Sunteți pe pagina 1din 66

DICIONAR DE TERMENI JURIDICI

ABANDON este decizia de a renunta la un bun sau la un drept (de regula)


de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege; a parasi pe
cineva, lasandu-l fara sprijin sau ajutor.
ABATERE incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
prevazuta de legi si de alte reglementari legale si care atrage dupa sine
sanctiuni disciplinare sau contraventionale.
ABROGARE reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii
legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a
unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau
de o valoare juridica superioara. Abrogarea poate fi expresa, cand actul nou
o pronunta direct, sau tacita (implicita), cand dispozitiile din actul anterior
devin incompatibile cu cele din actul nou.
ABTINERE (autorecuzarea) este institutia prin care persoana incompatibila
se abtine sa participe in procesul penal, daca se afla intr-unul din cazurile de
incompatibilitate prevazute de lege.
ABUZ reprezinta o depasire a legalitatii, este o fapta ilegala, adica
exercitarea unui drept impotriva scopului lui economic si social, a legii sau
regulilor de convietuire sociala.
ABUZ DE DREPT constituie o fapta ilicita si angajeaza raspunderea civila
delictuala a celui in culpa, in masura in care sunt intrunite conditiile legii.
ABUZ DE INCREDERE face parte din categoria crimelor si delictelor contra
patrimoniului si consta in insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice
titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept, ori refuzul de a-l restitui, ori
fapta de a schimba in tot sau in parte, substanta sau calitatile marfurilor
incredintate spre transport, sau daca aceasta schimbare s-a efectuat prin
folosirea de substante vatamatoare, precum si fapta de a distruge obiectele
primite in gaj de catre creditor.
ABUZ IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR este fapta
functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu
stiinta, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin
aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane.
ABUZ IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE este fapta
functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu

stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin


aceasta cauzeaza o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau al
unei institutii de stat ori al unei unitati publice, institutii publice sau altei
persoane juridice de interes public, sau o paguba patrimoniului acesteia.
ACCEPTARE este manifestarea vointei de a dobandi un drept, de a primi
oferta de incheiere a unui contract, sau de a primi o succesiune.
ACCEPTAREA SUCCESIUNII reprezinta modalitatea de exercitare a dreptului
de optiune succesorala ce consta in actul juridic unilateral prin care un
mostenitor cu vocatie universala sau cu titlu universal isi exprima vointa de
a primi mostenirea la care este indreptatit.
ACCESIUNE reprezinta incorporarea materiala a unui lucru considerat mai
putin important intr-un bun mai important, cu efectul dobandirii dreptului de
proprietate asupra primului bun de catre proprietarul celui de-al doilea.
ACCESIUNE IMOBILIARA ARTIFICIALA este o forma a accesiunii imobiliare a
carei infaptuire presupune interventia omului, adica constructia sau
plantatia facuta de proprietar pe terenul sau dar cu materialele altuia ori,
constructia sau plantatia facuta de o persoana cu materialele sale pe
terenul proprietatea altei persoane, si implica obligatia proprietarului ce
beneficiaza de ea sa plateasca despagubiri celui in detrimentul caruia a
operat
ACCESIUNE IMOBILIARA NATURALA este o forma a accesiunii imobiliare
care se realizeaza fara interventia omului, adica: aluviunea, avulsiunea,
insulele si prundisurile, precum si accesiunea animalelor.
ACCESIUNE MOBILIARA forma a accesiunii ce consta in unirea prin
incorporare a unor bunuri mobile care apartin unor proprietari diferiti, unire
prin care se formeaza un lucru mobil nou ce revine proprietarului lucrului cel
mai important dintre cele care s-au unit, cu obligatia de a despagubi pe
proprietarul lucrului mai putin important.
ACCIDENT DE MUNCA este intamplarea neplacuta care produce ranirea,
mutilarea sau moartea cuiva; vatamarea sanatatii sau moartea unui
angajat, provocate prin actiunea, de regula neprevazuta, a unei cauze
exterioare victimei in cazul procesului de munca sau in legatura cu el.
ACHIESARE este incuviintarea, recunoastea unui act, a unui drept, a unei
hotarari; in cadrul procesului civil este manifestarea in forma procesuala a
consimtamantului paratului de a recunoaste pretentiile reclamantului sau a
partii care a pierdut procesul in fata primei instante de a renunta la calea de
atac a recursului. Reprezinta un act procesual de dispozitie al partilor alaturi
de desistare (renuntare) si tranzactia judiciara pentru stingerea procesului
civil, acte ce trebuie facute personal sau prin mandatar cu procura speciala.

ACONT este suma de bani platita ca garantie in contul pretului, de una


dintre partile contractante celeilalte parti, inainte ca aceasta sa fi trecut la
executarea obligatiei sale.
ACORD reprezinta consimtamantul la ceva, intelegerea intre doua parti la
incheierea unui act juridic, care, uneori, pentru a fi valabil, se da in fata unui
functionar sau in fata notarului public.
ACORD COMERCIAL reprezinta forma cea mai frecventa pe care o imbraca
tratatele internationale, este o conventie prin care, de regula, doua state isi
reglementeaza relatiile privind exportul, importul, tranzitul si depozitarea
marfurilor, taxele vamale, sistemul de plata, garantii reciproce etc., si care,
de obicei, se incheie la nivel guvernamental si poate fi pe termen lung sau
pe termen scurt.
ACREDITARE este imputernicirea data unei persoane prin scrisoare de
acreditare intr-o calitate diplomatica.
ACTE PREMERGATOARE sau investigatiile prealabile, sunt actele
procedurale de natura si functionalitate specifica, situate in afara procesului
penal. Scopul lor este de a completa informatiile pe care le au organele de
urmarire penala cu privire la savarsirea unei infractiuni si de a preintampina
inceperea urmaririi penale in mod nejustificat. Pot fi ascultate anumite
persoane, se efectueaza verificari, investigatii, pande operative, fotografii,
filme, verificarea unor inscrisuri, cercetarea la fata locului, interceptarea
comunicatiilor, ascultarea secreta. Nu in orice cauza penala este necesara
efectuarea de acte premergatoare.
ACTE PREPARATORII sunt actele prin care se pregateste realizarea,
executarea infractiunii de a savarsi o infractiune. Legea penala nu
pedepseste actele preparatorii decat in mod exceptional, in cazul unor
delicte grave cand sunt asimilate cu tentativele si sanctionate ca atare;
alteori, sunt incriminate ca delicte si crime de sine statatoare
ACT este acel document elaborat de o autoritate de stat, prin care se
atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. Exista mai multe categorii de
acte: actul juridic, actul administrativ, individual, actul de administrare, act
de dispozitie, act procesual, act procedural.
ACT AUTENTIC reprezinta mijlocul de proba din categoria inscrisurilor
prevazute in Codul civil, care s-a incheiat cu solemnitatile cerute de lege de
un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut.
ACT DE CRUZIME este actul savarsit de infractor in timpul consumarii
faptei si care provoaca victimei suferinte fizice sau psihice si chinuri
prelungite, ceea ce da faptuitorului o ferocitate deosebita. Actul de cruzime
constituie circumstanta agravanta reala si se rasfrange si asupra
participantilor, daca au hotarat impreuna asupra acestuia. Actele de cruzime
alaturi de actele de violenta fac parte din fenomenul de agresivitate, care
este o componenta a agresivitatii infractorului. Actele violente chiar daca nu

sunt enumerate de lege ca circumstante agravante, instanta de judecata le


poate retine ca atare daca ele imprima faptei un caracter grav.
ACT DE EXECUTIE este actul prin care se duce la indeplinire hotararea de a
savarsi o infractiune, realizandu-se insasi actiunea care constituie elementul
material al infractiunii. Actul de executie face parte din faza externa a
infractiunii, in care se incadreaza si tentativa. Legislatia penala arata ca
actele de executie se pedepsesc ori de cate ori legea prevede aceasta.
ACTUL DE INCEPERE A URMARIRII PENALE este actul prin care se dispune
inceperea urmaririi penale de catre organul competent. Inceperea urmaririi
penale se dispune prin rezolutie sau prin proces-verbal, cand organul de
urmarire penala se sesizeaza din oficiu. In cazul constatarii urmarirea penala
incepe tot prin proces-verbal in cursul sedintei de judecata. Acestea fiind
actele sau modalitatile legale de incepere a urmaririi penale.
ACTUL DE SESIZARE este actul prin care este sesizat organul de urmarire
penala sau se dispune trimiterea in judecata a inculpatului. Cand legea
prevede ca inceperea urmaririi penale nu poate avea loc fara o sesizare
speciala, aceasta trebuie facuta in scris si semnata, iar actul de sesizare
trebuie sa cuprinda in mod corespunzator datele prevazute de plangere.
Actul de sesizare al instantei il constituie rechizitoriul sau plangerea
prealabila a persoanei vatamate, in cazurile prevazute de lege.
ACT DE STARE CIVILA este inscrisul autentic prin care se dovedeste
nasterea, casatoria sau decesul unei persoane.
ACT SUB SEMNATURA PRIVATA reprezinta un mijloc de proba din categoria
inscrisurilor ce cuprinde pe langa continut si semnatura partilor, elemente
necesare pentru valabilitatea lui.
ACTUL JURIDIC CIVIL reprezinta manifestarea de vointa facuta cu intentia
de a produce efecte juridice, adica de a crea, modifica ori stinge un raport
juridic civil. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau
multilaterale (in functie de numarul partilor); acte cu titlul oneros sau gratuit
(in functie de scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in comutative si
aleatorii, iar cele cu titlu gratuit, in liberalitati si acte dezinteresate; acte
constitutive, translative si declarative (dupa efectele pe care le produc) s.a.
ACTIONAR este persoana care poseda actiuni la o societate pe actiuni sau
la o societate in comandita pe actiuni.
ACTIONAR SEMNIFICATIV este persoana care, nemijlocit si singura, ori
prin intermediul sau impreuna si in legatura cu alte persoane, detine sau
este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare.
ACTIUNEA este desfasurarea unei activitati in vederea atingerii unui scop
pentru aducerea la indeplinire a unei hotarari delictuoase. Este una dintre
modalitatile de realizare a elementului material al infractiunii, alaturi de

inactiune. Actiunea are in structura sa elemente care poarta denumirea de


acte.
ACTIUNE CAMBIALA este mijlocul juridic prin care posesorul unei cambii isi
realizeaza dreptul sau de creanta izvorat din aceasta, urmarind in cazul in
care plata este refuzata, pe debitorul principal ori pe debitorii in regres.
Actiunea cambiala este o actiune directa si serveste creditorului cambial
pentru urmarirea datornicului pe cale judiciara, putand fi facuta oricand
pana la implinirea termenului de prescriptie, dar poate fi si indirecta sau de
regres servind creditorului cambial la urmarirea debitorilor in regres, fiind
posibila atat la implinirea scadentei, cat si in anumite conditii, mai inainte
de data scadenta.
ACTIUNE CIVILA este mijlocul legal cel mai important de protejare prin
constrangere judiciara a drepturilor civile incalcate sau a intereselor ocrotite
de lege nerespectate. In sens material, reprezinta posibilitatea
reclamantului de a obtine recunoasterea sau realizarea dreptului sau
contestat, incalcat, nerespectat, prin contrangerea judiciara a paratului. In
sens procesual, dreptul la actiunea civila reprezinta posibilitatea unei
persoane de a se adresa organului jurisdictional, in vederea apararii
dreptului sau incalcat.
ACTIUNE CIVILA IN PROCESUL PENAL este mijlocul legal prin care persoana
care a suferit o paguba ca urmare a delictului savarsit, solicita despagubiri
in vederea repararii pagubei produse. Obiectul actiunii civile este tragerea la
raspundere civila a inculpatului, precum si a partii responsabile civilmente.
Actiunea civila poate fi alaturata actiunii penale in cadrul procesului penal,
prin constituirea persoanei vatamate ca parte civila, situatie in care ea
trebuie solutionata de instanta penala.
ACTIUNEA CONFESORIE este acea actiune reala prin care se urmareste
ocrotirea sau valorificarea celorlalte drepturi reale principale (exceptand
dreptului de proprietate): uz, uzufruct, abitatie, superficie, servitute atunci
cand o alta persoana obstructioneaza exercitarea acestor dezmembraminte
ale dreptului de proprietate.
ACTIUNEA DIRECTA consta in dreptul unei persoane de a da in judecata pe
altcineva, parte intr-un act juridic, desi nu este in raport contractual cu
paratul. Constituind o exceptie de la principiul relativitatii efectelor
contractului, actiunea directa confera creditorului o situatie juridica
privilegiata, in sensul ca dreptul la o astfel de actiune se naste, in puterea
legii, direct in persoana creditorului, fara a trece nici un moment prin
patrimoniul debitorului sau, astfel incat titularul actiunii directe nu va suferi
concursul celorlalti creditorichiar privilegiatial debitorului sau.
ACTIUNEA IMOBILIARA desemneaza acea actiune civila care are ca obiect
pretentii privitoare la drepturi asupra unui bun imobil (prin natura si
destinatia lui sau prin obiectul la care se aplica), fiind de competenta
instantei locului unde se afla situat imobilul.

ACTIUNEA IPOTECARA desemneaza actiunea reala care se naste din


ipoteca si care serveste creditorului ipotecar la recuperarea creantei sale
ajunse la scadenta, prin urmarirea bunului ipotecat.
ACTIUNEA IN ANULARE reprezinta mijlocul procedural de valorificare a
dreptului de a cere in justitie desfiintarea retroactiva a unui act juridic lovit
de nulitate relativa.
ACTIUNEA IN CONSTATARE este actiunea civila prin care se cere ca
instanta de judecata sa constate, prin hotararea sa, fie existenta unui drept,
fie inexistenta unui drept pretins al paratului.
ACTIUNE IN CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A UNUI ACT JURIDIC este
acel mijloc procedural de valorificare a dreptului de a cere in justitie
desfiintarea retroactiva a unui act juridic lovit de nulitate absoluta, actiune
ce poate fi intentata de oricare din parti, de catre procuror si de catre orice
persoana interesata, oricand fiind imprescriptibila.
ACTIUNE IN JUSTITIE este mijlocul legal in temeiul caruia se poate aduce
inaintea justitiei conflictul de drept nascut din incalcarea unei norme. Prin ea
se solicita instantei judecatoresti constatarea sau realizarea unui drept si
este conditia necesara ca o instanta sa exercite atributiile sale
jurisdictionale. Ea este concretizata in cererea de chemare in judecata (in
materie civila), in plangerea prealabila adresata de persoana vatamata
direct instantei de judecata, in conditiile prevazute de lege.
ACTIUNE PENALA este mijlocul prevazut de lege prin care se realizeaza, in
justitie, tragerea la raspunderea penala a persoanelor care au savarsit crime
si delicte si pedepsirea acestora. Actiunea penala se pune in miscare prin
actul de inculpare prevazut de lege (ordonanta procurorului, rechizitoriul de
trimitere in judecata, daca actiunea penala nu a fost pusa in miscare in
cursul urmaririi) si constituie mijlocul de sesizare a instantei, care, odata
investita, este obligata sa judece. Actiunea penala se poate exercita in tot
cursul procesului penal si constituie mijlocul de sesizare al instantei de
judecata si temeiul juridic in baza caruia partile isi exercita drepturile ce le
revin.
ACTIUNE IN PRESTATIE TABULARA este actiunea reala prin care cel
indreptatit sa-si intabuleze in cartea funciara un drept real imobiliar poate
cere instantei judecatoresti sa dispuna inscrierea acelui drept in cartea
funciara, daca cel obligat refuza sa predea inscrisul necesar pentru
stramutarea ori constituirea dreptului respectiv in favoarea sa, hotarare care
sa suplineasca inscrisul de constituire sau de stramutare a dreptului real
imobiliar si sa serveasca la intabularea acestuia.
ACTIUNE IN REGRES reprezinta acea actiune civila prin care cel obligat
poate cere in justitie obligarea aceluia pentru care a platit sa inapoieze
platile facute pe seama lor.

ACTIUNE IN RESCIZIUNE reprezinta actiunea civila prin care partea


indreptatita cere instantei judecatoresti anularea unui act juridic pentru
leziune.
ACTIUNE IN RESTITUIREA PLATII NEDATORATE este actiunea civila prin care
cel ce a facut o plata nedatorata cere restituirea ei de la cel care a primit-o
fara drept.
ACTIUNE IN REVENDICARE este actiunea prin care proprietarul care a
pierdut posesia asupra unui bun individual determinat, cere instantei sa i se
stabileasca dreptul de proprietate asupra bunului si sa redobandeasca
posesia lui de la cel care il stapaneste fara drept.
ACTIUNE IN REVENDICARE MOBILIARA este actiunea ce poate avea ca
obiect numai bunuri mobile in care reclamantul revendicant va trebui sa
dovedeasca ca a fost posesor al bunului revendicat, ca acel lucru a iesit din
patrimoniul lui fara voia sa si ca bunul respectiv este identic cu acela aflat in
detentia ilegala a paratului.
ACTIUNEA IN REZILIERE este mijlocul procedural de valorificare, in caz de
neintelegere intre parti, a dreptului de obtine rezilierea unui contract
sinalagmatic pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor celeilalte parti.
ACTIUNEA IN REZOLUTIE este mijlocul procedural prin care una din partile
unui contract poate cere rezolutiunea contractului pentru neexecutarea
culpabila a obligatiilor celeilalte parti. In cazul in care partile au stipulat in
contract un pact comisoriu de gradul II si III, actiunea in rezolutie este o
actiune de constatare.
ACTIUNEA IN SIMULATIE este mijlocul procedural prin care se cere instantei
de judecata inlaturarea unui act juridic aparent, simulat, descoperindu-se
existenta si cuprinsul actului juridic secret incheiat de parti. Actiunea poate
fi intentata de oricare dintre partile actului juridic, precum si de tertii care au
interesul sa se prevaleze de actul secret.
ACTIUNEA MIXTA este acea actiune civila prin care se exercita concomitent
un drept real si un drept personal (de creanta), ambele luand nastere din
aceeasi operatiune juridica.
ACTIUNEA MOBILIARA este actiunea civila ce are ca obiect pretentii
privitoare la drepturi asupra unui bun mobil corporal sau incorporal, ori
mobil prin anticipatie, fiind de competenta instantei unde se afla domiciliul
paratului.
ACTIUNEA NEGATORIE reprezinta actiunea reala prin care reclamantul
contesta faptul ca paratul ar avea un drept de superficie, un drept de
uzufruct, uz, abitatie ori de servitute.
ACTIUNEA OBLICA este actiunea civila prin care creditorul chirografar
exercita in numele debitorului sau drepturile si actiunile patrimoniale

neexercitate de catre acesta, reprezentand un mijloc preventiv de aparare


impotriva pericolului insolvabilitatii debitorului si urmareste ca scop
conservarea patrimoniului acestuia. Pentru exercitarea actiunii oblice
debitorul trebuie sa fi neglijat ori sa fi refuzat a-si executa el insusi dreptul in
exercitarea caruia i se subroga creditorul, sa existe un pericol de
insolvabilitate al debitorului prin pierderea dreptului neexercitat de el sau,
creanta creditorului sa fie certa si lichida.
ACTIUNEA PAULIANA este acea actiune prin care creditorul poate cere
anularea actelor juridice facute in frauda drepturilor sale de catre debitor,
pentru a carei intentare este necesara existenta unei fraude din partea
debitorului, sa se fi prejudiciat drepturile creditorului, care sa constea in
micsorarea gajului general de natura sa determine insolvabilitatea totala
sau partiala a debitorului, actul atacat sa nu constituie exercitiul unui drept
strict personal al debitorului; creanta creditorului sa fie anterioara actului
atacat, sa fie certa, lichida si exigibila; in cazul actelor cu titlu oneros, tertul
sa fi participat in complicitate cu debitorul la frauda.
ACTIUNEA PERSONALA este actiunea care se intemeiaza pe un drept
personal, de creanta, servind la exercitarea sau apararea acelui drept.
ACTIUNEA PETITORIE este acea actiune reala imobiliara care tinde la
apararea dreptului de proprietate sau a altui drept real imobiliar si care
priveste insusi fondul dreptului ce apartine numai titularului dreptului
incalcat, contestat sau nerespectat.
ACTIUNEA POSESORIE este actiunea reala imobiliara prin care se
urmareste apararea posesiunii imobilului, putand fi intentata de
posesorchiar daca nu este si proprietarul imobilului respectiv.
ACTIUNEA REALA este actiunea civila prin care se urmareste ocrotirea sau
valorificarea unui drept real.
ACTIUNILE LA PURTATOR sunt acele actiuni emise de societatile comerciale
care nu prezinta mentiunea numelui titularului, ele apartinand celui care le
poseda.
ACTIUNILE NOMINATIVE sunt actiunile emise de societati comerciale la
care numele titularului este mentionat atat pe titlu cat si in registrul
societatii. Astfel numai titularii lor pot exercita drepturile pe care le
incorporeaza, ele pot fi cesionate, dar acest lucru trebuie mentionat in
registrul societatii.
ACUZATUL (invinuit sau inculpat) este persoana invinuita de savarsirea
unor fapte penale de o anumita gravitate, numite crime. El este considerat
parte principala in procesul penal.
ACUZATOR este persoana care acuza. In procesul penal, dovedirea
vinovatiei revine acuzarii, adica procurorului, respectiv partii vatamate, in
situatia in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a

