Sunteți pe pagina 1din 185

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

MINISTERUL COMUNICAIILOR I SOCIETII INFORMAIONALE

Programul Operaional Sectorial


Creterea Competitivitii Economice 2007-2013

GHIDUL SOLICITANTULUI

Axa III Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectoarele privat i public


Domeniul Major de Intervenie 3 - Susinerea e-economiei
Operaiunea 1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate i alte aplicaii electronice
pentru afaceri

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

CUPRINS
1. Cadrul general..............................................................................................................4
2. Documente strategice.......................................................................................................6
3. Legislaie...........................................................................................................................7
4. Circuitul proiectului.........................................................................................................9
5. Solicitani eligibili...........................................................................................................10
5.1. Eligibilitatea solicitantului........................................................................................10
5.2. Eligibilitatea proiectului............................................................................................14
5.3. Domenii de activitate neeligibile...............................................................................14
6. Activiti eligibile.............................................................................................................15
7. Categorii de cheltuieli....................................................................................................15
7.1. Cheltuieli eligibile.....................................................................................................16
7.2. Cheltuieli neeligibile.................................................................................................17
7.3. Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor................................17
8. Modul de finanare al proiectului.................................................................................19
8.1 Forma de finanare a proiectului...............................................................................19
8.2 Rata maxim de cofinanare:......................................................................................19
8.3 Mrimea finanrii acordate.......................................................................................20
8.4. Acordarea prefinanrii..................................................................................................20
9. Modaliti de completare i transmitere a aplicaiei...............................................21
9.1. Completarea Cererii de Finanare.................................................................................21
10. Evaluarea i selecia proiectelor..................................................................................24
10.1. Verificarea criteriilor de transmitere.......................................................................25
10.2. Verificarea administrativ i a eligibilitii.............................................................25
10.4. Selecia proiectelor..................................................................................................27
11. Contractarea.................................................................................................................29
11.1 Semnarea contractului..............................................................................................29
11.2. Modificarea contractului de finanare.....................................................................30
12. Implementarea.............................................................................................................32
12.1 Achiziii...................................................................................................................32
12.2 Rambursarea cheltuielilor........................................................................................33
13. Monitorizare i control................................................................................................36
15. Informare i publicitate...............................................................................................39
15.
Greeli frecvente.....................................................................................................40
16.
Informaii suplimentare............................................................................................41
Anexa nr.1 Formularul Cererii de Finanare.....................................................................42
Anexa nr. 2 Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM-urilor...........63
Anexa nr. 3 Calculul pentru ntreprinderi partenere sau legate.........................................65
Anexa nr. 4 - Declaraie de eligibilitate pentru IMM-uri.....................................................74
Anexa nr. 5 Declaraie de angajament...............................................................................77
Anexa nr. 6 Planul de afaceri............................................................................................79
Anexa nr. 7 - Grila de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii................96
Anexa nr. 8 Grila de evaluare tehnico-economic..........................................................101
Anexa nr. 9 Matricea logic a proiectului.......................................................................106
Anexa nr. 10 - Model Curriculum Vitae.............................................................................110
2

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 11 Declaraie privind eligibilitatea societii n vederea acordrii ajutorului de


minimis.............................................................................................................................112
Anexa nr. 12 - OPIS LA FORMULARUL CERERII DE FINANARE..........................113
Anexa nr. 13 Glosar de termeni.......................................................................................114
Anexa nr. 14 - CONTRACTUL DE FINANARE...........................................................120
ANEXA I
MSURILE DE MONITORIZARE I CONTROL.................................142
ANEXA II MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE......................................145
ANEXA III MODELUL CERERII DE RAMBURSARE.................................................150
ANEXA IV RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI.........................................162
ANEXA VI NORME INTERNE DE ACHIZIII..............................................................169
ANEXA VII
MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTIIEI...182
ANEXA VIII NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE PSTRARE AL
DOCUMENTELOR I AL EVIDENEI CONTABILE LEGATE DE PROIECT.........184
ANEXA IX MODELUL CERERII DE PREFINANARE...............................................186
ANEXA X MPUTERNICIRE I SPECIMEN DE SEMNTUR A PERSOANEI
RESPONSABILE CU OPERAIUNILE FINANCIARE.................................................188
Anexa nr. 15 - Lista codurilor CAEN excluse de la finantare............................................189

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

1. Cadrul general
Scopul acestui ghid este acela de a oferi informaii i asisten solicitanilor pentru
accesarea de fonduri nerambursabile n cadrul Programului Operaional Sectorial
Creterea competitivitii economice 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritar 3
Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor (TIC) pentru sectoarele privat i public,
Domeniul Major de Intervenie 3 - Susinerea e-economiei, Operaiunea 1 Sprijin
pentru sisteme TIC integrate i alte aplicaii electronice pentru afaceri.
Ghidul detaliaz criteriile specifice care trebuie ndeplinite de potenialii beneficiari
i proiectele acestora, regulile de finanare, circuitul proiectului, modalitatea de selecie a
proiectelor, procesul de contractare i implementare, precum i drepturile i obligaiile
beneficiarilor.
Intervenia fondurilor structurale pentru domeniul TIC este fundamentat n
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 (POS
CCE).
Obiectivul general al POS CCE este creterea productivitii ntreprinderilor
romneti, cu asigurarea principiilor dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor fa de
productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel nct Romnia s ating, pn n anul
2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitii Uniunii Europene.
Autoritatea de Management (AM) desemnat pentru administrarea POS CCE, 2007-2013
este Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri.
Axele prioritare din cadrul POS CCE
-

Axa Prioritar 1: Un sistem inovativ de producie

Axa Prioritar 2: Creterea competitivitii prin cercetare, dezvoltare tehnologic

i inovare;
-

Axa Prioritar 3: Tehnologia informaiei i comunicaiilor (TIC) pentru

sectoarele privat i public;


-

Axa Prioritar 4: Cresterea eficientei energetice i a securitatii furnizarii, in

contextul combaterii schimbarilor climatice


-

Axa Prioritar 5: Asistena tehnic

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Axa prioritar 3 Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectoarele


privat i public sprijin competitivitatea economic i valorificarea potenialului TIC.
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale (OIPSI)
din cadrul Ministerului Comunicaiilor i Societii Informaionale (MCSI) este
responsabil pentru implementarea acestei axe prioritare, care cuprinde 3 domenii majore de
intervenie.
-

Domeniul Major de Intervenie 3.1 (DMI 3.1) Susinerea utilizrii TIC

Domeniul Major de Intervenie 3.2 (DMI 3.2) Dezvoltarea i creterea eficienei


serviciilor publice electronice moderne

Domeniul Major de Intervenie 3.3 (DMI 3.3) Dezvoltarea e-economiei

Cel de-al treilea domeniu major de intervenie (Susinerea e-economiei) are


urmtoarele obiective specifice:
- creterea eficienei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza
unui sistem informatic;
- introducerea de sisteme TIC moderne ce ncurajeaza inovarea i/sau ofer sprijin
pentru mbuntirea deciziilor managementului;
- dezvoltarea comerului electronic i ncurajarea intrrii IMM-lor pe piaa
internaional;
- extinderea utilizrii aplicaiilor de instruire on-line;

Acest domeniu major de intervenie este format din dou operaiuni, descrise mai
jos:
Operaiunea 1: Sprijin pentru sisteme TIC integrate i alte aplicaii electronice pentru
afaceri face obiectul prezentului ghid
Operaiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comer electronic i a altor
soluii on-line pentru afaceri

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Scopul principal al acestei operaiuni const n creterea eficienei firmelor prin


reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme
TIC moderne ce ncurajeaz inovarea i ofer sprijin pentru deciziile managementului.
n cadrul acestei operaiuni se pot finana proiecte care conin una sau mai multe
dintre urmtoarele activiti:
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning
Planificarea Resurselor ntreprinderii);
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaii cu clienii (CRM
Customer Relationship Management Managementul Relaiilor cu Clienii);
- Implementarea de soluii software pentru design i/sau producie, pentru
imbuntirea managementului ciclului de via al produselor;
- Implementarea sistemelor informatice de analiz economic i suport decizional
(business intelligence systems) i a altor aplicaii electronice pentru managementul
afacerii.

Cererea de propuneri de proiecte


Perioada de nregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprins ntre
...........
Alocarea financiar aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte este de
milioane lei, din care aproximativ mil. lei FEDR i .. mil. lei de la
bugetul de stat.
Prezenta cerere de proiecte este de tip depunere cu termen limit, evaluare
continu. Procesul de evaluare i selecie a proiectelor se va realiza n mod continuu,
imediat dup primirea aplicaiilor la sediul MCSI. Acordarea finanrii se face pe baza
deciziei Comitetului de Selecie, n limita acoperirii alocrii financiare planificate pentru
prezentul apel.

2. Documente strategice
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS
CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007. Acest document este
6

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

publicat la adresele de Internet: www.minind.ro (la Seciunea Fonduri Structurale /


Autoritatea de Management pentru POS CCE), www.mcsi.ro (la Seciunea Fonduri
Structurale / Informaii Utile) i http://www.fonduri.mcsi.ro/.

3. Legislaie
a) privind regulile de eligibilitate
-

Hotrrea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a

cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale cu


modificrile i completrile ulterioare;
-

Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 724/2008 pentru aprobarea

cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul operaiunilor 3.3.1. i 3.3.2. finanate prin Axa
Prioritar 3 a POS CCE;
-

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i

utilizarea acestora pentru obiectivul convergen.


-

Ordinul nr. 2548 al ministrului finanelor publice privind prefinaarea acordat

beneficiarilor de proiecte finanate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG


a Guvernului nr. 64/2009
-

Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 2229/2008 pentru aprobarea

schemei Ajutor pentru investiii realizate de IMM-uri n vederea dezvoltrii e-economiei;


-

Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 2159/2008 pentru aprobarea

schemei Ajutor pentru sprijinirea ntreprinderilor mici i mijlocii prin acordarea de


servicii de consultan i instruire specializat pentru implementarea proiectelor de
investiii n domeniul e-economiei;
-

Legea 365/2002 privind comerul electronic, cu modificrile i completrile

ulterioare;
-

Legea 260/2007 privind nregistrarea operaiunilor comerciale realizate prin

mijloace electronice.
b) privind egalitatea de anse
7

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Ordonana Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea i

sancionarea tuturor formelor de discriminare, republicat

n Monitorul Oficial al

Romniei nr. 99 din 8 februarie 2007;


-

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de anse i de tratament ntre

femei i brbai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 150 din 1 martie 2007.
c) privind alte reglementri naionale
- Ordonana Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul i recuperarea
fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate
necorespunztor, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei nr. 622 din 30 august 2003;
- Hotrrea Guvernului nr. 1306 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i
recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate
necorespunztor;
- Hotrrea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituional de
coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificrile i completrile
ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 364 din 13 mai 2008;
- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n
exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i
sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 279 din 21 aprilie 2003
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i
completrile ulterioare i Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, cu
modificrile i completrile ulterioare
-

Hotrrea Guvernului nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri de

accelerare a implementarii instrumentelor structurale


8

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

d) privind reglementrile UE
- Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie
2006 privind FEDR i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 cu modificrile si
completrile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor
dispoziii generale privind FEDR, FSE i FC i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1260/1999, cu modificrile si completrile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 dec 2006 de stabilire a normelor de
punere n aplicare

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a

anumitor dispoziii generale privind FEDR, FSE i FC i a Regulamentului (CE) nr.


1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind FEDR cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Regulamentului Consiliului nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunitilor Europene.
e) privind reglementrile UE despre ajutorul de stat
- Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 26 octombrie 2006 de aplicare a
articolelor 87 i 88 din Tratatul CE la ajutoarele naionale regionale pentru investii;
-

Regulamentul nr. 1998/2006 al Comisiei Europene (CE) din 15 decembrie 2006

privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratat cu privire la ajutorul de minimis publicat n


Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12.2006.

4. Circuitul proiectului

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Verificarea
administrativ
i a
eligibilitii

Organismul
Intermediar

Cerere

Beneficiar

finanare

Comitet de
monitorizare
Evaluarea
tehnic
i financiar

Autoritatea de
Management

List proiecte
selectate

Organismul
Intermediar

Evaluarea i
selecia proiectelor

Plat

ncheiere contract
de finanare
U.E.

Unitatea de
Plat AM

Plat

Autoritatea
Certificare/Plat

Cerere de
rambursare

certificat

Autoritatea de
Management

autorizat

Cerere de
r
ambursare
verificat

Organismul
Intermediar

Implementare
Beneficiar
Cerere de
rambursare

5. Solicitani eligibili
Cererea de finanare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanare) completat de
ctre solicitant, face obiectul verificrii eligibilitii solicitantului i a proiectului, pe baza
criteriilor enumerate n continuare i incluse n grila de verificare administrativ i a
eligibilitii, prevzut n anexa la prezentul Ghid.
5.1. Eligibilitatea solicitantului
Solicitantul eligibil n sensul prezentului ghid, reprezint entitatea care ndeplinete
urmtoarele criterii:
1. Tipul solicitantului eligibil
IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Solicitantul, pentru a fi eligibil, trebuie s ndeplineasc urmtoarele:
- Solicitantul este nregistrat la Registrul Comerului ca societate comercial i
opereaz pe teritoriul Romniei;

10

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

- Solicitantul este microntreprindere, ntreprindere mic sau mijlocie, definit


astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Solicitantul este direct responsabil de pregtirea, managementul i implementarea
proiectului i nu acioneaz ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanat.
- Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv
fonduri UE, n ultimele 36 de luni, sau nu deruleaz proiecte finanate n prezent, parial
sau n totalitate, din alte surse publice, pentru acelai tip de activiti, n cadrul unor
proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare. n acest caz,
finanarea nu va fi acordat sau, dac acest lucru este descoperit pe parcursul
implementrii, finanarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
- Solicitantul nu se afl n dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul
pentru recuperarea i restructurarea firmelor aflate n dificultate (Jurnalul Oficial (CE) nr.
C244/01.10.20041;
- Solicitantul nu are obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul obligaiilor
datorate n ultimele 12 luni; obligaiile de plat nu depesc 1/6 din totalul obligaiilor
datorate n ultimul semestru.
- Solicitantul nu a beneficiat n ultimii doi ani fiscali i n anul n curs de ajutor de
minimis care, cumulat cu suma pe care o solicit, s depeasc echivalentul n lei a
200.000 Euro. n cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, cuantumul
maxim al ajutorului de minimis care poate fi acordat beneficiarului pe o perioad de trei
ani fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul n lei). Aceste plafoane se aplic indiferent de
forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmrit i indiferent dac ajutorul a fost
obinut din surse naionale sau comunitare;
-

Solicitantul

nregistreaz

profit

din

exploatare

ultimul

exerciiu

financiar ncheiat;
- Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a
unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenei sau
1

O ntreprindere este considerat ca fiind n dificultate, n principiu i indiferent de mrimea ei, n urmtoarele
mprejurri:
a) n cazul unei societi cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de jumtate din
capitalul social i mai mult de un sfert din capital s-a pierdut n ultimele 12 luni; sau
b)
n cazul unei societi n care cel puin o parte dintre asociai sunt inui nelimitat pentru datoriile
ntreprinderii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din capitalul propriu, aa cum reiese din evidenele contabile
ale societii i mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut n cursul ultimelor 12 luni; sau pentru ntreprinderile de
orice form juridic, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile pentru a fi supuse unei proceduri prevzute de
legislaia privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului.

11

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Comisiei

Europene

acest

ordin/decizie

nu

fost

deja

executat/executat2 sau, n cazul n care a facut obiectul unei astfel de


decizii, aceasta a fost deja executat i creana integral recuperat;
- Solicitantul nu se afl n situaia de insolven sau lichidare, afacerea sa nu este
condus de un administrator judiciar, nu are restricii asupra activitilor sale, iar acestea nu
sunt puse la dispoziia creditorilor;
- Reprezentantul legal nu a suferit condamnri definitive din cauza unei conduite
profesionale ndreptate mpotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce are
for de res judicata (ex. mpotriva creia nu se poate face recurs) n ultimele 36 de luni;
- Reprezentantul legal nu a comis n conduita lui profesional greeli grave,
demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate dovedi;
- Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru
fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n
detrimentul intereselor financiare ale Comunitii Europene;
- Reprezentantul legal nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului
datorit nerespectarii obligaiilor contractuale n urma altei proceduri de achiziie sau n
urma unei proceduri de acordare a unei finanri nerambursabile, din bugetul comunitar;
- Reprezentantul legal nu se afl n una din situaiile incompatibile cu acordarea
finanrii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;
- Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese 3 (definit conform
Legii 161/2003);
- Solicitantul nu este vinovat de inducerea grav n eroare a Organismului
Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaii incorecte n cursul participrii la cererea
de propuneri de proiecte sau nefurnizarea informaiilor solicitate4;
- Solicitantul nu desfoar i nici nu va desfura pe perioada implementrii
proiectului activiti ntr-unul din domeniile/sectoarele excluse

n situaia n care solicitantul a fcut obiectul unui ordin al unei instane judectoreti din Romnia, emis pn la 1
ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat i acest ordin a fost executat (sumele respective au fost pltite),
Solicitantul va anexa decizia Consiliului Concurenei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instanei
judectoreti i dovada efecturii plii.
n cazul n care solicitantul a fcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise dup 1 ianuarie 2007 pentru
recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executat (provizoriu sau definitiv), solicitantul va prezenta o
copie a deciziei Comisiei Europene i dovada efecturii plii
3
4

Conduce la respingerea imediat, indiferent de etapa n care se afl proiectul


Conduce la respingerea imediat, indiferent de etapa n care se afl proiectul

12

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

- Solicitantul nu desfoar i nici nu va desfura pe perioada implementrii


proiectului activiti n domeniul pornografiei i al jocurilor de noroc, precum i cele care
contravin bunelor moravuri, ordinii publice i/sau prevederilor legale n vigoare.
Atenie! Cerinele de mai sus vor face obiectul Declaraiei de eligibilitate care va fi
completat de solicitant i se va anexa la Cererea de finanare.
Atenie! innd cont c asistena financiar nerambursabil se calculeaz ncepnd cu
data semnrii contractului, la data semnrii Contractului de Finanare va trebui s
transmitei Certificatele de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul de stat i
bugetul local la zi (n cazul n care proiectul se implementeaz n mai multe locaii, este
necesar s ne transmitei Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la
bugetul local pentru fiecare locaie).
De asemenea, solicitantul trebuie s se angajeze la urmtoarele:
s furnizeze contribuia proprie ce i revine din costurile eligibile aferente
proiectului
s finaneze toate costurile neeligibile care i revin, aferente proiectului
s finaneze toate cheltuielile pn la rambursarea sumelor pe care le va solicita
s nu ncerce s obin informaii confideniale legate de structura proiectelor
depuse sau s influeneze personalul implicat n evaluarea i selecia proiectului5
s menin proprietatea proiectului (s nu l gajeze, s nu l nchirieze) i natura
activitii pentru care s-a acordat finanarea, pe o perioad de cel puin 36 de luni
dup data finalizrii proiectului i s asigure exploatarea i mentenana n aceast
perioad
s asigure folosina echipamentelor i aplicaiilor pentru scopul declarat n proiect
s asigure capacitatea operaional i administrativ necesare pentru a implementa
proiectul (resurse umane suficiente i resurse materiale necesare);

Conduce la respingerea imediat, indiferent de etapa n care se afl proiectul

13

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

5.2. Eligibilitatea proiectului


Un proiect este eligibil dac scopul i obiectivele acestuia sunt n conformitate cu
obiectivele specifice ale Axei prioritare III i domeniului major de intervenie 1 Susinerea
utilizrii tehnologiei informaiei i comunicaiilor i respect urmtoarele prevederi:
- scopul proiectului este conform cu scopul acestei operaiuni
- proiectul conine activitile eligibile obligatorii pentru operaiunea 3.3.1 - conform
prezentului ghid;
- perioada maxim de implementare a unui proiect este de 24 luni de la semnarea
contractului de finanare;
- valoarea finanrii solicitate, precum i rata de co-finanare se ncadreaz n limitele
specificate n prezentul ghid;
- proiectul se implementeaz pe teritoriul Romniei;
- proiectul respecta principiul neutralitii tehnologice (nu se favorizeaz o anumit
marc, soluie tehnologic, hardware sau software);
Atenie! Pentru respectarea neutralitii tehnologice, este necesar ca n cadrul
proiectului transmis s nu facei referire la productori sau mrci ale echipamentelor i
aplicaiilor software necesare pentru implementarea acestuia.
- proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind egalitatea de anse,
dezvoltarea durabil, ajutorul de stat, regulamentele privind achiziiile, informarea i
publicitatea;
5.3. Domenii de activitate neeligibile
Prin operaiunea 3.3.1. Sprijin pentru sisteme TIC integrate i alte aplicaii electronice
pentru afaceri nu se acord finanare IMM-urilor care desfoar pe perioada
implementrii proiectului activiti corespunztoare codurilor CAEN prevzute n anexa
aferent din prezentul ghid.
De asemenea, nu se acord sprijin financiar pentru:

14

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

susinerea financiar a activitilor de export ctre tere ri sau ctre State Membre,
legat direct de cantitile exportate, de crearea i funcionarea unei reele de distribuie sau
pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
utilizarea cu precdere a produselor naionale n detrimentul produselor importate;
achiziionarea de echipamente de transport pentru sectorul transport;
proiectele ai cror beneficiari desfoar activiti n domeniul pornografiei, jocurilor de
noroc, care dein pagini web care conin acte sau materiale cu caracter obscen, definite
conform Legii 196/2003 cu modificrile i completrile ulterioare sau care au activiti
comerciale cu produse cu caracter erotic.
NOT: Lista complet a documentelor ce trebuie anexate la Cererea de finanare se
gsete la punctul 5.1 din Anexa 1 Cererea de finanare

6. Activiti eligibile
Achiziionarea de aplicaii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de
consultan i training specializat necesare pentru:
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning
Planificarea Resurselor ntreprinderii);
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaii cu clienii (CRM Customer
Relationship Management);
- Implementarea de soluii software pentru design i/sau producie, pentru -mbuntirea
managementului ciclului de via al produselor;
- Implementarea sistemelor informatice de analiz economic i suport decizional
(business intelligence systems) i a altor aplicaii electronice pentru managementul
afacerii.

7. Categorii de cheltuieli
Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos i sunt cele aprobate prin
Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 724/2008 pentru aprobarea cheltuielilor
eligibile efectuate n cadrul operaiunilor 3.3.1. i 3.3.2. finanate prin Axa Prioritar 3 a
POS CCE; ele vor fi luate n considerare de ctre solicitant n vederea elaborrii devizului
15

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

estimativ al proiectului. Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica att n faza de evaluare a


proiectului ct i n perioada de implementare a proiectului, pe baza cererii de rambursare a
cheltuielilor efectuate i a documentelor justificative de efectuare a plilor (ex: facturi).
7.1. Cheltuieli eligibile
Cheltuieli pentru servicii de consultan care nu constituie o activitate permanent sau
periodic (exclus consultan fiscal, juridic):
-

servicii de consultan pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic,


studiilor de pia, alte studii necesare pentru pregtirea proiectului;

servicii de consultan n domeniul managementului de proiect i cheltuieli necesare n


procesul de achiziii.

Cheltuieli pentru achiziionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale


de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de reea, echipamente periferice etc.)
necesare pentru funcionarea aplicaiei informatice.
Cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe, care nu intr n
categoria de mai sus, necesare pentru funcionarea aplicaiei informatice.
Cheltuieli pentru achiziionarea de

aplicaii informatice, licene, brevete, mrci,

know-how:
-

cheltuieli pentru achiziionarea licentelor software necesare implementrii proiectului,


inclusiv baze de date i soluii de securitate;

cheltuieli totale pentru achiziionarea de aplicaii informatice parte a proiectului pentru realizarea crora poate fi necesar parcurgerea urmtoarelor etape: analiza
necesitilor, dezvoltarea aplicaiei, implementarea i testarea aplicaiei.

Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesional:


-

cheltuieli legate de formarea profesional a personalului care va utiliza produsele


software implementate;

cheltuieli legate de formarea profesional a personalului care va asigura mentenana


soluiei dac acesta este angajat al beneficiarului.
16

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Cheltuieli cu servicii de auditare final a proiectului, n conformitate cu prevederile pct.


13.2 din prezentul document.
Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, n conformitate cu punctul 15 din
prezentul document.
7.2. Cheltuieli neeligibile
Cheltuielile care nu se regsesc la 7.1 nu sunt eligibile. n mod special, nu sunt
eligibile:
-

taxa pe valoarea adugat, taxa de timbru verde, precum i orice alte taxe;

dobnda i alte comisioane aferente creditelor;

achiziia de echipamente second-hand;

amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat;

costurile pentru operarea investiiei;

sumele rezultate din diferenele de curs valutar;

costuri de amortizare;

contribuia n natur;

cheltuieli de leasing.

7.3.

Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor

O cheltuial efectuat de beneficiar poate fi considerat eligibil n cadrul POS


CCE dac ndeplinete cumulativ urmtoarele criterii, conform art. 2 al HG nr. 759/2007:
1) este efectiv pltit dup data intrrii n vigoare a contractului de finanare semnat
ntre beneficiar i OIPSI;
2) prin excepie de la punctul 1), n cadrul prezentei operaiuni Sprijin pentru
sisteme TIC integrate i alte aplicaii electronice pentru afaceri , cheltuielile privind
elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, a studiilor de pia i cheltuielile pentru
pregtirea documentaiei necesar n procesul de achiziii sunt considerate eligibile i dac
sunt realizate n perioada cuprins ntre data intrrii n vigoare a schemei de ajutor de stat
de minimis i data semnrii contractului de finanare ncheiat ntre beneficiar i OIPSI, cu
condiia s fie strict legate de realizarea proiectului. Schema de ajutor de stat de minimis va

17

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Comunicaiilor i Societii


Informaionale, dup apariia sa n Monitorul Oficial.
3) este nsoit de facturi, ordine de plat, etc. n conformitate cu prevederile
legislaiei naionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalent, pe
baza crora cheltuielile s poat fi auditate i identificate;
4) este n conformitate cu prevederile Contractului de finanare ncheiat de
beneficiar cu Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale, n calitate de
Organism Intermediar, cu respectarea art. 54 alin. (5) i art. 60 din Regulamentul
Consiliului nr. 1083/2006;
5) este conform cu prevederile legislaiei naionale i comunitare
6) se ncadreaz n lista categoriilor de cheltuieli eligibile prezentate anterior;
7) este n legtur direct cu activitile propuse n proiect i este necesar pentru
realizarea proiectului.
Pentru corecta ncadrare a cheltuielilor proiectului trebuie s avei n vedere urmtoarele
aspecte:

18

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

8. Modul de finanare al proiectului


8.1 Forma de finanare a proiectului
Ajutorul se acord sub form de granturi nerambursabile si se bazeaz pe urmatoarele
scheme:
- schema de ajutor de stat regional pentru investiii;
- schema de ajutor de minimis.

8.2 Rata maxim de cofinanare6:

Tip de cheltuial

Rata de co-finanare n funcie

% din

de zona n care se

valoarea

implementeaz proiectul
Bucureti i judeul Celelalte

eligibil a

Tip de
ntreprindere

Ilfov
Ajutor

Micro
Mic

de stat
regional

judee

60%

70%
Minim

Investiii
Mijlocie

pentru

proiectului

50%

60%

75%

investiii
Instruire,
consultan,
Ajutor
de
minimis

Micro

management
de proiect,

70%

Mic

audit,
informare i

Mijlocie

Maxim
25%
(pentru
informare
i
publicitate,
maxim
15%)

publicitate
Observaie: Pentru sectorul transporturi, indiferent de mrimea IMM-ului, rata de cofinanare pentru capitolul de investiii va fi de 40% pentru Bucureti i judeul Ilfov i de
50% pentru celelalte judee.
6

Calculat ca raport intre valoarea finanrii acordate i valoarea totala a costurilor eligibile, pentru fiecare
categorie de cheltuieli

19

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

8.3 Mrimea finanrii acordate


Valoarea maxim a finanrii acordate: 1.000.000 LEI
Valoarea minim a finanrii acordate: 35.000 LEI
8.4. Acordarea prefinanrii
Prefinanarea reprezint sumele transferate din instrumente structurale ctre
beneficiari, n stadiul iniial, pentru susinerea nceperii derulrii proiectelor i/sau pe
parcursul implementrii acestora, n condiiile prevzute n contractul de finanare ncheiat
ntre beneficiar i Organismul Intermediar responsabil, n vederea asigurrii derulrii
corespunztoare a proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale.
Solicitantul are posibilitatea de a opta prin cererea de finanare pentru prefinanarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului. Valoarea total a prefinanrii este n procent de
maximum 35% din valoarea finanrii nerambursabile prevzut n contractul de finanare
ncheiat ntre OIPSI i beneficiar. Pre-finanarea se acord, conform prevederilor
contractului de finanare, acelor beneficiari care au optat pentru aceast facilitate. Opiunea
final, valoarea prefinanrii i graficul de rambursare se definitiveaz la semnarea
contractului de finanare. Beneficiarul poate opta pentru cuantumul procentului de
prefinanare de maximum 35% din valoarea finanrii nerambursabile, iar aceast opiune
se va face o singur dat, la ncheierea contractului de finanare cu OIPSI.
n vederea obinerii prefinanrii, beneficiarul are obligaia de a transmite
Organismului Intermediar urmtoarele documente:
-

contractul de achiziie ncheiat ntre beneficiar i un operator economic, care


conine cel puin o cheltuial eligibil

cererea de prefinanare, conform contractului de finanare ncheiat ntre


Organismul Intermediar i beneficiar (n formatul standard solicitat prin contract)

scrisoare de garanie bancar pentru suma aferent prefinanrii solicitate

Suma acordat unui beneficiar sub forma prefinanrii se recupereaz progresiv:


-

Prefinanarea se recupereaz progresiv prin aplicarea unui procent din valoarea


fiecrei Cereri de rambursare intermediare, n funcie de valoarea total a acestora,
pn la recuperarea sa integral.

