Sunteți pe pagina 1din 4

Procesul de nursing

Def: - prin procesul de nursing, asist. medical evalueaza starea de sanatate a


pacientului, identifica diagnosticele relevante, planifica interventiile de nursing
corespunzatoare, colaboreaza cu alti specialisti din domeniul sanatatii,
implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele;
- rolul nursei: promovarea, mentinerea, restabilirea sanatatii, precum si
ingrijirea paliativa;
- scopul procesului de nursing: oferire de ingrijire individualizata, holistica si
de calitate atat pe cat si familia acestuia.
Etapele procesului de nursing:
I.Aprecierea initiala;
II.Analiza situatiei si stabilirea diag. de nursing;
III.Planificarea
IV.Implementarea
V.Evaluarea
I.Aprecierea:
1.colectarea de datelor:
a) tipuri de date: - date subiective: oferite de pacient, care nu pot fi verificate =
simptome.
- date obiective: date observabile, masurabile, palpabile = semne
(care pot fi verificate).
b) nurse de informatii: - pacientul constient si cooperant;
- familia;
- F.O., varsta, ocupatia, istoricul medical, rezultatele exam. de
laborator;
- alti membrii ai echipei medicale;
- literatura de specialitate.
c) metode de obtinere a datelor:
observatia: - atentia voluntara si dirijata;
- presupune cunostinte teoretice.
Metode de observatie: - obs. sistematica: intentionata si organizata ;
- obs. participativa: observatorul este in relatie directa cu
persoana observata (interviul).
Observatia poate fi: - nemijlocita= cu ajutorul simturilor (vaz, miros, auz, pipait)
- mijlocita= cu ajutorul unor instrumente (tensiometru,
termometru)
interviul: structurat;
semistructurat;
nestructurat.
exam. fizica: cantarirea pac., masurarea semnelor vitale, obs.
tegumentelor si mucoaselor.
Tehnici de examaminare: inspectia, palparea, percutia si auscultatia.

II. Analiza situatiei si stabilirea diagnosticelor


Etape: 1.regruparea datelor;
2.analizarea datelor;
3.emiterea unor ipoteze de diag.
1. Regruparea datelor din:
documentele existente: F.O., biletul de trimitere, de transfer sau scrisoarea
de recomandare.
informatiile culese in timpul interviului.
examenul clinic.
2. Analizarea datelor:
caracteristici determinante majore (esentiale) = semne clinice, parametrii
fiziologici;
caracteristici determinante minore = date de ordin perceptiv, de
sentimente.
3. Emiterea unor ipoteze de diagnostic:
Stabilirea diag. de nursing: P E S
P= problema titlul diag.de nursing;
E= etiologie factorii de legatura;
S= semne manifestari de dependenta.
III.Planificarea:
1. stabilirea momentului planificarii;
2. stabilirea prioritatilor de ingrijire;
3. identificarea obiectivelor/ rezultatelor obtinute;
4. selectarea interventiilor de nursing;
5. scrierea planului de nursing.
1.Stabilirea momentului planificarii:
a) planificarea initiala: cand pac. intra pt. prima data in unitatea de ingrijire; dupa
aprecierea initiala a starii de sanatate se concepe un plan de ingrijire pt.
probleme actuale ale pac.
b) planificarea continua: se schimba sau se adauga interventii in fiecare zi, in
functie de problemele pac.; se reevalueaza planul initial;
c) planificarea finala (la externare): activitati si indrumari necesare pac. pt
ingrijirea la domiciliu.
2.Stabilirea prioritatilor de ingrijire:
a) probleme care pun in pericol imediatt viata pac.;
b)limitele de timp= resursele umane si materialele avute la indemna;
c) teoriile, modelele= standard de comparatie pentru ierarhizarea problemelor.
3.Identificarea obiectivelor/ rezultatelor obtinute:
- raspunsul asteptat dupa oferirea ingrijirilor;
- sa fie centrat pe pacient;
- sa fie concis si explicit;
- sa reflecte acordul mutual intre asist. si pacient;
- sa fie observabil si masurabil;
- sa fie realist (sa reflecte capacitatile si limitele pac.);
- sa fie limitat in timp.
Obiective:

cognitive (memorie, intelegere, aplicare, analiza, sinteza)


verbe folosite: defineste, descrie, identifica, listeaza, enunta, da exemple,
diferentiaza, modifica, relationeaza, arata, organizeaza, planifica,
compara.
psihomotorii (perceptie, determinare, adaptare, originalitate)
- verbe folosite: efectueaza, demonstreaza, foloseste,aplica, localizeaza,
urmareste, executa.
afective (atitudini, convingeri, valori, sentimentele pacientului).
4. Selectarea interventiilor de nursing = actiuni efectuate de nursa pt.
prevenirea, mentinerea, recuperarea pac.
Reguli pt. selectarea interventiilor de nursing:
cunoasterea teoriilor de nursing si a metodelor moderne utilizate in
practica nursingului;
identificarea unui numar cat mai mare de interventii posibile;
stabilirea interventiilor de nursing adecvate in functie de obiective si de
etiologie;
standardele de practicare a nursingului trebuie sa stea la baza evaluarii
calitatii interventiilor de nursing selectati:
- oferirea unui mediu sigur si terapeutic;
- includerea unor metode de invatare (daca e cazul);
- utilizarea resurselor materiale, umane, de mediu si timp in mod adecvat.
5. Scrierea planului de nursing : Diag.de nursing + obiectivele pac. + interventii
Tipuri de planuri de nursing:

planuri de ingrijire construite individual = sunt dezvoltate de la 0 pt,


fiecare pac.;
planuri de nursing standardizate = au format stabilit si sunt folosite ca ghid
pt implementarea interventiilor pt diag. de nursing comune;
planuri de ingrijire Kardex = versiuni mai mici si mai compacte ale unui
plan de ingrijire detaliat din fisa pac.; fac parte din closarul Kardex care
include descrierea starii de sanatate a pac., indicatiile med. cu privire la
tratament si abilitatea pac. de a reflecta activitatile zilnice; sunt singurele
planuri scrise in creion.
planuri de ingrijire pt.elevi/ studenti = sunt mai detaliate. In prima parte
cuprind sumarizarea datelor colectate de la pac. si din alte surse, iar in
partea a doua cuprind planul de ingrijire propriu-zis cu 5 coloane (diag. de
nursing, obiectivele, lista cu interv., motivarea interv., evaluarea.

V.Implementarea
- in implementarea planului de nursing sunt folosite 3 tipuri de actiuni:
independente, dependente si
1. Pregatirea implementarii:
- familiarizarea cu planul de cunostinte;
- identificarea cunostintelor si aptitudinilor necesare pt. implementarea planului;

- pregatirea pac. prin oferirea de informatii despre plan;


- pregatirea spatiului (microclimat, materiale, echipament).
2. Implementarea propriu-zisa: aplicarea in practica a interventiilor.
Implementarea eficienta presupune:
- abilitati intelectuale: gandirea critica, capacitati de a lua rapid decizii,
creativitate;
- abilitati interpersonale: comunicare, ascultare activa, educarea pac., oferirea de
sprijin, raportarea orala si scrisa despre starea pac.;
- abilitati tehnice: efectuarea procedurilor de nursing, a tehnicilor de investigare
si supraveghere;
- colectarea datelor in timpul implementarii pt. a identifica schimbarile din starea
fizica, psihica si spirituala a pac.;
- inregistrarea progreselor realizate de pac.
V. Evaluarea
- identificarea realizarii complete, partiale sau deloc a obiectivelor propuse;
- daca obiectivele sunt neindeplinite sau indeplinite partial se revizuie planul de
ingrijire.