acesteia adresata direct instantei de judecata. Procurorul nu are numai


sarcina de a dovedi invinuirea, ci este obligat sa administreze probe si in
favoarea inculpatului.
ADJUDECAREA este modul de dobandire a dreptului de proprietate
constand in atribuirea, prin hotarare judecatoreasca, a unui bun scos la
licitatie publica persoanei care ofera pretul cel mai mare.
AD PROBATIONEM este o locutiune latina, utilizata in legatura cu o conditie
de forma a unui act juridic pentru a exprima ideea ca aceasta este ceruta de
lege numai pentru dovada existentei actului respectiv si nu pentru
validitatea acestuia.
AFINI sunt persoanele intre care exista o legatura de rudenie (sotii intre ei
nu sunt afini, asa cum nici rudele unuia dintre soti nu sunt afini cu rudele
celuilalt sot).
AFLAREA ADEVARULUI reprezinta un principiu fundamental in procesului
penal, conform caruia, in desfasurarea procesului penal trebuie sa se
asigure aflarea adevarului cu privire la faptele si imprejurarile cauzei,
precum si cu privire la faptuitor.
AGRESOR este persoana care savarseste o agresiune si devine susceptibila
de a fi trasa la raspundere penala.
ALIBI reprezinta dovada sau mijlocul de aparare prin care o persoana isi
dovedeste nevinovatia rezultata din constatarea ca la data savarsirii crimei
se afla in alta parte decat in locul unde s-a comis aceasta.
ALIENABIL este un atribut juridic ce caracterizeaza anumite categorii de
drepturi sau de bunuri, exprimand posibilitatea instrainarii acestora prin
acte juridice cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege.
ALUVIUNEA reprezinta o forma a accesiunii imobiliare naturale ce consta in
cresterile de pamant care se fac succesiv de-a lungul malurilor apelor
curgatoare, crestere ce se cuvine proprietarului fondului riveran.
AMENDAMENT reprezinta acel text care se introduce intr-un proiect de
lege, pentru a preciza, a completa sau pentru a modifica unele dispozitii.
AMENDA este sanctiunea administrativa, contraventionala, fiscala sau
civila care consta in obligatia autorilor unor fapte ilicite, de a plati o suma de
bani la bugetul de stat.
AMENDA JUDICIARA reprezinta sanctiunea ce se aplica de catre organul de
urmarire penala prin ordonanta si de instanta de judecata, prin incheiere,
persoanei care in cursul procesului penal a savarsit o abatere judiciara
dintre cele prevazute de legea procesual penala.
AMENDA PENALA este pedeapsa principala ce consta in suma de bani pe
care infractorul este condamnat de instanta sa o plateasca. Este prevazuta

ca o sanctiune alternativa cu pedeapsa inchisorii si se aplica numai in


limitele prevazute de lege.
AMNISTIA cauza care inlatura raspunderea penala alaturi de prescriptia
raspunderii penale, lipsa plangerii prealabile si impacarea partilor. Aceasta
cauza inlatura posibilitatea aplicarii sanctiunilor si nu priveste caracterul
penal al faptei. Este un act de clementa a puterii supreme legislative prin
care se inlatura raspunderea penala pentru fapta savarsita. Ea se acorda
prin lege si, daca intervine inainte de condamnare, inlatura raspunderea
penala, iar daca intervine dupa condamnare inlatura si executarea pedepsei,
precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Amnistia nu are efecte
asupra masurilor de siguranta, educative si asupra drepturilor persoanei
vatamate (nu inlatura actiunea civila).
AMPRENTA este urma lasata prin presare pe o suprafata, si poate fi:
amprenta digitala (urma lasata de tesuturile papilare ale degetului);
amprenta palmara (lasata de palma); amprenta plantara (lasata de talpa
piciorului descult).
ANCHETA INTERNATIONALA reprezinta o modalitate de solutionare pasnica
a diferendelor ce consta in clarificarea unor chestiuni foarte controversate
ce formeaza obiectul diferendului international, de catre o comisie
desemnata in acest scop de partile aflate in litigiu sau de catre o organizatie
internationala ale carei concluzii au un caracter facultativ.
ANTECONTRACTUL DE VNZARE-CUMPARARE este acordul de vointa
contractual prin care o parte sau ambele parti se obliga sa semneze in viitor
un anumit contract de vanzare-cumparare, stabilind si continutul esential al
acestuia.
ANTREPRENOR este persoana care a incheiat un contract de atrepriza,
obligandu-se astfel fata de cocontractantul sau, numit client sau beneficiar,
sa execute, pe riscul sau, o anumita lucrare in schimbul unui pret stabilit in
raport cu rezultatul obtinut.
ANULABIL este acel caracter al unui act juridic de a fi susceptibil de
anulare, daca nu a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
ANULARE este acea sanctiune civila ce consta in desfiintarea retroactiva
prin hotarare judecatoreasca a unui act juridic lovit de nulitate relativa
APATRID este persoana care nu are cetatenia nici unui stat dar pentru al
caror statut juridic international au fost elaborate doua conventii: Conventia
privind statutul apatrizilor de la New York din 1954, conform careia apatrizii
de pe teritoriul unui stat se vor bucura de un tratament la fel de favorabil ca
si acela acordat strainilor, si Conventia pentru reducerea cazurilor de
apatridie semnata la New York in 1961.
APARATOR este persoana care are calificarea profesionala, cunostinte de
specialitate si dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile

intr-un proces. Dreptul la aparare constituie un drept fundamental al


cetatenilor fiind consacrat de Constitutie si in Codul de procedura penala.
APEL este calea de atac ordinara prevazuta de Codul de procedura penala,
fiind al doilea grad de jurisdictie asupra fondului cauzei. De regula, pot fi
atacate cu apel toate sentintele, cu exceptia unor sentinte pronuntate de
tribunalul militar privind crimele si delictele contra ordinii si disciplinei
militare, sentintele pronuntate de curtile de apel si Curtea Militara de Apel,
sentintele pronuntate de sectia penala si sectia militara a Curtii Supreme de
Justitie.
APRECIEREA PROBELOR operatiune ce consta in evaluarea si compararea
probelor administrate, si formularea concluziilor cu privire la puterea
probanta si valoarea lor intr-o cauza penala. Aprecierea unei probe se face
de catre organul de urmarire penala si de instanta de judecata potrivit
convingerii lor, formate in urma examinarii tuturor probelor administrate si
conducandu-se dupa constiinta lor.
ARBITRAJUL INTERNATIONAL reprezinta modul de reglementare a
diferendelor internationale, in care partile, printr-o conventie formala, se
supun deciziei unei terte parti in urma unei proceduri contencioase din care
rezulta o hotarare definitiva. Scopul arbitrajului este acela de a hotari pe
baza aplicarii regulilor convenite anterior de parti si a dreptului international
solutionarea intr-un anumit mod a conflictului ivit intre ele.
ARESTAREA este privarea de libertate a unei persoane, masura procesuala
prevazuta de Codul de procedura penala si a carei aplicare asigura
desfasurarea normala a procesului penal in vederea realizarii scopului
acestuia.
ARVUNA reprezinta suma de bani pe care o parte o da celeilalte parti in
urma incheierii unui contract sau a unui antecontract, urmand ca in caz de
nerealizare a contractului din culpa uneia dintre parti, aceasta sa piarda
suma deja platita, respectiv sa restituie dublul sumei primite daca acest
lucru este prevazut in mod expres in contract.
ASCENDENTII ORDINARI sunt ascendentii defunctului, altii decat parintii lui
(care sunt ascendenti privilegiati), adica bunici, strabunici etc. fara limita de
grad, care pot fi din casatorie, din afara casatoriei, sau in cazul adoptiei cu
efecte depline, din rudenia civila rezultat al adoptiei si care alcatuiesc clasa
a III-a de mostenitori legali.
ASCENDENTII PRIVILEGIATI sunt parintii defunctului chemati la succesiunea
acestuia si fac parte din clasa a II-a de mostenitori legali.
ASIGURAREA este masura care se ia in vederea prevenirii, inlaturarii,
repararii unor consecinte negative ce se vor putea produce datorita unor
evenimente daunatoare, numite in acest caz riscuri asigurate.

ASIGURAT este subiectul unui raport juridic de asigurare care, in cazul


producerii evenimentului asigurat, este indreptatit sa pretinda prestatia pe
care o implica tipul respectiv de asigurare.
ASOCIAT este o parte intr-un contract de societate, membru al unei
asociatii.
ASOCIATIA DE PROPRIETARI organizatie a proprietarilor apartamentelor
dintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privata sau mixta.
ASOCIATIA MAGISTRATILOR asociatie profesionala a judecatorilor si
procurorilor cu personalitate juridica si statut propriu.
ASISTENTA JURIDICA este forma prin care se manifesta dreptul la aparare.
Invinuitul sau inculpatul are dreptul sa fie asistat de un aparator in tot cursul
urmaririi penale si al judecatii, iar organele judiciare sunt obligate sa-i aduca
la cunostinta acest drept.
AUDIERE este un act procedural ce consta in ascultarea invinuitului sau
inculpatului, a celorlalte parti din procesul penal, a martorului, precum si a
expertului, care se poate realiza pe tot cuprinsul procesului penal in modul
si in conditiile prevazute de lege.
AUTOR este persoana care a creat o opera literara, artistica, stiintifica sau
orice alta opera de creatie intelectuala si care se bucura de toate
prerogativele care alcatuiesc continutul dreptului de autor asupra operei pe
care a creat-o.
AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT este un principiu juridic potrivit caruia
hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
judecat, nemaiputand fi atacate decat prin caile de atac extraordinare.
Hotararile judecatoresti definitive devin executorii si impiedica o noua
urmarire pentru aceeasi fapta, chiar daca acesteia i s-ar da o noua incadrare
juridica.
AUTORITATEA TUTELARA este organul de stat caruia ii revin, conform legii,
atribute privitoare la stabilirea si organizarea tutelei, la supravegherea,
controlul si indrumarea activitatii de ocrotire a minorului si a altor incapabili.
AUTORIZATIA PREALABILA este actul administrativ a carui existenta si
valabilitate conditioneaza posibilitatea incheierii legale a unui act juridic civil
sau a desfasurarii unei anumite activitati, controlate in prealabil de catre
organul de stat competent.
AVULSIUNE este forma a accesiunii imobiliare naturale ce consta in alipirea
la un teren a unei bucati de pamant smulse de la un alt teren, prin actiunea
unei ape curgatoare, bucata de teren care devine proprietatea titularului
terenului la care s-a produs alipirea, cu posibilitatea pentru fostul proprietar
de a o revendica in termen de un an.

BANCRUTA FRAUDULOASA consta in falsificarea, sustragerea sau


distrugerea evidentelor societatii sau ascunderea unei parti din activul
societatii, infatisarea de datorii neexistente sau prezentarea in registrele
societatii, in alt act ori in bilant, a unor sume nedatorate, precum si in caz
de faliment al societatii, instrainarea in frauda creditorilor a unei parti
insemnate din activ.
BARTER constituie o forma de compensare a valorilor privind marfurile
exportate si importate de un grup restrans de parteneri din doua tari
diferite, cu scopul de a se evita plata lor in valuta. Spre deosebire de cliring,
care se incheie prin acorduri guvernamentale, operatiunile de barter au la
baza conventii incheiate cu firme comerciale participante.
BANUIT este un concept folosit in practica judiciara care desemneaza
persoana presupusa ca ar fi savarsit o infractiune, dar cu privire la care nu
exista probe suficiente pentru a fi pusa sub urmarire penala.
BENEFICIAR este persoana in folosul careia se constituie sau se transfera
un drept subiectiv, ori se executa o lucrare sau se presteaza un anumit
serviciu in conditiile si la termenele stabilite printr-un act juridic; este cel in
folosul caruia se constituie un drept real de folosinta asupra unui teren.
BILET LA ORDIN reprezinta titlul de credit in baza caruia o persoana,
numita emitent, isi asuma obligatia de a plati altei persoane, numita
beneficiar, o suma de bani la implinirea termenului de scadenta.
BIROU DE CARTE FUNCIARA reprezinta un compartiment auxiliar al
judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a
actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.
BREVET DE INVENTIE reprezinta acel inscris oficial prin care se face
descrierea unei inventii si instituirea protectiei juridice asupra acesteia, si
care ofera titularului dreptul de folosire exclusiva a inventiei respective.
BUNA CREDINTA este convingerea intima a unei persoane ca tot ceea ce
face este bine, conform legii; este obligatia de comportament conform cu
regulile de convietuire, care revine partilor la incheierea si executarea unei
conventii. Are importanta si pentru a se face deosebirea intre martorul de
buna credinta si martorul de rea-credinta sau mincinos.
BUNURILE reprezinta acele lucruri in privinta carora se pot constitui
drepturi si obligatii patrimoniale si care pot constitui o valoare economica.
BUNURILE COMUNE sunt bunurile dobandite in timpul casatoriei de oricare
dintre soti care, de la data dobandirii lor, sunt bunuri comune ale sotilor. Pot
deveni bunuri comune toate bunurile fara a distinge daca sunt mobile sau
imobile, corporale sau incorporale, daca sunt indeplinite conditiile prevazute
de lege. Sotii sunt egal indreptatiti sa administreze si sa dispuna de bunurile
comune care nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti.
Nici unul dintre soti nu poate instraina si nici nu poate greva un teren sau

constructie, ce face parte din bunurile comune, daca nu are consimtamantul


expres al celuilalt sot. La desfacerea casatoriei bunurile comune fac obiectul
partajului.
BUNURILE CORPORALE definesc acele bunuri care au o existenta
materiala.
BUNURILE DIVIZIBILE reprezinta acele lucruri care pot fi impartite in mai
multe diviziuni, fragmente, parti, etc., fara ca prin acesta sa li se schimbe
destinatia.
BUNURILE FRUGIFERE sunt acele bunuri susceptibile de a produce fructe
naturale, industriale sau civile.
BUNURILE FUNGIBILE sunt acele bunuri susceptibile de inlocuire cu altele
de acelasi fel pentru executarea unor obligatii stabilite prin vointa partilor.
BUNURILE GENERICE sunt acele bunuri ce se caracterizeaza prin insusiri
comune lucrurilor apartinand aceluiasi gen, clase sau categorii.
BUNURILE IMOBILE sunt acele lucruri care au o asezare fixa, stabila, care
nu pot fi mutate dintr-un loc in altul fara sa-si piarda destinatia initiala sau
identitatea. Pot fi bunuri imobile prin destinatia lor, prin natura lor sau prin
obiectul la care se aplica.
BUNURILE INDIVIZIBILE sunt acele bunuri ce nu pot fi impartite in mai
multe fragmente, parti, fara a i se schimba destinatia. Indivizibilitatea unui
lucru rezulta din natura lui.
BUNURILE MOBILE sunt acelea care nu au o asezare fixa, stabila, care
poate fi miscat dintr-un loc in altul prin forta proprie sau cu concursul unei
energii straine, fara sa-si piarda valoarea economica. Un bun poate fi mobil
prin natura lui, prin anticipatie sau prin determinarea legii.
BUNURILE NECOMSUMPTIBILE sunt acelea care pot face obiectul unor acte
de folosinta repetate, fara a-si pierde identitatea sau fara a trebui sa treaca
in alt patrimoniu.
BUNURILE PRINCIPALE sunt acele lucruri care au o existenta de sine
statatoare, o destinatie economica proprie si un regim juridic independent,
si la utilizarea carora pot servi unul sau mai multe lucruri accesorii.
BUNURILE PUBLICE sunt bunurile ce apartin domeniului public si sunt de uz
sau de interes public, declasate ca atare prin acte normative. Dreptul de
proprietate asupra acestor bunuri apartine statului si unitatilor
administrativ-teritoriale, care exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra
lor, in limitele si in conditiile prevazute de lege.
BUNURILE SUCCESORALE sunt acele bunuri care intra in componenta
masei succesorale.

BUNURILE VIITOARE sunt bunurile care fac obiectul unei obligatii civile care
urmeaza a fi produse sau dobandite de debitor.
BUNELE MORAVURI constituie ansamblul normelor de conduita cu caracter
moral, la care legea civila face uneori trimitere pentru a fi luate in
considerare de catre instantele de judecata, ca un criteriu de apreciere a
caracterului imperativ a unor texte de lege, a caracterului licit al unei cauze
sau conditii contractuale.
BURSA DE VALORI este o institutie cu personalitate juridica ce asigura
publicului, prin activitatea intermediarilor autorizati, sisteme, mecanisme si
proceduri adecvate pentru efectuarea continua, ordonata, transparenta si
echitabila a tranzactiilor cu valori mobiliare si care constituie piata oficiala si
organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota, oferind
economiile investite in ele garantie morala si securitate financiara prin
masurarea continua a lichiditatii respectivelor valori mobiliare.

CADASTRUL- reprezinta sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica,


economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea,
reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a
celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii.
CADUCITATEA reprezinta lipsa de eficacitate a unui act juridic, determinata
de un eveniment independent de vointa sau de culpa partilor, dupa
incheierea valabila a actului, si care impiedica producerea efectelor sale.
CALEA DE ATAC este un mijloc juridic procesual, pus la dispozitia partii
interesate, procurorului etc., prin care se creeaza posibilitatea verificarii
legalitatii si temeiniciei, hotararilor judecatoresti si inlaturarea eventualelor
greseli judiciare.
CALITATEA reprezinta acel ansamblu de insusiri specifice pe care trebuie
sa le aiba produsele sau bunurile care formeaza obiectul unui contract in
concordanta cu prevederile legale si conventionale.
CALOMNIA face parte din grupul delictelor contra demnitatii, si care
consta in afirmarea sau imputarea in public, prin orice mijloace, a unei fapte
determinate privitoare la o persoana, care, daca ar fi adevarata, ar expune
acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara, ori
dispretului public.
CAMBIA reprezinta acel titlu de credit ce contine o obligatie de plata sau
de a face fara sa se plateasca fara contraprestatie o suma determinata, in
virtutea careia o persoana da mandat altei persoane sa execute acea
obligatie in favoarea unei a treia persoane, numita beneficiar, la implinirea
scadentei.

