Sunteți pe pagina 1din 17

1.1.

Procesul de comunicare in perspectiva lui Seasure


Reprezentarea grafica cea mai sintetica a procesului de comunicare o realizeaza mai nti
Ferdinand de Saussure. Schema sugereaza caracterul de reciprocitate al procesului de
comunicare, precum si caracterul psihic si bilateral al semnului lingvistic, lasnd implicite
operatiile interioare care au loc n realizarea deplina a ntelegerii unui mesaj. Aceste operatii pot
fi explicitate prin variate scheme dezvoltate ulterior.
Emiterea mesajului
Rolul activ, determinant, n desfasurarea procesului de comunicare, l are subiectul vorbitor,
persoana I sub aspect lingvistic, emitatorul. n urma unor stimuli veniti din lumea exterioara (sau
din lumea sa interioara) si ca urmare a unei aspiratii spre stabilirea de contacte intelectuale cu
mediul social (sau din nevoia de a reactiona n comun la mediu), el concepe mesajul si
declanseaza actul vorbirii. n aceasta situatie, vorbitorul se afla orientat spre planul de referinta,
lumea exterioara sau lumea sa interioara, spre limba, sistem semiotic specific unei anumite
comunitati lingvistice, si spre destinatar, n sfera caruia se concentreaza acea comunitate.
Dezvoltnd un proces onomasiologic,52 el realizeaza conceptualizarea componentelor planului de
referinta, reflectat n constiinta sa, printr-o dubla reducere,
prin selectie; din sfera planului referential el se opreste la un numar redus de elemente destinate
a deveni persoana a III-a, expresie lingvistica a nivelului ontologic (mediat de gndire) al
mesajului lingvistic; din inventarul limbii selecteaza termeni care conceptualizeaza (sitund
concretul n abstract, particularul n general) componentele realitatii de referinta.
Procesul de conceptualizare (care nseamna crearea sau numai re-creare a unitatilor
lingvistice, componente ale inventarului limbii-sistem) implica gndirea termenilor ca semne
lingvistice bilaterale, de natura psihica: conceptul este asociat unei imagini acustice (c+i), n
afara careia el nu poate exista.
n acest prim moment din emiterea mesajului, limba si dezvaluie dubla ei natura: de sistem
semiotic si de fenomen social, pe fondul relatiilor cu gndirea si cu societatea. Caracterul
individual al perceperii (sau meditarii) de catre vorbitor a realitatii, precum si caracterul
individual al intentiilor sale de comunicare se dizolva n caracterul social al conceptelor,
mpletire absoluta a limbii si gndirii. Din momentul selectarii semnelor lingvistice, ncepe
procesul de codificare a enuntului; rolul activ l are imaginea acustica, care face legatura ntre
latura ideala a limbii (concept + imagine acustica) si latura ei materiala (fiind corespondentul,
modelul abstract, esentializat, invariant al unui complex sonor, concret, una din multiplele
variante posibile).
Emiterea mesajului s-ar putea limita si numai la materializarea semnelor selectate de pe axa
paradigmatica si nsiruite apoi unul dupa altul, pe scara timpului doar: studentul, a studia,
examen. Se comunica astfel n situatii de exceptie, cnd limba procesului de comunicare este
cunoscuta doar aproximativ sau, mai exact, i se cunoaste doar o parte din inventarul lexical.
Constituirea unor enunturi corecte, nsa, care sa formuleze clar judecati despre realitate pe baza
unor raporturi logice, depinde de competenta si, mai ales, de performanta subiectului vorbitor.
Este hotartoare, cu alte cuvinte, capacitatea emitatorului de a desfasura actul lingvistic pe
amndoua axele sale: paradigmatica si sintagmatica.
Selectarea termenilor din plan paradigmatic se face nu numai din perspectiva conceptualizarii
izolate a componentelor planului referential, ci si din cea a combinarii lor. Se selecteaza, n
consecinta, radacini care contin virtual diferite sensuri lexicale denotative, morfeme, continnd

virtual diferite sensuri gramaticale, si alte instrumente morfologice sau sintactice, prin care, pe
baza cunoasterii regulilor specifice limbii date, sa se poata construi raporturile care dirijeaza
combinarea semnelor lingvistice pe axa sintagmatica. Asadar, pe lnga student, a studia, examen,
se mai selecteaza desinente (, pentru singular), articolul (hotart enclitic -l, de exemplu),
auxiliarul a (pentru perfectul compus), sufixele a si t (pentru tema perfectului si, respectiv, a
participiului), prepozitia pentru (pentru exprimarea raportului sintactic de finalitate), obtinnduse enuntul Studentul a studiat pentru examen. n acest moment, enuntul este constituit, codificat.
E nca nchis, nsa, n sfera ideala a subiectului, la nivelul constiintei sale. Emiterea se ncheie
numai o data cu ultima faza a codificarii, corespunznd unei operatii anatomo-fiziologice:
articularea componentelor fonetice ale enuntului, cnd semnele lingvistice
se reduc la semnale. Imaginea acustica, ideala, se realizeaza material ntr-un complex sonor.
Deposedat de latura lui psihica, pe care o poarta cu sine, dar nu o contine, semnul lingvistic,
devenit semnal, este unilateral. Din sociala si ideala, limba devine vorbire individuala
realizarea concret-sonora a semnelor lingvistice, devenite semnale, depinde de particularitatile
articulatorii ale fiecarui vorbitor si materiala. Limba se obiectiveaza, obiectivnd gndirea.
Transmiterea mesajului
Fara iesirea enuntului lingvistic din sfera ideala a locutorului, fara materializarea lui,
comunicarea ar fi imposibila. n aceasta faza, fizica, mesajul lingvistic ia forma (mai exact, este
n mod substantial) unui flux sonor, realitate material-fizica, masurabila si alterabila (sub
actiunea unor agenti tot fizici), la o privire superficiala cu nimic deosebit de alte fluxuri sonore,
emise n permanenta de realitatea nconjuratoare. La o considerare mai aprofundata,
asemanarea se deosebeste numai aparenta. Deosebirile ntre o structura sonora naturala n mod
absolut, care are o cauza, nu si un scop, sau care n orice caz este produsa mecanic, si fluxul
sonor vocal, articulat, provocat si ndreptat spre un anumit scop, snt de esenta. Fiind o creatie
constient dirijata, fluxul vocii umane are o organizare materiala bine determinata, corespunzator
laturii ideale, imaginii acustice. Regularitatile sau neregularitatile, contrastele sonore, modelarea
generala a fluxului se deosebesc esential de nlantuiri sonore din natura
(ca si de altele provocate de om n mod mecanic), chiar si sub aspect fizic: culoarea sonora a
vocii umane nu se confunda cu nici o alta manifestare sonora. Snt posibile doar similitudini, n
cazuri de 60 exceptie, acestea simtite ca exceptii: o voce umana poate fi metalica sau
ruginita; un grup sonor din natura (cntecul fierastraului, suieratul vntului etc.) poate aminti de
vocea umana, dar se pastreaza n fiecare din situatii constiinta deosebirilor. Realizarea artificiala,
mecanica, a sunetelor vocale umane a devenit n ultima vreme o preocupare a electronicii
aplicate la stiinta limbii sau n alte domenii ale vietii spirituale umane (muzica).
Transmiterea mesajului nu se limiteaza la materializarea sonora si, n felul acesta, la
vehicularea unui enunt lingvistic, conceput n sfera ideala a locutorului. Prin transmitere,
continutul informational al mesajului se poate mbogati depasind sfera de ntelesuri a enuntului.
O serie de elemente lingvistice si suprasegmentale proprii vorbirii: intonatie, accent, prelungiri
de vocale, insistenta n pronuntarea consoanelor, pauze etc. n asociere cu altele nelingvistice:
gestica, mimica si cu circumstante ale desfasurarii comunicarii: loc, timp, mediu socio-cultural,
stare fizica si psihica a protagonistilor etc. adauga informatii noi, prin care semnificatia globala a
mesajului se poate amplifica, se poate clarifica sau poate intra n contradictie cu semnificatia
enuntului lingvistic considerat n sine: un gest, o anumita expresie a fetei pot acoperi goluri din
structura lingvistica a enuntului sau pot pune continutul acestuia sub semnul ndoielii sau al
ironiei, al desconsiderarii, al neadevarului etc.
Receptarea mesajului