20

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Recuperarea se efectueaz ncepnd cu prima Cerere de rambursare, astfel nct


suma aferent prefinanrii s se recupereze integral nainte de ultima Cerere de
rambursare; n consecin, prefinanarea nu se poate acorda n cazul contractelor
care prevd mai puin de 2 cereri de rambursare.

Beneficiarul va trebui s restituie prefinanarea dac nu a depus nici o cerere de


rambursare care s justifice achiziia de bunuri, servicii sau execuia de lucrri, n
termen de 6 luni de la data primirii acesteia.

Asigurarea cofinanrii i a cheltuielilor neeligibile


Beneficiarii vor avea obligaia de a asigura:

co-finanarea n cadrul proiectului;

sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile n cadrul proiectului;

sumele necesare pentru finanarea tuturor cheltuielilor pn la rambursarea sumelor


solicitate, astfel nct s se asigure implementarea optim a proiectului

9. Modaliti de completare i transmitere a aplicaiei


9.1. Completarea Cererii de Finanare

Formularul standard al Cererii de finanare este prezentat n Anexa 1 la Ghidul


Solicitantului.
Completarea Cererii de finanare, inclusiv a anexelor (modele standard prevzute
prin prezentul Ghid), se va face conform instruciunilor de completare i va urmri
ntocmai modelul standard.

Atenie! Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor,


anexarea documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc) poate conduce la
respingerea Cererii de finanare pe motiv de neconformitate administrativ.
La cererea de finanare pot fi anexate i alte documente dect cele solicitate prin
prezentul Ghid dac solicitantul le consider utile pentru justificarea i argumentarea
proiectului propus spre finanare.
21

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Transmiterea unei cereri de finanare reprezint un angajament oficial al


solicitantului conform cruia toate detaliile proiectului sunt corecte i reale. Totodat,
reprezint o confirmare a faptului c, dac finanarea se acord, solicitantul se
angajeaz s implementeze proiectul n condiiile descrise n Cererea de finanare i
n concordan cu condiiile stipulate n Contractul de finanare. Prin depunerea
proiectului, solicitantul accept modelul de contract ataat prezentului ghid precum i
termenii i condiiile din prezentul ghid.

Toate aplicaiile trebuie s fie complete i s respecte formularele tip


Cererile de finanare trebuie s fie tehnoredactate n limba romn, utiliznd
urmtorul format: font Times New Roman, dimensiune font 12, spaiere la un rnd i
jumtate. Nu sunt acceptate cereri de finanare completate de mn.
Dosarul Cererii de finanare va cuprinde, n mod obligatoriu, un opis (modelul este
anexat prezentului Ghid). Pagina opis va fi pagina cu numrul 0 a Cererii de finanare.
Dup completarea Cererii de finanare ntr-un exemplar, aceasta se numeroteaz de la
pagina 0 (pagina opis) la pagina n (unde pagina n va reprezenta pagina
coninnd pct. 5 din formularul standard al Cererii de finanare, respectiv certificarea
cererii), n colul din dreapta jos al paginii. Fiecare pagin a Cererii de finanare se
tampileaz i se semneaz de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau de ctre
persoana mputernicit n acest sens de acesta. tampila i semntura din josul fiecrei
pagini trebuie s fie separate de tampila i semntura ce sunt necesare pe o pagin
(exemplu: declaraia de angajament). Numerotarea paginilor va continua de la n+1
pentru anexele ataate cererii de finanare. Numerotarea paginilor se va face cu pixul
sau cu cerneal indelebil. Acest exemplar din cererea de finanare, semnat i tampilat
conform cerinelor, reprezint originalul cererii.
Solicitantul trebuie s lege toate paginile din dosar, astfel nct s nu permit detaarea
i/sau nlocuirea documentelor;
Solicitantul va face 2 (dou) copii simple ale originalului, care se vor depune mpreun
cu originalul
Exemplarul original va avea nscris pe copert meniunea ORIGINAL iar
exemplarele copie vor avea nscris meniunea COPIE .
22

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Fiecare dosar se va introduce ntr-un plic nchis (3 plicuri). Pe plicul n care se afl
originalul se va scrie ORIGINAL, numele proiectului i al solicitantului. Pe plicurile n
care se afl COPIILE se va scrie: COPIE, numele proiectului i al solicitantului.
Aceste 3 plicuri se vor introduce toate ntr-un plic (pachet) nchis. Pe acest plic
(pachet) ce cuprinde ntreaga documentaie se nscriu urmtoarele date:
-

codul apelului de proiecte: POSCCE-A3-O3.3.1.

denumirea instituiei solicitante i adresa ei.

denumirea

OIPSI:

Organismul

Intermediar

pentru

Promovarea

Societii

Informaionale.
-

titlul proiectului i numrul de nregistrare electronic a proiectului.


Pentru acele documente originale care, conform legii, rmn n posesia

solicitantului (ex: bilan contabil vizat de administraia financiar), copiile trebuie s fie
tampilate de solicitant cu meniunea Conform cu originalul i semnate de ctre
reprezentantul legal al solicitantului.

Atenie! La acest apel un beneficiar va putea depune o singur cerere de finanare.

Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte este urmtoarea:


1. Solicitantul va completa i va transmite on-line cererea de finanare, la care va ataa
toate documentele solicitate n prezentul ghid. Toate documentele trebuie s fie n
formatul iniial editabil (.doc, .docx, .pdf sau .xls sau n alt format precizat pe site),
cu excepia celor eliberate de alte autoriti publice i care nu sunt disponibile dect
n format fizic, care vor fi scanate i transmise n format .pdf, la o rezoluie de 300
dpi. Pentru a permite verificarea corectitudinii calculelor, toate tabelele referitoare
la devizul estimativ trebuie s fie neprotejate la editare. Aplicaia software prin
care se va face nregistrarea i transmiterea aplicaiei va fi disponibil pe pagina
web a MCSI - OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro, ncepnd cu ora 9.00 a primei
zile de nregistrare i pn la ora 17.00 a ultimei zile de nregistrare.

23

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Atenie! Pentru a fi posibil nregistrarea online, este necesar ca proiectul s fie


transmis electronic n intervalul de timp menionat, nu doar s se nceap nregistrarea
acestuia.
2. Aplicaia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a
efecturii nregistrrii cu numrul de nregistrare obinut.
3. n termen de maxim 5 zile lucrtoare dup nregistrarea on-line, solicitanii trebuie
s depun dosarul la sediul MCSI cu respectarea detaliilor cuprinse n prezentul
ghid. Indiferent de modalitatea de transmitere (personal, prin pot sau curier),
dosarul trebuie s fie primit i nregistrat la registratura MCSI cel mai trziu n a
cincea zi lucrtoare de la nregistrarea on-line. Rmne n responsabilitatea
solicitantului s se asigure c dosarul se nregistreaz la registratura MCSI n timp
util.
4. Nedepunerea dosarului de solicitare n termenul menionat la pct.3 atrage decderea
solicitantului din dreptul de a utiliza numrul de nregistrare, fiind necesar
renregistrarea n sistem.
Adresa la care se depune proiectul este Ministerul Comunicaiilor i Societii
Informaionale, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale,
Bulevardul Libertii nr. 14, sector 5, Bucureti, Cod 050706, la Registratura Ministerului
n intervalul de timp specificat.
Dac proiectul ndeplinete criteriile de transmitere solicitate, eliminatorii (termen
i modalitate), fiecare proiect va primi un cod unic de nregistrare (SMIS), la care se va
face referire n toat corespondena ulterioar i prin care se poate identifica n mod unic
proiectul.

10. Evaluarea i selecia proiectelor


nregistrarea propunerilor de proiecte se face continuu, de la data lansarii
Cererii de propunerii de proiecte i se ncheie odat cu acoperirea alocrii
financiare planificate pentru operatiunea 3.3.1 din cadrul Axei III, POS CCE, dar nu
mai trziu de .................................... Procesul de evaluare i selecie a proiectelor se va
24

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

realiza n mod continuu, imediat dup primirea aplicaiilor la sediul MCSI.


Acordarea finanrii se face pe baza deciziei Comitetului de Selecie, n limita
acoperirii alocrii financiare planificate pentru prezentul apel.

Procesul de evaluare i selecie a propunerii de proiect se va derula n 4 etape


1. Verificarea criteriilor de transmitere
2. Verificarea administrativ i a eligibilitii
3.

Evaluarea tehnico-economic

4.

Selecia proiectelor

10.1. Verificarea criteriilor de transmitere


Verificarea criteriilor de transmitere a cererii de finanare i anexelor aferente
acesteia

se realizeaz n conformitate cu anexa ce conine grila de verificare a

conformitii administrative i a eligibilitii. Rspunsurile la aceste puncte pot fi Da sau


Nu. Pentru a trece la urmtoarea faz de verificare, proiectul trebuie s rspund cu Da
la toate punctele.
n cazul n care aceste cerinele nu sunt respectate, solicitantul va primi o scrisoare
de respingere. Dosarul proiectului va fi transmis napoi ctre solicitant fr a fi deschis (cu
excepia cazului n care datele nscrise pe plic nu sunt suficiente pentru ncadrarea
corespondenei n apelul de proiecte deschis), nsoit de o scrisoare de respingere.
n cazul n care aplicaia ntrunete criteriile de transmitere solicitate, aceasta va fi
nregistrat n SMIS i i se va transmite solicitantului o scrisoare de notificare de primire a
aplicaiei, prin care i se va comunica codul unic de nregistrare n SMIS.
10.2. Verificarea administrativ i a eligibilitii
Sunt verificate doar proiectele admise n urma verificrii criteriilor de transmitere
Regulile de verificare administrativ i a eligibilitii:
Verificarea aplicaiilor se face n ordinea primirii i ncepe de la data depunerii
propunerii de proiect.
25

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

n cazul n care lipsesc mai mult de trei documente, proiectul se respinge automat,
iar solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin fax sau prin pot (n cazul n
care solicitantul nu furnizeaz un nr. de fax) prin care i se comunic respingerea, cu
precizarea motivelor respingerii. De asemenea, n cazul n care Cererea de Finanare
lipsete, proiectul se respinge automat, iar solicitantului i se trimite o scrisoare de
notificare prin care i se comunic respingerea cu precizarea motivelor respingerii.
Verificarea administrativ i a eligibilitii se realizeaz ncepnd cu punctul 4 din
grila de verificare a conformitii administrativ i a eligibilitii. Punctele 4 i 5 din
aceast gril sunt eliminatorii (dac se rspunde cu NU la oricare dintre aceste puncte,
proiectul este respins automat).
Dac ncepnd de la punctul 6 din grila de verificare administrativ i a eligibilitii
se constat c sunt necesare documente/informaii/clarificri suplimentare fa de cele
depuse, OIPSI va ntocmi o scrisoare de solicitare de documente/clarificri/informaii pe
care ofierul de proiect o va transmite prin fax sau prin pot (n cazul n care n proiect nu
este trecut nici un numr de fax) solicitantului, cu confirmare de primire din partea
solicitantului. Dovada transmiterii scrisorii o reprezint: confirmarea tiprit de faxul
OIPSI dup transmiterea scrisorii prin fax; confirmarea de primire potal, n cazul n care
scrisoarea se transmite prin pot.
Dac n 5 zile lucrtoare de la primirea scrisorii/faxului solicitantul nu rspunde
ntrebrilor, proiectul este respins. Rmne n responsabilitatea solicitantului s se asigure
c rspunsul este nregistrat de OIPSI n timp util.
Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspunsul Da la toate ntrebrile.
n caz contrar, propunerea este respins i solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare
prin care i se comunic respingerea, cu precizarea motivelor respingerii.
n

cazul

respingerii

aplicaiei,

solicitantul

poate

retransmite

dosarul

corectat/completat, cu reluarea ntregului proces.


Proiectele care au trecut de etapa verificrii administrative i a eligibilitii vor fi
evaluate innd cont de numrul de nregistrare on-line al proiectului.

26

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Atenie! Pe parcursul verificrii administrative i verificrii eligibilitii nu se


examineaz dac activitile propuse n cadrul proiectului sunt logice sau coerente din
punct de vedere tehnic sau economic.
10.4. Selecia proiectelor
10.4.1. Evaluarea tehnico-economic
Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii administrative
i a eligibilitii.
Evaluarea fiecrui proiect se va realiza pe baza criteriilor prezentate n anexa ce
conine Grila de evaluare tehnico-economic.
n cazul n care, pe durata parcurgerii etapei de evaluare tehnico-economic se
constat c sunt necesare documente/clarificri/informaii suplimentare, OIPSI va ntocmi
o scrisoare de solicitare de documente/clarificri/informaii pe care ofierul de proiect o va
transmite prin fax sau prin pot (n cazul n care n proiect nu este trecut nici un nr. de
fax), solicitantului. Dovada transmiterii scrisorii o reprezint: confirmarea tiprit de faxul
OIPSI dup transmiterea scrisorii prin fax; confirmarea de primire potal, n cazul n care
scrisoarea se transmite prin pot.
Dac n 5 zile lucrtoare de la primirea scrisorii/faxului solicitantul nu rspunde
ntrebrilor, proiectul este respins. Rmne n responsabilitatea solicitantului s se asigure
c rspunsul este nregistrat de OIPSI n timp util.
Dupa evaluare, toate proiectele vor fi transmise Comitetului de Selecie.
10.4.2. Selecia
Comitetul de selecie va analiza rapoartele de evaluare i va ntocmi lista cu
proiecte ce ntrunesc condiiile spre a fi finanate (n ordinea numerelor de nregistrare online), pn la concurena cu bugetul apelului. Condiia de finanare a proiectului este aceea
ca punctajul obinut s fie de minim 50 puncte (punctaj minim de calitate).
Decizia de finanare este luat de ctre Comitetul de Selecie care poate decide s:
-

aprobe proiectul fr modificarea coninutului i condiiilor definite n cererea

de finanare i anexele acesteia;

27

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

aprobe proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale; aceasta se ntmpl

cnd una sau mai multe cheltuieli sunt ncadrate greit ca eligibile sau chiar dac sunt
eligibile nu sunt justificate sau sunt supradimensionate, dimensiunea cofinanrii solicitate
sau rata de cofinanare solicitat nu se ncadreaz n limitele specificate pentru acest apel,
ns din punct de vedere tehnic proiectul este viabil. Reducerea costurilor eligibile totale
poate avea loc i n urma verificrii respectrii regulii De minimis, prin eliminarea
ntregii sume aferente ajutorului De minimis, n cazul n care valoarea total acordat pe
acest tip de ajutor depete plafonul. n acest caz solicitantul poate sa accepte
implementarea proiectului n ntregime sau s renune la solicitarea finanrii;
-

resping proiectul;

poate solicita motivat reevaluarea proiectului.

Condiia de finanare a proiectului este aceea ca punctajul obinut s fie de minim


50 puncte, n limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte respectiv.
Obinerea unei valori de 0 puncte pentru oricare din subcriteriile menionate n
anexa ce conine Grila de evaluare tehnico-economic presupune respingerea proiectului.
Proiectele se finaneaz n ordinea numrului de nregistrare on-line a proiectului.
ATENIE!
Finanarea proiectului este condiionat de urmtoarele elemente:
-

punctajul obinut s fie de cel puin 50 puncte (punctaj minim de calitate),


fr obinerea unui punctaj 0 la nici unul dintre subcriterii;

disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

Lista proiectelor aprobate va fi publicat pe site-ul http://fonduri.mcsi.ro


Solicitanii vor fi informai asupra rezultatului seleciei i au la dispoziie 5 zile s
accepte sau s conteste decizia.
Contestaiile pot fi depuse la sediul MCSI n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea
scrisorii de respingere sau scrisorii de aprobare (n cazul reducerii cheltuielilor).
Contestaiile trebuie s fie n form scris i se pot referi doar la motivaiile incluse n

28

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

scrisoarea trimis de OIPSI. OIPSI va soluiona contestaiile i va trimite rspunsul n scris


ctre contestatar.
n cazul n care solicitantul nu respect termenele menionate mai sus, acesta poate fi
deczut din drepturi, iar OIPSI poate decide finanarea urmtorului proiect de pe list.
11. Contractarea
11.1 Semnarea contractului
Solicitanii ale cror proiecte au fost selectate vor primi contractul de finanare, n
vederea completrii acestuia cu informaiile solicitate. OIPSI i rezerv dreptul de a opera
modificri la contractul de finanare pn la data semnrii acestuia. Forma de contract de
finanare transmis de OIPSI solicitantului nu poate fi modificat de ctre acesta, cu
excepia datelor de identificare ale solicitantului i ale proiectului n cazul n care sunt
completate eronat.
Solicitanii au la dispoziie 10 zile pentru a semna i a retransmite contractul ctre
OIPSI, n 3 exemplare originale. Documentele se vor expedia prin pot cu confirmare de
primire, curier, sau depuse de un reprezentant al solicitantului, la sediul Ministerului
Comunicaiilor i Societii Informaionale, Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societii Informaionale, din Bulevardul Libertii nr. 14, sector 5, Bucureti, cod 050706,
la Registratur. n scopul urgentrii procedurii de contractare, se poate decide invitarea
solicitantului n vederea semnrii contractelor la sediul OIPSI.
n cazul n care solicitantul nu rspunde n termenul de 10 zile, OIPSI poate decide
retragerea finanrii pentru acesta i finanarea urmtorului proiect de pe list.
Contractul de finanare va fi semnat la nivelul MCSI, iar un exemplar va fi trimis
beneficiarului.
Atenie! Cererea de finanare depus de solicitant, cu eventualele modificri i
completri efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, selecie, contractare, devine
obligatorie pentru beneficiar, fiind anex la contractul de finanare, deci parte
integrant a acestuia.

29

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Atenie! innd cont c asistena financiar nerambursabil se calculeaz ncepnd cu


data semnrii contractului, la data semnrii Contractului de Finanare va trebui s
transmitei Certificatele de atestare fiscal privind debitele restante la bugetul de stat i
bugetul local la zi (n cazul n care proiectul se implementeaz n mai multe locaii, este
necesar s ne transmitei Certificatul de atestare fiscal privind debitele restante la
bugetul local pentru fiecare locaie).
11.2. Modificarea contractului de finanare
Modificarea Contractului de finanare nu poate s vizeze o modificare substanial
a proiectului.
Modificarea Contractului de finanare se poate face n urmtoarele condiii:
n urma unei notificri (fr a fi nevoie de act adiional)
o Notificare a beneficiarului: Schimbarea adresei, sediului social, contului de
trezorerie/bancar,

contului

sau

bncii

creditoare,

nlocuirea

reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau


a persoanei responsabile cu operaiunile financiare pentru beneficiar
o Notificare a OIPSI: Modificri determinate de schimbri n legislaia
naional i european
n urma unei solicitri a beneficiarului de modificare, aprobat de OIPSI (fr
a fi nevoie de act adiional)
o Variaii ntre liniile din devizul estimativ pn n limita a 10% din valoarea
liniei din care se face modificarea, fr a se majora valoarea total eligibil
angajat prin contract, cu respectarea prevederilor apelului de proiecte;
o Modificarea calendarului de implementare, fr modificarea termenului
final de implementare i a termenului la care va fi depus Cererea de
Rambursare final
o Modificarea devizului estimativ al proiectului n urma deducerii unor
cheltuieli din cererile de rambursare, ca fiind neeligibile
o Modificarea graficului Cererilor de rambursare, fr modificarea termenului
de depunere a ultimei Cereri de rambursare

30

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

prin act adiional, semnat n aceleai condiii ca i Contractul de Finanare


(urmare a unei Notificri justificate din partea beneficiarului i a Notificrii
de aprobare a OIPSI)
o Modificarea calendarului de implementare, cu depairea termenului final i
a termenului la care va fi depus Cererea de Rambursare final
o Orice alte modificri justificate care nu se ncadreaz n situaiile descrise
anterior i care nu sunt considerate modificri substaniale ale proiectului.
Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea care:
o afecteaz major natura i condiiile de implementare sau
o ofer unui ter un avantaj necuvenit sau
o rezult dintr-o schimbare a naturii proprietii unui articol de infrastructur,
o ncetare sau schimbare n localizare a investiiei sau ncetarea unei
activitati de producie (dup caz, unde se aplic).
Principiile generale care stau la baza modificrii contractului de finanare sunt
urmtoarele:
-

Modificrile contractului pot fi efectuate numai n cadrul perioadei de valabilitate;

Cererea unui beneficiar de modificare a contractului prin act adiional nu va fi

acceptat n mod automat de ctre OIPSI, ci trebuie s existe motive ntemeiate pentru
aceast modificare. OIPSI examineaz motivele date i respinge cererile care prezint
justificri nefundamentate sau care nu respect prevederile ghidului i/sau a legislaiei
nationale i comunitare relevante;
-

Modificrile solicitate la contractul de finanare nu vor afecta funcionalitatea i

viabilitatea economic a proiectului i vor respecta criteriile de eligibilitate i selecie;


-

Un act adiional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbri n contract

care ar pune n discuie decizia de acordare a finanrii nerambursabile (ca de exemplu


condiii au dus la obinerea punctajului din Grila de evaluare) sau ar fi contrare principiului
tratamentului egal al solicitanilor. Suma maxim a finanrii nerambursabile menionat n
contract nu poate fi majorat;
-

n cazul n care solicitarea beneficiarului de modificare a contractului se refer la

prelungirea duratei de implementare a proiectului, aceasta trebuie fcut cu cel puin 60 de


zile nainte de expirarea perioadei de implementare a proiectului.
31

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Pentru schimbarea contului i /sau a bncii, notificarea va fi nsoit de contractul


scris al bncii creditoare dac Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanarea
Proiectului. n cazul schimbrii persoanei responsabile cu operaiunile financiare,
Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate
precum i datele sale de contact, mputernicirea i specimenul de semntur.
Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi nsoit de documente justificative
eliberate de autoritile competente, care vor fi ulterior avizate de OIPSI i devin parte
integrant n contract.
n funcie de rezultatul monitorizrii proiectului, OIPSI poate iniia procedurile de
semnare ale unui act adiional.
Beneficiarul are obligaia s informeze OIPSI n privina problemelor, deficienelor
i neregulilor aprute pe parcursul executrii proiectului, conform prevederilor i
termenelor din contractul de finanare. Beneficiarul trebuie s informeze, fr ntrziere,
OIPSI despre orice situaie care poate determina ncetarea sau ntrzierea executrii
contractului.

12. Implementarea
Condiiile de implementare sunt n strict conformitate cu prevederile contractului
de finanare.
12.1 Achiziii

Beneficiarul rspunde de respectarea tuturor prevederilor n vigoare ale legislaiei


n domeniul achiziiilor publice, conform OUG 34/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Orice achiziie realizat n cadrul proiectului trebuie s respecte principiul
neutralitii tehnologice (nu trebuie favorizat o anumit tehnologie sau marc).
n cazul n care se constat nclcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente plii
bunurilor/serviciilor/lucrrilor astfel achiziionate vor fi considerate neeligibile i nu vor fi
rambursate.

32

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Condiia de livrare acceptat pentru bunurile achiziionate n cadrul proiectului este


Ex-Works (Incoterms 2000).
12.2 Rambursarea cheltuielilor
Rambursarea cheltuielilor se face n conformitate cu prevederile contractului de
finanare i cu graficul de rambursare a cheltuielilor.
Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de ctre beneficiar, acesta va transmite o
singur cerere de rambursare mpreun cu documentele justificative i rapoartele de
progres la OIPSI, conform graficului de rambursare din contractul de finanare.
Numrul total de cereri de rambursare este de maxim 3 (pentru proiectele care se
implementeaz n maxim 12 luni) i maxim 5 (pentru proiectele care se implementeaz
ntr-o perioad cuprins ntre 12 i 24 luni). Prima cerere de rambursare se depune n
maxim 4 (patru) luni de la data semnrii contractului de finanare.
Atenie! Toate plile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie s fie
efectuate n perioada de implementare!
La data depunerii ultimei cereri de rambursare, proiectul trebuie s fie finalizat. Se
consider c proiectul este finalizat daca este funcional i sunt indeplinite obiectivele
proiectului stabilite prin contractul de finanare. Valoarea cheltuielilor solicitate n ultima
cerere de rambursare trebuie s reprezinte minim 15% din valoarea finanrii
nerambursabile.
Beneficiarii tuturor proiectelor care obin finanare sunt obligai s solicite, la
finalizarea proiectului, auditarea acestuia de ctre un auditor extern.
Odat cu ultima cerere de rambursare, beneficiarul va depune i:
raportul de audit realizat de un auditor extern, care certific faptul c
proiectul este implementat n locaia menionat n contract, c este n stare de
funcionare i c din punct de vedere tehnic i economic respect obligaiile asumate
prin contractul de finanare.
copia contractului cu furnizorul/furnizorii soluiei care constituie obiectul
proiectului, prin care se asigur mentenana proiectului pe o perioad de 36 de luni,
dup finalizarea acestuia.
33

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ATENIE!
La ultima cerere de rambursare se va verifica respectarea plafoanelor pentru fiecare
categorie de cheltuieli (investiii, consultan, instruire).
OIPSI va verifica dac cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizrii
obiectivelor proiectului, dac sunt legale, nregistrate n contabilitate i justificate de
documente.
Beneficiarul va depune la OIPSI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile
urmtoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalent):
Cerere de rambursare 4 exemplare;
Raport de progres;
Copii certificate, ce vor conine meniunea conform cu originalul, tampila
beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele documente:
facturi, documente de plat, extrase bancare, alte documente justificative;
Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie sau documente
similare acestora (pentru beneficiarii care aplic normele interne de achiziii) raport de
atribuire a contractului/contractelor;
Pentru informare i publicitate: brouri, pliante, anunuri, comunicate, etc;
Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul
verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune
(dup caz);
Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n
cadrul consultanei, foi de prezen la cursuri, fie de evaluare ntocmite de ctre
participanii la cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii certificate);
Cu ultima cerere de rambursare - raportul de audit final realizat de un auditor
extern, copia contractului pentru mentenana proiectului, copia contractului pentru
asigurarea bunurilor achiziionate prin proiect;
Alte documente relevante justificative.
OBSERVAII:
34

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

1. Contractul/contractele ncheiate de beneficiar cu diveri furnizori pentru garania


i mentenana aplicaiei, trebuie s asigure obligativitatea funcionrii permanente a
acesteia n perioada de post-implementare (3 ani dup implementarea proiectului, cu
excepia perioadelor de mentenan planificate). Acest lucru va fi prevzut i n
caietele de sarcini ntocmite pentru organizarea procedurii de achiziie public a
diverselor componente ale aplicaiei pentru care s-a solicitat finanarea (hardware i
software).
2. Contractul ncheiat de beneficiar cu furnizorul soluiei electronice trebuie s
prevad achiziionarea de ctre beneficiar a drepturilor de autor i de proprietate.
Facturile trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea
efectuat, iar n cazul taxei de timbru verde, aceasta va fi poziie separat pe factur.
Pentru evitarea dublei finanri, pe toate facturile originale se va meniona, sub semntura
reprezentantului legal al beneficiarului, numrul contractului de finanare i programul
prin care este finanat (POS CCE).
Cererea de rambursare se poate depune, pentru fiecare achiziie de bunuri, numai
dup punerea lor n funciune sau ntocmirea procesului verbal de predare-primire, iar n
cazul prestrilor de servicii, dup acceptarea rezultatelor acestora de ctre beneficiar.
AM/OIPSI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru soluionarea
eventualelor neclariti.
nainte de solicitarea rambursrii, cheltuielile respective trebuie s fie efectuate i
pltite. Data plii se consider data efecturii transferului bancar din contul Beneficiarului
n contul furnizorului sau data nregistrat pe chitana fiscal.
Cererea de rambursare trebuie s fie transmis conform graficului de rambursare
stabilit; nerespectarea acestuia poate duce la retragerea finanrii.
Rambursarea se va efectua de ctre Unitatea de Plat din cadrul Ministerului
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, pe baza cererii de rambursare naintate de
ctre Beneficiar la OIPSI, n termen de 10 zile de la data la care beneficiarul a fost
informat cu privire la suma autorizat la plat.
Verificarea cererilor de rambursare se face de ctre OIPSI, iar autorizarea lor se
face de Autoritatea de Management, n termen de maximum 80 zile de la data depunerii
acestora. Beneficiarii vor fi informai cu privire la sumele autorizate la plat.
35

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

AM/OIPSI poate prelungi termenul, cu informarea n prealabil a beneficiarului, n


situaii justificate legate de solicitarea de documente i clarificri, precum i n situaia
organizrii unor misiuni de control anterioare autorizrii plii.
13. Monitorizare i control
Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau
financiar legate de Proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, Autoritatea de Certificare i Plat, Autoritatea de Audit, Comisia European
sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul/monitorizarea
asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale.
Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct, folosind conturi analitice
distincte pentru Proiect.
Monitorizarea proiectelor se face de ctre OIPSI, n vederea urmririi ndeplinirii
indicatorilor stabilii prin contract pentru msurarea obinerii rezultatelor prevzute.
Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n
implementarea proiectului i n colectarea i introducerea n SMIS (Sistemul Unic de
Management al Informaiilor) a tuturor informaiilor legate de proiect.
Atenie! Beneficiarii trebuie s respecte indicatorii asumai prin Cererea de finanare.
Nendeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea finanrii acordate,
proporional cu gradul de nendeplinire.
Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i
se termin la 36 de luni dup finalizarea proiectului.
Beneficiarul trebuie s transmit OIPSI pe toata durata de implementare a
proiectului rapoarte trimestriale de progres, iar timp de 36 de luni dup finalizarea
activitilor proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiiei,
rapoarte completate n conformitate cu formatele standard prevzute n anexa VII la
contractul de finanare.

