Sunteți pe pagina 1din 23

Trapezul.

Arii
3.1. Trapezul
Definiie:

Patrulaterul convex cu dou laturi paralele i celelalte dou laturi neparalele se numete trapez.
Cele dou laturi paralele se numesc bazele trapezului.

Clasificare:
Trapezul isoscel este trapezul cu laturile neparalele congruente.
Trapezul dreptunghic este trapezul care are o latur din cele neparalele perpendicular pe bazele
trapezului.
Trapezul oarecare.
Teorema 1: ntr-un trapez este isoscel dac i numai dac unghiurile alturate aceleiai baze sunt congruente.
Teorema 2: ntr-un trapez este isoscel dac i numai dac are diagonalele congruente.
Definiie:

Se numete linie mijlocie n trapez segmentul de dreapt determinat de mijloacele laturilor neparalele.

Teorem:

Linia mijlocie n trapez este paralel cu bazele i egal cu semisuma lungimilor bazelor.

Probleme rezolvate
1. n trapezul ABCD, AB CD (AB > CD), M AD, MA = MD, N BC, NB = NC, MN AC = {P} i MN BD =
= {Q}. Demonstrai c:
D
C
CD
AB CD
;
b) PQ =
.
a) MP = NQ =
2
2
M

Rezolvare: a) n DAC, MP || DC i MA = MD MP =

DC
.
2

DC
DC
. Atunci MP = NQ =
MP + NC = DC.
2
2
AB + CD
AB + CD
AB + CD
b) MN =
; PQ = MN MP NQ PQ = MN DC PQ =
CD PQ =
.
2
2
2

n DBC, NQ || DC i NB = NC NQ =

2. n orice trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare, nlimea trapezului este egal cu linia mijlocie a sa.
Rezolvare: Fie trapezul ABCD, AB || CD,
AC BD, AC BD = {O}.
Construim prin O nlimea MN, cu M (AB) i N (CD).
Trapezul fiind isoscel, unghiurile formate de diagonale cu bazele sunt congruente AOB i
COD sunt triunghiuri dreptunghice isoscele. Deci M i N sunt mijlocele bazelor.
AB
AOM este dreptunghic isoscel OM = AM =
2

DC
CON este dreptunghic isoscel ON = NC =
2
AB + CD
AB + CD
MN =
, deci nlimea este congruent cu linia mijlocie.
OM + ON =
2
2

Probleme propuse
1. Demonstrai c n trapezul ABCD (AB CD), AB = baza mare i MN = linia mijlocie, are loc relaia:
AB MN = MN CD.
2. Fie unghiul propriu xOy n care considerm dou puncte A i B situate n interiorul su. Distanele de la punctul A
la laturile unghiului sunt de 2 cm i respectiv 8 cm, iar distanele de la punctul B la laturile unghiului sunt de 3 cm i 7
cm. Calculai distanele de la mijlocul segmentului AB la laturile unghiului.
3. Fie paralelogramele ABCD i ABCD care au AB = 3 cm i AB = 7 cm, iar AB || CD || AB || CD. Fie M, N, P
i Q mijloacele segmentelor AA, BB, CC i respectiv DD. Calculai lungimile segmentelor MN i PQ.
4. ntr-un trapez, lungimea liniei mijlocii este de 20 cm, iar lungimea segmentului ce unete mijloacele diagonalelor
este de 6 cm. Calculai lungimile bazelor trapezului.
5. Un trapez dreptunghic ABCD (ABCD), m('B) = 60 are BC = 10 cm, CD = 5 cm. Calculai lungimea bazei mari
i a diagonalei AC.
6. Fie trapezul isoscel MNPQ (MN || PQ), [MQ] [QP] [NP], m('M) = 60 i EF = 9 cm, unde EF este linia
mijlocie a trapezului. Calculai perimetrul trapezului.
7. Se consider patrulaterul ABCD n care AC BD = {O} i punctele M (AC) astfel nct [AM] [MO] [OC]
i N (BD) astfel nct [DN] [NO] [OB]. Demonstrai c ABCD este un trapez i lungimea bazei mici este jumtate
din lungimea bazei mari.
8. Fie MNPR trapez, cu NP || MR, NP > MR, MR = 6 cm. Paralela prin M la RP i paralela prin R la MN se
intersecteaz n S, iar S (NP). Calculai lungimea liniei mijlocii a trapezului.
9. Latura triunghiului echilateral ABC are 12 cm. BB i CC sunt nlimi, iar M i N mijloacele lor. Calculai MN.
10. n trapezul dreptunghic ABCD, cu m('A) = 90, diagonala AC este perpendicular pe BC. Prin mijlocul M al
laturii [AD] se duce paralela MN (N BC) la bazele trapezului, care intersecteaz pe AC n P. Demonstrai c dreapta
determinat de punctul P i punctul de intersecie al dreptelor AD i BC este perpendicular pe AN.
11. n trapezul ABCD, AB CD, AD = BC = DC i AB = 2DC. Demonstrai c m('ABC) = 60 i AC BC.
12. n trapezul ABCD, AB CD, DA AB i (AC est bisectoarea !DAB. Demonstrai c AB = 2CD dac i numai
dac AC BC.
13. Demonstrai c mijloacele diagonalelor unui trapez aparin liniei mijlocii a trapezului.
14. n trapezul ABCD, AB || CD, AB > CD, se tie c CD = 8 cm, segmentul care unete mijlocele laturilor
neparalele are lungimea 12 cm, iar msurile unghiurilor A, B, C i D sunt proporionale cu numerele 1, 2, 4 i respectiv
5. Dac AD BC = {E}, demonstrai c ABE este dreptunghic, n care [CD] este linie mijlocie.
15. Fie G centrul de greutate al ABC, D mijlocul laturii [BC] i d o dreapt oarecare ce trece prin G. Fie BB || AD,
B d i CC || AD, C d. Demonstrai c BB + CC este constant.
16. Pe laturile AB i AC ale ABC echilateral se construiesc n exterior ptratele ABED i ACFG. Artai c:
a) DC = BF;
b) BCDG este trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare.
17. Fie M un punct mobil pe (AB). Construim de aceeai parte a lui AB ptratele AMNP i MBRQ. Demonstrai c,
indiferent de poziia lui M pe AB, segmentele PR trec printr-un punct fix.
18. Se consider trapezul ABCD, AB CD i AD = AB + CD. Artai c dac E este mijlocul lui [BC], atunci EAD
este dreptunghic.
O.M., jud. Satu Mare, Etapa local, 2007, (Enun parial), Sita Florentina

19. Se d trapezul ABCD n care AB CD, AD = CD = BC, m( "A ) = 60, M este mijlocul lui [AB] i AC BD = {O}.
Artai c BMDC este romb.
O.M., jud. Sibiu, Etapa local, 2007, Enun parial, Simona Dumitrescu

20. n trapezul ABCD oarecare, AB CD, (AM este bisectoarea !CAB, M [BC] astfel nct [BM] [MC] i
DM AB = {E}.
a) S se arate c DBEC este paralelogram.
b) Dac AM CE = {N} i BP BC, P [CE], artai c 2MN = BP.
O.M., jud. Galai, Etapa local, 2007, (Enun parial), Maria Minea

21. Fie ABCD un trapez cu AB CD, AB = 2DC. Notm mijloacele diagonalelor AC i BD cu E, respectiv F. Dac
EM AD, M BD, FN BC, N AC i P este mijlocul lui (AB) demonstrai c:
a) punctele D, E, P sunt coliniare;
b) AB = 8MN.
O.M., jud. Cluj, Etapa local, 2007, Alexandru Zgrian

3.2. Arii
Aria triunghiului. Fie AA, BB, CC nlimile ABC.
AA BB BB AC CC AB
A[ABC] =
.
=
=
2
2
2
De regul, n formule notm aria cu S nlimile cu ha, hb, hc:
a ha b hb c hc
S=
=
=
2
2
2
Observm c a ha = b hb = c hc, adic n orice triunghi produsele dintre nlimi i bazele corespunztoare sunt
egale.
C
D
Pentru triunghiul dreptunghic, catetele sunt i nlimi i aria se poate calcula ca
semiprodusul catetelor.
AC AB AD BC
AB AC
AC AD BC AD =
.
Astfel, A[ABC] =
=
2
2
2
B
A
Cu aceast formul putem calcula nlimea triunghiului dreptunghic, cunoscnd catetele i ipotenuza.

F
A

Aria dreptunghiului = L $

Aria paralelogramului este egal cu produsul dintre nlime i baza corespunztoare.


n paralelogramul din figura alturat avem: A[ABCD] = DE AB = DF BC.

Aria ptratului = $2
Aria rombului =

dD
, unde d i D sunt diagonalele rombului
2

(b + B) i
, unde b i B sunt lungimile bazelor, iar i este nlimea trapezului.
2
D
(AB + CD) CE
A[ABCD] =
2
Aria cercului = R2, unde R este lungimea razei i 3,1415.
A
Aria trapezului =

Probleme rezolvate
1. n ABC, M (BC), calculai valoarea raportului

A[ABM]
A[ABC]

Rezolvare: Fie AD BC. Observm c AD este nlime i n ABM i n ABC.


AD BM
A[ABM]
A[ABM] BM
AD BM
2
=
=
=

.
A[ABC] AD BC AD BC
A[ABC] BC
2

1
1
Dac M este mijlocul lui BC A[ABM] = A[ABC] A[ABM] = A[ACM] .
2
2
Deci mediana mparte triunghiul n dou triunghiuri echivalente.

2. n ABC, AB = 13 cm, BC = 14 cm, AC = 15 cm i nlimea AD = 12 cm. Calculai aria ABC i lungimile


celorlalte nlimi.
A
AD BC 12 14
B
2
Rezolvare: A[ ABC] =
= 84 cm ;
=
2
2
56
BB AC
BB 15
2 84
B
BB =
cm;
A[ABC] =

=84 BB =
C
D
2
2
15
5
CC AB
CC 13
168
.
A[ABC] =

= 84 CC =
2
2
13
3. n trapezul ABCD, AB || BC, M este mijlocul lui (BC). Demonstrai c: A[MAD] =

A[ABCD]

Rezolvare: Fie DM AB = {N} ! DMC ! BMN (op. vf.)