CAPACITATEA DE EXERCITIU reprezinta capacitatea persoanei de a-si


exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind acte juridice,
personal sau prin reprezentantul legal parinte sau tutore. Aceasta se
dobandeste la data la care persoana devine majora si inceteaza o data cu
moartea persoanei sau cu ocazia punerii sub interdictie judecatoreasca.
CAPACITATEA DE FOLOSINTA reprezinta capacitatea de a avea drepturi si
obligatii. Aceasta incepe la nasterea persoanei si inceteaza o data cu
moartea acesteia.
CAPACITATEA JURIDICA reprezinta aptitudinea generala a persoanei fizice
sau juridice de a avea drepturi si obligatii recunoscute de lege, de a fi
subiect de drept.
CAPACITATEA PENALA este aptitudinea unei persoane de a raspunde penal
pentru crimele sau delictele savarsite. De regula, orice persoana are
capacitate penala. Nu au capacitate penala minorii pana la varsta de 14 ani
si persoanele bolnave mintal (incapabilii), categorii de persoane care, din
cauza varstei sau starii mintale, nu au discernamantul necesar pentru a-si
da seama de faptele savarsite si de consecintele acestora.
CAPACITATEA SUCCESORALA este aptitudinea unei persoane de a fi subiect
al drepturilor si obligatiilor ce le implica calitatea sa de mostenitor.
Capacitatea succesorala a persoanei fizice incepe de la nasterea acesteia si
inceteaza la data mortii sau la data stabilita printr-o hotarare de declarare a
mortii sale prezumate, precum si daca se ivesc cazuri de nedemnitate
succesorala.
CAPITALUL SOCIAL este acea parte din patrimoniul unei societati
comerciale, care cuprinde aportul in bani sau in natura, adus de membrii
societatii la data constituirii acesteia, pentru a servi la infaptuirea activitatii
ei si la atingerea scopului urmarit.
CARTEA FUNCIARA este sistemul de publicitate imobiliara intemeiat pe
identificarea cadastrala a imobilelor; care poate fi colectiva (pentru intreaga
constructie) sau individuala (pentru fiecare etaj, apartament sau parcela de
teren avand proprietari diferiti).
CASAREA defineste desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a
admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
CAUTIUNEA reprezinta suma de bani depusa de inculpat prin care se
garanteaza respectarea de catre acesta a obligatiilor cei revin pe timpul
liberarii provizorii si este la dipozitia organului de urmarire penala sau a
instantei de judecata care a dispus liberarea provizorie pe cautiune.
CAZIERUL JUDICIAR reprezinta un sistem de organizare si clasificare a
fiselor de evidenta in care sunt consemnate datele privind antecedentele
penale ale unei persoane (sanctiunile penale ce i s-au aplicat, inceperea,
intreruperea si incetarea executarii pedepsei inchisorii, liberarea

conditionata, amnistia, gratierea, prescriptia, reabilitarea etc.), in mod


provizoriu, pana la solutionarea definitiva a cauzei date privind punerea in
miscare a actiunii penale si arestarea preventiva luata impotriva invinuitului
(inculpatului).
CAZUL FORTUIT reprezinta o cauza care inlatura caracterul penal al faptei
si vinovatia persoanei, cand actiunea sau inactiunea, care a produs
rezultatul periculos, a intrat in concurs cu o forta straina de constiinta si
vointa persoanei, interventie care a dat nastere unui rezultat pe care
faptuitorul nu l-a conceput si nici nu l-a urmarit. Cazul fortuit inlatura si
raspunderea civila.
CASATORIA reprezinta uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie,
incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie, si
care este reglementata de normele imperative ale legii. Actul juridic prin
care se incheie casatoria nu poate fi considerat un contract deoarece in
cazul unui contract fiecare parte urmareste un scop diferit, pe cand in cazul
casatoriei ambele parti urmaresc un scop comun, acela de a intemeia o
familie; pentru ca efectele juridice ale contractului sunt determinate de
parti, in timp ce efectele casatoriei sunt prestabilite de lege, cei care se
casatoresc au numai posibilitatea de a accepta sau nu statutul legal al
casatoriei asa cum este el stabilit de lege; in principiu, contractul poate fi
susceptibil de modalitati, pe cand casatoria nu poate fi afectata de
asemenea modalitati; casatoria nu poate inceta prin simplul acord de vointa
al partilor sau prin vointa unilaterala a uneia dintre parti, precum in cazul
contractelor; in cazul nerespectarii obligatiile contractuale de catre una din
parti, cealalta parte poate cere rezolutiunea contractului, dar casatoria nu
poate fi desfacuta decat prin divort in conditiile stabilite prin lege.
CASATORIA FICTIVA este o forma a simulatiei, cand nu s-a incheiat in
scopul de a intemeia o familie, adica de a crea relatii patrimoniale si
personale pe care casatoria le implica ci, cu scopul de a obtine anumite
rezultate care altfel nu s-ar fi putut obtine, fiind un mijloc pentru realizarea
unui scop ilicit. Daca din casatoria fictiva s-au nascut ori conceput copii,
ceea ce presupune ca sotii au convietuit, nu se mai poate declara nulitatea
casatoriei pentru fictivitate.
CASATORIA PUTATIVA este aceea care, desi nula sau anulata, produce
totusi unele efecte fata de sotul care a fost de buna-credinta la incheierea
ei, adica de a nu fi cunoscut cauza nulitatii casatoriei.
CEDAT este debitorul unui raport juridic de obligatie care a facut obiectul
unei cesiuni de creanta, prin efectul careia o alta persoana numita cesionar,
a devenit creditor in locul cedentului.
CEDENT este creditorul care isi transmite dreptul sau unei alte persoane
numite cesionar, printr-o cesiune de creanta.
CENZOR este persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
societati comerciale etc. , ce face parte dintr-o comisie de cenzori sau de

revizie; este persoana aleasa de catre Adunarea generala a unei societati


comerciale, dintre asociatii ei sau din afara, pentru a verifica conturile
prezentate de administratie.
CERCETAREA defineste actiunile desfasurate de organele de urmarire
penala sau de jurisdictie pentru stabilirea existentei sau inexistentei unei
infractiuni, imprejurarile si conditiile in care fapta penala s-a savarsit si
identificarea infractorului.
CERCETAREA LA FATA LOCULUI este activitatea de urmarire penala, ce
consta in cercetarea nemijlocita si amanuntita a locului unde s-a savarsit
infractiunea pentru a se face constatari cu privire la locul savarsirii faptei, a
se descoperi si a se fixa urmele infractiunii, precum si imprejurarile in care
infractiunea a fost comisa. Ea se efectueaza de catre organele de urmarire
penala si de catre instanta de judecata, atunci cand este necesar, in
prezenta partilor si a invinuitului sau a inculpatului arestat.
CERTIFICATUL reprezinta inscrisul eliberat de catre un organ de stat, prin
care se adevereste existenta unei fapte sau savarsirea unui act juridic.
CERTIFICATUL DE MOSTENITOR este inscrisul oficial prin care, la incheierea
procedurii succesorale notariale, notarul constata calitatea de mostenitor a
unei persoane, precum si drepturile succesorale ale acesteia, si care
constituie totodata si dovada acestei calitati.
CERTIFICATUL DE NASTERE reprezinta certificatul de stare civila eliberat
unei persoane cu ocazia nasterii sale si in care se consemneaza acest
eveniment.
CESIONARUL este acea persoana care dobandeste de la cedent calitatea
de creditor intr-un raport juridic de obligatie preexistent, printr-o cesiune de
creanta.
CESIUNEA DE CREANTA reprezinta mijlocul specific de transmitere a
obligatiilor constand in acordul de vointe prin care creditorulnumit
cedenttransmite in mod voluntar, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul
sau de creanta unei alte persoanenumita cesionarcare va deveni astfel
creditor in locul sau, si care va putea incasa creanta cedata de la debitor.
CETATENIA reprezinta legatura juridica si politica permanenta dintre o
persoana fizica si un stat, care genereaza si exprima drepturile si obligatiile
reciproce dintre acea persoana si statul al carui cetatean este.
CHIRIAS este acea persoana care dobandeste folosinta unei locuinte sau a
altui bun in baza unui contract de inchiriere, platind in schimb o suma de
bani numita chirie.
CITATIA este actul procedural, prin care o persoana este chemata in fata
organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata. Citatia are
caracter de ordin si obliga persoana citata sa se prezinte la data si la locul

indicat, in caz de neprezentare putandu-i-se aplica amenda judiciara


prevazuta de lege.
CLASA DE MOSTENITORI reprezinta categoria de persoane aflate in relatii
de rudenie cu defunctul, care sunt chemate la succesiunea acestuia in
ordinea stabilita de lege.
CLAUZA este prevederea sau stipulatia cuprinsa intr-un act juridic. Clauza
contractuala se stabileste in contract prin acordul de vointa al partilor.
Clauza penala este clauza prin care partile evalueaza, anticipat si prin
apreciere, daunele ce i se cuvin creditorului in caz de neexecutare,
executare cu intarziere sau executare necorespunzatoare a clauzelor
contractuale.
CLAUZA COMPROMISORIE reprezinta o stipulare cu caracter specialce
vizeaza diferendele care pot sa apara in legatura cu aplicarea sau
interpretarea tratatului respectiv sau, cu caracter generalcare vizeaza
toate diferendele ce pot sa apara intre parti- dintr-un tratat bilateral sau
multilateral, prin care statele-parti se obliga ca, in cazul aparitiei unui
diferend intre ele, sa-l solutioneze prin metoda arbitrajului international.
CLAUZA PENALA este conventia accesorie prin care partile contractuale
stabilesc, prin apreciere, cuantumul daunelor-interese compensatorii sau
moratorii, care vor fi datorate de partea in culpa in caz de neexecutare a
obligatiilor contractuale.
COAUTORATUL este forma participatiei penale, care consta in savarsirea
unei crime sau a unui delict de cate doua sau mai multe persoane, situatie
in care toate persoanele participante au calitatea de autori ai aceleiasi
fapte.
CODUL este actul legislativ care cuprinde intr-un sistem unitar normele
dintr-o ramura a dreptului.
COGITATIONIS POENA NEMO PUNITUR (nimeni nu poate suferi o pedeapsa
pentru gandurile sale) principiu al dreptului penal cunoscut inca din dreptul
roman. Gandurile omului neexteriorizate prin acte de conduita, nu pot
constitui temei al raspunderii penale, deoarece intentia nu s-a tradus in
fapta, in actiune.
COLATERALII ORDINARI sunt rudele defunctului, altele decat fratii, surorile
si descendentii acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv, adica matusile,
unchii, verii si verisoarele primare, chemate la succesiunea acestuia, si care
alcatuiesc clasa a IV-a de mostenitori.
COLOTERALII PRIVILEGIATI sunt fratii si surorile defunctului si descendentii
acestora pana la gradul IV inclusiv (nepotii si stranepotii de frate / sora) din
aceeasi casatorie sau din casatorii diferite, din afara casatoriei sau din
adoptia cu efecte depline.

COLOCATAR este persoana avand calitatea de locatar principal sau locatar,


considerata in raporturile sale cu alte persoane care locuiesc in acelasi
imobil si au aceeasi calitate.
COMANDITAT este asociatul dintr-o societate in comandita simpla ce este
tinut sa raspunda solidar si nelimitat pentru obligatiile asumate de
societate, avand drept de a participa la administrarea societatii.
COMANDITAR este asociatul dintr-o societate in comandita simpla care
raspunde pentru obligatiile asumate de societate numai in limita capitalului
subscris de el, sau promis ca il va da societatii, si care nu are drept de
participare la administrarea societatii.
COMISIA ROGATORIE este insitutia folosita de organul de urmarire penala
sau instanta de judecata pentru realizarea unui act procedural de catre un
alt organ sau instanta, de acelasi grad, din alta localitate, atunci cand nu are
posibilitatea de a efectua nemijlocit actul procedural respectiv.
COMODANTUL este persoana care in temeiul unui contract de comodat,
imprumuta comodatarului un bun, in mod gratuit.
COMODATARUL este persoana care in temeiul unui contract de comodat,
primeste de la comodant un bun, avand obligatia de a se ingriji de
conservarea bunului, de a se intrebuinta de acesta conform naturii si
destinatiei stabilite prin contract si de a restitui bunul respectiv la termenul
prevazut in contractul de comodat.
COMORIENTII sunt doua sau mai multe persoane care au murit in aceeasi
imprejurare si in astfel de conditii incat nu se poate stabili daca una a
supravietuit alteia, ele fiind socotite ca au murit deodata, si intre persoanele
in cauza sa existe vocatie succesorala reciproca.
COMPENSATIA este un mijloc de stingere a unor obligatii reciproce, avand
ca obiect bunuri de acelasi fel, si este de trei feluri: legala, conventionala
sau judiciara.
COMPLETUL DE JUDECATA reprezinta colectivul de judecatori constituit, de
regula, de catre presedintele instantei, pentru solutionarea cauzelor care i sau repartizat.
COMPLEXUL DE INFERIORITATE este acea stare psihica ce se resimte ca un
sentiment de insuficienta, de incapacitate personala, constituita dintr-un
ansamblu de manifestari, atitudini, emotii si reactii, sau chiar
comportamente caracterizate fie prin mobilizarea eforturilor spre un anumit
domeniu, fie prin comportamente de tip inferior precum despotism,
brutalitate; comportamente care, uneori, pot conduce la savarsirea de crime
si delicte. Complexul de inferioritate poate aparea in urma unor deficiente
sau infirmitati reale sau imaginare, amplificat si de dispretul sau
dezaprobarea tacita sau exprimata a celorlalti.

COMPLICELE este participantul la savarsirea unei infractiuni sau a unui


delict, care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei
fapte prevazute de legea penala, sau care promite, inainte sau in timpul
savarsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va
favoriza pe faptuitor chiar daca, dupa savarsirea faptei, promisiunea nu este
indeplinita.
COMPLICITATEA reprezinta modalitatea de participatie cel mai des intalnita
in practica judiciara, si consta in fapta persoanei care, cu intentie, inlesneste
sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte savarsite de legea penala,
inclusiv prin promisiunea tainuirii lucrurilor provenite din savarsirea faptei,
sau de a favoriza infractorul, promisiune facuta anterior inceperii executarii
sau in timpul realizarii acesteia.
COMPLOTUL consta in initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari
in scopul savarsirii vreuneia dintre infractiunile contra securitatii nationale
ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociatii sau
grupari.
COMPORTAMENTUL DEVIANT este un caz particular al comportamentului
care consta in punerea in pericol a valorilor fundamentale ale societatii prin
indepartarea semnificativa a faptuitorului de la normele sociale, morale si
legale a societatii, reflectand o stare conflictuala a individului cu mediul
social; prin savarsirea de actiuni antisociale cu caracter nociv pentru
societate. Acest comportament deviant este determinat de o varietate de
factori dintre care amintim: caracteristicile ereditare ale personalitatii,
precum si cele achizitionate din mediul social in care a crescut si a fost
educat.
COMUNITATEA DE BUNURI desemneaza bunurile dobandite in timpul
casatoriei ce intra sub incidenta comunitatii de bunuri, adica se prezuma ca
sunt bunuri comune. In cazul bunurilor comune regimul juridic al acestora
difera dupa cum sunt bunuri mobile sau imobile. In cazul bunurilor mobile,
oricare dintre soti poate efectua acte de instrainare sau de grevare cu
drepturi reale a acestora fara a avea nevoie de consimtamantul expres al
celuilalt sot. In schimb, in cazul bunurilor imobile, actele de instrainare se
pot incheia valabil doar cu consimtamantul expres al ambilor soti.
COMUTAREA PEDEPSEI este modalitatea de gratiere prin care o pedeapsa
pronuntata, mai grava, este inlocuita cu alta, mai usoara. Comutarea
pedepsei se acorda la cerere sau din oficiu.
CONCEDIEREA reprezinta incetarea contractului individual de munca din
initiativa angajatorului, dispusa pentru motive care tin sau nu de persoana
salariatului, cu un preaviz de 15 zile in cazul functiilor de executie si de 30
de zile in cazul functiilor de conducere.
CONCESIONARUL este persoana fizica sau juridica care a dobandit dreptul
de a exploata anumite bunuri sau servicii publice, prin incheierea unui
contract de concesiune.

CONCESIUNEA este conventia intre stat si concesionar, prin care ultimul


capata dreptul de a exploata bunuri sau servicii publice apartinand statului,
care ramane in continuare proprietar al bunurilor concesionate si are
drepturile si obligatiile prevazute de lege.
CONCLUZIILE reprezinta sustinerile si punctele de vedere ale partilor si
procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea
cauzei deduse judecatii.
CONCUBINAJUL desemneaza relatia de convetuire, cu caracter de
stabilitate relativa, ce reprezinta o simpla stare de fapt.
CONCURENTA NELOIALA consta in fabricarea ori punerea in circulatie a
produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
precum si aplicarea pe produsele puse in circulatie de mentiuni false privind
brevetele de inventii ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor
organizatiilor de comert ori industriale cu scopul de a induce in eroare pe
beneficiari.
CONCURSUL DE INFRACTIUNI consta in savarsirea de aceeasi persoana a
doua sau mai multe infractiuni, inainte de a fi fost condamnata definitiv
pentru vreuna dintre ele.
CONDAMNAREA reprezinta una dintre solutiile pe care le pronunta instanta
care a judecat cauza penala, daca constata ca fapta exista, constituie
infractiune si a fost savarsita de inculpat. Completul de judecata fixeaza si
pedeapsa in conformitate cu dispozitiile legii penale.
CONDITIA POTESTATIVA SIMPLA este acea conditie ce consta intr-un
eveniment viitor a carui realizare depinde de vointa uneia dintre parti cat si
de un element exterior.
CONDITIA REZOLUTORIE este acea conditie la indeplinirea careia actul
juridic ce contine o astfel de conditie este desfiintat retroactiv.
CONDITIA SUSPENSIVA este acea conditie care suspenda indeplinirea
obligatiei pana la indeplinirea ei.
CONFIRMAREA reprezinta manifestarea de vointa prin care o persoana
indreptatita a cere anularea unui act juridic renunta expres sau tacit la acest
drept.
CONFLICTUL DE COMPETENTA este situatia in care doua sau mai multe
instante judecatoresti se considera concomitent competente sa solutioneze
o anumita cauza, ori, dimpotriva, se considera necompetente si isi declina,
toate, competenta.
CONFLICTUL DE MUNCA reprezinta orice dezacord intervenit intre
partenerii sociali in raporturile de munca.

CONFRUNTAREA este procedeul probatoriu folosit de catre instanta de


judecata si organele de urmarire penala care consta in punerea fata in fata
si ascultarea concomitenta a doua sau mai multe persoane interogate
anterior in aceeasi cauza penala, si in ale caror declaratii exista contraziceri
ce trebuiesc lamurite. Declaratiile date de persoanele confruntate se
consemneaza intr-un proces-verbal.
CONSECINTELE DEOSEBIT DE GRAVE reprezinta urmari ale infractiunii care
pot determina agravarea sanctiunilor penale. Prin consecinte deosebit de
grave, se intelege o paguba materiala sau o perturbare deosebit de grava a
activitatii, cauzata unei autoritati publice, institutii publice, ori unei regii
autonome, societati comerciale ori altei persoane juridice sau fizice.
CONSENSUALISMUL este principiul juridic ce se caracterizeaza prin
recunoasterea valabilitatii incheierii unui contract prin simplul acord de
vointa al partilor.
CONSILIUL EUROPEI este organizatia de cooperare interguvernamentala si
parlamentara, creata in 1949, al carei scop este sa realizeze o uniune mai
stransa intre membrii sai pentru promovarea si protejarea principiilor si
idealurilor ce constituie patrimoniul lor comun, a favorizarii progresului lor
economic si social, prin apararea si dezvoltarea drepturilor omului si
libertatilor fundamentale. Consiliul are doua organe principale, Comitetul
Ministrilor si Adunarea Parlamentara, asistate de Secretariatul consiliului.
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII pentru organizarea
judecatoreasca.
CONSIMTAMNTUL este manifestarea de vointa a unei persoane in
vederea incheierii unui act juridic, pentru a carei valabilitate
consimtamantul trebuie sa fie liber exprimat si neviciat.
CONSTATAREA MEDICO-LEGALA reprezinta un mijloc de proba necesar in
urmatoarele cazuri: moarte violenta, moarte a carei cauza nu se cunoaste
ori este suspecta, cand este necesara o examinare corporala a invinuitului
ori a persoanei vatamate pentru a se constata pe corpul acestora existenta
urmelor infractiunii. Ea se dispune de organul de urmarire penala.
CONSTITUIREA CA PARTE CIVILA este actul procesual prin care persoana
vatamata isi manifesta vointa de a participa in procesul penal in calitate de
parte civila. Se poate constitui parte civila numai persoana care a suferit
nemijlocit vatamari prin infractiune, personal sau prin reprezentanti legali.
CONSTRNGEREA FIZICA SI CONSTRNGEREA MORALA sunt cauze care
inlatura caracterul penal al faptei nu constituie infractiune fapta prevazuta
de legea penala, savarsita din cauza unei constrangeri fizice caruia
faptuitorul nu i-a putut rezista, si nici din cauza unei constrangeri morale,
exercitata prin amenintarea cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului
ori a altuia si care nu putea fi inlaturata in alt mod.

