Cuprins

■ Conducte de canalizare
■ Conducte de presiune
■ Mufe REKA

2-3
4-5

Mufe pentru canalizare

6-7

Mufe pentru presiune

8

■ Îmbinări
Îmbinări laminate

9

Îmbinări cu flanşe

9

Cuplaje flexibile şi mecanice

9

■ Fitinguri
Coturi din segmente

10

Coturi monolit

11

Teuri

12-13

Ramificaţii

14-15

Reducţii

16

Piese şa

17-18

Piese de trecere

19

Ştuţuri cu flanşă

20

Comenzi speciale

21-22

Calculul eforturilor

23

Separatoare de grăsimi

24
1

Conducte de canalizare

■ Conducte de canalizare de diametru mic
(DN100 – DN250)

Aceste conducte se fabrică numai pentru clasa
de rigiditate SN 10000 N/m2. Având o rigiditate
inelară mare, definită ca rezistenţa conductei la
o sarcină exterioară care produce o deformaţie
de 3%, ele prezintă o mare stabilitate la diferite
solicitări. Lungimea standard de fabricaţie este
de 6m, lungimi mai mici fiind disponibile la
cerere.

100
125
150
200
250

seria 2

DN

SN 10 000
d2 max
s5 min
(mm)
(mm)
116,0
2,9
142,0
3,5
168,0
4,1
220,5
5,3
272,1
6,4

Greutatea
(kg/m)
2,5
4,0
5,0
7,5
11,0

Conducte de canalizare PN1, DN100 – DN250

2

Conducte de canalizare

■ Conducte de canalizare cu diametrul
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400

seria 2

În cazul acestor diametre, grosimea peretelui
conductelor se va realiza în funcţie de rigiditatea
necesară. Rigiditatea conductei este asigurată
îndeosebi de miezul (partea centrală) peretelui
alcătuit din fir tocat de sticlă, răşină şi nisip
quartos. Un perete mai gros conduce implicit la o
rigiditate mai mare. Conductele se pot fabrica la
o lungime de până la 21m. În practică lungimile
de construcţie sunt de 6m şi 12m. Conducte cu
dimensiuni mai mici se livrează la cerere.
Conductele de canalizare se fabrică pentru clasele
de rigiditate SN5000 N/m2 şi SN10000 N/m2. Deşi
se încadrează în clasa de presiune PN1, urmare a
tehnologiei de fabricaţie, conductele corespund
cel puţin treptei de presiune de 2.5 bari.

SN 10 000

d2 max s5 min Greutatea s5 min Greutatea
(mm)
(mm)
(kg/m)
(mm)
(kg/m)

DN

seria 1

nominal DN300 – DN2400

SN 5 000

324,5
376,4
427,3
478,2
530,1
617,0
719,0
821,0
923,0
1025,0
1127,0
1229,0
1331,0
1433,0
1535,0
1637,0
1841,0
2045,0
2249,0
2453,0

5,4
6,2
7,1
7,9
8,8
10,2
11,9
13,5
15,0
16,6
18,1
19,6
21,2
22,7
24,3
25,8
28,9
32,0
35,1
38,3

12,0
16,0
20,0
24,0
29,0
39,0
52,0
67,0
84,0
103,0
125,0
146,0
171,0
198,0
227,0
256,0
322,0
396,0
470,0
560,0

6,9
7,9
9,0
10,1
11,2
12,9
14,8
16,7
18,6
20,6
22,6
24,5
26,5
28,5
30,5
32,4
36,4
-

14,0
19,0
24,0
30,0
36,0
48,0
72,0
83,0
105,0
127,0
153,0
180,0
211,0
244,0
281,0
356,0
430,0
-

Conducte de canalizare PN1, DN 300 – DN2400
SN 5000, PN 1:DN 1700, DN 1900, DN 2100, DN 2300 la cerere.
SN 10 000, PN 1: DN 1700, DN 1900 la cerere.

3

Conducte de presiune

■ Conducte de presiune de diametru mic
(DN100 – DN250)

Eforturile de întindere generate de presiunea
interioară şi cele de întindere şi compresiune
datorate momentelor încovoietoare din solicitările
exterioare se concentrează la partea interioară şi
exterioară a peretelui conductei. Preluarea acestor
eforturi este asigurată prin înfăşurarea continua
a firelor de sticla cu rol de dublă armare la
extremităţile peretelui conductei. Conductele din
PAFSIN de diametre mici (DN100 – DN250) se
fabrică în clasele de presiune de la PN6 la PN16,
rigiditatea de SN 10000 N/m2 şi lungimea standard
de 6m. Seria 2 de fabricaţie certifică faptul ca
diametrul exterior al acestor conducte este practic
acelaşi cu diametrul exterior al conductelor din
fontă ductilă.

