Sunteți pe pagina 1din 24

Megalopolisul Boswash (Boston – Washington)

Primul magalopolis al lumii, cristalizat după cel de–al


doilea război mondial, Boswash–ul, rămâne cel mai tipic,
reprezentând, în acelaşi timp, cea mai puternică concentrare
mondială de bunuri materiale şi umane.
Beneficiind de ţărmuri propice amenajărilor portuare,
cât şi de poziţia geografică foarte avantajoasă atât pentru
pătrunderea în interiorul continentului, cât şi pentru
intensificarea legăturilor economice cu Europa, oraşele din
zona litorală s-au dezvoltat vertiginos, mai ales în a doua
jumătate a secolului trecut şi prima jumătate a secolului XX.
Creşterea rapidă a populaţiei pe baza imigrărilor masive,
conjugată cu posibilităţi reduse de dezvoltare a aşezărilor
spre interior (datorită Munţilor Apalaşi) a determinat o
extindere a suprafeţelor urbane în câmpia litorală şi
respectiv o contopire a oraşelor, formând un mare areal
urban, extins aproape continuu de la Boston la Washington.
Lungimea totală a megalopolisului este de aproape de 1000
km. având o lăţime ce oscilează între 40 şi 150 km. Cu o
suprafaţă de circa 140.000 km2, Boswash-ul depăşeşte
jumătate din suprafaţa României şi reprezintă cca. 2% din
suprafaţa S.U.A. Populaţia întregului areal urbanizat
depăşeşte 40 mil. locuitori, remarcându-se totuşi zone cu
densităţi foarte ridicate în alternanţă cu altele mai scăzute.
În dezvoltarea reţelei de aşezări a viitorului megalopolis
se disting câteva perioade caracteristice:
1.Prima perioadă, desfăşurată până în anul 1720, relevă o
limitare strictă a aşezărilor la litoral. Orientarea
predominantă a acestora a fost deci către mare,
dezvoltându-se o serie de porturi ca: Boston,
Philadelphia, Nantucket, Newport, New London şi New
Haven. Cel mai important oraş al coloniilor a fost, în
această perioadă, Boston.
2.A doua perioadă (până în anul 1783) se caracterizează
printr-o intensificare a numărului de imigranţi, care
ocupă spaţiul din Great Valley, valea fluviului Hudson şi
coridorul Mohawk. Boston-ul împarte acum rolul de
conducător al coloniilor cu oraşul Philadelphia.
3.În perioada 1783-1815 continuă expansiunea comerţului
maritim şi dezvoltarea aşezărilor spre interior. Se
dezvoltă oraşul Baltimore ca port şi se întemeiază
oraşul Washington. New York preia supremaţia în
competiţia cu oraşele Philadelphia şi Boston.
4.După anul 1815, până în preajma anilor 1860, continuă
dezvoltarea centrelor secundare. Aceasta este şi era
construcţiei canalelor (Syracuse, Binghamton) şi a
căilor ferate (Harrisburg, Altoona) ceea ce asigură
legături facile între interiorul continentului nord-
american şi litoralul atlantic.
5.În perioada 1860-1940 se accelerează dezvoltarea aşezărilor
urbane, alături de activitatea portuară un rol tot mai
crescând revenind activităţilor industriale. Modificări
substanţiale au loc în peisajul urban, prin apariţia
construcţiilor uriaşe structurarea originală a spaţiului,
dezvoltarea reţelei de comunicaţii intraurbane.
6.Perioada de după 1940, considerată ca era urbanizării, se
distinge, în general, prin puternice mişcări de populaţie
în regiunile metropolitane. Zonele suburbane şi oraşele
–satelit din jurul marilor oraşe cunosc o dezvoltare
foarte accentuată, prin stabilirea populaţiei imigrante
şi prin stabilirea în ariile periferice a populaţiei din
zonele centrale ale oraşelor.
Sub raport demografic remarcăm existenţa în cadrul
megalopolisului a cinci oraşe bimilionare, între care se
dezvoltă alte 21 de oraşe cu o populaţie mai mare de
100.000 locuitori şi care realizează treceri neobservabile
între centrele primare.
Activităţile industriale ocupă în ansamblu
megalopolisului un rol important, plasându-l pe locul I în
S.U.A. şi pe locul II în lume, după megalopolisul americano-
canadian al Marilor Lacuri. Sunt dezvoltate in mod deosebit
industriile uşoare: confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei,
textilă şi tricotajelor, iar dintre ramurile industriei
alimentare: a tutunului, a produselor zaharoase, conservelor
de peste şi de carne etc. Industria grea este reprezentată de
ramurile: siderurgie, electrotehnică şi electronică, material
rulant şi rutier, maşini unelte şi chimie.
Necesităţile energetice ale megalopolisului sunt
acoperite prin aportul unor mari termocentrale: Boston, New
York, Philadelphia şi centrale atomoelectrice: Indian Point şi
New Haven.
