Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica examen- Fizica mediului

- 3 subiecte de teorie- 2 date de profesor si 1 la alegere


- 2 probleme- din cele rezolvate la curs

1. Mecanica
- Notiuni elementare de mecanica: deplasare, viteza, acceleratie- curs 2
(definitie si formula)
2. Acceleratie momentana: tangentiala si normala curs 3(def si formula)
3. Principiile dinamicii- curs 4
4. Tipuri de forte- forta de frecare si forta elastica- curs 5 (def si formula)( fara
forta de inertie)
5. Energia mecanica a punctului material. Lucrul mecanic curs 6 (definitie,
formula, interpretarea geometrica a lucrului mecanic)
6. Energia cinetica. Teorema variatiei energiei cinetice- curs 6
7. Energia potentiala. Forte conservative(def). Teorema variatiei energiei
potentiale- curs 7
8. Energia totala: - legea conservarii totale- cand fortele sunt conservative
- teorema variatiei energiei totale- cand fortele nu sunt
conservative- curs 8
9.Impulsul mecanic. Teorema variatiei impulsului total. Legea conservarii
impulsului total(def, formula) curs 9
10. Termodinamica.Formula fundamentala a cineticii moleculare
11. Ecuatia termica si calorica de stare a gazului ideal(def, formula)
12. Principiul I al termodinamicii.