Sunteți pe pagina 1din 10

LEGE nr.

224 din 24 iulie 2015


pentru modificarea i completarea Legii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr.
241/2006
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015
Data Intrarii in vigoare: 02 August 2015
-------------------------------------------------------------------------

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


ART. I
Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 85 din 8 februarie 2013, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 3, dup litera v) se introduc dousprezece noi litere, literele w), x), y), z),
aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) i ah), cu urmtorul cuprins:
"w) gestionarea n sistem regional a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, respectiv administrarea
i exploatarea sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare aferente serviciului n
interesul comun al unitilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaii de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, prin
intermediul unui operator regional;
x) operator/operator regional al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare operatorul regional definit conform art. 2 lit. g) i h) din Legea nr. 51/2006, republicat, cu
completrile ulterioare, care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul n aria de
operare stabilit prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
y) master plan judeean/zonal pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare document de politici publice care stabilete strategia de furnizare/prestare i dezvoltare a
serviciului, planul de investiii pe termen scurt, mediu i lung privind nfiinarea, dezvoltarea,
modernizarea i reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare dintr-un jude/dintr-o zon.
Master planul judeean/zonal este aprobat de consiliul judeean/consiliile judeene/Consiliul
General al Municipiului Bucureti, dup caz.
Master planul judeean/zonal se coreleaz cu strategiile locale ale serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare;
z) strategie local a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare - document de politici
publice adoptat la nivelul unei uniti administrativ-teritoriale prin care se stabilesc
obiectivele i modul de furnizare/prestare i dezvoltare a serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare, detaliat prin programe de investiii multianuale de reabilitare, extindere i
modernizare a sistemelor de ap i de canalizare existente, precum i obiectivele nfiinrii de
noi sisteme la nivelul unitii administrativ-teritoriale, corelat cu prevederile master planului
judeean/zonal pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare elaborat cu respectarea
prevederilor planului urbanistic general;
aa) strategia asociaiei de dezvoltare intercomunitar privind serviciul de alimentare cu ap
i de canalizare - document de politici publice elaborat i aprobat de asociaia de dezvoltare

intercomunitar n numele unitilor administrativ-teritoriale pe care le reprezint, pentru


dezvoltarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din aria de operare curent sau
posibil a operatorului regional cruia asociaia de dezvoltare intercomunitar i-a delegat
gestiunea serviciului n baza contractului de delegare a gestiunii.
Strategia asociaiei de dezvoltare intercomunitar este elaborat n conformitate cu master
planul judeean/zonal i conine planul de investiii i lista investiiilor prioritare;
ab) arie de operare - arie geografic ce cuprinde unitatea/unitile administrativ-teritoriale
membr/membre a/ale unei asociaii de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate
serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, n care operatorul/operatorul regional primete
dreptul de a furniza/presta serviciul de alimentare cu ap i de canalizare;
ac) aglomerare uman - zon n care populaia i/sau activitile economice sunt suficient
de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate i dirijarea lor spre o staie de
epurare sau spre un punct final de evacuare, calculat n locuitori echivaleni, care poate
cuprinde mai multe uniti administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, n corelare cu
prevederile din master planul judeean/zonal pentru serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare;
ad) pre - contravaloarea apei potabile furnizate utilizatorilor, raportat la unitatea de
msur;
ae) tarif - contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportat la unitatea
de msur;
af) pre/tarif unic - preul/tariful stabilit la nivelul unei arii de operare, calculat pe baza
regulilor din Metodologia de analiz cost-beneficiu pentru investiiile n infrastructura de ap
i de canalizare finanate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat i/sau din fonduri
nerambursabile, care s acopere costurile de operare ulterior finalizrii investiiei i o parte
din costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, innd cont de nivelul acceptat al ratei de
suportabilitate, calculat n condiiile legii;
ag) strategia de tarifare - strategia aplicat pentru finanarea serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare care are la baz preul/tariful unic i care asigur acoperirea costurilor de
operare i a costurilor de investiii;
ah) operator economic - furnizor/prestator de servicii de alimentare cu ap i de canalizare,
care exploateaz un sistem privat."
2. La articolul 7 alineatul (1), dup litera c) se introduce o nou liter, litera c^1), cu
urmtorul cuprins:
"c^1) solidaritatea utilizatorilor reflectat n strategia tarifar;"
3. La articolul 11, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Consiliile locale sau asociaiile de dezvoltare intercomunitar cu obiect de
activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, dup caz, i stabilesc propriile
strategii ale serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, corelate cu master planurile
judeene/zonale, innd seama de planurile de urbanism i amenajare a teritoriului, programele
de dezvoltare economico-social a unitii administrativ-teritoriale, precum i cu
angajamentele asumate de Romnia n domeniul proteciei mediului."
4. La articolul 11, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
urmtorul cuprins:
"(1^1) Consiliul local/consiliile judeene/Consiliul General al Municipiului Bucureti i
stabilesc master planuri judeene/zonale pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare,
corelate cu planurile de urbanism i amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare
economico-social a unitii administrativ-teritoriale, precum i cu angajamentele asumate de

