Sunteți pe pagina 1din 13

Galati, strada Basarabiei nr.

4
Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

Nota de fundamentare
privind solicitarea de modificari clauze contractuale si anexe ale contractului
52196/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune
in Municipiul Galati
Incepand cu luna mai 2015 S.C. Transurb S.A. Galati efectueaza serviciile de transport public
local in conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin
concesiune in Municipiul Galati nr. 52186/08.05.2015.
In raport de mprejurrile concrete si pentru restabilirea echilibrului contractual intrucat din
situatiile financiare se constata ca societatea Transurb S.A. ca urmare a respectarii clauzelor din
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune mai sus
mentionat, a inregistrat incepand cu data semnarii contractului pierderi semnificative dupa cum
urmeaza:
Luna
Ianuarie 2015
Februarie 2015
Martie 2015
Aprilie 2015
Mai 2015
Iunie 2015

Venituri
3.727.859,05 lei
3.619.505,10 lei
4.148.707,71 lei
3.872.982,86 lei
3.048.858,69 lei
2.757.492,93 lei

Cheltuieli
3.673.570,14 lei
3.447.584,34 lei
4.091.929,41 lei
3.736.176,49 lei
3.561.326,42 lei
3.873.120,03 lei

Rezultat
Cumulat
+54.288,91 lei
+54.288,91 lei
+171.920,76 lei
+226.209,67 lei
+56.778,30 lei
+282.987,97 lei
+136.806,37 lei
+419.794,34 lei
- 512.467,73 lei
- 92.673,39 lei
-.1.115.627,10 lei - 1.208.300,49 lei

solicitam:
1. Modificarea clauzelor contractuale din contractul nr. 52186/08.05.2015 de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in
Municipiul Galati in conformitate cu actul aditional anexat la prezenta;
2. Aplicarea costului pe kilometru stabilit de catre societatea noastra, calculat pe
baza costurilor reale ale serviciului de transport al societatii noastre, respectiv:

La tramvai: 11,63 lei/kilometru


La troleibuz: 4,71 lei/kilometru
La autobuz: 5,97 lei/ kilometru

D.E.C. nr. 253/20.08.2015


Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

pana la realizarea unui audit tehnico-economic intrucat utilizarea costului actual


pe kilometru stabilit prin noul contract, a generat si genereaza societatii noastre
pierderi incepand cu luna mai 2015;
Consideram ca indiferent de perspectiva din care alegem s abordm problemele si clauzele
noului contract de delegare a prestatiilor de servicii de transport public, este necesar a se menine
un just echilibru ntre realitatea faptica si clauzele contractuale.
De aceea analiza noastra este obiectiva fiind apropiata de realitatea economic a societatii
noastre si pornind de la drepturile si obligatiile partilor contractante aceasta s-a realizat cu
maxima obiectivitate pentru a nu prejudicia partile implicate.
Enumeram mai jos elementele pe care le consideram a fi reanalizate :
Capitolul 2.Obiectul contractului.
In conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului European si al
Consiliului articolul 2 lit. f defineste : ,, prin drept exclusiv se ntelege un drept care permite
exploatarea anumitor servicii publice de transport de cltori de ctre un operator de servicii
publice pe o anumit rut sau reea ori ntr-o anumit zon, cu excluderea oricrui alt asemenea
operator; ,,
Aceasta prevedere a regulamentului european si transpusa in planul executarii obligatiilor
contractuale art.2.2. din contract aliniatul 4 ,,va avea Dreptul exclusiv de a desfasura Serviciul de
transport public local pe traseele atribuite ,, plaseaza sarcina riscului asupra operatorului intrucat
prin definitia exclusiva se instituie exclusivitatea vanzarilor unor produse (bilete si legitimatii de
calatorie), intr-un anumit teritoriu.
In esenta, exclusivitatea reprezinta o facilitate acordata de una din partile contractante,
celeilalte parti, constand si in posibilitatea acesteia de a desfasura, cu exclusivitate, o activitate,
intr-un anumit teritoriu, si poate conduce la dinamizarea procesului comercial.
In momentul de fata, cum se poate citi si la definitie in contractul de delegare cu nr. a
gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati nr.
52186/08.05.2015, prin program de circulatie se intelege programele de circulatie sunt
aferente traseelor ce fac parte din Programul de Transport atribuit Operatorului asumat de
Operator prin prezentul Contract, atasat la prezentul Contract ca Anexa 2.2.
Fapt pentru care Transurb S.A. opereaza pe traseele atribuite de catre Primaria
Municipiului Galati si in intervalele orare conform Anexei 2.2 la contractul mai sus
mentionat, desi traseele respective se suprapun in proportie de 90 % cu traseele operatorilor
privati.
D.E.C. nr. 253/20.08.2015
Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

