Sunteți pe pagina 1din 16

C1.1- sM 6.

2 Schema de minimis
CONTRACT DE FINANARE
Nr. C 6.2............................... /...................................
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDIIILE
PROGRAMULUI NAIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURAL
ROMNIA
ntre:
AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE - Romnia, cu sediul
n str. tirbei Vod, nr. 43, sector 1, Bucureti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; e m a i l :
c a b i n e t @ . a f i r.i n f o , reprezentat legal de ................................................., n funcia de Director
General, prin mandatar ...................................................... Director General Adjunct al
Centrului Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale ...................................... n calitate de
Autoritate Contractant, pe de o parte,
i
PERSOAN JURIDIC/PERSOAN FIZIC AUTORIZAT ..............................
nfiinat/autorizat
la
data
de..................,
Cod
Unic
de
nregistrare/Autorizaie ...................................., cu sediul n str. ...........................,
iudeul................, cod potal...................., tel......................, fax . ......................., cod
RO.............(Cod Unic de nregistrare n Registrul Fermierilor alocat de APIA) reprezentat
prin ..............(nume i prenume).................................. n funcia de ....... (calitatea de
reprezentare ca Administrator, potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea
entitii/persoanei juridice respective i conform statutului/actului constitutiv al perosanei
juridice respective), identificat prin C.I/PASS
seria............... nr. ...............................,
CNP ................... n calitate de Beneficiar pe de alt parte,
s-a convenit ncheierea prezentului Contract de Finanare pentru acordarea ajutorului financiar
nerambursabil pe baza Cererii de finanare nr. F n urmtoarele condiii:

Articolul 1 Obiectul Contractului


1(1) Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea
Contractant, n regim de minimis1, pentru punerea n aplicare a Cererii de finanare nr.
....pentru Proiectul : <titlul>
1(2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n
acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanare i anexele acestuia, pe care
Beneficiarul declar c le cunoate i le accept.
Cererea de finanare depusa de beneficiar, nsoit de toate documentele anexate, , declarat
eligibil ca urmare a verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul etapei
de evaluare i selecie, face parte integrant din contract i este obligatorie pentru beneficiar,
pe ntreaga perioad de valabilitate a contractului prevzut la art. 2(3).
1(3) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s execute Proiectul pe propria
rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i cu legislaia
naional i comunitar n vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul
trebuie s-i respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse n vederea
obinerii ajutorului financiar nerambursabil.
Articolul 2 Durata de valabilitate a contractului
Durata de execuie, implementare si monitorizare a proiectului
2(1)

Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuie i implementare a


planului de afaceri i durata de monitorizare a proiectului.

2(2)

Durata de execuie a prezentului contract este de maximum 60 de luni calculate ncepnd


cu data semnrii contractului de finanare de ambele pri i cuprinde durata de realizare
efectiv i de implementare a planului de afaceri, la care se adaug termenul de maximum
90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei pli.
Durata de realizare efectiv i implementare a planului de afaceri este de maximum 57
de luni de la semnarea contractului i reprezint termenul limit pn la care beneficiarul
poate depune ultima cerere de plat.

2(3)

Durata de valabilitate a contractului reprezint durata de execuie a contractului de


finanare, la care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli facut de ctre
Autoritatea Contractant. n perioada de monitorizare a contractului de finanare, Autoritatea
Contractant va verifica meninerea de ctre beneficiar a criteriilor de eligibilitate i de