CONTESTATIA IN ANULARE este calea extraordinara de atac, exercitata


impotriva hotararilor penale definitive. Legea penala prevede patru cazuri
de contestatie in anulare: cand procedura de citare a partii pentru termenul
la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost indeplinita
conform legii; cand partea dovedeste ca la termenul la care s-a judecat
cauza de catre instanta de recurs a fost in imposibilitate de a se prezenta si
de a incunostinta instanta despre aceasta impiedicare.
CONTESTATIA LA EXECUTARE este procedeul jurisdictional de solutionare a
plangerilor indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare
penala. Contestatia se poate face in patru cazuri prevazute de lege, si
anume: cand s-a pus in executare o hotarare nedefinitiva, cand executarea
este indreptata impotriva altei persoane decat cea prevazuta in hotararea
de condamnare, cand se iveste vreo nelamurire cu privire la hotararea care
se executa sau vreo impiedicare la executare, cand se invoca amnistia,
prescriptia, gratierea sau orice alta cauza de stingere sau de micsorare a
pedepsei, precum si orice alt incident ivit in cursul executarii.
CONTRACTUL este actul juridic civil ce consta in acordul de vointa intre
doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau
stinge drepturi si obligatii.
CONTRACTUL ACCESORIU este acel contract care nu are o existenta de
sine statatoare ci depinde de existenta unui alt contract principal.
CONTRACTUL ALEATORIU este contractul oneros la incheierea caruia
partile nu cunosc existenta si intinderea exacta a avantajelor patrimoniale
ce vor rezulta din contract, deoarece depinde de realizarea unui eveniment
viitor si incert.
CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA este conventia incheiata in forma
scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati,
reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte,
prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum
si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
CONTRACTUL COMERCIAL este acel contract prin care se stabilesc
raporturi juridice comerciale si din care izvorasc obligatii comerciale.
CONTRACTUL COMUTATIV este contractul cu titlu oneros la incheierea
caruia partile cunosc intinderea obligatiilor si astfel pot aprecia valoarea
acestora pentru prestatii echivalente.
CONTRACTUL CONSENSUAL este acel contract care este valabil incheiat
prin simplul acord de vointa al partilor indiferent de forma in care este
exprimat.
CONTRACTUL CU EXECUTARE SUCCESIVA este contractul in care obligatiile
uneia din parti sau a partilor sunt stabilite sa se execute in timp printr-o

prestatie continua sau printr-o serie de prestatii repetate la anumite


intervale de timp.
CONTRACTUL DE ANTREPRIZA este contractul in baza caruia una din parti,
numita antreprenor, se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare
pentru cealalta parte, numita client, in schimbul unui pret.
CONTRACTUL DE ARENDARE este un contract prin care una din parti,
numita arendator, transmite celeilalte parti, numita arendas, bunuri agricole
in vederea exploatarii pe o durata determinata, in schimbul unui pret numit
arenda, stabilit in produse agricole.
CONTRACTUL DE ASIGURARE face parte din categoria contractelor aleatorii
si consta in obligatia asiguratului sa plateasca celeilalte parti, numita
asigurator o suma determinata numita prima de asigurare, in schimbul
careia asiguratorul se obliga a suporta riscurile ce decurg din producerea in
viitor a unor evenimente expres mentionate in contract, fiind un contract
bilateral, cu titlu oneros, incheiat, de obicei, pe perioada determinata, cu
executie succesiva, solemn. Partile contractante sunt: asiguratorul o
societate comerciala care se obliga a plati anumite sume de bani la
realizarea evenimentului prevazut in contractul de asigurare sau lege si
asiguratul persoana fizica sau juridica care intra in raporturi juridice cu
asiguratorul fie in virtutea legii, fie prin incheierea contractului de asigurare.
CONTRACTUL DE COMODAT (IMPRUMUT DE FOLOSINTA) este contractul
prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta temporara
unei alte persoane, numita comodatar, un lucru, cu obligatia pentru aceasta
din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa.
CONTRACTUL DE CONCESIUNE este contractul prin care una din parti,
numita concendent, transmite pe o perioada determinata celeilalte parti,
numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei
activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.
CONTRACTUL DE DEPOZIT este contractul prin care o persoana numita
deponent, incredinteaza un lucru altei persoane, numita depozitar, care se
obliga sa-l pastreze pe o perioada determinata sau nedeterminata si sa-l
restituie la cerere.
CONTRACTUL DE DONATIE este un contract solemn, unilateral si cu titlu
gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza in mod
irevocabil patrimonial sau cu un drept, marind patrimonial celeilalte parti,
numita donator, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.
CONTRACTUL DE FIDEJUSIUNE (cautiune) este contractul prin care o
persoana (fidejusor) se obliga sa garanteze fata de creditor executarea
obligatiei de care este tinut debitorul, in cazul cand acesta nu o
indeplineste.

CONTRACTUL DE GAJ este contractul prin care debitorul emite creditorului


sau un lucru mobil corporal sau incorporal, in vederea garantarii sale. Gajul
este lucrul mobil ce face obiectul unui astfel de contract si in general orice
bun mobil poate fi dat in gaj. Este un contract accesoriu, unilateral, real si
consitutitv de drepturi reale.
CONTRACTUL DE INCHIRIERE A LOCUINTEI este o varietate a contractului
de locatiune, fiind aplicabil numai inchirierilor care au ca obiect locuinte.
CONTRACTUL DE INTRETINERE este contractul prin care una din parti
instraineaza un bun sau plateste o suma de bani, iar cealalta parte se obliga
sa-i asigure intretinerea in natura pe timpul cat va trai, iar dupa moarte sa o
inmormanteze. Este un contract cu titlu oneros, aleatoriu, sinalagmatic,
traslativ de proprietate si consensual.
CONTRACTUL DE KNOW-HOW este contractul ce are ca obiect transmiterea
cu titlu oneros a unor cunostinte si procedee tehnice care n-au fost si nici nu
sunt brevetate, sau chiar a unei abilitati ori experiente tehnice care
constituie un secret comercial.
CONTRACTUL DE LOCATIUNE este contractul prin care o persoana numita
locator pune la dispozitia altei persoane numita locatar folosinta unui bun
individual determinat, pe o anumita perioada de timp, in schimbul unei
sume de bani numita chirie.
CONTRACTUL DE MANDAT este un contract prin care o persoana, numita
mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane,
numita mandant, care ii da aceasta imputernicire si pe care il reprezinta.
CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII este contractul prin care una dintre
parti, numita prestator, se obliga sa-i presteze celeilalte parti, numita
beneficiar, in schimbul unui pret determinat si la un termen stabilit una sau
mai multe activitati utile.
CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA este contractul prin care o persoana,
numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani in
schimbul unei prestatii periodice in bani, care urmeaza a I se plati pana la
decesul sau. Este un contract cu titlu oneros aleatoriu, sinalagmatic,
consensual si traslativ de proprietate.
CONTRACTUL DE SCHIMB este un contract prin care partile, numite
copermutanti, se obliga fiecare, sa transmita celeilalte dreptul de
proprietate asupra unui bun, fiecare parte fiind in acelasi timp instrainatorul
unui bun si dobanditorul altui bun.
CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILA este contractul prin care doua sau mai
multe persoane se obliga, fiecare fata de cealalta, sa puna in comun aportul
lor material si/sau de munca spre a constitui un fond si sa desfasoare
impreuna o activitate in vederea atingerii unui scop comun, beneficiile sau
pierderile fiind impartite intre ele.

CONTRACTUL DE VNZARE-CUMPARARE este contractul prin care una din


parti, vanzatorul, stramuta proprietatea bunului sau asupra celeilalte parti,
cumparatorul, care se obliga in schimb sa plateasca pretul bunului vandut.
CONTRACTUL GRATUIT este contractul prin care una din parti se obliga sa
procure celeilalte parti un folos patrimonial fara a primi nimic in schimbul
prestatiei executate.
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA este contractul in temeiul caruia o
persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si
sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei
remuneratii denumita salariu.
CONTRADICTORIALITATEA reprezinta unul din principiile de baza al
judecatii conform caruia, probele administrate in cauza, drepturile partilor
de a fi prezente la judecata, de a cunoaste pretentiile sau invinuirile
formulate impotriva lor, precum si toate elementele de fapt si de drept ale
cauzei, sunt supuse discutiei in contradictoriu in fata instantei. Acest
principiu reflecta interesele contrare ale partilor, realizarea egalitatii
acestora in fata legii, precum si separarea functiei acuzarii de cea a apararii.
CONTRAEXPERTIZA este un mijloc de proba ce consta intr-o noua expertiza
ceruta de partea nemultumita de modul in care starea de fapt a fost stabilita
prin expertiza anterioara.
CONTRAOFERTA reprezinta acea manifestare de vointa juridica prin care
destinatarul ofertei propune ofertantului incheierea contractului in alte
conditii decat cele propuse in oferta initiala.
CONTINUTUL INFRACTIUNII consta in totalitatea conditiilor cerute de lege
pentru ca o fapta sa constituie infractiune, si anume: fapta sa fie prevazuta
de legea penala, sa prezinte pericol social si sa fie savarsita cu vinovatie.
COPERMUTANTUL este acea persoana care incheie un contract de schimb.
COPROPRIETATE FORTATA (PERPETUA) este o forma a proprietatii comune
pe cote-parti care se caracterizeaza prin aceea ca se mentine independent
de vointa coproprietarilor, pentru ca poarta, de cele mai multe ori, asupra
unor bunuri accesorii a caror soarta juridica depinde de cea a bunurilor
principale. Coproprietarii sunt obligati sa participe la cheltuielile necesare
intretinerii si conservarii bunurilor comune, proportional cu cota lor ideala.
CORPUL DE CLADIRE reprezinta acea parte componenta a unei cladiri,
delimitata dupa anumite criterii precum: sistemul arhitectonic si constructiv
determinat de fatade si materialele de constructie a peretilor exteriori;
intrarea separata in cladire; independenta si regimul diferit de inaltime fata
de alte cladiri alaturate.

CORPURILE DELICTE sunt mijloacele materiale de proba ce reprezinta


acele obiecte care au fost folosite sau destinate sa serveasca la savarsirea
unei infractiuni si acele obiecte care sunt produsul infractiunii.
CORUPTIA reprezinta acele fapte limitative reglementate de lege, precum
luarea si darea de mita, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenta
etc.; constituie activitatile ilicite desfasurate in scopul obtinerii de avantaje
materiale sau morale, a unor pozitii sociale sau politice inalte. Coruptia
cuprinde incalcarea normelor referitoare la indatoririle functionarului public,
precum si neindeplinirea obligatiilor legale de catre agentii economici,
avand un grad sporit de periculozitate sociala, cu profunde consecinte
negative asupra intregului sistem social. Exista mai multe tipuri de corupti,
si anume: coruptie profesionala, economica sau criminalitate economicofinanciara sau de afaceri, si coruptia politica, ce include diferite activitati
cum ar fi finantarea ilegala a campaniilor electorale, promovarea cu
precadere in functii guvernamentale a unor persoane numai pe criterii
politice.
CREANTA EXIGIBILA este creanta ajunsa la scadenta, care poate fi
pretinsa, careia i se poate cere executarea , chiar executarea silita.
CREANTA LICHIDA este creanta al carui cuantum este precis determinat,
adica al carui obiect reprezinta o suma determinata de bani sau o cantitate
determinata de bunuri generice.
CREDITORUL este subiectul activ al unui raport juridic, titular al unui drept
de creanta, care poate pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative.
CREDITORUL CHIROGRAFAR este creditorul a carui creanta nu este insotita
de nici o garantie reala sau personala, ci este asigurata printr-un drept de
gaj general al creditorilor asupra patrimoniului debitorului.
CREDITORUL GAJIST este creditorul a carui creanta este garantata printrun drept real accesoriu de gaj.
CREDITORUL IPOTECAR este creditorul a carui creanta este garantata
printr-un drept real accesoriu imobiliar de ipoteca.
CRIMA este termenul care desemneaza infractiunile cele mai grave si care
clasifica infractiunile in mai multe clase: crime, delicte si contraventii.
CRIMA ORGANIZATA reprezinta activitatile infractionale ale unor grupuri
constituite pe principii conspirative, cu o structura ierarhica bine definita, cu
o mare capacitate de infiltrare in structurile sociale, orientate spre profitul
ilicit rezultat din activitatile infractionale de amploare pe care le desfasoara,
utilizand forta, violenta.
CRIMINALITATEA totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu
determinat si intr-o anumita perioada.

CRIMINALITATEA GULERELOR ALBE este un concept ce desemneaza actele


ilicite savarsite de catre persoane cu pozitie sociala si economica foarte
buna, si care se bucura de o anumita autoritate si prestigiu.
CRIMINALITATEA VIOLENTA reprezinta infractiunea comisa prin acte de
agresivitate sporita, cu urmari deosebit de grave, ce creeaza si mentin un
sentiment de spaima, groaza si insecuritate in randul opiniei publice,
precum violenta specifica crimei organizate si terorismului.
CRIMINOLOGIA este stiinta care are ca obiect studierea cauzelor
criminalitatii, in scopul stabilirii mijloacelor si masurilor pentru prevenirea si
combaterea acestora.
CULPA exista atunci cand faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l
accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce, si atunci cand nu
prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada. Culpa cu
previziune este singura forma de culpa criminala, care se apropie de intentie
prin elementul de prevedere pe care ambele il comporta. Culpa cu
previziune va fi considerata intotdeauna ca o forma de vinovatie apartinand
culpei, iar nu intentiei. Specific prevederii in cazul culpei este imprejurarea
ca reflectand in constiinta faptuitorului un rezultat ce-i apare acestuia ca
putin probabil sau chiar imposibil de a se realiza, acesta nici nu-l va urmari
si nici nu-l va accepta sau dori. Culpa simpla sau greseala exista atunci cand
autorul faptei nu prevede rezultatul socialmente periculos desi putea si
trebuia sa-l prevada. In continutul ei obiectiv culpa consta in incalcarea sau
omiterea unei obligatii, iar subiectiv, in trebuinta si in posibilitatea realizarii
acesteia.
CULPA CREDITORULUI reprezinta o cauza de exonerare de raspundere
contractuala.
CUMPARATORUL este persoana cu capacitate deplina de exercitiu, ori
reprezentat sau asistat de parinti ori tutore, care printr-un contract de
vanzare-cumparare dobandeste dreptul de proprietate asupra unui bun
determinat sau mai multor bunuri determinate, ori asupra unui alt drept real
sau de creanta, in schimbul unei sume de bani numita pret.
CURATELA este o institutie reglementata de Codul familiei, organizata de
autoritatea tutelara. Curatela se instituie pentru ocrotirea unei persoane
capabile, dar care, din cauza batranetii, a bolii sau a unei infirmitati fizice,
nu poate personal sa-si administreze singura bunurile sau sa-si apere
interesele in bune conditii. Ea se instituie la cerere sau din oficiu, dar cu
consimtamantul celui reprezentat.
CURTEA CONSTITUTIONALA este unica autoritate de jurisdictie care se
supune doar Constitutiei si Legii sale de organizare si functionare. Se
pronunta numai asupra problemelor de drept, neputandu-se pronunta
asupra modului de interpretare si de aplicare a legii, ci numai asupra
intelesului sau, a concordantei sau neconcordantei acesteia cu dispozitiile
constitutionale.

CURTEA CU JURATI este instanta judecatoreasca ce functioneaza in unele


state si are competenta de a judeca faptele penale dintre cele mai grave,
fiind compusa din magistrati de profesie si din cetateni, alesi in urma unui
interogatoriu si dupa anumite reguli, denumiti jurati. Acestia se vor pronunta
prin verdict asupra chestiunilor de fapt, iar curtea hotaraste asupra aplicarii
legii.
CURTEA DE APEL judeca in dreptul procesual civil: 1.in prima instanta,
procesele si cererile in materie comerciala precum si cererile in materie de
contencios administrativ privind actele autoritatilor si institutiilor centrale;
2.ca instanta de apel, apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate
de judecatorii si tribunale in prima instanta; 3.ca instante de recurs,
recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in apel
sau impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunale, care
potrivit legii, nu sunt supuse apelului precum si in alte cauze prevazute de
lege; 4. in alte materii date prin lege in competenta lor;
CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE este instanta judecatoreasca suprema , cu
atributii de judecata potrivit legii, de urmarire a aplicarii corecte si unitare a
legilor de catre toate instantele.
CUTUMA este practica generala, relativ indelungata si repetata a statelor,
considerata de ele ca dand expresie unor reguli de conduita cu forta juridica
obligatorie, adica dand expresie unei reguli de drept. Cutuma este cel mai
vechi izvor de drept international.

DAREA DE MITA este promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte
foloase, in modurile si scopurile prevazute de lege.
DARUL MANUAL este o varietate a contractului de donatie ce are ca obiect
bunuri mobile corporale, a carui valabila incheiere se executa prin remiterea
efectiva a bunului sau bunurilor de la donator la donatar, fara a fi necesara
indeplinirea unei alte formalitati.
DATE IN FORMA ELECTRONICA sunt reprezentari ale informatiei intr-o
forma adecvata crearii, prelucrarii, trimiterii, primirii sau stocarii acesteia
prin mijloace electronice.
DAUNA este paguba sau prejudiciul provocat unei persoane ca urmare a
neindeplinirii unei obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei
infractiuni, precum si atunci cand legea stabileste expres obligatia de a o
repara.
DAUNE COMINATORII sunt sumele de bani pe care debitorul unei obligatii
de a face sau a nu face ceva este obligat sa le plateasca creditorului, pentru
fiecare zi de intarziere pana la executarea obligatiei sale.