Boswash-ul este conectat la un întreg sistem de
conducte de gaze (,,Transco” şi ,,Big Inch”) şi petrol (din
zona Golfului Mexic), prin care i se asigură necesarul
energetic şi de materii prime pentru industria petrochimică.
Agricultura acestei mari concentrări urbane este
specializată pentru piaţă, în câmpiile de coastă, obţinându-
se produse perisabile destinate direct consumului. Deşi
condiţiile pedoclimatice sunt în general puţin favorabile
(soluri nisipoase, frecvenţa huricanelor tropicale şi a
furtunilor de coastă), apropierea pieţei asigură o rentabilitate
sporită a investiţiilor făcute pentru fertilizare, irigare şi
protejare a culturilor.
Analiza de detaliu a agriculturii de piaţă, caracteristică
marii concentrări urbane, relevă specializarea fermelor în
patru activităţi: horticultură, creşterea păsărilor, creşterea
vacilor de lapte şi legumicultura. Aproape toate oraşele
mari ale megalopolisului nord-est american sunt imense
complexe industriale de origine portuară. Această activitate
de transport maritim cunoaşte intensificări deosebite,
existând 7 porturi cu un trafic de peste 20 mil. tone (New
York-peste 300 mil. tone, Philadelphia-60 mil. tone,
Baltimore-50 mil. tone, Boston-30 mil. tone).
Megalopolisul din nord-estul S.U.A. poate fi împărţit în 4
sectoare: sudul Noii Anglii, New York, valea Delaware şi
conurbaţia Baltimore-Washington.
1În sudul Noii Anglii, rolul cel mai important revine arealului urbanizat al
Bostonului, axa continuându-se spre vest prin racordarea
oraşelor Worcester şi Springfield, a celor de pe valea
Connecticut (prin Hartford), New Haven şi Bridgeport până la
limita cu arealul metropolitan al New York-ului.
Arealul marelui Boston însumează o populaţie de peste
3,55 mil. locuitori concentrată într-o zonă centrală, dar şi
într-o serie de oraşe satelit dispuse sub formă de semicercuri
în jurul oraşului propriu- zis. Primul, în imediată apropiere a
Bostonului include oraşe industriale: Cambridge,
Sommerville şi Watertown, al doilea oraşele: Lynn, Salem,
Waltham şi Quinsy, al treilea: Haverhill, Lawrence, Lowl, iar
al patrulea semicerc este alcătuit din: Fitenburg, Worchester,
Woonsocket şi Providence.
Legăturile dintre aceste oraşe şi centru se fac printr-o reţea
radiară de căi ferate şi şosele ce pornesc din oraşul propriu-
zis.
2Arealul metropolitan al oraşului New York este unul dintre
cele mai complexe din S.U.A., având o populaţie ce
depăşeşte 16,6 mil. locuitori (la nivelul anului 1983), din
care circa 7,9 mil. revin oraşului propriu-zis dezvoltarea
oraşului New York s-a datorat în special avantajelor
naturale ale plasării portului, poziţiei favorabile în raport cu
căile maritime şi hinterland-ului său continental. Arealul
oraşului New York corespunde cu o zonă puternic remaniată
de glaciaţia cuaternară, fluviul Hudson însuşi fiind un mare
canion glacial pe 240 km. până în portul Troy. Oraşul New
York este cel mai important centru industrial al S.U.A.
posedând circa 1/8 din totalul marilor întreprinderi ale ţării.
În ceea ce priveşte repartiţia populaţiei în arealul
metropolitan se constată că circa o jumătate aparţine
oraşului New York cu cele 5 cartiere ale sale: (Brooklyn-2,6
mil. locuitori, Queens-2,0 mil. locuitori, Bronx şi Manhattan-
câte 1,5mil. locuitori şi Richmond-0,3 mil. locuitori), restul
revenind oraşelor satelit. Densitatea cea mai mare se
constată în Manhattan (depăşind 30.000 loc/km2), cartier
spre care se deplasează zilnic circa 3 mil. persoane din
celelalte zone ale oraşului.
Oraşul New York este cel mai important centru al lumii
contemporane prin intensitatea legăturilor comerciale,
financiare, bancare şi diplomatice.
3Valea Delaware formează o subunitate în cadrul Boswash-ului ,
întinzându-se de la sud de Trenton până la sud de
Philadelphia şi Washington. Oraşul Philadelphia împreună cu
suburbiile, însumează circa 5,6 mil. locuitori, fiind a patra
concentrare urbană din S.U.A. şi este aşezat la confluenţa
râurilor Delaware şi Schwykill. La nord şi vest Pfiladelphia
este înconjurat de oraşe mici: Easton, Bethlehem, Allentown,
Lancaster.
4Conurbaţia Baltimore – Washington, reprezintă partea cea
mai sudică a megalopolisului nord-est american, cu o
populaţie de peste 6 mil locuitori. Teritoriul conurbaţiei
aparţine statelor Mariland şi Virginia şi Distictului Columbia,
guvernat de comitetul Congresului. Nucleele de bază ale
concentrării urbane sunt oraşele Baltimore şi Washington.
