Sunteți pe pagina 1din 3

Teme de cercetare

Prof. univ. dr.


CARAIANI
CHIRATA

Prof. univ. dr.


DUESCU
ADRIANA

Investigatii empirice n contabilitate abordarea dinamicii de integrare, diferentiere si de adaptare


n actiune a organizatiilor
Dincolo de buget (beyond budgeting) - cercetare aplicativa bazata pe un model de business
alternativ, o provocare la modelele traditionale bazate pe buget
Falimentul afacerilor - modele de predictie si prevenire utilizate n timpul crizelor economice- o
perspectiva financiara
Preurile de transfer i ntreprinderile multinaionale

Prof. univ. dr.


FELEAG
LILIANA

Normele IFRS i impactul aplicarii lor n economiile emergente


Evaluarea i raportarea goodwill-lui: mize teoretice i practice
Impactul guvernanei corporative asupra nivelului de divulgare a informaiilor de catre marile
companii
Contabilitatea la valoarea justa si gestiunea riscului companiilor
Impactul raportarii performantei companiilor cotate asupra pietelor de capital: evidente privind
economiile emergente
Raportarea financiara conform IFRS si independenta auditorului financiar

Prof. univ. dr.


IONACU ION

Managementul rezultatului companiilor cotate si protectia investitorilor


Istoria unui concept: contabilitatea costurilor n mediul romanesc (cercetare de arhiva)
Interctiunea Business model si contabilitatea entitatilor: mize si finalitati
Raportarea rezultatului global si performanta companiilor
XBRL, de la paradigma taxonomiilor contabile, catre alte domenii de raportare ce utilizeaza
interoperabilitatea datelor

Prof. univ. dr.


IONESCU BOGDAN

Modelarea raportarilor financiare prin abordarea interdisciplinara a simularilor informatizate de


gestiune
Evolutii n contabilitate si audit financiar n contextul globalizarii

Prof. univ. dr.


MORARIU ANA

Doctrine contabile si fiscale la nivel national si european


Doctrina auditului financiar la nivel international, european si national

Inteligenta raportarii financiare pentru deciziile predictive ale utilizatorilor de informatii


Sisteme Business Intelligence pentru managementul performantei financiare
Sisteme inteligente pentru managementul proceselor de afaceri
Modelarea unui sistem de Business Intelligence pentru analiza economico-financiara
Prof. univ. dr.
NSTASE PAVEL

Optimizarea securitatii sistemelor de planificare a resurselor ntreprinderii (Enterprise Resource


Planning -ERP)
Auditul informational prin promovarea procedurilor automate de control ntr-un sistem
colaborativ
Sisteme informatice pentru managementul universitar
Securitatea si auditul sistemelor informatice financiar-contabile
Insolventa i impactul crizei economice asupra corporaiilor

Prof. univ. dr.


NIULESCU
ILEANA

Contabilitatea creativa i implicatiile sale asupra calitaii informatiilor prezentate n situaiile


financiare
Finanarea instituiilor publice prin fonduri europene-deziderat sau realitate
Conexiune i deconectare n relaia contabilitate i fiscalitate

Prof. univ. dr.


RILEANU
VASILE

Politici i opiuni contabile privind recuperarea costului de intrare al activelor curente (circulante)

Reglementare i dereglementare n contabilitatea financiara a entitailor economice


Analiza performantei economico-financiare a firmelor in conditiile dezvoltarii durabile
Prof. univ. dr.
ROBU VASILE

Analiza impactului principiilor, politicilor si metodelor contabile asupra performantei si pozitiei


financiare a firmelor
Studiu privind elementele tradiionale i moderne specifice gestiunii i controlului afacerilor n
China
Studiul privind noile modele i tehnologii de masurare a performanei totale a companiilor
japoneze i asistarea fundamentarii deciziilor

Prof. univ. dr.


POPESCU
GHEORGHE

Studiul comparativ privind impactul politicilor financiar-contabile si fiscale asupra economiilor


tarilor Europei de Est n perioada post aderare la Uniunea Europeana Europe in the post accession
to the European Union
Studiu privind trecerea de la gestiunea i controlul centralizat la gestiunea moderna a
ntreprinderilor din Polonia n era postcomunista
Studiu privind impactul politicilor financiar-contabile i fiscale asupra agriculturii i turismului n
Turcia

Studiu privind rolul politicilor financiar-contabile i fiscale a zonelor offshore n finanarea


economiei subterane i spalarea banilor
Studiu privind impactul financiar contabil i economic al amnistiei fiscale n Rusia
Studiu comparativ privind organizarea si promovarea auditului financiar n tarile Europei de est si
rolul acestuia n securizarea gestiunii companiilor

Studiu privind rolul politicilor financiar contabile i fiscale asupra dezvoltarii economico-sociale a
zonei Dubai
Impactul noilor tehnologii de comunicare i prelucrare a informaiilor asupra pieei muncii n India
Sisteme de detectare a fraudelor. De la cerine de guvernana la soluii operaionale
Prof. univ. dr.
STANCIU
VICTORIA

Raspunsul auditului intern la provocarile tehnologiei informaiei


Securitatea informaiei. Provocari si raspunsuri la incidente
Corelaia ntre comportamentul capitalului uman i nivelul de performana n afacere

Prof. univ. dr.


ERBAN CLAUDIA

Optimizarea metodelor i tehnicilor de obinere a performanei n afacere


Optimizarea corelaiei performana risc n afacere
Sistemul fiscal i impactul asupra realitaii financiar contabile
Rolul auditului financiar n contextul economic post criza

Prof. univ. dr.


URLEA EUGENIU

Naional i internaional n auditul public


Avantajele i dezavantajele finanarii n sistem leasing i impactul asupra capitalului investit
Guvernana corporativa i impactul aupra auditului