36

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Pentru realizarea monitorizrii fizice a proiectelor, OIPSI va desfura urmtoarele


activiti:
a) verificarea coninutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale)
elaborate i transmise de ctre beneficiar (activiti desfurate/progresul fizic);
b) vizite de monitorizare care i propun verificarea stadiului fizic al implementrii
proiectului la faa locului/sediul beneficiarului (anunate i ad-hoc).
a) Verificarea documentelor
Verificrile documentelor vor asigura c rapoartele de progres elaborate de ctre
beneficiar sunt complete i corecte, c respect formatul prevzut n Contractul de
finanare, c proiectul este implementat n conformitate cu legile comunitare i naionale.
De asemenea vor urmri evoluia n timp a indicatorilor stabilii prin Contractul de
finanare, realizarile fa de int propus, procent de realizare.
b) Vizita de monitorizare
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faa locului realizarea fizic a
unui proiect, sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare
s colecteze unele date suplimentare fa de cele cuprinse n rapoartele de progres, n
vederea aprecierii valorii indicatorilor fa de intele propuse i a acurateei informaiei
furnizate de beneficiar.
Vizita de monitorizare va urmri:
- asigurarea faptului c proiectul progreseaz sub aspect de realizare fizic n
conformitate cu calendarul activitilor inclus n contractul de finanare;
- identificarea posibilelor probleme ct mai curnd cu putin i emiterea de sugestii
de mbuntire a implementrii;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- asigurarea unei comunicri strnse ntre beneficiari i OIPSI, care s conduc la o
bun colaborare n vederea implementrii cu succes a proiectului (realizarea tuturor
indicatorilor prevzui n contract n perioada de timp prevazut)
Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit i de a furniza echipei de
monitorizare toate informaiile solicitate.

37

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

c) Control i audit
Autoritatea de Management a POS CCE, OIPSI i/sau alte structuri cu atribuii de
control/verificare /audit a finanrilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua
misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de
finanare, ct i pn la expirarea termenului de 3 ani de la data nchiderii oficiale a POS
CCE i 3 ani de la terminarea proiectului.
Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct a proiectului i s asigure
nregistrri contabile separate i transparente ale implementrii proiectului. Beneficiarul
trebuie s pstreze toate nregistrrile/registrele timp de trei ani de la data nchiderii
oficiale a POS CCE.
Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia organismelor
abilitate, dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra
activelor dobndite prin Instrumentele Structurale, pe o perioad de 3 ani de la data
nchiderii oficiale a POS CCE (n conformitate cu art.90, paragraful 1, litera a) din
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006).
Beneficiarul are obligaia s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,
precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i
financiar a proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct
s permit verificarea lor.
Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau
financiar legate de proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, Autoritatea de Plat/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European sau
orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de
implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale. Beneficiarul are
obligaia de a asigura disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea
proiectului pe ntreaga durat a verificrilor.
n cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizeaz conform
prevederilor OG nr.12/2007.
Activitile de monitorizare i control si audit sunt detaliate n modelul de contract
de finanare.

38

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

15. Informare i publicitate


(1) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activitilor de informare i
publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin POS CCE, n
conformitate cu cele declarate n cererea de finanare.
(2) Beneficiarul trebuie s se asigure c dup semnarea contractului de finanare
urmtoarele date vor fi publicate, cel puin o dat, ntr-un cotidian local: Sigla Uniunii
Europene, sigla Guvernului Romniei, sigla Instrumente Structurale 2007-2013, titlul
proiectului, meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii
Economice, sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr, precum i meniunea
Proiect co-finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional.
(3) Beneficiarul este obligat s utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate n
cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Creterea Competitivitii
Economice sigla Guvernului Romniei, sigla Uniunii Europene, nsoite de meniunea
Proiect co-finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional. Prin produse de
comunicare se nelege: fluturai, pliante, brouri, afie, bannere, comunicate de pres,
website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserii n presa scris, standuri expoziionale,
autocolante, materiale promoionale sau orice alte materiale prin care este promovat
proiectul i rezultatele acestuia. Orice comunicat de pres referitor la proiectul finanat va
fi transmis spre publicare numai dup semnarea contractului de finanare.
(4) Publicaiile tiprite care sunt realizate n cadrul proiectului trebuie s menioneze
obligatoriu titlul programului/proiectului, precum i participarea Uniunii Europene prin
Programul Operaional Creterea Competitivitii Economice pe prima i ultima copert.
(5) Publicaiile trebuie s includ obligatoriu date de contact pentru obinerea mai multor
informaii la cerere de ctre cei interesai.
(6) Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional
Creterea Competitivitii Economice vor meniona participarea Uniunii Europene pe
pagina principal a acestora (adic homepage) i vor include pe pagina principal a
acestora, n loc vizibil, Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romniei i sigla
Instrumentelor Structurale n Romnia precum i un link ctre site-ul web al Instrumentelor
Structurale n Romnia, www.fonduri-ue.ro, nsoit de textul: Pentru informaii detaliate
despre celelalte programe cofinanate de Uniunea European, v invitm s vizitai
39

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

www.fonduri-ue.ro.

(textul

reprezentnd

un

link

la

adresa

web

(URL):

http://www.fonduri-ue.ro).
(7) n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant
care s conin urmtoarele elemente informative obligatorii: sigla Guvernului si sigla
Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului / investiiei. Beneficiarii sunt
obligai s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra proiectului
finanat prin POS CCE.
(8) La finalizarea proiectului, beneficiarul va publica o informare asupra proiectului i a
rezultatelor sale ntr-un ziar local. Informarea va include urmtoarele elemente obligatorii:
Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romniei, sigla Instrumente Structurale 20072013 elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, titlul
proiectului, meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii
Economice, sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr, precum i meniunea
Proiect co-finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional.

15. Greeli frecvente


La apelurile anterioare de proiecte, cauzele frecvente de respingere a proiectelor au fost
urmtoarele:
In etapa de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii cererii de
finanare:
lipsa unor documente solicitate prin cererile de finanare (cele mai frecvente fiind
fiele de post i CV-urile persoanelor implicate n managementul proiectului)
nerespectarea formatului standard si completarea pariala a cererii de finanare
transmiterea cererii de finanare nesemnat, netampilat, nedatat
lipsa datelor de identificare pe plic (ex: numele solicitantului, titlul proiectului,
numrul de nregistrare on-line);
nedepunerea proiectelor n termen dup nregistrarea on-line
proiecte cu activiti neeligibile
valoarea finanrii solicitate pentru anumite categorii de cheltuieli nu se
ncadreaz n plafoanele admise
solicitantul nu se ncadreaz n categoria solicitanilor eligibili;
40

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

nerespectarea neutralitii tehnologice


In etapa de evaluare tehnic i financiar (punctaje sub punctajul minim admisibil):
ntocmirea greit a devizului estimativ al proiectului (cmpuri n cadrul devizului
estimativ care nu sunt completate, calcule aritmetice greite, nu se face corect
ncadrarea ntre cheltuieli eligibile i neeligibile sau ntre valoarea total a
proiectului, valoarea eligibil i valoarea finanrii solicitate);
Solicitantul nu dovedete capacitatea sa de asigurare a sustenabilitii a proiectului.
Necunoaterea sau interpretarea incorect a unor elemente importante precum
achiziiile publice, ajutorul de stat, informarea i publicitatea
Supraestimarea costurilor eligibile sau a necesarului
Lipsa justificrii pentru necesitatea solicitrii finanrii publice
Detalierea insuficient a obiectivului proiectului sau a nevoilor pe care le rezolv
Prezentarea neclar i chiar incoerent a activitilor avute n vedere i a planului
de implementare a proiectului, cum ar fi succesiunea etapelor, durata fiecrei
activiti etc.
Lipsa corelrii ntre obiectivul proiectului, rezultatele i activitile prevzute
Lipsa corelrii ntre soluia tehnic i rezultatul expertizei tehnice
Deviz estimativ necorelat cu activitile
Proiectul nu contribuie la realizarea obiectivelor axei prioritare i ale domeniului
major de intervenie
Analiza financiar greit efectuat i lipsa relevanei rezultatelor acesteia
16. Informaii suplimentare
Eventualele ntrebri pot fi trimise la:
email: fonduri@mcsi.ro
fax: 021 311 41 55
prin Pot la adresa B-dul Libertii 14, sector 5, Bucureti

41

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr.1 Formularul Cererii de Finanare


FORMULARUL CERERII DE FINANARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE


FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL
CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMIC
Axa Prioritar III "Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectoarele privat i
public"
Domeniul Major de Intervenie 3 "Susinerea e-economiei"
Operaiunea 1 " Sprijin pentru sisteme TIC integrate i alte aplicaii electronice pentru
afaceri

CUPRINSUL CERERII DE FINANARE


1. Informaii privind solicitantul
2. Descrierea proiectului
3. Concordana cu politicile UE i legislaia naional
4. Finanarea Proiectului
5. Lista de anexe
____________________
42

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE


Se completeaz de ctre Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii
Informaionale
Instituia: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale
Numrul nregistrrii on line / Data i ora nregistrrii on line
[zz/ll/aaaa;
hh:mm]
Numr de nregistrare... Numele ofierului de proiect:
[Se completeaz cu nr. de nregistrare

Semntura

de la registratura MCSI]
Numr/numere de nregistrare...

[Se completeaz ulterior, cu nr. de nregistrare obinut/e pentru completri de la


registratura MCSI- dac este cazul]
Numr apel de proiecte: 2

Cod SMIS:
[se completeaz de ctre OIPSI ]

[ Instruciuni privind completarea cererii de finanare:


Pentru a veni n sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanare s-a
explicat modul n care trebuie completat informaia solicitat; aceast explicaie este
redactat cu caractere italice i marcat ntre paranteze dreptunghiulare. Va rugm s
citii cu atenie explicaiile nainte de completarea cererii de finanare!
La momentul completrii cererii de finanare, explicaia marcat ntre parantezele
dreptunghiulare trebuie tears. Cererea de finanare se completeaz la calculator, (font Times New Roman, dimensiune caracter - 12, spaiere la un rnd i jumtate ).
Tabelul de mai sus se va completa numai de ctre OIPSI. V rugm s nu completai,
modificai sau tergei tabelul!
Dup completarea cu informaiile solicitate, cererea de finanare se va numerota
corespunztor, n conformitate cu prevederile de la punctul 10 din ghidul solicitantului, i
se va depune mpreun cu toate documentele necesare la sediul MCSI ]
TITLUL PROIECTULUI
..............................
43

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

[ Titlul proiectului se va scrie cu litere de mari CAPS LOCK, Times New Roman, 12.
Atenie, titlul proiectului nu trebuie s depeasc 250 de caractere ]
INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
SOLICITATE
Tipul asistenei comunitare nerambursabile: Fondul European de Devoltare Regional.
1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL
1.1

SOLICITANT
Numele firmei conform actului de nfiinare: .........................................................
Cod de nregistrare fiscal: .....................................
Cod unic de nregistrare: .............................................................................
Adresa potal:...................................................
Telefon / Fax:.............................................................................................................
Adresa e-mail: ....................................................................................

[ Se va completa cu datele relevante, aa cum apar ele n Certificatul de nregistrare


eliberat de Registrul Comerului. Rubrica privind adresa potal se completeaz cu adresa
complet a sediului principal al firmei. Adresa electronic este a reprezentantului legal al
firmei. Toate aceste informaii sunt obligatorii ]
1.2. TIPUL SOLICITANTULUI:
Microntreprindere,
ntreprindere mic,
ntreprindere mijlocie,
definite n conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare
[Se va bifa tipul de solicitant]
Anul nfiinrii IMM-ului7:
7

44

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Date
Numr de angajai
Cifra de afaceri
Profitul din exploatare

Luna i

Anul n*-1

Anul n*-2

n anul depunerii cererii de finanare


luna i- luna anterioar depunerii proiectului, n situaia n care ntreprinderea/ONG-ul nu
are 1 an de activitate
1.3 REPREZENTANTUL LEGAL8
Nume, prenume

Funcie

Numr de telefon

Numr de fax

..

Adres e-mail: ..
[Se va completa cu numele persoanei care are dreptul, conform actelor de constituire, s
reprezinte organizaia i s semneze n numele acesteia. Se va trece numele complet i
iniiala tatlui, aa cum apare n cartea de identitate]
1.4 PERSOANA DE CONTACT
Nume, prenume

Funcie

Numr de telefon

Numr de fax

..

Adres e-mail:

..

[Se va completa cu numele persoanei desemnate de reprezentantul legal pentru relaia cu


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale / Autoritatea de
Management pentru Programul Operaional Creterea Competitivitii Economice n
ceea ce privete toate relaiile i corespondena cu autoritile menionate anterior. Se va
trece numele complet i iniiala tatlui, aa cum apare n cartea de identitate. Persoana de
contact poate fi chiar reprezentantul legal, dac solicitantul dorete ]
8

n cazul n care sunt mai muli reprezentani legali pentru o firm, va fi ataat o nominalizare clar din
partea societii /AGA/CA pentru o singur persoan . De asemenea, dac sunt mai muli reprezentani legali,
este obligatoriu ca toi acetia s fie trecui la punctul 1.3.

45

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

1.5

PERSOANA RESPONSABIL CU OPERAIUNILE FINANCIARE


Nume, prenume

Funcie

Numr de telefon

Numr de fax

..

Adres e-mail:

..

(Datele prezentate la punctul 1.5 se vor trece n contractul de finanare.)


[Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant cu drept de semntura
pentru operaiuni financiar-bancare. Se va trece numele complet i iniiala tatlui, aa
cum apare n cartea de identitate ]

1.6

BANCA/TREZORERIE
Banca/ Sucursal:

...

Adresa:

Cod IBAN:

Trezorerie / Sucursal .
Adresa:

Numrul de cont:

....................

( Datele prezentate la punctul 1.6 se vor trece n contractul de finanare )


1.7

SPRIJIN PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI

PUBLICE I/SAU MPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUIILOR FINANCIARE


INTERNAIONALE (IFI)

Ai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din


partea IFI n ultimii 3 ani?
Da

Nu

Daca Da, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru proiectele pentru care ai
beneficiat de finanare nerambursabil sau mprumut:
46

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

[Se vor completa informaii pentru maxim trei proiecte, selectate n ordinea
descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare. Pentru
fiecare proiect se va completa cte un tabel, dup modelul de mai jos ]
Titlul proiectului i nr. de referin
[Se va completa cu titlul proiectului aa cum apare n contractul de finanare. Numrul
de referin reprezint codul proiectului/ numrul contractului aa cum a fost el stabilit
de organizaia finanatoare/autoritatea de contractare]
Stadiul implementrii proiectului

[Se va completa cu FINALIZAT sau N CURS DE


FINALIZARE; n acest ultim caz se va trece data
prevzut de finalizare, aa cum este n contractul

Obiectul proiectului

de finanare ]
[Se va completa cu o scurt descriere a
proiectului, activiti realizate/n curs de realizare,

Rezultate obinute

nu mai mult de jumtate de pagin]


[Se va completa cu rezultatele finale sau pariale

Valoarea proiectului

ale proiectului]
[Se va completa cu valoarea final a proiectului
dac acesta a fost finalizat sau cu valoarea de
contract dac acesta este n implementare. Pentru
proiectele la care contractul de finanare s-a
ncheiat n alt moned dect LEI se va trece
valoarea n moneda respectiv]

Sursa de finanare

[Se va indica sursa de finanare de exemplu,


bugetul de stat, bugetele locale, surse externe
nerambursabile, etc - i se va completa cu
denumirea organizaiei finanatoare i a autoritii
contractante (dac difer)]

V rugm s specificai dac pentru proiectul (n ntregime sau parial, respectiv


activiti din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai fost solicitat
sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?
Da

Nu
47

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Daca Da, v rugm specificai urmtoarele informaii:


Denumirea programului i nr. de nregistrare a proiectului
Sursa de finanare .
Stadiul la data depunerii cererii de finanare ...................................
[se va completa cu: n evaluare, n curs de finanare, respins etc]
V rugm s specificai dac proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de
finanare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n
ultimii 3 ani?
Da

Nu

Daca Da, v rugm specificai urmtoarele informaii:


Titlul proiectului i nr. de referin .........................................................................
Autoritatea contractant/organizaia finanatoare................................................
Activiti finanate (respectiv acele activiti care se regsesc i n proiectul care
face obiectul prezentei cereri de finanare).....................................................
Valoarea proiectului(n LEI) [Pentru proiectele la care contractul
de finanare s-a ncheiat n alt moned dect LEI se va trece valoarea n moneda
respectiv]
Sursa de finanare.
1. DESCRIEREA PROIECTULUI

PROIECT

2.1

AXA PRIORITAR PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL

CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE I DOMENIUL MAJOR DE


INTERVENIE

48

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

AXA PRIORITARA III - TEHNOLOGIA INFORMAIEI I COMUNICAIILOR


PENTRU SECTOARELE PRIVAT I PUBLIC
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 3 -SUSINEREA E-ECONOMIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT..........................................
-

Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr...../2008 pentru aprobarea schemei

Ajutor pentru investiii realizate de IMM-uri n vederea dezvoltrii e-economiei;


-

Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr...../2008 pentru aprobarea schemei

Ajutor pentru sprijinirea ntreprinderilor mici i mijlocii prin acordarea de servicii de


consultan i instruire specializat pentru implementarea proiectelor de investiii n
domeniul e-economiei.

2.2 LOCAIA PROIECTULUI


ROMNIA
JUDEUL / JUDEE:

..

LOCALITATEA / LOCALITI: ..
[ dac proiectul se implementeaz pe mai multe judee sau localiti, se vor meniona
toate judeele / localitile. ]
ADRESA / ADRESELE DE IMPLEMENTARE:................................................
[ dac proiectul se implementeaz n mai multe locaii, se va meniona adresa complet
pentru fiecare locaie]
Atenie! Locaiile de implementare ale proiectului trebuie s se regseasc n
Certificatul Constatator

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI


2.3.1 Obiectivul proiectului
[ Se vor prezenta obiectivul general (scopul) i obiectivele specifice ale proiectului, care
trebuie s corespund rezultatelor ce se vor obine la finalul implementrii proiectului; de
49

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice


aferente axei prioritare, precum i la realizarea obiectivului general al POS CCE. Nu mai
mult de dou pagini]
2.3.2 Context
[ Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a unei
operaiuni complexe, un proiect ce face parte dintr-un program mai amplu, explicndu-se
dac acestea sunt independente sau legate din punct de vedere tehnic i financiar. Nu mai
mult de dou pagini ]
2.3.3. Activiti previzionate a se realiza
[Se vor detalia activitile i se va avea n vedere corelarea cu calendarul activitilor
prevzut la punctul 2.6. Nu mai mult de dou pagini ]
2.3.4 Justificarea necesitii implementrii proiectului
[Se va preciza de ce este necesar acest proiect i care este valoarea sa adugat. Nu mai
mult de dou pagini]
2.3.5. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului
[Se vor preciza sediul / punctele de lucru aferente activitilor prevzute prin proiect,
dotrile, echipamente IT deinute i utilizate pentru implementarea proiectului, etc]
2.3.6 Rezultate anticipate
[ Se vor descrie rezultatele anticipate pentru

fiecare activitate i sub-activitate

menionatla punxtul 2.3.3 Nu mai mult de dou pagini ]


2.3.7 Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int cuantificat (dac este posibil)
[Se va indica cine beneficiaz sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau
indirect. Nu mai mult de o pagin]

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI


50

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

[ Precizai care sunt resursele umane alocate proiectului (existente i viitoare), precum i
metodologia de implementare a proiectului]
n cazul n care solicitantul nu intenioneaz s contracteze managementul proiectului la
acest punct, se vor descrie:
numrul persoanelor implicate/avute n vedere pentru managementul proiectului, poziia,
atribuiile i rolul fiecrui membru din echipa de proiect, experiena relevant necesar
pentru rolul propus n echipa de proiect, CV-ul, fiele de post corespunztoare.
n cazul n care solicitantul intenioneaz s contracteze managementul proiectului, la
acest punct se vor descrie:
cerinele minime (experiena similar, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin
caietul de sarcini de achiziionare a serviciilor de management al proiectului).
activitile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de
management al proiectului.
modul n care solicitantul i persoanele din partea acestuia (CV, fiele de post
corespunztoare, rol n organizaie, atribuii etc) vor verifica/monitoriza activitatea
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.
Se va preciza, de asemenea, modul n care se va asigura monitorizarea implementrii
proiectului: strategia pe care o are solicitantul n acest sens, responsabilitile membrilor
echipei de proiect, procedurile care vor fi urmate i calendarul activitilor de
monitorizare. De asemenea, se va descrie procedura de verificare/ supervizare a activitii
echipei de proiect aplicabil n cadrul instituiei solicitante, respectiv n cadrul fiecreia
dintre instituiile membre ale unui parteneriat.
n cazul n care pri din managementul proiectului vor fi realizate prin sub-contractare n
baza unor contracte deja existente la momentul semnrii contractului de finanare sumele
cheltuite pentru serviciile n cauz nu vor fi considerate eligibile. n acest caz se vor
descrie:
activitile de management al proiectului ce fac obiectul contractului.

51

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

modul n care solicitantul i persoanele din partea acestuia (CV, fiele de post
corespunztoare, rol n organizaie, atribuii etc) vor verifica / monitoriza activitatea
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.
Se va preciza, de asemenea, modul n care se va asigura monitorizarea implementrii
proiectului: strategia pe care o are solicitantul n acest sens, responsabilitile membrilor
echipei de proiect, procedurile care vor fi urmate i calendarul activitilor de
monitorizare. De asemenea, se va descrie procedura de verificare / supervizare a
activitii echipei de proiect aplicabil n cadrul instituiei solicitante, respectiv n cadrul
fiecreia dintre instituiile membre ale unui parteneriat.

2.5 DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI


Precizai durata implementrii proiectului, exprimat n luni:
[Se va avea n vedere faptul c activitile deja efectuate pn la data semnrii
contractului de finanare pentru proiectul care face obiectul acestei cereri de finanare nu
vor fi luate n calcul la estimarea duratei de implementare. Pentru a avea o imagine
corect asupra procesului prin care trece un proiect de la depunere i pn la semnarea
contractului de finanare, v rugam s citii cu atenie Ghidul solicitantului.
V rugm s corelai informaia privind durata de implementare a proiectului cu
calendarul activitilor prevzute la punctul 2.6. Atenie: perioada de implementare a
proiectului nu poate depi 24 de luni]
2.6 CALENDARUL ACTIVITILOR
[Completai tabelul de mai jos cu toate activitile i sub-activitile proiectului
previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului. Activitile trebuie corelate
cu informaiile de la punctul 2.3.3. Activiti previzionate a se realiza, 2.4.
Managementul proiectului i 3.4 Achiziii publice]

52

Luna 6

implementarea activitii

Luna 5

Anul 1

responsabil cu

Luna 4

subactivitate

Luna 3

crt

Poziia/ persoana

Luna 2

Activitate/

Luna 1

Nr.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

1
1.1
1.2
1
2
2.1
..

2.7

INDICATORI

INDICATORI

Valoare la nceputul

Valoare la sfritul

perioadei de

perioadei de

implementare

implementare

De realizare
Nr. de module funcionale ale sistemului
informatic
Nr. de produse/servicii proiectate pe
calculator
Rezultat
Nr. de persoane instruite pentru folosirea
aplicaiei informatice
Nr. de utilizatori9 ai aplicaiilor informatice

[Solicitantul va completa n tabelul de mai sus acei indicatori specifici proiectului care
contribuie la monitorizarea proiectului (minim 2 unul de rezultat i unul de realizare) i
justific valoarea adugata a acestuia ]
2.8 RELAIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE
[Se va descrie modul n care proiectul relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii
naionale n domeniu, modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din
fonduri publice/private n jude, modul n care proiectul se ncadreaz n strategia local
de dezvoltare, etc., completnd tabelul de mai jos, cu informaii relevante pentru proiect]
TIP
9

DENUMIRE

Individuali, firme, instituii

53

MOD DE RELAIONARE

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

PROGRAM
STRATEGIE
PROIECT
ALT DOCUMENT RELEVANT LA
NIVEL NAIONAL/ REGIONAL
2.9

TAXA PE VALOAREA ADUGAT


Organizaia este pltitoare de TVA?
Da

Nu

Dac DA, exist activiti n cadrul proiectului pentru care solicitai finanare
conform prezentei cereri, pentru care organizaia este pltitoare de TVA ?
Da

Nu

Daca DA, v rugm s prezentai codul de pltitor de TVA pentru activitile


desfurate.
COD DE PLTITOR DE TVA: ............................................

2.10 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


[V rugm s precizai modul n care proiectul se autosusine financiar dup ncetarea
finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea i
ntreinerea investiiei dup finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de
timp, resurse umane, sustenabilitate tehnic). ]
.......................................................................................
2.11 IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA
IMPLEMENTRII PROIECTULUI
Asistena financiar nerambursabil pe care o solicitai va avea rolul s:
a) accelereze implementarea proiectului
Da

Nu

V rugm s detaliai.

54

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

b) este esenial pentru implementarea proiectului


Da

Nu

V rugm s detaliai.

[Se va rspunde la ambele puncte a) i b). Indiferent de opiunea selectat, v rugm s


justificai rspunsul. Nu mai mult de 1 pagin la fiecare rspuns]
2.12 INFORMARE I PUBLICITATE
Prezentai detalii privind msurile propuse de informare i publicitate n legtur cu
asistena financiar nerambursabil
[ V rugm s precizai msurile pe care le vei ntreprinde pentru respectarea cerinelor
regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilitii contribuiei comunitare la proiect.
Pot fi incluse urmtoarele tipuri de activiti de informare i publicitate:
-

comunicat de pres cel puin ntr-un cotidian local privind nceperea proiectului
(dup semnarea contractului de finanare

editarea sau afiarea de: pliante, brouri, afie, bannere, etichete, etc.

anun de pres la nchiderea proiectului cu menionarea rezultatelor obinute n


ziarul local cu cea mai mare audien

Activitatea de informare i publicitate trebuie s se regseasc i la pct 2.3.3, 2.3.6, 2.6.


Pentru mai multe detalii privind obligaiile referitoare la informare i publicitate, v
rugm citii capitolul aferent din Ghidul solicitantului]
Nr.

Activitatea de informare si publicitate

Durata

Nr.

Costuri

estimata/

Buc.

estimate

Perioada
1.

Anun n pres privind nceperea

2.

proiectului - obligatoriu
Anun n pres la finalizarea proiectului-

3.

obligatoriu
Editarea sau afiarea de materiale

4.

promoionale: pliante, brouri, bannere


Realizarea de etichete autocolante pentru
echipamentele achiziionate prin proiect obligatoriu
55

(lei)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

5.

Sigla Uniunii Europene, Sigla


Guvernului Romniei i sigla
Instrumentelor Structurale n Romnia
postate pe site-ul rezultat din proiect-

6.

obligatoriu
Un link ctre site-ul web al
Instrumentelor Structurale n Romnia,

7.

www.fonduri-ue.ro - obligatoriu
Alte produse. Detaliai pe categorii de
produse

Atenie! Cheltuielile eligibile aferente activitilor de informare i publicitate trebuie s


fie de maxim 15% din totalul cheltuielilor eligibile.

3. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL

3.1 V rugm s explicai modul n care proiectul va respecta principiul poluatorul


pltete (dac este cazul).
[Conform principiului poluatorul pltete, poluatorul este obligat s suporte
cheltuielile pentru realizarea msurilor de prevenire a polurii sau s plteasc pentru
pagubele provocate de poluare. ]
..
3.2 DEZVOLTAREA DURABIL
[Explicai modul n care proiectul asigur dezvoltarea durabil.
Dezvoltarea durabil presupune satisfacerea necesitilor n prezent, fr a pune n
pericol capacitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti de dezvoltare.
TIC este parte a dezvoltrii durabile, prin promovarea tehnologiilor curate i reducerea
resurselor de consum].
.
3.3 EGALITATEA DE ANSE

56

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

[Legislaia n domeniul egalitii de anse garanteaz drepturi egale pentru ceteni,


astfel nct s poat participa la viaa economic i social fr discriminare pe criterii
de ras, sex, religie, dizabiliti, vrst.
Principiul egalitii de anse va fi aplicat n toate etapele implementrii proiectului.
Explicai modul n care acest principiu a fost luat n considerare n: elaborarea
proiectului, implementarea ulterioar a acestuia, n managementul proiectului, n
identificarea grupurilor int. Nu mai mult de 2 pagini]
.
3.4 ACHIZIII
V rugm s completai formularul privind programul achiziiilor necesare pentru
implementarea proiectului:
ACHIZIII DEMARATE / EFECTUATE PN LA DEPUNEREA CERERII DE
FINANARE
Obiectul
Nr.
Crt.

contractului
necesar pentru
realizarea

Valoarea

Procedura

real (Lei)

aplicat

Data

Data finalizrii

nceperii

procedurii/Stadiul

procedurii*

procedurii*

proiectului

ACHIZIII PRECONIZATE DUP DEPUNEREA CERERII


DE FINANARE
Data
Nr.
Crt.

Obiectul contractului

Valoarea

necesar pentru

estimat

realizarea proiectului

(Lei)

Procedura
aplicat

estimat
pentru
nceperea
procedurii*

Data estimat
pentru
finalizarea
procedurii*

* Se va completa cu nr. lunii (ex. A treia luna) de la semnarea acordului de finanare.


[n cazul demarrii anterioare semnrii contractului de finanare a procedurii de achiziie
public, solicitantul va anexa copia anunului de lansare).
57

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

4. FINANAREA PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE


CHELTUIAL

Tabel 4.1 pentru


3.3.1.xls

Atenie! Decontarea cheltuielilor se va face pe baza capitolelor 4.1. Detalierea


costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuial i 4.2 Surse de finanare a
proiectului
SURSE DE FINANARE A PROIECTULUI
Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului:
NR.

SURSE DE FINANARE

CRT.
I

VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI

II
II.1

CONTRIBUIA SOLICITANTULUI
Contribuia n numerar

II.2
III

mprumut
ASISTEN FINANCIAR

COST

COST

TOTAL

ELIGIBIL

(LEI)

(LEI)

NERAMBURSABIL SOLICITAT
Grafic estimativ al cererilor de rambursare
Cerere de

Activitate/

rambursare nr.
1
2

subactivitate

Suma estimativ

Data depunerii
Pn la .....
Pn la .....

58

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

3
4
5
Total buget

Pn la .....
Pn la .....
Pn la .....

[ Numrul total de cereri de rambursare este de maxim 3 (pentru proiectele de maxim 12


luni) i maxim 5 (pentru proiectele de maxim 24 luni) i se vor se va reliefa n graficul de
rambursare de mai sus. Prima cerere de rambursare se va depune n maxim 4 luni de la
semnarea contractului de finanare.
Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate prin ultima cerere de rambursare trebuie s
reprezinte minim 15% din valoarea finanrii nerambursabile.]
5. ANEXE I CERTIFICAREA APLICAIEI
5.1 LISTA ANEXELOR
Nr.

Documente verificate

Obs.

Cererea de Finanare10
Certificat de nregistrare la Registrul Comerului, ataat n
copie, tampilat, certificat Conform cu originalul i semnat
de reprezentantul legal al solicitantului
Certificat constator n original, n termenul de valabilitate,
emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
unde i are sediul solicitantul, n care s se menioneze: datele
de identificare, codul unic de nregistrare, reprezentanii legali
ai societii, domeniul de activitate principal i domeniile de
activitate secundare, situaia juridic a societii, precum i
sediile secundare i punctele de lucru.
Locaiile implementrii proiectului trebuie s se regseasc n
certificatul constatator
Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii conform conform modelului
standard, semnat i tampilat
Declaraie privind calculul pentru ntreprinderi partenere sau
legate completat conform modelului standard, semnat i
tampilat dac este cazul
Actul de mputernicire n cazul n care cererea de finanare
nu este semnat de reprezentantul legal al solicitantului, ci de
o persoan mputernicit. Poate fi anexat orice document
administrativ emis de reprezentantul legal n acest sens, cu

n cazul n care
exist un act de
mputernicire,
toate documentele

crt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dac lipsete Cererea de Finanare, rspunsul pentru acest criteriu este negativ (Nu), iar proiectul
este respins fr a solicita documente i informaii suplimentare
10

59

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

respectarea prevederilor legale

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

din dosarul
aplicaiei trebuie
semnate de ctre
mputernicit

Declaraia de eligibilitate completat conform modelului


standard, semnat i tampilat
Declaraia de angajament completat conform modelul
standard, semnat i tampilat
Plan de afaceri (ce conine proiect tehnic, deviz estimativ,
etc)
Matricea logic a proiectului, completat conform anexei
aferente la prezentul ghid
Bilanul contabil pentru ultimul exerciiu financiar ncheiat,
inclusiv Contul de Profit i Pierderi, nregistrat la
Administraia Financiar, n copie, tampilate, certificate
Conform cu originalul i semnate de reprezentantul legal al
solicitantului
Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului,
ataat n original
Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului,
ataat n original
Hotrrea organelor de conducere pentru aprobarea
proiectului i a cheltuielilor legate de proiect, att a valorii
totale a proiectului, ct i a cofinanrii proprii. Trebuie
menionat denumirea proiectului, n conformitate cu cea a
proiectului nregistrat.
CV-urile i atribuiile persoanelor implicate n
managementul implementrii proiectului sau a urmririi
contractelor de management de proiect
CV-urile i atribuiile persoanelor ce fac parte din echipa
tehnic a proiectului
Activitile de management a proiectului ce fac sau vor face
obiectul contractului de servicii de management
Prezentare cu privire la modul n care solicitantul i
persoanele angajate ale acestuia vor verifica / vor monitoriza
activitatea contractorului care va furniza servicii de
management al proiectului
Copia anunului de lansare a procedurilor de achiziie
public pentru activitile ce in de implementarea
proiectului, nu de fazele pregtitoare dac este cazul
Diagrama Gantt aferent calendarului de activiti
previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului
Declaraie pe propria rspundere asupra locaiei/locaiilor
unde se implementeaz proiectul adresa exact
Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de stat,
ordinul de recuperare al instanei judectoreti i dovada
efecturii plii (dac este cazul).
Declaraie privind eligibilitatea societii n vederea acordrii
60

Dac serviciile de
management ale
proiectului sunt
sub-contractate

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ajutorului de minimis

5.2 DECLARAIE
Confirm c informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele
anexate sunt corecte i asistena financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului
pentru a se derula conform descrierii.
De asemenea, confirm c nu am cunotin de nici un motiv pentru care proiectul ar putea
sa nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat.
neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i
aspectele solicitate, inclusiv aceast seciune, ar putea fi respins.
Prezenta cerere a fost completat n conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal
cu privire la fals in declaraii.
Data
Funcia ocupat n organizaie
______________________________
Nume i prenume n clar (litere mari de
tipar)
______________________________
Semntura i tampila
______________________________

61

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 2 Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM-urilor

DECLARAIE PRIVIND NCADRAREA NTREPRINDERII N CATEGORIA


NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII

I.Date de identificare a ntreprinderii


Denumirea ntreprinderii
Adresa sediului social
Cod unic de nregistrare
Numele i funcia ................................ (preedintele consiliului de administraie, director
general sau echivalent)
II.Tipul ntreprinderii
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
|_| ntreprindere autonom - n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar
din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar
declaraia, fr anexa nr. 3.
|_| ntreprindere partener - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 3, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la
declaraie
|_| ntreprindere legat - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr.3, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
III.Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii

Exerciiul financiar de referin1


Numrul mediu anual de salariai

Cifra de afaceri anual net

Active totale

(mii lei/mii euro)

(mii lei/mii euro)

62

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, |_| Nu


|_| Da (n acest caz se va completa i
datele financiare au nregistrat modificri care determin
ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro- se va ataa o declaraie referitoare la
exerciiul financiar anterior)
ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare).
Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Numele i funcia semnatarului autorizat s reprezinte ntreprinderea


..............................................................................................................

Semntura ......................................................

Data ntocmirii ..........................

i tampila

_____
1

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i

activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile
financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate
datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele
totale se determin i se declar pe propria rspundere.

63

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 3 Calculul pentru ntreprinderi partenere sau legate

CALCULUL PENTRU NTREPRINDERILE PARTENERE SAU LEGATE


I. Seciunile care trebuie incluse, dup caz:
- seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener
(precum i orice fie adiionale);
- seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere
(precum i orice fie adiionale).
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate
Perioada de referin
Numrul mediu
anual de
salariai

Cifra de afaceri
anual net
(mii lei/mii
euro)

Total active
(mii lei/mii
euro)

1. Datele1 ntreprinderii solicitante sau din


situaiile financiare anuale consolidate (se
vor introduce datele din tabelul B1 din
seciunea B2)
2. Datele cumulate1 n mod proporional ale
tuturor ntreprinderilor partenere, dac este
cazul (se vor introduce datele din seciunea
A)
3. Datele cumulate ale tuturor
ntreprinderilor legate1 (dac exist) - dac
nu au fost deja incluse prin consolidare la
pct. 1 din acest tabel (se vor introduce
datele din tabelul B2 din seciunea B)
TOTAL
Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate
pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din anexa nr. 1.
_____
64

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale
1

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i

activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile
financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate
datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele
totale se determin i se declar pe propria rspundere.
2

Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza

situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza
situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale
consolidate n care ntreprinderea este inclus.

II.Fisa de Parteneriat
1.Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
Adresa sediului social
Codul unic de nregistrare
Numele, prenumele i funcia ................. preedintelui consiliului de administraie,
directorului general sau echivalent
2.Date referitoare la ntreprinderea legat

Perioada de referin
Numrul mediu anual
de salariai3

Cifra de afaceri anual


net
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Total
NOT: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere,
consolidate, dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele
ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile
consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile

65

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru
ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare.
3.Calculul proporional
a)Indicai exact proporia deinut4 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea
legat prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea
partener la care se refer aceast fi: ............................
Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer
aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea
legat) ...................................
b)Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin
aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele
introduse n tabelul de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat - A.2

Procent

Numrul mediu anual

Cifra de afaceri anual

de salariai

net
(mii lei/mii euro)

Active totale5
(mii lei/mii euro)

Valoare rezultat n
urma aplicrii celui mai
mare procent la datele
introduse n tabelul de la
pct. 1.
Aceste date se vor introduce n Tabelul A1.
_____
3

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul

de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.


4

Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste

procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare
ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener.
5

Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.


66

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

III.Seciunea A - NTREPRINDERI PARTENERE


Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" [cte o fi
pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice
ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse
n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate], datele din aceast
fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos.
1.Date de identificare i date financiare preliminare
Tabelul A.1

ntreprinderea partener - Date de identificare

Cifra de

Numele i
Numele sau

Adresa

denumirea

sediului

ntreprinderii

social

Cod unic
de
nregistra
re

prenumele

Numrul

preedintelui

mediu

consiliului de

anual de

administraie,

salariai

director general sau


echivalent

afaceri

Active

anual

totale

net

(mii

(mii

lei/mii

lei/mii

euro)

euro)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total
NOT:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de
parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau
indirect partener.
67

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul
pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere).
Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale
ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele
ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea
nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii
partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru
ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.
IV.Seciunea B - NTREPRINDERI LEGATE
1.Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii:
|_| Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este
inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1).
|_| Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu
ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale
consolidate (tabelul B2).
NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile
financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se
adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei
ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin
consolidare6.
2.Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa
tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1

68

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Numrul mediu anual de

Cifra de afaceri anual

Active totale (mii lei/mii

salariai7

net (mii lei/mii euro)

euro)

Total
Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.
1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate"

Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare


Numele i prenumele
ntreprinderea legat
(denumire/date de

Adresa sediului social

identificare)

preedintelui

Cod unic de
nregistrare

consiliului de
administraie, director
general sau echivalent

A.
B.
C.
D.
E.
NOT:
ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n
situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii
solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie adugate la seciunea
A.
6

Definiia ntreprinderii legate din prezenta lege.

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul

de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.


Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi
legate), se va completa o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele
din situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului
B2 de mai jos.

69

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Tabelul B2

ntreprinderea numrul:

Numrul mediu anual


de salariai

Cifra de afaceri anual


net
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

1.*)
2.*)
3.*)
4.*)
5.*)
Total

NOT
Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din
tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind
ntreprinderile legate)
*) Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere.
V. Fisa privind legtura dintre ntreprinderi nr. .......... din tabelul B2, seciunea B
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale
consolidate)
1.Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
Adresa sediului social
Codul unic de nregistrare
Numele, prenumele i funcia ...................... preedintelui consiliului de administraie,
directorului general sau echivalent
2.Date referitoare la ntreprindere

Perioada de referin
70

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Numrul mediu anual

Cifra de afaceri anual


net

de salariai7

(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Total
Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B.
NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile
financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea
se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale
ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja
incluse n situaiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere
cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie
introduse n seciunea A.
Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Numele i funcia semnatarului autorizat s reprezinte ntreprinderea
..............................................................................................................

Semntura .....................................................

Data ntocmirii ..........................

i tampila
_____
7

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul

mediu anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 88 din data de 31 ianuarie 2006

71

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 4 - Declaraie de eligibilitate pentru IMM-uri

DECLARAIE de eligibilitate pentru IMM-uri

Subsemnatul (nume, prenume), posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberat de


_______, CNP _____________/ paaport nr. ___________, eliberat de ____________, n
calitate de (functie / reprezentant legal / mputernicit) al (denumirea solicitant), cunoscnd
c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere c:
1. Societatea pe care o reprezint este direct responsabil de pregtirea i managementul
proiectului i nu acioneaz ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanat;
2. Societatea pe care o reprezint nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri
publice, inclusiv fonduri UE, n ultimele 36 de luni, sau nu deruleaz proiecte finanate
n prezent, parial

sau n totalitate, din alte surse publice, pentru acelai tip de

activiti, n cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri
de finanare.
3. Societatea pe care o reprezint nu se afl n dificultate potrivit ghidului comunitar
referitor la ajutorul pentru recuperarea i restructurarea firmelor aflate n dificultate
(Jurnalul Oficial (CE) nr. C244/01.10.200411 );
4. Societatea pe care o reprezint nu are obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul
obligaiilor datorate n ultimele 12 luni; obligaiile de plat nu depesc 1/6 din totalul
obligaiilor datorate n ultimul semestru;
5. Societatea pe care o reprezint nu a beneficiat n ultimii doi ani fiscali i n anul n curs
de ajutor de minimis care, cumulat cu suma pe care o solicit, s depeasc
echivalentul n lei a 200.000 Euro. n cazul operatorilor economici din domeniul
11

O ntreprindere este considerat ca fiind n dificultate, n principiu i indiferent de mrimea ei, n urmtoarele
mprejurri:
c) n cazul unei societi cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de jumtate din
capitalul social i mai mult de un sfert din capital s-a pierdut n ultimele 12 luni; sau
d)
n cazul unei societi n care cel puin o parte dintre asociai sunt inui nelimitat pentru datoriile
ntreprinderii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din capitalul propriu, aa cum reiese din evidenele contabile
ale societii i mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut n cursul ultimelor 12 luni; sau pentru ntreprinderile de
orice form juridic, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile pentru a fi supuse unei proceduri prevzute de
legislaia privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului.

72

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi acordat


beneficiarului pe o perioad de trei ani fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul n
lei). Aceste plafoane se aplic indiferent de forma ajutorului de minimis sau de
obiectivul urmrit i indiferent dac ajutorul a fost obinut din surse naionale sau
comunitare;
6. Societatea pe care o reprezint nregistreaz profit din exploatare n ultimul exerciiu
financiar ncheiat;
7. Societatea pe care o reprezint nu a fost subiectul unui ordin/decizie de
recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului
Concurenei sau a Comisiei Europene i acest ordin/decizie nu a fost
deja executat/executat12 sau, n cazul n care a facut obiectul unei
astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i creana integral
recuperat;
8. Societatea pe care o reprezint nu se afl n situaia de insolven, lichidare, dizolvare,
conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, cu modificrile
ulterioare; afacerea sa nu este condus de un administrator judiciar, nu are restricii
asupra activitilor sale, iar acestea nu sunt puse la dispoziia creditorilor;
9. Reprezentantul legal nu a suferit condamnri definitive din cauza unei conduite
profesionale ndreptate mpotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce
are for de res judicata ( mpotriva creia nu se poate face recurs) n ultimele 36 de
luni;
10.

Reprezentantul legal nu a comis n conduita lui profesional greeli grave,

demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate dovedi;


11.

Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru

fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n


detrimentul intereselor financiare ale Comunitii Europene;

12

n situaia n care solicitantul a fcut obiectul unui ordin al unei instane judectoreti din Romnia, emis pn la 1
ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat i acest ordin a fost executat (sumele respective au fost pltite),
Solicitantul va anexa decizia Consiliului Concurenei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instanei
judectoreti i dovada efecturii plii.
n cazul n care solicitantul a fcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise dup 1 ianuarie 2007 pentru
recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executat (provizoriu sau definitiv), solicitantul va prezenta o
copie a deciziei Comisiei Europene i dovada efecturii plii

73

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

12.

Reprezentantul legal nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului

datorit nerespectrii obligaiilor contractuale n urma altei proceduri de achiziie sau n


urma unei proceduri de acordare a unei finanri nerambursabile, din bugetul
comunitar;
13.

Reprezentantul legal nu se afl n una din situaiile incompatibile cu acordarea

finanrii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;


14.

Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform

Legii 161/2003)
15.

Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea grav n eroare a Organismului

Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaii incorecte n cursul participrii la


cererea de propuneri de proiecte
16.

Societatea pe care o reprezint nu desfoar i nici nu va desfura pe perioada

implementrii proiectului activiti ntr-unul din domeniile/sectoarele excluse;


17.

Societatea/Organizaia pe care o reprezint nu desfoar i nici nu va desfura pe

perioada implementrii proiectului activiti n domeniul pornografiei i al jocurilor de


noroc, precum i cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice i/sau
prevederilor legale n vigoare.
18.

Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind egalitatea de

anse, dezvoltarea durabil, regulamentele privind achiziiile publice, informarea i


publicitatea
19.

Proiectul respect principiul neutralitii tehnologice (nu se favorizeaz o anumit

marc, soluie tehnologic, hardware sau software);


Numele i funcia reprezentant legal/mputernicit .............................................................
Semntura i tampila .....................................................
Data ntocmirii ...............................

74

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 5 Declaraie de angajament

DECLARAIE DE ANGAJAMENT
Subsemnatul _________________________________ (nume, prenume), posesor al CI
seria _______, nr. _________, eliberat de _______, CNP _____________/ paaport nr.
___________,

eliberat

de

____________,

calitate

de

__________________

(reprezentantul legal / mputernicit) al _______________________ (denumire solicitant),


cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, m angajez s ntocmesc i
s implementez proiectul ____________________________ [tiltul proiectului] n
condiiile descrise n Cererea de Finanare i specificate n Contractul de Finanare pentru
Axa III din Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice si m
angajez:

s furnizez contribuia proprie ce ne revine din costurile eligibile aferente


proiectului, n valoare de _________________ LEI, reprezentnd _____ % din
valoarea total eligibil a proiectului;

s finanez toate costurile neeligibile aferente proiectului;

sa finanez toate cheltuielile pn la rambursarea sumelor solicitate;

n cazul n care folosesc resurse atrase - ataez o scrisoare de confort neangajant


din partea unei instituii financiare, prin care se certific faptul c voi primi creditul
n cazul n care mi se va acorda finanarea din fonduri structurale;

s nu ncerc s obin informaii confideniale legate de structura proiectelor depuse


sau s influenez personalul implicat n evaluarea i selecia proiectului

s menin proprietatea proiectului i natura activitii pentru care s-a acordat


finanarea, s nu le gajez i s nu le nchiriez, s menin investiia i s achit taxele
aferente pentru o perioad de cel puin 36 de luni dup finalizarea proiectului i s
asigur exploatarea i mentenana n aceast perioad;

s asigur folosina echipamentelor i aplicaiilor pentru scopul declarat n proiect;

s ataez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final;


75

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

s respect neutralitatea tehnologic (s nu favorizez o anumit tehnologie si/sau


marc);

s asigure capacitatea operaional i administrativ necesare pentru a implementa


proiectul (resurse umane suficiente i resurse materiale necesare);

De asemenea, declar c sunt de acord cu toi termenii i condiiile prevzute n apelul


de proiecte i ghidul solicitantului, conform legislaiei naionale i comunitare, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Numele i funcia reprezentant legal/mputernicit .............................................................


Semntura i tampila .....................................................
Data ntocmirii ...............................

76

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 6 Planul de afaceri

PLANUL DE AFACERI
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului
A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului
A.3. Codul unic de nregistrare fiscal
A.4. Obiectul de activitate
A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei
A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare
A.7. Reprezentantul legal al organizaiei
A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului
B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE
B.1. Istoricul activitii
B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente
B.3. Produse/servicii i activiti existente
B.4. Politica de aprovizionare, furnizori
PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului
C.2. Componentele proiectului
C.3. Managementul proiectului
C.4. Descrierea tehnic a proiectului
C.5. Personal i instruire
C.6. Graficul estimat al proiectului
C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei
77

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

D. BUGETUL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE


D.1. Devizul estimativ al proiectului
D.2. Planul de finanare a investiiei
E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI
E.1.

Prognoza veniturilor i cheltuielilor de exploatare anuale

E.2.

Indicatori financiari

E.3.

Proiecia contului de profit i pierdere

E.4

Bilant

E.5. Previziunea fluxurilor de trezorerie (numerar)


F. CONCLUZII
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT


A.1.

Numele solicitantului

A.2.

Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului

A.3.

Codul unic de nregistrare fiscal

A.4.

Obiectul de activitate
Se va meniona obiectul de activitate efectiv, codul CAEN.

A.5.

Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei cu


menionarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.

A.6.

Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare (conform


ultimei cereri de nscriere de meniuni la Oficiul Registrului Comerului):
valoarea capitalului social subscris i vrsat i structura acionariatului, cu
menionarea numelor, datelor de identificare ale asociailor/ acionarilor i
procentul de capital social deinut de acetia.

A.7.

Reprezentantul legal al organizaiei


Numele, funcia, date de contact.

A.8.

Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului


78

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Adresa sediului social.


Adresa sediului la care solicitantul i desfoar activitatea administrativ,
dac acesta difer la data depunerii cererii de finanare de cea a sediului
social nregistrat.
Adresa i specificul activitii fiecrei sucursale, filiale i/ sau punct de
lucru, dac este cazul.
Amplasamentul

unitilor

de

producie

actuale,

dispunerea

funcionalitatea acestora n cadrul activitii curente a solicitantului.


B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE
B.1.

Istoricul

activitii

Prezentai

cum

s-a

dezvoltat

compania

dumneavostr de la nfiinare pn n prezent.


B.2.

Descrierea infrastructurii TIC existente, n special cea semnificativa din

punct de vedere al proiectului.


B.3.

Produse/servicii i activiti existente


Activiti principale-procese, flux informational, prelucrari de date, care
sunt semnificative din punctul de vedere al proiectului.
Gama actual de produse/servicii, punctele forte i punctele slabe ale
societii n producerea/furnizarea produselor/serviciilor.

B.4.

Politica de aprovizionare, furnizori


Furnizorii principali, dac este cazul.
Descrierea reelei de aprovizionare, a logisticii folosite i a modului de
operare.
Principalele riscuri i dificulti n privina aprovizionrii.

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI


C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1.

Obiectivele proiectului
Se va fundamenta necesitatea i oportunitatea investitiei propuse,
ipotezele, se vor enuna obiectivele generale i specifice ale proiectului.
79

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

C.2.

Componentele proiectului
Descrierea componentelor principale necesare n procesul de implementare
a proiectului (activitile i sub-activiti corelate cu calendarul activitilor)
parametrii calitativi minimali (acolo unde cazul, conform proiectului
tehnic), modalitatea de achiziie.

C.3.

Managementul proiectului
Prezentarea persoanelor implicate n administrarea proiectului. Se vor anexa
CV-uri, dac acestea difer de cele prezentate conform anexei cu CV.-uri de
la Cererea de finanare, respectnd modelul anexat la Ghidul solicitantului.
n cazul subcontractrii managementului de proiect se vor preciza cerinele
minime solicitate.

C.4.

Descrierea tehnic a proiectului


Aceast seciune va conine proiectul tehnic, cu toate detaliile referitoare la
parametrii, arhitectur, funcionalitile sistemului.

C.5.

Personal i instruire
Numrul de personal implicat n implementarea proiectului.
Modul de instruire a personalului care va utiliza/administra aplicaia.

C.6.

Graficul estimat al proiectului


Graficul de execuie a proiectului mpreun cu ealonarea activitilor
pentru implementarea proiectului (corelat cu diagrama GANTT, anexa la
cererea de finanare).

Activitate/subactivitate
1.
1.1

De la.
zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

Pn la.
zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

..

..

..

1.n
2.
2.1

zi___ luna____ an _____


zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

zi___ luna____ an _____


zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

..

..

..

2.n
...
n.

zi___ luna____ an _____


zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

zi___ luna____ an _____


zi___ luna____ an _____
zi___ luna____ an _____

80

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

C.7.

Impactul proiectului asupra activitii organizaiei


Rezultatele i beneficiile ateptate ale proiectului (cantitative i calitative).
Estimarea numrului de noi posturi create (dac este cazul).
Influena asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivitii
organizaiei.
Efectul de multiplicare (posibiliti de replicare i extindere a proiectului).
Modalitile de asigurare ale mentenanei i sustenabilitii proiectului.

D.
D.1.

DEVIZUL

ESTIMATIV

PLANUL

DE

FINANARE

Devizul estimativ al proiectului - Lista tipurilor de bunuri i servicii ce urmeaz a

fi achiziionate n cadrul proiectului. Sumele prezentate vor fi estimative urmand a fi


stabilite n urma procedurilor de achizitie publica.

Deviz estimativ
3.3.1.xls

[Atenie: Dup completarea acestui fiier Excel, v rugm s listai i s anexai n


dosarul cererii de finanate toate paginile aferente]
D2.

Planul de finanare a investiiei

Pentru perioada de implementare, solicitantul va justifica acoperirea necesarului de fonduri


ntr-un tabel recapitulativ, care s respecte urmtorul format:
-leiNR.

SURSE DE FINANARE

CRT.

VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI

I
II
II.1

VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI


CONTRIBUIA SOLICITANTULUI
Contribuia n numerar

81

VALOARE
N

N+i

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

II.2
III

mprumut
ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL

SOLICITAT
N anul depunerii cererii de finanare
Coloanele se vor completa n funcie de previziunile anuale pe durata proiectului (pentru
N+i se completeaz dac e cazul).
Pentru perioada ulterioar implementrii proiectului, se vor meniona sursele de finanare
dup ncetarea finanrii nerambursabile pentru asigurarea sustenabilitii proiectului.
E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI
E.1.

Prognoza veniturilor anuale


Se va face proiecia anual a veniturilor generate de implementarea
aplicaiei informatice, inclusiv sub forma reducerilor de costuri generate
de proiect, pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului finanat.
Prognoza cheltuielilor de exploatare
Se va face proiecia cheltuielilor de exploatare pentru operarea/ntreinerea
sistemului implementat, eventual pentru dezvoltarea i modernizarea lui,
pentru urmtorii 3 ani dup finalizarea proiectului finanat.
Toate cheltuielile se vor nregistra pe baza angajamentelor de plat (i nu a
plilor efective).
Not
Informaiile de la seciunea E.1 vor fi agregate n modelul de proiecie a
veniturilor i cheltuielilor aferente proiectului, din contul de profit i
pierdere (anexa E.3.) i fluxul de numerar (anexa E.5.), previzionate pentru
urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului, pentru care se vor face dou
tipuri de proiecii pentru acelai orizont de timp, la nivel de firma:
- una pentru venituri/cheltuielile solicitantului fr proiectul nou,
- respectiv una cu luarea n calcul a influenelor proiectului nou la nivelul
veniturilor/cheltuielilor firmei .

E.2. Indicatori financiari


82

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Nr. INDICATORI

Anul Anul Anul Anul


0

1.

Profitul din exploatare

2.

Rentabilitatea capitalului angajat (RCA) (%)

3.

Indicele de cretere a RCA (I)

4.

