate minima in timpul semestrului.

Data completrii:
04.10.2010

Cerine pentru nota 10


(sau cum se acord nota 10)
Raspuns corect si complet la toate
subiectele de examen.
Exprimare clara i concisa n limbajul juridic.
Cunoasterea, in afara cursului predat, a
bibliografiei minimale indicate.
Activitate sustinuta in timpul semestrului.

Semntura titularilor:
Prof. univ. dr. Emil Molcu
_____________________
Prof. univ. dr. Dan Oancea
____________________