(MC) (MB) (ip.)


! DCM ! NBM (alt. int.)
DCM NBM (ULU) A[DCM] A[BMN] A[ADN] A[ABCD] (1).

C
M
N

A
B
A[ADN]
DCM NBM DM = MN, deci (AM) este median i, conform problemei 1 A[ADM] =
, (2)
2
A[ABCD]
Din (1) i (2) A[MAD] =
.
2

Probleme propuse
1. Aflai aria triunghiului isoscel cu lungimea bazei de 16 cm i lungimea medianei corespunztoare acesteia de
90 mm.
2. n ABC, AB = 20 cm i nlimea CD = 16 cm, M (AB) astfel nct

A[CBM].

MA 3
= . Calculai A[ABC], A[AMC] i
MB 2

3. Aflai aria unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 1,8 dm i 0,3 m.


4. Demonstrai c orice median a unui triunghi determin cu latura corespunztoare dou triunghiuri de arii egale.
5. Fie ABC, cu AM median i MM AB (nlime n AMB). tiind c AB = 8 cm i MM = 40 mm, calculai
AABC.
6. n ABC, m( ! A) = 90, laturile AB, AC, BC sunt proporionale cu 3; 4; 5. nlimea (AD) dus din vrful drept
are 36 cm. Calculai aria i perimetrul triunghiului.
7. n ABC, AB = AC i M (BC). Demonstrai c suma distanelor de la M la AB i AC este constant oricare ar fi
poziia lui M.
8. Fie ABC echilateral, M un punct interior triunghiului i M1, M2, M3 picioarele perpendicularelor din M pe AB,
BC, AC. Artai c MM1 + MM2 + MM3 = k (nu depinde de alegerea lui M).
9. n paralelogramul ABCD, BD AD, BD = BC i AB = 20 cm. Calculai aria paralelogramului.
10. n dreptunghiul ABCD, AB = 40 cm, BC = 30 cm. Fie M (DC) astfel nct MD = 30 cm, N (AD) astfel nct
ND = 20 cm. Calculai aria MNB.
11. Demonstrai c aria unui patrulater ortodiagonal este jumtate din produsul lungimilor celor dou diagonale.
12. Calculai nlimea rombului cu lungimile diagonalelor de 6 cm i 0,8 dm, iar lungimea laturii de 5 cm.

13. Punctul M este mijlocul laturii [BC] a paralelogramului ABCD i {E} = AM CD. Dac DF AM, F AM,
AM = 25 cm i DF = 8 cm, calculai aria paralelogramului ABCD.
14. Patrulaterul ABCD este romb cu perimetrul i aria egale cu 40 cm i respectiv 80 cm2. tiind c lungimile
diagonalelor rombului sunt invers proporionale cu numerele 0,125 i 0,2, calculai lungimile diagonalelor i nlimii
rombului, precum i msurile unghiurilor acestuia.
15. Calculai aria unui trapez dreptunghic cu baza mic de 12 cm, baza mare de 2,4 dm i latura perpendicular pe
baz de 8 cm. Dac trapezul are aria egal cu aria unui ptrat, aflai perimetrul ptratului.
16. Perimetrul unui triunghi isoscel este de 108 cm, iar lungimile laturilor i a nlimii corespunztoare bazei sunt
proporionale cu numerele 8, 5 i respectiv 3. Aflai aria triunghiului.
17. Se d trapezul isoscel ABCD, AB || CD, AB = 20 cm, CD = 10 cm, DE i CF nlimi, DE = 12 cm. Calculai:
A[ADE], A[DEFC] i A[ABC], A[ABCD].
18. Fie triunghiul ascuitunghic ABC, M mijlocul segmentului AC i Q ( BM ) . Dac QT || AB, T ( BC ) i aria
patrulaterului AQTB este egal cu

5
din aria triunghiului ABC, artai c BQ=QM.
16

19. Fie ABCD un paralelogram i M un punct interior paralelogramului astfel nct A(MAB) = A(MBC).
a) Artai c A(MCD) = A(MAD).
b) Determinai locul geometric al punctului M.
O.M., jud. Dolj, Etapa local, 2007

20. Se consider trapezul ABCD, cu AB CD i AB = 2CD. Fie M mijlocul laturii [AB] iar {E} = AC DM. tiind
c A CME = 4 cm2, calculai aria triunghiului ABP, unde {P} = AD BC.
O.M., jud. Giurgiu, Etapa local, 2007, Rodica Mrcineanu

TEOREMA LUI THALES


Raportul a dou segmente. Segmente proporionale
Definiie: Prin raportul a dou segmente, msurate cu aceeai unitate de msur, nelegem raportul lungimilor lor.
AB 18
=
.
Ex. AB = 18 cm; CD = 35 cm
CD 35
AB m
= , nseamn c exist o unitate de msur care se cuprinde n AB de m ori i n CD de n ori.
n general, dac
CD n
AB m
AB = mk, CD = nk, k %+ .
=
De regul, scriem
CD n
Fiind date: mulimea segmentele {(A1B1), (A2B2), ..., (AkBk)} i mulimea segmentele {(M1N1), (M2N2), ..., (MkNk)},
AB
A B
A B
spunem c cele dou mulimi sunt formate din segmente proporionale numai dac 1 1 = 2 2 = ... = k k .
M1N1 M 2 N2
M k Nk

mprirea unui segment ntr-un raport dat


Teorema 1: Exist un punct n interiorul unui segment care mparte segmentul ntr-un raport dat. Acest punct este unic.
Teorema 2: Exist un punct n exteriorul segmentului care mparte segmentul ntr-un raport dat. Acest punct este unic.
Observaie: Exceptnd cazul cnd raportul este 1 (punctul este mijlocul segmentului), n toate celelalte rapoarte exist
cele dou puncte de mai sus. Ele se numesc puncte conjugate armonic.
Teorema paralelelor echidistante: Dac trei sau mai multe drepte paralele determin pe o secant segmente congruente,
atunci ele determin pe orice secant segmente congruente.

Teorema lui Thales: O paralel dus la una din laturile unui triunghi determin pe celelalte dou laturi segmente
proporionale.
N
M
A

M
B

N
C

B
M

AM AN
MB NC
AM AN
BM CN
AB AC
AB AC
=
=
=
=
=
=

.
MB NC
BM CN
AM AN
AB AC
AB AC
AM AN
Folosind proporii derivate obinem:
AM AN
AM
AN
AM AN
AB AC
=

=
. Analog
=
etc.
MB NC
AM + MB AN + NC
AB AC
BM CN

MN || BC

Reciproca teoremei lui Thales: Dac o dreapt determin pe dou laturi ale unui triunghi segmente proporionale,
atunci ea este paralel cu a treia latur a triunghiului.
Formulare matematic: Dac n ABC, M AB i N AC astfel nct

AM AN
=
atunci MN || BC
AB AC
a
A

Teorema paralelelor neechidistante:


Trei sau mai multe paralele determin pe dou secante segmente proporionale.
AB
BC
CD
a || b || c || d
=
=
A1B1 B1C1 C1D1

A1
B1
C1

D1

Probleme rezolvate
1. Determinai M (AB) astfel nct

MA 2
= .
MB 5

Rezolvare: Ne vom folosi de teorema paralelelor echidistante. Din A construim o


semidreapt (Ax pe care purtm un segment AA1 de apte ori, respectiv n punctele
A2, A3, ..., A7. Unim A7 cu B, apoi, prin diviziunile A2, A3, ..., A6 trasm paralele la
A7B. Acestea determin pe Ax segmente congruente, deci vor determina i pe AB
segmente congruente. Am mprit astfel [AB] n apte pri congruente.
MA 2
MA
2
MA 2
=
=

= .
MB 5
MA + MB 5 + 2
MB 7
A doua diviziune corespunde lui M.
2. Se dau segmentele a, b, c. S se construiasc un segment d astfel nct

A
A1

A2
A3
A4

A6

a c
= .
b d

Rezolvare: Fie ! xOy. Lum OA = a i AC = c pe (Ox, iar pe (Oy lum OB = b.


Prin C construim CD || AB, D (Oy. Conform teoremei paralelelor
OA AC
a c
neechidistante avem:
=
= , deci BD = d este segmentul cutat.
OB BD
b d

A5

A7 x

b
B
d

3. Teorema bisectoarei. n orice triunghi, bisectoarea unui unghi interior (sau exterior) determin pe latura opus
segmente proporionale cu celelalte dou laturi.
E
Demonstraie: I. Fie (AD bisectoarea ! BAC.
Construim BE || AD, E CA
A
! EBA ! BAD (alt. int.)
! BEA ! DAC (coresp.) ! ABE ! BEA AE = AB (1)

! BAD ! DAC (ip.)


T.Th. BD
AE (1) BD AB
B
=

=
.
n BEC, AD || EB
D
DC AC
DC AC
C
6

II. Fie (AF bisectoarea ! BAx, F CB. Construim BB || AF, B AC


! FAB ! ABB (alt. int.)
! FAx ! BBA (coresp.) ! ABB ! BBA AB = AB (2)

! FAB ! FAx
T.Th. FB
AB ( 2) FB AB
=

=
.
BB || AF
FC AC
FC AC

x
A
B

B
DB AB
=
Teorema reciproc: Dac un punct D (CB) astfel nct
, atunci (AD este bisectoarea ! BAC.
DC AC

4. n ABC, AB = c, AC = b, BC = a i (AD este bisectoarea ! BAC. Calculai BD i DC.


A

BD AB
BD
AB
=

DC AC
BD + DC AB + AC
BD
AB
AB BC
ac
=
BD =
BD =

BC AB + AC
b+c
AB + AC
ac
ab ac + ab
ab
.
DC =
DC =
DC = a
b+c
b+c
b+c
Rezolvare: (AD bisectoare

B
D

5. Teorema lui Menelaus sau teorema transversalei. Dac o dreapt d intersecteaz laturile ABC sau prelungirile
MA PB NC
acestora n punctele M (AB), N (AC) i P BC, atunci

= 1.
MB PC NA

Demonstraie: Prin P ducem o dreapt d, apoi construim AA || CC || BB, A,B,C d


i exprimm rapoartele din teorem cu ajutorul unor segmente de pe d folosind teorema
paralelelor neechidistante, nu teorema lui Thales. Obinem:
MA PA PB PB NC PC
MA PB NC PA PB PC
=
;
=
;
=

= 1.
MB PB PC PC NA PA'
MB PC NA PB PC PA
Teorema reciproc: Dac M (AB), N (AC) i P BC astfel nct:
MA PB NC

= 1, atunci M, N i P sunt coliniare.


