Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect la Mecanisme

Dumitru Ion
Grupa 1167,An -III

Cuprins

1.Tema de
proiect

2.Analiza structurala a
mecanismului
3.Calculul vitezelor pentru 12 pozitii echidistante ale
elementului conducator(rezolvare grafo-analitica) incepand cu
1=0
4.Calculul acceleratiilor pentru6 pozitii echidistante ale
elementului conducator (rezolvare grafo-analitica) incepand cu
1=0
5.Determinarea fortei de echilibrare Fe si a momentului de
echilibrare Me prin metoda parghiei lui Jukovski pentru 6 pozitii
echidistante ale elementului conducator incepand cu 1=0

Calculul momentului motor din conditia Lm=Lr pentru un ciclu


cinematic c=2 ..
Anexe grafice..
Bibliografie

TEMA:Se considera mecanismul:

Date:
1.Elementele geometrice: OA=0.1m; AB=0.7m;
DE=0.4m;
Ye=0.25m;
Xe=0.7m;
Centrele de masa C1,C2,C4,C5, se gasesc la jumatatea
elementelor cinematice;
2.Masele elementelor cinematice: m1=2.5 kg;
m2=8.5kg; m3=1.5kg; m4=4.5kg; m5=4kg;
3.Momentele de inertie masice: Jc1=0.02 kg * m2 ; Jc2=0.7
kg * m2; Jc4=0.14 kg * m2; Jc5=0.05 kg * m2 ;Jc3 se
neglijeaza

4.Rezistentele tehnologice Fru


Fru (dr)=300[N]

=3000[N]; Fru(st)=0.1*

(dr)

5.Viteza unghiulara a elementului conducator:


1=24[rad/s];
6.1

[0o,360o].

1.Analiza structurala a mecanismului


Pentru realizarea schemei structurale a mecanismului se efectueaza
reprezentarea la scara pentru mecanismul din tema data.S-a ales scara Kl=1/150
[m/mm] astfel ca:
OA=0.1:1/150=15 [mm]
AB=0.7:1/150=105 [mm]
CD=0.6:1/150=90 [mm]
DE=0.40:1/150=60 [mm]
Xe=0.7:1/150=105 [mm]
Ye=0.25:1/150=37.5 [mm]
Se analizeaza desmodromia mecanismului conform ecuatiei:
M3=3*n-2*C5-C4=3*7-2*10-0=1.
Mecanismul este desmodrom.

Analiza structurala a mecanismului la o pozitie oarecare =30

Pe baza schemei cinematice se dezvolta schema structurala de forma:

Pe baza analizei structurale rezulta:


Diada 4-5
Diada 2-3
1-0
Mecanismul este de clasa a II-a,ordin 2.
Metoda de determinare a coordonatelor fiecarui punct de pe mecanism se
rezolva grafo-analitic,pentru 12 pozitii de reprezentare,incepand de la unghiul
=0.

2.Calculul vitezelor pentru 12 pozitii


echidistante ale elementului

conducator(rezolvare grafo-analitica)
incepand cu 1=0

In partea de calcul a vitezelor se vor efectua calculele si reprezentarea


grafica a vitezelor principalelor puncte(centre geometrice ale articulatiilor si
centrele de masa) precum si vitezele unghiulare absolute ale elementelor
cinematice.
Calculul se va face pentru 12 pozitii ale elementului conducator.
Se alege scara de lucru pentru epura de viteze,Kv.Pentru mecanismul din
tema de proiect data ,aceasta va fi Kv=1/20[m/s/mm].Pentru rezolvarea
vitezelor grafo-analitic se va folosii ecuatia lui Euler combinata cu teorema
asemanarii.

In continuare se vor prezenta ecuatiile Euler folosite pentru pozitia oarecare a


mecanismului in functionare,acestea aplicandu-se in toate cele 12 pozitii din
tema de proiect prezentata.

VA

VA=1*OA ;

OA

V B = V A + V BA

;-- 1
V BA

AB
;

V B (X-X)
V C = V C 2
V

= V

= V

se determina prin asemanare (in epura (ac)=(cd))

+ V

cd

; V

cd

CD ;

+ V

EO

; V

EO

EO
;

Se va construi epura de viteze ,alegandu-se un pol de


viteze fix Pv,ca in exemplul de mai jos.