Fluxul net de numerar cumulat (la sfritul fiecrui

5.

exerciiu financiar)
Rentabilitatea investiiei (%)

Anul 0 se consider anul finalizrii implementrii proiectului (se estimeaz valorile


la sfritul anului n care s-a finalizat proiectul)
1. Profitul din exploatare va fi preluat la capitolul E3 (Proiecia contului de profit i
pierdere)
2. RCA=Rentabilitatea capitalului angajat
RCA= Profit din exploatare/ (Total active Datorii curente)
3. I=(RCAn/RCA n-1 )/3; n= 1-3
RRCA=rata medie de cretere a RCA
RRCA= I-1
4. Pentru asigurarea sustenabilitii financiare, fluxurile de numerar net cumulate
(fluxurile de trezorerie la sfritul perioadei) trebuie s fie pozitive pe durata
ntregii perioade de referin luate n considerare.
La determinarea fluxului de numerar net, inclusiv cu proiectul de investiii, se vor
lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) i toate sursele de
finanare (att pentru investiie cat si pentru operare si funcionare), inclusiv
veniturile generate de proiect. n aceasta metod fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea si provizioanele, nu sunt luate n consideraie (anexa E5).

83

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

5. RI =Rentabilitatea investiiei
RI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani dup finalizarea
proiectului/Ci
Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obinut cu proiect
profitul din exploatare obinut fara proiect
Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.

E.3. Proiecia contului de profit i pierdere


Se vor face estimrile pentru Contul de profit i pierdere la nivelul firmei pentru perioada
de implementare a proiectului i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea acestuia (2
proiecii, una fr proiect i una cu luarea n calcul a influentelor proiectului nou).

CONT DE PROFIT I PIERDERE


Nr
1

lei
NrRd N-1
01
02
03

Cifra de afaceri net (rd. 02 la 05)


Producia vndut
Venituri din vnzarea mrfurilor
Venituri din dobnzi nregistrate de
entitile al cror obiect de activitate l
constituie leasingul
Venituri din subvenii de exploatare

2
3
4

13

aferente cifrei de afaceri nete


Variaia stocurilor de produse finite i
a produciei n curs de execuie (C,D)
Producia realizat de entitate pentru
scopurile sale proprii i capitalizat
Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE -

04

05
06
07
08
09
10

N- se menioneaz valorile estimate pentru anul finalizrii proiectului,

84

Exerciiul financiar
N13 N+1 N+2 N+3

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

TOTAL

(rd. 01+06-07+08+09)
a) Cheltuieli cu materiile prime i

12

ap)
c) Cheltuieli privind mrfurile
Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17),

14

din care:
a) Salarii i indemnizaii
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia
social
a) Ajustri de valoare privind

11

materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i

13

15
16
17

imobilizrile corporale i necorporale

18

(rd. 19-20)
a.1) Cheltuieli
a.2) Venituri
b) Ajustri de valoare privind activele

19
20

circulante (rd. 22-23)


b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la

22
23

28)
8.1. Cheltuieli privind prestaiile
externe
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
vrsminte asimilate
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii
i activele cedate
Cheltuieli privind dobnzile de
refinanare nregistrate de entitile al
cror obiect de activitate ii constituie
leasingul
Ajustri privind provizioanele (rd. 3031)
85

21

24
25
26
27

28

29

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

- Cheltuieli
- Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -

30
31

TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)


PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
9

EXPLOATARE:
- Profit (rd. 10-32)
- Pierdere (rd. 32-10)
Venituri din interese de participare
- din care, veniturile obinute de la

33
34
35
36

entitile afiliate
Venituri din alte investiii i
10

mprumuturi care fac parte din activele


imobilizate
- din care, veniturile obinute de la

11

39

(rd. 35+37+39+41)
Ajustri de valoare privind

13

37

38

entitile afiliate
Venituri din dobnzi
- din care, veniturile obinute de la
entitile afiliate
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE - TOTAL

12

32

imobilizrile financiare i a

40
41
42

43

investiiilor financiare deinute ca


active circulante (rd. 44-45)
- Cheltuieli
- Venituri
Cheltuieli privind dobnzile
- din care, cheltuielile n relaia cu

44
45
46

entitile afiliate
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE -

48

47

49

TOTAL (rd. 43+46+48)


PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR(A):
86

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

14

15
16
17

- Profit (rd. 42-49)


- Pierdere (rd. 49-42)
PROFITUL SAU PIERDEREA

50
51

CURENT():
- Profit (rd. 10+42-32-49)
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN

52
53
54
55

ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit (rd. 54-55)
- Pierdere (rd. 55-54)
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)
CHELTUIELI TOTALE (rd.

56
57
58

32+49+55)
PROFITUL SAU PIERDEREA

18
19

20

BRUT():
- Profit (rd. 58-59)
- Pierdere (rd. 59-58)
Impozitul pe profit
Alte impozite neprezentate la

59

60
61
62
63

elementele de mai sus


PROFITUL SAU PIERDEREA
NET(A) A EXERCIIULUI
FINANCIAR:
- Profit (rd. 60-62-63)
- Pierdere (rd. 61+62+63); (rd. 62+6360)

64
65

E.4. Bilan
Se vor face estimrile pentru Bilan la nivelul firmei pentru perioada de implementare i
pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului.

Lei

Exerciiul financiar
87

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

N-1 N14 N+1 N+2 N+3


A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE

01

II. IMOBILIZRI CORPORALE

02

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

05

II. CREANE

06

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT

07

IV. CASA I CONTURI LA BNCI

08

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

C. CHELTUIELI N AVANS

10

D. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLTITE NTR-O

11

PERIOAD DE PN LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE

12

NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)


F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +

13

12 - 17)
G. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLTITE NTR-O

14

PERIOAD MAI MARE DE UN AN


H. PROVIZIOANE

15

I. VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18), din care:

16

- subvenii pentru investiii

17

- venituri nregistrate n avans

18

J. CAPITAL I REZERVE

14

I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:

19

- capital subscris vrsat

20

- capital subscris nevrsat

21

- patrimoniul regiei

22

II. PRIME DE CAPITAL

23

III. REZERVE DIN REEVALUARE

24

N- se menioneaz valorile estimate pentru anul finalizrii proiectului

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

IV. REZERVE

25

ACIUNI PROPRII

26

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD 27


C
SOLD 28
D
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA

SOLD 29

EXERCIIULUI FINANCIAR

C
SOLD 30
D

Repartizarea profitului

31

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-

32

26+27-28+29-30- 31)
Patrimoniul public

33

CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33)

34

E.5. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR)


Se vor face estimrile pentru Fluxul de trezorerie (numerar) la nivelul firmei pentru
perioada de implementare a proiectului i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea acestuia
(2 proiecii, una fr proiect i una cu luarea n calcul a influentelor proiectului nou).
Structura exemplificativ a situaiei fluxurilor de trezorerie este urmtoarea:
- lei -

Exerciiul financiar
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
n-1

Denumirea elementului

Luna Luna Luna


1
1 Trezorerie i echivalente de trezorerie la
nceputul perioadei
Fluxuri de trezorerie din activiti de
89

2..

12

n+1 n+2 n+3

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

exploatare:
+ncasri de la clieni
-Pli ctre furnizorii de bunuri i servicii
-Pli ctre angajai
-Dobnzi pltite
-Impozit pe profit pltit
-TVA de plat
+Alte ncasri/-Pli din activitatea exploatare
A =Trezorerie net din activiti de exploatare
Fluxuri de trezorerie din activiti de
investiie:
-Pli pentru achiziionarea de aciuni
-Pli pentru achiziionarea de imobilizri
corporale
-Pli pentru achiziionarea de imobilizri
necorporale
+ncasri din vnzarea de imobilizri corporale
+Dobnzi ncasate
+Dividende ncasate
B =Trezorerie net din activiti de investiie
Fluxuri de trezorerie din activiti de
finanare:
+ncasri din emisiunea de aciuni
+ncasri din mprumuturi pe termen lung
-Pli privind rambursarea mprumuturilor pe
termen lung
-Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
-Dividende pltite
+ Alte ncasri/-Pli din activiti de finanare
C =Trezorerie net din activiti de finanare
2 .Creterea net a trezoreriei i echivalentelor de
trezorerie pentru perioada curent (A+B+C)
3 Trezorerie i echivalente de trezorerie la
sfritul perioadei (1+2)

90

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

n este anul finalizrii implementrii proiectului dac proiectul se termin n luna i din
anul n, se vor adauga datele estimate aferente perioadei ramase pana la sfarsitul anului n.
Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul perioadei va include soldul tuturor
conturilor bancare deinute de client, la fel ca i numerarul deinut la sediul firmei;
Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul perioadei dintr-o lun/an va fi
ntotdeauna egal cu Trezorerie i echivalente de trezorerie la sfritul perioadei din
luna/anul anterioara/anterior.
Pentru proiecia fluxurilor de trezorerie (numerar) lund n calcul i proiectul de investiii,
se vor lua n considerare:
-Fluxuri de trezorerie din activiti de investiie:
Pli pentru achiziionarea de imobilizri corporale/necorporale vor fi defalcate pe
pli existente i generate de proiect.
-Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare:
Veniturile i costurile de exploatare vor fi defalcate pe venituri/cheltuieli de
exploatare existente i generate de proiect.
-Fluxuri de trezorerie din activiti de finanare:
Se vor aduga ncasri din finanarea nerambursabil.
Rambursarea mprumuturilor va fi defalcat pe mprumuturi existente i
mprumuturi pentru proiect.

F. CONCLUZII
Alte documente ce considerai a fi relevante, sau care susin anumite puncte din planul
dumneavoastr de afaceri.

91

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Numele i funcia reprezentant legal/mputernicit .............................................................


Semntura i tampila .....................................................
Data ntocmirii ...............................

92

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 7 - Grila de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii


Nr.

Documente verificate

DA

NU

Obs.

crt.
VERIFICAREA CRITERIILOR DE TRANSMITERE15
1.
nregistrarea electronic a proiectului s-a realizat n
termenul prevzut n Ghidul solicitantului
2.
Proiectul a fost depus n termenul i locaia menionate n
ghidul solicitantului i corespund cu datele din
nregistrarea electronic
3.
Cererea de finanare i materialele anexe sunt n plic
nchis, poart toate detaliile de identificare i respect
modalitatea de transmitere prevzut n Ghidul
solicitantului
Nerespectarea oricrui criteriu menionat anterior (Nr. 1-3) conduce la respingerea
cererii de finanare i la ncetarea automat a verificrii proiectului !
VERIFICAREA ADMINISTRATIV I A ELIGIBILITII
4.

Cererea de Finanare exist

5.

Cererea de Finanare (mpreun cu anexele) respect


formatul tip prevzut.
6.
Cererea de Finanare i documentele anexate sunt
completate la calculator n limba romn, conform
prevederilor din Ghidul solicitantului
Nerespectarea oricrui criteriu menionat anterior (Nr. 4-6) conduce la respingerea
7.
8.

9.
10.
11.

15

cererii de finanare i la ncetarea automat a verificrii proiectului !


Cererea de Finanare (mpreun cu anexele) este
redactat n 3 exemplare (1 original i dou copii) marcate
corespunztor
Cererea de Finanare i anexele sunt complete,
numerotate, semnate i tampilate de reprezentantul legal
al beneficiarului, pe fiecare pagin, n josul paginii
conform prevederilor din Ghidul Solicitantului.
Dosarul cererii de finanare conine opis
Certificat de nregistrare la Registrul Comerului, n
copie, tampilat, certificat conform cu originalul i
semnat de reprezentantul legal.
Certificat constator n original, n termenul de
valabilitate, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe
lng Tribunalul unde i are sediul solicitantul, n care s

Criteriile numrul 1 i numrul 2 sunt eliminatorii fr a se solicita alte clarificri

93

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

12.
13.
14.

15.
16.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

se menioneze: datele de identificare, codul unic de


nregistrare, reprezentanii legali ai societii, domeniul de
activitate principal i domeniile de activitate secundare,
situaia juridic a societii, precum i sediile secundare i
punctele de lucru
Locatiile implementrii proiectului trebuie s se regseasc
n certificatul constatator
Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii conform
conform
modelului standard, semnat i tampilat
Declaraie privind calculul pentru ntreprinderi partenere
sau legate completat conform modelului standard,
semnat i tampilat dac este cazul
Actul de mputernicire n cazul n care cererea de
finanare nu este semnat de reprezentantul legal al
solicitantului, ci de o persoan mputernicit n acest sens.
Poate fi anexat orice document administrativ emis de
reprezentantul legal n acest sens, cu respectarea
prevederilor legale
Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului,
este ataat n original
Cazierul judiciar al reprezentantului legal al
solicitantului, este ataat n original
Hotrrea organelor de conducere de aprobare a
proiectului i a cheltuielilor legate de proiect, att a valorii
totale a proiectului, ct i a cofinanrii proprii. Trebuie
menionat denumirea proiectului, n conformitate cu cea a
proiectului nregistrat.
Declaraia de eligibilitate, semnat i tampilat de
solicitant, respect modelul standard
Declaraia de angajament, semnat i tampilat de
solicitant, respect modelul standard
Anexa cu Planul Tehnic, ce contine devizul estimativ al
proiectului, semnat i tampilat de solicitant
Bilanul contabil pentru ultimul exerciiu financiar
ncheiat, inclusiv Contul de Profit si Pierderi, nregistrat la
Administraia Financiar n copie, stampilate, certificate
Conform cu originalul i semnate de solicitant
CV-urile i atribuiile persoanelor implicate n
managementul implementrii proiectului sau a urmririi
contractelor de management de proiect
CV-urile i atribuiile persoanelor ce fac parte din echipa
tehnic a proiectului sau a urmririi contractelor de
management a proiectului
Activitile de management a proiectului ce fac sau vor
face obiectul contractului de servicii de management n
cazul externalizrii managementului de proiect
Prezentare cu privire la modul n care solicitantul i
94

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

persoanele angajate ale acestuia vor verifica / vor


monitoriza activitatea contractorului care va furniza
servicii de management al proiectului
n cazul
externalizrii managementului de proiect
Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de stat,
ordinul de recuperare al instanei judectoreti i dovada
efecturii plii (dac este cazul).
Solicitantul se ncadreaz n categoria solicitanilor
eligibili.
Solicitantul este nregistrat la Registrul Comerului ca
societate comercial i opereaz pe teritoriul Romniei
Solicitantul este microntreprindere, ntreprindere mic sau
mijlocie, definit astfel de Legea nr. 346/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Solicitantul este direct responsabil de pregtirea i
managementul proiectului i nu acioneaz ca intermediar
pentru proiectul propus a fi finanat
Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din
fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n ultimele 36 de
luni, sau nu deruleaz proiecte finanate n prezent, parial
sau n totalitate, din alte surse publice, pentru acelai tip de
activiti, n cadrul unor proiecte similare cu cel ce
constituie obiectul prezentei cereri de finanare.
Solicitantul nu se afl n dificultate potrivit ghidului
comunitar referitor la ajutorul de stat pentru recuperarea i
restructurarea firmelor aflate n dificultate (CE Jurnalul
Oficial nr. C244/01.10.2004)
Solicitantul nu are obligaii de plat nete ce depesc 1/12
din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni;
obligaiile de plat nu depesc 1/6 din totalul obligaiilor
datorate n ultimul semestru
Solicitantul nu a beneficiat n ultimii doi ani fiscali i n
anul fiscal n curs (fie din surse ale statului sau ale
autoritilor locale, fie din surse comunitare) de ajutor de
stat de minimis care, cumulat cu suma pe care o solicit,
s depeasc echivalentul n lei a 200.000 de euro. n
cazul operatorilor economici din domeniul transportului
rutier, cuantumul maxim al ajutorului de stat de minimis
care poate fi acordat beneficiarului pe o perioad de trei ani
fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul n lei).
Solicitantul nregistreaz profit din exploatare n ultimul
exerciiu financiar ncheiat
Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie
de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare
a unei decizii a Consiliului Concurenei sau a
Comisiei Europene i acest ordin/decizie nu a
fost deja executat () sau, n cazul n care a
95

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

38.
39.

40.
16
17

facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a


fost deja executat i creana integral
recuperat.
Solicitantul nu este n situaia de insolven sau lichidare,
afacerea sa nu este condus de un administrator judiciar, nu
are restricii asupra activitilor sale comerciale, iar acestea
nu sunt puse la dispoziia creditorilor
Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit
condamnri definitive din cauza unei conduite profesionale
ndreptate mpotriva legii, decizie formulat de o autoritate
de judecat ce are for de res judicata (ex. mpotriva
creia nu se poate face recurs) n ultimele 36 de luni
Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis n
conduita lui profesional greeli grave, demonstrate prin
orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate
dovedi
Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul
unei judeci de tip res judicata pentru fraud, corupie,
implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti
ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale
Comunitii Europene
Reprezentantul legal nu a fost gsit vinovat de nclcarea
grav a contractului datorit nerespectarii obligaiilor
contractuale n urma altei proceduri de achiziie sau n
urma unei proceduri de acordare a unei finantari
nerambursabile, din bugetul comunitar
Reprezentantul legal nu se afl n una din situaiile
incompatibile cu acordarea finanrii din fonduri publice,
conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002
Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de
interese16 (definit conform Legii 161/2003)
Solicitantul nu este vinovat de inducerea grav n eroare a
Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de
informaii incorecte n cursul participrii la cererea de
propuneri de proiecte sau nefurnizarea informaiilor
solicitate17
Solicitantul nu desfoar i nu va desfura pe perioada
implementrii proiectului activiti ntr-unul din
domeniile/sectoarele excluse;
Solicitantul nu desfoar i nici nu va desfura pe
perioada implementrii proiectului activiti n domeniul
pornografiei i al jocurilor de noroc, precum i cele care
contravin bunelor moravuri, ordinii publice i/sau
prevederilor legale n vigoare.
Solicitantul se angajeaz s furnizeze contribuia proprie ce

Conduce la respingerea imediat, indiferent de etapa n care se afl proiectul


Conduce la respingerea imediat, indiferent de etapa n care se afl proiectul

96

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

revine din costurile eligibile aferente proiectului


41.
42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

Solicitantul se angajeaz s finaneze toate costurile


neeligibile care i revin, aferente proiectului
Solicitantul se angajeaz s finaneze toate cheltuielile
pn la rambursarea sumelor pe care le va solicita
Solicitantul se angajeaz s nu ncearce s obin
informaii confideniale legate de structura proiectelor
depuse sau s influeneze personalul implicat n evaluarea
i selecia proiectului
Solicitantul se angajeaz s menin proprietatea
proiectului (s nu l gajeze, s nu l nchirieze) i natura
activitii pentru care s-a acordat finanarea, pe o perioad
de cel puin 36 luni dup data finalizrii proiectului i s
asigure exploatarea i mentenana n aceast perioad
Solicitantul se angajeaz s asigure folosina
echipamentelor i aplicaiilor pentru scopul declarat n
proiect
Solicitantul se angajeaz s asigure capacitatea
operaional i administrativ necesare implementrii
proiectului (resurse umane suficiente i resurse materiale
necesare)
Scopul proiectului este n conformitate cu proiectele ce se
pot finana n cadrul acestei operaiuni
Proiectul conine activitile eligibile obligatorii, conform
prezentului ghid al solicitantului
Perioada maxim de implementare a unui proiect este de
maxim 24 luni de la semnarea contractului de finanare
Valoarea finanrii nerambursabile solicitate i rata de
cofinanare se ncadreaz n limitele specificate n
prezentul ghid al solicitantului
Proiectul se implementeaz pe teritoriul Romniei
Proiectul respect principiul neutralitii tehnologice (nu se
favorizeaz o anumit marc, soluie tehnologic, hardware
sau software)
Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare
privind egalitatea de anse, dezvoltarea durabil,
regulamentele privind achiziiile publice, informarea i
publicitatea
Cheltuielile eligibile aferente activitilor de informare i
publicitate reprezint maxim 15% din totalul cheltuielilor
eligibile

Atenie! n cazul n care criteriile de la Verificarea Administrativ i a eligibilitii nu sunt


respectate, solicitantului i se va cere transmiterea informaiilor / clarificrilor /
documentelor lips. Dac pentru notarea criteriilor sunt necesare documente sau lmuriri
97

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

suplimentare, i se va transmite solicitantului o solicitare de clarificri. n cazul n care


solicitantul nu aduce aceste lmuriri, sau aceste lmuriri sunt irelevante, proiectul este
respins. In cazul in care lipsesc mai mult de 3 documente, aplicatia este automat respinsa

Anexa nr. 8 Grila de evaluare tehnico-economic

GRILA DE EVALUARE TEHNICO ECONOMIC OPERAIUNEA 3.3.1.


Criterii

1. Relevana proiectului
Argumentarea necesitii

implementrii

proiectului

pentru

Puncta

Punctaj

acordat

maxim
15
15

activitatea i dezvoltarea companiei (prin impactul anticipat)


0 p: Necesitatea implementrii proiectului pentru activitatea i
dezvoltarea companiei nu este justificat;
Max. 7 p: Necesitatea implementrii proiectului pentru activitatea i
dezvoltarea companiei este justificat, fr precizarea impactului
anticipat;
Max. 15 p: Necesitatea implementrii proiectului pentru activitatea i
dezvoltarea companiei i impactul anticipat sunt clar justificate.
2. Calitatea i coerena proiectului
a) Corelarea ntre obiective, rezultatele ateptate i activiti
1 p: Obiectivele, rezultatele i activitile proiectului sunt parial
specificate i nu sunt corelate;
Max. 5 p: Obiectivele, rezultatele i activitile proiectului sunt
identificate dar sunt parial realiste i corelate; Calendarul de
implementare este parial detaliat iar duratele estimate ale
activitilor sunt parial realizabile;
Max. 10 p: Obiectivele, rezultatele i activitile proiectului sunt clar
prezentate, realiste, realizabile i exist o strns corelare ntre
98

40
10

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

acestea; Calendarul de implementare al activitilor este detaliat i


realist, duratele activitilor sunt corect estimate, iar succesiunea n
timp este logic i realizabil.
b) Bugetul proiectului

10

0 p Bugetul este incomplet (din punct de vedere al cheltuielilor


necesare pentru proiect) i necorelat cu activitile prevzute,
resursele alocate/estimate Costurile sunt n mare msur nerealiste
(majoritatea liniilor bugetare sub/supraestimate);
Max. 5 p Bugetul este complet (din punct de vedere al cheltuielilor
necesare pentru proiect) i corelat parial cu activitile prevzute,
resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe subcategorii. Costurile sunt parial realiste (exist linii bugetare
sub/supraestimate). Cheltuielile au fost parial ncadrate corect
ncategoria celor eligibile;
Max. 10 p Bugetul este complet (din punct de vedere al cheltuielilor
necesare pentru proiect) i corelat cu activitile prevzute, resursele
alocate/estimate, cu devizul general i pe sub-categorii de cheltuieli.
Costurile sunt realiste (corect estimate) i necesare pentru
implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect ncadrate n
categoria celor eligibile sau neeligibile.
c) Eficiena investiiei

10

1.Rentabilitatea capitalului angajat la nivel de ntreprindere18


I=(RCAn/RCA n-1 )/3
unde: n= 13, RRCA= I-1
Dac
5%< RRCA 15 % 1 punct
15%< RRCA 20 % - 3 puncte
RRCA > 20%

- 5 puncte

2.Rentabilitatea investiiei19

18
19

RCA= Profit din exploatare/ (Total active Datorii curente)


RI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani dup finalizarea proiectului/Ci

99

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

RI = Pr din exploatare incremental mediu/Ci


Daca:
5%<RI 15 % 1 punct
15%<RI 20 % - 3 puncte
RI> 20%

- 5 puncte

d) Soluia tehnic

10

0 p Soluia tehnic propus prin proiect nu este adecvat scopului/


obiectivelor proiectului;
Max. 5 p Soluia tehnic propus prin proiect rspunde parial
scopului/ obiectivelor acestuia;
Max. 10 p Soluia tehnic propus prin proiect rspunde n totalitate
scopului/ obiectivelor proiectului.
3. Maturitatea proiectului

Perioada estimat pentru nceperea procedurilor de achiziie.

1 p Solicitantul estimeaz nceperea procedurilor de achiziie n


termen de peste 1 lun de la semnarea contractului de finanare;
Max. 5 p Solicitantul estimeaz nceperea achiziiilor n termen de
15 zile-1 lun de semnarea contractului de finanare;
Max. 8 p Solicitantul estimeaz nceperea achiziiilor n max 15 zile
de la semnarea contractului de finanare.
4. Sustenabilitatea proiectului

20

a) Capacitatea financiar de a asigura operarea i mentenana

10

investiiei pentru o perioad de cel putin 3 ani

dup

implementarea proiectului;
0 p: Fluxul de numerar net cumulat previzionat este negativ pentru
urmtorii 3 ani dup implementarea proiectului;
Max. 10 p : Fluxul de numerar net cumulat previzionat este pozitiv
pentru fiecare dintre urmatorii 3 ani dupa implementarea proiectului.
Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obinut cu proiect profitul din exploatare obinut fara
proiect
Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.

100

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

expertizei tehnice n vederea meninerii rezultatului proiectului


pentru o perioad de minim 3 ani dup implementarea
proiectului;
0 p : Solicitantul nu dovedete capacitate de a asigura resursele
umane din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice n vederea
meninerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minimum 3
ani dup implementarea proiectului.
Max. 10 p : Solicitantul dovedete capacitate solid de a asigura
resursele umane (proprii sau asigurate prin delegare contractare)
din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice n vederea
meninerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minimum 3
ani dup implementarea proiectului. (CV-urile personalului care va
contribui la mentinerea rezultatelor sau cerine minime).
5. Capacitatea de implementare
a)

Experiena

anterioar

solicitantului

17
domeniul

managementului de proiecte finanate din surse atrase


1 p : Solicitantul nu are experien n domeniul managementului de
proiecte finanate din surse atrase;
Max. 3 p : Solicitantul are experien n managementul proiectelor
dar nu n domeniul relevant pentru apelul lansat;
Max. 7 p : Solicitantul are experien de calitate, demonstrabil (prin
detalii clare i relevante), n managementul proiectelor finantate din
alte surse n domeniul relevant pentru apelul lansat.
b) Capacitatea operaional i de management a solicitantului.
1 p: Solicitantul demonstreaz o capacitate limitat de management
i de resurse umane i materiale alocate proiectului;
Max. 5p: Solicitantul demonstreaz o capacitate de management a
resurselor financiare, tehnice i umane satisfctoare; resursele
umane (din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice) i
materiale alocate sunt adecvate parial complexitii proiectului;
Max. 10 p: Solicitantul demonstreaz o capacitate de management a
resurselor financiare, tehnice i umane adecvat finalizrii cu succes
101

10

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

a proiectului, structura organizaional i resursele umane (din punct


de vedere numeric i al expertizei tehnice) i materiale alocate sunt
adecvate complexitii proiectului.
Total puncte

100

Punctajul acordat pentru fiecare subcriteriu/criteriu este numr ntreg.


Obinerea unei valori de 0 puncte pentru unul din criteriile mai sus menionate presupune
descalificarea proiectului.Condiia de finanarea proiectului este aceea ca punctajul obinut
s fie de minim 50 puncte, n limita bugetului alocat pentru cererea de propuneri
respectiv.

102

Anexa nr. 9 Matricea logic a proiectului

MATRICEA LOGIC A PROIECTULUI

Indicatori de performan
Intervenia logic

Surse i mijloace de verificare

verificabili din punct de vedere

Ipoteze

obiectiv
Obiective

Care sunt obiectivele

Care sunt indicatorii-cheie

Care sunt sursele de informare

generale

generale la care va

relevani pentru obiectivele

pentru aceti indicatori?

contribui proiectul?

generale?

Scopul

Care sunt obiectivele

Ce indicatori arat n mod clar

Care sunt sursele de informaii

Care sunt factorii i condiiile care nu

proiectului

specifice pe care i le

c obiectivele proiectului au fost

existente sau care pot fi culese?

intr n responsabilitatea

(Obiective

propune proiectul pentru

realizate?

Care sunt metodele necesare

beneficiarului, dar care sunt necesare

specifice)

a contribui la obiectivele

pentru obinerea acestor

pentru realizarea acestor obiective?

generale?

informaii?

(condiii externe)
Care sunt riscurile care trebuie luate n
considerare?

Rezultate

Rezultatele sunt efectele

Care sunt indicatorii care arat

Care sunt sursele de informare

Ce condiii externe trebuie ndeplinite

preconizate

avute n vedere pentru

dac i n ce msur proiectul

atingerea obiectivelor

obine rezultatele preconizate?

pentru aceti indicatori?

pentru a obine rezultatele preconizate


conform planificrii?

specifice.
Care sunt rezultatele
preconizate?
(enumerai-le
Activiti

Care sunt activitile-

Mijloace:

Care sunt sursele de informare cu

Care sunt condiiile ce trebuie

cheie ce vor fi derulate i

Care sunt mijloacele necesare

privire la derularea proiectului?

ndeplinite nainte de nceperea

n ce ordine, n scopul

pentru implementarea acestor

Costuri

proiectului?

obinerii rezultatelor

activiti: ex. personal,

Ce condiii, aflate n afara controlului

preconizate?