SN 10 000
s5 min (mm)

d2 max
(mm) PN 6

100
125
150
200
250

seria 2

DN

116,0
142,0
168,0
220,5
272,1

3,1
3,7
4,3
5,5
6,6

PN 10

PN 16

Greutatea
(kg/m)

3,1
3,7
4,3
5,5
6,6

3,1
3,7
4,3
5,5
6,6

2,2
3,2
4,5
7,5
11,0

Conducte de presiune PN 6-16, DN100 – DN250

4

Conducte de presiune

■ Conducte de presiune cu diametrul
nominal DN300 – DN2400

Presiunea
interioară
generează
eforturi de întindere în peretele
conductei. Preluarea acestor eforturi
se realizează prin mărirea cantităţii
de armătura (firul de sticlă) şi implicit
prin micşorarea grosimii miezului
peretelui conductei. Acest lucru face
ca la presiuni mai mari, grosimea
totală a peretelui conductei să fie
mai mică. În funcţie de diametru şi
rigiditate, conductele se pot fabrica
până la presiuni nominale de 32 bari.
SN 5 000
d2 max
s5 min (mm)
(mm) PN 6 PN 10 PN 16
324,5
5,1
5,1
4,8

DN
350
400
450

seria 2

300

SN 10 000
Greutatea
s5 min (mm)
(kg/m)
PN 6
PN 10 PN 16
9,0
6,1
6,1
6,1

Greutatea
(kg/m)
12

376,4

6,0

5,8

5,5

12,0

7,1

7,1

6,9

14

427,3

6,8

6,5

6,2

16,0

8,1

8,1

7,7

20

7,5

7,2

6,8

19,0

9,0

9,0

8,4

24

530,1

8,3

7,9

7,5

24,0

10,1

10,1

9,4

30

600

617,0

9,8

9,1

8,6

32,0

11,7

11,7

10,9

41

700

719,0

11,2

10,4

9,8

43,0

13,6

13,6

12,5

55

800

821,0

12,7

11,7

11,0

55,0

15,6

15,6

14,1

71

900

923,0

14,1

13,3

12,3

70,0

17,5

17,4

15,7

90

1000

1025,0

15,6

14,6

13,5

85,0

19,3

19,3

17,4

111

1100

1127,0

17,1

16,0

14,7

102,0

21,3

21,3

19,0

133

1200

1229,0

18,5

17,4

16,0

121,0

23,1

23,1

20,6

158

1331,0

20,0

18,7

17,2

142,0

24,9

24,9

22,2

185

1433,0

21,5

20,1

18,4

164,0

26,8

26,8

23,9

214

1500

1535,0

23,0

21,5

19,7

188,0

28,7

28,7

25,5

245

1600

1637,0

24,5

22,8

20,9

213,0

30,4

30,4

27,2

278

1800

1841,0

27,4

25,8

23,4

268,0

34,1

34,1

30,4

352

2000

2045,0

30,3

28,3

25,8

330,0

-

-

33,7

432

2200

2249,0

33,2

31,1

28,3

398,0

-

-

-

-

2400
2453,0
36,1
33,8
30,7
472,0
Conducte de presiune PN 6 - PN 16, DN 300 - DN 2400.

-

-

-

-

1300
1400

seria 1

478,2

500

SN 5000, PN 6, PN 10, PN 16, DN 1700, DN 1900, DN 2100, DN 2300 la cerere.
SN 10 000, PN 6, PN 10, PN 16:DN 1700, DN 1900 la cerere.
5

