Sunteți pe pagina 1din 1

Clasele de expunere

Clasele de expunere curente (extras din SR EN 206:2002 [i SR 13510:2006)

0 = F\r\ agresiune

XC

C = Carbonatare

XF

F = ~nghe]

XS

S = S\ruri marine

XD

D = Coroziune alte cloruri

Clasa de
expunere

X0

M = Atac mecanic

Dozaj minim
de ciment
kg/m3

Raport
maxim A/C

Con]inut
minim de aer
antrenat

Beton simplu [i f\r\ piese


metalice ^nglobate.
Toate expunerile cu excep]ia
cazurilor de ^nghe]-dezghe], de
abraziune [i de atac chimic

Beton de umplutur\ / egalizare

C8/10

Coroziune datorat\ carbonat\rii

-EDIUATMOSFERIC
MARIN
CONSTRUC=II
CIVILE

8&
8#
CONSTRUC=II
HIDROTEHNICE

8# 8& 83

8#

8- 8$ 8& CONSTRUC=II


DRUMURI
;IPODURI

8#

8#

8# 8#

NE 012-1:2007

XC1

Uscat sau permanent umed

Beton ^n interiorul cl\dirilor unde gradul de umiditate a


mediului ambiant este redus (inclusiv buc\t\riile, b\ile [i
sp\l\toriile cl\dirilor de locuit)
Beton imersat permanent ^n ap\

C16/20

260

0.65

XC2

Umed, rareori uscat

Suprafe]e de beton ^n contact cu apa pe termen lung


(ex. elemente ale rezervoarelor de ap\)
Un mare num\r de funda]ii)

C16/20

260

0.60

XC3

Umiditate moderat\

Beton ^n interiorul cl\dirilor unde umiditatea mediului


ambiant este medie sau ridicat\ (ex. buc\t\rii, b\i, sp\l\torii
profesionale altele dect cele ale cl\dirilor de locuit).
Beton la exterior, ^ns\ la ad\post de intemperii (elemente la
care aerul din exterior are acces constant sau des - ex. hale
deschise)

C20/25

280

0.60

XC4

Alternan]\ umiditate - uscare

Suprafe]e supuse contactului cu apa, dar care nu intr\ ^n


clasa de expunere XC2 (ex. elemente exterioare expuse
intemperiilor)

C25/30

300

0.50

C25/30

300

0.50

C25/30

300

0.55a

C35/45

320

0.50

Atac din ^nghe]-dezghe] cu sau f\r\ agen]i de dezghe]are


XF1

Satura]ie moderat\ cu ap\, f\r\


agen]i de dezghe]are

Suprafe]e verticale ale betonului expuse la ploaie [i ^nghe]

XF2

Satura]ie moderat\ cu ap\, cu


agen]i de dezghe]are

Suprafe]e verticale ale betonului din lucr\ri rutiere expuse


la ^nghe] [i curen]i de aer ce vehiculeaz\ agen]i de dezghe]are

XF3

Satura]ie puternic\ cu ap\, f\r\


agen]i de dezghe]are

Suprafe]e orizontale ale betonului expuse la ploaie [i la


^nghe]

Satura]ie puternic\ cu ap\, cu


agen]i de dezghe]are sau cu
ap\ de mare

{osele [i tabliere de pod expuse la agen]i de dezghe]are


Suprafe]e verticale ale betonului expuse la ^nghe] [i supuse
direct stropirii cu agen]i de dezghe]are
Zonele structurilor marine expuse la ^nghe] [i supuse stropirii
cu agen]i de dezghe]are

83 8&
8! 8#

* pentru elemente exterioare neprotejate.

p


8# 8&

8

Clase de expunere curente

-EDIUATMOSFERIC
CONTINENTAL

XF4

NE 012-1:2007

C25/30

300

0.55a

C35/45

320

0.50

C30/37

340

0.50

NE 012-1:2007

(a) cu utilizare de antrenor de aer

XM

Clasa
minim\ de
rezisten]\

* con]inutul de aer antrenat se stabile[te ^n func]ie de Dmax granul\ (NE 012-1:2007 / 5.4.3. Tab3a)

A = Atac chimic

Exemple de aplica]ii

Nici un risc de coroziune sau atac

X0

XA

Descrierea mediului
^nconjurator