Romnia n domeniul proteciei mediului."


5. La articolul 11, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) n vederea asigurrii continuitii serviciului i funcionrii sistemului de alimentare cu
ap i de canalizare n condiii de siguran i la parametrii cerui prin normele i prescripiile
tehnice, autoritile administraiei publice locale, respectiv asociaiile de dezvoltare
intercomunitar au responsabilitatea planificrii i urmririi execuiei lucrrilor de investiii,
n corelare cu propriile strategii ale serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i
planurile de urbanism general. n acest scop vor ntocmi programe de investiii multianuale de
reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de ap i de canalizare existente, precum i
de nfiinare de noi sisteme la nivelul unitii administrativ-teritoriale bazate pe planificarea
multianual a investiiilor i inndu-se seama de etapele procesului bugetar, n conformitate
cu reglementrile legale, corelate cu planurile de investiii din master planurile
judeene/zonale."
6. La articolul 11, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul
cuprins:
"(4) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar avnd ca obiect de activitate serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare elaboreaz i aprob propriile strategii doar pentru aria de
competen a unitilor administrativ-teritoriale membre, chiar atunci cnd judeul este
membru al asociaiei, fr a afecta serviciul de alimentare cu ap i de canalizare al acelor
uniti administrativ-teritoriale din jude care nu sunt membre ale asociaiei, ns lund n
considerare master planul judeean/zonal privind acest serviciu, pentru a asigura coerena
dezvoltrii serviciului i a investiiilor n infrastructura aferent serviciului."
7. La articolul 12 alineatul (1), literele a), d) i i) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i a
programelor multianuale de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor existente,
precum i a programelor de nfiinare a unor noi sisteme de alimentare cu ap i de canalizare,
n condiiile legii;
............................................................
d) asocierea cu alte uniti administrativ-teritoriale n vederea gestionrii n sistem regional
a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, respectiv nfiinrii i exploatrii n comun
a sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare i pentru realizarea investiiilor n
infrastructura aferent acestora, inclusiv prin accesarea fondurilor publice alocate programelor
de investiii aflate n derulare;
............................................................
i) aprobarea preurilor i tarifelor pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, cu
respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preurilor/tarifelor n vigoare,
elaborat de A.N.R.S.C., n cazul n care finanarea proiectelor de investiii n infrastructura
de ap se realizeaz prin fonduri publice acordate de la bugetul local i/sau din alte surse
dect cele de la bugetul de stat i/sau din fonduri nerambursabile;"
8. La articolul 12 alineatul (1), dup litera k) se introduc dou noi litere, literele l) i m), cu
urmtorul cuprins:
"l) elaborarea i aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare, n cazul n care finanarea proiectelor de investiii n infrastructura de ap se
asigur, integral sau n parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat i/sau din
fonduri nerambursabile;
m) stabilirea de msuri de protecie social pentru plata serviciului de alimentare cu ap i