Exemplificare:
pe tronsonul Inel de Rocada Str. Domneasca: circula un numar de 110
microbuze cu o frecventa de 30-35 de secunde (operatori privati: traseu 60, 61,
62, 64, 75, 76, 77, 79 care circula si in prezent conform HCL 521/29.10.2009);
pe tronsonul IREG str. Siderurgistilor str. Traian Vuia circula un numar de
95 de microbuze cu o frecventa de 38-40 de secunde (operatori privati: traseu
63, 76, 77, 79, 84 care circula si in prezent conform HCL 521/29.10.2009).
Prin urmare solicitam reanalizarea programului de transport si modificarea Anexei
2.2, dupa expirarea perioadei de 1 an, intrucat consideram ca este imperativ necesar ca la
constituirea grupelor de trasee sa se aiba in vedere evitarea suprapunerii acestora, evitarea
suprapunerii mai multor operatori pe acelasi traseu precum si necesitatea descongestionarii
circulatiei pe arterele principale ale Municipiului Galati (str. Brailei, str. Siderurgistilor, str.
Domneasca, Str. Traian Vuia).
In caz contrar, neindeplinirea acestei prevederi a regulamentului european conduce la
influente semnificative asupra veniturilor din vanzari de bilete si legitimatii de calatorie si
implicit in compensare.
Capitolul 6. Redeventa
6.1 In schimbul dreptului si obligatiei de exploatare a bunurilor concesionate, prevazute in Anexa
4.1, Operatorul se obliga sa plateasca redeventa Autoritatii Contractante, calculata anual ca 5,51
% din totalul valorii ramase a bunurilor concesionate, conform Anexei 4.1.
Numai ca : Anexa 4.1. are rubrica numai de valoare de inventar nu si rubricile de
valoare amortizata si valoare ramasa de amortizat,redeventa pentru perioada 09.05.201531.12.2015 in suma de 3.019.588 lei conform HCL 167/2015 nu se poate verifica prin calculul din
contract.
Valoarea totala a redeventei pentru anul 2015 este de
4.650.420 lei din care:
1.630.832 lei conform HCL 477/10.12.2014
3.019.588 lei conform HCL 168/07.05.2015
Raportand valoarea redeventei de 4.650.420 lei la valoarea compensarii aferente anului 2015
propusa spre rectificare de 30.250.000 lei vom constata ca ponderea redeventei in compensare este
de 15,38 %.
Mentionam ca prin art.4 alin.1 lit c din Regulamentul nr.1370/2007/CE privind serviciile
publice de transport feroviar i rutier de cltori se stabilesc ,, modalitile de alocare a
costurilor legate de prestarea de servicii. Aceste costuri pot include, n special, cheltuielile cu
personalul, consumul de energie, redevenele aferente infrastructurii, ntreinerea i
D.E.C. nr. 253/20.08.2015
Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

reparaiile autovehiculelor de transport n comun, materialul rulant i instalaiile necesare