Oraşul Baltimore este localizat la capătul navigaţiei de pe
râul Patapsco, la circa 18 km de golful Chesapeake,
dispunând de condiţii propice dezvoltării activităţii portuare.
Populaţia oraşului la nivelul anului 1983 depăşea 2,1 mil
locuitori, din care 20% o reprezenta populaţia de culoare.
Baltimore este un centru care s-a dezvoltat exclusiv pe
produse importate.
Oraşul Washington este localizat pe râul Potomac,
înainte de vărsarea acestuia în estuarul Chesapeake în zona
de contact între munţii Apalaşi, care se întind la vest şi nord-
vest, şi zona de câmpie nisipoasă din est şi sud-est.
Washington a devenit capitală SUA în anul 1800, cunoscând
o dezvoltare continuă până în preajma anilor 1950, când
populaţia sa a început să scadă numeric. Din cei peste 3
milioane locuitori, cât are cu suburbiile sale, circa 54%
reprezintă populaţia de culoare, Washington-ul fiind singurul
oraş mare al SUA în care populaţia de culoare este
majoritară.
Din punct de vedere industrial, oraşul Washinghton este
slab dezvoltat, industria sa reprezentând numai 10% din
producţia realizată în oraşul Baltimore. Sunt remarcate doar
industriile uşoară şi alimentară. Washington reprezintă un
centru pentru turism şi convenţii, pentru educaţie şi artă,
important centru bancar, mai ales de când a crescut rolul
guvernului federal în economia naţională.
În oraş există 2 aeroporturi internaţionale cu un trafic
anual de circa 15 milioane pasageri.
Sub aspectul banistic este evidentă ponderea foarte mare a
spaţiilor verzi (revenind în medie 53m2/locuitor), a clădirilor
cu 10-11 etaje în partea centrală a oraşului şi a vilelor în
zonelor limitrofe. În oraş se situează Capitoliul (sediul
congresului SUA), Casa Albă (reşedinţa preşedintelui), sediile
ministerelor şi ale reprezentanţelor sociale. Funcţia
fundamentală a oraşului rămâne cea politico-administrativă.

BIBLIOGRAFIE

1.„Mari concentrări urbane ale lumii” – autori: George


Erdeli, Ioan Ianoş – editura:” Ştiinţifică şi enciclopedică”
– anul apariţiei 1983.
2.„Enciclopedia statelor lumii” – autori: Horia Matei, Silviu
Neguţ, Ion Nicolae, Caterina Radu – editura: „Merona” –
anul apariţiei: 2001.
3.Microsoft Encarta ‘98
01000900000336ba0000000011ba000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0278000b01030000
001e00040000000701040011ba0000410b2000cc0077000a010000000077000a0100000000280000000a01000077000000
0100180000000000e073010000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffdee7f7c6cedeb5bdc6bdc6cec6ced6d6dee7d6dededee7e
7dee7e7e7efefefefeff7f7f7f7f7f7f7fff7f7fff7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffc6def794adbd5a7384425a6b4252635
2637363737b737b84737b8484848c848c8c9494949c9c9ca5a5a5a5a5a5c6c6c6bdbdbdcecececececed6d6d6d6d6d6e7e7e7
dededef7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffadd6ef73a5ce316b94215a8410527b104a7308426310426b08395a10395a08315210395210395221425a2139
5a29426329425a314a63395263425a734a63735a6b845a6b8463738c6b7b947b84947b8c9c8c94a5949cada5adbda5adbda
db5c6bdc6cec6ced6c6ced6cededed6dee7dee7efe7e7efefefefeff7f7eff7f7eff7f7f7f7f7f7f7f7fffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff7f7ffffffd6f7ff73b5ef318cd
631a5ef219cef189cef21a5f71894e7188cde299ce72194de2994de1884ce1073bd1073bd2173c6105aad1863ad0852940042
8c004a8c08529400427b00316b08397308427308316b18396b10315a18396b21426b21426b394a7339526b4a6373526373
4a63735a73845a7384737b8c848c94849c9c8ca59c9ca5a5a5a5a5bdbdbdc6bdbddec6c6e7ced6ded6d6d6cecededed6e7efd
eeff7e7e7efdef7ffeff7f7eff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffff7f7fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffeffffff7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff7fffffff7ffffbde7ff399