Mufe REKA pentru canalizare

■ Mufe REKA pentru conducte de canalizare si presiune
Mufele REKA, folosite din 1952 la îmbinarea conductelor din
PAFSIN, au confirmat că reprezintă o soluţie foarte bună de
asigurare a etanşeităţii. Mufele duble REKA având câte o garnitură
de etanşare pe fiecare capăt al conductelor care se îmbină, sunt
fabricate prin tronsonarea în lungimi corespunzătoare a unei
conducte din PAFSIN de diametru mai mare şi execuţia nişelor
pentru garniturile de etanşare. Fiind executate din tronsoane de
conductă şi deci având acelaşi coeficient de dilatare, mufele vor
asigura o etanşare corespunzătoare pe toată perioada de exploatare.
Garniturile de etanşare din cauciuc elastomeric EPDM sunt
garantate să asigure o etanşare perfectă pe întreaga perioadă de
exploatare. Testarea în laborator a unor garnituri de etanşare după
mulţi ani de serviciu a confirmat păstrarea performanţei. Astfel,
proprietăţile fizice şi chimice şi în mod deosebit fenomenul de
relaxare care contribuie la asigurarea etanşeităţii s-au menţinut la
valori corespunzătoare dupa mulţi ani de serviciu.

6

Mufe REKA pentru canalizare

DN

ConMufa
ducta
d2 max d4 min d6 max k min
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

Greutatea
(kg/m)

100

116,5

116,5

138,0

150,0

2,0

125

142,0

142,5

164,0

150,0

2,5

150

168,0

168,5

190,0

150,0

3,0

200

220,5

222,0

254,0

175,0

4,0

250

272,1

273,6

306,0

175,0

6,0

300

324,5

326,0

368,0

241,0

10,0

350

376,4

377,9

420,0

241,0

12,0

400

427,3

428,8

471,0

241,0

13,0

450

478,2

479,7

521,0

241,0

14,0

500

530,1

531,6

573,0

281,0

16,0

600

617,0

618,5

667,0

281,0

25,0

700

719,0

720,5

768,0

281,0

28,0

800

821,0

822,5

870,0

281,0

33,0

900

923,0

924,5

973,0

281,0

37,0

1000

1025,0

1026,5

1076,0

281,0

42,0

1100

1127,0

1128,5

1179,0

281,0

46,0

1200

1229,0

1230,5

1281,0

281,0

50,0

1300

1331,0

1332,5

1384,0

281,0

55,0

1400

1433,0

1434,5

1486,0

281,0

59,0

1500

1535,0

1536,5

1589,0

281,0

64,0

1600

1637,0

1638,5

1691,0

281,0

67,0

1800

1841,0

1842,5

1896,0

281,0

76,0

2000

2045,0

2046,5

2101,0

281,0

86,0

2200

2249,0

2250,5

2305,0

281,0

96,0

2400

2453,0

2454,5

2510,0

281,0

106,0

Mufe REKA pentru canalizare DN100 - DN2400

Dimensiunea maxima k+100 mm

7

Mufe REKA pentru presiune

Mufa

Conducta
DN

d6 max(mm)

d2 max d4 min
(mm)
(mm)

PN 6

PN 10

PN 16

k min
(mm)

Greutatea
(kg/m)

