Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Prob scris la GEOGRAFIA ROMNIEI
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Proba D / E / F
Varianta 71

Harta de mai sus se refer la subiectele I IV. Pe hart sunt marcate unit i de relief (sau
subunit i ale acestora) cu litere, ora e cu numere de la 1 la 12 i ruri de la 13 la 20.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Lacuri hidroenergetice au fost amenajate pe ruri din unitatea de relief marcat , pe hart , cu litera:
a. A
b. D
c. F
d. I
2 puncte
2. n l imile cuprinse frecvent ntre 200-400 m caracterizeaz unitatea de relief marcat , pe hart ,
cu litera:
a. D
b. H
c. I
d. J
2 puncte
3. Marmur i minereuri de fier se extrag din unitatea de relief marcat , pe hart , cu litera:
a. B
b. G
c. I
d. J
2 puncte
4. Ora ul marcat, pe hart , cu num rul 6 este situat n bazinul hidrografic al:
a. Cri ului Alb
b. Cri ului Repede
c. Mure ului d. Some ului
2 puncte
5. Reprezint limita estic a Carpa ilor Meridionali rul marcat, pe hart , cu num rul:
a. 14
b. 17
c. 18
d. 20
2 puncte
6. Ora ul marcat, pe hart , cu num rul 8 se nume te:
a. Pite ti
b. Ploie ti
c. Slatina
d. Trgovi te
2 puncte
7. Ora ul Zal u este marcat, pe hart , cu num rul:
a. 2
b. 6
c. 10
d. 12
2 puncte
8. Influen e climatice de tranzi ie exist n unitatea de relief marcat , pe hart , cu litera:
a. A
b. C
c. D
d. H
2 puncte
9. Iazurile (hele teiele) sunt mai frecvente n unitatea de relief marcat , pe hart , cu litera:
a. A
b. C
c. D
d. E
2 puncte
10. Relief de domuri este n unitatea de relief marcat , pe hart , cu litera:
a. B
b. C
c. D
d. E
2 puncte
Prob scris la Geografia Romniei

Varianta 71

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

II. Preciza i:
1. trei resurse naturale exploatate din unitatea de relief marcat , pe hart , cu litera J;
2. numele rurilor marcate, pe hart , cu numerele 15, 17 i 18;
3. numele ora elor marcate pe hart cu numerele 4, 5, 11 i 12.
10 puncte
III. Preciza i dou deosebiri ntre:
a. clima unit ii de relief marcate cu G i clima unit ii de relief marcate cu J;
b. relieful unit ii marcate cu E i relieful unit ii marcate cu C;
c. clima unit ii de relief marcate cu D i clima unit ii de relief marcate cu F.
Nota 1: Pentru punctele a. i c. deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim :
temperaturi medii anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, influen climatic, etaj climatic.
Pentru punctul b. deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou uniti de relief (de la punctele a., b. i c.) vor
fi prezentate comparativ i nu separat.
12 puncte

IV. a. Scrie i pe foaia de examen, pentru unitatea de relief marcat , pe hart , cu litera I:
a. trei caracteristici ale reliefului
b. numele unei depresiuni intramontane;
c. dou tipuri genetice de lacuri;
d. dou etaje de vegeta ie;
10 puncte
e. dou tipuri sau dou clase de soluri.
b. Scrie i pe foaia de examen, pentru unitatea de relief marcat , pe hart , cu litera A:
a. trei caracteristici ale reliefului;
b. dou tipuri genetice de lacuri;
c. o resurs natural ;
d. dou influen e climatice;
10 puncte
e. dou ora e cu peste 50.000 locuitori.
V. a. Preciza i dou cauze care explic faptul c popula ia Romniei are tendin a de descre tere
numeric .
b. Preciza i dou caracteristici ale Cmpiei Romne care s explice existen a celor mai ntinse
terenuri arabile.
c. Explica i faptul c , n Romnia, re eaua feroviar este influen at de existen a arcului carpatic i
de pozi ia ora ului Bucure ti.
d. Explica i leg tura dintre distribu ia regiunilor de extrac ie a minereurilor neferoase i amplasarea
unor centre de prelucrare a acestora, preciznd dou exemple n acest sens.
16 puncte
VI. Analizati diagrama n coloane care reprezint evolu ia debitelor medii lunare ale Dun rii la
intrarea n ar . Preciza i:
aproximativ
a
a. valoarea maxim
debitului lunar i luna n care se produce;
b. valoarea minim
aproximativ
a
debitului lunar i luna n care se produce;
c. un factor care determin cre terea
debitelor fluviului n intervalul martie-mai;
d. diferen a, cu aproxima ie, ntre
valoarea cea mai mare i valoarea cea
mai mic a debitului mediu lunar;
e. valorile medii ale debitelor n lunile
martie i noiembrie;
f. o cauz a debitului redus din lunile
ianuarie i februarie.
12 puncte

Prob scris la Geografia Romniei

Varianta 71

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Prob scris la Geografia Romniei

Varianta 71