pentru exploatarea serviciilor de transport de cltori, costurile fixe i o rentabilitate
adecvat a capitalului,,.
Avand in vedere ca se suporta integral de municipalitate compensarea iar valoarea
redeventei influenteaza costurile eligibile si costul tarifelor care in final sunt recuperate de la
utilizatori, consideram ca pentru un impact social cat mai mic este oportuna stabilirea unei
redevente minime sau ZERO in conformitate cu art. 4 alin 2 din OUG 54/2006
Modul de calcul si de plata a redeventei se stabileste de catre Ministerele de resort sau de
alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ori ale administratiei publice locale.
justificata de necesitatea mentinerii echilibrului bugetar prognozat cat si pentru
mentinerea tarifelor legitimatiilor de calatorie, intrucat la momentul stabilirii acestora,
respectiv in 2010, nu au avut in vedere cheltuielile cu redeventa aferenta care era mai mica
cu peste 50% fata de cea stabilita in contractul actual in conditiile aceluiasi program de
transport.
Buna practica din tara utilizeaza aceasta forma de redeventa astfel incat valoarea mica
a redeventei nu va mai avea impact major asupra compensatiei si tarifelor.
Exemplificam modalitatile de stabilire a redeventei la alte unitati administrativteritoriale:
Municipiul Braila:
redeventa anuala este stabilita prin tarif in lei/cursa/masina x nr de curse zilnice
x 365 zile;
Municipiul Bucuresti:
nivelul redeventei/chiriei este obiectul licitatiei privind concesionarea (suma
stabilita nu poate fi mai mica decat echibvalentul amortizarii bunurilor preluate
in folosinta);
Municipiul Satu-Mare:
plata lunara = nivelul amortizarii lunare a patrimoniului concesionat, sub forma
de redeventa;
Municipiul Pitesti:
0,5% din total venituri realizate din incasarea directa de la utilizatorul
serviciului de transport;
Municipiul Sibiu:
redeventa anuala = 40 de autobuze (1.182.000 lei) : la 6 ani durata delegarii
gestiunii rezulta o redeventa anuala de 197.000 lei;

D.E.C. nr. 253/20.08.2015


Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

Municipiul Oradea:
aplica un nivel de redevnta in functie de nr de km rulati de tramvaie intr-un an
astfel: redeventa pe an = nr de km rulati x 0,05 lei-km;
Municipiul Baia Mare:
NU SE PERCEPE REDEVENTA pentru bunurile din patrimoniul public
concesionat companiei.
Capitolul 7. Garantia
7.1 In termen de 30 de zile de la data incheierii prezentului Contract, Operatorul este obligat sa
constituie, cu titlu de garantie, in contul Autoritatii Contractante, o suma de 251.532 lei,
reprezentand 8,33 % valoarea anuala a redeventei.
7.2 Garantia se reintregeste trimestrial de catre Operator, pana in ziua de 15 a primei luni a
fiecarui trimestru.
In conformitate cu art. 7.1 din contract valoarea garantiei reprezinta 46 % din valoarea
incasarilor medii a unei luni din perioada ianuarie-mai 2015 conform tabelului de mai jos:

Sursa
intrarilor
de
numerar
0
Incasari din vanzari
bilete si abonamente

Perioada
ian-mai 2015 Medie/luna
1
2=1/5 luni

Valoarea
garantie
contract
3

Procent
%
4=3/1

2,709,929

251,532

46%

541,986

Prin indisponibilizarea celor 251.532 lei se diminueaza capitalul de lucru la dispozitia


societatii, cu implicatii in cash-flow-ul zilnic,societatea nemaifiind capabila sa faca fata platilor
curente, riscand blocaje periculoase pentru bunul mers al activitatii, platile la furnizorii de materii
prime/materiale ar avea de suferit, in sensul ca nu se pot face platile la timp, sau contractele sunt in
imposibilitate de a se negocia in avantajul societatii;
Lipsa unei lichiditati destul de considerabile ar putea declansa o reactie in lant astfel:
-piesele de schimb procurate cu intarziere ar genera blocaje in desfasurarea activitatii
propriu-zise
-contributiile la bugetul de stat cat si local s-ar putea plati cu intarziere, societatea putand
fi pasibila de amenzi, penalitati, etc,
-plata salariilor s-ar putea face cu intaziere, generand nemultumiri in randul angajatilor.
D.E.C. nr. 253/20.08.2015
Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