de canalizare i acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele din


locuinele/gospodriile populaiei la care este depit rata de suportabilitate, n condiiile
legii."
9. La articolul 15 alineatul (2), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"b) ncadrarea profitului operatorului n limitele minime i maxime negociate i modul de
utilizare a Fondului de ntreinere, nlocuire i dezvoltare (Fondul IID) n condiiile legii;"
10. La articolul 19, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Gestiunea direct se realizeaz numai prin intermediul unor operatori de drept public
aa cum sunt definii la art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 51/2006, republicat, cu
completrile ulterioare."
11. La articolul 26, alineatul (4) se abrog.
12. La articolul 27, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Dreptul de trecere pentru utiliti asupra terenurilor afectate de lucrrile de execuie,
reabilitare, ntreinere i exploatare a sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare se
exercit pe toat durata existenei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de
proprietate, astfel:
a) cu titlu gratuit, n cazul terenurilor aparinnd proprietii publice sau private a statului
sau a unitilor administrativ-teritoriale;
b) cu just despgubire, n cazul terenurilor aparinnd unor persoane fizice sau juridice de
drept privat afectate de execuia noilor lucrri de investiii."
13. La articolul 27, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
urmtorul cuprins:
"(2^1) n cazul n care n timpul lucrrilor de intervenie pentru retehnologizri, reparaii,
revizii, nlturare avarii se produc pagube, operatorii au obligaia s plteasc aceste
despgubiri n condiiile legii. Cuantumul despgubirilor se stabilete prin acordul prilor
sau, n cazul n care prile nu se neleg, prin hotrre judectoreasc."
14. La articolul 27, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
urmtorul cuprins:
"(5) Operatorii regionali/Operatorii care i desfoar activitatea n mai multe localiti
nfiineaz sedii secundare n localitile unde deservesc mai mult de 30.000 de locuitori."
15. La articolul 28, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare i persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe
cheltuiala lor, branamente proprii de ap potabil, n amonte de contorul de branament al
condominiului. Noiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei n instalaii,
dinspre operator spre utilizator."
16. La articolul 28, dup alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu
urmtorul cuprins:
"(4) Branamentele proprii de ap se execut de ctre utilizatorii individuali n condiiile
legii i ale avizului de branare emis de operator. Realizarea de branamente proprii de ap n
imobilele de tip condominiu fr avizul operatorului atrage rspunderea contravenional,
administrativ sau penal, dup caz, att pentru utilizator, ct i pentru executantul lucrrii.

(5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu
care i-au realizat branamente proprii de ap se face la instalaiile interioare comune de
canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul s restricioneze exercitarea folosinei de ctre
ceilali coproprietari a instalaiilor comune de canalizare.
(6) n condominiile n care instalaia interioar de distribuie a apei calde este realizat n
sistem vertical, consumul de ap rece pentru apa cald de consum nregistrat de contorul de
energie termic de la branament se factureaz ctre asociaie i se repartizeaz de ctre
administrator pe fiecare proprietate, conform reglementrilor legale n vigoare.
(7) Branamentul propriu pn la contor, inclusiv contorul, se pred cu titlu gratuit
autoritii administraiei publice locale. Recepia i preluarea branamentului ca mijloc fix se
realizeaz de ctre autoritatea administraiei publice locale conform legislaiei n vigoare.
Contorul de branament propriu se amplaseaz n punctul de delimitare a instalaiilor din
punctul de vedere al proprietii, care reprezint i locul n care se realizeaz efectiv
furnizarea serviciului de ctre utilizatorul individual. Darea n funciune a branamentului
propriu de ap se face dup ncheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului n nume
propriu, n conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C."
17. La articolul 31, dup alineatul (1) se introduc opt noi alineate, alineatele (1^1)-(1^8), cu
urmtorul cuprins:
"(1^1) n vederea trecerii la ncheierea contractelor individuale, contractul de
furnizare/prestare a serviciului ncheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea
acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotrrea adunrii
generale a asociaiei luat cu unanimitate de voturi, i dup achitarea la zi a tuturor debitelor
datorate ctre operator.
(1^2) n condominiile cu sistem de distribuie vertical a apei reci/calde este admis
ncheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului dac sunt ndeplinite
cumulativ urmtoarele condiii:
a) n toate locurile de consum al apei reci i al apei calde din proprietatea individual se
monteaz, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de ap cu citire la distan care sunt
utilizate ca aparate de msur a consumului individual i se verific metrologic la scaden;
b) n toate proprietile individuale din condominiu se monteaz, cu avizul operatorului,
acelai tip de contor;
c) certificatele metrologice emise de productor/laboratorul autorizat metrologic pentru
contoarele de ap cu citire la distan montate n toate proprietile individuale se predau
operatorului.
(1^3) n condominiile cu sistem de distribuie orizontal a apei reci este admis ncheierea
de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) contorul de ap aferent proprietii individuale este utilizat ca aparat de msur a
consumului individual i se verific metrologic la scaden, pe cheltuiala utilizatorului;
b) n condominiile n care apa cald este distribuit n sistem vertical, pe lng condiiile de
la lit. a), utilizatorii trebuie s mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de ap cu
citire la distan n toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individual; n toate
proprietile individuale din condominiu se monteaz, cu avizul operatorului, acelai tip de
contor care este utilizat ca aparat de msur a consumului individual de ap cald i se
verific metrologic la scaden;
c) certificatele metrologice emise de productor/laboratorul autorizat metrologic pentru
contoarele de ap aferente proprietilor individuale i, dup caz, pentru contoarele de ap
cald cu citire la distan montate n proprietile individuale se predau operatorului.
(1^4) Indiferent de sistemul de distribuie a apei n condominiu, contractarea individual a

