Sunteți pe pagina 1din 7

Pag.

1 din 7 Act sintetic la data 28-Jan-2008 pentru Metodologie din 2008

METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului


general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii
Forma sintetic la data 28-Jan-2008. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintACT-Acte Sintetice. SintACT i tehnologia
Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

CAPITOLUL A: Prevederi generale


Art. 1
Devizul general este documentaia economic prin care se stabilete valoarea total
estimativ a cheltuielilor necesare realizrii obiectivelor de investiii sau a cheltuielilor
asimilate investiiilor, necesare realizrii lucrrilor de intervenii la construcii i instalaii, n
faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii.

Art. 2
Devizul general se structureaz pe capitole i subcapitole de cheltuieli.

Art. 3
n cadrul fiecrui capitol/subcapitol de cheltuieli se nscriu obiectele de investiie (la cap. 4 i,
dup caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la celelalte
capitole/subcapitole).

Art. 4
Compensarea cheltuielilor ntre capitolele/ subcapitolele de cheltuieli cuprinse n devizul
general, pe parcursul derulrii investiiei, n cadrul aceleiai valori totale, se face prin
actualizarea devizului general, prin grija beneficiarului.

Art. 5
Devizul general ntocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaie de avizare
a lucrrilor de intervenii se actualizeaz prin grija beneficiarului ori de cte ori este necesar,
dar de regul n urmtoarele situaii:
a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaiei de fezabilitate;
b) la data solicitrii autorizaiei de construire;
c) la data organizrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public pentru execuia
de lucrri;
d) dup ncheierea contractelor de achiziie, rezultnd valoarea de finanare a obiectivului de
investiie/lucrrilor de intervenii;
e) la data ntocmirii sau modificrii de ctre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a
listei obiectivelor de investiii, anex la bugetul de stat sau la bugetul local, att pentru
obiective de investiii noi, ct i n continuare.

Art. 6
Valoarea actualizat a obiectivelor de investiii se aprob de ordonatorii principali de credite,
potrivit prevederilor legale n vigoare.

Art. 7
(1) Elaborarea devizului general se face conform precizrilor prezentate la lit. B din prezenta
anex.
(2) Structura devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii este
prezentat n anexa nr. 5 la hotrre.

CAPITOLUL B: Structura devizului general pe capitole de cheltuieli


Art. 8
n capitolele/subcapitolele devizului general prevzut n anexa nr. 5 se cuprind urmtoarele
cheltuieli:
(1) CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1. _
1.1. Obinerea terenului
Se includ cheltuielile efectuate pentru cumprarea de terenuri, plata concesiunii
(redevenei) pe durata realizrii lucrrilor, exproprieri, despgubiri, schimbarea regimului

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 2 din 7 Act sintetic la data 28-Jan-2008 pentru Metodologie din 2008

juridic al terenului, scoaterea temporar sau definitiv din circuitul agricol, precum i alte
cheltuieli de aceeai natur.
1.2. Amenajarea terenului
Se includ cheltuielile efectuate la nceputul lucrrilor pentru pregtirea amplasamentului i
care constau n demolri, demontri, dezafectri, defriri, evacuri materiale rezultate,
devieri reele de utiliti din amplasament, sistematizri pe vertical, drenaje, epuismente
(exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz), devieri de cursuri de
ap, strmutri de localiti sau monumente istorice etc.
1.3. Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor, precum plantare de copaci,
reamenajare spaii verzi, i reintroducerea n circuitul agricol a suprafeelor scoase temporar
din uz.
(2) CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2. Se includ cheltuielile aferente asigurrii cu utilitile necesare funcionrii obiectivului de
investiie, precum: alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,
energie electric, telecomunicaii, drumuri de acces, ci ferate industriale, care se execut pe
amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparinnd obiectivului de investiie,
precum i cheltuielile aferente racordrii la reelele de utiliti.
(3) CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3. _
3.1. Studii de teren
Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaz obiectivul
de investiie.
3.2. Obinere avize, acorduri, autorizaii
Se includ cheltuielile pentru:
a) obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism;
b) obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare;
c) obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de ap,
canalizare, gaze, termoficare, energie electric, telefonie etc.;
d) obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres;
e) ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i nregistrarea
terenului n cartea funciar;
f) obinerea acordului de mediu;
g) obinerea avizului P.S.I.;
h) alte avize, acorduri i autorizaii.
3.3. Proiectare i inginerie
Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de
prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic i detalii de execuie), pentru plata
verificrii tehnice a proiectrii i pentru plata elaborrii certificatului de performan
energetic a cldirii, precum i pentru elaborarea documentaiilor necesare obinerii
acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente obiectivului de investiie (documentaii ce stau
la baza emiterii avizelor i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaii
urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).
Pentru lucrrile de intervenii la construcii existente sau pentru continuarea lucrrilor la
obiective ncepute i neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea
tehnic.
Pentru lucrrile de cretere a performanei energetice a cldirilor ca urmare a
modernizrilor/reabilitrilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
3.4. Organizarea procedurilor de achiziie