In concluzie apreciem ca neafectarea fluxurile viitoare de numerar reprezinta un


indicator relevant in fundamentarea deciziilor si poate preveni anumite neajunsuri .
Apreciem ca prin instituirea clauzelor de garantie, resursele financiare ale societatii
sunt diminuate considerabil, pentru acest motiv solicitam Autoritatii Contractante sa
dispuna reducerea considerabila a nivelului garantiei astfel incat buna desfasurare a
activitatii societatii sa nu fie afectata de catre aceasta.
CAPITOLUL 9. COMPENSATIA
9.1. Autoritatea Contractanta va plati Operatorului Compensatia pentru efectuarea Obligatiilor
de serviciu public, dupa urmtoarea formul:
C = CE + Pr + AI + CFI V
C reprezinta Compensatia
CE reprezinta cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligatiilor de serviciu public,
calculate dupa urmatoarea formula:
(P x Km), unde
P reprezinta pretul in lei stabilit per km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat
potrivit Anexei 10.1; P este calculat fara includerea amortizarii investitiilor si a cheltuielilor
financiare aferente..
P tramvaie /2015 = 6,65 lei/ km,
P troleibuze /2015 = 4,58 lei/ km
P autobuze /2015 = 4,00 lei/ km
Km reprezinta numrul de km efectivi realizati de Operator in luna pentru care se acorda
Compensatia, pe traseele stabilite in Programul de Transport atribuit Operatorului , potrivit
Anexei 13, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;
Astfel
CE = (P tramvai x Km tramvaie) +(P troleibuze x Km troleibuze)+ (P autobuze x Km autobuze)
Conform art. 9.1 din contract prin noua formula de stabilire a compensatiei pe care
Autoritatea Contractanta va plati Operatorului Compensatia pentru efectuarea Obligatiilor de
serviciu public un rol importat il are modul de stabilire a Cheltuililor de exploatare ( CE )
Pretul unitar pe kilometru parcurs (cost pe km ) din contract a fost preluat din
strategia de transport fiind stabilit printr-o metoda fara nici o fundamentare economica.
In conformitate cu Regulamentului 1370/ 2007, este necesar ca unul din elementele
esentiale, si anume costul/ km sa fie clar, transparent si corect determinat.
D.E.C. nr. 253/20.08.2015
Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

Va prezentam prin tabelul de mai jos modul de stabilire al acestui cost in contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati nr.
52186/08.05.2015 :
SC Transurb SA Galati
Cost lei/km
Categorie
anul 2013
Tramvai
9,50
Troleibuz
6,54
Autobuz
5,83

Cost lei/km
redus 30 %
6,65
4,58
4,0

Lipsa de rigurozitate cat si a unor elemente fundamentale pentru evaluarea costului/ km in


programul de strategie, impune prin noul contract un cost pe km la nivelul anului 2013 si diminuat
artificial cu 30 %, cu implicatii deosebite in modul de stabilire a compensatiei cat si in bunul mers
al societatii noastre.)
Pentru a se face o comparatie pertinenta s-a realizat un studiu prin colectarea de
informatii legate de costului/ km practicat la nivelul anului 2015 de alte societatii de
transport public local din tara astfel:
Categorie Compania Regia
Regia
mijloc de de
Autonoma Autonoma
transport transport de
de
public
Transport Transport
Cluj
Brasov
Public
Ploiesti
Tramvai 15,48 lei
x
10,62 lei
Troleibuz 9,15 lei
7,55 lei
10,48
Autobuz 6,74 lei
6,49 lei
7,39