furnizrii/prestrii serviciului cu utilizatorii din condominiu se face n punctul de delimitare


dintre reeaua public i instalaia interioar a condominiului, respectiv contorul montat la
branamentul condominiului, pentru alimentarea cu ap, i cminul de racord, pentru
preluarea la canalizare.
(1^5) Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din
condominiu se ncheie cu operatorul, iar contractul ncheiat cu asociaia de proprietari/locatari
nceteaz de drept numai dup achitarea la zi de ctre utilizatorul colectiv a tuturor debitelor
datorate operatorului.
(1^6) Principalele obligaii ale operatorului n raport cu utilizatorii din condominiu n cazul
ncheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a) s asigure la branamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;
b) s repartizeze pe fiecare unitate imobiliar consumul de ap nregistrat de contorul
montat la branamentul condominiului; diferena dintre consumul nregistrat de contorul de
branament i suma consumurilor individuale se repartizeaz egal pe unitate imobiliar i se
factureaz individual;
c) s emit lunar factur fiecrui utilizator; factura va cuprinde i o rubric cu termenele de
scaden ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie s asigure, pe cheltuiala sa,
verificarea periodic metrologic;
d) s factureze n sistem paual utilizatorii care nu asigur montarea contoarelor de ap n
toate locurile de consum aferente proprietii individuale sau care nu verific metrologic
contoarele la termenul de scaden ori nu nlocuiesc toate contoarele respinse metrologic;
e) s nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu n caz de neplat a
facturilor individuale.
(1^7) Principalele obligaii ale utilizatorilor din condominiu n cazul ncheierii de contracte
individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a) s suporte proporional cu cota-parte indiviz cheltuielile de administrare, ntreinere i
reparare a instalaiilor comune de alimentare cu ap i de canalizare din condominiu;
b) s plteasc pn la termenul de scaden facturile individuale emise de operator;
c) s suporte cheltuielile de montare, verificare periodic metrologic i nlocuire a
contoarelor de ap aferente proprietii individuale;
d) s nlocuiasc contoarele de ap cu citire la distan numai cu contoare de acelai tip i
s comunice operatorului, n termen de cel mult 48 de ore, seria i indexul contorului nou
mpreun cu seria i indexul contorului nlocuit;
e) s permit accesul operatorului pe proprietatea lor, n cazul suspiciunii de fraud, pentru
verificarea integritii contoarelor i a funcionrii instalaiilor interioare de ap, n termen de
cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sanciunea facturrii n sistem paual n 5 zile de la
notificarea scris; utilizatorul individual nu este exceptat i de la aplicarea altor sanciuni
prevzute de lege n cazul n care se constat violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau
robinetelor sau orice alte aciuni care pot denatura corectitudinea consumului nregistrat de
contor.
(1^8) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se ncheie cu utilizatorii
din imobilele de tip condominiu se elaboreaz de ctre operator, prin corelarea obligaiilor
prevzute la alin. (1^6) i (1^7) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C.
Contractul va cuprinde i clauze referitoare la modalitatea de determinare i plat a cantitilor
de ape uzate i meteorice, dup caz."
18. La articolul 31, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Operatorii pot solicita ncheierea de convenii individuale n baza metodologiei de
repartizare i facturare individual a consumului de ap nregistrat la branamentul
condominiului, elaborate i aprobate de autoritatea administraiei publice locale, iar

utilizatorii pot solicita, n nume propriu, ncheierea de contracte de furnizare/prestare cu