4de1894f71094f70094f70094ff10a5ff089cff18adff109cff109cf70894ef18a5ff18a5ff189cff1894ff2194ff188cef299cf7319
cf7319cf7319cef319cef2984d63184d62173c62973bd2973bd2973b52163ad216bad105294185294104a84104a7b1042731
0427300395a08396318396310395a083952104a6318425a21425a294a63314a6b42426352526b4a5a6b526b73526b73637
b84738c8c7b94947b8c9494a5ad94a5ada5adbdadadc6bdbdcebdbdc6ceced6ded6deefe7efded6deded6e7dedee7eff7f7def7
f7def7f7e7f7eff7fff7fff7effff7f7fff7f7fffffff7fff7ffffffffffffffffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fff7f7fff7f7fff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff7f7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe7f7ff8cbdde2194de109cff109cff18a5ff21adff088cef1094f721a5ff21a5ff29adff189cf718a5f72
9b5ff10a5ff10adff08a5ff21adff21a5ff29adff189cf7219cf7299cf729a5ff31adff29a5ff219cf7219cf71894ef1894ef1894ef18
9cf7219cf731a5ff218ce73194ef3194ef218cd62184d6398cde297bc6107bbd0873b51073b51063ad086bad00529c004a940
04a94004284004a7b00426b00396b104a7300396308315a18396b21426b21396329426b294263314a6b39526b4a6373526
373737b8c7b738c8484948c8c9c949ca58c9ca59ca5ada5a5adc6bdc6ceb5bdd6c6ced6ced6ded6dee7dee7f7e7f7f7e7efefef
e7efefe7fffff7fff7effff7f7fff7effffff7fffff7fff7f7fff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fff7fffffff
7fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7fffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff
7fffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffffffffffffffffffcee7f773b5de1894de08a5f7109cf739
b5ff108ce7004aa5004a9c0052a5218cde42b5ff107bc60063b50073bd0084ce0894e7089ce70894e7008ce70094e7189cf72
99cf731a5ff2194ef29a5ff2194f731adff18a5ff21b5ff31b5ff29adff18adff18adff0094f70894ff1894f729a5ff21a5ff1894f718
8ce731a5ff18a5f7109cf71894ef29a5ff21a5ff1094ef0884e71894ef299ce7319ce7218cd6218cce2184ce2184c62173b5297
3b5185a9c185a9c104a8c104a84104a7b104a7b08427308427310396b18396b183163213963183963214263214263314a6
b314263394a6b394a6b425273425a7b52638c5a638c636b8c637b8473848c848c949494a5949ca5a5a5ada5adb5b5bdbdc6
c6cececececececed6dededededee7e7efefe7e7f7efeff7fffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffff7fffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffbdd6f773b5e721a5e7089cef21a5ef2194de004a9400216b0042840018
52106ba52173ad003973002963003173003973187bb5188cc6005a9c108cd631bdff0884ce005aad00529c0063ad2994de4a
a5f7399ce7007bc6007bc63194de298cde31a5ef1094e70094e718adff189cf71894ef31adff007bce0063b5219cef18adf7009
4e7189cef29a5ff29adff10a5ff10a5ff18a5ff29b5ff21adf729adff21a5ff18a5ff21adff21adff1094ef219cf7299cf731a5f7319c
ef319ce7218cde218cd6218cd6218cde2184d62984d62173c62173bd106bb51073b5086bad005294004a8c004a8c00428c0
0428c00398c00398c00397b00427300426b10427310426b10427310426b184a6b214a6b395a73425a734a6b7b52737b637
b8c6b848c7b84947b848c8c949c94949c9ca5a5a5a5adb5bdbdbdbdbdcecececececee7dedee7d6d6efdedef7dedeffefefffefe
7fff7effff7f7f7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7efefb5c6d66b8cb5428cc60894de08a5f721a5ef0063ad001052005a8c3994ce00
5a8c005a8c00396b00184a295a94104a7b00104a005284107ba500295a188cc621adde00528c00185a003173003173005a9
44a94d61063a500296300397300296b105294318cc60073ad007bc631bdff1084d6006bbd189ce70063b500317b088cd618
b5ff18b5ff29a5f7299cef1094e721adff18adff10a5f7189ce71094de1094e718a5ff10a5ff10adff08a5ff089cff089cff18a5ff21
adff29adff21a5ff21a5ff219cff29adff109cff21a5ff29a5ff31a5ff319cff31a5ff219cf7189cef219cf721a5f7219cef1894ef108c
e7108ce71084de1884de187bc6187bbd186bb5106bad005aa5005a9c00529400528c00427b004a7b004a73084a7300426b0
8426b08396318426318395a21425a21425a294a63294a6339526b39526b425a6b52637b636b846b7384737b8c7b7b8c848
c9c848c9c8c94a5849ca58ca5ad94a5b5a5adbdadb5c6bdc6cec6c6d6cecededed6e7efdee7efdee7ffe7eff7efeffff7f7fff7f7fff