Regulamentul (UE) nr. 1407/2014 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat n JO nr. 352, 24.12.2013, p. 1-8

selecie pe baza carora Proiectul a fost finantat, respectarea Planului de afaceri, precum si a
conditiilor solicitate pentru acordarea celei de a doua trane de plat.
Articolul 3 Valoarea Contractului
3(1) Autoritatea Contractant se angajeaz s acorde un sprijin financiar nerambursabil n sum
forfetar, de maximum ...................................... Euro, echivalentul a maximum ...................lei.
3(2) Sprijinul financiar prevzut la alin. (1) se acord n dou trane, astfel:
a) Prima tran de maximum ...................................... Euro echivalentul a maximum ...................
lei, reprezentnd 70% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil prevzut la art 3(1).
b) A doua tran de maximum ...................................... Euro, echivalentul a maximum
...................lei reprezentnd 30% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil prevzut la
art 3(1)..
Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data aprobrii Raportului de selecie de ctre
Directorul General al Direciei Generale Dezvoltare Rural Autoritatea de Management pentru
PNDR, publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.
Articolul 4 Modalitatea de plat
4(1) Beneficiarul va ntocmi dosarele cererilor de plat n conformitate cu Anexa III - Instruciuni
de plat, la prezentul contract.
4(2) Prima cerere de plat se va depune n maximum 10 de zile de la data semnrii Contractului
de finanare i reprezint 70% din valoarea prevazut la Articolul 3 alin. 3(1).
4(3) La solicitarea celei de a doua trane de plat, beneficiarul se oblig s fac dovada c a
nceput implementarea Planului de afaceri n cel mult 9 luni de la data aprobrii Contractului
de finanare, prin depunerea unui raport din care sa reiasa respectarea acestei conditii (data
inceperii implementarii planului de afaceri) si din care sa rezulte fiecare obiectiv si fiecare
activitate propusa prin planul de afaceri, indeplinirea acestora (sau dupa caz motivele
neindeplinirii) si data realizarii acestora.
4(4) naintea solicitrii celei de a doua trane de plat, beneficiarul se oblig s fac dovada
desfurrii activitilor comerciale prin producia comercializat sau prin activitile prestate, n
procent de minimum 30% din valoarea primei trane de plat. Cerina va fi verificat n momentul
finalizrii implementrii corecte a Planului de afaceri.
4(5) Dosarul cererii de plat pentru a doua tran se depune dup ndeplinirea conformitii, a
realizrii obiectivelor propuse de beneficiar n Planul de afaceri. Beneficiarul se oblig s
respecte normele de mediu, i dup finalizarea implementrii planului de afaceri, pe toat

durata de execuie a contractului de finanare, la care se adaug 5 ani de monitorizare de


la data ultimei pli efectuate de ctre Autoritatea Contractant.
4(6) A doua cerere de plat se depune n maximum 57 de luni de la data semnrii Contractului de
finanare i reprezint 30% din valoarea prevazut la Articolul 3(1). Aceasta se depune dup
ndeplinirea tuturor obiectivelor prevzute n Planul de afaceri, inclusiv dup implementarea
standardelor i normelor europene legate de protecia muncii i de mediu (dac este cazul),
precum i mpreun cu dovada creterii performanelor economice ale ntreprinderii, prin
comercializarea produciei proprii/prestarea serviciilor.
Cerina va fi verificat n momentul finalizrii implementrii Planului de afaceri.
Articolul 5 Dispoziii de plat
5(1) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat n conformitate cu Instruciunile de plat, Anexa
III. Cursul de schimb utilizat este penultimul curs de schimb euro-leu stabilit de ctre Banca
Central European nainte de luna pentru care se declar cheltuielile sau veniturile alocate,
publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.
5(2) Plata se va efectua n maximum 90 de zile calendaristice de la data declarrii conformitii
cererii de plat de ctre Autoritatea Contractant.
5(3) Plile se vor efectua n lei n urmtorul cont:
numr cont IBAN:

titular cont:
denumirea instituiei financiar-bancare:
..
adresa instituiei financiar-bancare: .
Articolul 6 Anexe
Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i sunt parte integrant a acestuia,
avnd aceeai for juridic:
Anexa I Prevederi Generale
Anexa II Panouri i autocolante publicitare cu informaii privind
finanarea proiectelor prin PNDR
Anexa III

Instructiuni de plata

Articolul 7 Dispoziii legale

7(1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a
acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre prile contractante n
temeiul articolului 1270 din Codul civil i reglementrilor n vigoare.
7(2) Prezentul contract are natur administrativ n condiiile dispoziiilor legale aplicabile n
materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou exemplare originale, n limba romn, un
original fiind pentru Autoritatea Contractant i un original pentru Beneficiar
.7(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.
7(4) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n contract.
7(5) Datele beneficiarilor vor fi fcute publice n conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR.
1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanarea, gestionarea i monitorizarea politicii
agricole comune i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr.
2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului i pot fi
prelucrate de ctre organisme de audit i de investigare ale Comunitilor sau ale statelor
membre, n vederea protejrii intereselor financiare ale Comunitilor.
n cazul datelor cu caracter personal, informaiile sunt puse la dispoziie n conformitate cu
cerinele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informai cu privire la drepturile lor n
calitate de persoane vizate n temeiul respectivei directive i cu privire la procedurile aplicabile
pentru exercitarea acestor drepturi.
Articolul 8 Notificri i comunicri
8(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi socotit ca valabil
ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului
contract.
8(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face prin pot, aceasta se va transmite prin
intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i se consider primit de
destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.
8(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare
dup cea n care a fost expediat.
8(4) Notificrile verbale sau prin pot electronic nu se iau n considerare de niciuna dintre pri,
dac nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la art. 8. alin 8(1),
alin. 8(2) i alin. 8(3).
8(5) n cazul n care notificarea/comunicarea prin fax sau prin pot nu este posibil, din motive
neimputabile Autoritii Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate.
Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afiarea, concomitent, la sediul
Autoritii Contractante i pe pagina de internet a Autoritii Contractante, a unui anun n care
se menioneaz c a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi
considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afirii anunului.
5

Autoritatea Contractant va menine afiarea anunului timp de 15 zile de la data la care actul
este considerat comunicat.
Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
Nume/prenume.................................
Data :................................................
Semntura

Pentru Autoritatea Contractant


Director General Adjunct CRFIR
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura

Director Economic/Contabil Sef


Nume/prenume.................................
Data :................................................
Semntura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu


Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Compartiment Juridic i Contencios
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Director CRFIR
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura

C1.1 Sub msura 6.2 Schema de minimis

ANEXA I
PREVEDERI GENERALE
Articolul 1 - Obligaii generale
1(1)

Beneficiarul se oblig s execute Proiectul n conformitate cu descrierea acestuia cuprins n


Cererea de finanare, astfel cum a fost aprobat mpreun cu toate documentele anexate i n
urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare i
selecie.

1(2)

Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa Autoritii Contractante pentru implementarea


corect a obiectivelor din cadrul Planului de afaceri, parte integrant din Cererea de
finanare.

1(3)

Beneficiarul trebuie s implementeze obiectivele prevzute cu maximum de profesionalism,


eficien i vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n
concordan cu acest contract.

1(4)

Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a nu ncheia un nou contract cu Beneficiarul


care nu i-a respectat obligaiile contractuale stipulate ntr-un contract de finanare, ncheiat
anterior cu AFIR.

1(5)

Toate activitile nscrise n Planul de afaceri i pentru care proiectul a primit punctaj
la selecie, devin condiii obligatorii pentru meninerea sprijinului pe toat perioada de
valabilitate a contractului de finanare.

Articolul 2 Obligaii privind informarea i raportarea financiar i tehnic


2(1)

Beneficiarul este obligat s ntocmeasc i s ataeze la fiecare cerere de plat documentaia


necesar, respectnd Instruciunile de Plat - Anexa III la prezentul contract;

2(2)

Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice alte informaii de natur tehnic sau financiar
solicitate de Autoritatea Contractant.

2(3)

Beneficiarul trebuie s depun un raport din care sa rezulte fiecare obiectiv si fiecare
activitate propuse prin planul de afaceri, indeplinirea acestora (sau dupa caz motivele
neindeplinirii) si data realizarii acestora, la data depunerii Dosarului cererii de plat pentru
cea de a doua tran, raport din care s rezulte faptul c implementarea Proiectului a fost
demarat n termenul prevzut la art. 3 alin. 3 (4) i care va cuprinde dovada implementrii
corecte a Planului de afaceri prin nscrierea performanelor economice ale intreprinderii,
prin comercializarea produciei proprii/prestarea serviciilor.