operatorii."
19. La articolul 31, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu
urmtorul cuprins:
"(5^1) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de
alimentare cu ap, au obligaia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau
nou-nfiinate, dac acetia nu dein staii de epurare avansat care respect condiiile de
descrcare a apelor epurate n mediul natural."
20. La articolul 31, dup alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu
urmtorul cuprins:
"(7^1) Factura individual pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare constituie
titlu executoriu."
21. La articolul 31, dup alineatul (10) se introduc dou noi alineate, alineatele (11) i (12),
cu urmtorul cuprins:
"(11) n cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuia vertical la distribuia
orizontal a apei n condominiu se face cu acordul scris al tuturor deintorilor cu orice titlu ai
spaiilor din cadrul condominiului i pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotrrea adunrii
generale a asociaiei luat cu unanimitate de voturi, n baza unei documentaii tehnicoeconomice ntocmite n conformitate cu prevederile legale n vigoare i a autorizaiei de
construire eliberate de autoritatea administraiei publice locale.
(12) Trecerea la distribuia orizontal a apei n condominiu se face integral, pentru toate
spaiile cu destinaie de locuin i/sau alt destinaie, fiind interzis repartizarea consumului
n ambele sisteme de distribuie."
22. La articolul 32, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
urmtorul cuprins:
"(2^1) Reluarea furnizrii/prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare ctre
utilizator se face dup achitarea sumelor facturate de operator conform prevederilor din
contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C."
23. La articolul 32, alineatul (4) se abrog.
24. La articolul 32, dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, alineatele (5) i (6), cu
urmtorul cuprins:
"(5) Asociaia de proprietari/locatari, n calitate de cedent, poate cesiona ctre operatori, n
calitate de cesionari, n vederea recuperrii, debitele utilizatorilor din imobilele de tip
condominiu cu o vechime mai mare de 60 de zile, n cazul n care valoarea debitelor
reprezint cel mult 15% din valoarea lunar a facturii aferente fiecrui branament.
Recuperarea acestor debite urmeaz a fi efectuat de ctre operatori, inclusiv prin acionarea
utilizatorilor, n calitate de debitori cedai, n instanele judectoreti/de executare.
(6) Operatorii/Operatorii regionali nu au dreptul s sisteze furnizarea/prestarea serviciului
de alimentare cu ap i canalizare n imobilele de tip condominiu dac sunt ndeplinite
condiiile prevzute la alin. (5)."
25. La articolul 35, dup alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu
urmtorul cuprins:
"(1^1) n cazul n care proiectele de investiii n sistemele de alimentare cu ap i de

canalizare se dezvolt prin fonduri publice asigurate, integral sau n parte, de la bugetul de stat
i/sau din fonduri nerambursabile, finanarea serviciului se face prin aplicarea de ctre
operator a preului/tarifului unic i a strategiei tarifare, care se fundamenteaz n conformitate
cu Metodologia de analiz cost-beneficiu pentru investiiile n infrastructura de ap, aprobat
prin hotrre a Guvernului.
(1^2) Strategia tarifar se elaboreaz de ctre unitatea administrativ-teritorial/asociaia de
dezvoltare intercomunitar pentru o perioad de minimum 5 ani, se actualizeaz ori de cte ori
este necesar i se aprob prin hotrre a autoritii deliberative a unitii administrativteritoriale sau, dup caz, prin hotrre a fiecrei uniti administrativ-teritoriale membre a
asociaiei de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap
i de canalizare. Strategia tarifar constituie condiie de finanare a proiectelor de investiii n
infrastructura de ap realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat i/sau din
fonduri nerambursabile.
(1^3) Stabilirea nivelului preului/tarifului unic se aprob, cu avizul A.N.R.S.C., prin
hotrre a autoritii deliberative a unitii administrativ-teritoriale sau, dup caz, cu
respectarea mandatului ncredinat, prin hotrre a adunrii generale a asociaiei de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare. Dup
stabilire, ajustrile ulterioare ale preului/tarifului unic se aprob de ctre A.N.R.S.C. n
conformitate cu strategia de tarifare i cu formulele prevzute n contractul de delegare a
gestiunii i/sau n contractele de cofinanare, anexe la contractul de delegare."
26. La articolul 35, alineatul (2), partea introductiv a alineatului (5) i alineatul (6) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Preurile i tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se
stabilesc, se ajusteaz i se modific pe baza fielor de fundamentare pe elemente de cheltuieli
ntocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. i aprobate prin ordin al
preedintelui acesteia.
...............................................................
(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preurilor i tarifelor pentru serviciile de alimentare
cu ap i de canalizare care se furnizeaz/presteaz prin intermediul unei infrastructuri publice
care se dezvolt/extinde din alte surse de finanare dect cele menionate la alin. (1^1) se
aprob prin hotrri ale autoritilor deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale sau,
dup caz, cu respectarea mandatului ncredinat, prin hotrri ale adunrilor generale ale
asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu
ap i de canalizare, n baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. i cu condiia
respectrii urmtoarelor cerine:
...............................................................
(6) Preurile/Tarifele operatorilor/operatorilor economici care produc i/sau transport ap
ntr-un sistem de alimentare i o livreaz n alt sistem de alimentare se vor determina n baza
elementelor de cheltuieli aferente acestor activiti, cu defalcarea preurilor/tarifelor de
producere i transport."
27. La articolul 35, dup alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu
urmtorul cuprins:
"(6^1) Tarifele operatorilor/operatorilor economici care preiau apele uzate de la
operatorii/operatorii economici care presteaz servicii de canalizare n alte arii de operare se
vor determina n baza elementelor de cheltuieli aferente activitilor de transport i epurare
ape uzate."
28. La articolul 35, alineatele (7) i (8) se modific i vor avea urmtorul cuprins:

"(7) Dispoziiile alin. (6) i (6^1) se aplic i operatorilor ale cror preuri/tarife se
determin n baza unor reguli sau formule stabilite n contractul de delegare sau prin hotrre
a Guvernului. Dup stabilirea preurilor/tarifelor, ajustrile ulterioare se vor efectua conform
regulilor sau formulelor prevzute n contractele de delegare sau n hotrrile Guvernului.
(8) Preurile/Tarifele prevzute la alin. (6), (6^1) i (7) se aprob de autoritatea de
reglementare competent."
29. La articolul 36, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) n cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea preurilor i tarifelor se poate face
i pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii
serviciului ntre autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, ntre asociaiile de
dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare i operator i avizate de A.N.R.S.C. n acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli
sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustrii propuse
de operator, dup caz, conform competenelor prevzute la art. 35 alin. (1^3)."
30. La articolul 39 alineatul (4), dup litera f) se introduce o noua liter, litera g), cu
urmtorul cuprins:
"g) refuzul operatorului de a ncheia, n condiiile prezentei legi, contracte de
furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu.'
31. La articolul 39, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu
urmtorul cuprins:
"(4^1) Constituie contravenie nerespectarea de ctre utilizatori a prevederilor art. 31 alin.
(5^1) i se sancioneaz cu amend de la 2.000 lei la 4.000 lei."
32. La articolul 39, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(5) Consiliile locale, consiliile judeene i, dup caz, Consiliul General al Municipiului
Bucureti vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, i alte fapte dect cele prevzute la alin. (3), (4) i
(4^1) care constituie contravenii n domeniul serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare."
33. La articolul 40, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
urmtorul cuprins:
"(1^1) Constatarea contraveniei i aplicarea sanciunii prevzute la art. 39 alin. (4^1) se fac
de ctre personalul mputernicit al Grzii Naionale de Mediu."
ART. II
n termen de un an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, autoritile administraiei
publice locale vor proceda, n conformitate cu dispoziiile art. 19 alin. (2) din Legea
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006, republicat, cu modificrile i
completrile aduse prin prezenta lege, la reorganizarea compartimentelor funcionale fr
personalitate juridic, organizate n structura aparatului de specialitate a primarului sau, dup
caz, a preedintelui consiliului judeean, n servicii publice de interes local cu personalitate
juridic organizate n subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeene, dup caz.
ART. III
(1) Metodologia de analiz cost-beneficiu pentru investiiile n infrastructura de ap,
prevzut la art. 35 alin. (1^1) din Legea nr. 241/2006, republicat, cu modificrile i

completrile aduse prin prezenta lege, se aprob prin hotrre a Guvernului, la iniiativa
Ministerului Fondurilor Europene.
(2) n termen de un an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii,
Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, Ministerul Finanelor Publice i
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice vor elabora norme metodologice
privind acordarea ajutoarelor sociale prevzute la art. 12 alin. (1) lit. m) din Legea nr.
241/2006, republicat, cu modificrile i completrile aduse prin prezenta lege.
ART. IV
Obiectivele de investiii, aflate n curs de execuie la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
n domeniul alimentrii cu ap i de canalizare, finanate din fonduri de la bugetul de stat, se
finalizeaz n baza prevederilor legale n vigoare la data nceperii acestora.
ART. V
Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006, republicat, cu
modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i
ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
VALERIU-TEFAN ZGONEA
PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 24 iulie 2015.
Nr. 224.
-----