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 3 din 7 Act sintetic la data 28-Jan-2008 pentru Metodologie din 2008

Se includ cheltuielile aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice,


precum: cheltuieli aferente ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia
(exclusiv cele cumprate de ofertani); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea i
diurna membrilor desemnai n comisiile de evaluare; anunuri de intenie, de participare i
de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, fax, pot electronic etc., n legtur
cu procedurile de achiziie public.
3.5. Consultan
Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultan la elaborarea studiilor de pia, de evaluare etc.;
b) plata serviciilor de consultan n domeniul managementului execuiei investiiei sau
administrarea contractului de execuie.
3.6. Asisten tehnic
Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a) asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de execuie a lucrrilor (n cazul
n care aceasta nu intr n tarifarea proiectului);
b) plata diriginilor de antier, desemnai de autoritatea contractant, autorizai conform
prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii.
(4) CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiia de baz
4. _
4.1. Construcii i instalaii
Se cuprind cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de
investiie: cldiri, construcii speciale, instalaii aferente construciilor, precum instalaii
electrice, sanitare, instalaii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaii de nclzire,
ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaii i alte tipuri de instalaii impuse de destinaia
obiectivului.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie, iar delimitarea obiectelor se face de
ctre proiectant.
Cheltuielile aferente fiecrui obiect de construcie sunt estimate prin devizul pe obiect.
4.2. Montajul utilajelor tehnologice
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice i al utilajelor incluse n
instalaiile funcionale, inclusiv reelele aferente necesare funcionrii acestora. Cheltuielile
se desfoar pe obiecte de construcie.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj
Se cuprind cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice,
precum i a celor incluse n instalaiile funcionale.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport
Se includ cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit
montaj, precum i a echipamentelor i a echipamentelor de transport tehnologic.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.5. Dotri
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intr n categoria
mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotri P.S.I., dotri de uz
gospodresc, dotri privind protecia muncii.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.6. Active necorporale
Se cuprind cheltuielile cu achiziionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la
brevete, licene, know-how sau cunotine tehnice nebrevetate.
La TOTAL i TOTAL GENERAL din devizul general se precizeaz partea de cheltuieli care
reprezint construcii-montaj (C+M). Lucrrile de construcii-montaj sunt cele prevzute la
capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 i 5.1.1 din devizul general.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 4 din 7 Act sintetic la data 28-Jan-2008 pentru Metodologie din 2008

(5) CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli


5. _
5.1. Organizare de antier
Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului n vederea crerii
condiiilor de desfurare a activitii de construcii-montaj.
5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier Se cuprind cheltuielile
aferente construirii provizorii sau amenajrii la construcii existente pentru vestiare pentru
muncitori, grupuri sanitare, rampe de splare auto, depozite pentru materiale, fundaii
pentru macarale, reele electrice de iluminat i for, ci de acces - auto i ci ferate -,
branamente/racorduri la utiliti, mprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu i
altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinare de antier.
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier
Se cuprind cheltuielile pentru: obinerea autorizaiei de construire/desfiinare aferente
lucrrilor de organizare de antier, taxe de amplasament, nchirieri semne de circulaie,
ntreruperea temporar a reelelor de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent
termic, energie electric, gaze naturale, a circulaiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene,
contractele de asisten cu poliia rutier, contract temporar cu furnizorul de energie
electric, cu uniti de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru
ocuparea temporar a domeniului public, costul energiei electrice i al apei consumate n
incinta organizrii de antier pe durata de execuie a lucrrilor, costul transportului
muncitorilor nelocalnici i/sau cazarea acestora, paza antierului, asigurarea pompierului
autorizat etc.
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Se cuprind, dup caz: comisionul bncii finanatoare, cota aferent Inspectoratului de Stat
n Construcii pentru controlul calitii lucrrilor de construcii, cota pentru controlul
statului n amenajarea teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrrilor de construcii,
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina
autoritii contractante, taxe pentru acorduri, avize i autorizaia de construire/desfiinare,
precum i alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii. n costul creditului se
cuprind comisioanele i dobnzile aferente creditului pe durata execuiei obiectivului.
5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute
a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevzute la
capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 i 4 ale devizului general, n funcie de natura i
complexitatea lucrrilor.
b) n cazul obiectivelor de investiii noi, precum i al reparaiilor capitale, extinderilor,
transformrilor, modificrilor, modernizrilor, reabilitrii la construcii i instalaii existente,
se aplic un procent de pn la 10%.
c) n cazul lucrrilor de intervenii de natura consolidrilor la construcii existente i
instalaiile aferente, precum i n cazul lucrrilor pentru prevenirea sau nlturarea
efectelor produse de aciuni accidentale i/sau calamiti naturale, se aplic un procent de
pn la 20%, n funcie de natura i complexitatea lucrrilor.
d) Din procentul stabilit se acoper, dup caz, cheltuielile rezultate n urma modificrilor
de soluii tehnice, cantiti suplimentare de lucrri, utilaje sau dotri ce se impun pe
parcursul derulrii investiiei, precum i cheltuielile de conservare pe parcursul ntreruperii
execuiei din cauze independente de autoritatea contractant.
(6) CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar
6. _
6.1. Pregtirea personalului de exploatare
Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizrii
corecte i eficiente a utilajelor i tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice i teste
Se cuprind cheltuielile aferente execuiei probelor/ncercrilor, prevzute n proiect,