Regia
Autonoma
de
Transport
Timisoara
8,75 lei
9,00 lei
6,71 lei

Regia
Autonoma
de
Transport
Public
Iasi
9,16 lei
x
6,21 lei

S.C Urbis
S.A Baia
Mare

x
11,71 lei
7,92 lei

Comparativ cu nivelul costului pe km utilizat de celelalte companii din tara S.C. Transurb
S.A. Galati se afla situata intr-o pozitie total nefavorabila vis-a vis de costul pe km utilizat pe
categorii de mijloc de transport respectiv:
Cost lei/km TRANSURB conform contract din 08.05.2015
2015
redus cu 30
% fata de
cost/km din
Categorie
2013
Tramvai
6,65
Troleibuz
4,58
D.E.C. nr. 253/20.08.2015
Intocmit ec.Autobuz
Mioara Lica Dep.
Exploatare Comercial
4,0
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic

in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

Consideram ca se impune o analiza economica justificata intrucat pretul unitar pe


kilometru parcurs este pretul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza
costurilor reale ale societatii noastre.
Astfel solicitam:
-

Aplicarea costului pe kilometru stabilit de catre societatea noastra, respectiv:

La tramvai: 11,63 lei/kilometru


La troleibuz: 4,71 lei/kilometru
La autobuz: 5,97 lei/ kilometru

pana la realizarea unui audit tehnico-economic intrucat utilizarea costului actual


pe kilometru stabilit prin noul contract, a generat si genereaza societatii noastre
pierderi incepand cu luna mai 2015;
-

Ca kilometrii luati in calcul in Anexele 8.1, 8.2, 10, 13 si/sau oricare context
al Contractului unde se foloseste notiunea de kilometru inclusiv la
Capitolul 9 din Contract Compensatia sa se utilizeze astfel:
1. la autobuze kilometru corectat cu coeficientii conform normativelor in
vigoare, raportarea facandu-se la kilometru conventional = km echivalent
2. la tramvaie si troleibuze kilometrul efectiv (nu exista normative de
corectare a parcursului).

Nota: Corectarea parcursului efectiv este mentionata inca din anul 1959 prin Normative
Auto ale MTTc prin Ordin 301/1968, Ordin 1809/1974 si prin Ordin 14/1982, ultimul in vigoare la
data prezentei, unde km conventional este definit ca si km echivalent.
CAPITOLUL 12. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC
12.1.2 Responsabilitatea intretinerii infrastructurii de operare (deszapezire, curatenie si
salubrizare etc.) este obligatia Operatorului.
Solicitam modificarea cu urmatorul continut:
12.1.2 Operatorul va lua masuri de natura de a asigura indepartarea zapezii de pe sina de
tramvai atat in calea proprie.
Totodata in calea proprie va asigura indepartarea vegetatiei intre liniile de tramvai.
D.E.C. nr. 253/20.08.2015
Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

