Sunteți pe pagina 1din 1

Hidrocarbura care prin reactie cu reactiv Tollens conduce la un compus in care raportul masic

C:Ag = 5:9 este:


a) 3-metil-1-butina RASPUNS CORECT C5H8
b) acetilena
C2H2
c) propina
C3H4
d) vinilacetilena
C4H4
e) 1-butina
C4H6
Dintre hidrocarburi cu reactivul Tollens reactioneaza doar alchinele
Ecuatia reactiei este:
CnH2n-2 + Ag CnH2n-3Ag + 1/2H2
12n/108 = 5/9
912n = 540
n=5
C5H8