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 5 din 7 Act sintetic la data 28-Jan-2008 pentru Metodologie din 2008

rodajelor, expertizelor la recepie, omologrilor etc.


n situaia n care se obin venituri ca urmare a probelor tehnologice, n devizul general se
nscrie valoarea rezultat prin diferena dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea
probelor i veniturile realizate din acestea.

CAPITOLUL C: Structura devizului pe obiect


Art. 9
Obiectul de construcie este o parte a obiectivului de investiie, cu funcionabilitate distinct n
cadrul ansamblului acestuia.

Art. 10
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiie se face la faza de proiectare - studiu
de fezabilitate de ctre proiectant, iar valoarea fiecrui obiect se estimeaz prin devizul pe
obiect.

Art. 11
Devizul pe obiect este sintetic i valoarea sa se obine prin nsumarea valorilor categoriilor de
lucrri ce compun obiectul.

Art. 12
Valoarea categoriilor de lucrri din devizul pe obiect se stabilete estimativ, pe baza cantitilor
de lucrri i a preurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a
lucrrilor de intervenii.

Art. 13
Devizul pe obiect ntocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaie de avizare
a lucrrilor de intervenii se reface avndu-se n vedere cantitile de lucrri rezultate la faza de
proiect de execuie i preurile unitare rezultate n urma aplicrii procedurilor de achiziie
public.

Art. 14
Devizul pe obiect se structureaz cu respectarea coninutului-cadru prevzut n anexa nr. 6.

ANEXA Nr. 5:
DEVIZ
GENERAL
privind
realizrii........................................................................
cursul............ lei/euro din data de ...................
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli

cheltuielile
n
mii

*)

Valoare
(fr TVA)

lei/mii
TVA

Obinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial

Mii
euro

Mii lei

Mii lei

Mii
euro

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1

Studii de teren

3.2

Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii

3.3

Proiectare i inginerie

3.4

Organizarea procedurilor de achiziie

3.5

Consultan

3.6

Asisten tehnic

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului


1.1

necesare
euro
la

TOTAL CAPITOL 3

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 6 din 7 Act sintetic la data 28-Jan-2008 pentru Metodologie din 2008

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiia de baz


4.1

Construcii i instalaii

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj

4.4

Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5

Dotri

4.6

Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de antier
5.1.1. Lucrri de construcii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse i neprevzute


TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare
la beneficiar

6.1

Pregtirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice i teste


TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M

*)

Se nscrie denumirea obiectivului de investiie/lucrrilor de intervenie


NOT: n cazul lucrrilor de intervenii de natura consolidrilor la construcii existente i
instalaiile aferente, precum i n cazul lucrrilor pentru prevenirea sau nlturarea efectelor
produse de aciuni accidentale i/sau calamiti naturale valoarea cheltuielilor aferente se va
evidenia distinct n devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, att n lei, ct i n
euro.

ANEXA Nr. 6:
DEVIZUL obiectului...............................................................
cursul ............ lei/euro din data de ...................
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli

I.

LUCRRI DE CONSTRUCII

Terasamente

Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i


arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)

Izolaii

Instalaii electrice

Instalaii sanitare

Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

Instalaii de alimentare cu gaze naturale

Instalaii de telecomunicaii

*)

Valoare
(fr TVA)

mii

lei/mii

TVA

Mii
euro

Mii lei

Mii lei

Mii
euro

MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente tehnologice
TOTAL II

III.

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei

TOTAL I
II.

euro

PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
Utilaje i echipamente de transport

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro

la

Pag. 7 din 7 Act sintetic la data 28-Jan-2008 pentru Metodologie din 2008

Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
*)

Se nscrie denumirea obiectului.


Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 48 din data de 22 ianuarie 2008
Forma sintetic la data 28-Jan-2008. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintACT-Acte Sintetice. SintACT i tehnologia
Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro