P. 1
Formulare de Plata Pentru Masura 141

Formulare de Plata Pentru Masura 141

|Views: 8,153|Likes:
Published by ecologistu

More info:

Published by: ecologistu on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Formularul AP 0.

1 – M 141
DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE
PLATA
Masura ………………
INITIALA
RECTIFICATA
Bee!"#"ar$..........…………………..
Co%&%a'a %e#"("a %e !"a'are$..........…
T"'lul )ro"e#'ulu".............................................
*aloarea 'o'ala a %e#"("e"+$..........………………
Ra'a a,u'orulu" !"a#"ar eram-ursa-"l$..........……………...
*aloarea a,u'orulu" !"a#"ar eram-ursa-"l………………...
Da'a………………
Mo%ule %e 'rase %e )la'a auale$
Trasa 1$ Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................
Trasa .$ Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................
Trasa /$ Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................
Trasa 4$ Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................
Trasa 0$ Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................
Bee!"#"ar &re)re(e'a' le1al
Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila (pentru Persoane juridice) ..
Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) ..
* toate valorile se completeaza in uro
** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata
***se va completa cu valoarea totala a c!eltuielilor eli"ibile previzionate a fi efectuate
pentru transa respectiva.
Formularul AP 1.1 – M 141 – Aul I2 II2 III2 *
CERERE DE PLATA
# a fi completat doar de sef serviciu
O3PDRP............................ Ser4"#"ul *er"!"#are Cerer" Pla'a
Co% #erere %e )la'a$ P ............................................................................
Da'a "re1"s'rar""$%......%.......%...............
I'o#m"'$ Sef SV&P A)ro-a'$ 'irector ()P'*P
Nume si prenume....................... Nume si prenume..........................
Semnatura..................... Semnatura..............................
E5)er' S*CP
Nume si prenume....................
Semnatura.....................
##. a fi completat doar de beneficiar
Nume -ee!"#"ar$................................................................
A%resa se%"u #e'ral $ Str.……………. ………………...Loc…………….
)ud…………….+el …………….,a-…………….
Ba#a -ee!"#"arulu" $........................................................
Co' -a#ar $......................................................................
Lo#ul %e real"(are al )ro"e#'ulu"
$......................................
Co%ul %e#"("e" %e !"a'are$......................................
T"'lul )ro"e#'ulu"................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Mo%ul 'rasa %e )la'a auala$
 Anul #
 Anul ##
 Anul ###
 Anul V
I #al"'a'e %e -ee!"#"ar al FEADR sol"#"' au'or"(area s" )la'a )r"me" a!ere'a
aulu" ........ re)re(e'a% #o'ra4aloarea " le" a 1000 Euro la #ursul %e s#6"m-+
a)l"#a-"l " lua " #are se e!e#'uea(a )la'a
*ec!ivalent in Lei la cursul .& din penultima zi lucratoare a lunii precedente
'eclar pe propria raspundere ca respect cerintele din cererea de finantare si ane-ele la
aceasta.
Bee!"#"ar 7ume s" )reume8
Stampila
OJPDRP
Sema'ura s" s'am)"la
Da'a
###. a fi completat doar de e-pertul SV&P
/.
-ista 'ecizie de finantare semnata de AP'*P pentru
beneficiarul care a depus cererea de plata0
DA NU
.eneficiarul nu a mai solicitat plata pentru anul in
curs0
DA NU
'atele din cererea de plata corespund cu datele din
'ecizia de finantare% Nota de aprobare privind
modificarea deciziei0
DA NU
Nume si
prenume
'ata Semnatura
-pert SV&P
Sef SV&P
O-ser4a'""$
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Formularul AP 1.1 – M 141 – Aul I*
CERERE DE PLATA
# a fi completat doar de sef serviciu
O3PDRP............................ Ser4"#"ul *er"!"#are Cerer" Pla'a
Co% #erere %e )la'a$ P ............................................................................
Da'a "re1"s'rar""$%......%.......%...............
I'o#m"'$ Sef SV&P A)ro-a'$ 'irector ()P'*P
Nume si prenume....................... Nume si prenume..........................
Semnatura..................... Semnatura..............................