Un enunt lingvistic devine mesaj, adica act de comunicare, numai daca a fost receptat.
Receptarea mesajului nseamna primirea si decodificarea lui. Fluxul sonor emis de locutor este
un semnal care reprezinta pentru ascultator (destinatar, persoana a II-a a procesului de
comunicare sau receptor ocazional) un stimul venit din lumea exterioara, pe care el l percepe,
prin organele auzului si-l reflecta n planul constiintei. El i sesizeaza organizarea fonetica
material-concreta pe care o interpreteaza prin restabilirea corespondentei ntre complexul sonor
(semnificantul extern) si imaginea lui acustica din constiinta (semnificantul intern), sitund
particularul n general, fenomenalul n esential, variantele sub semnul invariantelor. Mergnd n
sens invers, n raport cu emitatorul, receptorul ncepe operatia de decodificare prin aceasta
prima treapta, n care semnalele sonore (sau grafice) snt transformate n semne. Imaginii
acustice, n sfera careia e situat complexul sonor perceput, locutorul, printr-un proces
semasiologic53 i coreleaza de ndata, prin competenta lui lingvistica, conditionata de memorie si
de inteligenta, conceptual corespunzator. Urmeaza apoi orientarea semnului, considerat n
structura enuntului lingvistic, catre planul de referinta. Se releva astfel caracterul limbii de
semnal al semnalelor, de sistem de semnalizare de gradul II.
Fiind procesul de comunicare un dialog, receptorul mesajului ia comunicarea pe seama sa;
devine element activ, emite un alt mesaj care va strabate aceleasi etape, prin desfasurarea
acelorasi operatii, transformnd emitatorul initial n destinatar si receptor.
Circumstante si conditii ale desfasurarii si realizarii procesului de comunicare
Lasnd la o parte discutiile posibile (si manifestate destul de frecvent n filosofia contemporana
sau convertite n literatura) despre posibilitatea sau imposibilitatea comunicarii, determinata de
opozitia dintre caracterul individual-concret al oricarui mesaj si caracterul general abstract al
limbii n care este formulat, de oscilatia ntre unicitatea si multiplicitatea de semnificatii posibile
ale termenului care poarta cu sine experienta de viata a celui care l foloseste si a celui care l
recepteaza, buna desfasurare, eficienta a procesului de comunicare, realizarea scopurilor sale:
stabilirea de contacte ntre oameni, comunicrea de idei, cunoasterea, snt conditionate de o serie
de factori, obiectivi sau subiectivi.
1. Emiterea mesajului
Pentru a emite, vorbitorul dispune de un numar finit de reguli cu care poate produce si
intelege un numar infinit de enunturi; este ceea ce se cheama competenta lingvistica, data in
linii mari prin ereditate si dezvoltata, rafinata, prin educatie.
Capacitatea vorbitorilor de a produce efectiv un numar dat de enunturi se numeste
performanta lingvistica.
Din punct de vedere lingvistic operatia de emitere a mesajului inseamna o codificare a
elementelor sale care sunt o submultime din multimea alcatuita de codul lingvistic. Acesta se
prezinta ca un inventar de elemente (foneme, morfeme) imbinate conform anumitor reguli.
In urma unui stimul, vorbitorul selectioneaza din inventar elementele corespunzatoare
mesajului pe care vrea sa-l transmita. Pe acestea le organizeaza intr-un enunt care va fi articulat
in semnale succesive.
De pilda, pentru a articula enuntul Studentul vine la facultate vorbitorul selecteaza:

studentul, care este luat din campul cuvintelor desemnand pe "cei ce invata intr-o institutie

publica (student, elev etc.)";


-

vine, selectat din campul verbelor care arata "o actiune de deplasare";

la, ales din grupul prepozitiilor care arata directia;

facultate, selectat din campul substantivelor care indica "localurile de invatamant public".
Paralel cu selectiile de mai sus, adica alegerea elementelor cerute, se aplica regulile de

determinare si de imbinare a acestora:


-

studentul este articulat in nominativ

vine capata marca de persoana a III-a singular si are prepozitia la care, impreuna cu
facultate, alcatuiesc complementul circumstantial de loc.
Enuntul cuprinde trei parti mari, corespunzatoare celor trei unitati din mesaj:
Studentul / vine / la facultate.
Fiecare parte componenta a enuntului este alcatuita din semne elementare:

student-ul

vin-e

la facultat-e
Toate aceste semne sunt inzestrate cu semnificatii (ele sunt numite morfeme).
2. Transmiterea mesajului
Informatia cu ajutorul limbajului se poate, deci, transmite oral (direct, prin telefon, radio

etc.) sau in scris (posta, tipar, telegraf, e-mail).