Articolul 3 Obligaii
3(1)

Beneficiarul se oblig s respecte pe toat durata de valabilitate a contractului, criteriile de


eligibilitate i de selecie nscrise n Cererea de finanare, aprobat ca urmare a procesului de
evaluare i selecie. De asemenea, pe o perioad de 5 ani de la ultima plat efectuat de
Agenie, Beneficiarul se oblig s nu modifice substanial obiectivele prevzute n Planul de
afaceri, parte integrant din Cererea de finanare, s nu nstrineze investiia parial sau
integral i s nu i nceteze activitatea pentru care a fost finanat.

3(2)

Modificrile substaniale sunt acelea care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de
implementare, respectiv de punere n aplicare a proiectului sau creeaz un avantaj
nejustificat beneficiarului, iar finanarea public se recupereaz dac Autoritatea
Constractant constat:
a) ncetarea activitii n zona rurala vizata de submsura 6.2;
b) delocalizarea activitatii de la locul implementarii acesteia, prevazut in cererea de
finantare si documentele anexate acesteia;
c) nerespectarea sau modificarea unui obiectiv prevazut in planul de afaceri;
d) o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructur care d un avantaj
nejustificat unei ntreprinderi sau unui organism public;
e) ncalcarea declaratiei pe propria raspundere depusa la cererea de finantare.
f) nerespectarea criteriilor de eligibilitate si selectie, pentru care proiectul a fost evaluat,
selectat si contractat.
Dac Autoritatea Contractant constat c obiectivele finanate nu sunt folosite conform
scopului destinat sau n cazul n care acestea au fost vndute sau nchiriate pe perioada de
valabilitate a contractului i rezerv dreptul de a recupera sprijinul acordat.

3(3)

Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa
sa pe parcursul derulrii obiectivelor prevzute n Planul de afaceri, parte integrant din
Cererea de finanare. Autoritatea Contractant va fi degrevat de orice responsabilitate
pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa Beneficiarului.

3(4)

Beneficiarul trebuie s nceap implementarea planului de afaceri n termen de cel mult 9


luni de la data semnrii contractului de finanare.

3(5) Nenceperea implementrii planului de afaceri n termenul prevzut la alin. 3(4) respectiv
nendeplinirea condiiei de a desfura activiti comerciale n procent de 30% din valoarea
primei trane de plat constituie neregul i conduc la ncetarea contractului, cu recuperarea
plilor aferente primei trani, cu dobnzile aferente.

Articolul 4 - Conflict de interese


Beneficiarul va adopta o asemenea conduit care va evita conflictul de interese, definit
conform legislaiei n vigoare.
Articolul 5 - Confidenialitate
Autoritatea Contractant i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea
rapoartelor i a oricrui document, informaie sau alt material de care se ia la cunotin
executarea prezentului contract. Informaiile pot fi furnizate doar autoritilor competente.
Articolul 6 - Publicitate
6(1)

Autoritatea Contractant cere ca, prin orice not sau publicare fcut de Beneficiar privind
Proiectul, incluznd o conferin sau un seminar, trebuie s specifice c a primit fonduri de
la Uniunea European. Beneficiarul trebuie s fac referiri la contribuia financiar a
Comunitii Europene n informaia oferit, n rapoartele interne i anuale i n orice relaie
cu mass-media.

Articolul 7 - Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor


7(1)

Drepturile de proprietate industrial i intelectual rezultate din implementarea proiectului


sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, acesta fiind singurul rspunztor pentru drepturile
de proprietate industrial sau intelectuala revendicate de tere persoane.

