Sunteți pe pagina 1din 2

Operaia

Denumirea

Recepie

Lapte
integral

Filtrare

Lapte
recepiona
t
Lapte
filtrat
Lapte
smntnit
Lapte
normalizat

Normalizare

Pasteurizare

Materiale intrate
Simbo Cantitate
l
a

U.M.

Denumirea

Lapte
recepiona
t
Lapte
filtrat
Impuriti
Lapte
normalizat

Li

20580

kg/z
i

Lr

20580

kg/z
i

LS

20271,3
0
2340,24

LN

22611,54

LF

kg/z
i
kg/z
i
kg/z
i

Materiale ieite
Simbo Cantitate
l
a
Lr

LF

i
LN

Lapte
pasteurizat

LP

p1

Pregtire
pentru
nchegare

nchegarea
laptelui

Lapte
pasteurizat

CaCl 2

22272,3
7
22,17

CL

0,44

LP

CaCl2
Culturi
lactice
Lapte cu
adaosuri

LA

Enzim
coagulant
Prelucrarea
coagulului

EC

Lapte
nchegat

22294,9
8

kg/z
i
kg/z
i
kg/z
i
kg/z
i

0,24

kg/z
i

22295,2
2

kg/z
i

Pierderi
Lapte cu
adaosuri

LA

Lapte
nchegat

Lapte
coagulat
Zer

LC

Pierderi
Cedarizarea
caului
Tierea
caului
Splarea
caului

Lapte
coagulat

LC

Ca
cedarizat
Ca tiat
Ap de
splare

Cc

Ct

H 2O

7357,42

4414,45
4412,25
51,31

kg/z
i
kg/z
i
kg/z
i

Ca
cedarizat
Zer
Pierderi
Ca tiat
Pierderi
Ca splat
Ap cu
reziduuri

kg/z
i

20271,3
0
308,70
22611,54

kg/z
i

22272,3
7
339,17
22294,9
8

kg/z
i
kg/z
i
kg/z
i

22295,2
2

kg/z
i

7357,42

kg/z
i
kg/z
i
kg/z
i
kg/z
i

p2

Cc

4414,45

zer
p3
Ct
p4
Csp

20580

14491,8
9
445,90

zer

H 2O

U.M.

2207,23
735,74
4412,25
2,21
3090,12
713,50

kg/z
i

kg/z
i
kg/z
i

Srarea
caului
Formare
brnzei
Presarea
brnzei
Zvntarea i
prematurare
a brnzei
Ambalarea
i
etichetarea
brnzei
Maturarea
brnzei
Depozitarea
brnzei

Ca splat
Sare
Ca srat

Brnz
format
Brnz
presat
Brnz
zvntat

Brnz
ambalat
Brnz
maturat

Csp

3090,12

Cs

7,48
2942,75

Bf

2869,19

NaCl

Bp

Bz

Ba

Bm

2151,89

2108,85

2077,22

2046,06

kg/z
i
kg/z
i

Reziduuri
Ca srat
Pierderi
Brnz
format
Pierderi
Brnz
presat
Zer
Brnz
zvntat
Pierderi
Brnz
ambalat
Pierderi
Brnz
maturat
Pierderi
Brnz
depozitat
Pierderi

r
Cs

p5
Bf

p6
Bp

zer
Bz

662,17
2942,75
154,85
2869,19
73,57
2151,89
717,30
2108,85

Ba

43,04
2077,22

p8

31,63

Bm

2046,06

p7

Bd

31,16
2035,83

p10

10,23

p9

kg/z
i
kg/z
i