Orice transmitere de informatii se realizeaza cu ajutorul semnalelor sonore sau grafice.
Aceste semnale sunt purtatoarele materiale ale informatiei.
Strabatand canalul de transmisie (spatiul cupriuns intre emitator si receptor, fie acesta
aerul sau firul de telefon), semnalul poate fi alterat, denaturat. In mod obisnuit mesajele scrise
sunt mai rezistente la perturbari. Mesajul sonor este cel mai suspus actiunii mai mult sau mai
putin nocive pentru informatii a zgomotelor (orice fel de alterari ale mesajului aparute pe canalul
de transmisie), fie ca distanta de la emitator la receptor e prea mare, fie ca emiterea s-a facut prea
slab, fie ca semnalul este bruiat pe parcurs de alte surse sonore.
Denaturari (mai mari sau mai mici) ale mesajului apar oricum. Dar limba isi

joaca si in

acest caz rolul de mijloc de comunicare si mesajul ajunge la destinatie (alterarea sau distrugerea

vocalelor nu face imposibila comunicarea). Orice parte a semnalului care poate fi ghicita,
reconstituita usor este redundanta.
Redundanta reprezinta, asadar, capacitatea de reconstituire a unei parti alterate din mesaj si
functioneaza in toate limbile dar manifestarea difera de la o limba la alta. Redundanta nu
functioneaza decat daca mijlocul de comunicare este bine cunoscut.
In afara elementelor fonematice, in procesul de comunicare intervin asa-zisii insotitori
permanenti ai vorbirii; unii lingvistici (intonatia, accentul), altii extralingvistici (gesturile,
mimica).
3. Receptionarea mesajului
Mesajul a ajuns la destinatar. Pe calea senzatiilor auditive sau vizuale nervii transporta
influxul pana la cortex unde analizatorii corticali intra in actiune. Acum are loc descompunerea
mesajului primit, respectiv decodificarea: in urma analizei la care e supus mesajul, se retine
informatia purtata de semnal, continutul acestuia. Abia acum, pe bza memoriei, a stocului de
cunostinte vechi, informatia noua e apreciata, sistematizata, ierarhizata, intr-un cuvant
prelucrata. In urma acestui proces se poate spune ca mesajul receptionat a fost inteles.

1.2. Fenomenul de motivatie relativa a semnului lingvistic


) Motivarea relativa nu cuprinde semne care sa evoce prin structura lor fonetica anumite
obiecte sau fenomene. Este vorba de cuvinte a caror forma poate fi explicata prin alte semne.
Despre astfel de cuvinte care amintesc prin structura lor de alte cuvinte (ca aspect sonor sau
inteles) se spune ca au forma interna. In aceasta categorie intra:
-

cuvinte derivate de la alte cuvinte cu ajutorul prefixelor sau sufixelor: ghiocel < ghioc (vezi
si fr. perce-neige "strapunge zapada", engl. snowdrop "picatura de zapada");

cuvinte compuse ce se bazeaza, de obicei, pe o comparatie sau o metafora: ciuboticacucului, mierea-ursului, engl. do-nothing, rom. pierde-vara etc.; aceste cuvinte sunt
extrem de numeroase in limbi care folosesc curent compunerea, ca germana, maghiara sau
rusa.

1.3.Araba si Sirbo-Croata

4.1 Analiza constituentilor imedati


Analiza n constituenti imediati
Se mpleteste cu metoda distributionala n interiorul aceleiasi teorii lingvistice descriptiviste,
formulate de L. Bloomfield. Principiile si tehnica ei snt descrise de R. S. Wells (Immediate
Constituents, n rev. Language, 1947), Ch. F. Hockett (Two Models of Gramatical Description,
n rev. Word, 1954) si Z. S. Harris, care situeaza investigarea corpusului limbii ntr-o
perspective sintagmatica. Aplicata cu preponderenta la studiul nivelului sintactic al limbii unde
vine n prelungirea analizei traditionale, sematic-logistice (structura bipolara a propozitiei si are
radacinile n logicismul aristotelic), pe care o reorganizeaza pe alte baze , metoda se extinde si
la nivel morphologic si chiar fonetic, concomitent, de fapt, cu desfiintarea granitelor dintre
sintaxa si morfologie. Prin intermediul ei, este descompus enuntul lingvistic, descoperindu-i-se
structura ierarhic-arborescenta; se pleaca de la segmente de vaste dimensiuni pentru a se ajunge
la unitati minimale. Conceptele fundamentale cu care opereaza snt constituent imediat, sintagma
si expansiune. Sintagma defineste un grup de elemente lingvistice aflate n raporturi sintagmatice
si constituind o unitate n organizarea ierarhizata a unui enunt. Este constituita din cel putin doua
elemente si, n acelasi timp, face parte dintr-o unitate superioara. Unii lingvisti considera ca
unitatile minimale care compun o sintagma snt morfemele, iar altii ca acestea snt cuvintele.
Sintagma poate fi nominala (omu-l), verbala (a venit), adverbiala (foarte bine). n analiza
sintactica fundamentala se opereaza cu primele doua.
Constituentul este un segment lingvistic, component ierarhic inferior al unei unitati
sintagmatice de rang superior. Constituentii snt nucleari (cei care reprezinta nucleul unei
sintagme (Prietenul n Prietenul meu ...) si extranucleari (elemente adaugate: meu, n aceeasi
sintagma), continui (a, n cartea) si discontinui (a caror structura e mediata, n sintagma, de alte
elemente lingvistice; e cazul negatiei n franceza: Il nest pas venu, sau al conjunctivului
romnesc: sa cnt-e). Expansiunea (a carei reflectare snt constituentii extranucleari) este
reprezentata de orice dezvoltare a unei sintagme, care nu are influenta (nici prin absenta, nici
prin prezenta) asupra existentei frazei si nici asupra raportului dintre termenii nucleari. n
propozitia Studentii nostri pleaca mine, nostri si mine reprezinta expansiunile sintagmelor
nucleare, nominala studentii si, respectiv, verbal pleaca. Prin acest nteles a conceptului de
expansiune (prezent la A. Martinet), se opereaza identificarea constituentilor imediati:
Enuntul: Studentii nostri pleaca mine se interpreteaza:
Primul rang de C.I. (constituenti imediati):
sintagma nominala (S. N.): studentii nostri
sintagma verbala (S. V.): pleaca mine
Al doilea rang de C.I: pleaca + mine
studentii + nostri
Al treilea rang de C. I: student + ii
pleac + a
Al patrulea rang de C. I: i + i
Aceasta structura ierarhica este reprezentata apoi grafic, printr-o schema arborescenta:
Studentii nostri pleaca mine
Lingvistica americana acorda termenului expansiune un alt nteles: unitate sau o suita de
unitati lingvistice, diferite de componentele unui enunt, dar prezentnd aceeasi distributie si