100

116,0

116,5

138,0

138,0

140,0

150,0

2,0

125

142,0

142,5

164,0

164,0

166,0

150,0

2,5

150

168,0

168,5

190,0

190,0

192,0

150,0

3,0

200

220,5

222,0

254,0

254,0

258,0

175,0

4,0

250

272,1

273,6

306,0

306,0

310,0

175,0

6,0

300

324,5

326,0

368,0

369,0

371,0

267,0

10,0

350

376,4

377,9

420,0

422,0

423,0

267,0

12,0

400

427,3

428,8

471,0

473,0

475,0

267,0

13,0

450

478,2

479,7

521,0

523,0

525,0

267,0

14,0

500

530,1

531,6

573,0

575,0

577,0

267,0

16,0

600

617,0

618,5

667,0

668,0

671,0

330,0

25,0

700

719,0

720,5

768,0

771,0

775,0

330,0

28,0

800

821,0

822,5

870,0

874,0

879,0

330,0

33,0

900

923,0

924,5

973,0

978,0

983,0

330,0

37,0

1000

1025,0

1026,5

1076,0

1081,0

1087,0

330,0

42,0

1100

1127,0

1128,5

1179,0

1184,0

1191,0

330,0

46,0

1200

1229,0

1230,5

1281,0

1287,0

1292,0

330,0

50,0

1300

1331,0

1332,5

1384,0

1390,0

1396,0

330,0

55,0

1400

1433,0

1434,5

1486,0

1493,0

1500,0

330,0

59,0

1500

1535,0

1536,5

1589,0

1595,0

1605,0

330,0

64,0

1600

1637,0

1638,5

1691,0

1698,0

1710,0

330,0

67,0

1800

1841,0

1842,5

1896,0

1903,0

-

330,0

76,0

2000

2045,0

2046,5

2101,0

2108,0

-

330,0

86,0

2200

2249,0

2250,5

2305,0

2314,0

-

330,0

96,0

2400

2453,0

2454,5

2510,0

2521,0

-

330,0

106,0

Mufe REKA pentru conducte de presiune DN100 - DN2400

8

Îmbinări

■ Îmbinări laminate

■ Îmbinări cu flanşe

Îmbinarea laminată este o practică
comună în industria conductelor din
PAFSIN. O atenţie deosebită se va
acorda atât procesului de pregătire
cât şi procesului de laminare
propriu zisă. Îmbinările laminate se
executa numai de personal calificat
şi se utilizează atât la execuţia
fitingurilor cât şi la reparaţii.
Îmbinările
laminate
asigură
transferul forţelor longitudinale
de la o conductă la alta, la fel ca
în cazul unei conducte de oţel
realizată din tronsoane sudate.
Îmbinarea laminată constă în
înfăşurarea de straturi succesive de
fir de sticlă ţesut (roving) şi straturi
pe suport textil (mat) impregnate
cu răşină poliesterică peste
capetele conductelor ce urmează
să se îmbine. Numărul şi lăţimea
straturilor depinde de diametrul
tuburilor, de clasa de presiune
şi de natura fitingului. Suprafaţa
capetelor tuburilor care se îmbină
va fi atent şlefuită cu un disc
abraziv şi curăţată perfect înainte
de aplicarea unui chit special de
întărire şi în final a straturilor de fir
de sticlă. Primul şi ultimul strat vor
fi obligatoriu din fir de sticlă tocat
şi fixat pe suport textil (mat). Este
important ca îmbinările laminate
să nu se execute la temperaturi mai
mici de 15ºC. Ca regulă generală,
după aplicarea a 7, 8 straturi
succesive de roving şi mat, se face
o pauză pentru întărirea răşinii.

Îmbinările cu flanşe ale
conductelor din PAFSIN sunt
disponibile în doua variante:
1. Îmbinări cu flanşe mobile din
oţel galvanizat – la acest tip de
îmbinare, pe capătul tubului din
PAFSIN se montează prin lipire
un inel (opritor) special pentru
fixarea flanşei mobile la capătul
tubului (firma Kroll & Ziller).
2. Îmbinări cu flanşe fixe din
PAFSIN.

■ Îmbinări prin cuplaje mecanice
Cuplajele mecanice folosite
la îmbinarea conductelor din
PAFSIN sau la îmbinarea unei
conducte din PAFSIN cu o ţeava
din alt material sunt de două
tipuri:
- cuplaje flexibile din oţel tip
TeeKay,
FLEXSEAL
etc.,
realizate dintr-o manta de oţel
inoxidabil
sau
galvanizat,
având pe interior garnituri de
etanşare din cauciuc elastomeric
(EPDM);
- cuplaje mecanice tip Viking
Johnson, Helden, Klamflex
etc., alcătuite dintr-o manta de
oţel care se petrece pe capetele
conductelor şi din garnituri de
etanşare din EPDM presate între
manta şi tub cu flanşe metalice
(tip Gibault).
9

Fitinguri

■ Coturi
În tabel sunt menţionate coturile standardizate, dar se pot executa coturi pentru orice unghi şi orice rază de curbură.
Diametrul
DN

