Sunteți pe pagina 1din 2

Noi reglementari la Programul privind

stimularea infiintarii si dezvoltarii


microinteprinderilor de catre inteprinzatorii
debutanti
21 august 2015

Object 1

Object 2

Object 3

Guvernul, a aprobat pe 19 august 2015, printr-o Hotarare, modificarea si completarea normelor


metodologice cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii debutanti in afaceri.
Actul normativ are ca scop completarea si clarificarea aspectelor de implementare practica a
programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii
debutanti in afaceri.
Potrivit actului normativ adoptat, inscrierea proiectelor in acest program se va face exclusiv online,
pe baza de username si parola, in sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, pana la epuizarea
bugetului alocat programului. Anterior, inscrierea on-line a proiectelor se facea in sesiune continua.
Solicitantii care nu au acces la un computer beneficiaza pentru inscrierea on-line de asistenta
gratuita din partea Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC)
din raza teritoriala a SRL-D.
Un alt element de noutate este faptul ca admiterea in program se va face in ordinea punctajului
obtinut la evaluarea planurilor de afaceri depuse on-line, punandu-se astfel accentul pe calitatea
planului de afaceri. Anterior acestei modificari, admiterea in program se facea in functie de ordinea
inscrierilor.
Punctajul minim acceptat este de 60 puncte, iar aplicatia va genera automat aplicantilor ce nu se
inscriu in punctajul minim mesajul nu indepliniti criteriul de minim 60 de puncte in momentul
transmiterii planului de afaceri.
La punctaje egale, departajarea se va face in functie de:
Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul Programului;
Achizitia de echipamente tehnologice;
Activitatea pe care acceseaza programul;
Curs de anteprenoriat;
Asociatul/administratorul SRL-D este somer sau absolvent din anul precedent la data
inscrierii la Registrul Comertului;
Data si ora inscrierii in program.

In urma admiterii, aplicatia electronica va genera un numar unic electronic pentru fiecare proiect,
denumit numar RUE, adica numar in Registrul Unic Electronic.

Evaluarea planurilor de afaceri se face pe baza punctajului obtinut, iar verificarea veridicitatii si
coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri se realizeaza de catre Oficiul Teritorial pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC). Avizarea verificarilor se face de catre
Directia de Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.
Aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit si care obtin cel
putin punctaj minim in urma verificarilor efectuate vor incheia contractul de finantare cu OTIMMC
dupa prezentarea dovezii cofinantarii. Dovezile de cofinantare pot fi urmatoarele:
contractul de credit emis de un finantator de credit autorizat;
dovezile certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului respectiv (prezentarea scrisorii
de confort, extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de suma necesara
cofinantarii/contract/linie de credit, emise de un finantator de credit autorizat din Romania si
care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de
cofinantare din cheltuieli eligibile.
Aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit vor prezenta
dovada cofinantarii in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii prin posta
electronica a notificarii privind acordul de principiu de finantare. In aceasta perioada aplicantii pot
solicita pentru implementarea planului de afaceri aprobarea OTIMMC pentru inlocuirea
componentei de credit cu componenta de aport propriu. In aceasta situatie se va semna contractul de
finantare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii aprobarii.
Finantarea in perioada 2015-2020 a programului pentru acordarea de alocatii financiare
nerambursabile (AFN) se va face pentru cel putin 550 de microintreprinderi pe an si se asigura din
bugetul aprobat anual al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de
Afaceri.
Informatii suplimentare
Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 6/2011 instituie Programul pentru stimularea infiintarii si
dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri prin care se acorda unele facilitati
pentru microintreprinderile nou infiintate conduse de intreprinzatorii debutanti, care desfasoara
pentru prima data o activitate economica. Programul este implementat de catre Ministerul Energiei,
Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri si se deruleaza cu respectarea criteriilor
stabilite de normele comunitare si de legislatia nationala in domeniu.
Programul SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata - Debutant) vizeaza acordarea de sprijin
oricarui cetatean roman care doreste sa isi deschida o afacere (si care nu a mai avut una pana acum),
prin acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult
de 10.000 euro (echivalent in lei), din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de
afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.
Sursa: Guvernul Romaniei