Sunteți pe pagina 1din 2

REFERATUL DIRIGINTELUI DE SANTIER

Incheiat astazi

de catre, Dl./D-na.

in calitate de

diriginte de santier in baza contractului nr.

, pentru

lucrarile efectuata in str.

loc

, in baza

nr.

, din

, nr.

Prin prezentul, atest faptul ca lucrarile de construire efectuate la


adresa sus mentionata respecta prevederile autorizatiei de construire
existente din punct de vedere al calitatii in constructii si al respectarii
legislatiei in vigoare, cartea tehnica fiind completa.
Fata de cele aratate mai sus propun efectuarea si admiterea
receptiei.
Observatii:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data
Dir. Santier* ,

*) Nume, prenume, semnatura si stampila