E5)er' S*CP
Nume si prenume....................
Semnatura.....................
##. a fi completat doar de beneficiar
Nume -ee!"#"ar$................................................................
A%resa se%"u #e'ral $ Str.……………. ………………...Loc…………….
)ud…………….+el …………….,a-…………….
Ba#a -ee!"#"arulu" $........................................................
Co' -a#ar $......................................................................
Lo#ul %e real"(are al )ro"e#'ulu"$......................................
Co%ul %e#"("e" %e !"a'are$......................................
T"'lul )ro"e#'ulu"................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Mo%ul 'rasa %e )la'a auala$
 Anul #V

I #al"'a'e %e -ee!"#"ar al FEADR sol"#"' au'or"(area s" )la'a )r"me" a!ere'a
aulu" ........ re)re(e'a% #o'ra4aloarea " le" a 1000 Euro la #ursul %e s#6"m-+
a)l"#a-"l " lua " #are se e!e#'uea(a )la'a
*ec!ivalent in Lei la cursul .& din penultima zi lucratoare a lunii precedente
Do#ume'e Da Nu Nu e #a(ul Pa1 r.
*aportul de e-ecutie
+abelul privind stabilirea dimensiunii
economice a fermei
&ertificatul de producator
&ertificatul de formare profesionala
Stampila
OJPDRP
'eclaratia pe propria raspundere a
beneficiarului
Al'e %o#ume'e
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Bee!"#"ar 7ume s" )reume8
Sema'ura s" s'am)"la
Da'a
Formularul AP 1.... – 141 – aul I*
TABELUL PRI*IND STABILIREA DIMENSIUNII ECONOMICE A FERMEI
STRUCTURA PRODUCTIEI *E9ETALE
Nr #r' Cul'ura UDE& 6a
S'ru#'ura la %a'a semar""
#o'ra#'ulu" %e !"a'are
S'ru#'ura la %a'a !"al"(ar""
o-"e#'"4elor %" )laul %e
a!a#er"
D"!ere'a
#res'ere UDE
Su)ra!a'a 76a8 To'al UDE Su)ra!a'a 76a8 To'al UDE
0 1 . / 4:.+/ 0 ;:.+0 <:;=4
/
. 1rau comun si spelt 2.34
3
. Secara 2.245
6
. (rz 2.357
5
. (vaz 2.248
8
. Porumb boabe 2.3/6
7
. Alte cereale 2.248
9
.
:azare; fasole de camp
si lupini dulci
2.349
4
. Linte; naut si mazaric!e 2./<8
<
.
Alte culturi proteice
recoltate uscate
2./<8
/
2
.
&artofi /./95
/
/
.
Sfecla de za!ar 2.859
/
3
.
*adacini furajere si napi 2.547
/
6
.
+utun /.334
/
5
.
=amei 2.5/9
/
8
.
Le"ume proaspete;
pepeni; capsuni > camp
3.389
/
7
.
Le"ume proaspete;
pepeni; capsuni ? spatii
protejate
/9.54/
/
9
&iuperci /9.8
/
4
.
Plante furajere ? pajisti
temporare
2./74
/
<
.
Plante furajere ? alte
furajere verzi ? total
2./94
3
2
.
Plante furajere ? alte
furajere verzi ? porumb
verde
2.638
3
/
.
Plante furajere ? alte
furajere verzi ?
le"uminoase
2./34
3
3
.
*apita 2./98
3
6
.
,loarea soarelui 2./96
3
5
.
Soia 2.3/6
3
8
.
#n pentru ulei 2./55
3
7
.
Alte culturi de seminte
olea"inoase
2./55
3
9
.
#n 2.689
3
4
.
&anepa 2.698
3
<
.
Alte culturi te-tile 2.6/
6
2
.
@arzavat de "radina 2.48
6
/
.
,anete permanente si
pasuni
2.28
6
3
.
Plantatii de pomi si
arbusti fructiferi
3./38
6
6
.
Plantatii de pomi si
arbusti fructiferi ? nuci
2.4/
6 Vita de vie ? soiuri /.95<
nobile pentru vin
6
8
.
Vita de vie ? alte soiuri
pentru vin
/.695
6
7
.
Vita de vie ? stru"uri de
masa
/.479
6
9
.
Pepiniere /./66
6
4
.
Alte culturi permanente /.627
6
<
.
,lori si plante
ornamentale ? in camp
75.669
5
2
.
,lori si plante
ornamentale ? in spatii