7(2)

Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda Autoritii


Contractante dreptul de a utiliza n mod liber aa cum crede de cuviin, toate documentele
care deriv din Planul de afaceri, parte integrant din Cererea de finanare, n orice form a
lor.

Articolul 8 - Monitorizarea i Evaluarea obiectivelor prevzute n Planul de afaceri


8(1)

Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie s i asume obligaia


furnizrii Autoritii Contractante, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai,
Consiliului Concurenei, altor autoriti competente, n formatul i n termenul solicitate de
aceste instituii, a oricrui document sau informaie n vederea ndeplinirii procedurilor de
raportare i de monitorizare i evaluare ale obiectivelor prevzute n Planul de afaceri, i s
admit drepturile lor de acces descrise n art. 14(2).

8(2)

Rezultatul oricrei evaluri va fi pus la dispoziia prilor contractante.

8(3)

Dac pe parcursul perioadei de monitorizare, respectiv perioada de 5 ani de la data ultimei


pli se constat urmtoarele situaii:

obiectivele finanate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de


finanare sau sunt nchiriate (date n folosina unei tere persoane);
9

proiectului i se aduc modificri substaniale;

nerespectarea obligaiilor statuate prin acest contract;

Autoritatea Contractant va soma cu termen beneficiarul s remedieze deficienele


identificate. Beneficiarul are obligaia de a realiza, la termenele specificate, remedierea
deficienelor identificate, implementarea recomandrilor rezultate n urma misiunilor de
control ale Autoritii Contractante i/sau CE.
n cazul n care deficienele nu sunt remediate n termenul acordat sau beneficiarul nu
procedeaz la demararea operaiunilor de remediere n maximum 30 de zile calendaristice
de la primirea notificrii, Autoritatea Contractant va proceda la recuperarea integral a
contravalorii ajutorului financiar public nerambursabil pltit.
8(4)

n cazul n care, pe parcursul perioadei de monitorizare respectiv perioada de 5 ani de la data


ultimei pli se constat c obiectivele/componentele investiiei pentru care s-a acordat
sprijinul financiar nerambursabil au fost nstrinate (prin orice tip de act juridic care produce
efectul nstrinrii) contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperat
integral.

8(5)

n cazul n care, pe parcursul perioadei de monitorizare, se constat c Beneficiarul nu mai


respect condiiile de implementare, respectiv nu mai sunt ndeplinite obiectivele
proiectului, Autoritatea Contractant va proceda dup caz (funcie de gradul de afectare,
gravitatea faptelor, etc):
a) fie la recuperarea integral a ajutorului financiar nerambursabil pltit cu ncetarea
contractului de finanare,

8(6)

b) fie la recuperarea parial, respectiv proportional cu obiectivele nerealizate din Planul de


afaceri afectate de neregul, care nu mai ndeplinesc condiiile menionate, nefiind
influenat integral eligibilitatea general a proiectului, respectiv utilitatea n considerarea
creia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.
Beneficiarul are responsabilitatea ca pe ntreaga perioad de valabilitate a contractului s
menin n funciune investiia realizat i s demonstreze utilitatea acesteia conform
descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finanare.

8(7)

Sprijinul acordat va fi recuperat dac obiectivele finanate nu sunt utilizate/folosite conform


scopului destinat din obiectivul cererii de finanare, dac se modific substanial proiectul
sau n cazul n care acestea i modific destinaia ntr-o perioad de 5 ani dup finalizarea
proiectului (data ultimei pli).

8(8)

Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform prevederilor


legislaiei n vigoare, se prescrie n termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor
datei de nchidere a programului, comunicat oficial de ctre Comisia European prin
emiterea declaraiei finale de nchidere, cu excepia cazului n care normele europene prevd
un termen mai mare.

