Sunteți pe pagina 1din 8

Stagiari sistem colectiv 2009

In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul


privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea
accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat,
sunteti invitat in data de 23.06.2009 ora 12,00, la Facultatea de
mecanica din Timisoara, bd. Mihai Viteazul, nr. 1, sa depuneti in
scris si sa sustineti raspunsurile la cele 40 exercitii propuse de
lectorii - formatori de stagiu si redate mai jos. In aceeasi zi, de la
ora 14,00 sunteti programat de a efectua cursurile de pregatire
deontologica, comportament profesional si doctrina profesionala.
Va facem cunoscut ca pentru consultatii in rezolvarea
exercitiilor primite s-a fixat data de 16.06.2009 ora 12,00, la
Facultatea de mecanica din Timisoara, bd. Mihai Viteazul, nr. 1.
Deasemenea in aceeasi zi, de la ora 14,00 sunteti programat sa
efectuati cursuri de pregatire tehnica.
Va reamintim ca pentru acoperirea cheltuielilor cu
organizarea pregatirii in sistem colectiv se percepe un tarif anual
de 150 euro. Plata se face in lei la cursul de schimb leu/euro
comunicat de BNR, din ziua platii. Pentru anul acesta termenul de
plata este 30.04.2009.
Exercitii propuse pentru anul I sem. I
Grupa 3 (total 40 exercitii) 18 stagiari EC
Elaborarea situatiilor financiare (25 exercitii)
51. SC U.A.M.T SA emite 200 actiuni la la o valoare nominala de
5lei/actiune, care sunt subscrise in intregime de furnizorii de imobilizari
ai societatii. Prima de emisiune se stabileste pana la concurenta

obligatiei fata de furnizorii de imobilizari, care devin astfel subscriitorii


noilor actiuni emise. Obligatia fata de furnizori este de 1.500 lei.
Modalitatea de calcul a conversiei este:
- valoarea actiunilor = 200 actiuni x 5 lei/actiune = 1.000 lei
- valoarea primei de emisiune = 1.500 1.000 = 500 lei.
52. SC AMIGO SA are o datorie fata de furnizor de 5.000 lei, care
accepta primirea de actiuni la capitalul societatii, in schimbul datoriei.
Actiunile societatii AMIGO au nominalul de 5 lei.
5.000 : 5 = 1.000 actiuni echivalente datoriei
Dar, valoarea reala a unei actiuni este de 5,5 lei si atunci se
echivaleaza: 900 actiuni x 5,5 lei/actiune = 4.950 lei, iar diferenta de 50
lei se considera prima de emisiune.
53. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3.000 actiuni,
valoarea nominala 4 lei/obligatiune, raport de paritate 2/1, in conditiile in
care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.
54. La SC CALIPSO SA se decide folosirea soldului contului 1171
Rezultatul reportat in urmatoarele scopuri:
- acoperirea pierderii din exercitiul precedent care nu a fost
repartizata de 20 lei;
- repartizarea sumei de 70 lei din exercitiul precedent pentru
capitalizare;

- crearea unei rezerve tot din profitul exercitiului precedent de 30


lei.
55. SC GAMA rascumpara in vederea anularii actiuni proprii in
urmatoarele conditii: 100 actiuni la pretul de 11 lei/actiune; 50 actiuni la
pretul de 9 lei/actiune. Valoarea nominala a actiunilor este de 10
lei/actiune.
56. La SC METALICA SA in urma reevaluarii se constata un plus de
2.000 lei imobilizari corporale (utilaje). Aceasta suma se distribuie astfel:
- 1.800 lei pentru capitalizare;
- 200 lei pentru constituirea rezervei.
57. La SC CRISUL SA se inregistreaza urmatoarele operatii referitoare
la actiunile emise anterior de unitate:
1
Rascumpararea a 1.000 de actiuni la pretul unitar de 5,2 lei/actiune si
valoarea nominala de 5 lei, cu decontare ulterioara, peste un an;
2
Anularea a jumatate din actiunile rascumparate;
3
Vanzarea a 200 de actiuni catre un tert, la pretul de 5,3 lei/actiune, cu
decontarea prin virament;
4
Vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii societatii, la pretul de 5
lei/actiune, cu incasare imediata in numerar.
58. La SC VEST METAL SA s-a constatat in urma operatiei de
reevaluare o diminuare a valorii contabile a elementelor de imobilizari

financiare de 700 lei. Adunarea generala decide ca aceasta suma sa fie


recuperate astfel:
- cu 500 lei se va reduce capitalul social;
- iar 200 lei se acopera din rezervele societatii.
59. Se diminueaza capitalul social al SC ALFA SA prin rambursarea
catre actionari a unei parti de 1.000 lei (1.000 actiuni x 1 leu).
60. Se diminueaza capitalul social al SC SOMESUL SA prin
rascumpararea si anularea a 1.000 actiuni proprii. Valoarea nominala
este de 10 lei, costul de achizitie 9 lei.
61. Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani, rambursat
integral la scadenta, se efectueaza urmatoarele operatii:
a. Obtinerea creditului in suma de 10.000 la un curs de 3,8 lei ;
b. Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize, cursul valutar la 31.12
fiind de 3,88 lei/;
c. Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize, cursul valutar
la 31.12 fiind de 3,85 lei/;
d. La scadenta, se ramburseaza creditul bancar la cursul valutar de 3,91
lei/;
62. La SC ARTEX SA se diminueaza capitalul social pentru
acoperirea:
1

pierderilor de la finele exercitiului incheiat in suma de 100 lei;

pierderilor din exercitiile precedente in suma de 400 lei.