protejate
<5.669
TOTAL UDE PRODUCTIA *E9ETALA
STRUCTURA PRODUCTIEI >OOTE?NICE
Nr #r' Cul'ura UDE& #a)
S'ru#'ura la %a'a semar""
#o'ra#'ulu" %e !"a'are
S'ru#'ura la %a'a !"al"(ar""
o-"e#'"4elor %" )laul %e
a!a#er"
D"!ere'a
#res'ere UDE
Numar #a)e'e To'al UDE Numar #a)e'e To'al UDE
0 1 . / 4:.+/ 0 ;:.+0 <:;=4
/ cvidee (cai; ma"ari; 2.29/
catari etc)
3
. .ovine sub / an 2.27/
6
.
.ovine sub 3 ani ?
masculi
2.2<8
5
.
.ovine sub 3 ani ?
femele
2.27<
8
.
.ovine de 3 ani si mai
mari ? masculi
2.24<
7
. )uninci; 3 ani si mai mari 2.//5
9
. Vaci de lapte 2.37/
4
.
.ovine 3 ani si mai mari
? alte cate"orii de
bovine
2.234
<
.
(i ? femele pentru
reproducere
2.224
/
2
.
(i ? alte cate"orii 2.224
/
/
.
&apre ? femele pentru
reproducere
2.266
/
3
.
&apre ? alte cate"orii 2.2//
/
6
.
Porci ? purcelusi sub 32
A"
2.289
/
5
.
Scroafe pentru
reproducere peste 82 A"
2.356
/
8
.
Porci ? alte cate"orii 2./5
/
7
.
Pasari; broileiri ? /22
cap
2.58
/
9
.
1aini outoare ? /22 cap 2.8<7
/
4
.
&urcani ? /22 cap 2.897
/
<
.
*ate ? /22 cap 2.634
3 1aste ? /22 cap 2.494
3
/
.
Alte pasari ? /22 cap 2.3/6
3
3
.
#epuri (femele pentru
reproducere)
2.22/
3
6
.
Stupi 2.246
TOTAL UDE PRODUCTIA >OOTE?NICA
TOTAL UDE FERMA
Bee!"#"ar 7re)re(e'a' le1al8
Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ………..
'ata ………………………….
Formularul AP 1./ – M 141 – Aul I*
ANTET BENEFICIAR
RAPORT DE E@ECUTIE
DATA.…………..
Subsemnatul (nume, prenume)………………………................... in calitate de beneficiar
al deciziei nr………………………………… semnat cu AP'*P la data …………………;
pentru proiectul …………………………………………………………………………...........
la data depunerii &ererii de plata nr………………….%……… realizarile in cadrul
proiectului se prezinta astfel$
1. Real"(ar" !"("#e s" !"a#"are
Nr.
Cr'
Deum"re )ro%us
Ba(a %e )ro%u#'"e Pro%u#'"e real"(a'a
%es'"a'a
#omer#"al"(ar""
7u.m&a8
ha Nr. capete
2 / 3 6 5
Aul I
/
3....
+otal
anul #
-
Aul II
/
3....
+otal
anul ##
-
Aul III
/
3....
+otal
anul ###
-
TOTAL IAIIAIII
.. Des#r"erea a#'"u"lor %e )u-l"#"'a'e "'re)r"se$
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….................
/. Al'e ra)or'ar"
*ealizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obli"atiunilor asumate prin
decizia de finantare si a ane-elor acestuia; astfel ca toate operatiunile sunt inre"istrate
in evidenta contabila a societatii%asociatiei in mod distinct.
Bee!"#"ar 7re)re(e'a' le1al8
Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ………..............
'ata …………………………..
Formularul AP 1.4
ANTET BENEFICIAR& FURNI>OR
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Subsemnatul..........................; reprezentant le"al al .................... declar pe
propria raspundere ca$
  respect toate criteriile de eli"ibilitate privind procedurile de ac!izitie
  respect conditiile de eli"ibilitate mentionate in &ererea de ,inantare
  rambursarea c!eltuielilor solicitate prin ,A'* nu vor face obiectul altor pro"rame
de finantare nerambursabila
Bee!"#"ar& Fur"(or 7re)re(e'a' le1al8
Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ..............
'ata …………………………..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->