Sunteți pe pagina 1din 4

F

Dc,l'c, totu,l lxa';?e scl, ttr'e'rrrglr- Dfna ,


ctt sigttrs,nts s,i ottr'is c'evrr, cf,ttr{Ic.Elttnnatill

ffiffi
LMA
*

IROIITAilEASGA
-.1

ANUL I . DATA T2 . XI . T99I . NR. I . PRET 1O LEi

DII{ CUPRIf{S :

fMr,,,t*
(.
%M
!

-WrInffi

5EHilf,L
trIl[H]lEHuL IIIATItIHAL
BANC VECHI ROMANESCS -. :- ffiMt
Gtreorghe vine tatc suplral kr ve-cinul au lrrka .Il ia' de-
must*tJsi-i r*de oAcric sefrl:ll fo*le.';Apai ie opr*sticit
ffERI
srt,-i explice , G& ss, nu raminr ungurul prost :'Ticslosule n NCA
ai vost-ri l-or omorit pe Horica..' pe Closg!*_, pe; Crisanel , ThJF
pe Avr*m Iancu , cralsorul noslru .'Si -Pg bigtr1' Mihai , ala,
h*-g} fost cel mai viteau rolllfl,n ' tot voi l-eti ciumplvit ,
nenorocitilor !"
cu octrii hutucsti , flu a.tit de durere cit de uimire n Joska
protest e*z& , gifiind : "Poi mai Gheo , d&' asts. fost ta.re ds-
inutt , dr*ga'lii *Si ce-s,re a-face ,ra,sptlttde filosoful rcrrtlsll' l) Ilar
io smu g,m a,fls,t ".
2) Ila,
IiITHEBAHEA ZILET: 3) Da,
4) fla,
.I}E CE ? 5) Dar
- fl'AIA ! ri psh
A]{UHTUHI
,Cetatr
FIRMA''COVRIGUL INDEPENDENT'' VINDE 'O par
CELOR INTERESATI : GAURI CU SUSAN 'Leona
srrtei ,
'a dat
PENTRU 30 DE PARAI , FFMA ft.DA S.A
;

rlle
VINDE PE ORIffi\E. - Pretu
o ctlrll
- Crear
FIRMA''TRAt$]AFffI[.il.'' VHUDE SPRAY- pilarie
UL IMPOTRIVA TI{TARILOR GE.SUG - Estua
SINGELE POPORULUI . tcasa
RECLA[IE
ffiMA ''OCI-{UL SI TIMPANUL'' S.R.I. VA
.C
cit OFERA SERVICII.JL SAU, O STAVILA
N CALEA UITART, UN ARC PESTE
le TIVF, UN PARI,J CFTIGAT.
ia,
h-
(ililHTffit
llt
l) Ilaca e verde sau se agita e bialogie.
2) Ilaca mrroase urit e chimie.
3) Ilaca rru functionea;z;n e fizica.
4, Ilaca e de neinteles e matematica.
5) Daca nu rre sens e orl €corromie,
rri pshihologie.

D'ALE ELEVILOR
- Cetatenii vechiului Egipt se nurnearr rnurnii.
- O parte irnportanta a poeziei e proz;il.
- Leonardo ila Yinci a forrnulat principiul pa-
'asutei , dar a renuntat s-o constnriasca fiindca
fl-a dat searnil Eil pe timpul lui nu existart avi-
)anG
- Pretuirea pe atunci a scriitonrlui dupa flltrar-
;e o crrnostea Erninescu din cxperienta proprie-
- Creanga isi povesteste arnintirile cu ochii
npllarieir.{.{r,
- Estrranrl e o pilnie Gare se baga in gura unui
du ca sa se largeasca,
F{ LOC DE GOI{GLUZE
FAZELE UNUI PROIECT:
1) Exaltare .*
2) fuzA,magire
3) Confuzie

ANI-JNT
Angajam colaharatori talentati indiferent sexill.
Plata s€ va face intr-o portie de glorie zilnica,
HEBHTTIH
------t--

DIITEET1OH , EEIIACTIIR , TIPARfTOR , CIOItECTCIE SI -'flirLETIST DE


sEEvIcIU VLAD VELICU
'
fficnETAIl IIEDACTIE: ANCA VELICU