Referitor la :
- km efectuati prevazuti in Anexa 8.1
- pret unitar per kilometru in Anexa 8.2
- kilometrul parcurs prevazut in Anexa 10.1
- costul de operare pe kilometru prevazut in Anexa 10.2
- categoria parcursului in kilometri / categoria traseului in kilometri prevazuti in anexa 13,
facem urmatoarele precizari:
1. Kilometrul efectiv/efectuat/parcurs, categoria parcursului, categoria traseului denumit
in Ordine si Normative in vigoare ca si parcurs conventional a unui autovehicul pe pneuri cu
aprindere MAS ( motor cu aprindere prin scanteie) sau MAC( motor cu aprindere prin compresie )
si este determinat prin corectarea parcursului efectiv cu coeficientul de drum si sporul pentru
circulatia in localitatile urbane .
2. In decursul exploatarii autovehiculele sunt supuse unor conditii diferite de circulatie
si transport, fapt pentru care parcursul efectiv nu oglindeste gradul de solicitare al acestuia,
rezultand necesitatea corectiei parcursului.
3. Valorile coeficientilor de corectie pentru parcursul efectiv se considera identice cu
valoarea de corectare a consumului mediu de combustibil.
Corectarea parcursului efectiv este mentionata inca din anul 1959 prin Normative Auto ale
MTTc prin Ordin 301/1968, Ordin 1809/1974 si prin Ordin 14/1982, ultimul in vigoare la data
prezentei, unde km conventional este definit ca si km echivalent.
Astfel solicitam ca kilometrii luati in calcul in anexele 8.1, 8.2, 10, 13 si/sau oricare context
al Contractului unde se foloseste notiunea de kilometru inclusiv la Capitolul 9 din Contract
Compensatia sa se utilizeze:
- la autobuze kilometru corectat cu coeficientii conform normativelor in vigoare, raportarea
facandu-se la kilometru conventional = km echivalent
- la tramvaie si troleibuze kilometrul efectiv (nu exista normative de corectare a
parcursului).
In Anexa nr. 9 Costuri eligibile incluse in calculul decontarii PSO si cerintele privind
contabilitatea separata , la paragraful:
Consumul comun de energie electrica pentru tractiune tramvaie/troleibuze se defalcheaza
direct proportional cu energia electrica efectiv consumata (produsul dintre puterea instalata medie,
numarul mediu de vehicule in circulatie si timpul mediu de circulatie).
deoarece la tramvaie si troleibuze nu exista in exploatare definitia putere instalata
medie si nu exista nici aparate de masura la bord a puterii absorbite in timpul efectuarii
cursei/curselor, corect este ca defalcarea consumului de energie electrica sa se faca dupa numarul
de kilometri efectuati de tramvaie si troleibuze.

D.E.C. nr. 253/20.08.2015


Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

Solicitam:
- modificarea paragrafului cu defalcarea pe kilometri parcursi, adica kilometri
efectivi la tramvaie si troleibuze.
Paragrafele urmatoare atat cheltuielile de exploatare cat si cheltuielile de intretinere se
raporteaza la parcul de vehicule in exploatare.
Cheltuielile de exploatare (intretinere, amortismente, utilitati) generate de elementele
comune de infrastructura (substatii electrice, depouri, etc) se repartizeaza pe moduri direct
proportional cu parcul de vehicule in exploatare.
Cheltuielile administrative si cele pentru servicii-suport (structura de conducere,
contabilitate, personal, IT, etc), proportional cu produsul numar personal x parc de vehicule in
exploatare.
Cum:
- in Anexa 13, indicatorii cheie pentru raportarea prestarii Programului de Transport al
Operatorului sunt cursele si categoria parcursului in kilometri;
- in Anexa 10 calculul pretului se face pe kilometru,;
- in Anexele 8.1 si 8.2 se raporteaza la numarul total de kilometri parcursi de vehicule;
- Anexa 10.2 indexarea pretului se face pe kilometru,
pentru toate acestea solicitam modificarea paragrafelor cu defalcarea cheltuielilor de
exploatare si a cheltuielilor de intretinere proportional cu numarul de kilometri parcursi de fiecare
categorie de vehicule, adica:
kilometri conventionali kilometri echivalenti la autobuze