ff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffced6ce84949c42526b21426b1863a5109cef08a5ff29adf
f004a9c002163318cc673d6ff399cce298cbd00397300396b6bb5e74a94c600295a006b9400739c0039731884bd189cce005
a8c3973ad5284bd00427b00396b296ba5003163004273086b9c0021520029634284b500295a00639c29adef006bad003173
087bbd0063ad003984007bc608a5ef18adf7299ce70063ad0063ad219ce739b5ff1084ce00639c005a94005a9c1084ce29adff
088ce70084e718a5ff21a5ff088ce7007bde007bde2194f7299cff29a5ff1894ff109cff109cff299cff2994f7319cff31a5ff31adf
f21adff21adff21a5ff21adff18a5ff21adff18a5ff29a5ff29a5ff31adff299cf7299cf7219cf729a5ff21a5ff29adff21a5f729a5f72
99cef299ce71894de108cd60884ce107bce1073c61873b5106ba5106ba508639c08639400528c00528c004a8400397300397
300427300397300427300397300427b00426b184a6b294263394a6b394a6b4a5273525a7b5a63846363847b73948473948
c7b9c94849c9c94a5a594a5ada5adada5a5cec6cec6c6c6ceced6ceced6ded6deded6dee7dee7e7dee7f7efeff7e7efffeff7ffeff7
fff7f7fff7f7fffffffffffffff7f7f7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
d6ded6737b7b10182100001800184a317bc618a5ff10a5ff219cff0052a50029733184c652ade73994ce429cd600397300296
363adef3184bd003163006b9c006b9c003163429cce52c6ef2184b531639418397300104210638c185a8c00295a107ba55ac
6ef00295a083163639cce00295a00639c4ab5f7086ba500296b107bc61894de006bb5109cef009cef31c6ff2994e700398c00
31732994d639adef006ba500295a00295a001852005a943194de0063b50042942194e7218ce7005aad002173003184086bb
d3194ef187bde0063bd21a5ff21a5ff2184e71873d6186bce2184d6188cde1894e7219cef21a5ef219cef21a5ef21a5f729a5f7
29a5f731a5ff2194ef1894e70884de088cef089cf710a5ff089cff109cff189cff21a5ff189cf718a5ff10a5ff10a5ff1894ff219cff
21a5ff29a5f721a5ef29a5ef189ce7219ce71894e71894e72194e72994e7218cde2184d6187bc6107bc6006bbd086bb510639
c21639421528c21528410427b10427b08397310397318317321397321396b21396b21396331426331425a39426329425a3
14a6b314a6b4252734a5a7b5a6b845a6b8463738c737b9484849c848c9c9494ad9c9cadadadbdadadbdb5b5c6ced6ded6d6d
ed6d6dee7dee7efe7e7f7efeff7efefffeff7fffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef6b736b00000018212
96b849c94bdef4a8cd62194f7189cff42adff1073ce002173084a8c3973b5003173215a9c00216b00317b6badef317bc60021
631873ad08639400295a5294bd5ab5de00396b0010421831631052844a9cc62973a500184a108cb552c6ef08427318427b4
284bd002152187bbd39a5e7217bbd00216b107bc629a5f729b5ff08a5ff00a5ff089cf7319cef003984004a8c5aadef297bbd0
0296318638c6badd64284b50031634a94d60042840039844a94de1863a500185a2163a500316b00084a3984c6105aa50021
6b39adef319ce700429400297300318400317b00397b2984c6429cd6004284005a9c3194ce298cce005294004284217bc64
aadff2194e700318c0052ad21adff089cf718a5ff109cf729adff108ce7219cf721a5ff109cf721a5ff39b5ff219cff21adff18a5ff
21adff18a5f721adff10a5ff10a5ff18a5ff21adff189cff29a5ff29a5ff29a5ff21a5ff18a5ff109cff189cf721a5f731a5f7299cef29
9cef299cef219cef1884d6218ce72184de217bd62184ce106bb50863a53984bd18639c105a9c004a8c084a9408529408528c
00397b003973004273084273184a7b10426b08315a10396318426b294a6b21426339526b4a5a6b5a5a736363737b738484
73848c7b8c94848c8c848ca5a5adadadada5a5a5c6bdc6d6ced6d6cecec6bdc6dededee7e7e7e7e7e7e7dee7ffffffe7dedefffff
7f7f7effffff7f7f7effff7effffff7fffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8484841010103
139318c9c9ccee7f7b5deff5a9ce72194f71094ff29a5ff2994ef0052a5003984003173002163296bb500428c004294529cef1
873bd00317b106bb51063a5000039104a7b10639400295a10396b5273ad216b9c217bad10639c002152108cbd4abdf70031
6b184a8c3984c6001852187bb55ab5f72173b5002163188cd629adf70894ef10a5ff009cf710a5ff319cef0039840042846bb5
ef2973ad00084200395a29638c185a84104a7b5a94ce104a7b184a845a94c600184a10426b6b9cc65a8cbd215284397ba508
4a7b004a7b42a5e73194d600185a00216b4a73bd184a8c000039296ba5317bb5001852004a84216ba500397300317300216