10

8(9)

Avnd n vedere caracterul de minimis al ajutorului, beneficiarul are obligaia pstrrii unei
evidene a informaiilor despre ajutoarele primite pentru o perioad de minimum 10 ani de la
data la care a fost acordat ultima plat. Aceast eviden trebuie s conin informaiile
necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiiilor impuse prin actul de acordare,
cum sunt: date cu privire la identificarea i dimensiunea economic a beneficiarului la
momentul acordrii sprijinului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul i
modalitatea acordrii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor
acordate.
8(10) n conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i pentru
modificarea i completarea Legii concurenei nr.21/1996, aprobat prin Legea nr. 20/2015,
constituie contravenii i se sancioneaz cu amend cuprins ntre 5.000 lei i 40.000 lei
urmtoarele fapte ale beneficiarului:
a) furnizarea de informaii i documente incomplete, precum i nefurnizarea informaiilor i
documentelor solicitate n termenele stabilite de Consiliul Concurenei sau de furnizori
autoriti publice;
b) refuzul nejustificat de a se supune controlului desfurat conform prevederilor art. 26
alin. (3) i art. 32 din OUG nr. 77/2014;
c) nendeplinirea obligaiei de organizare a evidenei specifice privind ajutoarele de stat
primite prevzute la art. 43 alin (1) din OUG nr. 77/2014.

Articolul 9 - Amendament la Contract


9(1)

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanare numai n cursul duratei de


execuie a acestuia stabilit prin contract i nu poate avea efect retroactiv.

9(2)

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu excepia


situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd
Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar
Beneficiarul se oblig a le respecta ntocmai.

9(3)

Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie fcut n scris printr-un act
adiional/not de aprobare. Actele adiionale/notele de aprobare a modificarii vor fi ncheiate
n aceleai condiii ca i Contractul de finanare, conform procedurilor specifice.

9(4)

Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de natura proiectului acoperit prin
contractul iniial.

9(5)

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat i prevzut n contract nu poate fi


majorat.

9(6)

Beneficiarul se oblig a notifica Autoritatea Contractant cu privire la:


i. modificarea adresei sediului profesional/sediului social, dup caz, sau a punctelor de
lucru afectate derulrii prezentului contract;

11

ii. modificarea contului bancar sau al bncii prin care se deruleaz proiectul ce face
obiectul prezentului contract;
iii. nlocuirea responsabilului legal de proiect.
Notificarea va fi nsoit de documente justificative, eliberate de autoritile competente.
n cazul schimbrii structurii acionariatului, fr a se modifica datele de identificare ale
beneficiarului, Beneficiarul se oblig a notifica aceast intenie Autoritii Contractante, n
scris i prealabil operrii oricror modificri n acest sens, iar notificarea va fi nso it de
documente justificative corespunztoare. Autoritatea Contractant poate aproba modificarea
solicitat de beneficiar, caz n care nota de aprobare devine parte integrant a contractului.

Articolul 10 Cesiunea.
10(1) n caz de imposibilitate, neimputabil Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale,
activitatea va fi preluat de succesorii si n drepturi, cu aprobarea expres i prealabil a Autoritii
Contractante.
Articolul 11 ncetarea contractului
11(1) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major invocate i
comunicate ntre pri n condiiile legii, Autoritatea Contractant poate decide ncetarea
Contractului printr-o notificare scris, fr a fi cerut returnarea finanrii nerambursabile,
aferent tranei I de plat, sau dup caz a ambelor trane de plat .
11(2) Prile pot decide, prin acord, ncetarea Contractului, ca urmare a solicitrii scrise din partea
beneficiarului, aprobat de Autoritatea Contractant.
11(3) n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului,
inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost
declanat procedura insolvenei/falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea
Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin
reprezentantul su, nu corespund realitii sau documentele/ autorizaiile/ avizele depuse n
vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/
incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta
valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scris adresat beneficiarului,
fr punere n ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti.
n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,
mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n
vigoare, n conformitate cu prevederile art. 16 din prezenta Anex.

