Sunteți pe pagina 1din 1

ETAPELE PROCESULUI DE INGRIJIRE

Procesul de ingrijire este un proces ciclic in rezolvarea


problemelor si cuprinde:
1) CULEGEREA DATELOR-consta in culegerea informatiilor pentru
a identifica pacientul si se face prin trei metode:
interviul
observarea clinica privind cele 14 nevoi
studiul documentelor
2) IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE INGRIJIRE -consta in
interpretarea datelor si identificarea deficientelor privind nevoile
fundamentale.
3) PLANIFICAREA INGRIJIRILOR-presupune doua etape:
Determinarea obiectivelor de atins
Stabilirea mijloacelor pentru rezolvarea obiectivelor
4) APLICAREA IN PRACTICA A INTERVENTIILOR-se

realizeaza in functie de modul de executie si supraveghere a


asistentei medicale.
5) EVALUAREA REZULTATELOR-reprezinta o descriere precisa

si o apreciere a rezultatelor, ingrijirilor pacientului in functie de


obiectivele stabilite.