15°

30°

Ls = L1 Ls = L1

45°

45°

60°

60°

90°

90°

Ls

L2

Ls

L2

Ls

L2

100

250

250

250

60

300

80

350

80

125

250

250

250

75

300

100

350

100

150

250

250

300

90

300

120

400

121

200

300

300

350

119

400

160

500

161

250

300

300

400

149

450

200

600

201

300

350

400

500

179

550

240

750

241

350

400

450

550

209

600

280

800

281

400

450

450

600

239

650

320

900

322

450

450

500

600

269

700

360

1000

362

500

450

500

650

298

750

400

1050

402

600

400

450

650

358

750

480

1100

482

700

400

450

650

418

800

565

1200

563

800

450

500

700

477

850

645

1350

643

900

450

550

800

537

950

725

1500

723

1000

500

550

850

597

1000

805

1650

804

1100

500

600

900

656

1100

885

1800

884

1200

550

600

950

716

1200

965

1950

965

1300

600

700

1050

776

1300

1045

2100

1045

1400

600

700

1100

835

1350

1125

2250

1125

1500

650

750

1200

895

1450

1206

2400

1206

1600

700

800

1250

955

1550

1286

2550

1286

1800

750

850

1350

1074

1700

1447

2850

1447

2000

750

900

1450

1193

1800

1608

3100

1608

2200

750

900

1550

1313

1950

1768

3350

1768

2400

750

1000

1550

1432

2100

1929

3600

1929

Coturi din segmente PN 1 - PN 16, 1° - 90 °.
Coturi din segmente R = 1,5 x DN

10

Fitinguri

■ Coturi
Coturile monolit se realizează
prin înfăşurarea continua a firului
de sticlă impregnat cu răşină
poliesterica pe maşini speciale. În
tabel sunt prezentate diametrele şi
unghiurile pentru care se execută
aceste coturi.

15°

22°

30°

45°

66°

90°

DN Lm (mm) Lm (mm) Lm (mm) Lm (mm) Lm (mm) Lm (mm)
100

95

104

115

137

162

225

125

100

111

125

153

183

262,5

150

105

119

135

168

205

300

200

126

145

167

211

260

387

250

136

160

187

242

304

462

300

194

222

256

321

395

585

350

204

237

276

352

438

660

400

214

252

296

384

481

735

500

234

281

336

446

568

885

600

283

340

406

538

685

1065

700

303

369

446

600

771

1215

800

323

398

487

662

850

1365

Coturi monolit R = 10,5 x DN

11

Fitinguri

■ Teuri
PN 1
DN 1 DN 2
100
150
200

250

300

350

400

500

600

12

PN 6/10

PN 16

L

H

L

H

L

H

100

600

300

600

300

800

400

100

600

300

700

400

900

500

150

600

300

800

400

1000

500

100

600

350

900

450

1100

600

150

600

350

900

500

1200

600

200

700

350

1000

500

1300

650

100

600

350

800

500

1100

600

150

600

350

1000

550

1400

700

200

700

350

1100

600

1400

750

250

700

350

1200

600

1500

750

100

700

400

1000

550

1300

700

150

700

400

1200

650

1600

850

200

800

400

1300

650

1700

850

250

800

400

1300

650

1700

850

300

900

450

1400

700

1800

900

100

700

400

1100

600

1400

750

150

700

400

1100

600

1500

800

200

800

400

1400

750

1800

950

250

800

400

1400

750

1900

950

300

900

450

1500

800

2000

1000

350

900

450

1600

800

2000

1000

100

700

450

1100

650

1500

850

150

700

450

1200

700

1600

850

200

800

450

1500

800

2000

1050

250

800

450

1500

800

2100

1100

300

900

500

1600

850

2100

1100

350

1000

500

1700

850

2200

1100

400

1000

500

1700

850

2300

1150

200

800

500

1400

850

1900

1050

250

800

500

1800

950

2400

1300

300

900

550

1800

1000

2500

1350

350

1000

550

1900

1000

2600

1350

400

1000

550

1900

1000

2600

1350

500

1200

600

2000

1000

2700

1350

400

1100

600

1400

750

1700

900

500

1200

600

1500

750

1800

900

600

1300

650

1700

850

1900

950

Fitinguri

■ Teuri
DN 1 DN 2
400
500
700
600
700
400
500
800 600
700
800
400
500
600
900
700
800
900
500
600
700
1000
800
900
1000
500
600
700
1200 800
900
1000
1200
500
600
700
800
1400
900
1000
1200
1400
500
600
700
800
1600 900
1000
1200
1400
1600

PN 1
L
H
1100
650
1200
700
1300
700
1400
700
1100
700
1200
750
1400
750
1500
800
1600
800
1100
750
1200
800
1400
850
1500
850
1600
850
1700
850
1200
850
1400
900
1500
900
1600
900
1800
950
1900
950
1200
950
1400
1000
1600
1000
1700
1050
1800
1050
1900
1100
2200
1100
1300
1050
1400
1100
1500
1100
1700
1150
1900
1150
2000
1200
2200
1200
2500
1250
1300
1200
1400
1200
1600
1250
1700
1250
1800
1300
2000
1300
2300
1350
2500
1350
2800
1400