30021632184ce1084d6003184005ab5109cf7109cf721a5ff29a5f70873c6004a941084ce299ce7006bb50052a5005ab542a5
ff29a5ff29a5ff1094e7108cde1894e721a5ff21a5ff21adff1894f729a5ff31a5ff39adff39adff31adff189cff0894ff009cff009cff
109cff21adff0894ef0894ef10a5ff29b5ff219cff189cff1094ff21a5ff108ce7006bb5086bad399cde39a5f71894e7218ce72194
e71084d6218cde2994de187bc61073b5106bad106bad186bad085a9c10639c10639c18639c084a7b184a7b184a7b214a7b2
1426b29426b29396329426b29426b21395a183952314a6b394a6b2931522939525a6b8442526b5a6b7b636b84636b7b738
4947b8494949ca5949ca5a5adb5adb5b5adb5bdc6c6c6c6cececed6d6d6d6d6e7e7deefe7e7f7efeff7efeffff7f7fff7effffff7fff
7f7fffff7fff7f7fffff7fffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdedee7313139080808848c84eff7ffefffffceefff63ade721a5ff08a5ff10adff18adff18a5f70084ce1084
ce3194e7399cef107bc6087bce29a5f70884d6005aad1084d6187bc600296b003173005a9c00528c00397b00216300317310
7bb500639c0029631094ce31a5de003173104a8c3184c600084200316b186ba508528c00215a2994d621a5ef109cef10adff
009cf718adff42a5ef00317300397363a5d64a7bb500184a002952185a7b00214a001842639cc608427318527b73a5ce0021
4a002952104a6b104263084263396b9429638400396b4aade7298cce00317b0029732963a510428400296b397bb518528c
0039734284bd00427b00296363a5de6b9cde0029731873c6188ce70063bd007bd621a5ff109cf729adff2994de0018630021
5a317bad00528400295a00316300215a1052944a94de00529c002163002963004a842984c642a5ef0052a5004a9c3184d63
98cd608529c00529c106bbd3194ef29a5ff18a5ff0094f7219cff31a5ff31adff29a5ff21a5f7219cf731a5ff2194ff29a5ff21a5ff
189cf7004a9c00216b106bbd189cef089cf721adff21b5ff21adff109cf718a5f7109cef21a5f71094e731b5ff29adff189cef219
cef219cef1894e71894ef108cef2194f7188cef187bde2173d6297bde1873ce1873ce1073c6106bb5085aad216bb5296bb529
63ad18528c185284104273184a7b08396b10427310396b18427318426b18426b21426b294a6b294a6b315273315273425a
7b425a7363737b6b73737b84847b8c8c8c9c9c949c9ca5a5ada5a5a5bdbdc6bdbdc6cec6ced6ced6ded6dee7dee7efe7efefe7
efefeff7eff7f7fffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff9c949c212129393939cec
6c6f7f7f7f7ffffceefff7bb5ef1884d6089cf7089cf708a5ff10adff18adff189cef31adff29a5f7189cef109cf718adff089cf7109c
ef189cf7299cf742a5f7217bce218cd631a5ef3184d6106bb50073bd42bdff0073bd0063ad109cde29a5e700529c186bbd298
4ce00317b00215a00427b08528c004a842194d618a5e718a5f7089cff009cf718adff298cd600296b00084210528c18529400
316b104a7b4284b500316300295a528cbd084273104a73639cc600103900315a215a8408426b00002918527b3163940042
735abdf74aadef2173b51852940842840021630029634273ad214a8429528c6394ce08427b000842315a9c294a8c08397b0
05aad299cf71894ef18a5f718a5ff109cef299ce72184ce00215a2963944284ad003963105a7b63a5ce316b94215284215a9c0
84284105284296b9c00295a085a943184c6001863003984216bb518529400397300296300296b005aa531a5f70894ef29b5
ff299cef004a9c00216b0039840063ad39a5f7187bd6006bce2194f7219cf729adff087bc600185a085a9c31adf721a5f7088cd
e109ce729adff21a5f71094e729adff21a5ff18a5f721a5ff189cf7088ce7189cf718a5ff29b5ff089cff08a5ff089cff109cff1094f
f189cff2194ff1894ff088cf7088cef1894f731a5ff217bd61063b51863b5398cd64a9ce7298cce2184c62984ce2984c61873b5
085aa52173b51063a51863a5105a9410529408528c105a9408528c104a8408426310425a10425a10425a10395218425a103
952183952294a6339526b394a6b4a5a73525a7b5a6b84636b8463738c73849c8c9cadadb5bde7e7e7fffffffffffffffff7fffffff7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efef7b7384212129636363ded6d6f7f7f7f7ffffefffffa5ceff5a9cef3194f7299
4f71894ef1094ef189cf7219cf7108ce71894ef0894ef10a5ff009cf708a5ff18adff18a5ff189cff21a5ff1094f7109cff0894f721
a5ff31b5ff21b5ff10a5ff10a5ff089cf718b5ff21adff219cf7299cf731a5ff1884de298cd62984ce3184c6086bad31adef10a5ef
10a5ff0094f708adff089cff2194e70052a500397b004a8c0863b51863b500296b002163003973295a9429639400003900396