MB PC NA

A
M

d
N
A

P
C

C
B

Observaie: Demonstraia se face prin reducere la absurd, considernd c MN BC =


= {P}. Se va demonstra c P = P.
Definiie: Numim cevian orice dreapt care trece prin vrful unui triunghi i intersecteaz latura opus.

A B BC CA

= 1.
A C BA CB
A
Demonstraie: Conform teoremei lui Menelaus n ABA, cu transversala C-M-C, avem:
CA CB MA
C
B

= 1.
CB CA MA
M
BC MA A B
B

= 1.
n AAC, cu teorema lui Menelaus i transversala B-M-B
A
BA MA BC
nmulind membru cu membru obinem:
CA BC CB MA MA A B
A B BC CA

=1

=1.
CB BA A C MA MA BC
A C BA CB

6. Teorema lui Ceva: Dac AA, BB, CC sunt trei ceviene concurente n ABC, atunci

Teorema reciproc: Dac AA, BB, CC sunt cevine n ABC i

A B BC CA

= 1 , atunci AA, BB, CC sunt


A C BA CB

concurente.
Demonstraia se face prin metoda reducerii la absurd, presupunnd c AA BB = {M} i CM AB = {D} D = C.

7. Teorema lui Van Aubel: Dac n ABC cevienele AA, BB, CC sunt concurente n P, atunci exist relaia
BA CA PA
+
=
.
BC CB PA
A
Demonstraie: Vom aplica teorema lui Menelaus n AAC i n AAB
C
BA BC PA
BA PA A B

=1
=

B C A B CA
B C PA BC
P
B
CA BC PA
CA PA A C

=1
=

.
A
CB A C PA
CB PA BC
BA CA PA A B + A C
BA CA PA

+
=
Adunnd membru cu membru obinem:
+
=
.

BC CB PA
BC CB PA
BC

Probleme propuse

1. Raportul a dou segmente


1. Fie segmentul AB i M un punct n interiorul lui astfel nct raportul segmentelor AM i MB =

2
. tiind c
3

AB = 15 cm, calculai lungimile AM i MB.


2. Fie [AB] un segment dat. Construii C (AB) astfel nct 7AC = 3AB.
3. Se d un segment [MN]. Construii I (MN) astfel nct 8MI = 5 MN.
4. Segmentul AB este mprit de punctele M i N n trei segmente cu lungimile direct proporionale cu numerele 3; 5 i
AN
7. Determinai
.
MB
AM 1 AN 4
MN
5. Se consider punctele M, N (AB), cu M (AN) i
= ;
= . Calculai
.
MB 3 BN 5
AB
6. Se d un segment AB = 36 cm i fie O mijlocul su. Construii M (AB) astfel nct 4AM = 5MB. Construii
N (AB) astfel nct 5AN = 4NB i verificai relaia: OB2 = OM ON.
7. Calculai raportul segmentelor AB i CD tiind c:
a) AB = 48 mm i CD = 0,36 cm;
b) AB = 7,(3) m i CD = 3,1(6) m.
8. Fie AB = 24 cm i M (AB) astfel nct 6AM = 5AB.
MB
a) Calculai lungimea segmentului AM.
b) Calculai
.
AB
9. Se d segmentul AB i punctele M i N n interiorul lui astfel nct segmentele AM i BN sunt proporionale cu MB
i AN. Artai c [AM] [BN].
PA MA 2
10. Lungimea segmentului AB este de 10 cm. M (AB) i P AB, P este exterior lui (AB) astfel nct
=
= .
PB MB 3
Calculai MA, MB, PA, PB.
11. mprii segmentul (AB) de lungime a n cinci pri egale. Fie A1, A2, A3, A4 punctele de diviziune. Determinai
AA A A AA A A A A
rapoartele: 1 ; 2 ; 1 ; 3 ; 4 .
A1B A 2 B AB A 3 B AB
12. Un segment AB are lungimea de 120 cm i C (AB).
CA 5
CB 3
a) Dac
= , calculai CB i CA.
= , calculai CA i CB.
b) Dac
CB 7
AB 5
13. Fie M (AB) astfel nct:
MA 2
MA
MB
MA 2
MB
MA
a)
= . Calculai
= . Calculai
.
i
.
b)
i
MB 7
MB
AB
AB
AB 7
AB
14. Punctele M, P, Q, R, N, n aceast ordine, sunt coliniare astfel nct P (MQ) i R (QN). Segmentele [MP],
[PQ], [QR] i [RN] au lungimile proporionale cu numerele 3, 5, 2 i respectiv 4.
MQ MR
RN
Calculai valoarea fiecruia din rapoartele:
,
i
.
PN QN
PQ
15. Gsii pe dreapta AB punctele M i N, conjugate armonic n raport cu extremitile segmentului [AB], tiind c
AM 1
= .
AB = 7,2 cm, M (AB) i
MB 2

16. Pe dreapta d se consider punctele A, B, C, D astfel nct [AB] [BC] [CD], B (AC) i C (BD). Dac E este
AC AC BD EF
BG
mijlocul [BC], F = simBE, G = simDE i H = simFD, calculai valorile rapoartelor:
;
;
;
i
.
CD AH AG GH
AE
17. Desenai pe o dreapt d punctele distincte A i B. Determinai pe dreapta d poziia unui punct C astfel nct:
AC 3
BC 2
a)
= ;
b)
= .
BC 2
AC 5
CA DB 3
18. Fie punctele coliniare A, C, D, B, n aceast ordine, astfel nct
=
= . Demonstrai c:
CB DA 5
a) 4CD = AB;
b) mijlocul lui (AB) este i mijlocul lui (CD).
19. Pe o dreapt d se iau punctele distincte A i B astfel nct AB = 320 mm. mprii segmentul [AB] n trei segmente
proporionale cu segmentele [MN], [PQ], [RS], ale cror lungimi sunt de 18 mm, 35 mm i respectiv 27 mm.
CA 2 DA 2 PA 11
= ;
= ;
= .
20. Se d segmentul [PA] i C (PA), D (PA), B (PA) astfel nct
CB 5 DB 5 PB 4
a) Stabilii poziiile lui C i D fa de mijlocul lui (AB).
AB
b) Calculai
.
c) Demonstrai c PB = 2BD.
PB

2. Paralele echidistante
1. Segmentul AB = 5 cm. Determinai poziia unui punct C (AB) astfel nct

echidistante.

AC 3
= folosind teorema paralelelor
CB 4

2. Desenai un segment de lungime 10 cm. Folosind teorema paralelelor echidistante, mprii-l n 7 segmente de
aceeai lungime.
3. Fie dreptele a1 || a2 || a3 || a4 || a5 i secantele a i b. tiind c A1A2 = A2A3 = A3A4 = A4A5 i B2B5 = 12 cm, calculai
lungimile: B1B3, B3B5, B1B5, B1B4.
a

A1

A2

A3

A4

A5

b
B1

a1 a2

B2

a3

B3

B4

a4

a5

B5

4. Un grup de paralele echidistante determin pe dou secante punctele A1, A2, A3, A4, A5, respectiv B1, B2, B3, B4, B5.
tiind c A1B1 = 2a i A3B3 = 2b, calculai A5B5.
5. Se consider trapezul ABCD (AB || CD). Pe latura AB se iau punctele M1, M2, M3, M4 astfel nct AM1 = M1M2 =
= M2M3 = M3M4 = M4D. Prin punctele M1, M2, M3, M4 se construiesc dreptele paralele M1N1 || M2N2 || M3N3 || M4N4
(N1, N2, N3, N4 BC). Dac BN3 = 18 cm, calculai lungimea segmentului BC.
6. Fie trapezul ABCD (AB || CD). Pe latura AB se consider punctele M, G, E astfel nct AM = MG = GE = ED i
MN || GM || EF || AB (N, M, F BC). Demonstrai c segmentele DE, DG, DM i DA sunt proporionale cu segmentele
CF, CM, CN i CB.
7. Fiind dat [AB] = 5 cm, determinai punctele M i P conjugate armonic, tiind c M (AB) i

teorema paralelelor echidistante.


8. n ABC, trei paralele cu BC, echidistante, mpart pe (AC) n patru segmente
congruente, ca n figura alturat. Dac BC = 12 cm, calculai lungimile segmentelor de
pe paralele cuprinse ntre laturile (AB) i (AC). Putei generaliza rezultatul obinut?

A
M1 x
N1
M2
2x
N2

M3
B

3. Teorema lui Thales


1. Se consider ABC, MN || BC, M (AB), N (AC).
a) Dac AM = 8, MB = 6, AN = 6, calculai NC i AC.
b) Dac AM = 10, AN = 4, NC = 6, calculai MB i AB.
9

MA 1
= . Folosii
MB 4

3x

12

N3
C

2. n MNP avem EF || NP, E (MN), F (MP).


a) Dac MN = 16, MP = 32, ME = 6, calculai MF, EN i FP.
b) Dac MP = 24, MF = 16, EN = 12, calculai MN, ME i FP.
3. Folosind figura alturat completai tabelul:
AB
AC
AD
AE
1
16
8
3
24
8
12
8
16

A
DB

EC

D
9
12

15

4. n ABC determinai poziiile dreptelor BC i BC, B (AB) i C (AC), tiind c:


a) AB = 6 cm; AC = 9 cm; AB = 2 cm i AC = 3cm;
b) AB = 12 cm; BB = 0,4 dm; AC = 1,5 dm i CC = 5 cm.
5. Fie ABC un triunghi oarecare, E (AB), F (AC). Artai c EF || BC dac:
a) AE = 12; EB = 18; AF = 10; FC = 15;
b) AE = 4; AB = 16, AC = 20; FC = 15.
6. n ABC, M (AB), MN || BC, N (AC), MM || AC, M BC, NN || AB, N BC. Demonstrai c
[BN] [CM].
7. n ABC, D (AC). Dac DE || AB, E (BC) i DF || BC, F (AB), atunci

CE AF
+
= 1.
BC AB
C

8. n figura alturat se tie c AA || BB || CC i AB || BC || CD. Demonstrai


OA OB OC
c:
=
=
.
OB OC OD
9. n ABC, AB = 12 cm, BC = 16 cm, AC = 24 cm, N (BC), i P (AC)
astfel nct NC = PA = 6 cm. D (AB) astfel nct 3AD = DB. Dac PD AM =
{Q} i (AM) este median n ABC, demonstrai c MNPQ este paralelogram.