PN 6/10
L
H
1500
850
1600
850
1700
900
1900
900
1400
850
1700
950
1800
1000
1900
1000
2100
1050
1500
950
1700
1000
1900
1050
2000
1050
2100
1100
2300
1150
1600
1000
1900
1150
2000
1150
2200
1200
2300
1200
2500
1250
1700
1200
1800
1200
2200
1350
2300
1350
2400
1350
2500
1350
2800
1400
1800
1350
2000
1400
2100
1400
2400
1500
2500
1500
2600
1500
2900
1550
3200
1600
2000
1500
2100
1550
2200
1550
2300
1550
2700
1700
2800
1700
3100
1750
3400
1800
3600
1800

PN 16
L
H
1800
1000
1900
1000
2000
1050
2100
1050
1700
1000
2000
1150
2100
1150
2200
1150
2300
1150
1800
1100
2100
1250
2200
1300
2400
1300
2500
1300
2600
1300
2000
1200
2400
1400
2500
1400
2600
1400
2700
1400
2800
1400
2100
1350
2200
1400
2700
1600
2800
1600
2900
1600
3000
1600
3200
1600
-

PN 1
DN 1

1800

2000

2400

DN 2
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2400

L
1000
1200
1300
1400
1600
1700
1800
2100
2300
2600
2800
3100
1000
1200
1300
1500
1600
1700
1900
2000
2400
2600
2900
3100
3400
1100
1200
1400
1500
1700
1800
1900
2100
2300
2700
2900
3200
3300
3900

H
1250
1250
1300
1300
1350
1350
1350
1450
1450
1500
1500
1550
1350
1400
1400
1450
1450
1450
1500
1500
1550
1600
1650
1650
1700
1600
1600
1600
1650
1650
1700
1700
1750
1750
1850
1850
1900
1900
1950

Alte variante sunt disponibile la cerere.

13

Fitinguri

■ Ramificaţii la 45°, PN 1

DN 2

DN 1

100
L

150
H

200

250

300

350

400

500

600

700

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

600 300

150

600 300 700 300

200

600 300 700 350 800 350

250

600 350 700 350 800 400 900 400

300

700 350 800 400 900 400 1000 450 1100 500

350

700 400 800 400 900 450 1000 450 1100 500 1200 550

400

700 400 800 450 900 450 1000 500 1100 550 1200 600 1300 600

500

700 500 800 500 900 550 1000 550 1100 600 1200 650 1300 650 1500 700

600

-

-

-

-

-

-

-

-

1100 650 1200 700 1300 700 1500 750 1600 800

700

-

-

-

-

-

-

-

-

1100 700 1200 750 1300 750 1500 800 1700 850 1900 900

800

-

-

-

-

-

-

-

-

1100 750 1200 800 1300 800 1500 850 1700 900 1900 950

900

-

-

-

-

-

-

-

-

1100 800 1200 800 1300 800 1500 900 1700 1000 1900 1050

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

1100 850 1200 900 1300 900 1500 950 1800 1050 1900 1100

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

1200 950 1300 1000 1400 1000 1500 1050 1700 1100 2000 1200

1400

-

-

-

-

-

-

-

-

1200 1100 1300 1150 1400 1150 1600 1200 1800 1250 2000 1300

1600

-

-

-

-

-

-

-

-

1200 1200 1300 1250 1400 1250 1600 1300 1800 1350 2000 1400

1800

-

-

-

-

-

-

-

-

1300 1300 1400 1350 1500 1350 1700 1380 1800 1450 2000 1500

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

1300 1400 1400 1450 1500 1450 1700 1500 1900 1600 2100 1650

2400

-

-

-

-

-

-

-

-

1300 1600 1400 1650 1500 1650 1700 1750 1900 1800 2100 1850
Ramificatii standard la 45º, PN1

14

Fitinguri

■ Ramificaţii la 45°, PN 1

L

H

1000
L
H

1200
L
H

DN 2
1400
L
H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800
DN 1

L

900
H

800 2100 1000

900 2100 1100 2300 1150

1000 2100 1150 2300 1200 2500 1250

1200 2200 1250 2400 1300 2500 1350 2900 1450

1400 2200 1400 2400 1400 2600 1450 2900 1550 3300 1650

1600
L
H

1800
L
H

2000
L
H

2400
L
H

1600 2200 1450 2400 1550 2600 1600 3000 1700 3400 1800 3700 1900

1800 2200 1550 2400 1600 2700 1700 3100 1800 3400 1900 3800 2000 4100 2100

2000 2300 1700 2400 1750 2700 1800 3100 1900 3500 2000 3800 2100 4200 2200 4500 2300

2400 2300 1900 2500 1950 2700 2000 3000 2100 3600 2250 3900 2350 4300 2450 4500 2500 5200 2700
Alte variante sunt disponibile la cerere.