DAUNE INTERESE reprezinta despagubirile in bani la care este obligat


prin hotarare judecatoreasca, debitorul in scopul repararii prejudiciilor
cauzate creditorului prin neexecutarea obligatiilor contractuale sau prin
executarea lor defectuoasa ori cu intarziere.
DAUNE-INTERESE COMPENSATORII reprezinta echivalentul in bani al
repararii prejudiciului cauzat creditorului prin neexecutarea totala sau
partiala a obligatiilor contractuale ale debitorului.
DAUNE INTERESE MORATORII sunt acele daune-interese care se platesc
pentru simpla intarziere in executarea obligatiilor contractuale.
DEBITORUL este subiectul pasiv al unui raport juridic, care este tinut sa
execute in favoarea creditorului o anumita prestatie determinata, de a da, a
face sau a nu face ceva.
DECADEREA reprezinta pierderea unor drepturi ca urmare a unei
condamnari sau a neexercitarii unui drept. In materie penala, decaderea
este sanctiunea procedurala ce consta in pierderea unui drept procesual
care nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege. In materie civila,
decaderea este sanctiunea procedurala ce intervine atunci cand sunt
nerespectate termenele legale imperative. Neexercitarea oricarei cai de atac
si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage
decaderea, exceptie facand situatia in care legea dispune altfel sau partea
dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei.
DECADEREA PARINTELUI DIN DREPTURILE PARINTESTI reprezinta pierderea
drepturilor parintesti daca sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului este
pusa in pericol prin modul de exercitare a acestora, prin purtare abuziva sau
prin neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte, cu titlu de
sanctiune pronuntata prin hotarare judecatoreasca.
DECIZIA este hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului,
recursului, recursului in anulare, recursului in interesul legii, precum si
hotararile pronuntate de instanta de recurs in judecarea cauzei, fiind
redactata de unul din judecatorii completului de judecata care a participat la
solutionarea cauzei.
DECLARAREA DISPARITIEI SI A MORTII este institutia de drept de
competenta judecatoriei. Declararea judecatoreasca a mortii este precedata
de declararea judecatoreasca a disparitiei pronuntata de instanta numai
daca aceasta lipseste de la domiciliul sau si daca a trecut un an de la data
ultimelor stiri din care rezulta ca era in viata. Pentru declararea
judecatoreasca a mortii trebuie ca de la data ultimelor stiri din care sa
rezulte ca persoana disparuta era in viata sa fi trecut cel putin patru ani, iar
de la data afisarii extrasului de pe hotararea prin care s-a declarat disparitia
sa fi trecut sase luni.
DECLARATIA DREPTURILOR OMULUI SI ALE CETATEANULUI este un
document al revolutiei din Franta, care a fost adoptat la 26 august 1789 de

catre Adunarea Constituanta, ce proclama libertatea, proprietatea


individului si rezistenta impotriva asupririi, ca drepturi naturale si de neatins
ale omului, iar legea, ca expresie a vointei comune egala pentru toti.
DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI a fost adoptata de
Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (O.N.U.) reunita la Paris in
data de 10 decembrie 1948, pe care a proclamat-o in preambulul sau ca
ideal comun de neatins de catre toate popoarele si toate natiunile, este
primul document international care prevede necesitatea respectarii
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, si care in cele 30 de articole
ale sale face o enumerare a drepturilor elementare ale persoanei, drepturile
si libertatile civile si politice, drepturile economice si sociale.
DECLARATIILE constituie mijloace de proba, relatari facute de catre
persoanele si partile care participa in procesul penal.
DECLINAREA DE COMPETENTA este trimiterea cauzei penale de catre
organul care constata ca nu este competent organului de urmarire penala
sau instantei de judecata considerat ca fiind competent. Hotararea de
declinare a competentei nu este supusa apelului sau recursului.
DEFETISMUL face parte din grupul crimelor si delictelor contra capacitatii
de aparare a tarii, asezate in capitolul II, titlul XII, art. 504 Cod penal, partea
speciala si care consta in raspandirea sau publicarea in timp de razboi de
zvonuri sau informatii false relative la situatia economica si politica a tarii, la
starea morala a populatiei in legatura cu declansarea si mersul razboiului,
precum si savarsirea altor asemenea fapte de natura sa slabeasca
rezistenta morala a populatiei.
DELAPIDAREA consta in insusirea, folosirea sau traficarea de catre un
functionar, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe
care le gestioneaza sau administreaza.
DELEGAREA este imputernicirea data unor organe ierarhic inferioare atunci
cand un organ de urmarire penala sau instanta de judecata nu are
posibilitatea sa efectueze un act de procedura pentru ca obiectele sau locul
faptei se afla intr-o alta localitate decat cea in care isi are resedinta organul
competent; de asemenea, reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia
angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare
atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca si care poate fi dispusa
pentru o perioada de cel mult 60 de zile putandu-se prelungi, cu acordul
salariatului, cu cel mult 60 de zile.
DELEGATIA este actul juridic prin care o persoana numita delegant,
insarcineaza o alta persoana numita delegat, sa execute o anumita prestatie
in favoarea unei terte persoane numita delegatar, cu consimtamantul
acesteia.
DELIBERAREA este operatiunea prin care completul de judecata apreciaza
asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii,

deliberare ce are loc dupa incheierea dezbaterilor. La deliberare iau parte


numai membrii completului de judecata in fata caruia s-au desfasurat
dezbaterile, trebuind solutionate toate problemele care fac obiectul
procesului penal. Deliberarile au loc in camera de consiliu, asupra
chestiunilor de fapt si asupra celor de drept, asupra existentei faptei si
vinovatiei faptuitorului, asupra stabilirii pedepsei, masurilor educative sau
de siguranta, daca este cazul, asupra repararii pagubei produse prin
infractiune si asupra altor probleme. Membrii completului de judecata au
obligatia sa-si expuna parerea asupra fiecarei chestiuni, presedintele avand
ultimul cuvant. In cazul in care unanimitatea nu este intrunita, hotararile se
iau cu majoritate.
DELINCVENTA JUVENILA reprezinta un fenomen complex, un ansamblu de
conduite ale unor minori aflate in conflict cu valorile ocrotite de norma
penala. Un rol principal in evaluarea fenomenului de delicventa juvenila il
ocupa analiza etiologica ce implica un studiu detaliat al caracteristicilor
personalitatii in formare a minorilor, precum si influentele mediului in care
creste. Studiul delicventei juvenile presupune o evaluare amanuntita a
raporturilor dintre membrii grupului familial si a conflictelor ce apar intre
acestia, mai ales in situatii de criza.
DEMISIA reprezinta actul unilateral de vointa al salariatului care, printr-o
notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de
munca, dupa implinirea termenului de preaviz.
DENUNTUL reprezinta o modalitate de sesizare a organelor de urmarire
penala cu privire la savarsirea unei infractiuni prevazute de legea penala
facuta de catre o persoana sau de catre o institutie publica. Denuntul poate
fi scris sau oral si trebuie sa cuprinda aceleasi date ca si plangerea, dar
poate fi facut chiar de cel care a savarsit infractiunea.
DENUNTAREA CALOMNIOASA este infractiunea ce consta in invinuirea
mincinoasa facuta prin denunt sau plangere, cu privire la savarsirea unei
infractiuni de catre o anumita persoana.
DEPENDINTE sunt acele incaperi care deservesc suprafata locuibila,
reprezentand un accesoriu al acestei suprafete.
DEPASIREA LIMITELOR LEGITIMEI APARARI este starea in care se afla
persoana care, aparandu-se impotriva unui atac material, direct, imediat si
injust, riposteaza exagerat depasind limita unei aparari proportionale cu
gravitatea pericolului si imprejurarile in care s-a produs atacul.
DEPASIREA LEGITIMEI STARI DE NECESITATE reprezinta acea stare in care
se afla persoana care, pentru a salva de la un pericol iminent ce nu putea fi
inlaturat altfel viata si integritatea corporala a sa, a altuia sau un bun
important al sau, al altuia sau un interes public, savarseste o fapta
prevazuta de legea penala prin care pricinuieste urmari vadit mai grave
decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.

DEPONENTUL este persoana care in temeiul unui contract de depozit,


incredinteaza spre pastrare depozitarului, un bun mobil, cu obligatia
acestuia din urma de a i-l restitui in natura.
DESCENDENTII sunt copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta la
infinit, fara deosebire de sex si indiferent daca sunt din aceeasi casatorie
sau din casatorii diferite.
DESCHIDEREA SUCCESIUNII reprezinta momentul transmiterii de drept a
patrimoniului lui de cujus catre mostenitorii sai legali si testamentari cu
respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
DESESIZAREA este incetarea investirii unui organ de urmarire penala sau
instanta de judecata cu solutionarea unei pricini, in temeiul propriei hotarari
sau a hotararii unui organ superior.
DESISTAREA consta in intreruperea de catre faptuitor a savarsirii
infractiunii, de buna voie, inainte de descoperirea faptei. Nu constituie
desistare daca faptuitorul a renuntat la infractiune determinat fiind de o
cauza externa, care a impus curmarea savarsirii ei.
DESPAGUBIREA reprezinta suma de bani stabilita prin hotarare
judecatoreasca, pe care debitorul unei obligatii contractuale neexecutate
sau a unei fapte ilicite prejudiciabile, este obligat sa o plateasca creditorului
sau victimei prejudiciului, in scopul repararii pagubelor produse.
DETASAREA este actul prin care se dispune schimbarea temporara a
locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul
executarii unor lucrari in interesul acestuia si poate fi dispusa pe o perioada
de cel mult un an. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si
felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.
DETECTOR DE MINCIUNI este un aparat folosit de catre organele de
urmarire penala in incercarea de a determina daca cel supus acestei probe
spune sau nu adevarul in legatura cu intrebarile care-i sunt adresate.
Detectorul de minciuni se bazeaza pe corelatia dintre raspunsul neadevarat
si modificarile ce se produc in corpul celui interogat in momentul examinarii,
cand bataile inimii se accelereaza, presiunea sanguina se mareste,
respiratia devine mai rapida si mai sacadata. Emotivitatea crescuta,
evidentiata in momentul examinarii, poate constitui un indiciu al sinceritatii
sau nesinceritatii celui examinat, dar nicidecum descoperirea adevarului,
motiv pentru care nu poate constitui mijloc de proba in justitie.
DETENTIA este stapanirea materiala asupra unui lucru mobil, exercitata
temporar, in baza unui raport juridic, fara ca persoana care o exercita sa se
pretinda posesorul lui.
DETENTORUL PRECAR este acea persoana care detine un bun fara intentia
sau vointa de a efectua aceasta stapanire pentru sine, de a se comporta ca
proprietar al acelui bun sau ca titular al altui drept real.

DETURNAREA DE FONDURI consta in schimbarea destinatiei fondurilor


banesti sau a resurselor materiale, fara respectarea prevederilor legale,
daca fapta a cauzat o perturbare a activitatii economico-financiare sau a
produs o paguba unui organ sau institutii de stat sau unei alte unitati de
interes public.
DETINEREA consta in privarea de libertate a persoanei arestate preventiv
si condamnate pentru savarsirea de infractiuni si tinerea ei in locuri special
amenajate.
DEVALMASIA este dreptul de proprietate pe care doua sau mai multe
persoane numite devalmasi il au asupra aceluiasi bun nedivizat intre ele in
cote-parti.
DEZBATERILE reprezinta o faza a judecatii in prima instanta ce are loc
dupa cercetarea judecatoreasca, in cadrul carora se da cuvantul
procurorului si partilor pentru a expune problemele in legatura cu situatia de
fapt si de drept, rezultate din cercetarea judecatoreasca, precum si
prezentarea concluziilor. In materie penala, cuvantul in cadrul dezbaterilor
se da intr-o anumita ordine: procuror, parte vatamata, partea civila, partea
civilmente responsabila si inculpat. In materie civila, dezbaterea incepe cu
strigarea numarului de ordine al procesului, se face apelul partilor si se
verifica daca a fost indeplinita procedura de citare, apoi se da cuvantul
partilor.
DEZMEMBRAMINTELE reprezinta o separare a drepturilor reale in: posesie,
folosinta si dispozitie.
DIFERENDUL reprezinta o neintelegere privind o problema juridica sau un
conflict de conceptii juridice, ori de interese intre doua persoane. Un
diferend international se poate naste intre state, intre state si organizatii,
precum si intre asemenea organizatii, caz in care se vor aplica principiile
fundamentale ale solutionarii diferendelor intre state.
DISCERNAMNTUL reprezinta capacitatea psihica a unei persoane de a-si
da seama de caracterul si urmarile faptei pe care o savarseste si de a-si
manifesta constient vointa in raport cu fapta respectiva. O persoana va
raspunde penal numai atunci cand are posibilitatea de a discerne.
DISPENSA reprezinta scutirea unei persoane de indeplinirea anumitor
conditii sau obligatii prevazute de lege.
DIVIDENDELE sunt beneficiile obtinute prin activitatea unei societati
comerciale si care urmeaza a fi impartite intre asociati dupa ce au fost
deduse cheltuielile si cotele destinate fondului de rezerva si amortizare.
DIVORTUL reprezinta desfacerea casatoriei pe cale judecatoreasca datorita
unor motive temeinice, a unor raporturi iremediabile dintre soti care fac
imposibila continuarea casatoriei pentru cel care cere desfacerea ei.

DIVULGAREA infractiune de dezvaluire, de transmitere a unui secret catre


o persoana neindreptatita sa-l cunoasca.
DIVULGAREA SECRETULUI PROFESIONAL infractiune ce consta in
divulgarea fara drept a unor date, de catre cel caruia i-au fost incredintate,
sau de catre cel care a luat cunostinta in virtutea functiei sau profesiei, daca
fapta este de natura a aduce prejudicii unei persoane.
DOCTRINA reprezinta totalitatea principiilor ce guverneaza sistemului
juridic; este un mijloc auxiliar de determinare a normelor de drept. Are rolul
de a critica, sintetiza si analiza, fara a avea competenta de a elabora norme
de drept.
DOLUL (viclenia) reprezinta inducerea in eroare a unei persoane prin
folosirea de mijloace dolosive sau viclene cu scopul de a o determina sa
consimta la incheierea unui act juridic si presupune existenta a doua
elemente, si anume: elementul intentional care consta in vointa de a induce
o persoana in eroare, si elementul material ce consta in intrebuintarea de
mijloace viclene pentru realizarea intentiei de inducere in eroare.
DOMICILIUL reprezinta locuinta statornica sau cea principala a persoanei
fizice, trecuta si in cartea de identitate a persoanei, asa cum este luata in
evidenta organelor administrative ale statului.
DONATARUL este persoana care are capacitatea de a primi cu titlu gratuit,
printr-un contract de donatie, de la o alta persoana, numita donator, dreptul
de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, fara a da
nimic in schimb.
DONATIA DEGHIZATA este donatia simulata, ascunsa sub forma unui act
juridic cu titlu oneros, dar valabila daca donatorul avea capacitatea de a
dispune cu titlu gratuit.
DONATIA INDIRECTA este donatia realizata printr-un act juridic diferit de
contractul de donatie, incheiat cu intentia de a gratifica persoana
donatarului, transmitandu-i un bun fara a stipula vreo contraprestatie.
DONATIA INTRE SOTI reprezinta o varietate a contractului de donatie ce
poate fi oricand revocata de catre sotul donator, indiferent de forma pe care
a imbracat-o, a unui act autentic, a unui dar manual sau a unei donatii
indirecte ori deghizate.
DONATIA PRIN PERSOANA INTERPUSA este prezumata a fi donatia facuta in
favoarea unui parinte, a unui descendent sau a sotului persoanei incapabile
de a primi in mod direct donatia. Donatia prin persoana interpusa este lovita
de nulitate absoluta in masura in care urmareste sa eludeze o incapacitate
sau o interdictie legala de a primi cu titlu gratuit.
DREPTUL este totalitatea regulilor de conduita stabilite si sanctionate de
lege si care sunt aduse la indeplinire prin forta de constrangere a statului.

Sistemul dreptului se imparte pe ramuri, in functie de specificul relatiilor


sociale pe care le reglementeaza.
DREPTUL ADMINISTRATIV este ramura dreptului ce reglementeaza
raporturile patrimoniale, pe baza metodei sale specifice, ce consta in
subordonarea unei parti fata de cealalta, adica acele raporturi patrimoniale
in care cel putin una din partile raportului juridic este un organ
administrativ, care isi impune vointa in mod obligatoriu prin dispozitii pe
care cealalta parte trebuie sa le execute.
DREPTUL AFECTAT DE MODALITATI este dreptul subiectiv a carui nastere,
exercitare sau stingere depinde de indeplinirea sau neindepinirea unor
conditii, termene sau sarcini, numite generic modalitati.
DREPTUL CANONIC este acel drept ce cuprinde totalitatea regulilor
instituite de biserica referitoare la organizarea interna a acesteia, la
raporturile ei cu statul si cu credinciosii, la unele aspecte ale vietii
credinciosilor.
DREPTUL CIVIL este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi
patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane
juridice aflate pe pozitii de egalitate juridica. Este acel drept ce
reglementeaza unele raporturi patrimoniale in care partile figureaza ca
subiecte egale in drepturi, si unele raporturi nepatrimoniale legate de
individualitatea persoanei, conditia juridica a persoanei fizice si a altor
subiecte de drept civil in calitatea lor de participanti la raporturile juridice
civile.
DREPTUL COMERCIAL reglementeaza raporturile ce se stabilesc in
activitatea comerciala interna, realizata de catre comercianti si cuprinde
normele juridice ce reglementeaza activitatea comerciala, adica producerea
si circulatia marfurilor, executarea de lucrari si prestarea de servicii; este un
ansamblu de norme juridice de drept privat aplicabile raporturilor juridice
izvorate din savarsirea actelor juridice, faptelor si operatiunilor, considerate
de lege fapte de comert, precum si raporturilor juridice la care participa
persoanele care au calitatea de comercianti.
DREPTUL DE ABITATIE este un drept de uz care are ca obiect o locuinta si
care confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta,
proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea nevoilor de locuit ale lui si
ale familiei sale. Dreptul de abitatie poate fi constituit prin contract si
testament.
DREPTUL DE APARARE este un principiu de baza al procesului penal ce
consta in prerogativele si posibilitatile legale, pe care le au partile in proces,
de a-si apara interesele legale, personal sau prin reprezentant, de a
prezenta dovezile pe care le considera necesare si de a participa la
desfasurarea procesului penal.

DREPTUL DE AUTOR reprezinta totalitatea normelor juridice care


reglementeaza raporturile referitoare la realizarea unei opere literare,
artistice sau stiintifice; reprezinta ansamblul drepturilor subiective de ordin
personal nepatrimonial si de ordin patrimonial recunoscute prin lege
autorilor operelor de creatie intelectuala, literara, artistica, stiintifica, in
scopul ocrotirii intereselor legitime ale creatorilor.
DREPTUL DE AZIL este dreptul acordat de catre un stat unor cetateni
straini urmariti de autoritatile din tara lor din motive politice, pentru a se
stabili pe teritoriul sau, neputand, astfel, fi extradati.
DREPTUL DE CREANTA este acel drept care confera titularului lor
posibilitatea de a cere unei alte persoane individual determinata sa dea, sa
faca, sau sa nu faca ceva.
DREPTUL DE PREEMTIUNE reprezinta dreptul uneia din parti de a fi
preferata unei alte persoane la cumpararea sau vanzarea unui anumit bun
DREPTUL DE PROPRIETATE este acel drept real care confera titularului
dreptul de a intrebuinta bunul potrivit naturii ori destinatiei sale, de a-l folosi
si de a dispune de el in mod exclusiv si perpetuu, in cadrul si cu respectarea
legislatiei in vigoare.
DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA reprezinta ansamblul normelor
juridice care reglementeaza raporturile privind protectia creatiei intelectuale
in domeniile industrial, stiintific, literar si artistic, precum si semnele
distinctive ale activitatii de comert.
DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATA este dreptul apartinand numai
persoanelor fizice care isi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea
privata, toate prerogativele dreptului de proprietate, adica posesia, folosinta
si dispozitia din putere proprie si in interesul satisfacerii nevoilor personale.
DREPTUL DE SERVITUTE este sarcina impusa asupra unui imobil pentru
uzul si utilitatea unui imobil avand alt proprietar. Este un drept real principal
derivat, perpetuu si indivizibil, constituit asupra unui imobil, numit fond
aservit sau dominat, pentru uzul si utilitatea altui imobil, numit fond
dominant, imobile care apartin unor proprietari diferiti.
DREPTUL DE SUPERFICIE este drept real rezultat din dreptul de proprietate
pe care il are o persoana, denumita superficiar, asupra constructiilor,
plantatiilor sau a altor lucrari care se afla pe o suprafata de teren care
apartine unei alte persoane, teren asupra caruia superficiarul capata un
drept de folosinta.
DREPTUL DE UZ este acel drept real principal, dezmembramant al
dreptului de proprietate, care confera titularului sau atributele de posesie si
folosinta asupra unui bun aflat in proprietatea altuia, dar numai in limitele
necesare satisfacerii trebuintelor lui si ale familiei sale. Titularul dreptului de
uz poate fi numai o persoana fizica. Dreptul de uz are un caracter strict

personal, adica uzuarul nu poate instraina beneficiul sau emolumentul


dreptului sau.
DREPTUL DE UZUFRUCT este dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce
sunt proprietatea altuia, intocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu
indatorirea de a le conserva substanta, adica dreptul de a utiliza bunul si de
a-i culege fructele avand obligatia de a conserva substanta bunului dat in
uzufruct si de a-l restitui la incetarea uzufructului.
DREPTUL FAMILIEI reprezinta totalitatea normelor juridice care
reglementeaza raporturile personale si patrimoniale ce izvorasc din
casatorie, rudenie, adoptie si raporturile asimilate de lege, sub anumite
aspecte, cu raporturile de familie, in scopul ocrotirii si intaririi familiei.
DREPTUL PENAL reprezinta ansamblul normelor juridice care
reglementeaza relatiile de aparare sociala si combatere a criminalitatii, prin
determinarea actiunilor sau inactiunilor care constituie infractiuni si a
sanctiunilor ce le sunt aplicabile. Scopul dreptului penal este determinat de
necesitatea apararii valorilor sociale si a ordinii de drept impotriva
criminalitatii si de combatere a acesteia. Ca ramura a stiintelor juridice,
dreptul penal cuprinde ansamblul cunostintelor privitoare la fenomenele
juridice penale exprimate in diverse conceptii, teorii, idei cu privire la
legitimitatea, continutul si functiile dreptului penal, precum si la metode si
mijloace specifice de aparare sociala si de combatere a criminalitatii.
DREPTUL PRINCIPAL este dreptul subiectiv care da nastere in mod direct
unui drept la actiune si in puterea caruia titularul poate pretinde altor
persoane o anumita conduita.
DREPTUL POZITIV cuprinde totalitatea normelor juridice in vigoare la un
moment dat, prin care se reglementeaza o institutie juridica sau care
alcatuiesc o ramura de drept ori care alcatuiesc impreuna sistemul
dreptului.
DREPTUL REAL este acel drept subiectiv patrimonial si absolut, care
confera titularului sau posibilitatea de a-si exercita in mod direct si fara
concursul altei persoane anumite atribute cu privire la un bun.
DREPTUL REAL ACCESORIU este acel drept real pentru garantarea unui
drept de creanta a carui existenta depinde in mod direct de existenta
dreptului garantat.
DREPTUL REAL PRINCIPAL este acel drept real cu o existenta de sine
statatoare, independent de existenta vreunui alt drept.
DREPTUL RELATIV este acel drept subiectiv care produce efecte numai
intre titularul sau, ca subiect activ, si una sau mai multe persoane
determinate, ca subiect pasiv, respectiv subiecte pasive. Obligatia corelativa
unui drept relativ consta in indatorirea subiectului pasiv de a avea

comportarea pe care o presupune natura dreptului subiectiv activ, adica de


a da, a face sau a nu face ceva.
DREPTUL ROMAN cuprinde totalitatea normelor de conduita, si care
constituie un sistem extrem de vast si complex, format din numeroase
ramuri si institutii juridice.
DREPTUL SECUNDAR este un drept subiectiv ce confera titularului sau
puterea de a determina producerea unui efect juridic, prin incheierea unui
act juridic unilateral, de natura sa afecteze si interesele altei persoane.
DREPTUL SUBIECTIV este prerogativa recunoscuta de lege persoanei fizice
sau juridice, ca subiect activ al raportului juridic, de a putea pretinde
subiectului sau subiectelor pasive sa savarseasca o anumita actiune sau se
sa abtina de la savarsirea unei actiuni sau de la orice act care ar putea
stanjeni exercitarea dreptului subiectului activ.