b21638c00427300396b18639400427b00296b316bad104a840000422984bd318cce2163a5215a9c4a84bd00296300104a5a
84b5395a94314a846b94c610396b000842294a8418316b00105200529c2194e729adff18a5ff10a5f71094ef31a5f72984ce0
0185a4a84b539739c00214a004a73296b9c185284215a944284c63173b5397bb52973a500185200427b1873b500216b298
4ce00529400316b296ba5428cc600427b00529429a5ef10a5ef21adf70873b500215a003973005284004273106ba51063ad0
039842194de29a5ef39bdff299cd600396b216b9c5ab5ef086bad004284004284086bb539a5e752b5ff3194e70063b5006bb5
1084d631a5f742adff188ce71084de219cf71894e718a5f718a5f70894e721a5ff21a5ff219cff189cf721adff10a5f721a5ef108
4ce004a8c00296b00397300397b219cef18a5ff21adff21adff29adff189cf7189cf729adff29a5ff189cf71894ef1094e7189cef
1894ef1894e71084d6218cce1884bd1884bd187bb5187bb51873ad2173b5186bad105a9c085294105294084a8c104a8c084
28410428410397b10426b18395a394a63848c94e7e7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe
7ef63636b292931736b73efe7e7fff7efffffffefffffdef7ffb5deff7bb5f7529ce752a5ef3994e73194e7399ce7399ce7399ce7319
ce7219ce7189ce71094e7189cf7108ce70884e71094ef189cf718a5ff109cf71094ef18a5ff10a5f7109cf70894ef10a5ff0894ef
089cf7189cff21a5ff189cf731adff42adff42a5f71073bd00529c21a5ef18a5f70894f718adff00a5ff009cff219cf739a5ff218ce
71884de2194f739a5ff1873ce186bbd3984ce6badf74284bd00084200295a428cc64294c600528c00317300397b2173bd5aa
df700398400105200296b004a8400427b00397300427b00295a0031634a73ad00215a08295a5284b5184a7b00104a527bb5
4a6ba500084a0063ad21a5f721adff10a5ff0094ef109cf731a5f72984ce00185a5a8cbd31639400184200315a00426b002152
0039734a84ce2163a500215a00295a00396b3184bd1063a500397b398cd6004a8c00104218638c317bad004a7b005a94219
cde10a5e721adef187bbd18639c5294bd4284ad00214a003163105a9c00216b1084ce31b5f721a5e70884bd00295a296b9c0
85a8c00215a00397300427b00185a2173b552a5e700428400186300216b00317b2984d62984d600398c00297b004294006
3a52194d6007bbd0073bd219cef219cef0073ce008cde10a5f721b5ff21adef087bb500528c3973ad4273a5002963004a9c10
a5ff109cf7109cf7109cf710a5ff0894f718a5ff109cff089cff0894f718a5ff109cff109cff0894ff109cff18a5f721a5f7219cef21a
5f7219cef29a5f7299cef31a5f7299cef319cef2994e72994e72184de2184de187bd6217bce216ba5104a7b002142314a63a5a
db5f7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffff
fffffffffffffffff7f7f7d6d6d6efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7dee75a5a63313142948c8cf7e7e7fffff7fffff7f7fff
feffffff7ffffc6def7adceefadd6ffaddeff9ccef79cc6f794bdefa5ceff8cbde77bbde763adde5aadde52adde5aade74aa5de52ade7
4294d6398cce398cce399cde298cce218cd62994de299ce72194e72194e7108cde1894ef1894ef189cef1894f72194f7218cef
086bbd004a94189cef089cef109cff18a5ff009cff0094ff219cff39adff29a5ff0894ff109cff088cff189cff21a5ff299cf7319cef4
aa5ef00296b001852429cd6399cde39a5e7299ce7299ce731a5f731a5f71884d62194de1084c61084c6399cde086ba5004a84
005a94428cc63173ad00104a0008423984b5398cbd00316b00215a0031730039842994ef21adff18adff089cff009cff10a5ff
299cf70052a500216b3963a5426b9400294a18527b397b9c104273002963215294003173083973316b944a84b56bb5de18
6ba5003173428cc610528400184a084263084a6b001842005284188cc610a5ef31bdff52b5ff105a9400396b00215200295a
4284bd10529c00317b299cef29b5ff18adef0084c60031732973ad00427b00427b4aa5de4a9cd6003973004a84297bb50018
52317bb518639c00427b105a9c00428400185208528c0039730029632173ad005a94004a8c319ce7188cd6004a9c0063b51
8adf7089ce731b5f739a5de21639c184a7b31528408397300428c2994e7107bc6218cde42adff2994e7107bd60073ce188ce7
108ce7299cff31adff29a5ff108cef189cff31b5ff29adff29adff29b5ff29adff21adff18a5f718a5f7109cef189cf7109cef10a5f71
09cef109cf7089cef109cf7189cef42b5f73994ce1852841039527b8c9ce7e7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffeff7f79c9c9c6363637b7b7bc6c6c6fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7f7f7dedede42424a393942847b84e7dedeffffffffffffeff7ffe7f7ffadbdd694a5bd6b849c7b9cadb5c6cee7eff