Tabel de viteze unghiulare:

4.Calculul acceleratiilor pentru 6 pozitii


echidistante ale elementului
conducator (rezolvare grafo-analitica)
incepand cu 1=0
Ecuatiile pentru determinarea acceleratiilor sunt:

aA= 1O1A , a A O1 A , A -O1


aB =

aB
+

n
)+
aBA

n
)= 2 2AB ,
a BA

a BA(t)
AB

aBA(t)

AB
, B -A

, ab (x-x)

AC= ac2 (prin asemanare in epura de acceleratii)


aD =

aE
+

(n)
aED
+

(t)
aED

aED(n)= 4 4ED , BD , E-B


(t)

a ED
BD

Se alege scara de lucru Ka=1/1[m/s*s/mm].Se alege un pol de


acceleratii ,Pa de la care vor origina toate acceleratiile punctelor principale ale
mecanismului.Pentru determinarea acceleratiilor unghiulare , se va tine cont de
formulele:

2=aBA(t)/AB
4=aDC(t)/CD
5=aDE(t)/ED

Acceleratiile tangentiale se determina din desen ,prin


masurare directa,tinandu-se cont de scara luata.

5.Determinarea fortei de echilibrare Fe


si a momentului de echilibrare Me prin
metoda parghiei lui Jukovski pentru 6
pozitii echidistante ale elementului
conducator incepand cu 1=0
Se vor calcula fortele de inertie Fi si cuplurile de inertie Mij
,dezvoltate in centrele de masa ale elementelor cinematice.
Momentele de inertie se calculeaza dupa relatia:
Mij=-Jc(j) c(j)
In formulele prezentate mai sus indicii reprezinta:
m-masa elementului cinematic
ac-acceleratia centrului de masa a elementului cinematic
specific

Jc-momentul de inertie masic in raport cu central de masa al


elementului cinematic
c-acceleratia unghiulara absoluta a elementului cinematic

In tabelele prezentate mai jos sunt calculate conform


relatiilor prezentate mai sus tabelele de valori pentru fortele de
inertie si momentele de inertie specifice fiecarui element in
parte ,pentru 6 pozitii ale mecanismului.
Pentru determinarea fortei de echilibrare Fe se prezinta
epura Jukowski.Aceasta este reprezentarea epurei de viteza
rotita cu 90 in sens anti-orar pentru tema data.Se vor
reprezenta in epura Jukowski toate categoriile de forte,prin
translatarea lor in varful vitezelor absolute ale fiecarui punct de
aplicatie al fortelor pe mecanism.
Momentele de inertie transformate incarcate in epura
Jukowski se vor calcula dupa relatia:
Mi*=Mi(j)i/Kv
Mai jos este prezentat tabelul de valori pentru momentele de inertie
transformate ,calculate pentru 6 pozitii ale mecanismului din tema data.
Masele elementelor cinematice sunt:
m(1)=2.5kg ;m(2)=8.5kg ;m(3)=1.5 Kg;m(4)=4.5 kg;m(5)=4kg
Fi=-m(i)a(c(i))
|Fi|=|m(i)ac(c(i))|

Mij=-Jc(j)* c(j)
| Mi(j)|=|Jc(j)* c(j)|

Mi*=Mi(j)i/Kv

Pentru determinarea fortei de echilibrare se va folosii relatia:


Fe=-(Fi*hi+Mi*)/he

5.Calculul
momentului
motor
din
conditia
Lm=Lr
pentru
un
ciclu
cinematic c=2
Pentru calcularea momentului motor se va calcula modulul
momentului redus in functie de fortele de rezistenta
tehnologice specific celor 12 pozitii ale mecanismului din tema
data.

Formula de calcul:
|Mred|* 1=|Q3t(dr,st)*Vd|+|Q7t(dr,st)*Vg

Se alege scara de reprezentare Km=8[mm/Nm] si se


traseaza graficul Mred.Pentru ciclul cinematic =2 se va alege
scara K=2/120[rad/mm].H reprezinta distanta de la polul momentelor reduse
la graphic si este egala cu 50mm.
Mm=(Km*K*MN*H)/ 1
Mm=

(65.28 . 8 .
2

. 50)
60

= 217.6

Bibliografie

1. Badoiu Dorin-Analiza structurala si cinematic a mecanismelor ,editura


Tehnica 2001
2. Manualul inginerului mecanic, Volumul I, Materiale, rezistenta
materialelor, teoria mecanismelor si a masinilor, Gh. Buzdugan, Al.
Selesteanu

3. Mecanisme Analiza Structurala Prof. univ. dr. ing. Simona-Mariana


CREU Editura SITECH CRAIOVA,2010