Sunteți pe pagina 1din 4

HOCHTIEF

CONSTRUCTION AG

Branch Bucharest

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Code: HTC CE RO PTE 06 Rev.0
Title/Titlu: Executarea lucrarilor de canalizare cu tuburi din PVC
1.Objectives / Obiective
Procedura cuprinde precizarea etapelor si a modului de executie a lucrarilor de canalizare
cu tuburi PVC.
2.Scope,validity /

Scop, valabilitate

3.Responsible for
implementation /

Responsabil cu
implementarea

Procedura se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii executate de HOCTIEF Construction AG / Sucursala Bucuresti.
Valabila pana la o noua revizie.

Sef Santier

4.Distribution List Project Manager


/ Lista de distributie Sef Santier

Rev.

Date/Data

Description / Descriere

Prepared by

Intocmit de

Name /
Nume:

Soare Ion

Reviewed by

Verificat de

Papadopol Petre

Reviewed by

Verificat de
-

Approved by

Aprobat de

BU Management
Dragan Claudiu

Date /Data:
Signature /
Semnatura

Page 1 of 4

HTC CE RO AM 01 Rev. 0

HOCHTIEF
CONSTRUCTION AG

Branch Bucharest

5. Definitions and Abbreviations / Definitii si abrevieri


Nu sunt definitii specifice.
6. Process description / Descrierea procesului
6.1. Conditii prealabile:
Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;
- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea calitatii materialelor puse in opera;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor;
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie , apa si alte utilitati;
- trasarea lucrarilor
6.2. Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor.
Manipularea si transportul materialelor din PVC se va face astfel incat sa fie protejate
de lovituri sau zgarieturi.
Tevile vor fi asezate in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni, stivuindu-se pe
inaltimi de maxim 0,75 m.inaltime. Ele se vor sprijini continuu pe toata lungimea lor.
Materialele din PVC vor fi depozitat in magazii inchise, bine aerisite sau in locuri
acoperite si ferite de soare. Locul de depozitare va fi curat si uscat si asezat la cel putin 2
m.distanta de orice sursa de caldura.
6.3. Verificarea materialelor
Inainte de prelucrare materialele PVC vor fi verificate astfel:
- la examinarea cu ochiul liber tevile trebuie sa fie drepte, culoarea sa fie uniforma;
- suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri;
- nu se admit in interiorul tevilor urme liniare continuee si adancite.
Materialele necorespunzatoare nu se pun in opera.
6.4. Montarea conductelor in pamant.
Determinarea latimii santurilor se face cu relatia l = De + 40 m
unde l latimea santului
De diametrul exterior al conductei
Fundul santului va fi bine netezit si curatat de pietre. In cazul terenurilor stancoase se
va crea un pat de nisip de 10 cm.
Lucrarile de imbinare se vor executa pe marginea santului, urmand sa se obtina astfel
tronsoane de circa 100 150 m.
6.5. Imbinarea conductelor
Imbinarea tevilor din PVC pentru care exista piese de imbinare uzinate se va realiza
prin lipire cu adeziv.
La imbinarile demontabile se vor folosi racordurile olandeze din PVC cu garnitura de
cauciuc.
Page 2 of 4

HTC CE RO AM 01 Rev. 0

HOCHTIEF
CONSTRUCTION AG

Branch Bucharest

Pentru schimbarile de directie se vor folosi coturile, iar in lipsa acestora, curbe din
teava (daca pozitia permite) cu raza minima de curbura
R = 4 x De, unde De diametrul exterior
Imbinarea pieselor din PVC pentru care nu exista piese de legatura uzinate se realizeaza prin sudura cap la cap cu flanse si cu piese de imbinare confectionate din material tubular.
Imbinarea tevilor de plastic cu tevi de scurgere de plumb se va executa numai pe
verticala prin:
- calibrarea pe dorn de lemn a tevii de plumb.
- mufarea tevii din PVC pe capatul calibrat al tevii de plumb;
- ungerea cu bitum a capatului tevii de plumb;
- petrecerea mufei din PVC peste capatul tevii de plumb;
- incalzirea usoara a imbinarii
6.6. Montarea conductelor in canale subterane
Pentru montarea conductelor de canalizare in canale de protectie se vor folosi canale de tip vizitabil, prevazute cu camine de control cu base pentru colectarea apei provenita
de la conducte defecte sau prin infiltratii.
Caminele vor fi amplasate la 50 m.distanta intre ele, la schimbari de directie, si in
punctele cu ramificatii.
La stabilirea dimensiunilor canalelor necirculabile se vor respecta urmatoarele distante minime:
- intre suprafata interioara a peretelui canalului si generatoarea laterala a termoizolatiei finite
a conductei celei mai apropiate - 80 mm.
- intre termoizolatiile finite a doua conducte apropiate - 100 mm.
- intre fata inferioara a planseului (placii de acoperire) si generatoarea superioara a termoizolatiei finite a conductei, in punctul cel mai de sus al acesteia - 50 mm.
- intre radierul canalului si generatoarea inferioara a termoizolatiei finite a conductei, in
punctul cel mai de jos al acestuia - 100 mm.
6.7. Receptia conductelor de canalizare
Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele incercari:
- incercarea de etanseitate;
- incercarea de functionare
Incercarea de etanseitate se va face prin umplerea cu apa a conductelor si verificarea
etanseitatii pe traseul conductelor si la punctele de imbinare.
La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele diferitelor tronsoane ale
conductelor.
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din Normele republicane de protectia
muncii si Legea protectiei muncii .

Page 3 of 4

HTC CE RO AM 01 Rev. 0

HOCHTIEF
CONSTRUCTION AG

Branch Bucharest

6.8. Responsabilitati:
Conform Fisa Post.
7.1 Documentation / Associated documents / Documente de referinta
Normativele si Standardele in vigoare.

7.2 Forms / Work tools / Formulare


Inregistrarile cerute de legislatia in vigoare conform normelor:
- Procese verbale de lucrari ascunse
- Procese verbale pentru proba de etanseitate hidraulica;
- Procese verbale de receptia calitativa.
7.3 Attachments / Anexe
N/A

Page 4 of 4

HTC CE RO AM 01 Rev. 0