63. La SC ALFA SA se constituie rezervele din:


1
2
3

profitul net de la finele exercitiului incheiat in suma de 300 lei;


profitul net din exercitiile precedente de 700 lei;
primele legate de capital de 200 lei.

64. Se consuma rezerve pentru:


- acoperirea pierderilor de la exercitiul incheiat in suma de 100 lei;
- acoperirea pierderilor din exercitiile precedente in suma de 300 lei;
- majorarea capitalului social cu 600 lei.
65. La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni
la solicitarea unor actionari, in suma de 2.000 lei, in numerar.
66. Retragerea unui asociat din SC ADA SRL caruia i se restituie cotaparte din activul net format din capitalul social 420 lei si alte surse
proprii de 180 lei.
67. SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii
capitalului social, valoarea nominala este de 1.200 lei, iar pretul pietei
1.250 lei.

68. SC FELIX SA rascumpara actiuni cu scopul reducerii capitalului


social, cand pretul pietei este de 1.140 lei, iar valoarea nominala este
de 1.200 lei.
69. La SC MONDEX SA se hotaraste reducerea capitalului social cu
1.000 lei in vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile
precedente.
70. SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu valoare
de 2.400 lei si durata de folosinta de 6 ani. Amortizarea anuala este de
400 lei. La sfarsitul anului 2005 amortizarea inregistrata era de 1.200
lei. Totodata, are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la 2.100
lei.
71. La SC OLIMPIA SA valoarea contabila a titlurilor de participare este
de 8.000 lei, iar valoarea lor de piata este de 10.000 lei. Diferentele din
reevaluare se transfera ulterior in capitalul social.
72. SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta la
valoarea de 8.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5.000 lei. In anul
2005 se reevalueaza camioneta in functie de inflatia comunicata de
Institutul National de Statistica, care este de 25%.
73. SC COMINCA SA constituie rezerve legale din profitul brut de 3.000
lei, in procent de 5%.
74. SC CORA SA cumpara de la o filiala din strainatate actiuni in
valoare de 10.000 USD, la cursul 3 lei/USD, in anul 2004. La
31.12.2004 cursul valutar este de 3,1 lei/USD. In anul 2005 se vand

participatiile in filiala la un pret negociabil de 12.000 USD, la un curs de


3,2 lei/USD.
75. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de
subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea unui
utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani.
Consultanta fiscala acordata contribuabililor (6 exercitii)
14. Prezentai care este regimul pierderilor fiscale n cazul impozitului pe profit.
13. Ce este creditul fiscal extern acordat persoanelor fizice. Prezentai exemple.
3. Care sunt veniturile ce nu se iau n calcul la determinarea impozitului pe
veniturile microntreprinderilor?
20. S.C. Alfa S.R.L, cu sediul n Trgovite, Romnia, nregistrat n scopuri de
TVA n Romnia conform art 153 livreaz ctre ABC cu sediul n Ungaria,
nregistrat n scop de TVA n Ungaria, ciuperci n valoare de 5.000 euro, fr
TVA. Ciupercile sunt transportate din Romnia n Ungaria de ctre ABC. Curs de
schimb 1 euro = 4,3 lei. Analizai operaiunea din punctul de vedere al lui Alfa,
stabilind i ce obligaii are din punctul de vedere al TVA.
9. S se determinarea accizei n cazul berii cunoscnd urmtoarele date:
eliberarea n consum are loc n luna martie, cantitatea 700 sticle a 0,33 litri,
numrul de grade Plato 8. Acciza unitar i cursul de schimb sunt cele prevzute
de codul fiscal.
17. Ce obligaii are din punct de vedere fiscal o persoan fizic ce achiziioneaz
un imobil?

Tinerea contabilitatii unei entitati (3 exercitii)


107. IPJ Bihor realizeaza in regie proprie, un proiect astfel:

- in primul an proiectul nu este finalizat, valoarea cheltuielilor fiind:


cheltuielile material 4000 lei, salarii 2000, CAS 19,75%, CASS 7%, CFS
2,5%;
- in al doilea an proiectul este finalizat si receptionat, la nivelul costului de
productie de 10000 lei;
- termenul de amortizare a proiectului este de 4 ani;
- dupa 3 ani proiectul este scos din folosinta.
108. La S.C. PREMAGRO S.A. se inregistreaza valoarea brevetelor
realizate pe cont propriu 1600 lei si valoarea unei marci de fabrica adusa
ca aport la infiintarea societatii 1400 lei. Se amortizeaza in 5 ani, dupa care
se scot din evidenta.
109. S.C. APRO S.A. cumpara un brevet in valoare de 1500 lei,
care se achita. Brevetul se amortizeaza in suma de 1200 lei, dupa
care se scoate din evidenta.
Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii
autorizati (6 exercitii)
125. S.C. AGROMEC S.A. vinde un teren agricol cu 8000 lei, TVA 19%.
126. Un asociat aduce ca aport la capitalul social un teren in valoare de
6000 lei.
127. Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei.
128. Se fac amenajari pe cont propriu la un teren in valoare de 2500 lei.
129. S.C. AGRO S.A. efectueaza lucrari de amenajare a terenurilor, in
valoare de 400 lei, care nu sunt terminate pana la finele exercitiului
financiar. Dupa terminarea lucrarilor de investitii, in anul urmator, se
efectueaza receptia si se inregistreaza o amortizare de 50 lei.
130. S.C. AGRO S.R.L. executa cu forte proprii o amenajare de
teren al carui cost este de 1500 lei, care se amortizeaza intr-o
perioada de 5 ani, dupa care se scoate din activul patrimonial.