kilometri efectivi la tramvaie si troleibuze

La Anexa 10.1 Metodologia de calcul a pretului/ kilometru


Operatorul poate cere modificarea pretului/km in urmatoarea situatie:
salariul lunar minim astfel cum este stabilit prin legislatia nationala creste cu 5 % sau mai mult in
comparatie cu cel in vigoare in luna stabilirii costului/kilometru veh
Conform HG 1091/2014 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de baz
minim brut pe ar garantat n plat Art. 1 (2) ncepnd cu data de 1 iulie 2015, salariul de
baz minim brut pe ar garantat n plat se stabilete la 1.050 lei lunar
Se constata salariului de baz minim brut pe ar creste de la 975 lei la 1050 lei/luna
ceea ce reprezinta o crestere cu 7,7%.
Astfel solicitam:
- modificarea pretului pe kilometru la autobuze la kilometru conventional = kilometru
echivalent si cresterea pretului stabilit la kilometru conventional cu procentul de crestere al
salariului de baz minim brut pe ar garantat.
D.E.C. nr. 253/20.08.2015
Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

10

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

Nota:
- pret motorina : din mai pana in iulie 2015 pretul a crescut cu 1.65% ( P motorina mai = 4,16
lei.litru fara TVA; P motorina iulie = 4,23 lei.litru fara TVA );
- pret energie electrica : constant pe perioada de derulare a contractului nov. 2014 dec.2015;
- pret gaze naturale: in perioada aprilie octombrie nu se utilizeaza generatoarele de aer cald in
sectii.
Anexa 13 Metodologia de monitorizare si evaluare a Programului de Transport al
Operatorului
Principii
Prezenta metodologie defineste principalii parametri care determina performanta Operatorului in
cadrul Programului de Transport al Operatorului.
Municipalitatea va monitoriza, evalua si inregistra prestatia Operatorului in cadrul
Programului de Transport prin mecanismul urmator:
Sistem Automat de Management si Control al Serviciilor de Transport .
Sondaje complete efectuate in mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Autoritatea contractanta
va elabora si implementa sondaje de control periodice privind serviciul de transport public, prin
care se vor aduna informatiile necesare pentru monitorizarea si evaluarea Programului de
Transport al Operatorului.
Baza de date SIT contine urmatoarele specificatii privind liniile de transport public, prin care este
controlata prestarea Programului de Transport al Operatorului:
Conformitatea cu orarul traseului, incluzand toate indicatiile prin intermediul SIT....
.....recunoscute de catre municipalitate prin intermediul SIT, atunci cand este
functional: ....
In caz de defectare a serverului central al SIT, cu exceptia cazurilor ce nu sunt
controlate de catre municipalitate.
....conform datelor furnizate de SIT....
....inregistrate de SIT sau prin rapoarte oficiale ale organismelor de control.
Se observa:
1. nu este definit in Anexa 13 ce este SIT;
2. Autoritatea Contractanta are obligatia de a crea si intretine baza de date
SIT;
3. nu se precizeaza in anexa cand va fi functional SIT;
Anexa nu este numerotata pe puncte astfel incat punctul 6 din prezenta anexa nu poate
fi identificat neavand corespondent.