15

Fitinguri

■ Reducţii

DN 1
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Reductii standard PN1 – PN16

16

DN 2
100
100
125
100
125
150
150
200
200
250
250
300
250
300
350
300
400
400
500
500
600
600
700
700
800
800
900
900
1000

Ls (mm)
725
850
725
850
725
1050
925
1050
925
1050
1050
925
1050
925
1175
1050
1300
1050
1300
1050
1300
1050
1300
1050
1500
1250

Lm (mm)
223
285
223
422
359
297
422
309
482
357
607
530
780
530
810
560
810
590
840
590
-

Ls (mm)
DN 2
1000
1500
1200
1100
1250
1100
1500
1300
1200
1250
1200
1700
1400
1300
1450
1300
1700
1500
1400
1450
1400
1700
1600
1500
1450
1500
1700
1700
1600
1450
1600
1700
1800
1700
1450
1700
1700
1900
1800
1450
1800
1700
2000
1900
1450
1900
1700
2100
2000
1450
2000
1700
2200
2100
1450
2100
1700
2300
2200
1450
2200
1700
2400
2300
1450
Ls – reducţii din segmente
Lm – reducţii monolit
Alte variante sunt disponibile la
cerere.
DN 1

Fitinguri

■ Piese şa PN 1

Ramificaţia tip şa este o placă curbă din PAFSIN
prevăzută cu un ştuţ din PAFSIN sau PVC cu DN 150 sau
200 mm la 45º sau 90º, fixată pe conducta din PAFSIN cu
şuruburi şi piuliţe care prin strângere comprimă o garnitură
de etanşare circulară din cauciuc elastomeric.

Detaliul A

Garnitură de etanşare
Şuruburi M10
Şaibă plată din cauciuc

17

Fitinguri

■ Piese şa la 45° sau 90° PN 1 PAFSIN

200

300

DN 1
400
L
H

DN 2

L

H

L

H

150

500

300

500

300

500

200

500

300

500

300

500

500

600

L

H

L

H

300

500

300

500

300

300

500

300

500

300

■ Piese şa la 45° sau 90° PN 1 OŢEL INOXIDABIL

18

D exterior 2 (racord)

D exterior 1 (conductă principală)

112

152-395

162

200-395

Fitinguri

■ Piese de trecere
Tabelul conţine dimensiunile pieselor de trecere prin pereţii
de beton pentru conductele din PAFSIN, în 3 variante.
Deviaţia
a
unghiulară
(mm)
admisă

DN

d2 max
(mm)

d6 max
(mm)