Care sunt costurile proiectului?

echipament,instruire, studii,

(grupai activitile pe

fonduri, faciliti operaionale,

rezultate)

etc.

Cum sunt aceste costuri


clasificate? (detalierea costurilor
n bugetul proiectului)

direct al beneficiarului, trebuie


ndeplinite pentru implementarea
activitilor planificate?

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Matricea logic a proiectului este un instrument de management al planificrii,


implementrii i evalurii proiectului, precum i o modalitate de prezentare analitic al
acestuia. Utilizarea matricei logice a proiectului permite certificarea relevanei, fezabilitii i
durabilitii sale.
Matricea logic a proiectului este compus din patru linii ce se adreseaz diferitelor nivele
ale proiectului: obiective generale, scopul proiectului (obiective specifice), rezultate preconizate
i activiti.

(1)

Obiectivele generale sunt cele care genereaz importana proiectului la nivel

general, avnd n vedere beneficiile sale pe termen lung pentru beneficiarii direci i indireci.
De asemenea, obiectivele generale trebuie s nfieze modul n care proiectul se ncadreaz n
politici internaionale, regionale sau naionale ale organismelor vizate. Acestea vor fi realizate
de ctre proiectul n sine dar i de alte proiecte sau programe din domeniul respectiv ce nu
trebuie ignorate.
(2)

Scopul proiectului (obiectivele specifice) se refer la stadiul n care se va afla

nevoia / problema adresat de proiect dup finalizarea acestuia, adic la schimbarea de


substan pe care proiectul o are n vedere. Scopul trebuie definit n funcie de beneficiile
urmrite pentru grupul-int i / sau beneficiarii ce vor utiliza serviciile furnizate ca urmare a
implementrii proiectului.
(3)

Rezultatele preconizate vizeaz serviciile ce vor fi furnizate grupului-int i/sau

beneficiarilor, servicii ce sunt adresate nevoii / problemei tratate de proiect. Rezultatele trebuie
s fie un rspuns adresat cauzelor principale ale problemei cu care se confrunt grupul-int.
Pentru o relevan maxim, proiectul trebuie s identifice o problem real pentru serviciile ce
urmeaz a fi furnizate de proiect.
(4)

Activitile reprezint modul n care vor fi furnizate aceste servicii.

Cele 4 coloane ale cadrului logic cuprind urmtoarele elemente:

(1)

Intervenia logic reprezint descrierea narativ a proiectului n funcie de

cerinele celor patru nivele descrise mai sus.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(2)

Indicatorii de performan verificabili n mod obiectiv sunt mijloacele prin care

se msoar aceast intervenie. Ei reprezint criteriile care exprim gradul de atingere al celor
patru nivele de mai sus i faciliteaz evaluarea, furniznd bazele msurrii performanei. Odat
ce indicatorul este identificat, acesta trebuie dezvoltat astfel nct s poat fi exprimat n
cantitate, calitate sau durat. Verificabili n mod obiectiv indic faptul c mai multe persoane
ce utilizeaz acelai indicator vor obine aceleai rezultate.
(3)

Sursele i mijloacele de verificare sunt documentele i sursele de informaii

folosite pentru a cuantifica indicatorii.


Sursele i mijloacele de verificare trebuie s specifice:

formatul n care informaiile vor fi disponibile (rapoarte, jurnale, statistici,

diverse nregistrri etc.);

cine va furniza informaiile;

periodicitatea de furnizare a informaiilor.

(4)

Ipotezele reprezint factorii externi/riscurile ce nu sunt direct controlate de

proiect, dar de care trebuie s se in cont pentru implementarea cu succes a proiectului (de
exemplu, fr implementarea prealabil a anumitor msuri de ctre autoriti, desfurarea
proiectului poate fi pus sub semnul ntrebrii).
Cadrul logic nu trebuie privit ca un simplu set de proceduri ce trebuie aplicate mecanic, ci ca
un sistem de sprijin pentru modul cum se gndete un proiect.Cadrul logic trebuie utilizat ca o
structur fireasc n procesul de planificare, fr a fi perceput drept o constrngere birocratic.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 10 - Model Curriculum Vitae

Model Curriculum Vitae


INFORMAII PERSONALE
Nume
Adres
Telefon
Fax
E-mail
Naionalitate
Data naterii
EXPERIEN PROFESIONAL
* Perioada (de la - pn la)

(Nume, prenume)
(numrul, strada, cod potal, ora, ara)

(ziua, luna, anul)


(Menionai pe rnd fiecare experien
profesional pertinent, ncepnd cu cea
mai recent dintre acestea)

* Numele i adresa angajatorului


* Tipul activitii sau sectorul de activitate
* Funcia sau postul ocupat
* Principalele activiti i responsabiliti
EDUCAIE I FORMARE
* Perioada (de la - pn la)

(Descriei separat fiecare form de


nvmnt i program de formare
profesional urmate, ncepnd cu cea mai
recent)

* Numele i tipul instituiei de nvmnt i al


organizaiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesional
* Domeniul studiat/aptitudini ocupaionale
* Tipul calificrii/diploma obinut
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/nvmnt
APTITUDINI I COMPETENE PERSONALE
dobndite n cursul vieii i carierei dar care nu sunt
recunoscute neaprat printr-un certificat sau o diplom
Limba matern
Limbi strine cunoscute
(Enumerai limbile cunoscute i indicai
* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie

nivelul: excelent, bine, satisfctor)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

* abilitatea de a vorbi
Aptitudini i competene organizatorice

(Descriei aceste aptitudini i indicai n ce

De exemplu coordonai sau conducei activitatea altor

context le-ai dobndit)

persoane, proiecte i gestionai bugete; la locul de


munc, n aciuni voluntare (de exemplu n domenii
culturale sau sportive) sau la domiciliu.
Aptitudini i competene tehnice

(Descriei aceste aptitudini i indicai n ce

(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente,

context le-ai dobndit)

maini etc.)
Permis de conducere
Alte aptitudini i competene

(Descriei aceste aptitudini i indicai n ce

Competene care nu au mai fost menionate anterior


INFORMAII SUPLIMENTARE

context le-ai dobndit)


(Indicai alte informaii utile i care nu au
fost menionate, de exemplu persoane de

ANEXE

contact, referine, etc.)


(Enumerai documentele ataate CV-ului,
dac este cazul).

Data:

Semntura:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 11 Declaraie privind eligibilitatea societii n vederea acordrii ajutorului de


minimis

DECLARAIE privind eligibilitatea societii n


vederea acordrii ajutorului de minimis

Subsemnatul (nume, prenume), posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberat de


_______, CNP _____________/ paaport nr. ___________, eliberat de ____________, n
calitate de (functie / reprezentant legal / mputernicit) al (denumirea solicitant), cunoscnd c
falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere c societatea nu a
beneficiat n ultimii doi ani fiscali i n anul n curs de ajutor de minimis care, cumulat cu
suma pe care o solicit pentru cheltuielile de consultan, audit, informare si publicitatea
proiectului, s depeasc echivalentul n lei a 200.000 EURO. n cazul operatorilor economici
din domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi
acordat beneficiarului pe o perioad de trei ani fiscali este echivalentul n lei a 100.000 EURO;
Dat:

Semntur:
(reprezentant legal/ mputernicit)

[Se va completa doar n cazul n care solicitantul solicit finanarea de cheltuieli ce se


ncadreaz n categoria cheltuielilor de minimis prezentate n cadrul capitolului 9.2]

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 12 - OPIS LA FORMULARUL CERERII DE FINANARE

Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finanare.


Pentru unele anexe sunt prevzute modele standard.Este obligatorie utilizarea modelelor
standard prevzute, conform instruciunilor.
Formatul celorlalte documente ce vor fi ataate la Cererea de finanare vor respecta normele
legale n vigoare la data depunerii Cererii de finanare.
Nr.
crt.

Tip document

Nr. pagina
(de la pn
la)

Perioada de valabilitate
a documentului

1.

Formularul Cererii de finanare

1-

2.

Nu se aplic
Nu se aplic/ zz.ll.aaaa

Nu se aplic/ zz.ll.aaaa

Nu se aplic/ zz.ll.aaaa

Nu se aplic/ zz.ll.aaaa

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 13 Glosar de termeni


GLOSAR DE TERMENI
Autoritatea de Management pentru POS CCE - structur organizatoric n cadrul Ministerului
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, care are responsabilitatea managementului,
gestionarii i implementrii asistenei financiare din instrumente structurale ale Uniunii
Europene pentru POS CCE n cadrul perioadei de programare 2007 2013.
Autoritatea de Certificare i Plat - Structur organizatoric n cadrul Ministerului Finantelor
responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia
European i pentru primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i asigurarea transferului
acestora ctre beneficiari, precum i a sumelor de pre-finanare i cofinanare aferente acestora
din fonduri alocate de la bugetul de stat.
Asociaie de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) organizaie constituit n baza Legii
administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare
Ax prioritar - una dintre prioritile strategice dintr-un program operaional; cuprinde un
grup de operaiuni legate ntre ele i avnd obiective specifice msurabile. (Regulamentul
Consiliului nr. 1083 din 2006).
Beneficiarul organism sau instituie cu capital public sau privat responsabil/ cu execuia
proiectului, n urma aprobrii cererii de finanare.
Cerere de finanare - formularul completat de ctre solicitant n vederea obinerii finanrii din
POS CCE 2007-2013, anexat Ghidului solicitantului.
Cerere de rambursare cerere adresat instituiei finanatoare, de ctre beneficiar , prin care
acesta solicit decontarea unor cheltuieli deja efectuate.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Comitetul de monitorizare organism constituit la nivelul Autoritii de Management care


asigur coordonarea finanrii prin POS precum i urmrirea eficienei i calitii implementrii
asistenei comunitare, modul de utilizare i impactul acesteia, cu respectarea prevederilor
comunitare n materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru cadrul de sprijin
comunitar i cte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operaional.
Cheltuieli eligibile - Cheltuieli realizate de ctre beneficiar pentru implementarea proiectelor
finanate n cadrul POS CCE, care pot fi finanate att din Instrumentele Structurale, ct i din
bugetul de stat i din contribuia proprie a beneficiarului.
Comitet de selecie - Organism, fr personalitate juridic, creat la nivelul OIPSI care are ca
scop selectarea proiectelor depuse de solicitani n scopul finanrii prin POS CCE 2007-2013.
CRM Customer Relationship Management Sistem informatic integrat folosit de un agent
economic pentru planificarea i controlul activitilor pre i post vnzare. CRM include toate
aspectele referitoare la prospectarea pieii, atragerea clienilor, incluznd call center,
departament de vnzri, marketing, suport tehnic, etc. Principalul obiectiv al unui sistem CRM
este acela de a mbunti relaia companiei cu clienii pe termen lung.
De minimis pragul sub care cerinele Regulilor pentru ajutorul de stat nu se aplic. Ajutorul de
minimis cumulat pe o perioad de 3 ani fiscali consecutivi nu trebuie s depeasc echivalentul
n lei a 200.000 de euro. n cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier limita
este echivalentul n lei a 100 000 euro pe o perioad de trei ani fiscali.
DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraud organismul constituit sub directa coordonare
a primului ministru, de contact cu Oficiul European de Lupt Antifraud OLAF din cadrul
Comisiei Europene, avnd calitatea de Serviciu de coordonare antifraud n Romnia (conform
Deciziei Primului Ministru 205/2007)
Domeniu eticheta unic ce identific un anumit website;

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

e-guvernare - utilizarea tehnologiei informaiei i a comunicaiilor i n particular a Internetului


ca instrument pentru oferirea de servicii publice prin Internet n scopul creterii calitii
serviciilor publice furnizate.
E-learning - sistem de formare profesional, utiliznd tehnologiile specifice Internetului, ce
const ntr-o experien planificat de predare-nvare, organizat de o instituie ce furnizeaz
materiale ntr-o ordine secvenial i logic pentru a fi asimilate de cursani n manier proprie,
fr a constrnge agenii activitii la coprezen sau sincronicitate. Sistemele informatice de elearning finanate prin Fonduri Structurale trebuie s asigure inclusiv medierea prin tehnologii
de transmitere a suportului de curs i examinrii (dac este cazul) prin Internet.
ERP Enterprise Resource Planning Sistem informatic integrat care asigur interoperabilitatea tuturor departamentelor din cadrul unei companii, din punct de vedere al
proceselor derulate. Un sistem ERP include module de software pentru toate activitle unei
companii: producie, comenzi, contabilitate, furnizori, depozite, transport, resurse umane etc.
E-payment plat efectuat prin orice mijloc electronic
FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regional
Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea European acioneaz
pentru eliminarea disparitilor economice i sociale ntre regiuni, n scopul realizrii coeziunii
economice i sociale:
a) Fondul European pentru Dezvoltare Regional este fondul structural care sprijin
regiunile mai puin dezvoltate, prin finanarea de investiii n sectorul productiv, infrastructur,
educaie, sntate, dezvoltare local i ntreprinderi mici i mijlocii (conform HG 497/2004);
b) Fondul Social European este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii
Europene, care sprijin msuri de ocupare a forei de munc i dezvoltare a resurselor umane.
(conform HG 497/2004)
IMM - ntreprinderi Mici i Mijlocii. Se clasific, conform Legii 346/2004 cu modificrile i
completrile ulterioare, n funcie de numrul mediu anual de salariai i de cifra de afaceri
anual net sau de activele totale pe care le dein, n urmtoarele categorii:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

a) microntreprinderi - au pn la 9 salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau dein


active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent n lei;
b) ntreprinderi mici - au ntre 10 i 49 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau
dein active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n lei;
c) ntreprinderi mijlocii - au ntre 50 i 249 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net
de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau dein active totale care nu depesc
echivalentul n lei a 43 milioane euro.
Instrumente structurale - denumesc fondurile structurale i fondul de coeziune luate n
ansamblu.
Internet - reeaua global compus din milioane de reele de calculatoare interconectate.
Interoperabilitate - reprezint abilitatea sistemelor TIC i a proceselor pe care acestea le susin,
de a schimba date i de a permite utilizarea n comun a informaiilor.
ISP Internet Service Provider Furnizor de servicii Internet;
NIR Not Intrare Recepie
ONG - organizaie non-guvernamental
OPCP Oficiul de Plai i Contractare Phare, Unitate de Plat pentru POS CCE
Organism Intermediar (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale)
este instituia desemnat de autoritile de management i/sau de autoritatea de plat care, prin
delegare de atribuii de la acestea, implementeaz msurile din programele operaionale.
Delegarea de atribuii ctre organismul intermediar i reglementarea mecanismelor de
coordonare i control ale acestuia de ctre autoritatea care deleag se fac pe baz de
acord/protocol. Autoritile de management i/sau autoritatea de plat rmn responsabile pentru
ndeplinirea corespunztoare a atribuiilor delegate, precum i a operaiunilor finanate prin
instrumentele structurale.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

OLAF - Oficiului European de Lupta Antifrauda organism cu rol de a a proteja interesele


financiare ale Uniunii Europene, de a lupta impotriva fraudei, corupiei i a altor activiti
ilegale, precum i de a combate conduita necorespunztoare a funcionarilor din cadrul
Instituiilor Europene (http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html)
Perioada de implementare a proiectului - perioada cuprins ntre data semnrii contractului de
finanare i data finalizrii ultimei activiti prevzute n cadrul proiectului.
Program operaional document prezentat de un stat membru i adoptat de Comisie care
definete o strategie de dezvoltare n conformitate cu un ansamblu coerent de prioriti, pentru a
crui realizare se face apel la un Fond sau n cadrul obiectivului Convergenta, la Fondul de
Coeziune i la Fondul European de Dezvoltare Regional.
Profitul din Exploatare reprezint profitul din activitatea de baza a societatii, determinat ca
diferena ntre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare, calculat conform contului
de profit i pierdere n formatul standard conform Ordinului MFP 1752 / 2005
Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezint progresul fizic al
proiectului.
Raportul privind durabilitatea investiiei - documentul standard pentru operaiuni de
infrastructur care atest faptul c investiia fcut prin proiect nu a suferit modificri
substaniale n perioada ultimilor 3 ani de la finalizare, n conformitate cu Art. 57 alin.(1) din
Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006).
Scalabilitate este proprietatea unui sistem, a unei reele sau unui proces care indic abilitatea
acestuia de a crete n mod proporional rezultatele acestuia odat cu creterea resurselor.
Semntur electronic reprezint date n form electronic, care sunt ataate sau logic
asociate cu alte date n form electronic i care servesc ca metod de identificare. (n
conformitate cu Legea privind semntura electronic nr. 455/2001);

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Servicii publice electronice sau serviciile publice on-line reprezint o parte din e-guvernare
prin care serviciile publice sunt disponibile prin intermediul internetului.
SMIS - Single Management Information Sistem = Sistem Unic de Management a Informaiilor este un sistem informatic naional, n sprijinul organismelor naionale pentru implementarea
Cadrului Strategic Naional de Referin.
Societatea informaional - este societatea n care producerea i consumul de informaie este
cel mai important tip de activitate, informaia este recunoscut drept resurs principal,
tehnologiile informaiei i comunicaiilor sunt tehnologii de baz, iar mediul informaional,
mpreun cu cel social i cel ecologic un mediu de existen a omului.
TIC - ITC - IT&C - Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor

Anexa nr. 14 - CONTRACTUL DE FINANARE

Cod SMIS

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

CONTRACT DE FINANARE
(pentru beneficiari privai)
- Document aflat n stadiu de lucru Nr................................ /...................................

ntre:
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale, n calitate de Organism
Intermediar (denumit n continuare OI), n numele i pentru Ministerul Economiei,
Coemrului i Mediului de Afaceri n calitate de Autoritate de Management (denumit n
continuare AM) pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii
Economice(denumit n continuare POS CCE), cu sediul n ,
Tel./fax ,

pota

electronic

....,

c o d d e n r e g i s t r a r e f i s c a l , reprezentat legal
de ................................................., n funcia de ., denumit n cele ce
urmeaz Organism Intermediar, pe de o parte

Persoan Juridic ........................ nfiinat la data de.................., Cod de nregistrare


fiscal ...................................., Nr. de nregistrare la Registrul Comerului ............, cu sediul n
Str.

...........................,

Judeul................,

cod

potal

....................,

Tel......................,

Fax ......................., reprezentat prin .......................... n funcia de ........................... identificat


prin B.I / C.I / PASS Seria .......... Nr. .................... CNP ................... n calitate de Beneficiar
pe de alta parte,

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

au convenit ncheierea prezentului Contract pentru acordarea finanrii nerambursabile n baza


Cererii de finanare nr. .. n urmtoarele condiii:

ARTICOLUL 1 OBIECTUL CONTRACTULUI


(1) Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre
Autoritatea de Management, pentru implementarea Proiectului nr. .
<cod SMIS> intitulat: <titlul>, denumit n continuare Proiect.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n
prezentul Contract, care este constituit din Contractul de finanare i anexele acestuia, pe
care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept.
(3) Cererea de finanare depus de Beneficiar, rezultat n urma verificrilor, modificrilor i
completrilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare i selecie, devine anex la
prezentul Contract, fcnd parte integrant din acesta.
(4) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pe
propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i n
legislaia naional i comunitar.

ARTICOLUL 2 DURATA CONTRACTULUI


(1) Contractul intr n vigoare de la data semnrii de ctre ambele pri .
(2) Data de la care se ncepe implementarea Proiectului este data intrrii n vigoare a
prezentului Contract.
(3) Perioada de implementare a Proiectului este de .. luni/ani .

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(4) Contractul i nceteaz valabilitatea la 3 ani de la data nchiderii oficiale/pariale a POS


CCE, conform reglementrilor naionale i comunitare n vigoare.
(5) Pn la ncetarea valabilitii contractului Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune
la dispoziia Organismului Intermediar, Autoritii de Management, Autoritii de
Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene i oricrui alt organism abilitat
de a efectua verificri asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile, toate
documentele aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobndite prin
Instrumentele Structurale.
ARTICOLUL 3 VALOAREA PROIECTULUI
(1) Valoarea total a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile este <.......> lei (n
cifre i litere):
-

valoare total eligibil n suma de .

valoare neeligibil n suma de .

Valoarea

Valoarea

Valoarea

Valoarea

Co-finanarea

Valoarea ne-

total a

total

eligibil

eligibil

eligibil a

eligibil a

proiectului,

eligibil a

nerambursabil

nerambursabil

Beneficiarului

proiectului

din care:

Proiectului,

din FEDR

din bugetul

(lei)

(lei)

(lei)

din care:

(lei)

naional

1=2+6

(lei)
2=3+4+5

(lei)
4

(2) Autoritatea de Management se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maxim


<> lei (cifre i litere), echivalent cu % din valoarea total eligibil a
Proiectului specificat la art. 3 (1); n cazul n care, la sfritul Proiectului, valoarea total
eligibil este mai mic dect valoarea total eligibil contractat, suma acordat de
Autoritatea de Management se va reduce corespunztor.
(3) Beneficiarul poate solicita modificri ale bugetului dac acestea nu afecteaz scopul
principal al proiectului, iar impactul financiar se limiteaz la transferul de maxim 10% din

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

suma nscris iniial ntr-o categorie de cheltuieli eligibile n cadrul celorlalte categorii de
cheltuieli eligibile cuprinse n cererea de finanare, fr a se modifica valoarea total
eligibil a proiectului. Nu trebuie s se depeasc limitele maxime impuse de prevederile
regulamentelor comunitare, de legislaia naional, de regulile de eligibilitate stabilite de
AM POS CCE i de prevederile ghidului solicitantului relevant.
(4) Condiia de livrare acceptat pentru bunurile achiziionate n cadrul proiectului este ExWorks (Incoterms 2000).

ARTICOLUL 4 CHELTUIELI ELIGIBILE


(1) Sunt eligibile acele cheltuieli care sunt realizate n conformitate cu prevederile prezentului
contract i cu cele ale:
-

H. G. 759/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul


operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu completrile i
modificrile ulterioare;

Ordinului nr. 724 din 13 martie 2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli
eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunii 3.1.1 din cadrul
domeniului major de intervenie 1 - Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei i
comunicaiilor i al operaiunilor 3.3.1 i 3.3.2 din cadrul domeniului major de
intervenie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritar 3 "Tehnologia informaiei
i comunicaiilor pentru sectoarele public i privat" din cadrul Programului
operaional sectorial "Creterea competitivitii economice" (POS CCE) 20072013 ;

Ghidului Solicitantului pentru Domeniul major de intervenie 3,

Regulamentelor aplicabile ajutorului de stat

Cererii de finanare aprobat - Anexa nr. V la prezentul contract.

ARTICOLUL 5 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(1) AM va autoriza cererile de rambursare n urma verificrii de ctre OI a documentelor


justificative prezentate de beneficiar n maxim 80 de zile calendaristice de la data depunerii
acestora la OI, iar OI va informa beneficiarii cu privire la sumele autorizate.
(2) Rambursarea se va efectua de ctre Unitatea de Plat pentru POS CCE, n termen de 10 zile
calendaristice de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizat la
plat, n lei n urmtorul cont:
cod IBAN:
titular cont:
denumire/adresa Trezoreriei:
(3) n cazul n care se solicit documente i/sau clarificri, precum i n situaia organizrii unor
misiuni de control anterioare autorizrii plii, AM/OI va face o notificare beneficiarului n
care i se vor comunica toate datele necesare legate de aceaste situaii, inclusiv informaii
legate de suspendarea termenului prevzut la alin. 1 i condiiile n care are loc aceasta.
(4) Beneficiarul va depune la OI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile urmtoarele
documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalent):
Cerere de rambursare (anexa III) 4 exemplare
Raport de progres (anexa .IV)
Copii certificate, care s conin meniunea conform cu originalul, tampila
beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele
documente: facturi, documente de plat, extrase bancare, alte documente justificative
Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie, raport de atribuire a
contractului; documente similare acestora (pentru beneficiarii care aplic normele
interne de achiziii)
Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate, documente pentru
evidenierea plii publicitii radio/TV
Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul verbal
de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul


consultanei, foi de prezen la cursuri, fie de evaluare ntocmite de ctre participanii la
cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii certificate)
(5) Facturile trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat sau serviciul prestat. Pentru
evitarea dublei finanri, toate facturile vor fi inscripionate, sub semntura reprezentantului
legal al beneficiarului, cu numrul contractului de finanare i programul prin care este
finanat (POS CCE).
(6) AM/OI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor
neclariti.
(7) Cererea de rambursare se poate depune, n cazul achiziiei de bunuri, numai dup punerea
lor n funciune sau ntocmirea procesului verbal de predare-primire, iar n cazul prestrilor
de servicii, dup acceptarea rezultatelor acestora de ctre beneficiar.
(8) Numrul total de cereri de rambursare este de maxim 3 (pentru proiectele de maxim 12 luni)
i maxim 5 (pentru proiectele de maxim 24 luni) i se vor se va reliefa n graficul de
rambursare de mai jos. Prima cerere de rambursare se va depune n maxim 4 luni de la
semnarea contractului de finanare.
Cerere de

Activitate/

rambursare nr.
1
2
3
4
5
Total buget

subactivitate

Suma estimativ

Data depunerii
Pn la .....
Pn la .....
Pn la .....
Pn la .....
Pn la .....

(9) n cazul n care beneficiarul nu poate respecta termenul pentru depunerea cererilor de
rambursare, astfel cum este acesta prevzut la alin. 8, acesta va notifica n scris OI, nainte
de data prevzut ca data depunerii, cu privire la motivele nerespectrii acesteia. Dac
beneficiarul nu depune cererea de rambursare la data menionat n grafic i nu justific n

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

scris motivele nerespectrii acesteia, OI are dreptul de a rezilia contractul, notificndu-l n


acest sens pe beneficiar.
(10)Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate prin ultima cerere de rambursare trebuie s
reprezinte minim 15% din valoarea finanrii nerambursabile.
(11)La ultima cerere de rambursare (ce va fi depus dup finalizarea proiectului) se va

anexa

i raportul de audit efectuat de ctre un auditor extern la finalizarea proiectului.


(12)Se consider c proiectul este finalizat dac acesta este realizat ca un tot, conform
obiectivelor proiectului stabilit n cererea de finanare
(13)

OI/AM poate suspenda, aproba parial sau respinge la plat cererea de rambursare n

cazul detectrii unei cheltuieli neeligibile sau n cazul nerespectrii prevederilor


contractuale.
ARTICOLUL 6 TAXA PE VALOAREA ADUGAT (TVA)
(1) TVA este o cheltuial neeligibil, potrivit HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale
(2) Asigurarea sumelor necesare plii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea
beneficiarilor de proiecte finanate din instrumente structurale.

ARTICOLUL 7 OBLIGAIILE PRILOR


a) Obligaiile Beneficiarului
(1) Beneficiarul trebuie s asigure implementarea Proiectului n conformitate cu cele asumate
prin Cererea de finanare aprobat. Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa Autoritii
de Management i Organismului Intermediar pentru implementarea Proiectului.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(2) n situaia n care beneficiarul nu realizeaz integral indicatorii proiectului asumai prin
contract, finanarea nerambursabil acordat va fi redus proporional.
(3) n cazul subcontractrii n tot sau n parte a managementului de proiect, responsabilitatea
revine n exclusivitate Beneficiarului.
Implementare
(4) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien i
vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu
prevederile acestui Contract.
(5) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa
sa pe parcursul implementrii Proiectului. Organismul Intermediar i Autoritatea de
Management vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor
din culpa Beneficiarului.

(6) Beneficiarul are obligaia de a solicita aprobarea Organismului Intermediar pentru orice
propunere de modificare intervenit n bugetul previzionat al Proiectului i aprobat prin
prezentul Contract, cu menionarea motivelor care au condus la aceasta, n vederea
ncheierii unui act adiional.
(7) Pe toat perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite Organismului
Intermediar, la fiecare 3 (trei) luni, previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul
urmtor, n situaia n care sunt diferene fa de graficul de rambursare prevzut n contract.
(8) Beneficiarul are obligaia de a menine investiia finanat prin prezentul contract cel puin 3
ani dup finalizarea proiectului.
Control i Audit
(9) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar
legate de Proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar,
Autoritatea de Certificare si Plat, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de


implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale.
(10) Beneficiarul are obligaia s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor, punnd
la dispoziie, la cerere i n termen, documentele solicitate i asigurnd disponibilitatea i
prezena personalului implicat n implementarea proiectului, inclusiv a managerului de
proiect cu privire la care se face verificarea sau auditarea, pe ntreaga durat a verificrilor.
(11)

Beneficiarul se angajeaz s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se

implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,


precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i
financiar a Proiectului.
Politici comunitare i naionale
(12)

Beneficiarul este obligat s respecte prevederile aplicabile cuprinse n cererea de

finanare i legislaia aferent referitoare la asigurarea conformitii cu politicile Uniunii


Europene i naionale, in special cele privind achiziiile publice, ajutorul de stat, egalitatea
de anse, dezvoltarea durabil, informarea i publicitatea.
Achiziii
(13)

Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaia de a respecta

prevederile legislaiei naionale in domeniul achiziiilor publice daca se ncadreaz in


prevederile art. 8 sau respectiv in prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c^1 din O.U.G. nr.
34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile si completrile
ulterioare.
(14)

Beneficiarul care se ncadreaz in prevederile art. 10 alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 34/2006,

cu modificrile si completrile ulterioare, are obligaia sa respecte procedura specific


stabilita prin norme interne, care se constituie anex la prezentul contract (anexa nr. VI).