EFECTELE HOTARARII CIVILE IN PENAL legea procesual penala stabileste ca


hotararea definitiva civila prin care a fost solutionata actiunea civila nu are
autoritate de lucru judecat in fata organelor de urmarire penala si a instantei
penale cu privire la existenta infractiunii, a persoanei care a savarsit
infractiunea si a vinovatiei acesteia.
EFECTELE JURIDICE sunt consecintele pe care le produc faptele si actele
juridice care se bucura de eficacitate in conditiile si in limitele prevazute de
lege.
EFRACTIA este modalitatea de a savarsi infractiunea ce consta in fortarea
incuietorilor, ruperea legaturilor sau violarea oricarui dispozitiv de inchidere,
si constituie circumstanta agravanta in cazurile prevazute de lege.
EGOCENTRISMUL reprezinta tendinta individului de a raporta totul la el
insusi, considerandu-se in centrul tuturor lucrurilor si situatiilor, intotdeauna
avand dreptate. Se considera, de asemenea si permanent persecutat,
tendinta caracterizata prin actiuni dominatoare indreptate spre satisfacerea
propriilor dorinte, scopuri, interese.
EMISIUNEA MONETARA este acel drept a statelor de a bate moneda,
reprezinta un atribut al suveranitatii lor monetare, care pe plan international
a fost recunoscut pentru prima data, in mod oficial, in anul 1929 si care
consta in urmatoarele operatiuni: crearea semnelor banesti, adica tiparirea
biletelor si baterea monedelor; stocarea de catre emitent a semnelor
banesti, punerea in circulatie a semnelor banesti create in acest scop,
respectiv retragerea acestora.
EMISIUNEA DE VALORI MOBILIARE este totalitatea valorilor mobiliare de
acelasi tip si clasa, emise de un emitent la o anumita data.

EMITENTUL este acea persoana care emite un bilet la ordin sau un titlu de
credit devenind astfel debitorul unei obligatii de plata fata de o alta
persoana.
EMITENTUL DE VALORI MOBILIARE denumit in continuare emitent este o
persoana juridica societate comerciala, regie autonoma, autoritate a
administratiei publice centrale sau locale, sau orice entitate legal constituita
si calificata ca atare de C.N.V.M. care, in conditiile legii, a emis, emite sau
intentioneaza sa emita valori mobiliare si care are obligatia de a recunoaste
si plati drepturile incorporate in instrumentul negociabil, conform clauzelor
stipulate in titlu si potrivit legii care il guverneaza.
EMITEREA DE VALORI MOBILIARE este procesul prin care emitentul ofera
spre subscriere investitorilor existenti si potentiali un anumit tip si clasa de
valori mobiliare.
EMOLUMENTUL este ansamblul avantajelor si prerogativelor
uzufructuarului in temeiul dreptului de uzufruct, sau acea parte a activului
succesoral dintr-o mostenire, ce revine legatarului universal sau cu titlu
universal, in urma impartirii acesteia intre toti mostenitorii.
EREDITATEA reprezinta transmiterea caracterelor fizice si psihice de la
parinti la copii prin mijlocirea cromozomilor si genelor.
EROAREA reprezinta gresita reprezentare a realitatii, reprezentarea
inexacta, falsa a acesteia cu ocazia incheierii unui act juridic.
EROAREA DE DREPT este atunci cand reprezentarea falsa a realitatii cade
asupra existentei sau continutului unei norme de drept, dar care nu
afecteaza valabilitatea consimtamantului si a actului juridic incheiat.
EROAREA DE FAPT consta in necunoasterea sau cunoasterea incompleta a
unor date ale realitatii materiale si constituie o cauza ce inlatura caracterul
penal al faptei.
EROAREA JUDICIARA este eroarea ce are loc cu prilejul judecarii unei cauze
penale, constand in gresita stabilire a faptelor, ceea ce a avut ca urmare
pronuntarea unei hotarari nedrepte, situatie in care exista posibilitatea
repararii pagubei in cazul condamnarii sau al luarii unor masuri preventive
pe nedrept.
EROAREA MATERIALA reprezinta greseala din actul de procedura intocmit
de organul de urmarire penala sau instanta de judecata.
EXCEPTIILE DE NECOMPETENTA sunt mijloacele prin care se creeaza
posibilitatea trimiterii cauzei de la organul judiciar necompetent la cel
competent. Exceptiile de necompetenta pot fi ridicate de catre procuror, de
catre parti sau din oficiu.
EXCEPTIILE DE NEEXECUTARE sunt consecintele directe ale principiului
interdependentei obligatiilor reciproce ale partilor in contractele

sinalagmatice care consta in dreptul de a refuza executarea obligatiei


asumate atata timp cat cealalta parte nu-si executa obligatia corelativa.
EXCEPTIILE DE PROCEDURA sunt mijloacele de aparare invocate in cursul
procesului penal, constand in stari de fapt sau de drept, susceptibile sa puna
capat sau sa intrerupa cursul judecatii. Constituie exceptii: autoritatea de
lucru judecat, exceptia de necompetenta, prescriptia, lipsa actului de
sesizare etc.
EXECUTAREA SILITA reprezinta o procedura reglementata de lege prin care
se asigura, cu ajutorul fortei de constrangere a statului, realizarea
drepturilor creditorului in cazul neindeplinirii de buna voie a obligatiilor
corelative in sarcina debitorului.

EXECUTORII JUDECATORESTI reprezinta personalul auxiliar incadrat pe


langa tribunale si judecatorii, care efectueaza executarea silita a dispozitiilor
cu caracter civil din titlurile executorii, precum si orice alte atributii conferite
de lege, si a caror activitate este indrumata si controlata de catre presedintii
instantelor pe langa care functioneaza.
EXERCITAREA FARA DREPT A UNEI PROFESII consta in exercitarea fara
drept a unei profesii sau a oricarei activitati pentru care legea cere
autorizatie, ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca
legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza
potrivit legii penale.
EXONERAREA DE RASPUNDERE CIVILA reprezinta scutirea, de catre organul
de jurisdictie competent sesizat cu actiunea in responsabilitate de
obligatia de responsabilitate a celui care a savarsit o fapta ce a adus
prejudicii.
EXPERTIZA este acel mijloc de proba ce consta in rezolvarea unor
probleme de specialitate de catre persoane ce poseda cunostinte profunde
intr-un domeniu dat.
EXPROPRIEREA este modalitatea de dobandire de catre stat a dreptului de
proprietate asupra unor bunuri apartinand altor proprietaripersoane fizice
sau persoane juridice , pentru satisfacerea unor interese obstesti,
generale.
EXPULAZAREA STRAINILOR este indepartarea silita de pe teritoriul unei tari
a cetateanului strain sau fara cetatenie care nu domiciliaza in tara si care a
savarsit o infractiune pe teritoriul respectivei tari, daca prezenta lui prezinta
pericol social.
EXTRAVILAN desemneaza partea din unitatea administrativ-teritoriala
cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

EXTRADAREA este un act bilateral ce intervine intre doua state si se


acorda pe baza de conventie internationala, pe baza de reciprocitate sau in
temeiul legii; este actul prin care un stat, pe al carui teritoriu s-a refugiat un
infractor, il preda pe acesta la cererea altui stat.
EVICTIUNEA este pierderea totala sau partiala a lucrului vandut ca urmare
a unei hotarari judecatoresti care, pornind de la o cauza anterioara ii
recunoaste unui tert, fie un drept de proprietate, fie un alt drept din
categoria drepturilor reale asupra aceluiasi lucru.

FACTORII VINOVATIEI sunt factorul intelectiv si factorul volitiv. Factorul


intelectiv sau aptitudinea de intelegere presupune reprezentarea deplina a
continutului, sensului si finalitatilor urmarite sau acceptate prin savarsirea
faptei, precum si prevederea intregii desfasurari cauzale a acesteia. Factorul
volitiv presupune capacitatea individului de a-si dirija in mod liber si de a-si
stapani in mod deplin actele de conduita.
FALIMENTUL este procedura de executare silita ce vizeaza toate bunurile
debitorului aflat in imposibilitate de plata a datoriilor exigibile cu sumele de
bani disponibile.
FALSUL INTELECTUAL consta in falsificarea unui inscris oficial de catre un
functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte
sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, ori prin omisiunea cu stiinta
de a insera unele date sau imprejurari.
FALSUL IN DECLARATII sunt acele declaratii neconforme adevarului, facuta
unui organ sau institutie de stat ori unei institutii publice, sau de interes
public, in vederea producerii unor consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cand potrivit legii ori imprejurarilor, declaratiile facute
servesc pentru producerea acestor consecinte juridice.
FALSUL PRIVIND IDENTITATEA consta in prezentarea sub o identitate falsa
ori atribuirea unei asemenea identitati unei alte persoane, pentru a induce
sau mentine in eroare un organ sau o institutie de stat sau o alta unitate, in
vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul.
FAMILIA ca fenomen social este o forma de relatii sociale dintre oamenii
legati intre ei prin casatorie sau rudenie. Din familie fac parte sotii, parintii si
copiii, precum si, uneori, alte persoane intre care exista relatii de rudenie.
FAPTA JURIDICA este imprejurarea care determina aparitia, modificarea sau
stingerea unor raporturi juridice, precum si nasterea, modificarea sau
stingerea unor drepturi subiective sau obligatii.
FAPTA NU ESTE PREVAZUTA DE LEGEA PENALA reprezinta o cauza de
impiedicare a punerii in miscare sau de exercitare a actiunii penale,

deoarece fapta savarsita nu este prevazuta de legea penala, astfel ca, ea nu


reprezinta o infractiune, si deci nu atrage raspunderea penala.
FAPTA NU PREZINTA PERICOLUL SOCIAL AL UNEI INFRACTIUNI atunci cand
prin atingerea minima adusa uneia dintre valorile sociale aparate de lege si
prin continutul ei nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.
Deoarece lipseste una din trasaturile esentiale ale infractiunii, respectiv
pericolul social, fapta nu constituie infractiune, prin urmare nu atrage
raspunderea penala.
FAPTA PUTATIVA este fapta savarsita de o persoana care are reprezentarea
comiterii unei infractiuni, desi acea fapta nu este prevazuta de legea penala,
si deci, nu constituie infractiune.
FAPTA SAVRSITA IN PUBLIC reprezinta fapta comisa intr-un loc care prin
natura sau destinatia lui este intotdeauna accesibil publicului, chiar daca in
momentul savarsirii nu este prezenta nici o persoana; in orice alt loc
accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane; in loc
neaccesibil publicului, cu intentia insa ca fapta sa fie auzita sau vazuta si
daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane; intr-o
adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care
pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre
persoanele participante; prin orice mijloace cu privire la care faptuitorul si-a
dat seama ca fapta ar putea ajunge la cunostinta publicului.
FAPTUL JURIDIC PROCESUAL reprezinta acea imprejurare de fapt care da
nastere, modifica sau stinge un raport juridic sau impiedica nasterea
acestuia. Acesta poate fi de mai multe feluri: constitutiv, modificator,
extinctiv si impeditiv. In materie civila, faptul juridic cuprinde faptele umane
si cele naturale, care pot fi probate prin orice mijloc de proba.
FAVORIZAREA INFRACTORULUI reprezinta ajutorul acordat unui infractor
fara o intelegere prealabila savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau
zadarnici urmarirea penala, judecarea sau executarea pedepsei, ori pentru a
asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii.
FAZELE PROCESULUI PENAL reprezinta acele etape in cadrul carora se
desfasoara activitati specifice, respectiv urmarirea penala, judecata si
punerea in executare a hotararii judecatoresti.
FAPTUITORUL este persoana care a savarsit nemijlocit o fapta prevazuta
de legea penala sub forma tentativei sau infractiunii consumate si impotriva
careia nu a inceput urmarirea penala.
FOLOSUL INFRACTIUNII este profitul, beneficiul, castigul material pe care il
obtine faptuitorul prin savarsirea unei infractiuni.
FORMELE INFRACTIUNII este notiunea ce delimiteaza etapa pregatirii de
etapa executarii propriu-zise, iar in raport cu aceste etape se pot distinge

urmatoarele forme ale infractiunii: forma actelor preparatorii, forma


tentativei, forma faptului consumat, forma faptului epuizat.
FRAUDA reprezinta inducerea in eroare, fapta de inselaciune savarsita spre
a realiza un profit material prin atingerea drepturilor aduse altei persoane.
FRONTIERA este linia reala sau conventionala ce desparte teritoriul a doua
state sau, dupa caz, de marea libera si care se intind in inaltime pana la
limita inferioara a spatiului extraatmosferic, iar in adancime, in interiorul
pamantului, pana la limitele accesibile tehnicii moderne, si a carei trecere
este permisa numai in conditiile stabilite de lege.
FRUSTRAREA reprezinta acea stare psihica a unei persoane in urma
nesatisfacerii unei trebuinte, intentii, dorinte care modifica comportamentul
acesteia, provocandu-i stari de criza ce pot genera chiar actiuni violente
datorita pierderii autocontrolului. Este o stare profund emotionala a unui
individ atunci cand este privat de unele drepturi, recompense, satisfactii
considerate de acesta ca i se cuvin.
FUNCTIONARUL PUBLIC este persoana care exercita permanent sau
temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o insarcinare de
orice natura, retribuita sau nu, in serviciul institutiilor publice sau altor
persoane juridice de interes public.
FURTUL consta in luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia,
fara consimtamantul acesteia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept.
FURTUL CALIFICAT este o varianta a furtului simplu dar, savarsit de doua
sau mai multe persoane impreuna, de o persoana avand asupra sa o arma
sau o substanta narcotica, de catre o persoana mascata, deghizata sau
travestita, asupra unei persoane care este in imposibilitatea de a-si exprima
vointa, intr-un loc public, intr-un mijloc de transport in comun, in timpul
noptii, in timpul unei calamitati, prin efractie, escaladare sau prin folosirea
fara nici un drept a unei chei adevarate sau a unei chei mincinoase.
FONDUL FUNCIAR reprezinta totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent
de destinatie, de titlurile pe baza carora sunt detinute sau de domeniul
public ori privat din care fac parte.

GAJUL( amanetul) este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si


ipoteca, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se
incredinteaza creditorului sau unui tert.
GARANTAREA DREPTULUI DE APARARE este un principiu fundamental in
procesul penal potrivit caruia dreptul de aparare este garantat invinuitului,
inculpatului si celorlalte parti in cursul procesului penal si a carui aplicare
impune organelor de urmarire penala sa asigure partilor deplina exercitare a
drepturilor procesuale legale, sa incunostinteze pe invinuit sau pe inculpat

despre fapta pentru care este invinuit, despre incadrarea juridica a acesteia
si sa-i asigure posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii.
GARANTAREA LIBERTATII PERSOANEI reprezinta un principiu fundamental al
procesului penal, consacrat in Constitutie, in baza caruia nici o persoana nu
poate fi retinuta sau arestata si nici nu poate fi supusa vreunei forme de
restrangere a libertatii, decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
Astfel, partile si celelalte persoane participante la procesul penal sunt
inviolabile, adica asupra lor nu se pot folosi presiuni fizice sau morale, in
cadrul cercetarii sau in legatura cu declaratiile pe care le fac.
GARANTIA este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii
obligatiilor; este modalitatea juridica prin care un bun mobil sau imobil este
afectat pentru a asigura pe creditorul obligatiei indeplinite ca debitorul isi va
executa obligatia corelativa asumata.
GENOCIDUL este una dintre cele mai grave crime impotriva pacii si
omenirii, ce consta in savarsirea in scopul de a distruge in intregime sau in
parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, precum:
uciderea membrilor colectivitatii sau grupului, vatamarea grava a integritatii
fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului, supunerea
acestora la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la
distrugerea fizica, impiedicarea nasterilor in interiorul grupului sau
colectivitatii vizate, transferarea fortata a copiilor apartinand unei
colectivitati sau unui grup, in alta colectivitate sau grup.
GESTIUNEA FRAUDULOASA constituie pricinuirea de pagube cu reacredinta unei persoane cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor
acesteia, de catre persoana care ar fi trebuit sa aiba grija de buna
administrare sau conservare a bunurilor respective.
GRATIEREA este un act de clementa a puterii de stat, ce apartine
Presedintelui , prin care se acorda unui condamnat iertarea totala sau
partiala a pedepsei sau comutarea acesteia in una mai usoara.
GREVA reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre
salariati.

HOTARAREA JUDECATOREASCA este actul juridic procesual, final si de


dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de
judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii. Inapoi

ILICIT interzis de lege, care incalca anumite dispozitii sau reguli de


conduita prevazute de lege.
IMATURITATEA AFECTIVA este o disfunctie a personalitatii unui individ, ce
consta in recurgerea la comportamente infantile, precum plansul, pentru

obtinerea unor placeri minore, fiind predispus la manifestari si


comportamente antisociale cu urmari deosebit de grave.
IMATURITATEA INTELECTUALA reprezinta o latura a personalitatii
delicventului ce consta in incapacitatea acestuia de a prevedea pe termen
lung consecintele actiunii sau inactiunii sale, precum si o capacitate redusa
de a stabili un raport rational intre pierderi si castiguri in proiectarea si
savarsirea unui act infractional.
IMPRESCRIPTIBIL reprezinta dreptul care nu se stinge prin prescriptie, prin
trecerea timpului.
IMUNITATEA reprezinta nepedepsirea faptuitorului datorita unor cauze
prevazute de lege, precum: denuntarea infractorului, gradul de rudenie in
caz de tainuire si de favorizare a infractorului etc.
INCAPACITATEA PROCESUALA este inaptitudinea unei persoane de a-si
exercita personal drepturile sale in cadrul procesului, de aceea va participa
la activitatea de judecata prin reprezentant.
INCESTUL consta in raportul sexual intre rude in linie directa sau intre frati
si surori.
INCIDENTUL PROCEDURAL este acea imprejurare ce intervine in
desfasurarea procesului civil, de natura sa aduca modificari cu privire la
cadrul litigiului sau cu privire la instanta sesizata, precum: cererile formulate
de parti sau de terte persoane si modificarile intervenite cu privire la
compunerea completului de judecata sau la instanta sesizata.
INCOMPATIBILITATEA desemneaza situatia in care un membru al
completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa
participe la solutionarea unui anumit litigiu.
INCRIMINAREA consta in descrierea faptei prevazute de lege ca infractiune,
stabilirea continutului juridic, a conditiilor obiective si subiective, prevederea
pedepselor care se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul
comiterii ei.
INCULPATUL este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare
actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR este principiu de baza a dreptului penal
ce consta in adaptarea pedepsei si a executarii ei la cazul concret si la
persoana infractorului, astfel incat sa se asigure scopul si sa se realizeze
finalitatea raspunderii penale, conform gravitatii infractiunii, pericolului
social concret al acesteia, situatiei personale a infractorului si periculozitatii
lui.
INFRACTORUL este persoana care a savarsit cu vinovatie o infractiune ori
care a participat la comiterea ei ca autor, instigator sau complice.

