Sunteți pe pagina 1din 2

HOTRRE nr.

48 din 26 iunie 2014 (*actualizat*)


pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaional de practici
profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA
Global), ediia 2013
EMITENT:
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2014
Data intrarii in vigoare : 16 iulie 2014
Forma actualizata valabila la data de : 18 august 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 23 decembrie 2014 pana la data
selectata
---------
*) Not CTCE:
Forma actualizat a acestui act normativ la data de 18 august 2015 este
realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de
Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor modificrilor i
completrilor aduse de ctre HOTRREA nr. 73 din 11 decembrie 2014.
Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul
Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter oficial, fiind
destinat pentru informarea utilizatorilor.

Avnd n vedere prevederile:


- art. 3 alin. (2) lit. e), art. 5 alin. (5) lit. d), art. 6 alin. (3) i
art. 20-25 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea
de audit financiar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- art. 15 alin. (3), art. 60 i 61 din Regulamentul de organizare i
funcionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 433/2011;
- art. 160 alin. (2) i art. 163 alin. (2) din Legea societilor nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
lund n considerare Adresa Asociaiei Auditorilor Interni din Romnia nr. 8
din 4 martie 2014, prin care se comunic aprobarea acordat de Institutul
Auditorilor Interni (The Institute of Internal Auditors - IIA Global) pentru
utilizarea traducerii n limba romn a definiiei auditului intern, Codului etic
i Standardelor de audit intern, ca elemente obligatorii ale Cadrului
internaional de practic profesional (IPPF),
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, ntrunit n edina din
data de 26 iunie 2014, hotrte:
ART. 1
Se adopt integral Normele obligatorii din Cadrul internaional de practici
profesionale (IPPF), emise de Institutul Auditorilor Interni (IIA Global), ediia
2013, cu recunoaterea drepturilor de autor ale IIA Global i a traducerii
realizate de Asociaia Auditorilor Interni din Romnia (IIA Romnia), cu
urmtoarea structur:
a) Definiie;
b) Codul etic;
c) Standardele internaionale pentru practica profesional a auditului intern
(Standardele de audit intern).
ART. 2
Normele obligatorii din Cadrul internaional de practici profesionale se
aplic n totalitate pentru misiunile de asigurare sau de consiliere pentru
funciile de audit intern externalizate, exercitate n entiti din sectorul

privat, conduse de auditori financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor


Financiari din Romnia (CAFR).
ART. 2
(1) Normele obligatorii din cadrul internaional de practici profesionale se
aplic n totalitate pentru misiunile de asigurare sau de consiliere pentru
funciile de audit intern, conduse de auditori financiari, membri activi ai
Camerei Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR), exercitate n entitile din
sectorul privat, care se supun prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare.
(2) Prezenta hotrre se poate aplica i de alte entiti care organizeaz
activitatea de audit intern i care nu aplic reglementrile n vigoare privind
auditul public intern.
---------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTRREA nr. 73 din 11
decembrie 2014 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014.
ART. 3
(1) Normele obligatorii din Cadrul internaional de practici profesionale
(IPPF) se public pe site-ul CAFR, la seciunea dedicat membrilor.
(2) La seciunea dedicat membrilor se va preciza adresa site-ului IIA
Global, cu instruciunile obligatorii de utilizare.
ART. 4
n termen de 6 luni de la data adoptrii Normelor obligatorii din Cadrul
internaional de practici profesionale, CAFR va emite un ghid de implementare a
Standardelor internaionale de audit intern.
ART. 4
Pn la data de 30 iunie 2015, CAFR va elabora un Ghid de implementare a
Standardelor internaionale de audit intern.
---------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTRREA nr. 73 din 11
decembrie 2014 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014.
ART. 5
n vederea asigurrii alinierii ghidului menionat la art. 4 la cele mai bune
practici internaionale, aa cum sunt definite prin Cadrul internaional de
practici profesionale, CAFR va colabora cu IIA Romnia, n baza unui protocol
care se va ncheia n acest sens.
ART. 6
Nu intr sub incidena prezentei hotrri activitile legate de auditul
public intern.
ART. 7
Normele obligatorii se vor actualiza prin grija Consiliului CAFR, n
conformitate cu revizuirile efectuate de IIA Global.
ART. 8
Prezenta hotrre intr n vigoare la data publicrii ghidului menionat la
art. 4, dat de la care se va abroga Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007,
cu modificrile ulterioare.
ART. 9
Nerespectarea prevederilor prezentei hotrri constituie abatere disciplinar
i se sancioneaz potrivit prevederilor Regulamentului de organizare i
funcionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 433/2011.
ART. 10
Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Preedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romnia,
Horia Neamu
Bucureti, 26 iunie 2014.
Nr. 48.
-------