caracterizndu-se printr-o dezvoltare sintagmatica egala sau superioara. Expansiunile enuntului


Mircea studiaza, pot fi Mihai citeste sau Prietenul meu pregateste un examen.
Pentru aceasta ntelegere a conceptului de expansiune, pe lnga identificarea constituentilor
imediati , pna la cei reprezentnd unitati minimale, se urmareste reducerea infinitatii enunturilor
lingvistice la un numar finit de enunturi-model. mpletirea celor doua ntelesuri ale conceptului
cu predominarea celui din lingvistica americana, face din analiza n constituenti imediati, prin
interpretarea si printr-o restructurare a procedeelor, o metoda cu deosebire activa n gramatica
generativa.
Dezinteresndu-se, conceptual, de planul semantic, metoda intra n mod frecvent n impas,
ceea ce-i face mai ales pe lingvistii europeni sa recurga, nu de putine ori, la ntelesul enuntului
supus analizei.

4.2Latura biplane si indivizibila a morfemului


1. natur biplan; are un semnificant i un semnificat, pe care l manifest; n cntnd, morfemul
cnt- este mbinarea dintre semnificantul fonetic c--n-t i semnificatul a emite sunete
armonioase, iar -nd mbin semnificantul --n-d cu semnificatul gerunziu.
2. caracter indivizibil ; este cea mai mic unitate lingvistic biplan. Conine n structura sa
intern o relaie sintagmatic ntre uniti inferioare, nesemnificative, dar distincte i distinctive
fonemele, i un fascicul de sensuri (gramaticale) sau de componente semantice (lexicale) virtuale,
numite de semantica structural seme i considerate ca alctuind un nivel inferior n structurarea
ierarhic a limbii, situat doar n planul ei semantic. 103 Intr n relaii sintagmatice cu uniti de
acelai grad alte morfeme, adic dnd na tere, prin aceasta, la uniti de grad superior, carei asociaz n succesivitate semnificani i n simultaneitate semnificate: cnt + nd, cant + er,
ved + ea + i, re + fac
+ e, des + cnt, ri + scriv + o etc.

4.3.Coreiana si italiana
6.1 Analiza distribuional
Analiza distibuional
Se dezvolt n cadrul descriptivismului american, teorie lingvistic numit i
distribuionalism elaborat de L. Bloomfield (1887-1949) n deceniul al IV-lea al secolului
trecut, cnd public Language (New York, 1933) i Linguistic Aspects of Science (Chicago,
1939).
Principiile metodei, expuse cu claritate de Z. S. Harris (Methods in Structural
Linguistics, 1951; Distributional Structure, 1954) deriv din considerarea limbii ca un corpus de
enunuri n mod efectiv emise de vorbitori ntr-o epoc dat i din nscrierea cercetrii lingvistice
ntr-un climat filozofic-cultural determinat de behaviorism.26 Harris ridic totodat metoda la
rangul de scop al investigaiei lingvistice, care trebuie s urmreasc: a) identificarea i
inventarierea unitilor lingvistice; b) descrierea distribuiei lor la nivelele fonematic i
morfematic, considerate n planul expresiei limbii.
Conceptele fundamentale ale metodei snt contextul, distibuia, nsuirile
combinatorii.
Contextul unei uniti lingvistice (numit i vecintate) este dat de unitile care o preced i care-i

urmeaz, condiionnd-o, ntr-un fel sau altul, pe axa sintagmatic a enunului. Aa, de exemplu,
n cnt-a-se-m, contextul sufixului --se-, pentru mai mult ca perfect, este constituit din sufixul -a-,
al temei perfectului, i desinena -m, pentru persoana I. Desinena nu-l condiioneaz, sufixul a,
ns, da, n afara lui (sau a altor sufixe de perfect) sufixul -se- nu poate aprea. Unitile care-l
preced i care-i urmeaz snt coocurenii si.
Contextul lingvistic al unei uniti lingvistice depinde de nsuirile sale combinatorii
(valene), care definesc gradul de deschidere a capacitilor lui de a stabili relaii sintagmatice cu
alte uniti. Selecia (coocurenii unei uniti lingvistice) sufixului -se- este reprezentat numai de
un sufix al perfectului ( -a-, -i-, -u-, -se-) n stnga i de o desinen de persoan (la plural,
precedat de sufixul special -r-) n dreapta: cnt-a-se-m, ven-i-se-m, scri-se-se-m, fc-u-se-r-m
etc.
Distribuia unui element nseamn tocmai totalitatea contextelor n care el poate aprea
i este determinat de nsuirile lui combinatorii. Dou sau mai multe elemente lingvistice se pot
afla n:
distribuie identic, cnd unitile pot aprea una n locul celeilalte n toate contextele
(de exemplu, morfemele rdcin cnt- i fluier-: cnt-asem, fluier-asem; cnt-nd, fluier-nd etc.);
distribuie complementar, cnd ocurena unuia dintr-un context respinge ocurena
celuilalt (celorlalte); e cazul alomorfelor, variante poziionale ale unei invariante: morfemul
(desinena de persoana a III-a, sing. prezent indicativ) -e, n apropi-e, -, n cnt-; articolul
hotrt are forma l n copilul, le, n fratele, il n il bimbo, lo n lo studente .a.m.d.) sau al
alofonelor, variante poziionale ale aceluiai fonem (de exemplu, n dental, n mn, i n velar n
lng);
distribuie defectiv, cnd, n funcie de context, pot s se substituie reciproc sau s se
exclud; desinenele de plural neutru, de exemplu, snt substituibile n cazul unor substantive:
nivel-e, nivel-uri; chibrit-e, chibrit-uri, dar exclusiviste, n altele: bec-uri, almanah-uri, succes-e,
televizoar-e nu, *bece, * almanahe, * succesuri, *televizoruri.
Prin gruparea distribuiilor elementelor lingvistice se obin clasele de distribuie
scopul esenial al metodei , care corespund pn la un punct clasificrii tradiionale logicosemantice. Rezultate remarcabile s-au obinut n aceast direcie, i se pot obine, pentru diverse
limbi, la nivel fonetic i la nivel morfologic.
Metoda este aplicat cu eficien n definirea identitii specifice a claselor lexicogramaticale (prile de vorbire) sau n stabilirea valorii unor termeni verbul a fi, de exemplu, ca
verb predicativ, verb copulativ, verb auxiliar, verb semiauxiliar. ncercrile de aplicare a metodei
la studiul planului semantic i la interpretarea vocabularului nu au dat deloc rezultate optimiste.
Ceea ce face metoda, de fapt, inaplicabil la vocabular sau la sintax este tocmai punctul ei de
plecare: considerarea limbii ca un corpus finit. Din perspectiva acestei concepii lingvistice, se
anuleaz tocmai caracterul procesual al limbii, nvat, dar i n permanen creat sau recreat.