D.E.C. nr. 253/20.08.2015


Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

11

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

Nota:
In data de 18 iunie 2015, am fost informati prin e-mail de catre D.P.F.E. Primaria
Galati, ca in data de 27-28 mai 2015 a avut loc la Bruxelles o reuniune a Reelei Jaspers dedicate
problemelor finanrii transportului public cu fonduri europene Organisational and Contractual
Structures
for
EU
funded
Public
Transport.
n cadrul acestei reuniuni, au fost dezbtute aspecte cu privire la finanarea domeniului
transportului public n cadrul politicii de coeziune, prezentarea noilor abordri n politica de
coeziune 2014-2020, inclusiv instrumentele financiare, precum i stabilirea viitoarelor activiti
ale
reelei.
DE RETINUT: conform Regulamentului 1370/2007 ca act legislativ in contractul de concesiune ,
conform Art. 8 Tranzitia alin (2) .....atribuirea de contracte de servicii publice este obligatorie
incepand cu 3 decembrie 2019. In acesta perioada de tranzitie, statele membre trebuie sa ia
masuri pentru a se conforma treptat dispozitiilor, cu scopul de a evita probleme structurale
grave legate in special de capacitatea de transport.
HCL167/07.05.2015 privind prelungirea delegarii serviciului de transport
prin articolul 4 introdus abuziv obliga Transurb SA ca pana la data de 01.06.2015, adica in
termen de 16 zile lucratoare .. sa initieze implementarea unui sistem de management de
flota, cu un terminal la Autoritatea de Autorizare pentru serviciile de transport public local in
conditiile functionarii efective a acestuia incepand cu data de 01.06.2015. fara sa respecte
perioada de tranzitie, conform Art .8 Tranzitia, din Regulamentul 1370/2007
In afara de faptul ca:
- HCL 373/2014 pentru aprobarea Strategiei privind transportul public local in Municipiul
Galati, la pag. 33 Modelul de contract propus reprezinata o adaptare la conditiile locale din
Municipiul Galati a Modelului de Contract ( varianta 30.08.2014) a facut obiectul unor consultari
cu specialistii BERD si JASPERS, si a fost transpus prin HCL 167/2015;
- la pag. 35 din aceeasi strategie punctul 6.1.3. Considerente si Premize avute in vedere la
stabilirea strategiei de contractare a serviciilor de transport public local, paragraful Strategia
propusa se bazeaza pe urmatoarele Premize lit d) :
Municipiul va lua toate masurile necesare pentru implementarea in cadrul perioadei de
tranzitie de 2 ani a tuturor actiunilor necesare pentru pregatirea urmatorului contract de
servicii si prestarea unui serviciu integrat de transport incepand cu acest nou contract
- Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice prin adresa 43094/15.04.2015, ne
comunica urmatoarele : ...aveti obligatia de a achizitiona un serviciu de management
al flotei pentru monitorizarea numarului de km parcursi...
- HCL 167/2015 introduce notiunea de sistem de management de flota fara sa defineasca
ce este acesta, care sunt specificatiile acestuia, modul de functionare , etc
- nu se iau in considerare termene reale de echipare a 137 autovehicule + 45 tramvaie cu
GPS;
D.E.C. nr. 253/20.08.2015
Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

12

Galati, strada Basarabiei nr. 4


Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com

____________________________________________________________________________
Inregistrata in RC: J17/684/1998
CUI: RO 10890801
Nr.
Cont: RO50RNCB0141032879600001________________________________________________________________

- la data de 08.06.2015 s-a incheiet PV nr. 6656 privind verificarea si receptia indeplinirii

obligatiei de montare si functionare a sistemului de monitorizare a flotei, conform


contractului de delegare a serviciului de transport local de calatori nr. 52186/08.05.2015 in
care La probele efectuate s-a constatat ca sistemul functioneaza complet si
corespunzator. , desi aceasta obligatie nu exista in contract ca atributie a Operatorul;
conform contractului la CAPITOLUL 12. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC,
paragraful 12.7 Masuri de control al traficului Autoritatea Contractanta va mentine pe
toata perioada Contractului, un sistem de management al traficului,... , sistem care
trebuie creat de Autoritatea Contractanta si care nu intra in atributiile Operatorului.

la data prezentei Operatorul are realizata cerinta Directia Generala Infrastructura


si Lucrari Publice, solicitata prin adresa 43094/15.04.2015.
Toate referirile la:
- sa initieze implementarea unui sistem de management de flota;
- montare si functionare a sistemului de monitorizare a flotei;
sunt in sarcina Autoritatii Contractante care va mentine pe toata perioada Contractului, un
sistem de management al traficului.

D.E.C. nr. 253/20.08.2015


Intocmit ec. Mioara Lica Dep. Exploatare Comercial
Ing. Mihaela Potop Serviciul Tehnic
in 5 exemplare originale: 1 ex. Transurb; 1 ex. Primar; 1 ex. Administrator Public PMG; 1 ex. Directia Generala Buget Finante PMG; 1 ex.
Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice PMG

13