k min
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

100

116,0

138,0

150,0

50

6

7

70

125

142,0

164,0

150,0

150

168,0

190,0

150,0

50

6

7

70

50

6

7

70

200

220,5

254,0

175,0

50

6

8

80

250

272,1

306,0

175,0

50

7

8

80

300

324,5

368,0

241,0

50

8

8

80

350

376,4

420,0

241,0

50

9

8

80

400

427,3

471,0

241,0

50

10

8

80

450

478,2

521,0

241,0

50

10

8

80

500

530,1

573,0

241,0

50

11

8

80

600

617,0

667,0

281,0

50

14

8

80

700

719,0

768,0

281,0

50

16

8

80

800

821,0

870,0

281,0

80

18

10

80

900

923,0

973,0

281,0

80

20

10

80

1000

1025,0

1076,0

281,0

80

22

12

100

1100

1127,0

1179,0

281,0

80

24

12

100

1200

1229,0

1281,0

281,0

80

27

12

100

1300

1331,0

1384,0

281,0

100

28

15

100

1400

1433,0

1486,0

281,0

100

30

15

100

1500

1535,0

1589,0

281,0

0,5°

100

33

15

100

1600

1637,0

1691,0

281,0

0,5°

120

35

15

100

1800

1841,0

1896,0

281,0

0,5°

120

40

20

120

2000

2045,0

2101,0

281,0

0,5°

120

44

20

120

2200

2249,0

2305,0

281,0

0,5°

120

48

20

120

2400

2453,0

2510,0

281,0

0,5°

120

51

20

120

Tip A

Piese de trecere DN100 – DN2400

Tip C

Tip B

19

Fitinguri

■ Ştuţuri cu flanşă
Ştuţurile cu flanşă (piese F sau flanşă capăt drept, cum mai sunt
numite) se folosesc la îmbinarea conductelor din PAFSIN cu
conducte din alte materiale. Flanşele pot fi mobile, din oţel zincat sau
fixe din PAFSIN. În tabel sunt prezentate lungimile standardizate.
Se pot realiza inclusiv ştuţuri cu flanşe la ambele capete.

DN
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1300
1400

Ştuţuri cu flanşe
PN 6

PN 10

PN 16

b1
(mm)

b3
(mm)

395,0
445,0
495,0
600,0
705,0
810,0
920,0
1020,0
1120,0
1340,0
1350,0
1550,0

400,0
460,0
515,0
620,0
725,0
840,0
950,0
1050,0
1160,0
1380,0
1490,0
1590,0

410,0
470,0
525,0
650,0
770,0
840,0
950,0
1050,0
1170,0
1390,0
1490,0
1590,0

36,0
36,0
42,0
60,0
51,0
50,0
56,0
80,0
85,0
90,0
90,0
90,0

22,0
30,0
35,0
40,0
40,0
30,0
30,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

Ştuţuri cu flanşe GRP, PN 6 - PN 16.
Alte variante sunt disponibile la cerere.

20

b (mm) L (mm)
58,0
66,0
77,0
100,0
91,0
80,0
86,0
120,0
125,0
130,0
130,0
130,0

500,0

750

Fitinguri

■ Comenzi speciale
Tehnicienii firmei noastre, pe baza desenelor de fabricaţie
aprobate de departamentul nostru de proiectare,
realizează la comandă cămine de vane, cămine de
canalizare (normale sau tangenţiale), rezervoare, ştuţuri
cu capac pentru realizarea probei de etanşeitate şi o
mare varietate de fitinguri speciale. Dispunând de o
experienţă de peste 5 ani în lucrul cu conductele Flowtite
şi de peste 20 de ani în industria fibrei de sticlă, aceştia
pot interveni pentru remedierea avariilor. Vă rugăm să
ne contactaţi pentru informaţii suplimentare.

Cămin tangenţial

Cămin tangenţial cu banchetă
21

Fitinguri

■ Comenzi speciale

Cămin de vizitare cu chiunetă din PAFSIN

22

Fitinguri

DN ≤ 2400

Camin de scurgere ape pluviale

Rezervor subteran

23

Fitinguri

■ Separatoare de grăsimi

Debit de
intrare
[dm3/s]
AMISEP NS 1,5
1,5
AMISEP NS 3,0
3,0
AMISEP NS 6,0
6,0
AMISEP NS 10
10,0
AMISEP NS 15
15,0
AMISEP NS 20
20,0
AMISEP NS 30
30,0
AMISEP NS 40
40,0
AMISEP NS 50
50,0
AMISEP NS 60
60,0
AMISEP NS 80
80,0
Tip

Dimensiuni [mm]
D

H

A

dn

1600
1600
1600
1800
1800
2000
2000
2400
2400
2400
2400

1500
1800
2100
2200
2600
2800
3000
2600
2800
3000
3200

1250
1550
1850
1900
2300
2450
2600
2200
2400
2600
2800

150
150
150
200
200
250
300
300
300
300
300

Volum
util
[dm3]
100
120
150
200
350
550
650
700
900
1200
1400

Greutate
[kg]
800
900
1000
1200
1400
900
1000
1050
1100
1150
1200

Volum
util
[dm3]
1500
1875
2250

Greutate
[kg]
1000
1000
1500

AMISEPT STANDARD vertical

Debit de
intrare
[dm3/s]
AMISEP NS100
100
AMISEP NS 125
125
AMISEP NS 150
150
Tip

Dimensiuni [mm]
D

H

A

dn

2000
2000
2400

3000
3000
3500

1700
1700
2000

300
300
400

AMISEPT STANDARD orizontal

24