INFRACTIUNEA este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu


vinovatie si este prevazuta de legea penala.
INOPOZABILITATEA este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor
cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte
juridice.
INSTIGAREA este actiunea intentionata a unei persoane de a determina o
alta persoana sa savarseasca o infractiune, fiind o forma a participatiei
penale.
INSULTA consta in atingerea adusa onoarei ori reputatiei unei persoane
prin cuvinte, prin gesturi sau prin alte mijloace, ori prin expunerea la
batjocura, precum si fapta de a atribui unei persoane un defect, boala sau
infirmitate, care, chiar daca sunt reale, nu ar trebui relevate.
INTERPUSUL este persoana care apare intr-un act juridic in locul
adevaratului interesat a incheia acel act juridic, de obicei pentru a ocoli
dispozitiile legii ce opresc savarsirea actului in favoarea acestuia din urma.
INTIMATUL este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui
parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva
careia se declara recursul.
INVESTITORUL este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara,
detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de
comert.
IMPRUMUTUL DE CONSUMATIE (PROPRIU-ZIS) este contractul prin care o
persoana, numita imprumutator, transmite in proprietatea unei alte
persoane, numita imprumutat, o cantitate de bunuri, cu obligatia pentru
imprumutat de a restitui la scadenta, o cantitate egala de bunuri de acelasi
gen si aceeasi cantitate.
IMPACAREA PARTILOR este o cauza de inlaturare a raspunderii penale ce
consta in intelegerea facuta intre persoana vatamata sau reprezentantul
acesteia si faptuitor pentru a pune capat conflictului determinat de
savarsirea infractiunii si de a renunta la realizarea procesului penal, avand
drept consecinta stingerea actiunii civile.
INCADRAREA JURIDICA este operatiunea efectuata de organele de urmarire
penala si de instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina
intre fapta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care
incrimineaza acea fapta.
INCHEIEREA DE SEDINTA este hotararea pronuntata de instanta de
judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei, ci se pronunta
asupra diverselor cereri, probleme sau exceptii ori masuri procesuale care
se ivesc in timpul judecatii.

INCUVIINTAREA PROBELOR reprezinta admiterea probelor propuse in


procesul penal.
INSCRISUL reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act
juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscrisurile pot constitui mijloace de proba daca in continutul lor se arata
fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
INSCRISUL AUTENTIC este inscrisul intocmit cu respectarea tuturor
solemnitatilor cerute de lege, de un functionar public care are dreptul de a
indeplini atributiile functiei sale in locul unde a fost facut actul respectiv
precum, inscrisurile notariale, actele de stare civila, hotararile judecatoresti,
procesele verbale de indeplinire a actelor de procedura si orice alte
inscrisuri intocmite de functionarii publici in limitele competentei lor.
INSCRISUL CONFIRMATIV este actul preconstituit al carui scop este de a
consolida un act anulabil facand ca acesta sa nu mai fie viciat.
INSCRISUL IN FORMA ELECTRONICA reprezinta o colectie de date in forma
electronica intre care exista relatii logice si functionale, si care redau litere,
cifre sau orice alte caractere cu semnificatie inteligibila, destinate a fi citite
prin intermediul unui program informatic.
INVINUITUL este persoana fata de care se efecuteaza urmarirea penala,
cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.
INTRAVILAN partea din unitatea administrativ-teritoriala, legal delimitata,
destinata construirii si abitatiei.

JUDECATA CONTESTATIEI IN ANULARE se face de catre instanta de recurs


care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere pentru vreunul dintre
cazurile prevazute de lege. Instanta, constatand ca cererea de contestatie
este intemeiata, admite in principiu cererea si dispune citarea partilor
interesate si poate hotari desfiintarea prin decizie sau prin sentinta a ultimei
hotarari a carei anulare se cere si procedeaza la rejudecarea recursului sau
la rejudecarea cauzei dupa casare.
JUDECATA IN APEL reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii
dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs, in care
instanta de apel verifica hotararea pronuntata in prima instanta in vederea
unei noi judecati in fapt si in drept pe baza materialelor din dosarul cauzei si
a oricaror inscrisuri noi ce i se aduc.
JUDECATA IN PRIMA INSTANTA este prima etapa a judecatii care incepe in
momentul sesizarii instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei
hotarari judecatoresti definitive.
JUDECATA IN RECURS este a treia etapa de judecata in care instanta
supune hotararea atacata unei minutioase verificari sub aspectul legalitatii

si al temeiniciei pe baza materialului din dosarul cauzei si a oricaror


inscrisuri noi aduse in fata instantei de recurs. Instanta este obligata sa se
pronunte asupra tuturor motivelor de recurs invocate de procuror si de parti.
JUDECATA IN REVIZUIRE este de competenta instantei care a judecat cauza
in prima instanta, iar cand temeiul revizuirii consta in ireconciabilitatea
hotararilor, competenta se determina potrivit dispozitiilor privind
indivizibilitatea si conexitatea. Judecarea in revizuire are doua etape, si
anume, admiterea in principiu si rejudecarea cauzei dupa admiterea in
principiu a cererii de revizuire.
JUDECATA RECURSULUI IN ANULARE este de competenta Curtii Supreme de
Justitie, cand partile se citeaza in functie de declararea recursului in
favoarea sau defavoarea condamnatului. La judecata recursului in anulare
se aplica procedura de la judecarea recursului.
JUDECATORUL este magistratul care are atributii de a solutiona cauze
penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
JURISDICTIA este competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a
organelor care au atributia de a judeca pricini de aceeasi categorie.
JURISPRUDENTA este denumirea data practicii judiciare, considerata izvor
de drept. Inapoi

LABILITATEA reprezinta trasatura personalitatii individului cu o emotivitate


fluctuanta, deosebit de influentabil, care nu-si poate controla dorintele, fiind
imprevizibil.
LATURA OBIECTIVA este latura a infractiunii ce consta in manifestarile
exterioare prin care se realizeaza actiunea sau inactiunea si se produc
urmarile socialmente periculoase, si care face parte din continutul
constitutiv al infractiunii. Structura laturii obiective este alcatuita din:
elementul material (actiunea sau inactiunea), urmarea imediata si legatura
de cauzalitate.
LATURA SUBIECTIVA consta in atitudinea psihica a persoanei care a
savarsit infractiunea si urmarile ei, avand ca elemente componente:
elementul subiectiv (vinovatia cu modalitatile sale), mobilul si scopul, ca
cerinte esentiale la unele infractiuni.
LEGALITATEA este principiul general de drept, conform caruia autoritatile
de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,
principiu ce consacra suprematia legii in intreaga activitate sociala.
LEGATARII sunt persoanele desemnate de testator (mostenitori
testamentari) sa culeaga mostenirea, in tot sau in parte.

LEGATURA DE CAUZALITATE este unul din elementele laturii obiective a


infractiunii ce consta in legatura dintre fapta si rezultatul sau urmarea
imediata.
LEGEA PENALA reprezinta dispozitiile cu caracter penal cuprins in legi sau
decrete, precum si legea procesual penala prin intermediul careia se aplica
normele de drept penal.
LEGILE DRACONICE reprezinta primele norme de drept scrise la Atena,
Intocmite de Dracon, legiuitor din Grecia antica, secolul al VII-lea i.e.n.
Legile au ramas proverbiale prin asprimea lor, ele prevedeau pedeapsa cu
moartea pentru cele mai mici infractiuni. Publicarea acestor legi, excesiv de
dure s-a facut sub presiunea demosului din Atena si urmarea sa ingradeasca
arbitrariul justitiei.
LEGITIMA APARARE este o cauza care inlatura caracterul penal al faptei.
Este in stare de legitima aparare persoana care savarseste fapta pentru a
inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa,
impotriva altuia sau impotriva unui interes public si care pune in pericol grav
persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public, precum si cel care
din cauza tulburarii sau temerii, a depasit limitele unei aparari proportionale
cu gravitatea pericolului si imprejurarile in care s-a produs atacul.
LIPSA PLNGERII PREALABILE este o cauza care inlatura raspunderea
penala in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii
penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre
persoana vatamata.
LIPSIREA DE LIBERTATE IN MOD ILEGAL este infractiunea ce consta in
lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal prin simulare de calitati
oficiale, prin rapire, ori de catre o persoana inarmata, de doua sau mai
multe persoane impreuna sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos
material sau orice alt avantaj, precum si in cazul in care victima este minora
sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii sunt puse in
pericol.
LUAREA DE MITA este infractiunea reglementata de Codul penal , ce consta
in fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani
sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de
foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini , a nu indeplini sau a
intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in
scopul de a face un act contrar acestor indatoriri.

MANDATUL este un contract in temeiul caruia o persoana numita mandant,


imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele
ei si pentru ea anumite acte juridice.

MANDATUL DE ARESTARE este actul procedural care se emite de procuror


sau instanta de judecata in cazurile si conditiile prevazute de lege ce trebuie
sa contina indicarea organului care a dispus luarea masurii, data si locul
emiterii, numele, prenumele si calitatea persoanei care l-a emis, datele
privitoare la identificarea inculpatului, fapta ce formeaza obiectul inculparii
si denumirea infractiunii, incadrarea juridica a faptei si pedeapsa prevazuta
de lege, temeiurile concrete care determina arestarea, indicarea locului
unde urmeaza a fi detinut cel arestat, mandat ce se executa de catre
organele de politie.
MARTORUL este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o
imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal,
avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a
depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
MARTORII ASISTENTI sunt persoanele care asista la efectuarea unui act
procedural, atunci cand legea prevede aceasta.
MARCA este un semn susceptibil de reprezentare grafica, servind la
deosebirea serviciilor sau a produselor unei persoane fizice sau juridice de
cele apartinand altor persoane.
MASA MONETARA reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul
unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea
datoriilor, precum si relatia intre cantitatea banilor in circulatie sub forma
numerarului si depozitelor la vedere, si nivelul ratelor dobanzii existente la
un moment dat
MARTURIA MINCINOASA este fapta martorului care intr-o cauza penala,
civila sau in orice alta cauza in care se asculta martori, face afirmatii
mincinoase ori nu spune tot ceea ce stie referitor la anumite fapte sau
imprejurari asupra carora a fost intrebat.
MARTURISIREA este acea parte din declaratia invinuitului prin care
recunoaste fapta savarsita. Este mijlocul de dovada prin care una din parti
confirma existenta sau inexistenta unor fapte sau imprejurari pe care
cealalta parte se sprijina in dovedirea pretentiilor sau in apararea sa.
MASURILE ASIGURATORII sunt masurile procesuale care se pot lua numai in
cursul procesului penal de catre organul de urmarire penala sau de catre
instanta de judecata si care constau in indisponibilizarea prin instituirea unui
sechestru a bunurilor mobile si imobile, in vederea repararii pagubei
produse prin infractiune, precum si pentru garantarea executarii pedepsei
amenzii. In materie civila, masuri asiguratorii sunt: sechestrul judiciar,
asigurator si poprirea asiguratoare.
MEDIEREA este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor
internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media
ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat,
un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii

internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de


prestigiu acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Procedura de mediere se poate declansa la cererea partilor aflate in litigiu
sau, la initiativa partii terte care se ofera sa intervina cu diferite propuneri
pentru solutionarea conflictului respectiv.
MIJLOACELE DE PROBA sunt acele mijloace prin care se constata
elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor,
marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
MOBILUL INFRACTIUNII este elementul component a laturii subiective a
infractiunii, factorul psihic intern care determina o conduita faptuitorului si ii
directioneaza activitatea, precum lacomia, ura, razbunarea, gelozia etc.
MOSTENIREA LEGALA (ab intestat)transmiterea patrimoniului succesoral in
temeiul legii, la persoanele, in cota si in ordinea determinate de lege.
Intervine in cazul si in masura in care defunctul nu a dispus prin testament
de patrimoniul sau pentru caz de moarte sau manifestarea sa de vointa nu
poate produce efecte, in total sau in parte, precum si in cazul in care
defunctul a lasat testament, insa acesta nu cuprinde dispozitii referitoare la
transmiterea patrimoniului succesoral.
MOSTENIREA TESTAMENTARA intervine in cazul si in masura in care
transmiterea masei succesorale are loc in temeiul vointei defunctului,
manifestata prin testament.
MUSTRAREA este masura educativa care se poate lua fata de minor alaturi
de libertatea supravegheata, internarea intr-un centru de reeducare sau intrun institutie medical-educativa. Mustrarea se poate lua fata de minorul care
raspunde penal si consta in dojenirea minorului, in aratarea pericolului social
al faptei savarsite.

NEDEMNITATEA SUCCESORALA este decaderea de drept a mostenitorului


legal din dreptul de a culege o mostenire determinata, inclusiv rezerva la
care ar fi avut dreptul din mostenire, deoarece s-a facut vinovat de o fapta
grava fata de cel care lasa mostenirea sau fata de memoria acestuia.
NEGOCIEREA este o procedura de reglementare pasnica a diferendelor
internationale care sa nu puna in pericol pacea si securitatea internationala,
si nici justitia. Statele aflate in diferend nu se pot sustrage de la negocierea
oferita de statul cu care se afla in litigiu, aceasta avand un rol deosebit in
preintampinarea conflictelor, dar si in oprirea acestora, oferind partilor
posibilitatea de a stabili singure viitoarele reglementari. Negocierea in cazul
unui litigiu trebuie desfasurata cu buna-credinta si cu vointa reala de a
ajunge la un rezultat. In functie de cadrul de desfasurare al negocierilor,
acestea pot fi bilaterale, plurilaterale sau multilaterale si colective.

NERETROACTIVITATEA LEGII PENALE este un principiu de drept privind


aplicarea legii penale in timp, ce consta in faptul ca legea penala nu se
aplica faptelor care, la data la care au fost savarsite, nu erau prevazute ca
infractiuni.
NORMA este regula de conduita cu caracter general si impersonal stabilita
de organele de stat competente prin lege sau alte acte normative a caror
respectare este asigurata prin forta de constrangere a statului.
NULITATEA reprezinta o sanctiune care lipseste actul juridic de efectele
sale firesti sau de o parte a acestora atunci cand actul juridic a fost incheiat
cu nerespectarea conditiilor de valabilitate sau cu incalcarea unor dispozitii
legale imperative.

NUMELE ca element de identificare a persoanei, reprezinta un drept


personal nepatrimonial, inali.

OBIECTUL INFRACTIUNII este format din relatiile sociale care sunt


vatamate sau puse in pericol prin actiunea sau inactiunea faptuitorului.
OBLIGATIA este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul
subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit
debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii
de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
ORALITATEA este mijlocul de proba folosit in epoca feudala, ce consta in
folosirea fata de invinuit a unor metode pline de cruzime, spre a se ajunge la
relevarea adevarului cu ajutorul interventiei divine. Astfel, proba apei rezida
in aruncarea invinuitului in apa, legat de maini si de picioare si, daca nu se
ineca, era considerat nevinovat. Din aceeasi categorie de metode fac parte
proba focului, a fierului incins s.a.
ORDONANTA este actul procedural in care procurorul sau organul de
urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de
urmarire penala.
ORGANELE DE URMARIRE PENALA sunt procurorul si organele de cercetare
penala, din care fac parte organele de cercetare ale politiei si organele de
cercetare penala speciala.
ORGANIZATIILE INTERNATIONALE sunt subiectele derivate ale dreptului
international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele
internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele. Reprezinta
o asociere de state, asociere constituita printr-un tratat, inzestrate cu o
constitutie si organe comune, avand o personalitate juridica distincta de cea
a statelor membre care o compun. Organizatiile internationale se clasifica in
organizatii internationale guvernamentale si neguvernamentale, cu vocatie

universala si subregionala, deschisein care pot fi membre orice statesi


inchisein care pot fi membre doar statele fondatoare sau state dintr-o
anumita regiunecu caracter general sau cu un caracter limitat la un anumit
domeniu.
ORGANIZATIILE INTERNATIONALE NEGUVERNAMENTALE sunt asociatii fara
scop lucrativ, constituite de persoane fizice sau juridice de drept intern de
nationalitati diferite, in conformitate cu dreptul intern al statului pe al carui
teritoriu isi au sediul.

PAGUBA este prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei


persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
PARTEA CIVILA este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea
vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in
cadrul procesului penal.
PARTEA RESPONSABILA CIVILMENTE parte in procesul penal chemata sa
raspunda conform legii civile pentru pagubele provocate prin fapta
invinuitului sau inculpatului.
PARTEA VATAMATA este partea in procesul penal care a suferit prin fapta
penala o vatamare fizica, morala sau materiala.
PARTICIPATIA IMPROPIE consta in determinarea inlesnirea sau ajutarea in
ortice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana, a
unei fapte prevazute de legea penala sau in determinarea, inlesnirea sau
ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de
legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie.
PARTICIPATIA PENALA se intelege cooperarea mai multor persoane la
savarsirea unei infractiuni care prin natura sa putea sa fie comisa de un
singur faptuitor.
PATRONUL este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica
autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent
de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si
care angajeaza munca salariata.
PATRONATUL este organizatia patronilor, autonoma, fara caracter politic
infiintata ca persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, care
reprezinta, sustine si apara interesele membrilor sai in relatiile cu
autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice in
raport cu obiectul si scopul sau de activitate, potrivit propriului statut si in
acord cu prevederile legii. Patronatele se pot constitui in uniuni, federatii,
confederatii patronale sau in alte structuri asociative.
PARTILE sunt persoanele fizice sau persoanele juridice titulare de drepturi
si obligatii civile.