6.2.Relatia relativa a limbii cu societatea


6.3.Scotiana si Ceha

17.1 Vorbirea in conceptia lui Coieriu


17.2Natura biplana si structura binara a
cuvintului
1.

natur biplan. Cuvntul asociaz ntr-un raport dialectic un semnificant (cu o


stratificare complex) i un semnificat (fascicul complex de sensuri, lexicale i gramaticale).
Dac n interiorul relaiei dintre structura fonematic a semnificantului i semnificat vorbitorul
nu afl corespondene directe i simetrice, n privina structurii morfologice a semnului el are
contiina asocierii nentmpltoare a celor dou planuri, al expresiei i semantic, att n procesul
de ntrebuinare a morfemelor n construirea sau reconstruirea (la emitere) de cuvinte, ct i n cel
de interpretare, prin analiz, a cuvintelor (la receptare); el codific i decodific semne precum
des-fc-u-se-m sau cs-u-e-lor prin stabilirea (sau identificarea) unor relaii de motivare
107
reciproc ntre semnificantul lor morfologic i semnificat.
2.
structur binar. Relaia sintagmatic din interiorul cuvntului considerat din
perspectiva structurii sale morfologice, adic a nivelului imediat inferior, se desfoar ntre un
pol lexical i unul gramatical: cnt-am, cnt-asem, cas-, csu-elor, ceea ce a determinat pe unii
108
lingviti s dea cuvintelor flexibile o analiz binar, n radical i flectiv , cnd se situeaz n
109
perspectiva planului expresiei, n sememe i grameme , cnd se descrie planul semantic. n
esena lor specific, cuvintele snt uniti lexico-gramaticale, datorndu-i autonomia tocmai
asocierii n limitele aceluiai semnificant a unui semnificat complex solidariznd sensuri lexicale
i sensuri gramaticale. Rmn n afara acestei organizri explicit binare:
a) cuvinte neflexibile constituite dintr-un singu r morfem care s-au nlat direct din
plan morfologic n plan lexical, fr a mai intra n relaii sintagmatice cu alte morfeme datorit
autonomiei lor derivnd din concentrarea n plan sintactic att a componenei lexicale rezultnd
din reflectarea descriptiv prin raportul limb gndire a realit ii, ct i componena
gramatical, rezultnd din perspectiva din care se realizeaz reflectarea lingvistic; se nscriu aici
adverbele: deasupra, jos, sus, hier, sotto, aqu, zvtra.
b) cuvinte neflexibile care concentreaz ntr-un singur morfem sensuri relaionale
(sintactic); snt morfeme care i depesc nivelul propriu, descris de structura semnificantului,
aflat la un prim grad de organizare, cel morfologic, i-i desfoar identitatea funcional la
nivelul superior cuvntului, nivelul sintactic; snt morfemele funcionale (moneme funcionale, la
A. Martinet): prepoziiile i conjunciile.
c)

cuvinte care descriu direct i limitat, fr s interpreteze, obiecte din realitate; snt cuvintele
care exprim direct, prin semnificantul fonetic (nu cunosc al doilea grad de organizare a planului
expresiei) stri afective i de voin, sau care reflect lingvistic, printr-un semnificant fonetic imitativ,
sunete emise de natura exterioar omului: interjeciile i onomatopeile: vai, of, cucurigu, vjjj!

d)

cuvinte cu flexiune neregulat , cu forme supletive, care concentreaz, n permanen


sau numai la un moment dat, n semnificaia lor, att sensul gramatical ct i pe cel lexical ntr-un
singur morfem, morfemul r dcin, tocmai datorit variabilitii sale condiionat morfologic:
pronumele personale: m, te, l, eu, noi, se, o etc., unele forme ale verbului a fi, -e sau i: Unde e
Mircea?, Unde-i Mircea?, : Non c nessuno, suis: Je suis etc.

17.3Greaca si Rusa
12.1 Circumstante si conditii definirii si realizarii
procesului de comunicare, limba protagonisti,
circumstante.

12.2Nivelul Fonologic (generalitati)


Nivelul fonologic i cel sintactic snt cele mai generale, n sensul c orice enun real are o
expresie fonematic i o structur sintactic, aceasta din urm nscris n dimensiunile fonologice ale
expresiei, dar i depindu-le, prin intervenia semnificanilor prozodici: intonaia, pauza etc.
Amndou aceste nivele snt ns departe de a constitui doar nite cadre generice ale
desfurrii semnificaiilor: cel sintactic, n strns legtur cu interaciunea obiectelor realit
ii extralingvistice, cel fonologic, prin sensibilizarea diferenierilor semantice. P115