B
A
O

10. n patrulaterul ABCD, M(AB). Dac MN || AC, N(BC), MP || AD, P (BD), demonstrai c NP || CD.
11. n patrulaterul convex ABCD, diagonalele sunt perpendiculare i M, N, P, Q sunt puncte ale laturilor [AB], [BC],
[CD], [DA] astfel nct MN || AC, NP || BD i PQ || AC.
a) Demonstrai c paralela prin Q la BD intersecteaz pe AB n M.
b) Demonstrai c MNPQ este dreptunghi.
12. n dreptunghiul ABCD, dreapta d intersecteaz (AB) n P, (DC) n N, BC n M i DA n Q. Demonstrai c QA
MN = QP MC.
13. n ABC, M (BC), N (AC) astfel nct MN || AB i NP || BC, P (AB). Este PM || AC ?
14. Fie P un punct pe mediana (AM) a ABC; BP AC = {B}, CP AB = {C}. Demonstrai c BC || BC.
15. n paralelogramul ABCD, m( ! B) = 120, BC = 10 cm i BD AD. Dac BE CD, E CD i EF || BC,
BF
F BD, calculai valoarea raportului
i perimetrul paralelogram ABCD. Dac, n plus, G AD astfel nct
BD
AG 1
= , aflai perimetrul patrulaterului DEFG.
GD 3
16. Segmentele [MN] i [PQ] se intersecteaz n A. Dac B PQ astfel nct MB || NQ i C MN astfel nct
CQ || MP, demonstrai c BC || NP.
17. n trapezul ABCD (AB || CD, AB > CD), avem MN || AB, M (AD) i N (BC), MP || BC i NQ || AD, unde
P, Q AB. Demonstrai c [AP] [BQ].
18. Demonstrai c bisectoarele ntr-un triunghi sunt concurente. Folosii pentru demonstraie reciproca teoremei lui
Ceva.

10

19. Se dau semidreptele (Ox, (Oy, (Oz i punctele B i B pe (Oy. Construim BA (Ox, BA (Ox, A, A (Ox,.
BC || BC, C (Oz, C (Oz. Demonstrai c: AC || AC.
20. n ABC construim mediana (BD) i bisectoarea (AE, E (BC), AE BD = {F}. Demonstrai c

FA AC

= 1.
FE AB

4. Paralele neechidistante
1. n ABC, pe laturile AB i AC se consider punctele M, N (AB) i M, N (AC) astfel nct AM = 24 mm,
MN = 3,6 cm, BN = 12 mm i AC = 9 cm. Dac MM || NN || BC, calculai lungimile segmentelor AM, MN i NC.
2. n figura alturat a || b || c || d, AB = 4 cm, CD = 2 cm, MN = 5 cm, NP = 10 cm.
Calculai BC i PQ.
3. Lungimea segmentului AB este de 9 cm. mprii segmentul AB n pri
proporionale cu numerele 2, 3, 1, 5 folosind teorema paralelelor neechidistante.

a
b
c
d

M A
B
C

N
P

D
Q
4. Fie ABC i mediana (AM), F(AM), CFAB ={D}, BFAC ={E}, Q (AD)
AQ 4
AP 1
astfel nct
= , iar N este mijlocul lui (AQ), R (AE) astfel nct AR = 80%AE i
= , P (AR). Demonstrai
AD 5
AR 2
c segmentele (AN, NQ, QD, DB) sunt proporionale cu (AP, PR, RE, EC).

5. Desenai un segment cu lungimea de 10 cm i un triunghi oarecare ABC. mprii segmentul n 3 segmente


proporionale cu laturile [AB], [BC], respectiv [CA].
6. Dreptele a || b || c || d intersecteaz dreptele s1 n punctele A, B, C, respectiv D i s2 n punctele M, N, P, respectiv Q.
Dac AB = 5 cm, AC = 13 cm, MN = 4 cm i MQ = 18 cm, calculai BC, CD, NP i PQ.
7. n ABC, prin D (AB) i F (AB) se duc paralele la BC care intersecteaz pe AC n E, respectiv G. Dac
AD 1
BF 1
AF
= i
= , calculai valoarea raportului
i perimetrele triunghiurilor ADE i AFG, tiind c ABC este
DB 2
FD 3
AB
echilateral cu latura de lungime 24 cm.
8. n trapezul ABCD, AB || CD, fie M i N mijloacele laturilor [AB], respectiv [CD]. Din M se construiesc bisectoarele
(MP, P AD i (MQ, Q BC, ale unghiurilor NMA, respectiv NMB. Demonstrai c PQ || AB || CD.

5. Probleme recapitulative
1. Fie [Ox, [Oy i [Oz trei semidrepte oarecare, A, A (Ox, B, B (Oy i c, C (Oz astfel nct AB || AB i
BC || BC.
a) Dac OA = 4 cm, AA = 6 cm, OC = 9 cm, aflai lungimile segmentelor OC i CC.
b) Dac OA = 6 cm, OA = 8 cm, OC = 9 cm, OC = 12 cm, stabilii poziia relativ a dreptelor BC i BC.
2. n ABC, AB = 12 cm, AC = 18 cm, BC = 16 cm, M (AB), MA = 4 cm. Construim MN || BC, N (AC),
NP || AB, P BC, PQ || AC, Q (AB). Calculai PC, BQ i MQ.
3. Pe dreapta d se afl n ordine punctele A, C, B, P astfel nct

este mijlocul lui [AB].

CA 5
PA 4
CB OC OP
= i
= . Calculai
;
;
, unde O
CB 2
PB 3
CP OA OB

4. Se d trapezul ABCD, AB || CD, cu AB = 24 cm, DC = 12 cm i MN || AB, M (AD) i N (BC). Calculai


perimetrul trapezului, tiind c DM = 10 cm, MA = x + 1, CN = 14 cm i FB = 2x 1.
5. Se d ABC. Prin B i C construim paralele la mediana din A. CA i BA intersecteaz aceste paralele n E, respectiv
F. Demonstrai c BCFE este paralelogram.

11

6. n ABC se consider punctele M, N (AB), Q, P (BC), R (AC) astfel nct NP || AC, NR || BC, RQ || AB,
BP QB
QM || AC. Demonstrai c

= 1.
PC CQ
7. n paralelogramul ABCD, M este mijlocul lui (DC), AM BD = {E}, BM AC = {F}. Demonstrai c EF || AB
8. n paralelogramul ABCD, printr-un punct oarecare M al diagonalei AC se construiete MN || BC, N AB i
MP || CD, P AD. Demonstrai c PN || BD. Aceast relaie este adevrat i dac ABCD este un patrulater oarecare?
9. n ABC se construiesc nlimile BH i CK, iar n AKH se construiesc nlimile KM i HL.
a) Demonstrai c AB AM = AC AL.
b) Demonstrai c LM || BC.
10. Fie patrulaterul ABCD, n care [AD] [BC]. Bisectoarele unghiurilor DAB i CBA intersecteaz diagonalele BD i
AC respectiv n E i F. Demonstrai c EB FC = FA ED.
11. n ABC, AD i BE sunt bisectoarele interioare (D (BC), E (AC)) i [AF este bisectoarea exterioar ! BAC,
F BC. Dac AB = 4 cm, AC = 5 cm i BC = 6 cm, calculai lungimile segmentelor: BD, DC, BF i FC.
12. Se d un romb ABCD, cu AB = a. Prin A se duce o secant care intersecteaz prelungirile laturilor CB i CD n E,
1
1 1
respectiv F. Demonstrai c
+
= .
CE CF a
13. n trapezul isoscel ortodiagonal ABCD, AB || CD, perpendiculara din C pe AB intersecteaz (AB) i (BD) n E,
respectiv F.
a) Determinai natura triunghiului DAF.
b) Dac AF BC = {M}, atunci M este mijlocul segmentului [BC] dac i numai dac m( ! (AD, BC)) = 45,
c) Dac M este mijlocul segmentului [BC], demonstrai c:
AB2 CD2 = 4 OA OC.
14. ntr-un triunghi ABC, laturile au lungimile AB = 10 cm, AC = 20 cm i BC = 15 cm. Se consider [BD bisectoarea
unghiului !ABC, D (AC) i se duc DE BC, E (AB) i EF AC, F (BC). S se determine:
a) perimetrul trapezului AEFC;

b) raportul

OD
, unde {O} = BD EF.
OB

O.M., jud. Giurgiu, Etapa local, 2007, Radu Stnic

15. Fie ABC, D (AB), E (AC) astfel nct 7BD = 5AB. Fie {M} = CD BE, astfel nct 9DM = 2DC.
Artai c DE BC.
O.M., jud. Cluj, Etapa local, 2007, Vasile erdean, Simona Pop

16. Fie ABC n care [AO] este median, G este centrul de greutate, iar GD AB i GE AC, unde D i E sunt pe
latura BC.
a) Dac H este simetricul lui G fa de O, artai c GDHE este paralelogram.
b) Dac {M} = DG AE i {N} = DG BH, artai c MN = 2DG.
c) Artai c BC = 6OD.
O.M., jud. Mure, Etapa local, 2007, Georgeta Pnzaru

17. n paralelogramul ABCD, P (AD), Q (BC), PC AB = {M}, DQ AB = {N},

AP 1 BQ 2
= ,
= . Dac
PD 3 QC 3

DC = 12 cm, calculai MN.