PEDEAPSA este una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, ce


consitutie o masura de constrangere si un mijloc de reeducare a celui
condamnat.
PEDOFILIA este o tulburare a comportamentului sexual constand in
atractia erotica fie fata de baieti, fie fata de fetite. Pedofilia, alaturi de
sadism si masochism face parte din categoria perversiunilor sexuale.
PERCHEZITIA este activitatea procesuala exercitata de organele de
urmarire penala sau de instanta de judecata in scopul scoaterii la iveala a
unor obiecte sau inscrisuri care se afla ascunse, si care, daca ar fi
descoperite ar contribui la aflarea adevarului intr-o cauza penala.
PERVERSIUNEA SEXUALA consta in actele de perversiune sexuala savarsite
in public sau daca au produs scandal public, cu o persoana care nu a implinit
varsta de 15 ani sau care are varsta cuprinsa intre 15-18 ani, daca fapta
este savarsita de tutore sau curator ori de catre supraveghetor, ingrijitor,
medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa ori daca
faptuitorul a abuzat de increderea victimei, de autoritatea si influenta sa
asupra acesteia.
PLNGEREA este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta
de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare
prin infractiune.
PLNGEREA PREALABILA este institutia de drept penal ce reprezinta o
conditie de tragere la raspundere penala in cazul infractiunilor pentru care
punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei
plangeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa ei inlaturand
raspunderea penala.
POPRIREA este o masura de executare silita care se dispune atunci cand
debitorul unei obligatii are la randul sau un alt debitor.
POSESIA este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra
bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul
proprietar al bunului.
POSESORUL este persoana fizica sau juridica care detine numai
posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
PRACTICA JUDICIARA este activitatea desfasurata de organele de urmarire
penala si instantele de judecata, si rezolvarile date de aceste organe in
cazurile concrete de competenta lor; este ansamblul solutiilor pronuntate de
Curtea Suprema de Justitie, ca urmare al exercitarii recursului in interesul
legii.
PRELUAREA este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare
conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel

dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o


pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
PREMEDITAREA este activitatea de natura preponderent psihica care
precede infaptuirea unei infractiuni si care consta in luarea de catre
faptuitor a hotararii de a comite fapta si in pregatirea executarii acesteia cu
privire la alegerea locului, timpului si a mijloacelor folosite. Constituie o
circumstanta agravanta a raspunderii penale.
PREZUMTIA DE NEVINOVATIE reprezinta principiul fundamental prevazut in
Codul de procedura penala, partea generala. Constitutia consacra expres
faptul ca persoana este considerata nevinovata pana la ramanerea
definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare. Astfel, legea presupune
faptuitorul nevinovat, cat timp nu a fost facuta pe deplin dovada vinovatiei
sale. In temeiul legii, invinuitul sau inculpatul nu este obligat sa probeze
nevinovatia sa.
PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE infractiune de coruptie, ce consta in
primirea de catre un functionar, direct sau indirect, de bani sau de alte
foloase, pentru indeplinirea unui act in virtutea functiei sale si la care era
obligat in temeiul acesteia.
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL sunt acele
principii care au drept continut norme de aplicatie universala, ca nivel
maxim de generalitate si un caracter imperativ, ce dau expresie si
protejeaza valori internationale fundamentale in raporturile dintre subiectele
dreptului international. Acestea determina continutul celorlalte principii,
norme si institutii ale intregului sistem a dreptului international, continand
norme juridice ale caror trasaturi se caracterizeaza ca principii
fundamentale.
PROPRIETARUL este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau
in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
PROPRIETATEA PRIVATA este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al
statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau
imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de
proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
PROPRIETATEA PUBLICA este dreptul subiectiv ce apartine statului sau
unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin
natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
PROBELE sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta
unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta
din acestea.
PROROGAREA este extinderea competentei unui organ judiciar prin
posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod
obisnuit nu intra in competenta sa. In materie penala nu poate exista decat

prorogare legala. In materie civila, prorogarea competentei instantei de


judecata, dupa temeiul care o determina, poate fi: legala, voluntara
(conventia partilor) si judecatoreasca.
PROVOCAREA reprezinta o circumstanta atenuanta cand infractiunea a fost
savarsita sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinate de
o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o
atingere grava a demnitatii persoanei sau prin alta fapta ilicita grava.
PROXENETISMUL este infractiunea ce consta in indemnul sau
constrangerea la prostitutie, ori inlesnirea practicarii prostitutiei sau
tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre o persoana,
precum si recrutarea de persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane
in acest scop.
PRESCRIPTIA DREPTULUI LA ACTIUNE reprezinta mijlocul de stingere a
dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in
intervalul de timp prevazut de lege. Termenul general de prescriptie este de
3 ani, dar legea prevede si o serie de termene speciale. Cursul prescriptiei
dreptului la actiune se suspenda sau se intrerupe in cazul unor imprejurari
expres stabilite de lege.
PROCESUL VERBAL reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa
cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
PROCURA este inscrisul constatator al contractului de mandat care da
posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala
mandantului si cuprinde puterile conferite mandatarului, limitele
imputernicirii sale, se redacteaza in scris si trebuie sa fie autentificat ori de
cate ori mandatarul este insarcinat sa incheie un act autentic.
PROMISIUNEA DE VNZARE se deosebeste de contractul de vanzarecumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere, adica
obligatia de a face si nu obligatia de a da, respectiv de a transfera
proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului.
PRONUNTAREA HOTARRII se face in sedinta publica de catre presedintele
completului de judecata asistat de grefier.
PSIHANALIZA este metoda de analiza psihologica care prin diverse probe
isi propune sa descopere cauzele unor boli psihice si sa le vindece. Dupa
Freud in structura psihicului uman se constata mai multe nivele: constient,
inconstient si preconstientul, adica subconstientul.
PSIHOLOGIA JUDICIARA studiaza caracteristicile psihosociale ale
participantilor la procesul penal, precum si inteligenta, caracterul,
aptitudinile sociale si atitudinile delicventului.
PUBLICITATEA IMOBILIARA este sistemul de inscriere in documente publice
a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au

proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin


cartea funciara.
PUNEREA IN MISCARE A ACTIUNII PENALE este activitatea prin care
procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva
invinuitului, care din acest moment devine inculpat.
PUNEREA SUB INTERDICTIE este mijlocul de ocrotire judiciara a
persoanelor lipsite de discernamant aflate in imposibilitatea de a se ingriji
de interesele lor sau de a-si exercita drepturile civile.

RAPORTUL DE EXPERTIZA este relatarea facuta de catre expertul desemnat


de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si
concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost
solicitata.
RATIFICAREA este o modalitate principala de exprimare a
consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului
si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare,
modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
RASPNDIREA DE MATERIALE PORNOGRAFICE este fapta de a expune, a
vinde sau de a raspandi, a inchiria, a distribui, a confectiona ori a produce in
alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispozitie, ori de a detine in
vederea raspandirii fara drept de materiale pornografice.
REABILITAREA este cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da
dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care
a fost lipsita.
RECIDIVA este o forma a pluralitatii de infractiuni ce consta in savarsirea
unei noi infractiuni de catre o persoana care a fost condamnata definitiv
pentru o alta infractiune, sau pentru mai multe alte infractiuni.
RECUNOASTEREA UNUI STAT consta in actul prin care un stat admite ca o
entitate politica indeplineste conditiile specifice ale unui stat nou cu
personalitate juridica deplina in ordinea internationala si isi exprima vointa
de a-l considera membru al comunitatii internationale.
RECURSUL este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si
a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti
pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
REFUGIATUL este acea persoana care din cauza temeri justificate de a fi
persecutata pe motiv de rasa, religie, nationalitate, apartenenta la un grup
social sau opinie politica si-a parasit tara sa de origine, nu poate sau nu mai
doreste sa se intoarca in tara.

RELELE TRATAMENTE APLICATE MINORULUI se refera la punerea in


primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice,
intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de catre orice
persoana careia minorul i-a fost incredintat spre crestere si educare.
RENTA VIAGERA reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a
primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o
alta persoana numita debirentier.
REPREZENTAREA SUCCESORALA este un beneficiu al legii in virtutea caruia
un mostenitor legal sau mai multi, de un grad mai indepartatnumit
reprezentanturca in gradul, locul si drepturile ascendentului saunumit
reprezentatcare este decedat la deschiderea mostenirii, pentru a culege
partea care i s-ar fi cuvenit acestuia din mostenire, daca s-ar mai fi aflat in
viata.
RETROACTIVITATEA LEGII PENALE este principiul de aplicare a legii penale
in raport cu timpul, potrivit caruia legea penala noua se va aplica retroactiv
atunci cand nu mai prevede ca infractiune fapta savarsita sub legea veche.
REZERVA LA TRATAT este o declaratie universala, indiferent cum este
redactata sau definita, facuta de un stat atunci cand semneaza, ratifica,
accepta, aproba sau adera la un tratat, prin care urmareste sa excluda sau
sa modifice efectele juridice ale anumitor prevederi ale tratatului in
aplicarea lor fata de statul respectiv, conform articolului 2 din Conventia de
la Viena din 1969. Rezerve se pot face decat in cazul tratatelor cu caracter
multilateral.
REZOLUTIUNEA reprezinta desfiintarea unui contract bilateral, la cererea
uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat
culpabil obligatiile ce ii reveneau prin respectivul contract.
REZILIEREA este desfiintarea unui contract bilateral, cu executare
succesiva in timp, ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiilor
contractuale.
REVOCAREA este o sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea
efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel
gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.

SEMNATURA ELECTRONICA reprezinta date in forma electronica care sunt


atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc
ca metoda de identificare.
SENTINTA este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata
solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste
fara a solutiona cauza.

SPIONAJUL INFORMATIC reprezinta obtinerea prin mijloace ilicite sau


divulgarea, transferul ori folosirea fara drept a unui secret comercial sau
industrial cu intentia de a cauza un prejudiciu economic persoanei care
detine dreptul asupra secretului, sau de a obtine pentru sine ori pentru altul
anumite avantaje.
SESIZAREA este actul prin care un organ de stat este informat si abilitat sa
desfasoare o anumita activitate.
SINDICATUL este persoana juridica independenta, fara scop patrimonial,
constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si
individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, sociale,
culturale si sportive ale membrilor lor.
STRAMUTAREA JUDECATII este institutia de drept procesual penal care
consta in trecerea instantei de la instanta competenta dupa lege, la alta
instanta de acelasi grad, din alta localitate, pentru desfasurarea normala a
procesului penal.
SUBIECTELE DREPTULUI INTERNATIONAL sunt entitatile ce au calitatea de
destinatari directi ai normelor internationale, ele avand capacitatea de a
exercita drepturi si de a dobandi obligatii in ordinea juridica internationala.
Statele sunt considerate subiectele originare ale dreptului international, dar,
ca urmare a constituirii, cresterii numarului si insemnatatii organizatiilor
internationale, acestea sunt inzestrate cu personalitate juridica propie ,
distincta de cea a statelor membre.
SUBIECTUL INFRACTIUNII este persoana care savarseste sau participa la
savarsirea infractiunii in calitate de autor, instigator sau complice.
SANTAJUL este fapta de constrangere a unei persoane prin violenta sau
amenintare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este
comisa spre a dobandi in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul,
ori cand constrangerea consta cu amenintarea cu darea in vileag a unei
fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata,
pentru sotul acesteia sau pentru o ruda apropiata.
SOCIOLOGIA PENALA studiaza modul de producere si structurare a
reprezentarilor si atitudinilor colectivitatilor umane fata de faptele
antisociale, precum si concordantele sau discordantele acestor atitudini in
raport cu normele reglementate prin lege.
SULTA reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti
(partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba
nu sunt de valoare egala.

TENTATIVA consta in punerea in executare a intentiei de a savarsi


infractiunea, executare care a fost intrerupta sau care nu si-a produs efectul

ori, cand consumarea infractiunii nu a fost posibila din cauza insuficientei


sau defectuozitatii mijloacelor folosite, sau din cauza imprejurarii ca in
timpul cand s-au savarsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul
unde faptuitorul credea ca se afla.
TEORIA PERSONALITATII CRIMINALE a fost creata de J. Pinatel care
considera ca elementul decisiv al unui comportament criminal este trecerea
la actul in sine, act determinat de un nucleu de personalitati caracterizate
prin egocentrism, labilitate, agresivitate si indiferenta afectiva. Trecerea la
actul infractional se poate face la unii indivizi printr-o excitatie usoara, iar la
altii in urma unor presiuni intense.
TERITORIUL DE STAT este spatiul in interiorul caruia este asezata populatia
unui stat format din teritoriul terestru (solul si subsolul), teritoriul maritim
(apele interioare si marea teritoriala) si teritoriul aerian (format din coloana
de aer care se gaseste deasupra solului si deasupra teritoriului maritim, fiind
delimitat orizontal prin frontierele terestre, fluviale si maritime, iar vertical
pana la limita spatiului cosmic, delimitat dupa altitudinea celui mai de jos
perigeu ce permite mentinerea pe orbita a unui satelit considerata a fi la
aproximativ 90 110 km deasupra nivelului marii).
TERTII sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele
carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora
in nici un fel.
TESTAMENTUL este acel a ct juridic prin care o persoana (testatorul)
dispune de patrimoniul sau, in tot sau in parte, dupa incetarea sa din viata.
Este unul din modurile de a instraina cu titlul gratuit proprietatea si este
reglementat in Codul civil. Legea prevede ca, testamentul este un act
revocabil prin care testatorul dispune pe timpul incetarii sale din viata, de
tot sau parte din avutul sau.
TRAFICUL DE INFLUENTA consta in primirea ori pretinderea de bani sau alte
foloase ori acceptarea de promisiuni, daruri, direct sau indirect, pentru sine
ori pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa
se creada ca are influenta asupra unui functionar public sau a unui
functionar pentru a-l determina sa faca, sa nu faca ori sa intarzie un act ce
intra in atributiile sale de serviciu sau sa faca un act contrar acestor
atributii.
TRAFICUL DE SUBSTANTE TOXICE consta in producerea, detinerea sau
orice alta operatiune privind circulatia produselor toxice, cultivarea in scop
de prelucrare a plantelor ce contin astfel de substante ori experimentarea
produselor sau a substantelor toxice fara drept.
TRATATUL este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept
international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a
produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua
sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa. Partile
componente ale unui tratat sunt: titlul (in care se precizeaza materia in care

se incheie si partile), preambulul (in care se prevad scopurile incheierii


tratatului, circumstantele in care se incheie, precum si unele principii
generale care guverneaza materia respectiva), dispozitivul (cuprinde
clauzele de fond ce reglementeaza normele de conduita ale partilor,
drepturile si obligatiile ce le incumba), clauzele finale (stabilesc modul de
intrare in vigoare si de modificare, termenul pe care se incheie tratatul,
limbile in care se incheie, data si locul semnarii, semnaturile partilor) la care
se mai pot adauga si unele anexe
TRADAREA este fapta cetateanului , a persoanei fara cetatenie care are
domiciliul sau a strainului aflat in serviciul statului de a stabili legaturi cu o
putere sau o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a
suprima sau stirbi unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta
statului, prin actiuni de provocare de razboi contra tarii sau de inlesnire a
ocupatiei militare straine, ori de subminare economica, politica sau a
capacitatii de aparare a statului, ori de aservire fata de o organizatie straina
sau putere straina, precum si de intrajutorare a unei organizatii ori a unei
puteri straine pentru desfasurarea unei activitati inamice impotriva
securitatii nationale.
TRIBUNALUL este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta
procesele si cererile date prin lege in competenta sa. Ca instanta de apel,
judeca apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in
prima instanta, iar ca instanta de recurs, judeca recursurile declarate
impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii care, potrivit legii nu sunt
supuse apelului.
TRIMITEREA DOSARULUI LA PROCURATURA este operatiunea pe care o
efectueaza organul de cercetare penala, adica inaintarea dosarului
procurorului cu un referat, in care este consemnat rezultatul cercetarilor,
dupa ce cercetarea penala este incheiata.
TRIMITEREA IN JUDECATA consta in inaintarea instantei de judecata
competente a dosarului de cercetare penala impreuna cu numarul necesar
de copii de pe rechizitoriul intocmit de procuror.
TULBURAREA DE POSESIE este fapta de ocupare in tot sau in parte, fara
drept, a unui imobil aflat in posesia altuia. Obiectul infractiunii este un bun
imobil precum un teren, casa, gard, arbori, etc., iar subiectul infractiunii
poate fi orice persoana, chiar si proprietarul bunului imobil, daca bunul se
afla in posesia altuia.
TULBURAREA FOLOSINTEI LOCUINTEI este fapta prin care se tulbura in mod
repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil ori prin care se
impiedica normala folosinta a imobilului. Actiunea penala se pune in miscare
la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
TUTELA este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire
parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a
persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura. Tutorele

exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce-i revin in scopul ocrotirii


intereselor acestor persoane.

UBICUITATEA este un criteriu de apreciere a locului savarsirii infractiunii.


Potrivit teoriei ubicuitatii legea penala se aplica tuturor infractiunilor
savarsite pe teritoriul .
ULTRAJUL CONTRA BUNELOR MORAVURI SI TULBURAREA LINISTII PUBLICE
este fapta unei persoane care, in public savarseste acte sau gesturi,
profereaza cuvinte ori expresii sau se deda la orice alte manifestari prin care
se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se
tulbura linistea si ordinea publica.
UMANISMUL DREPTULUI PENAL este unul din principiile dreptului penal,
conform caruia, in determinarea legii penale si a valorilor aparate, o pozitie
deosebit de importanta ocupa interesele si drepturile fundamentale ale
omului, demnitatea, onoarea si alte atribute ale persoanlitatii umane.
Raspunderea penala, sanctiunile si masurile penale, precum si alte institutii
de drept penal sunt reglementate in asa fel incat sa duca la reeducarea si
integrarea sociala a celor condamnati.
URMARIREA PENALA reprezinta o faza a procesului penal, constand in
activitatea desfasurata de organele de urmarire penala in cursul careia se
strang si se verifica probele necesare cu privire la existenta infractiunilor, la
identificarea faptuitorilor si la stabilirea raspunderii acestora, pentru a se
dispune sau nu trimiterea in judecata.
UZUCAPIUNEA reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate
asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in
conditiile cerute de lege.

VACANTA JUDECATOREASCA este perioada in care se efectueaza concediile


de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in
materie penala, pentru cauzele cu arestati; in alte materii pentru obligatiile
de intretinere de orice fel, asigurarea dovezilor, cererile de ordonanta
presedintiala, precum si in alte cauze considerate urgente.

VALORILE MOBILIARE sunt instrumentele negociabile emise in forma


materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor
drepturi patrimoniale asupra emitentului drepturi de proprietate sau
drepturi de creanta asupra acestuia conform legii si in conditiile specifice
de emisiune a acestora. Valori mobiliare pot fi actiunile, obligatiunile,
instrumentele financiare ale administratiei publice centrale si locale, precum

si instrumentele financiare derivate sau orice alte instrumente financiare


incadrate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aceasta categorie.

VENDETTA este o cutuma justitiara in temeiul careia o stare de


adversitate, neprietenie, provocata de o ofensa grava sau un omor, se
extinde si se transmite asupra tuturor rudelor victimei, acestea asumandu-si
obligatia de razbunare, obligatie care se transmite si generatiilor viitoare
(vezi clasica piesa de teatru Romeo si Julieta).

VERSIUNILE DE URMARIRE PENALA reprezinta acele presupuneri, perceptii,


supozitii elaborate de organele judiciare, menite de a da explicatii posibile
faptei in ansamblu sau unor aspecte legate de aceasta, pentru a se constata
daca investigatiile ulterioare o confirma sau nu. In raport cu intinderea lor,
cu sfera imprejurarilor spre a caror explicare se indreapta presupunerile
elaborate, versiunile pot privi fie fapta in ansamblu, fie elemente ale
acesteia, fie imprejurari secundare, derivate legate de infractiune sau de
faptuitor. Orice versiune trebuie supusa verificarii pentru ca confirmarea
unei versiuni are drept consecinta transformarea unei explicatii probabile in
certitudine.
VICII ASCUNSE reprezinta niste deficiente ale unui bun, care ii afecteaza
utilitatea, facand-o sa scada. Viciile se pot numi ascunse atunci cand nu se
pot descoperi la o cercetare cat mai atenta si mai serioasa, pe care orice
cumparator este obligat sa o faca fie personal, fie apeland la o persoana de
specialitate.
VICTIMOLOGIA provine din latinescul victima si din termenul de origine
greaca logos si denumeste domeniul stiintific care studiaza rolul victimei in
savarsirea infractiunii deoarece, practica judiciara a demonstrat ca uneori
activitatea victimei favorizeaza savarsirea faptei prevazute de legea penala.
VINOVATIA este una din trasaturile esentiale ale infractiunii ce priveste
latura subiectiva a infractiunii ce consta in atitudinea constiintei subiectului
infractiunii fata de fapta si fata de rezultatul faptei sale, si exista cand fapta
ce prezinta pericol social este savarsita cu intentie sau din culpa.
VIOLAREA DE DOMICILIU consta in patrunderea fara drept, in orice mod,
intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acestea,
fara consimtamantul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi
la cererea acesteia. Obiectul juridic special al infractiunii il reprezinta
relatiile sociale referitoare la apararea libertatii persoanei sub aspectul vietii
domestice. Subiectul activ al infractiunii poate fi orice persoana, iar cel pasiv
este detinatorul de fapt al imobilului, persoana care foloseste domiciliul
violat.

VIOLAREA SECRETULUI CORESPONDENTEI consta in deschiderea fara


drept, a unei corespondente adresate altuia, ori interceptarea unei
convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte
mijloace de transmitere la distanta.
VIOLENTA este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o
temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe
care altfel nu l-ar fi incheiat.
VIOLUL consta in actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit
sau de acelasi sex, prin constrangerea acesteia, sau profitand de
posibilitatea ei de a se apara ori de a-si exprima vointa. Obiectul juridic
special al infractiunii este format din relatiile sociale cu privire la libertatea
sexuala a unei persoane.
VOINTA este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente
indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite. Actele de vointa sunt
determinate de cauze exterioare, de conditiile de viata si de educatie ale
persoanei. Vointa sta la baza oricarui act exterior constient, astfel, in lipsa
ei, faptuitorul nu raspunde penal pentru fapta savarsita.