12

11(5) n cazul neimplementrii corecte a planului de afaceri, sumele pltite, vor fi recuperate
proporional cu obiectivele nerealizate.
11(6) Prima tran pltit de Autoritatea Contractant se va recupera proportional cu valoarea
procentual a obiectivelor nerealizate din Planul de afaceri. Trana a doua de plat nu
va mai fi pltit n cazul nerespectrii condiiei de dovedire a desfasurarii activitatilor
comerciale, prin comercializarea produciei proprii prestarea activitatilor n procent de
minimum 30 % din valoarea primei trane de plat.
11(7) Anterior ncetrii Contractului de Finanare, Autoritatea Contractant poate suspenda
contractul i/sau plata ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil.

Articolul 12 Modificarea duratei de execuie a Contractului de Finanare


Durata de execuie a Contractului de Finanare ncepe de la data semnrii de ctre ambele
pri, dar nu mai mult de 60 luni de la aceast dat
PREVEDERILE FINANCIARE
Articolul 13 Eligibilitatea cheltuielilor
13(1) Cheltuielile neeligibile pentru finanarea n cadrul Programului sunt prevzute n Fiele
submsurilor din PNDR.
13(2) Sprijinul acordat va fi recuperat dac obiectivele finanate nu sunt utilizate/folosite conform
scopului destinat rezultat din Planul de afaceri, modific substanial obiectivele prevzute
iniial, n cazul n care acestea i modific destinaia sau n cazul n care beneficiarul i
nceteaz activitatea ntr-o perioad de 5 ani dup finalizarea proiectului (de la data ultimei
pli efectuat de Autoritatea Contractant).
n cazul n care nu ndeplinete la data verificrii, conformitatea cu aciunile prevzute n
Planul de Afaceri, ca urmare a unei situaii de for major, nu se recupereaz prima
tran de plat i trana a doua nu se mai pltete de ctre Autoritatea Contractant.
13(3) Beneficiarul trebuie s notifice Autoritatea Contractant la apariia oricrei modificri
survenite n derularea obiectivelor prevzute n Planul de afaceri.
Articolul 14 - Contabilitate i controale tehnice i financiare
14(1) Beneficiarul trebuie s in nregistrri contabile sistematice i precise referitoare la
executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanele
profesionale i legale. Pentru fiecare obiectiv trebuie inut o eviden separat, cu toate
veniturile i cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.
14(2) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau la faa locului
efectuate de Autoritatea Contractant, Consiliul Concurenei, Comisia European i orice alt

13

organism cu atributii n domeniu asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile pe


durata de valabilitate a contractului. n acest scop, Beneficiarul se angajeaz s acorde
personalului Autoritii Contractante, Consiliului Concurenei, Comisiei Europene sau al
oricarui organism cu atribuii n domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituii,
dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz obiectivele prevzute n Planul
de afaceri, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele
informatice privind gestiunea tehnic i financiar. Documentele trebuie s fie uor
accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s
informeze Autoritatea Contractant de locul unde sunt arhivate documentele.
Articolul 15 - Suma final a finanrii comunitare
15(1) Valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea Contractant nu
va depi suma finanrii nerambursabile prevzut n lei i n euro la Articolul 3, alin. 3(1)
din Contract.
Articolul 16 - Nereguli, sume necuvenite i restituirea finanrii
16(1a) Prin neregul n accepiunea prezentului contract, se nelege orice abatere de la legalitate,
regularitate i conformitate, n raport cu dispoziiile legislaiei naionale i/sau europene,
precum i cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal ncheiate n baza acestor
dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune a beneficiarului ori a autoritii
contractante cu competene n gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care
poate prejudicia bugetul Uniunii Europene i/sau fondurile publice naionale aferente
acestora printr-o sum pltit necuvenit.
16(1b) Prin ,,fraud n accepiunea legii speciale, se nelege infraciunea svrit n legtur cu
obinerea ori utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
acestora, ncriminat de Codul penal ori de alte legi speciale.
16(3) Dac Autoritatea Contractant stabilete c actele/faptele Beneficiarului au drept scop
obinerea unui avantaj care contravine obiectivelor submsurii sM 6.2/schemei de minimis
aferente, aplicabile n situaia n cauz, prin crearea n mod artificial a condiiilor necesare
pentru obinerea avantajului, va proceda n consecin, dup caz, fie neacordarea avantajului
respectiv, fie la retragerea acestuia.
16(4) n cazul nregistrrii unei nereguli, definite la alin. (1a), beneficiarul va restitui integral
valoarea finanrii necuvenite primite din partea Autoritii Contractante n termenele
prevzute n cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractant.
Dac Beneficiarul nu se conformeaz acestei obligaii, Autoritatea Contactant va stabili
penaliti pentru ntrziere i va proceda la recuperarea sumei n conformitate cu
dispoziiilor legale n vigoare.