O.M., jud. Harghita, Etapa local, 2007, (Enun parial)

12

Teste recapitulative
(Teorema lui Thales)
Testul 1
Partea I (Se vor scrie numai rezultatele)
(8p) 1. Dac segmentul AB se mparte n 24 de pri congruente i punctele M i N sunt respectiv al aselea i al
MA
NA
paisprezecelea punct de diviziune, atunci valoarea rapoartelor
i
este .......
AB
AB
MA 4
MA
MB
(8p) 2. Fie AB un segment. Un punct M l mparte n raportul
= . Atunci
i
sunt .........
MB 7
AB
AB
(8p) 3. n ABC, MN || BC (M (AB), N (AC)). Dac AM = 3 cm, AB = 4 cm i AC = 8 cm, atunci MB, AN, NC
sunt egale cu ..........
(8p) 4. n DEF, G (DE), H (DF) astfel nct DE = 7, DF = 14, DG = 1,5, DH = 3,
B
atunci GH ...... EF.
?
E
AE 1 AF
(8p) 5. n desenul alturat AE = 30; AB = 60; AF = 35; AC = 70. Cum
= =

AB 2 AC
F
EF || BC.
A
C
AB
(8p) 6. ntr-un triunghi oarecare ABC, [AM = bisectoare, M BC. Atunci
= .........
AC
Partea a II-a (Se vor scrie rezolvrile complete)
(12p) 7. n ABC, G = centrul de greutate al triunghiului dat, PQ || AC, PAB, QBC, GPQ. Dac AP = 9 cm,
BQ = 12 cm, calculai lungimile segmentelor BP, CQ i BC.
CE AF
(15p) 8. n ABC, D (AC). Dac DE || AB, E(BC) i DF || BC, F(AB), atunci
+
= 1.
BC AB
(15p) 9. n ABC se construiete mediana MB, M (AC). Bisectoarea 'AMB intersecteaz AB n P, iar bisectoarea
! BMC intersecteaz BC n N. Demonstrai c NP || AC.

Testul 2
Partea I (Se vor scrie numai rezultatele)
AC 2
BC
(8p) 1. Dac C (AB) astfel nct
= , Atunci
= .......
AB 7
AB
(8p) 2. Latura Ox a unghiului xOy este intersectat de dreptele a || b || c || d n punctele A, B, C, D, de la O spre x, n
aceast ordine, astfel nct OA = AB = BC = CD. Dac aceste drepte intersecteaz pe Oy n punctele M, N, P, Q,
atunci .............
BM 1
AN
(8p) 3. n ABC, prin punctul M (AB) se duce MN || BC, N (AC). Dac
= , atunci
= ..........
MA 2
AC
AM 2
AN 2
= i N (AC) astfel nct
= , atunci dreptele MN i BC
(8p) 4. Dac n ABC, M (AB) astfel nct
AB 3
AC 3
sunt ..........
(8p) 5. n trapezul ABCD, AB || CD, prin punctele M i N situate pe (AD) se duc paralele la AB care intersecteaz pe
AM 1
MN 1
BQ
= , atunci
= i
BC n P, respectiv Q. Dac
= .........
ND 2
BC
AN 2
(8p) 6. Laturile [AB] i [BC] ale triunghiului ABC sunt intersectate de dreapta d, d || AC, n punctele D i respectiv E.
Dac AB = 16 cm, BE = 9 cm, EC = 3 cm, atunci AD = .........
Partea a II-a (Se vor scrie rezolvrile complete)
(12p) 7. Fie D un punct oarecare al laturii [AC] a triunghiului ABC. Dac (DE i (DF sunt bisectoarele unghiurilor
! BDC i respectiv ! BDA, E BC i F AB, Demonstrai c BECDAF = BFADCE.
(15p) 8. Pe laturile [BC], [AC] i [AB] ale triunghiului ABC se iau punctele D, E i respectiv F astfel nct EF || BC, iar
(DE i (DF s fie bisectoarele unghiurilor ! ADC i ! ADB.
a) Demonstrai c D este mijlocul segmentului BC.

13

b) Dac AD = 11 cm, BC = 14 cm, AF =

22
49
cm i CE =
cm, aflai natura triunghiului ABC i calculai
3
9

perimetrul su.
(15p) 9. Fie dreptunghiul ABCD i punctele E, F situate pe (AC), E (AF) astfel nct [AE] [EF] [FC]. Dac
BE AD = {M}, DF BC = {N}, demonstrai c:
a) DF || BE;
b) punctele M, O i N sunt coliniare.

Testul 3
Partea I (Se vor scrie numai rezultatele)

AM 4
= i AN = 12 cm. Atunci AC = .......
MB 3
2. Dac MN || BC, M (AB), N (AC) i AM = 16 cm, MB = 12 cm, AN = 24 cm, atunci NC = ......... cm.
CA 2
BC
3. C (AB) astfel nct
= , atunci
= ..........
CB 3
BA
BD
4. (AD este bisectoarea din A a triunghiului ABC, D BC, AB = 9 cm i AC = 10 cm. Atunci
= .......
BC
5. n ABC, fie MN || BC, M (AB), N (AC) i G centrul de greutate al triunghiului. Dac G MN, atunci
AM
raportul
= .........
AB
OO
6. C (AB), O1 i O2 sunt respectiv mijloacele lui (AC) i (BC). Atunci 1 2 = ..........
AB

(8p) 1. n ABC, MN || BC, M (AB), N (AC),


(8p)
(8p)
(8p)
(8p)

(8p)

Partea a II-a (Se vor scrie rezolvrile complete)


(20p) 7. Pe semidreptele (Ox, (Oy, (Oz, (Ot se iau respectiv punctele A i A, B i B,
C i C, D i D astfel nct AB || AB, BC || BC, CD || CD. Demonstrai c
ACD i ACD au unghiurile respectiv congruente.
(22p) 8. n ABC, AB = 8 cm, AC = 10 cm, BC = 15 cm i (AD este bisectoarea
! BAC. Calculai BD.

x
A
A
B y

C
C
z

Probleme propuse pentru lucrarea semestrial

Lucrarea 1
1. n triunghiul PQR se construiesc AB || CD || QR (A, C (PQ), B, D (PR)) astfel nct AP = 2 cm, AC = 5 cm,
CQ = 3 cm i PR = 30 cm. Calculai lungimea segmentelor PB, BD i DR.
2. n ABC se construiete mediana AM i MN AC. Dac AC = 8 cm i MN = 40 mm, s se afle aria ABC.
3. n patrulaterul oarecare ABCD, M (BD). Dac MN || AB, MP || BC (N (AD), P (CD)), demonstrai c NP ||
AC.

Lucrarea 2
1. n ABC se construiesc MN || PQ || BC (M, P (AB), N, Q (AC)) astfel nct AM = 3 cm, MP = 7 cm,
PB = 5 cm i AC = 30 cm. Calculai lungimea segmentelor AN, NQ i CQ.
2. n KLM se consider A mijlocul segmentului [KL] i AA nlime n LAM. Dac LM = 0,7 dm i AA = 3 cm, s
se afle aria KLM.
3. n patrulaterul MNPQ, R (MN). Dac SR || MQ, RT || MP (S (NQ), T (PN)), demonstrai c ST || PQ.

14

Lucrarea 3
1. Pe laturile [AB] i [AD] ale ptratului ABCD, n exteriorul su, se construiesc triunghiurile dreptunghice ABE i
ADF, m( ! BAE) = m( ! DAF) = 90 i AC = AE = AF. Demonstrai c:
a) patrulaterul BDFE este trapez isoscel;
b) nlimea trapezului BDFE i linia sa mijlocie au aceeai lungime.
2. Punctul O este intersecia diagonalelor paralelogramului ABCD. Dac AD = 20 cm i OM BC, M BC,
OM = 8 cm, calculai aria paralelogramului ABCD.
3. Fie triunghiul ABC i DE || AC, D AB, E BC.
a) Dac D (AB) i AD = 8 cm, AB = 12 cm, CE = 6 cm, calculai BD, BE, BC.
b) Dac C (BE) i BE = 30 cm, EC = 6 cm, AD = 8 cm, calculai BC, AB, BD.

Lucrarea 4
1. Pe laturile [AB] i [AD] ale rombului ABCD, n exteriorul su, se construiesc triunghiurile dreptunghice ABE i
ADF, m( ! BAE) = m( ! DAF) = 90 i AC = AE = AF. Demonstrai c:
a) patrulaterul BDFE este trapez isoscel;
b) centrul rombului, mijlocul segmentului EF i vrful C al rombului sunt trei puncte coliniare.
2. Punctul O este intersecia diagonalelor paralelogramului ABCD. Dac AB = 30 cm i ON CD, N CD,
ON = 6 cm, calculai aria paralelogramului ABCD.
3. Fie triunghiul ABC i DE || AB, D AC, E BC.
a) Dac D (AC) i CE = 8 cm, BE = 16 cm, AC = 18 cm, calculai CD, AD, BC.
b) Dac C (AD) i AC = 20 cm, AD = 28 cm, BC = 25 cm, calculai CE, BE, CD.

Lucrarea 5
1. Pe o dreapt se iau n ordine punctele A, B, C, D. Se tie c

segmentelor AB, CD, AD.

BA 3 CA
= ,
= 4 i BC = 10 cm. Calculai lungimile
BD 7 CD

2. n ABC, BC = 20 cm i nlimea AA = 12 cm. Dac AD este median i G este centrul de greutate, calculai:
a) A[ABC];
b) A[ABG].
3. n MPQ fie R i S mijloacele laturilor [MP], respectiv [MQ]. Dac T este un punct oarecare pe [PQ] i aria
patrulaterului MRTS este de 11 cm2, aflai aria triunghiului MPQ.

Lucrarea 6
1. Pe o dreapt se iau n ordine punctele A, B, C, D astfel nct

BC, AD, dac CD = 6 cm.

BC 3 AB 2
= ,
= . Calculai lungimile segmentelor AB,
BD 4 BC 3

2. A[ABC] = 375 cm2 i BC = 30 cm. D i E sunt respectiv mijloacele laturilor [BC] i [AC].
a) Calculai nlimea din A.
b) Aflai A[EDC].
3. Trapezul isoscel ABCD are diagonalele perpendiculare i lungimea liniei mijlocii de 8 cm. Aflai aria trapezului.

15

ASEMNAREA TRIUNGHIURILOR

Definiie: Dou triunghiuri se numesc asemenea dac au laturile respectiv proporionale i unghiurile opuse lor
respectiv congruente.
Teorema fundamental a asemnrii:
O paralel dus la una din laturile unui triunghi formeaz cu celelalte dou laturi, sau cu prelungirile lor, un
triunghi asemenea cu cel dat.
Cazuri de asemnare a triunghiurilor
Teorema:

Dac dou triunghiuri sunt asemenea cu un al doilea triunghi, atunci sunt asemenea ntre ele.

Teorema 1 (Cazul I de asemnare):


Dou triunghiuri sunt asemenea dac au cte dou unghiuri respectiv congruente.
Teorema 2 (Cazul II de asemnare):
Dou triunghiuri sunt asemenea dac au cte dou laturi respectiv proporionale i unghiurile dintre ele
congruente.
Teorema 3 (Cazul III de asemnare):
Dou triunghiuri sunt asemenea dac au laturile respectiv proporionale.
Scriem ABC ABC i citim: ABC este asemenea cu ABC.
AB AC BC
=
=
= k i ! A ! M; ! B ! N; ! C ! P
ABC MNP
MN MP NP
k reprezint valoarea raportului de asemnare.

Probleme rezolvate
1. Punctul de intersecie a diagonalelor unui trapez determin pe diagonale segmente proporionale.
Demonstraie: DC || AB DOC BOA
derivate

DO CO DC
=
=
; fcnd proporii
OB OA AB

DO CO
DC
=
=
DB AC AB + DC

C
O

2. Fie trapezul ABCD, AB || CD i MN || AB, M (AD), N (BC). Demonstrai c MP = NQ, unde {P} = MN AC i
{Q} = MN BD.

Demonstraie:
AB || MN || DC

E
M

AM BN
=
AD BC

AM MP
MP NQ
=

=
MP=NQ.
AD DC
DC DC
BN NQ
NQ || DC (TFA) BNQ BCD
=
BC DC

MP || DC (TFA) AMP ADC

O
P

F
Q

N
B

3. n trapezul ABCD, AB || CD, AC BD = {O}, EF || AB, O EF, E AD, F BC. Demonstrai c EO = OF.
Calculai EF.
Demonstraie:
I. Se poate considera un caz particular al problemei precedente n care

16

P = Q = O.

II.
EF || AB || DC

AE BF
=
AD BC

TFA

EO FO
EO AE

=
EO = FO.
=
DC AD
DC DC

TFA

FO BF
=
CD BC

EO || DC AEO ADC
OF || DC BFO BCD

Din problema 1.

AO

AC

AB
AB + DC

AEO ADC

EO
DC

EO
DC

AB
AB + DC

EO =

AB DC
AB + DC

(I)

AO
AC

2AB DC
, deci EF este media armonic a bazelor trapezului.
AB + DC
1
1
1
Observaie: Relaia (I) mai poate fi scris:
=
+
.
OE AB CD

dar EO = OF EF = 2EO EF =

4. Mediana unui triunghi mparte orice paralel la baz n dou segmente congruente.

Demonstraie: Fie ABC, (AD) median, MN || BC, MN AD = {P}


TFA AP
MP
=
MP || BD
AD BD
TFA AP
PN
MP PN
PN || DC
=

=
MP= PN.
AD DC
BD BD

M
B

i BD = DC

N
C

5. Punctul de intersecie a diagonalelor unui trapez, punctul de intersecie a laturilor neparalele i mijloacele bazelor
trapezului sunt coliniare.
P
Demonstraie: n figura alturat trebuie s artm c P, N, O, M sunt coliniare. PO este
median n PEF conform problemei 4. PO intersecteaz orice paralel la EF n mijlocul
su, deci M este mijlocul lui (AB) i N este mijlocul lui (DC).

N
O

D
E
A

C
F
B

Probleme propuse

1. Raportul nlimilor, medianelor i bisectoarelor ce sunt construite din vrfurile corespondente a dou triunghiuri
asemenea este egal cu raportul de asemnare al celor dou triunghiuri.
2. Raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu ptratul raportului de asemnare.

3. n figura alturat laturile ABC au fost mprite n cte 7 pri congruente astfel nct.
MN PQ SR 3
AM BN 2
=
=
= iar
=
= etc. S se afle raportul dintre aria hexagonului

AB

BC

AC

MNPQRS i aria ABC.

AB

AB

N
B

4. n SAM se consider TQ || AM. Dac ST = 3u, SA = 7u, TQ = 4u i MQ = 5u calculai


lungimea segmentelor SQ, SM i AM.
5. n desenul alturat avem MN || QR. Dac MN = 4n, PN = 3u, PQ = 5u i PR = 8u, calculai
lungimea segmentelor MP i QR.

17

N
P

6. Fie trapezul ABCD (AB || CD); AC BD = {O} n care se cunosc AB = 30 cm, CD = 10 cm, AC = 24 cm i
BD = 16 cm. S se calculeze: OA, OB, OC i OD.

MQ BP
.
=
QN PC
8. Demonstrai c mediana DM a DEF determin pe orice paralel la latura EF dou segmente congruente.
7. n ABC, MN || BC, M (AB), N (AC), P (BC) i AP MN = {Q}. Demonstrai c:

9. Se consider a || b. Pe dreapta a se consider punctele A, B, C n aceast ordine i pe dreapta b se iau punctele M,


AB BC AC
.
N, P astfel nct AP BN CM = {O}. Demonstrai c:
=
=
NP MN MP
10. Fie paralelogramul MNPQ cu MN = 16 cm i MQ = 12 cm. Pe diagonala MP se consider un punct A astfel nct
AM 1
= . Prin punctul A se construiesc AB || MN, B (MQ) i AC || MQ, C (PQ). Calculai perimetrul patrulaterului
AP 3
ABQC.
11. Fie ABC cu lungimile laturilor de AB = 9 cm, AC = 12 cm i BC = 18 cm. Se construiete [BP bisectoarea
! ABC, P (AC) i MP || BC, M (AB). Calculai perimetrul trapezului MBCP.
12. Trapezul MNPQ (MN || PQ), MN = 24 cm, PQ = 8 cm are laturile neparalele MQ = 10 cm i PN = 16 cm,
MQ PN = {S}. Calculai perimetrul SPQ.
13. Fie PQR cu lungimile laturilor PQ = 16 cm, QR = 18 cm i PR = 20 cm. Se construiete MN || RQ astfel nct
PMN i trapezul MQRN s aib perimetre egale. Calculai lungimea segmentului MN.
14. Fie KLM n care se construiete AB || LM, A (KL) i B (KM). Prin A se construiete AC || KM, C (LM)
i prin B paralela BD || KL (D (LM)). Demonstrai c [LC] [DM].
15. n patrulaterul MNPQ cu MQ = 3PQ i MN = 16 cm se construiete bisectoarea [QS a unghiului MQP
(S (MP)), Prin S se duce paralela ST || MN, (T (PN)). Calculai lungimea segmentului ST.
16. n paralelogramul KLMN se construiete o secant oarecare care trece prin vrful L i intersecteaz dreptele MN
i KN n punctele S i T. Demonstrai c produsul SMKT = constant.
17. Prin vrful K al KLM se construiete dreapta KP, P LM astfel nct ! LKP ! KML. Demonstrai c LK
este medie proporional ntre LM i LP.
18. Fie rombul ABCD. O dreapt variabil ce trece prin punctul A intersecteaz (n exteriorul rombului) laturile BC i
CP + CQ
.
CD n punctele P i Q. Demonstrai c AB
4
19. Fie triunghiul dreptunghic MNP (m( ! M) = 90) n care se construiete MM NP. Fie S i T mijloacele
segmentelor MM i MP. Demonstrai c ! SNM ! TNP.
20. Prin capetele segmentului AB se construiesc dou segmente paralele (AD = a i BC = b), AD || BC de aceeai
parte a dreptei AB; AC BD = {P}, iar segmentul PQ || AD (Q (AB)). Calculai PQ n funcie de a i b.
21. n ABC, AB = 16 cm, BC = 30 cm, AC = 24 cm. Dintr-un punct D(AB) se construiete DE, E(AC) astfel
nct DE = 10 cm i m( ! ADE) = m( ! ACB). Calculai perimetrul ADE i artai c AEB ACD.
22. Triunghiul ABC are perimetrul de 130 cm i lungimile laturilor [AB], [AC] i [BC] invers proporionale cu
numerele 0,25; 0,(3) i respectiv 0,1(6). Fie M [AB], N [AC] i P [BC] astfel nct MN || BC, NP || AB i
AM = 16 cm.
a) Demonstrai c BN MP;
b) Aflai perimetrul patrulaterului MNPB.
23. Demonstrai c n orice trapez dreptunghic ortodiagonal latura perpendicular pe baz este medie geometric a
bazelor.
24. Fie ABC, AB = AC, m( ! BAC) = 36 i (BD bisectoarea ! ABC, D (AC). Demonstrai c:
a) AD = BC;
b) AC2 BC2 = AC BC.

18

25. n triunghiul ABC, fie M (AC) i D (BM, M (BD), BM = 2 MD, CD || AB i N mijlocul segmentului
[AB] astfel nct 6MN = AB. Demonstrai c DN NC.
26. n ABC, T este un punct al medianei (AD). O dreapt d care trece prin T intersecteaz (AB) n E i (AC) n F.
AT
FC EB 2
= k demonstrai c
+
= .
Dac
AF EA k
TD
27. Pe laturile ! XOY se iau punctele A, B (OX; C, D (OY astfel nct OA = 4 cm, OB = 15 cm, OC = 5 cm,
OD = 12 cm. Demonstrai c m( ! OCB)=m( ! OAD); m( ! OAC)=m( ! ODB); m( ! OBC)=m( ! ODA).
28. n paralelogramul ABCD, N (AC) astfel nct NC =

1
AC.
4

BN DC = {M}. Demonstrai c AB = 3MC i calculai valoarea raportului

A[ MCN ]
A[ BCN ]

29. n trapezul ABCD, AB || CD, AB = 25 cm, AD = DC = 10 cm. Construim MN || AB,

= {P}, MN BD = {Q}. Calculai MN i PQ.

AM 2
= . MN AC =
AD 5

30. Fie ABC, H ortocentrul, AD nlime, D (BC). Demonstrai c ADHD = BDDC. (teorema generalizat a
nlimii).

31. Se d patrulaterul convex ABCD cu m( ! ADB) = m( ! ACB) i AC BD = {M}. Demonstrai c:


a) MAMC = MBMD;

b) m( ! ACD) = m( ! ABD);

c)

MA AB AD MB AB BC
=
=
i
.
MC BC CD MD AD DC

32. n paralelogramul ABCD lum E, F (DC) astfel nct DE = EF = FC. BE AC = {M}. BF AC = {N}. Ct la
sut din AC reprezint MN?
33. Pe ipotenuza (BC) a ABC se ia punctul D astfel nct AB = BD. n A se construiete perpendiculara pe AD care
intersecteaz pe BC n E. Demonstrai c:
a) ABE este isoscel;
b) AC2 = ECDC;
c) AB2 + AC2 = BC2.
34. n paralelogramul ABCD se duce MN || AB, M (AD) i N (BC). Fie MP AB, P AB i NQ CD,
Q CD. Demonstrai c dac AC PQ = {R}, atunci punctele M, R i N sunt coliniare.
35. n ABC, m( ! A) = 2m( ! B). Dac (AD este bisectoarea unghiului BAC, cu D BC, demonstrai c
AC2 = BCDC.
36. n ABC, AD BC (D BC), BE AC (E (AC). Demonstrai c ABC asemenea cu DEC, (Dreapta DE se
numete antiparalel fa de dreapta AB).
37. n patrulaterul MNPQ se consider MN = 13, 5 cm, NP = 6 cm, PQ = 4 cm, MQ = 6 cm i MP = 9 cm.
Demonstrai c [MP este bisectoarea unghiului ! QMN.
38. n ABC se construiete prin punctul P al bazei BC o paralel la mediana AD, care se intersecteaz cu laturile AB
i AC n N, respectiv M. Demonstrai c PM + PN = constant.
39. O secant intersecteaz laturile unui unghi XOY de msur 120 n A i B, iar bisectoarea lui n C. Prin C se duce
paralela la AO care intersecteaz pe OY n D.
1
1
1
a) Stabilii natura OCD.
b) Demonstrai c
=
+
.
OC OB OA
O.M., jud. Alba, Etapa local, 2007

40. Fie ABCD un paralelogram i punctele E, F i G respectiv, interseciile perpendicularei din B pe AC cu dreptele
AC, DC, AD. S se arate c BE 2 = EF EG .
O.M., jud. Olt, Etapa local, 2007, Eduard Buzdugan

41. Fie ABCD trapez, AD CD i AC BD = {O}. Ducem prin O, MN AD, unde M AB, N CD i PQ BC,

unde P AB, Q CD. Artai c CN BM = AP DQ.


O.M., jud. Arge, Etapa local, 2007

19

42. Se d ABC n care BB' este bisectoarea unghiului ABC, B' AC. Fie B'D AB i B'E BC, cu D BC i E AB.
1
1
1
+
=
a) Artai c BDB'E este romb.
b) Demonstrai c:
.
AB BC B ' D
O.M., jud. Braov, Etapa local, 2007, Dorina Mateia

43. Fie ABCD paralelogram. Bisectoarea unghiului A intersecteaz diagonala BD n M, iar bisectoarea unghiului D
intersecteaz diagonala AC n N. Demonstrai c MN AD.
O.M., jud. Tulcea, Etapa local, 2007

44. Fie ABCD un patrulater convex. Paralela prin D la BC intersecteaz AC n M, iar paralela prin C la AD
intersecteaz BD n N. Demonstrai c AB MN.
O.M., jud. Harghita, Etapa local, 2008, Ionescu Doina

45. Se consider paralelogramul ABCD i punctele M = mijlocul lui [BC] i E [AB] cu AE = 2EB. Fie AM BD =

= {N}, DE AC = {F}, MF AD = {P}. Demonstrai c NPDC este trapez.


O.M., jud. Prahova, Etapa local, 2008, prof. Claudiu Militaru

46. n triunghiul ABC, D (BC). B (DE), C (DF) astfel nct BD = 3BE i DC = 3CF, iar punctele M, N sunt
simetricele punctului A fa de B i respectiv C. S se arate c ME, NF i AD sunt concurente.
Concursul interjudeean de matematic Mathematica modus vivendi, 2008, prof. Irinel Definescu

Teste recapitulative
Testul 1
Partea I (Se vor scrie numai rezultatele)
1. Dac M (AB) astfel nct AM = 18 cm i

AM 2
= , atunci AB =
MB 3

.. cm.
2. Segmentul AB = 15 cm, se mparte n dou segmente proporionale cu nr. 2 i 3. Lungimea segmentului mai mic
este de .. cm.
3. n ABC, M (AB), N (AC), MN || BC. Dac AM = 3 cm, MB = 7 cm, AN = 4 cm, atunci NC = cm.
4. n ABC, M (AB), N (AC), AM = 4 cm, AB = 8 cm, BC = 6 cm. Dac MN || BC, atunci MN = cm.
5. Dac ABC DEF, AB = 8 cm, BC = 6 cm, DE = 6 cm, atunci EF = . cm.
6. n paralelogramul ABCD, AB = 10 cm i AC BD = {O}. Dac M este mijlocul lui BC, atunci OM =. cm.
Partea a II-a (Se vor scrie rezolvrile complete)
7. n paralelogramul ABCD, avem AB = 32 cm i BC = 24 cm, M (AC) astfel nct

AM 1
= , MP || AB, P (BC)
MC 3

i MQ || BC, Q (AB). Calculai perimetrul paralelogramului MPBQ.


8. n ABC, MN || BC, M (AB), N (AC), BN CM = {O}, AO BC = {P}. Demonstrai c P este mijlocul lui
(BC).
9. Fie ABC cu lungimile laturilor de AB = 12 cm, AC = 15 cm i BC = 24 cm. Se construiete [BP bisectoarea
! ABC, P (AC) i PQ || AB, Q (BC). Calculai perimetrul trapezului APQB.

Testul 2
Partea I (Se vor scrie numai rezultatele)
(8p) 1. n ABC, E (AB), F (AC) i EF || BC. Dac AE = 8 cm, AB = 12 cm i AF = 10 cm atunci AC = cm.
MC 3
= atunci NC = .......cm,
(8p) 2. Dac n ABC, MN || AB, M (AC), N (BC), AC = 12 cm, BC = 16 cm i
AC 4
AM = ...........cm.
(8p) 3. n MNP, EF || NP, E (MN), F (MP), MA median, MA EF = {P}, EF = 12 cm atunci PF = ..cm.
(8p) 4. n trapezul ABCD, AB || CD, AB = 25 cm, CD = 10 cm, AC = 21 cm i AC BD = {O}. Segmentul AO are
cm.
20

(8p) 5. Dac ABCD este un trapez isoscel, AB || CD, n care AC BD i AB = 12 cm, DC = 8 cm, AD BC = {M}
atunci nlimea din M a MAB are cm.
CN
(8p) 6. n paralelogramul ABCD, M este mijlocul lui (DC), BM AC = {N} atunci
= ..
AC
Partea a II-a (Se vor scrie rezolvrile complete)
(14p) 7. ABCD este un patrulater ortogonal. Demonstrai c patrulaterul determinat de mijloacele laturilor lui ABCD
este dreptunghi.
(14p) 8. n ABC, AD este median, E (DC) i prin E construim o paralel la median care intersecteaz pe AC n G
GE CE
=
.
i pe BA n F. Demonstrai c
EF BE
(14p) 9. n ABC, (AD este bisectoarea ! BAC, D (BC), DE || AB, E(AC). Calculai DE tiind c AB = 10 cm i
AC = 15 cm.

Probleme pregtitoare pentru olimpiade


1. n ABC, m( ! C) este media aritmetic a msurilor celorlalte dou unghiuri, iar m( ! A) este ct m( ! B) i nc
jumtate din m( ! C). Pe nlimea AD, D BC, se consider punctul E. Demonstrai c BE AC dac i numai dac
2DE = AC.
2. ntr-un ABC, m( ! B) este media aritmetic a msurilor unghiurilor ! A i ! C, nlimea AE (E BC) i
bisectoarea [BD a unghiului ! ABC, D AC, se intersecteaz n M. Demonstrai c 3BM = 2AE.
3. Fie ABC cu AB = AC. Construim AD BC, D BC i bisectoarea (BE a ! ABC, E (AC). BE AD = {F}.
Dac m( ! BAD) = a, determinai valoarea lui a astfel nct AF = FE. Pentru valoarea gsit demonstrai c BE = 2AD.
4. Punctele A, B, C sunt coliniare cu B (AC) i AC = 3 BC. Pe perpendiculara n B pe AC se ia punctul D astfel
nct 3DB = 2AC. Dac E este mijlocul segmentului BD, iar F (AE, E (AF) s se demonstreze:
a) AF CD;
b) FDE DBC dac i numai dac E este mijlocul segmentului AF.
5. Pe mediatoarea segmentului [AB], pe care-l intersecteaz n O, se iau punctele C i D, D (OC) cu DC = 2DO,
iar pe (AD se consider punctul F, D (AF) astfel nct 3DF = 2AF. Dac perpendicularele n A i F pe AC, respectiv
FC se intersecteaz n M, atunci AF MB.
6. n ABC, M (AB), MN || BC, N (AC), BN MC = {O} i P este mijlocul lui (BC).
a) Demonstrai c A, O, P sunt coliniare;
b) Fie d || BC, A d, BN d = {D} i CM d = {E}. Demonstrai c BCDE este paralelogram dac i numai dac
AM 1
= .
AB 3
7. Fie punctul A egal deprtat de punctele distincte B i C. Din C se duce perpendiculara CD pe AB, D AB. Se
prelungete CD cu un anumit segment DM, [DM] [CD]. S se afle natura triunghiului ABC atunci:
a) Piciorul perpendicularei din M pe BC coincide cu B;
b) MA || BC.
8. n triunghiul ascuitunghic ABC se construiete BE AC (E AC) i EF BC (F BC). Fie D AB astfel nct
! ACD i ! ACB s fie complementare.
a) Dac CD BE = {I} demonstrai c EF este median n triunghiul CEI;
b) Dac M este mijlocul lui [BC] demonstrai c CI EM.
2