12.3Estona si Japoneza
31.1 Semnificantul
Semnificantul
Semnul lingvistic are rolul decisiv n reflectarea conceptualizat, n contiin, a realitii
obiective. Conceptualizarea referentului se realizeaz prin dezvoltarea relaiei dintre semnificat i
semnificant. n acest raport semnificantul primete rol activ; n afara lui nu numai c nu se constituie
semnificaia, dar semnificatul nici nu poate exista. Rolul semnificantului este dublu:
1). intr cu semnificatul ntr-un raport fundamental existenei semnului lingvistic i
constituirii semnificaiei;
2). deschide drum c tre semnificat i actualizeaz n permanen semnificaia. n
acest proces prin care semnul lingvistic limba ns i se obiectiveaz , obiectivnd gndirea,
semnificantul i dezvluie i natura sa dubl: ideal abstract i material concret .
Semnificantul nu este numai imaginea acustic intrat ntr-o corelaie necesar cu un concept, ci
este i imaginea unei realiti materiale sonore, care a provocat-o i pe care o reflect n planul
contiinei, prin abstractizri i generalizri, pe care o provoac i care se realizeaz n actul viu
al comunicrii. Prin aceast latur concret (care nu se confund cu complexul sonor, realitate
fizic; cu acesta se afl ntr-o relaie strns de implicaie), semnul lingvistic devine sensibil,
sesizabil pentru destinatar, care reprezint comunitatea lingvistic.
Semnificantul, prin urmare, nu este echivalent cu imaginea acustic, aceasta este doar latura
lui interioar, cea prin care semnul lingvistic (limbajul uman) se socializeaz ca limb (langue) din
momentul intrrii n relaie cu conceptul. Imaginea acustic intr n relaie i cu imaginea auditiv

imediat a unui complex sonor; aceasta este latura exterioar a semnificantului, prin care limbajul se
individualizeaz ca vorbire (n sens larg, cuprinznd i parole, din concepia lui Saussure, i norma,
de care vorbete Coeriu), n desfurarea sa social, activ. Prin imaginea acustic, semnificantul
intr n relaie cu conceptul din structura semnificatului; prin imaginea auditiv intr n relaie de
implicaie cu realitatea fizic a complexului sonor.
n interpretarea lingvistului romn Alexandru Phili ppide (1859-1933), n concepia
cruia limba se caracterizeaz prin dualitatea fizic-psihic, complexul sonor intr n structura
semnificantului lingvistic, alturi de imaginea lui n contiina subiectului vorbitor: Este hot rt
lucru c limba este i fizic i psihic, fizic, ca sunete ale vorbirii ocazionale, psihic, ca
79
cunotine simbolizate prin acele sunete i ca cunotine ale acestor sunete nsei.
Semnificantul implic, aadar, n aceast concepie trei componente: una fizic, complexul sonor
i dou psihice, de natur individual reprezentarea mental imediat a complexului sonor i de
natur general, imaginea-abstactizat a complexului sonor: Sunetele limbii se ntip resc n
80
minte n reprezentri i pe baza reprezentrilor se formeaz n minte sunete-noiuni.

31.2Cuvintele fara structura binara


31.3Limbile vb in America de Sud si Centrala
X.1 Functia sintactica si metalingvistica
Funcia metalingvistic determin dezvoltarea de enunuri sau introducerea n text de structuri
prin care se definesc termeni din cod. Interlocutorul cere lmuriri n legtur cu o serie de termeni
ntrebuinai de emitor, al cror neles i este necunoscut: Ce nsemn imanent? , Ce-ai vrut

s spui prin Taie frunze la cini? Explicarea termenilor poate fi dat de la nceput de emitor;
aa se ntmpl n textul tiinific. Prin aceast funcie limba se relev ca singurul sistem semiotic
care se ntoarce asupra sa, se autodefinete i se autocaracterizeaz.

10.2Morfemul 0
10.3Irlandeza si Macedoniana
y.1Dihotomia Seasuriana limba-vorbire
n activitatea lingvistic, sistemul este subiacent i normei i vorbirii. n dihotomia
saussurian, amndou aceste din urm ipostaze reprezint realizarea practic a sistemului, deci
vorbire (habla). n acelai timp, ns, aa cum apare la A. Martinet, ntruct se manifest i ca
abstraciune i ntruct este implicit actelor concrete de vorbire, norma s-ar apropia de conceptul
de limb (langue), din teza lui Saussure. n ali termeni, norma ar fi vorbire pentru sistem, i

limb pentru vorbirea individual. Vorbitorul comun nu cunoate n mod explicit sistemul, el l
poart doar cu sine; pentru el contientizarea sistemului o realizeaz norma. Dar norma poate s
fie la fel de necunoscut vorbitorului, n care caz el se nscrie intuitiv, subcontient, n sistem,
realizndu-l n vorbire n modul su particular, nedirijat. Rmnnd subcontient n sistem , el,
vorbitorul, poate contrazice norma. Se ntmpl aa n mod frecvent n limbajul copiilor i n
ntrebuinarea unei limbi strine, ntr-o prim faz de cunoatere.p.67

y.2Nivelul morfologic (generalitati)


y.3Limbile vb in Scandinavia
z.1 Semnificatul
Semnificatul
n interiorul unitii dialectice a semnului lingvistic, existena semnificatului condiioneaz nu
numai constituirea semnificaiei, dar i existena nsi a semnificantului sau, mai exact, calitatea de
semnificant a imaginii auditive provocat de un complex sonor. n afara unui semnificat, semnificantul
r mne un obiect material oarecare intrat ntmpltor sub incidena procesului de reflectare, n planul
contiinei, a lumii obiective; n limba romn , de exemplu, ntruct nu-i corespunde un semnificat, un
grup sonor precum farte determin constituirea unui pseudosemnificant.
La semnificat nu se poate ajunge dect prin relaia cu semnificantul, cu un semnificant real,
ns; semnificatul exist ca atare numai prin semnul lingvistic. Iar n cadrul semnului i, deci, a
realizrii semnificaiei, semnificatul este n primul rnd, conceptul, rezultat al unui proces de

abstractizare i generalizare circumscris unui component al planului ontologic; el exist n planul