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(15)

n aplicarea procedurii de achiziie public sau a celei specifice, Beneficiarul are

obligatia, sa asigure o utilizare eficienta a fondurilor in procesul de atribuire, sa promoveze


concurenta dintre operatorii economici, precum i s garanteze nediscriminarea,
recunoaterea reciproc si tratamentul egal al operatorilor economici care participa la
atribuirea contractului, n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile si
completrile ulterioare i ale anexei .VI la prezentul contract.
(16)

Beneficiarul, care nu se ncadreaz la prevederile art. 8 din OUG 34/2006, cu

modificrile si completrile ulterioare, are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii


sau lucrri, cnd valoarea achiziiei nu depete echivalentul in lei a 10.000 euro pentru
fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baza de document
justificativ care, n acest caz, se considera a fi contract de achiziie public.

(17)

Nu vor fi acceptate cazuri de subcontractare a contractelor ncheiate n vederea

implementrii proiectului n proporie mai mare de 75%.

Ajutorul de stat (dac este cazul)


(18)

Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar n cazul n care, n timpul

implementrii Proiectului obine finanare n contextul ajutorului de stat de tip deminimis, n termen de 5 zile lucrtoare de la data obinerii finanrii.
Asigurarea co-finanrii i a cheltuielilor neeligibile
(19)

Beneficiarul este obligat s asigure sumele necesare asigurrii co-finanrii i a finanrii

cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului.


Evaluare
(20)

Beneficiarul i asum obligaia de a furniza Organismului Intermediar, Autoritii de

Management, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai orice document sau
informaie, n termenul solicitat, n vederea realizrii evalurii POS CCE i/sau a Proiectului
implementat. Cu acordul Autoritii de Management, rezultatul evalurii va fi pus la
dispoziia Beneficiarului de ctre OI.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Eviden contabil distinct


(21)

Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct, folosind conturi analitice

distincte pentru Proiect.


(22)

Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la modul n

care se realizeaz evidena contabil distinct privind proiectul, transmind OI, n termen
de 30 de zile calendaristice de la ncheierea contractului, o notificare conform anexei VIII la
prezentul contract.
Pstrarea documentelor
(23)

Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale, inclusiv documentele

contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit
adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale. Toate documentele vor
fi pstrate inclusiv pe o perioad de trei ani de la nchiderea oficial/parial a POS CCE,
dar nu mai puin de 5 ani de la data efecturii ultimei pli.
(24)

Documentele trebuie s fie uor accesibile i pstrate astfel nct s permit verificarea

lor.
(25)

Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la locul

pstrrii documentelor, transmind OI, n termen de 30 de zile calendaristice de la


ncheierea contractului, o notificare conform anexei VIII la prezentul contract.
Modificri substaniale
(26)

Beneficiarul este obligat s nu fac modificri substaniale ale proiectului sub sanciunea

rezilierii contractului cu recuperarea integral a finanrii acordate.


(27)

Dac pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substanial, aa

cum este definit mai jos, de la data apariiei acesteia are loc sistarea finanrii
nerambursabile, iar sumele acordate pn n acel moment se vor recupera n conformitate cu
legislaia naional.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea care:


afecteaz major natura i condiiile de implementare sau ofer unui ter un avantaj
necuvenit i
rezult de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietii unui articol de infrastructur,
o ncetare sau schimbare n localizare a investiiei sau ncetarea unei activitati de
producie (dup caz, unde se aplic).
Beneficiarul are obligaia de a informa Organismul Intermediar n termen de 15 de zile
calendaristice de la data apariiei oricrei modificri de mai sus.
(28)

Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n care obiectivele

finanate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum i n cazul n care acestea au
fost vndute, nchiriate sau nstrinate sub orice form ntr-o perioad de 3 ani dup
finalizarea Proiectului.

b) Obligaiile Organismului Intermediar


(1) Organismul Intermediar va informa Beneficiarul despre data nchiderii oficiale/pariale a
Programului Operaional Sectorial Creterea competitivitii economice prin intermediul
mijloacelor publice de informare.
(2) Organismul Intermediar are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie
luat care poate afecta implementarea Proiectului.
(3) Organismul Intermediar are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele,
concluziile i recomandrile formulate de ctre AM, Comisia European i alte organisme
abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(4) Organismul Intermediar are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor
sau clarificrilor pe care aceasta le consider necesare pentru implementarea Proiectului.

ARTICOLUL 8 CONFIDENIALITATE
(1) Organismul Intermediar, Autoritatea de Management i Beneficiarul se angajeaz s
pstreze confidenialitatea documentelor, materialelor, datelor i informaiilor n legtur cu
Proiectul i care sunt stabilite de ctre pri, de comun acord, ca fiind confideniale, fr a
aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate n
acest sens.
(2) Nu pot fi declarate ca i confideniale documentele, materialele, datele i informaiile
folosite n scop publicitar pentru informarea i promovarea utilizrii Instrumentelor
Structurale, precum i cele rezultate din obligaia Beneficiarului de a respecta msurile de
informare i publicitate conform Anexei .II Msurile de informare i publicitate.
(3) Nerespectarea obligaiei de confidenialitate ndrituiete partea vtmat s pretind daune
interese prii n culp.
ARTICOLUL 9 DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR I
ECHIPAMENTELOR
(1)

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectual, att


industrial (ex. brevetele de invenie, desenele i modelele industriale, mrcile), ct i
dreptul de autor asupra creaiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi
exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaiei n vigoare.

ARTICOLUL 10 CESIUNEA
(1) Prezentul Contract n integralitatea sa precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ARTICOLUL 11 NEREGULI
(1) Prin neregul se nelege orice nclcare a unei dispoziii a legislaiei comunitare i/sau
naionale, care rezult dintr-o aciune sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care
are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene i/sau a
bugetelor din care provine cofinanarea public aferent. Sunt asimilate neregulilor i orice
alte nclcri ale prezentului contract de finanare.

(2) OI va lua msurile necesare pentru identificarea neregulilor i constatarea creanelor


bugetare aferente proiectului, stingerea acestora prin recuperarea debitului i va dispune
toate msurile pe care le consider necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinelor
asupra implementrii Proiectului, msuri care pot viza inclusiv suspendarea executrii
Contractului i/sau rezilierea acestuia.
(3) Constituie obiect al recuperrii debitul constatat individualizat n titlul de crean, potrivit
prevederilor legislaiei n domeniu.
(4) Termenul de plat pentru sumele care fac obiectul recuperrii se stabilete n funcie de data
comunicrii titlului de crean, potrivit legii, termen de la expirarea cruia beneficiarul va
datora majorri de ntrziere, calculate conform prevederilor Codului de procedur fiscal n
vigoare.
(5) Dac beneficiarul nu pltete de bunvoie n termenul prevzut la alineatul precedent, OI va
proceda la stingerea creanei bugetare din urmtoarele cereri de rambursare.
(6) n cazul n care creanele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntar sau din
urmtoarele cereri de rambursare, AM va trece la executarea garaniei de implementare,
dac este cazul, iar dac aceasta nu acoper integral debitul, AM va sesiza autoritatea
competent n vederea declanrii procedurii de executare silit.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(7) n cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii implementrii Proiectului, Beneficiarul are
obligaia s restituie n termenul prevzut la alin. 4 debitul individualizat n titlul de crean.
n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va
sesiza organele competente n vederea declanrii executrii silite.
(8) Orice plat excedentar efectuat de ctre Unitatea de Plat constituie plat necuvenit iar
Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele respective Autoritii de Management.
(9) Recuperarea sumelor pltite excedentar de ctre Unitatea de Plat se face conform
prevederilor alin. (3)(7).
(10)

Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea ctre Unitatea de Plat pentru POS

CCE a sumelor datorate cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului, cu excepia plilor


excedentare, cnd comisioanele cad n sarcina AM sau Unitii de Plat.
ARTICOLUL 12 MONITORIZARE I CONTROL
(1) Monitorizarea i controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de ctre
Organismul Intermediar i Autoritatea de Management. Beneficiarul se oblig s respecte
prevederile menionate n Anexa I Msuri de monitorizare i control.

ARTICOLUL 13 INFORMARE I PUBLICITATE


(1) Toate msurile de informare i publicitate vor fi realizate de ctre Beneficiar n conformitate
cu Anexa II Msuri de informare i publicitate.
ARTICOLUL 14 PERSOANE DE CONTACT I ADRESE
(1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este . (numele, funcie, datele de contact, actul
oficial prin care a fost desemnat ca i reprezentant legal i eventual, dac este cazul,
perioada pentru care a fost desemnat)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(2) Managerul de proiect este ......................... (nume, funcie, date de contact)


(3) Persoana de contact a Beneficiarului este................................. (nume, funcie, date de
contact)
(4) Persoana responsabila cu operaiunile financiare este (nume, funcie, date de
contact, mputernicire, specimen de semntur.)
(5) Persoana de contact din cadrul Organismului Intermediar este . (nume,
funcie, date de contact)
(6) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract se va face n scris, cu menionarea
numrului i titlului Proiectului precum i a codului SMIS i se va transmite la urmtoarele
adrese:
Pentru Beneficiar
Pentru Organismul Intermediar.
ARTICOLUL 15 - MODIFICRI I COMPLETRI LA CONTRACT

(1) Orice modificare i completare la Contract se va face cu acordul ambelor pri


(2) Orice completare sau modificare a Contractului sau a anexelor sale trebuie fcut n scris
printr-un act adiional ncheiat n aceleai condiii i termene ca i Contractul iniial.

(3) Actul adiional nu poate s vizeze o modificare substanial a proiectului aa cum este
definita aceasta in prezentul contract Art 7, alin. (27).
(4) Beneficiarul trebuie s informeze Organismul Intermediar despre orice situaie care poate
determina ntrzierea executrii Contractului n termen de 10 zile calendaristice de la data

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

lurii la cunotin despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel puin 60 de zile
calendaristice nainte de sfritul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea
duratei de implementare. Beneficiarul va transmite cererea nsoit de documente
justificative. Durata de implementare se poate prelungi corespunztor doar n urma aprobrii
de ctre Organismul Intermediar, cu avizul Autoritii de Management, prin ncheierea unui
act adiional, cu prevederea clar a noului termen.
(5) n cazul schimbrii adresei, sediului social, contului de trezorerie, nlocuirea
reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei
responsabile cu operaiunile financiare, Beneficiarul notific Organismul Intermediar n
termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operrii modificrii. Notificarea va
constitui anex la prezentul contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional.
(6) Pentru schimbarea contului i /sau a bncii creditoare, dac Beneficiarul a solicitat credit
bancar pentru cofinanarea Proiectului, notificarea va fi nsoit de contractul scris al bncii
creditoare. n cazul schimbrii persoanei responsabile cu operaiunile financiare,
Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate
precum i datele sale de contact, mputernicirea i specimenul de semntur. Notificarea va
constitui anex la prezentul contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional.

ARTICOLUL 16 - FORA MAJOR

(1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de
nlturat independent de voina prilor intervenit dup data semnrii Contractului, care
mpiedic executarea n tot sau n parte a Contractului i care exonereaz de rspundere
partea care o invoca.
(2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamitile naturale (cutremure,
inundaii, alunecri de teren), rzboi, revoluie, embargo etc.
(3) Partea care invoc For Major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for
major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariiei i de a dovedi, n termen

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligaia de a comunica


data ncetrii cazului de for major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice.
(4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor aciunii forei majore.
(5) Dac partea care invoca fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii
cazului de fora major, n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele
provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.
(6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe
perioada de aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor.
(7) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, prile se vor ntlni ntr-un
termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a
conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

(8) n cazurile de for major Organismul Intermediar, poate decide s rezilieze Contractul
printr-o notificare scris, fr a fi solicitat restituirea finanrii nerambursabile deja pltite.
ARTICOLUL 18 INCETAREA CONTRACTULUI
(1) Prezentul contract nceteaz de drept la 3 ani de la data nchiderii oficiale/pariale a POS
CCE, dar nu mai puin de 5 ani de la data efecturii ultimei pli.
(2) n situaia n care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a nceput implementarea
Proiectului n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a Contractului, acesta se
considera reziliat de drept, fr punere n ntrziere. Organismul Intermediar va transmite o
ntiinare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice nainte de expirarea
termenului de la care contractul este considerat reziliat.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(3) Organismul Intermediar va rezilia Contractul, fr alte formaliti, cu recuperarea integral a


finanrii acordate, dac se constat neconcordana ntre starea de fapt dovedit i cele
declarate de ctre Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul c proiectul nu face
obiectul unei finanri din fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai
beneficiat de finanare din alte programe naionale sau comunitare.
(4) n cazul nclcrii de ctre Beneficiar a prezentului Contract, Organismul Intermediar, poate
dispune rezilierea Contractului, dup o notificare prealabil, cu recuperarea integral a
finanrii acordate.
(5) Anterior rezilierii Contractului, Organismul Intermediar i Autoritatea de Management poate
suspenda plile ca o msur de precauie, cu notificarea Beneficiarului.
ARTICOLUL 19 LEGEA APLICABIL
(1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, nelese i aplicate n conformitate cu
legislaia naional i/sau cea comunitar in vigoare.
(2) Prezentul Contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a
acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre pri.
(3) Contractul este guvernat de legea romn.
ARTICOLUL 20 ANEXE
(1) Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i fac parte integrant din acesta,
avnd aceeai for juridic:
Anexa I:

Msurile de monitorizare i control

Anexa II:

Msurile de informare i publicitate

Anexa III:

Modelul cererii de rambursare

Anexa IV:

Modelul raportului de progres

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa V:

Cererea de finanare n ultima form aprobat

Anexa VI:

Norme interne de achiziii

Anexa VII:

Modelul raportului de durabilitate a investiiei

Anexa VIII: Notificare privind modul de pstrare al documentelor i al


evidenei contabile legate de proiect
Anexa IX:

Modelul cererii de finanare

Anexa X:

mputernicire i specimen

de semntur a persoanei

responsabile cu operaiunile financiare

ARTICOLUL 21 DISPOZIII FINALE


(1) n eventualitatea unui litigiu ntre Organismul Intermediar/Autoritatea de Management i
Beneficiar, survenit n executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe
cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil litigiul
va fi soluionat de ctre instana judectoreasc competent n a crei raz teritorial se afl
sediul OI/AM.
(2) Prezentul Contract constituie titlu executoriu.
(3) ncheiat n trei exemplare originale n limba romn, un exemplar pentru Organismul
Intermediar, un exemplar pentru Autoritatea de Management i un exemplar pentru
Beneficiar.

Organismul Intermediar pentru


Promovarea Societii Informaionale

Beneficiar

Reprezentant legal

Reprezentant legal

Nume/Prenume

Nume/Prenume

Semntura

Semntura

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Data
Juridic
Nume/Prenume
Semntura
Data

Control financiar preventiv propriu


Nume/Prenume
Semntura
Data

Data

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ANEXA I

MSURILE DE MONITORIZARE I CONTROL

Monitorizarea:
Monitorizarea proiectelor se face de ctre Organismul Intermediar (OI), n vederea urmririi
indeplinirii indicatorilor stabiliti prin contract pentru masurarea obtinerii rezultatelor prevazute.
Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n implementarea
proiectului i n colectarea i introducerea n SUMI (Sistemul Unic de Management al
Informaiilor) a tuturor informaiilor legate de proiect
Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se termin la
3 ani dup finalizarea proiectului.
Beneficiarul trebuie s transmit OI-ului pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte
trimestriale de progres tehnic, iar timp de 3 ani dupa finalizarea activitatilor proiectului va
transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investitiei, rapoarte completate n conformitate cu
formatele standard prevzute in anexa.. la contractul de finanare. (Raportul de progres documentul standard de monitorizare ce prezint progresul fizic al proiectului; Raportul privind
durabilitatea investiiei - documentul standard pentru operaiuni de infrastructur care atest
faptul c investiia fcut prin proiect nu a suferit modificri substaniale n perioada ultimilor 3
ani de la finalizare, n conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene
(EC) Nr. 1083/2006).
Pentru realizarea monitorizarii fizice a proiectelor OI-ul va desfasura urmatoarele activitati:
a) verificarea continutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale)
elaborate si transmise de catre beneficiar (activitati desfasurate/progresul fizic);
b) vizite de monitorizare care i propun verificarea stadiului fizic al implementrii
proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anuntate si ad-hoc).

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

a) Verificarea documentelor
Verificrile documentelor vor asigura c rapoartele de progres elaborate de catre beneficiar sunt
complete i corecte, c respect modelul convenit n Contractul de finanare, c proiectul este
implementat n conformitate cu legile comunitare i naionale. De asemenea vor urmri evoluia
n timp a indicatorilor stabilii prin Contractul de finanare, realizarile fa de int propusa,
procent de realizare.
b) Vizita de monitorizare
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fata locului realizarea fizic a unui proiect,
sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare sa colecteze unele
date suplimentare fata de cele cuprinse n rapoartele de progres, n vederea aprecierii valorii
indicatorilor fa de intele propuse i a acurateei informaiei furnizate de beneficiar.
Scopul vizitei de monitorizare este:
-

s asigure faptul c proiectul progreseaz sub aspect de realizare fizica in


conformitate cu calendarul activitatilor inclus in contractul de finanare

s identifice posibile probleme ct mai curnd cu putin i s emit sugestii de


mbuntire a implementrii

s identifice elementele de succes ale proiectului

s asigure o comunicare stransa ntre beneficiari i OI care sa conduca la o buna


conlucrare in vederea implementarii cu succes a proiectului (realizarea tuturor
indicatorilor prevazuti in contract in perioada de timp prevazuta)

Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit i de a furniza echipei de monitorizare toate


informatiile solicitate.

Controlul:
AM POS CCE/OI efectueaz verificri la faa locului pe baz de eantion, stabilit n urma
realizrii unei analize de risc efectuate la nivelul fiecrei instituii.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Verificarea pe teren se realizeaz de ctre OI, cel puin o dat pe durata de implementare a
proiectului i n mod obligatoriu nainte de plata ultimei cereri de rambursare.
Respectarea legislaiei naionale privind achiziiile publice efectuate de beneficiar n cadrul
Contractului va fi verificat de OI i/sau alte structuri care reprezint MEF, UCVAP i
ANRMAP, Autoritatea de Audit.
AM POS CCE, OI i/sau alte structuri cu atribuii de control/verificare/audit a finanrilor
nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toat durata
contractului de finanare.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ANEXA II MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE

Se vor realiza n conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele


generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de
implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al
Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional ce definesc
msurile de informare i publicitate privind operaiunile finanate din instrumente structurale.
Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista
beneficiarilor n conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al
Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.
1. Reguli generale cerine pentru toate proiectele
Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate n
legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin POS CCE, n conformitate cu cele
declarate n cererea de finanare.
Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin efectuarea unor corecii financiare.
Beneficiarul este de acord ca odat cu acceptarea finanrii urmtoarele date s fie publicate,
electronic sau n orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea total
a finanrii, datele de ncepere i de finalizare ale proiectului, locul de implementare al acestuia.
Beneficiarii sunt obligai s utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate n cadrul
proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
sigla Guvernului Romniei, sigla Uniunii Europene, sigla Fonduri Structurale elaborat de
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum i mentiunea Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, nsoite de meniunea Proiect
finanat de Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale prin Fondul European de
Dezvoltare Regional. Prin produse de comunicare se nelege: fluturai, pliante, brouri, afie,

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

bannere, comunicate de pres, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserii n presa scris,
standuri expoziionale, autocolante, materiale promoionale sau orice alte materiale prin care
este promovat proiectul i rezultatele acestuia.
Beneficiarii vor utiliza indicaiile tehnice menionate in Manualul de vizibilitate (disponibil pe
website-ul www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro)
Beneficiarii au obligaia s transmit ctre OI odat cu Rapoartele de Progres toate materialele
de informare i publicitate elaborate n vederea implementrii msurilor de informare i
publicitate asumate prin contractul de finanare
Beneficiarii au obligaia s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor fi
nregistrate toate documentele i produsele aferente activitilor de informare i publicitate
desfurate.
Publicaiile tiprite care sunt realizate n cadrul proiectului trebuie s menioneze obligatoriu
titlul programului/proiectului, precum i participarea Uniunii Europene prin Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice pe prima i ultima copert.
Publicaiile trebuie s includ obligatoriu pe ultima copert: titlul programului, editorul
materialului, data publicrii, textul: Coninutul acestui material nu reprezint n mod necesar
poziia oficial a Uniunii Europene, precum i date de contact pentru obinerea mai multor
informaii la cerere de ctre cei interesai.
Publicaiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE i ale OI relevant.
Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice vor meniona participarea Uniunii Europene pe pagina
principal a acestuia (i.e. homepage).
Bannerele expuse n aciunile proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice vor avea inscripionate titlul programului/proiectului,
mentiunea POS CCE, sigla Guvernului, sigla Fondurilor Structurale n Romnia i sigla Uniunii

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel nct s asigure vizibilitatea


maxim pentru POS CCE i contribuiei financiare a Uniunii Europene.
Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt:
a) 2,5m x 0,8m pentru o sal cu o capacitate de maxim 100 de persoane
b) 4 m x 1,2 m pentru o sal mai mare sau n exterior.
n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care s
conin urmtoarele elemente informative obligatorii: mentiunea POS CCE, sigla Guvernului i
sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investiiei. Dimensiuni
recomandate: minim 1/16 din suprafaa cea mai vizibil a echipamentului. Dimensiuni optime
100x100mm, sau 90x50 mm n funcie de spaiul disponibil.
Beneficiarii sunt obligai s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra
proiectului finanat prin POS CCE.
Beneficiarul este obligat s anune prin comunicate/anunuri de pres nceperea i ncheierea
activitilor din proiect.
La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului i a rezultatelor
sale n ziarul local cu cea mai mare audien conform Studiului Naional de Audien (SNA)
realizat de Biroul Romn de Audit al Tirajelor.
Informarea va include urmtoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului Romniei, mentiunea
POS CCE, sigla Fondurilor Structurale n Romnia sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului,
titlul proiectului/ investiiei, beneficiarul.
2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrri i achiziii de bunuri
2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementrii proiectului
Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare,
modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt
obligai s monteze panouri pentru toat durata de implementare a proiectului, chiar la locaia

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

proiectului. Panourile trebuie s includ un spaiu rezervat pentru indicarea contribuiei


financiare a Uniunii Europene.
Panourile trebuie montate chiar la locatia proiectului. Fiecare panou va meniona faptul c
proiectul este co-finanat de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare Regional.
Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent.
Numrul i dimensiunile panourilor trebuie s corespund dimensiunii operaiunii i trebuie s
fie suficient de vizibile astfel nct cei care trec pe lng ele s le poat citi i s neleag natura
proiectului. Dimensiuni recomandate 4000mmx2450mm i 2000 mmx1200mm.
Cel puin 25% din suprafaa panoului va fi consacrat participrii Comunitii, i n mod specific
va cuprinde:
a) imaginea Uniunii, cu steagul i cuvintele Uniunea European fr a fi prescurtate;
b) titlul proiectului/investiiei;
c) valoarea proiectului;
d) menionarea contribuiei financiare a Uniunii Europene. Mrimea caracterelor pentru
menionarea contribuiei financiare a Uniunii Europene va fi aceeai ca i cea folosit pentru
informaiile referitoare la cofinanarea naional, i nu mai mic de 50% din fontul folosit pentru
scrierea titlului proiectului. De ex. Proiect finanat n cadrul Programului Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice i cofinanat xx% de Uniunea European prin Fondul
European de Dezvoltare Regional;
e) beneficiarul proiectului;
f) numele contractorului;
g) termenul limit de execuie;
h) mentiunea POS CCE;
i) numele autoritii de management;
j) numele organismului intermediar;
k) sigla Guvernului Romniei;
l) sigla Fondurilor Structurale.
Panourile vor fi nlocuite cel trziu dup ase luni de la terminarea proiectului cu plci
permanente.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

2.2 Reguli aplicabile dup ncheierea proiectului


Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare,
modernizare, extindere) sau de achiziii de bunuri pentru care valoarea contribuiei publice
depete 500 000 de euro sunt obligai ca la nu mai trziu de 6 luni de la ncheierea proiectului
s monteze plci permanente prin care se vor face cunoscute aciunile Uniunii Europene.
Plcile permanente trebuie s ndeplineasc aceleai caracteristici tehnice i de informaii ca i
panourile.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ANEXA III MODELUL CERERII DE RAMBURSARE

CERERE DE RAMBURSARE POS CCE


1. Cerea de rambursare nr. .. din data de .
2. Perioada de referin de la ../../.. pana la ../../
3. Tipul cererii de rambursare

Cerere intermediar
Cerere final

4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului:
Adresa:
Codul fiscal:
Numele bncii:
Cod IBAN:

5. Detalii despre proiecte:

Programul operaional: :
Axa prioritar:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Domeniul major de intervenie:


Operaiunea:
Data de nceput a proiectului:
Titlu proiect:
Numrul contractului de finanare:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

6. Cheltuieli eligibile
A) Cheltuieli eligibile realizate n perioada de referin pentru care se solicit rambursarea n aceasta cerere, cu documentele suport
aferente:
Valoarea
cheltuielilor
Factura /Alte documente
Categorii de
cheltuieli
eligibile

eligibile
Extras

justificative (acolo unde este


Descriere

cazul)

activiti

Contract

Furnizor

/achiziii

OP

de

(nr.

cont

/data)

(nr.

Val. din
Nr.
(1)

(2)

(3)

Data
emiterii
(4)

factur22
Fr
TVA
TVA
(5)

solicitate de
beneficiar din
prezenta

TVA21

factura20

/data)
Fr TVA
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1
2
20

Se calculeaz aplicnd procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de
cheltuieli prevzute n coloana 1, de la 1-n
21
TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii menionai la art. 9 alin. 3 din OG 29/2007, se calculeaz la cheltuielile eligibile
22
Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fr TVA i TVA aferent

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

3..
n
I. Total costuri N/A

N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

eligibile23
II. Venituri

N/A

N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

nete din
proiect24
III. Valoarea
eligibil a
Cererii de
Rambursare25

Copiile cu meniunea conform cu originalul sunt ataate ca justificare; documentele originale sunt verificate la faa locului de
OI

B) Situaia rambursrilor
23

n linia I, coloana (5) se completeaz suma cheltuielilor eligibile din factura fr TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n
n linia I, coloana (10) se completeaz suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv n coloana (11) suma valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre rambursare
24
n linia II, coloana (5) - total venituri nete generate n perioada de referin aferente cheltuielilor eligibile
n linia II, coloana (10) - se aplic procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5)
25
III= (I-II), se completeaz n coloanele (5) i (10)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Categorii de
cheltuieli
eligibile

(0)

Total cheltuieli
eligibile
aprobate prin
contract

Total cheltuieli eligibile


acoperite din contribuie
proprie (buget local, surse
private) pana la prezenta

(1)

cerere
(2)

I. TOTAL
COSTURI
ELIGIBILE
II. VENITURI
NETE DIN
PROIECT27
III.TOTAL
GENERAL (III)
IV. PREFINANARE
V. TOTAL
CHELTUIELI
26

Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 Tabelul 6.A

27

Pentru proiecte generatoare de venituri conform definiiei RC 1083/2006 art. 55

Total cheltuieli
Total cheltuieli

Total cheltuieli

realizate in perioada

eligibile

eligibile pana

de referin pentru

Sold conform

rambursate pana

la prezenta

care se solicita

contractului

la prezenta cerere

cerere

rambursarea

(3)

(4)=(2)+(3)

(5)26

(6)=(1)-(4)-(5)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ELIGIBILE
(III-IV)*
*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ..........................LEI, reprezentnd cheltuieli eligibile i TVA 28 reprezentnd
................... LEI.

28

TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionai la art. 9, alin. 3 din OG 29/20047.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Valoarea eligibil a Cererii de

Prefinanare30

Rambursare29

Suma solicitat spre rambursare prin

FEDR

prezenta cerere

(1)

(5)=(3)*%BS
(2)

29
30

Buget de Stat (BS)

(3)=(1)-(2)

(4)=(3)*%FEDR

Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A


Se va trece suma de prefinanare de dedus, conform contractului de finanare (fr aplicarea procentului la valoarea eligibil din Cererea de Rambursare)

8. Declaraie pe proprie rspundere a Beneficiarului:


n calitate de Beneficiar declar urmtoarele:

A) Cererea de Rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efectuate i efectiv pltite;


B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate;
C) Contribuia pentru co-finanare este determinat n conformitate cu prevederile
Contractului de Finanare;
D) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente
naionale de co-finanare dect cele precizate n Contractului de Finanare;
E) Toate tranzaciile sunt nregistrate n sistemul contabil distinct, deci suma cerut
corespunde cu datele din documentele contabile;
F) Cerinele n ceea ce privete publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu
prevederile din Contractului de Finanare;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziiile publice, protecia mediului i egalitii de
anse au fost respectate;
H) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare i a
contractelor de achiziie public;
I) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei
Naionale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscnd prevederile
articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declaraii.
Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt pstrate
de instituie, tampilate, semnate i sunt la dispoziia consultrii n scopul auditului.
Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul
fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil s nu
se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat.