AB
DB
.
=1+
DC
DA

9. n trapezul ABCD, AB || CD, m( ! DAC) = m( ! ABD). Demonstrai c

10. n exteriorul ABC ascuitunghic se construiesc ptratele ABMN i ACPQ. S se arate c MP || BC dac i numai
dac (AB) (AC).
11. Pe nlimea AD (D BC) a triunghiului echilateral ABC se construiete, de aceeai parte cu B, triunghiul
dreptunghic isoscel ADE (m( ! D) = 90). nlimea din E a triunghiului AEC intersecteaz pe AD n I, iar bisectoarea
unghiului ACE intersecteaz pe AB, EI, AD respectiv n J, K, L. Demonstrai c:
a) triunghiul DIJ este isoscel;
b) triunghiul IKL este echilateral;
c) patrulaterul AEBI este trapez isoscel.
21

12. Simetricul triunghiului dreptunghic ABC (m( ! ABC)=90) n raport cu un punct O din exteriorul triunghiului
ABC este MNP. tiind c AQ MN, AQ =10 cm, AABMN = 80 cm2, PD BC, PD = 13 cm i ABCNP = 156 cm2, s se
afle aria triunghiului ABC.
13. n triunghiul scalen ABC, m( ! B) = 60, (BD este bisectoare unghiului ! ABC, D AC. Fie E BC astfel
nct AE BD, AE BD = {M} i F (BD astfel nct ! AEF ! CEF. Dac {S} = EF AC, demonstrai c:
BF 2
; 2 ,unde h[BC] este lungimea nlimii corespunztoare laturii [BC] a triunghiului ABC;
a)
h[BC] 3
CD CS
BF
CD CS
BF
2
b)

= 1, dac
= 2,
+
= 1, dac
= .
AD SA
h[ BC]
AD SA
h[ BC] 3
14. n isoscel ABC ([AB] [AC]), AB = 27 cm, BC = 18 cm se construiete bisectoarea [BM a unghiului ABC,
M (AC).
a) Demonstrai c MB < AB BC .
b) Dac MN||AB, N(BC), s se calculeaz lungimea segmentului [MN].
15. Fie mediana (AM) a ABC isoscel, cu m( ! BAC) = 120. Se consider un punct O, iar pe semidreapta opuse
semidreptei (AC un punct P. Fie OP AB = {M}. Demonstrai c:
AP AN
.
a) AN < AP;
b) AO =
AP-AN
16. ntr-un trapez dreptunghic una din diagonale mparte trapezul n dou triunghiuri, din care unul este echilateral.
S se afle raportul n care aceast diagonal mparte cealalt diagonal a trapezului.
17. Fie M un punct al laturii (AC) a triunghiului ABC, D (BM astfel nct M (BD) i BM = 2MD. Dac N este
mijlocul laturii [AB] i este coliniar cu M i punctul de intersecie al dreptelor AD i BC, demonstrai c:
a) CD || AB;
b) AB = 6MN dac i numai dac AD BC;
c) ABC este isoscel (AC = BC) dac i numai dac AD AB.
18. n triunghiul isoscel ABC (AB = AC), [AD este bisectoarea unghiului ! BAC, D [BC] i punctul P [AD]
astfel nct AP = 2PD. Dac F este simetricul punctului B fa de P, iar M (BC, BM = 4BD, s se demonstreze:
c) AB AM 3AF = 2AD.
a) Punctele A, F, M sunt coliniare;
b) 3BF = 2AM;
19. ntr-un paralelogram ABCD, AC BD = {O}. Fie M mijlocul lui (AB). Perpendiculara dus din M pe AB
1
1
2
.
+
=
intersecteaz diagonalele BD i AC n P i Q. Fie OH AB, H AB. Demonstrai c
MP MQ OH
20. Fie ABCD un paralelogram, Bisectoarea ! ADC intersecteaz dreapta BC n E, iar mediatoarea laturii AD
intersecteaz dreapta DE n M. Fie {F} = AM BC. S se arate c:
a) DE = AF;
b) AD AB = DE DM.
Olimpiada Naional - 2005, Daniela i Marius Lobaz - Timioara

21. Fie ABCD un trapez cu bazele AB i CD, avnd diagonalele perpendiculare n O. Pe semidreptele (OA i
(OB se consider M i respectiv N astfel nct ! ANC i ! BMD s fie drepte.
Notnd cu E mijlocul segmentului MN. S se arate c:
b) Dreapta OE este perpendicular pe dreapta AB.
a) OMN si OBA sunt asemenea.
Olimpiada Naional 2005 , Claudiu tefan Popa
1
22. Fie ABCD un paralelogram n care raportul dintre AD i perimetrul su este
. Se consider punctele E i
10
F (DC) astfel nct [AD] [DE] i [BC] [CF]. Dac AE BF = {M} demonstrai c AMB este triunghi
dreptunghic.
23. Se consider ABC n care M este mijlocul segmentului [AB], iar D este piciorul bisectoarei din B.
S se arate c dac MD BD, atunci | AB | = 3 | BC | .
24. Fie AB i CD dou drepte concurente, AB CD = {O}. Fie [OP bisectoarea !AOC, [OT bisectoarea !POB i

[OR bisectoarea !TOD.


a) dac m(!POR)=140, aflai m(!AOC) i m(!AOD);
b) dac m(!POR)=25, aflai m(!AOC) i m(!AOD).

22

O.M., Brila 2006, Stnic Nicolae

25. Fie B[AC] i D, E dou puncte de o parte i de alta a dreptei AC, astfel nct triunghiurile ABD i BCE s fie
echilaterale. Dac perpendiculara din D pe AB taie EC n P, perpendiculara din E pe AB taie AD n F i P,B,F coliniare,
Axioma nr. 23, 2007, Stnic Nicolae
demonstrai c AD=BC.

26. Fie S i T dou puncte n interiorul triunghiul ABC dreptunghic n A, astfel nct ASBS, ATBT. Dac
STBC, demonstrai c AS=DT, unde D este piciorul perpendicularei din A pe [BC].
27. Fie paralelogramul ABCD , m ( !BAD ) 90& . Punctele M i Q se afl pe semidreptele (CB i respectiv (CD

astfel nct !DAQ !DAC , !BAM !BAC. Dac AQ = AM , artai c CQ = CM .


O.L., Brila, 2007, Stnic Nicolae

28. n triunghiul ascutitunghic ABC, AB<AC, fie AD BC, D (BC). Pe semidreapta (AD alegem punctele P i Q
astfel nct DP=BD, DQ=CD, D (AP) i P (DQ). Demonstrai c CP BQ.

O.J., Brila, 2007, Stnic Nicolae

29. Gsii un punct M pe segmentul (AB), AB = 9 cm, astfel nct aria ptratului de perimetru AM s fie de 4 ori
mai mare dect aria ptratului de perimetru MB.
O.M., jud. Vaslui, Etapa local, 2007
30. Pe latura (AB) a ABC se consider M astfel nct

AM 2
= . Se duc MN BC, NP AB, PQ AC, QR BC,
AB 7

RS AB, unde N,R (AC), P,S (BC) i Q (AB).


AN CP BQ
a) S se calculeze:
b) S se arate c [AM] [BQ].
;
.
;
NC PB AQ

c) S se arate c SM AC.

O.M., jud. Vrancea, Etapa local, 2007, Mirela Prvu i Marius Mohorea

31. Laturile a, b, c ale unui triunghi verific relaiile a + b c = 1 i 2ab c2 = 4. S se arate c triunghiul este
echilateral.
O.M., Etapa naional, Piteti, 2007

32. Se consider ABC dreptunghic n A cu AC = 2AB. Fie P i Q mijloacele laturilor AB, respectiv AC i
punctele M, N pe latura BC cu CM = BN = x, unde 2x < BC. S se determine x n funcie de AB astfel nct
O.M., Etapa naional, Piteti, 2007
2 A MNPQ = A ABC.
'.
33. Se consider ABC dreptunghic n A cu AB < AC. Fie punctul D pe latura AC astfel nct '
ACB DBA
Punctul E este proiecia punctului D pe latura BC. tiind c BD + DE = AC, s se afle msurile unghiurilor
O.M., Etapa naional, Piteti, 2007
triunghiului ABC.
34. n figura alturat ABCD este un paralelogram. N este mijlocul laturii CD i
BC AN = {P} i BD AN = {M}.
a) Dai exemplu de dou triunghiuri asemenea n figura alturat. Justificai
alegerea fcut.
AD
b) Calculai valoarea raportului
.
BP

M
D

P
c) Artai c AM 2 = MN MP .
Teza cu subiect unic, cls. a VII-a, 2008
35. Fie ABCD un paralelogram. Notm cu M punctul n care se intersecteaz bisectoarele unghiurilor A i D i cu N
punctul n care se intersecteaz bisectoarele unghiurilor B i C.
a) Calculai msura unghiului AMD.
b) Demonstrai c MN AB.
O.M., jud. Arge, Etapa local, 2008

36. Triunghiul ABC cu AB = 4 cm, BC = 6 cm, AC = 5 cm. Prelungim latura AB cu segmentul [BD], BD = 6 cm i
latura [AC] cu segmentul [CE], CE = 3 cm.
a) Calculai lungimea segmentului [DE].
b) Dac {M} = BC DE, calculai perimetrul triunghiului MCE.
O.M., jud. Arge, Etapa local, 2008

37. Fie ABCD un patrulater convex, dar nu paralelogram, M, N, P, Q mijloacele laturilor AB, BC, CD i respectiv DA.
Notm cu {E} = DM BQ i cu {F} = DN BP.
a) S se arate c MNPQ este paralelogram, iar MEFN i QEFP sunt trapeze.
b) Demonstrai c dac MEFN i QEFP sunt ambele trapeze isoscele, atunci DB este bisectoare pentru unghiurile
ADC i ABC.
O.M., jud. Prahova, Etapa local, 2008, Gabriela Leu

23