limbii (considerat pasiv) i are esen social, fiind acelai pentru toi membrii unei comuniti;
noiunea de arbore, ca s lum exemplul lui Saussure, este semnificatul cuvntului arbore. n
interiorul sistemului semiotic al limbii, semnificatul se definete prin concept i totodat prin
ceea ce semnificatele altor semne nu snt.
n planul vorbirii (considerat ca activitate), el este, ns, i reprezentare individual,
cnd semnul lingvistic trimite spre planul de referin din perspectiva unei anumite experiene de
via a protagonitilor comunicrii.
Pe scurt, semnificatul este, ca i semnificantul o realitate dinamic , constituit din
reprezentare i concept. Prin concept semnificatul intr n relaie direct cu imaginea acustic a
semnificantului, iar prin reprezentare intr n relaie de implicaie cu planul de referin.
Prin urmare, n structura semnului lingvistic i mai ales n funcionarea lui n procesul de
semnificare, semnificantul intr n relaie de intercondiionare cu semnificatul prin relaia dintre
imagine acustic i concept. n acelai timp, ns, prin intermediul imaginii auditive, semnificantul
intr n legtur cu complexul sonor, iar semnificatul, prin intermediul reprezentrii, cu planul
ontologic. Se nelege de aici nu c, pe de o parte, imaginea acustic ar fi rupt de complexul sonor,
iar, pe de alta, c ar exista o ruptur ntre concept i planul ontologic, ci doar c relaiile acestea snt
mai ales (chiar dac nu totdeauna) mijlocite de imaginea auditiv i, respectiv, de reprezentare.
n legtur cu aceast interpretare, imaginea grafic a semnului lingvistic ar putea fi:
unde r simbolizeaz reprezentarea, i imaginea auditiv , c conceptul iar I imaginea
acustic.
Att interpretarea dat mai sus caracterului bilateral al semnului lingvistic, ct i

reprezentarea sa grafic au avut n vedere, pentru simplificarea discuiei, din motive metodologice,
un semn lingvistic simplu i considerat doar la nivelul lexical al limbii. n realitatea textului
lingvistic, ns, structura semnului, rmnnd n esena ei aceeai, poate varia n realizarea unora din
relaiile interne. Pe axa sintagmatic se nscriu semne lingvistice de ample dimensiuni, cnd
semnificatul, mai ales prin intervenia nivelului gramatical, atinge un grad maxim de abstractizare i
cnd reprezentarea este dominat de concept. De fapt, n procesul viu al comunicrii, acest fenomen
de dizolvare este frecvent sau, n orice caz, datorit ritmului accelerat al vorbirii, relaia dintre
81
reprezentare i concept se desfoar mai degrab n mod subcontient.
n conceperea dualist a limbii, considerat de Philippide concomitent ca limb i
vorbire (din interpretarea lui Saussure), semnul lingvistic se caracterizeaz printr-o structur
asimetric: semnificantul (forma, n termenii lingvistului romn) cuprinde sunetul material
ocazional reprezentarea mental a sunetului material ocazional sunetul tip iar semnificatul
reprezentarea ocazional a obiectelor realitii ideea (noiunea) despre obiectele realitii.
Imaginea grafic a semnului lingvistic neles astfel
devine: unde c.s. reprezint complexul sonor.

z.2Jakobson Functiile limbajului


z.3Limbile vb in i-lle Britanice
q.1 Reflectarea raportului limba-gandire la nivel
grammatical
q.2Morfemele legate / libere
q.3Limba Daneza si Kurda
d.1 Emitator, canal, subiect, receptor
d.2Rapotul limba societate
d.3Ebraica si Bulgara
r.1 Tipuri de lingvistica

r.2Relatii sintagmatice/ paradigmatice


r.3Galeza si Turca
T.1 functia de comunicare
Funcia de comunicare este funcia global a limbii. n desfurarea ei, de fapt, ca
funcie de comunicare i cunoatere, se ntemeiaz pe diferite funcii particulare, specializate, n
legtur cu factorii implicai n activitatea lingvistic.
Lund n consideraie, dintr-o perspectiv psihologic, cele trei componente
fundamentale ale actului lingvistic: subiectul vorbitor, asculttorul i coninutul comunicrii,
43
Karl Bhler (1879-1963) identific trei funcii ale limbii:
1. expresiv (numit i emotiv); se desfoar la polul primului protagonist: subiectul
vorbitor;
2.
apelativ (numit i exclamativ); const n invitarea unui al doilea protagonist:
destinatarul, asculttorul, la desfurarea comunicrii lingvistice;
3.
reprezentativ; reprezint, prin semne lingvistice, un anumit coninut care este transmis
de la primul protagonist la cel de al doilea.
44
n prelungirea teoriei lui Karl Bhler, Roman Jakob son va identifica ase funcii.
Plusul de trei rezult din modul mai detaliat n care este conceput actul vorbirii, n desfurarea
cruia snt implicai ase factori i ase funcii corespunztoare:
Destinatar

Context
Mesaj
Contact
Cod

Destinatar

t.2Caracterul arbitrar al semnului lingvistic


t.3 Sarda si Georgiana
H.1 Geografia lingvistica
h.2Morfemele gramaticale libere
h.3Tibetana si Catalana

v.1 Functia poetica


Funcia poetic rezult din centrarea ateniei asupra textului (mesajului, n termenii lui
R. Jakobson) n el nsui. Fiind un produs al activitii spirituale a omului, limba nu poate rmne
indiferent la latura estetic. Funcia poetic organizeaz constituirea i organizarea mesajului
lingvistic, considerat n sine, n afara raportului cu realitatea obiectiv care l-a provocat, n sensul
unei estetici a limbii. Se concretizeaz n gruparea componentelor enunului nu dup coninutul
lor informaional i nici reflectnd o anumit atitudine a emitorului fa de realitate, ci n
funcie de cadenarea fluxului sonor, de armonia lui estetic. Impune, de exemplu, evitarea
cacofoniilor, a repetiiilor dizarmonioase, constituirea unitilor ritmic-intonaionale, asigurarea
echilibrului sonor al cuvintelor i sintagmelor etc.
Implicit n comunicarea lingvistic, funcia poetic devine esenial n procesul de
convertire a comunicrii lingvistice n comunicare estetic, cnd limba se constituie n instrument
fundamental al artei literare. Este funcia fundamental a limbajului poetic.
Specificul funciei poetice const n reorganizarea proceselor de baz ale actului
lingvistic: selecia i combinarea, pe cele dou axe: sintagmatic i paradigmatic. n
comunicarea lingvistic, subiectul vorbitor procedeaz mai nti la o selectare, pe baza
principiului echivalenei, de pe axa paradigmatic a unor termeni pentru a-i combina apoi, pe axa
sintagmatic, n baza principiului contiguitii, n funcie de coninutul informaional al
mesajului. Pentru un enun ca Elevul studiaz pentru examen, vorbitorul selecteaz fiecare
termen din mai multe clase de termeni posibili, de exemplu, n raport cu sinonimie ntre ele,
avnd n vedere i perspectiva combinrii lor ntr-o aceeai sintagm:
1. student, colar, licean, elev, ucenic etc;
2. a nva, a (se) pregti, a cerceta, a toci etc.;
3. tez, concurs, examen etc.
Studentul /elevul se preg tete pentru examen // Studentul/elevul nva pentru
tez. n comunicarea estetic, principiul echivalenei este proiectat de pe axa selec iei pe cea a
47
combinrii ; paradigmaticul trece n sintagmatic. Poetul nu mai alege un termen dintr-o clas
de sinonime; el propune o serie de echivalene pe care le desfoar n plan sintagmatic. Versul
eminescian Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreag scoate apropie, prin metafor, noapte i
amintire ntr-o echivalen cu rol activ n procesul de constituire a semnificaiei lirice, la polul
creatorului, n declanarea emoiei estetice i mplinirea semnificaiei, la polul cititorului.