Organizaia Beneficiarului:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Nume i Prenume:
Funcia: Director Proiect
Data:

9. Lista Anexe
Nr. crt.
1.
2

Denumire Anexe
Raport de progres
Documente nsoitoare: (conform contractului de finanare)
Ex. :
Copii certificate, care s conin meniunea conform cu originalul,
tampila beneficiarului i semntura reprezentantului legal al
acestuia, dup urmtoarele documente: facturi (trebuie s menioneze
detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat),
documente de plat, extrase bancare, alte documente justificative
Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie,
raport de atribuire a contractului
Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate,

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

documente pentru evidenierea plii publicitii radio /TV


Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat
dup procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dup
procesul verbal de punere n funciune
Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele
remise n cadrul consultanei, foi de prezen la cursuri, fie de
evaluare ntocmite de ctre participanii la cursuri, statele de plat ale
trainerilor (copii certificate)
Pentru execuie de lucrri de construcii: copii certificate dup
procesele verbale de verificare pe faze determinante de execuie
avizate de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii, copii certificate
dup rapoartele dirigintelui de antier
Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen, state de plat
Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraie privind metoda de calcul a
amortizrii i valoarea lunar a acesteia, pentru fiecare mijloc fix
(anexa VII).
Funcia: Director Proiect

Funcia: Reprezentant Legal

Nume Prenume:

Nume Prenume:

Semntura:

Semntura:

Data

Data:

A se completa de ctre instituiile oficiale:


Nume / Semntur OF OI

Nume / Semntur ef SMFC OI:

Data primirii de ctre OF OI :

Data :

Data verificrii:

Verificat i aprobat Cererea de Rambursare n sum

Observaii :

de:______LEI
Data :
Autoritatea de Management
Bun de plat n suma de..
Nume /Semntura Responsabil
.
Funcia

ANEXA IV RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

Program Operaional
Axa prioritar:
Operaiunea:

Creterea Competitivitii Economice

1. Numrul Raportului de Progres


2. Perioada de referin
3. Informaii despre Beneficiar
Denumirea organizaiei
Adresa
Contact
Cod fiscal
4. Detalii despre proiect
Numr de referin SMIS
Denumirea proiectului
Numrul Contractului de finanare
Locaia geografic a proiectului: (regiunea,
zona, localitatea)

5. Stadiul proiectului
Va fi complet cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5.0 Msuri corective:


Au fost primite recomandari in perioada de raportare din partea AM/OI ?
Da

Nu

* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a
vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
Dac da, v rugm detaliati msurile corective implementate:
* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control, din
cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagram


Gant):
Activitatea Nr.

Activitile planificate

Data de

Data final a

pentru perioada de

ncepere a

activitii planificate

raportare

activitii
planificate

Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea nr.
Nr. Activitate

Activitati desfasurate

Data de

Data final a

in timpul perioadei de

ncepere a

activitii

raportare

activitii

planificate

desfasurate
Activitate 1
Activitate 2
Activitate nr.
5.2. Rezultatele obinute pn n prezent (completai numai dac este cazul):
Rezultat

Valoarea

Valoarea

Valoarea

Valoarea

din

obinut in

obinut n

obinut

Contractul

raportul

perioada de pn n

de

anterior

raportare

prezent

5=3+4

finanare
1

vizat
2

6=(5)/(2)x100

5.3. Aspecte legate de mediu (dac este cazul)


Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea n

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

5.4. Aspecte privind egalitatea de anse (dac este cazul)


Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea n

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dac este cazul)


Activitatea Nr.

Descrierea

Soluia/ propunere

Condiii

problemelor

5.6 Modificari fundamentale identificate pe parcursul implementarii proiectului,


comparativ cu ceea ce s-a stabilit in contractul de finantare, operat sau previzionat
(daca este cazul)
5.6.1. Modificri propuse (condiionate de aprobarea AM / OI)
Tipul modificrii

Descrierea modificrii

Motivaia

5.6.2. Modificari previzionate pentru datele planificate (daca exista)


Activitatea Nr.

Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea nr

Date planificate
Data de
Data finalizarii

Date reale sau previzionate


Data de
Data finalizarii

nceput

nceput

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

5.7. Specificai stadiul achiziiei publice conform calendarul stabilit n cererea de


finantare
Nr.

Obiectul

Valoarea

Procedura Data

Data

Stadiul

contrac

contractului

estimat

de

estimat

estimat

achiziiei

(Lei)

achiziie

pentru

pentru

publice

public

nceperea

finalizarea

aplicat

procedurii procedurii

6. Indicatori:
Indicatori de proiect:

Indicator

Valoarea

Valoarea

Valoarea

indicatorului

indicatorului

indicatorului

stabilit n

obinut n

obinut pn n

contract

perioada de

prezent

UM

referin
Cantitate UM
Cantitate UM

Indicatorii de
realizare
Indicatorii de rezultat

7. Proiectul a generat venituri n timpul perioadei de raportare?


A. Venituri totale generate

B. Venituri total generate

anterior

n perioada de raportare

Total (A+B)

Cantitate

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

8. Planul de lucru. Completai cu Activitile i rezultate preconizate pentru


urmtoarea perioad de raportare.
8.1. Programul Activitilor
Activitile
preconizate a fi
Nr.
crt.

desfurate n

Activitile desfurate n
Activitatea

perioada de raportare (data de


ncepere i de finalizare)

urmtoarea
perioad de
raportare (data de
ncepere i de
finalizare)

8.2. Rezultate previzionate

Valori anticipate in
Nr. crt. Rezultate

Contractul de
finanare

Rezultate
previzionate pentru
urmtoarea perioad
de raportare

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres


atasate la cererea de plata, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Valoarea

Valoarea
indicatorului
stabilit n

obinut de la
ultima cerere de

Indicator contract
Cantitate Suma
(2)

indicatorului

(Lei)
(3)

plat
Cantitate Suma
(4)

(Lei)
(5)

Valoarea obinut
pn n prezent

Cantitate Suma
(6)

(Lei)
(7)

8= (7)/
(5)*100

Parte
fizica 1
Parte
fizica n
Total
Not: Pentru Contractele de lucrri, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraia
efului de lucrri Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaiile din tabelul de mai
sus.

Nume
Semnatura
Data

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ANEXA VI NORME INTERNE DE ACHIZIII

INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI


ECONOMICI PRIVATI AI PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL
CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

1.Domeniu de aplicare
Prezentele instructiuni sunt obligatorii pentru beneficiarii, care se incadreaza in
prevederile art. 10 alin. 2 si 3 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
si pentru beneficiarii care atribuie contracte finantate, in mod direct, in proportie de 50%
sau mai putin din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de stat.
Beneficiarii care se incadreaza in prevederile art. 8 (autoritati contractante) sau
respectiv in prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in
domeniul achiziiilor publice .

Tip Contract
Contract de

Conditii
Cumulativ:

Procedura de urmat
Una din procedurile

LUCRARI

contractul este finantat in mod achizitie


direct, in proportie de mai mult prevazute

de

OUG

de
nr.

de 50%, din fonduri comunitare 34/2006, cu modificarile si


si/sau de la bugetul de stat;

valoarea

estimata

completarile ulterioare
a

contractului
este mai mare decat echivalentul
in lei a 2.500.000 euro.
Cumulativ:

Se

aplica

contractul este finantat in mod instructiuni


direct, in proportie de mai mult
de 50%, din fonduri comunitare

prezentele

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

si/sau de la bugetul de stat;

valoarea

estimata

contractului
este mai mica sau egala cu
echivalentul in lei a 2.500.000
euro.
contractul este finantat in mod Se
aplica
direct, in proportie 50% sau mai instructiuni

prezentele

putin din fonduri comunitare


Contractul de

si/sau de la bugetul de stat.


Cumulativ:

SERVICII

contractul este finantat in mod achizitie

Una

din

direct, in proportie de mai mult prevazute

procedurile

de

de

nr.

OUG

de 50%, din fonduri comunitare 34/2006, cu modificarile si


si/sau de la bugetul de stat;

valoarea

estimata

completarile ulterioare
a

contractului
este mai mare decat echivalentul
in lei a 125.000 euro.
Cumulativ:

Se

aplica

prezentele

contractul este finantat in mod instructiuni


direct, in proportie de mai mult
de 50%, din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat;

valoarea

estimata

contractului
este mai mica sau egala cu
echivalentul in lei a 125.000
euro.
contractul este finantat in mod Se
aplica
direct, in proportie 50% sau mai instructiuni
putin din fonduri comunitare

prezentele

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

si/sau de la bugetul de stat .

Contractul de

Cumulativ:

Una

din

FURNIZARE

contractul este finantat in mod achizitie


direct, in proportie de mai mult prevazute

procedurile

de

de

nr.

OUG

de 50%, din fonduri comunitare 34/2006, cu modificarile si


si/sau de la bugetul de stat;

valoarea

estimata

completarile ulterioare
a

contractului este mai mare decat


echivalentul in lei a 1 000.000
euro.
Cumulativ:

Se

aplica

prezentele

contractul este finantat in mod instructiuni


direct, in proportie de mai mult
de 50%, din fonduri comunitare
si/sau de la bugetul de stat;

valoarea

estimata

contractului este mai mic decat


echivalentul in lei a 1 000 000
euro.
contractul este finantat in mod Se
aplica
direct, in proportie 50% sau mai instructiuni

prezentele

putin din fonduri comunitare


si/sau de la bugetul de stat.
Nerespectarea prezentelor instructiuni atrage neeligibilitatea cheltuielilor
aferente achizitiei de servicii, lucrari sau produse in cadrul proiectelor co-finantate
prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice- POS
CCE .

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Beneficiarii privati au dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari,


cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare
achizitie de produse, servicii sau lucrari.
Prezentele instructiuni nu se aplica pentru atribuirea contractelor care au ca obiect
cumpararea sau inchirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.
2.Principii
Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricarei decizii, trebuie
avute in vedere urmatoarele principii:
nediscriminarea;
tratamentul egal;
recunoasterea reciproca;
transparenta;
proportionalitatea;
eficienta utilizarii fondurilor publice;
asumarea raspunderii.
Prin nediscriminare si tratament egal se intelege asigurarea conditiilor de
manifestare a concurentei reale, prin stabilirea si aplicarea, pe parcursul procedurii de
atribuire, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat
oricare dintre acestia sa poata participa la procedura de atribuire si sa beneficieze de sanse
egale de a deveni contractani.
Prin recunoatere reciproca se intelege acceptarea produselor, serviciilor,
lucrrilor oferite n mod licit pe piaa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor
documente, emise de autoritile competente din alte state, precum i a specificaiilor
tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naional.
Prin transparenta se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor
informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in special cu privire la
oportunitatea de participare la procesul de achizitie, la elementele documentatiei de
atribuire precum si la rezultatul procedurii.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Prin proportionalitate se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea


beneficiarului, obiectul contractului si cerintele solicitate a fi ndeplinite.
Prin eficienta utilizarii fondurilor publice reprezint aplicarea procedurilor de
atribuire competitionale si utilizarea de criterii care s reflecte avantajele de natura
economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.
Prin asumarea raspunderii se intelege determinarea clara a sarcinilor si
responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie, urmarindu-se asigurarea
profesionalismului, impartialitatii i independentei deciziilor adoptate pe parcursul
derularii acestui proces. Se va urmari eliminarea situatiilor care ar putea genera conflicte
de interese respectiv situatiile in care interesele de natura patrimoniala sau nepatrimoniala
a persoanelor fizice sau juridice implicate in procesul de achizitie ar putea influenta
desfasurarea procedurii si adoptarea deciziilor de pe parcursul acesteia.

3. Etapele procedurii de achizitie


Procedura de achizitie reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se
obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a
atribuirii unui contract de achizitie.

Etapa
Programarea achizitiei

Operatiunea
- identificarea necesitatii
- estimarea valorii

- alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni)


Elaborarea documentatiei de - elaborarea caietului de sarcini
atribuire

- stabilirea clauzelor contractuale


- stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie
(optional)
- stabilirea criteriului de atribuire
- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anuntul/invitatia de participare - elaborarea si publicarea anuntului de participare intr-un


ziar local/national
- elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin
3 potentiali ofertanti
- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire

Derularea procedurii

- raspuns la solicitarile de clarificari


- primirea si inregistrarea ofertelor
- deschiderea ofertelor
- evaluarea ofertelor
- elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de

Atribuirea contractului

adjudecare a ofertei castigatoare


- comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti
- publicarea anuntului de atribuire intr-un ziar local/national
- semnarea contractului

3.1 . Programarea achizitiei


Beneficiarul va stabili achizitiile necesare si calendarul acestora in conformitate cu
obiectivele si activitatile proiectului co-finantat din POS CCE si va lua in calcul, la
estimarea valorii bunurilor/serviciilor/lucrarilor care vor face obiectul achizitilor, cerintele
tehnice aferente prevazute in cererea de finantare. In functie de valoarea estimata se va
alege procedura ce urmeaza a fi aplicata conform OUG 34 cu modificarile si completarile
ulterioare sau prezentelor instructiuni.
Este interzisa divizarea unui contract in mai multe contracte de valoare mai
mica in vederea incadrarii sub pragurilor stipulate de lege si de prezentele
instructiuni.

3.2 Elaborarea documentatiei de atribuire

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte


formale, tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de
achizitie si pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta.
La elaborarea documentatiei de atribuire, in special a caietului de sarcini, se va
urmari

mentinerea

concordantei

dintre

datele

tehnico-financiare

ale

bunului/serviciului/lucrarii care face obiectul achizitiei cu datele tehnico-financiare din


proiectul co-finantat din POS CCE.
Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
-

informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de


comunicare);

instructiuni privind date limita care trebuie respectate (pentru solicitarile de


clarificari, pentru depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in
legatura cu participarea la procedura de atribuire;

optional, cerinte minime de calificare si selectie a ofertantilor cu precizarea


documentelor care urmeaza a fi prezentate de catre ofertanti pentru dovedirea
indeplinirii acestor criterii;

caietul de sarcini;

instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei


financiare, precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor;

informatii detaliate si complete cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru


stabilirea ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic sau pretul cel mai scazut)

informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.


Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in

anuntul/ invitatia de participare.


Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiv a produselor, serviciilor sau
lucrarilor necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile
tehnice ale acestora. Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice
care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau
de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Criteriile de calificare si selecie (optional) reprezinta acele conditii/cerinte


minime, impuse prin documentatia de atribuire, ce trebuie indeplinite de catre ofertant,
care se refera la:
- situatia personala a ofertantului;
-

capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

situatia economica si financiara a ofertantului;

capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului;

standarde de asigurare a calitatii;

standarde de protectie a mediului;

standarde referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii.


Criteriile de calificare si selectie trebuie alese in asa fel incat sa nu fie

disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului si sa nu conduca la


restrictionarea participarii la procedura de atribuire (sa nu fie discriminatorii).
Criteriul de atribuire reprezinta criteriul stabilit in documentatia de atribuire si
preluat in anuntul si invitatia de participare in baza caruia va fi atribuit contractul de
achizitie. Criteriul poate fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau
pretul cel mai scazut.
Criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic presupune
stabilirea ca oferta castigatoare a ofertei care a intrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea
ca factori de evaluare alaturi de pret si a altor elemente precum costurile de functionare,
caracteristicile calitative si tehnice, raportul cost/eficienta, servicii de asistenta tehnica etc.
Este interzisa folosirea cerintelor referitoare la calificare ca factori de evaluare a
ofertelor.
3.3 Anuntul/invitatia de participare
Dupa finalizarea documentatie de atribuire beneficiarul va publica un anunt de
participare intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la
cel putin 3 potentiali ofertanti. Anuntul si invitatia de participare vor avea acelasi continut,
vor fi elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de
participare precum si modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica,


de drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de
activitate, produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie
respectiva.
Pentru a putea participa la procedura de achizitie, potentialii ofertanti trebuie sa nu
se regaseasca in niciunul din urmatoarele cazuri:
a) sunt insolvabile sau in stare de faliment sau lichidare, au afacerile conduse de un
administrator judiciar, sunt in incetare de plati, au suspendate activitatile de afaceri
sau sunt in situatii similare prevazute in legislatia nationala;
b) fac obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare,
administrare speciala, sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia
nationala;
c) au fost condamnate in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale, sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;
d) in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
e) sunt vinovate de o grava greseala profesionala dovedita prin orice mijloace pe care
autoritatea contractanta le poate dovedi;
f) nu si-au indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt
stabilite;
g) sunt vinovate de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de autoritatile
contractante, ca o conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract;
h) in ultimii 2 ani nu si-au indeplinit, sau si-au indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale, din motive imputabile lor, fapt care a produs sau este de natura sa
produca grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura
finantarii acestor contracte.
Eligibilitatea ofertantilor va fi dovedita prin anexarea la oferte a unei declaratii, prin
care se va preciza ca ofertantul nu se regaseste in niciuna dintre situatiile de mai sus.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in invitatia si anuntul de


participare va fi stabilit astfel incat sa s permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic
si financiar.
Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in
documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite
beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte
ofertantul castigator si sa semneze contractul.
3.4 Derularea procedurii
La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii
acestora. O oferta primita prin mijloace electronice poate fi inregistrata si analizata, dar va
fi considerata conforma numai daca este anexata, in dosarul de achizitii, in varianta
originala (tiparita, semnata si stampilata).
Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen si al
caror ofertanti sunt eligibili si au indeplinit criteriile de calificare si selectie, daca este
cazul, descrise in documentatia de atribuire.
Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de
vedere al valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora cu cerintele mentionate in
caietul de sarcini . Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora.
Beneficiarul va alege oferta castigatoare conform criteriului de atribuire mentionat
in documentatia de atribuire si va intocmi procesul verbal de adjudecare a contractului in
care va motiva rezultatul procedurii.

3.5 Atribuirea contractului de achizitie


Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre
toti ofertantii care au participat la procedura si va publica un anunt de atribuire intr-un ziar
local/national.
Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale,
semnat de ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu


datele din contractul de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de
implementare tehnico-financiara a proiectului.
Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare,
obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare i ferme pentru livrarea
bunurilor/prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor, contul in care se vor face platile. Vor fi
prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune,
receptie, standarde de calitate, service, garantii, etc.
Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti,
beneficiarul poate sa incheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmator,
daca oferta corespunde, sau poate relua procedura de achizitie in aceleasi conditii.
Daca in contractul de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli
neeligibile, beneficiarul finantarii prin POS CCE trebuie sa suporte din surse proprii aceste
cheltuieli, ele neputand fi solicitate prin cererile de rambursare.
Modificarea contractelor de achizitii este permisa cu respectarea urmatoarele conditii:
Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect
retroactiv;
Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul
initial;
Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii
documentatiei de atribuire;
Modificarile nu pot viza valoarea initiala a contractului decat daca aceasta posibilitate este
prevazuta expres in documentatia de atribuire si este facuta in limita indicata;
Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel
incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de
finantare in cauza.
Achizitiile directe de produse, servicii sau lucrari (cand valoarea achizitiei nu
depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

sau lucrari) se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se


considera a fi contract de achizitie.
Dosarul de achizitie
Pentru achizitiile de servicii, lucrari sau produse, aferente proiectelor cofinantate prin
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, derulate in baza
prezentelor instructiuni, beneficiarii privati ai Programului sunt obligati sa creeze si sa
pastreze pentru fiecare achizitie in parte, un Dosar de achizitii, care va contine cel putin
urmatoarele documente:
Nr.

DOCUMENTE MINIME ALE DOSARULUI DE

crt
1

ACHIZITII

Achizitii de
Lucrari Bunuri Servicii

Nota privind determinarea valorii estimate

Invitatia de participare si anuntul de participare

Dovada transmiterii spre publicare intr-un ziar local/


3

national si dovada transmiterii invitatiei de participare la


minim 3 potentiali ofertanti

4
5

Documentatia de atribuire
Oferte originale adresate beneficiarului insotite de
declaratia de eligibilitate a ofertantului

Solicitarile de clarificari, precum si clarificarile transmise

Procesul-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a

ofertei castigatoare
Dovada comunicarilor catre ofertanti privind rezultatul
8

procedurii si a publicarii anuntului de atribuire intr-un ziar


local/national
Contractul de achizitie

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Toate documentele care deriva din procesul de achizitie vor fi pastrate de catre Beneficiar
timp de 3 ani de la inchiderea POS CCE si vor fi puse la dispozitia Autoritatii de
Management, Organismului Intermediar, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de
Audit, Comisiei Europene sau oricarui alt organism abilitat s verifice sau s realizeze
controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumente
structurale.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ANEXA VII MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTIIEI

Raport privind durabilitatea


investitiei
1. POS CCE
2. Axa prioritar :
3. Operaiunea:
4. Date despre Beneficiar:
Numele Beneficiarului:
Adresa:
Director de proiect:
Tel, Fax, e-mail
CUI/Codul fiscal:
5. Detalii despre proiect:
Numrul de nregistrare din SMIS:
Numele proiectului:
Operaiunea:
Contract de finanare nr.:
Localizarea geografica a proiectului: (regiune jude, localitate):
Cost total proiect:
Cost total eligibil proiect:
Proiectul a suferit o modificare substantiala in conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul
Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006:
a) afectarea naturii sau conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism
public cu obtinerea de beneficii.
Detaliai
b) rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din ncetarea unei
activitati productive

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Detaliai
Data :

Beneficiar:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ANEXA VIII NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE PSTRARE AL


DOCUMENTELOR I AL EVIDENEI CONTABILE LEGATE DE PROIECT

Numr contract finanare:


Denumire beneficiar:
Locul de pstrare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet)
Scurt descriere a modalitii de pstrare a documentelor aferente proiectului:
(criterii de pstrare, supori de date utilizai, alte informaii relevante)

Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completeaz n situaia n care exist


mai multe locaii n care sunt pstrate documentele, detaliindu-se, pe ct posibil, unde se
gsesc documentele n anumite momente din timp)

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet)


Scurt descriere a modalitii de arhivare a documentelor aferente proiectului:

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

(criterii de arhivare, supori de date utilizai, alte informaii relevante)

Scurt descriere a modului n care se realizeaz evidena contabil distinct privind


proiectul: (codificarea aleas pentru identificarea tranzaciilor privind proiectul, precum
i gradul de detaliere privind sistemul analitic de eviden contabil pentru proiect)

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ANEXA IX MODELUL CERERII DE PREFINANARE


De la: Beneficiarul
Ctre: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Cerere de Prefinanare nr. _________


Programul operaional:
Axa prioritar:
Domeniul major de intervenie:
Operaiunea
Data de nceput a proiectului:
Titlul proiect:
Numrul contractului de finanare:
n baza Contractului de Finanare nr. __ ncheiat cu OIPSI _____la data de ___, v rog s
dispunei plata, la valoarea eligibil din contractul de finanare, a sumei de __LEI,
reprezentnd (prima, a doua,) tran de prefinanare, avnd la baz contractele de
achiziie semnate cu contractorii . Plata se va face n contul de mai jos:
Nume Beneficiar _______
Adres: ______________
Codul fiscal: ___________
Numele Bncii _________
Codul IBAN: ___________
Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul
fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Prefinanare, este posibil s nu
se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat.

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Cunoscnd prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul n declaraii, mi asum
responsabilitatea cu privire la realitatea, legalitatea i conformitatea informaiilor cuprinse
n tabelul anexat Lista Contractelor de achiziie semnate cu contractorii.
Anexe: Anexa 2: Lista contractelor de achiziii
Scrisoare de garanie bancar numai n cazul proiectelor care intr sub incidena
ajutorului de stat/de minimis
Cu respect,
Funcia: Director Proiect / Nume Prenume: / Semntura: / Data
Reprezentant legal / Nume Prenume: /Semntura: / Data

Nume / Semntur OF OIPSI


Data primirii de ctre OF OIPSI :
Data verificrii:
Observaii :

Funcia:

Nume / Semntur Director DMFC OIPSI:


Verificat i aprobat Cererea de Prefinanare n
sum de:______LEI
Data :

Autoritatea de Management
Bun de plat n suma de..
Nume/Semntura Responsabil
.
Funcia

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

ANEXA X MPUTERNICIRE I SPECIMEN DE SEMNTUR A PERSOANEI


RESPONSABILE CU OPERAIUNILE FINANCIARE

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

Anexa nr. 15 - Lista codurilor CAEN excluse de la finantare


LISTA CODURILOR CAEN EXCLUSE DE LA FINANARE

SECIUNEA A - AGRICULTUR, SILVICULTUR I PESCUIT


051

Extracia crbunelui superior

052

Extracia crbunelui inferior

101

Producia, prelucrarea i conservarea crnii i a produselor din carne 31

102

Prelucrarea i conservarea petelui,crustaceelor i molutelor 32

103

Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor 33

104

Fabricarea uleiurilor i a grsimilor vegetale i animale34

105

Fabricarea produselor lactate35

106

Fabricarea produselor de morrit, a amidonului i produselor din amidon

31

Anexa 1: cap 1, live animals, cap 2 meat and edible meat offal, cap 16 preparations of
meat (definit prin Corrigendum to Regulation No853/2004 ca fresh meat, including meat that
has been reduced to fragments, which has had foodstuffs, seasonings or additives added to it or which has
undergone processes insufficient to modify the internal muscle fibre structure of the meat and thus to
eliminate the characteristics of fresh meat.
32
Anexa 1, Cap3-fish,crustaceans and molluscs;Cap16 preparation of meat, of fish, of crustaceans or
molluscs
33
Anexa1, Cap 20:preparations of vegetables,fruit or other parts of plants, semnifica prelucrare conform CC
(compotul e prelucrare, gemul e procesare)
34
Anexa 1, Cap 15.04-fats and oils of fish and marine mammals, wheter or not refined; cap15.07 fixed
vegetable oils,fluid or solid,crude,refined or purified; cap.15.12 animal or vegetable fats and oils,
hydrogenated,wheter or not refined, but not further prepared
35
Anexa 1, cap.4 Dairy produce. Prevederi 1628 +Regulamentul 1898/87 privind protectia denumirilor
laptelui si produselor lactate folosite pentru comercializare

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

1081 Fabricarea zahrului 36


1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a produselor
zaharoase 37
1083 Prelucrarea ceaiului i cafelei38
1084 Fabricarea condimentelor i ingredientelor39
1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm40

110

Fabricarea buturilor 41

120

Fabricarea produselor din tutun

131

Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din
alte materiale vegetale mpletite
191

Fabricarea produselor de cocserie

192

Fabricarea produselor obinute din prelucrarea ieiului

36

Anexa 1, cap.17.01 beet sugar and cane sugar,solid (zahar de sfecla,zahar in trestie) Cap.17.02 other sugars
Anexa1, cap.17.02 other sugars (zaharuri), sugar syrups, cap.17.05 flavoured or coloured sugars, syrups
and molasses
38
Anexa1, cap9 coffee, tea. Prelucrarea prevazuta de CAEN este un proces care modifica in mai mica masura
caracteristicile unui produs decat procesarea permisa de regulamente
39
Anexa1, cap9 Coffee,tea and spices+ Reg de minimis, art4 neither on farm activities necessary for
preparing a product for the first sale, such aspacking of eggs, etc.,nor the first sale to resellers or
processors should be considered as processing or marketing. Prin urmare, ambalarea de rozmarin,
marar,patrunjel,tarhon uscate nu sunt procese destul de complexe pt a fi considerate procesare.
40
Mult prea vag definit domeniul in CAEN, ar putea fi vroba de produse excluse pe Anexa 1
41
Anexa1, cap.17.05 syrups and molasses,but not including fruit juices containing added sugar in any
proportion (deci sunt exluse doar sucurile naturale.) cap22.04 Grape must, cap.22.05 wine of fresh grapes,
cap 22.07 Other fermented beverages (for example,cider,perry and mead), cap22.08 si cap 22.09 Ethyl
alcohol or neutral spirits.
37

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

2014 Fabricarea altor produse chimiceorganice, de baz


2051

Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale


241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
242

Producia de tuburi, evi, profile tubulare i accesorii pentru acestea, din oel

243

Fabricarea altor produse prin prelucrarea primar a oelului

2451 Turnarea fontei


2452 Turnarea oelului
2591 Fabricarea de recipieni, containere i alte produse similare din oel
254

Fabricarea armamentului i muniiei

301 Construcia de nave i brci


3315 Repararea i ntreinerea navelor i brcilor
4633

Comer cu ridicata al produselor lactate, oulor, uleiurilor i grsimilor

comestibile

SECIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE I ASIGURRI


920 Activiti de jocuri de noroc i pariuri
981 Activiti ale gospodriilor private de producere de bunuri destinate
consumului propriu

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

S-ar putea să vă placă și