14

16(5) n cazul n care neregula este depistat nainte de efectuarea ultimei pli conform
prezentului contract sau conform oricrui alt contract de finanare ncheiat pentru acordarea
de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR, Autoritatea Contractant va
proceda la diminuarea sumei rambursate ncepnd cu trana urmtoare aferent oricrui
contract de finanare, pn la stingerea integral a debitului la care se adaug valoarea
penalitilor.
n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat dup efectuarea ultimei trane
de plat aferent prezentului contract i debitul nu poate fi recuperat n totalitate prin
diminuarea sumei aferent oricrui alt contract de finanare ncheiat de Beneficiar pentru
acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR, Autoritatea Contractant va sesiza
instituia competenta n domeniu, n vederea declanrii executrii silite, conform
prevederilor legislaiei naionale n vigoare.
16(6) n cazul constatrii unor indicii de fraud sau de suspiciune de fraud, Autoritatea
Contractant va sesiza de ndat DLAF i organele de urmrire penal competente.
16(7) n cazul n care, urmare sesizrii menionate la alin. 16(6), organele de urmrire penal
competente transmit cazul spre soluionare instanelor de judecat, Autoritatea Contractant
va lua msura suspendrii contractului de finanare, respectiv a termenului de execuie i
suspendarea plii sumelor solicitate de beneficiar pn la pronunarea definitiv i
irevocabil a instanei de judecat.

Articolul 17 - For major


17(1) Prin for major se nelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i
inevitabil, independent de voina prilor contractante, intervenit dup data semnrii
contractului, care mpiedic executarea contractului i care exonereaz de rspundere partea
care o invoc.
Nu constituie for major un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia dintre
pri.
17(2) Partea contractant care invoc Fora Major are obligaia de a notifica celeilalte pri, n
termen de 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major, s transmit acte
doveditoare emise de autoritile competente n termen de cel mult 15 zile de la data
producerii acesteia i este obligat s-i comunice data ncetrii cazului de for major, n
termen de 5 zile, i de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor.

15

17(3) Dac prile nu procedeaz la notificare, n condiiile i termenele prevzute, a nceperii i


ncetrii cazului de for major, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate
celeilalte pri prin lipsa de notificare.
17(4) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor fi
efectuate cu aceasta ocazie de ctre Autoritatea Contractant.
17(5) ndeplinirea contractului va fi suspendat pe perioada de aciune a Forei Majore, fr a
prejudicia drepturile ce se cuvin prilor, pn la apariia acesteia.
17(6) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
prezentului Contract pe o perioad mai mare de 6 luni, prile se vor ntlni ntr-un termen
de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de
executare a Contractului, fie asupra desfiinrii acestuia.
17(7) Rambursarea ajutorului primit nu se solicit n cazuri de for major i n circumstan e
excepionale, astfel cum sunt menionate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013.
Articolul 18 - Legea aplicabil i dispoziii finale
18 (1) Prezentul contract de finanare este guvernat de legea romn.
18 (2) n eventualitatea apariiei unui diferend ntre Autoritatea Contractant i Beneficiar, survenit
din ncheierea ori executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe cale
amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil, partea
interesat se va adresa instanelor de contencios administrativ competente potrivit legii,
pentru soluionare potrivit dispoziiilor legale aplicabile n materia contenciosului
administrativ.

16