Sunteți pe pagina 1din 1

Extras de cont curent

Dat` extras: 31.07.2013 / Num`r extras: 5


Dat` generare extras: 08.08.2013
Cod BIC Raiffeisen Bank:
Unitate bancar`:

BIZZCONS SRL
Adresa
Apt. 27 BL.M3,SC.2,ET.1
2 Strada LALELELOR
CALARASI CL
ROMANIA
Num`r client:
Cod unic:

Cod IBAN:
Valuta:

0004370748
24989164

Sold ini]ial
1.90

Rulaj debitor
43.00

Dat`
Data
Descrierea tranzac]iei
nregistrare tranzac]iei
10.07.2013
10.07.2013 OPH/00575/9046281
AMWAY ROMANIA MARKETING SRL
RO19ABNA4100264100169079
RBS BANK ROMANIA S.A.
00575 BIZZCONSSRL SC BONUS LUNA 6-2013
00575
10.07.2013
10.07.2013 Comision incasare mica valoare
31.07.2013

RZBRROBU
RAIFFEISEN BANK S.A.
AGENT.BELSUGULUI
STR.BELSUGULUI,BL.D2,SC.1
RO36 RZBR 0000 0600 1544 2436
LEI

31.07.2013

COMIS.DE INTR. IMM SILVER RON

Rulaj creditor
95.81

Sold final
54.71
Sum` debit

Sum` credit
95.81

3.00
Soldul zilei: 10.07.2013 94.71
40.00
Sold final 54.71

Prezentul Extras este eliberat de Raiffeisen Bank si are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila
Raiffeisen Bank S.A. Administra]ia Central` Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti Cod 014476 Romnia Telefon: +40 21 306
1000 Fax: +40 21 230 0700 E-mail: centrala@raiffeisen.ro www.raiffeisen.ro C.U.I. 361820 Num`r de nregistrare n Registrul Comer]ului J40/44/1991 Num`r
de nregistrare n Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 Cod de nregistrare fiscal` RO361820 Capital Social 1.200 mil Lei Societate administrat` n sistem dualist
Cod BIC RZBRROBU Raiffeisen Direct: *2000, cu tarif normal in re]elele Vodafone, Orange, Cosmote
.

Pagina 1/1