Sunteți pe pagina 1din 3

1.

REZOLVARE
Pentru a calcula ,,Costul de productie trebuie mai intai sa calculam costul
materiilor prime consummate.
Cost mat. Prime = Si + I + SF
Unde:
Si = sold initial de materii prime
I = valoarea intrarilor
SF= sold final materii prime
Cost mat. Prom = 1000 lei + 6000 lei 2000 lei = 5000 lei
CP = CD + Ci + Si p.curs SFp.curs unde:
CP = cost de productie
CD = cheltuieli directe
Ci = cheltuieli indirect
Sip.curs = sold initial productie in curs
SFp. Curs = sold final productie in curs
CHELTUIELI DIRECTE
-MATERII PRIME
5000 LEI
-SALARII SI AMORTIZARE
16000 LEI
TOTAL CHELT. DIRECTE
21000 LEI
CHELTUIELI INDIRECTE
- Cheltuieli cu distributia
5000 Lei
- Cheltuieli de vanzare
1000 Lei
Total chelt. Indirecte
6000 Lei
COST PRODUCTIE = 5000 Lei + 16000 Lei + 1000 Lei 5000 Lei = 17000
LEI
COST COMPLET = 17000 LEI + 6000 LEI = 23000 LEI
-MATERII PRIME CONSUMATE
+ 5000 LEI
-SALARII
SI
+ 16000 LEI
-PROD. IN CURS LA INCEPUTUL PERIOADEI
+ 1000 LEI
-PROD. IN CURS LA SFARSITUL PERIOADEI
- 5000 LEI
= COST PRODUCTIE
17000 LEI
CHELTUIELI INDIRECTE
+ 6000 LEI
=COST COMPLET DE PRODUCTIE
23000 LEI

AMORTIZARI

2.REZOLVARE
a) Achizitia de actiuni ca titluri de participare
262
Titluri de particpare

%
5121
Conturi la banci
269
Varsaminte de efectuat
pt. imobiliz. financiare
b) Vanzarea actiunilor
%
=
7641
5121
Venituri din imobilizari
financiare cedate
269
Varsaminte de efectuat
pt. imobilizari financiare

1000
300
700

850
150
700

b1) Pentru preul de cumparare se face urmatoarea inregistrare;


6641

chelt. privind imobilizarile

261

1000

Titluri de participare

financiare cedate
c) achijitia mijlocului de transport
2131

Mij. De transport

5121

650
500

Conturi la banci
167

150

Alte imobilizari si datorii assimilate/


Contracte de leasing
d) incasarea dobanzilor si dividendelor
5121

Conturi la banci

766

180

Venituri din dobanzi

e) Plata dobanzilor si dividendelor


666

5121

120

Chelt. Cu dobanzile

Conturi la banci

FLUXUL DE INVESTITII
Plati privind achizitia titlurilor

-300

Incasari din vanzarea titlurilor

+150

Plati pentru mij. De transport

-500

Incasari din dobanzi


=FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

+180
-470