v.2cuvantul fonetic
v.3Limbile vb in Franta
w.1 Conceptul Limba gandire in context lexical
w.2Functia expresiva
Funcia expresiv este circumscris emitorului (destinatorului). Viaa spiritual uman nu se
confund dect n parte cu activitatea de gndire. Limba, expresie a ntregii viei spirituale, depete

dimensiunile sferei descrise n funcia sa de exprimare i de formulare a gndirii n procesul de reflectare


i de interpretare a realitii. Toate componentele spirituale ale vieii omului i las amprenta asupra
modului su de a se exprima. Prin funcia expresiv, vorbitorul i exprim, contient sau incontient,
voluntar sau involuntar, atitudinea sa fa de realitate, fa de coninutul textului pe care l transmite, fa
de societatea cu care intr n dialog. Funcia expresiv este absolut n interjecii i elemente
interjecionale, fr a se limita, ns, la acestea. Se concretizeaz n variate fenomene
lingvistice (alturi de unele extralingvistice), la nivel fonetic: prelungiri de vocale, repetri i
consoane, cderi de vocale sau consoane, de silabe etc., i sintactic mai cu seam, dar i la nivel
morfologic i lexical. R. Jakobson argumenteaz n favoarea rolului principal pe care l are n
comunicare funcia expresiv (numit i emotiv), cu posibilitatea dezvoltrii unui amplu registru de
variere a expresiei unui enun, fie acesta ct de redus; un actor de la teatrul Stanislavschi din Moscova
a realizat 40 de variante intonaionale ale sintagmei segodnia vecerom (ast-sear), corespunznd la
tot attea situaii emoionale, recunoscute toate de publicul moscovit mai nti, de majoritatea
46

cetenilor de origine moscovit din America, invitai s asculte nregistrrile pe band .


Funcia epresiv devine net relevant n organizarea stilistic a limbii, n ansamblu, i a
enunurilor lingvistice.

w.3Limbile vb in America de Nord


f.1 Analiza componentiala
Analiza componenial (Analiza n trsturi distinctive)
Este dezvoltat mai nti n lingvistica britanic i american, dup deceniul al aselea
din secolul trecut. Aplicat la nceput n fonologie, ptrunde n ultimul timp, mai ales prin
lingvistica francez, i prin activitatea romnului E. Co eriu n Germania i n cercetarea
lexicului sub aspect semantic.
Considerate n relaiile de opoziie n care intr, unitile lingvistice nu mai snt privite
din punctul de vedere al funcionalitii lor n comunicare, ci n sine. Opoziiile devin cadrul n
care se evideniaz trsturile distinctive.
Principiile metodei snt formulate de R. Jakobson i de M. Halle, cu contribuii ulterioare
ale lui G. Lepschy i S. Marcus. Conceptul de baz l constituie trsturile distinctive, numite de S.
Marcus cuante lingvistice, de Lepschy universalii lingvistice, de lingvistica francez (A. J. Greimas,
B. Pottier) seme. Un fonem i relev, n diferite serii de opoziii, un fascicul de trsturi distinctive,
cauz a fiecrei opoziii n parte. Fonemul romnesc b, de exemplu, adun n structura sa mai multe
trsturi distinctive, care-i definesc individualitatea n sistemul fonologic al limbii romne:
sonoritatea, n opoziie cu p, nonsonor; labialitatea, n opoziie cu d, nonlabial; ecloziunea, n
opoziie cu caracterul constrictiv al lui v; oralitatea, n opoziie cu nazalitatea lui m.
Prin extinderea la investigarea planului semantic, datorat mai ales lingvisticii franceze (A.
J. Greimas i B. Pottier), expresia trsturi distinctive este nlocuit cu termenul seme (lingvistica
englez i cea american folosesc trsturi semantice). Analiza componenial (semic) situeaz ntro alt perspectiv analiza mai veche n cmpuri semantice, numai c, n loc s se intereseze de
nvecinarea cuvintelor (pstor, stn etc), trece n prim plan deosebirile dintre ele. Greimas i Pottier
transpun analiza ca fascicul (femic) al fonemului n analiza ca fascicul (semic) al cuvintelor. i ntrun caz i n altul, importan decisiv are de fapt planul material sau cel referenial.
Trsturile semantice (semele) ale unui cuvnt se identific i se descriu prin definirea
conceptului n sine, cu evident trimitere spre planul referenial (cuvntul stilou, de exemplu,

nseamn: obiect care servete la scris i care funcioneaz cu cerneal) sau prin relaii de
opoziie binare: acelai termen se opune, prin planul su semantic, substantivului creion, printr-o
trstur semantic distinctiv: funcioneaz cu cerneal. Tot aa, termenul student se opune, n
limba romn , lui elev, cu care are n comun unele seme (tnr, studiaz etc), printr-un sem
distinctiv: la un institut de nvmnt superior. Verbul a adormi se opune verbului a dormi prin
25
semul incoativitate .a.m.d. nregistrarea ntregului fascicul de trsturi semantice este cu
deosebire important n descrierea vocabularului unei limbi, mai ales n alctuirea de dicionare.
Relevarea semelor distinctive are importan n descrierea planului semantic al termenilor i n
tentativele de ptrundere n organizarea de adncime a planului semantic al limbii.

f.2Raportul limba gandire


f.3 Finlandeza si Sloveana