feffffff7ffffdeefffc6d6ffa5c6e7adceefa5d6efb5def7bdefffbdefffadd6ffc6f7ffbde7ffadd6ff94ceff8cceff84c6ff8cceff6bbdf7
6bb5ef5aade752a5e7429cde4aadef42a5e7399cde429cf73994ef429ce7298cce299cde188cd6188ce7087bde108cef1894ef2
18cde319cef2194ef1894f7219cff1094ff189cff189cff31a5ff39a5ff42adf70063ad001863004a94319ce742b5ff1894e729adf
7088cde189cef31adff1894e71894e729a5f731adf72194de39adef39a5e7399cde3994de00397b004a8c318cce52b5f72994d
e1884c6106bbd3194ef1094f7089cff008cf70094ff009cff18a5ff087bde00297b00003908427b5a94ce105a8c00215200316
300295a3973ad3173b500296b003973215a94002963296ba5084a8400316b4a8cc600397300184a3973a5316b940010390
0427331ade718adf70894e7005aa5001852002963427ba5427bad5a94ce00397b004294299cef18a5f710a5ef1094d600317
3105a9400316b00528c4a9cd652a5de004a8400316b004a8400427b5aa5e75aa5e7186ba518639c00316b084a8463ade710
5a940010423173a5004a8400427b42a5e72184ce00216b004a9418adef18adef29a5e71073b500296b00396b083163000029
004a8c297bc60031731873bd4aa5ef0863b500296b00216b00317b004294005ab5187bce086bbd0052ad0063bd2994e7005
2a50063ad0073bd108cce1894de189cef109ce7109cef18a5ef21adf721a5ef21adf718a5f721adff18a5ff21adff21a5ef4ab5f7
2173a50839635a7384d6dee7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0000fffffff7ffffffffffdee7e7737b7b393939424a423942424a52528c8c8cd6ded6f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ced6ce424a5239
424a948c9cefe7e7fffff7fffffff7ffffbdceff5a7bb5214a8c1039731031528c8484d6cebdffffffeff7ffc6deff5a7bad395a8c4a63
8c8c94a5ced6deefffffeffffff7ffffefffffeff7ffeff7ffefffffd6efffadcef79cbde7a5c6e7adceefbde7ffc6efffc6efffc6efffceefffb5d
6efa5ceff9cceff9ccef78cc6ef84c6ef73bdef73b5f773b5f77bbdef63a5d663a5ce63a5d65ab5e752ade74aa5e73994de3994de
429ce74294e73984de398ce7187bce086bbd0873bd299ce72194e7219ce7189ce7189cef189cef299cf7299cf7219cf721a5ff
21a5ff189cf7189cf7219cf721a5f7189cef005aad006bbd219ce731adf729a5f7189cf718a5ff089cff10adff00a5ff00a5ff0094
ff0094ff109cff2194ef086bb500296b1873b54aadf7299ce7007bc6006bb52184c6399cde399ce7006bb500318400317b217
3bd3173bd00295a000029185a94317bbd00428c0021630031630042731084bd18a5e721a5ff31a5ff005a9400295a316b942
95a8c0839732163a500428400428c219cef18a5f718a5f70073bd003163216ba500427300427b7bc6ff5aade700317308397
b104a8400397b5aadf75ab5ff399cde318cce003173004a8c4aa5ef187bbd00426b31739408527b00396b429cd6218cc60031
7300529418adef10a5e729a5e70039840031734a9cd64294bd002152004a8c398cce0010522173bd52adf700398400185263
94c6316394000842104a944284ce002163003173296bad00428400185a00397300083908527b3194bd0042730884c62194
de0039730042734294c6297bb5004a8c00529c0873c631a5ff18a5f7219cef3194ce084a73526b84dee7efffffffffffffffffffffff
fffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffe7efef9c9c9c52525
2293131313939394242293129182121525a5aadb5b5f7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7ced6c631394239424a8c8c94efefeffffff7ffffffd6deff94adff
4273ce2163bd084a9c00295a635a52cebda5ffffffd6e7ff6b8cc629529c18397b2131634a4252ad9c9ce7e7deffffffeff7f7f7fff
7ffffffffffffdeefff9cadd64a6394314a7352637b848c9cbdcedeefffffefffffdef7ffbdc6d6949cad8c94b59cadcec6d6e7e7ffffde
ffffd6ffffcef7ffd6f7ffc6deffd6efffc6efffaddeff94ceef94ceef94ceefa5d6ff94c6ef94c6f78cbdf78cbdff73bdff73bdff63b5f75
aadef4a9cde4a9cde3994d63194d62994de3194de318cd63194de2194de2194de188cde188cde188cde1894e71894de1894e
71894e71894de2194de21a5ef1094e7189cf7109cff0094ff10a5ff089cf70094ff009cff089cff21a5ff299cf7218cd600529c18
84d631adff29adff109cef109cef21a5ef29adf729adf729a5f72194e72994ef42a5ff398ce700427b002963318cce4aadf7187b
d6086bc6186bad1073b5109cde10a5ff008cef29a5ff187bc600428400295a002963004a944a9ce7003984004a94219cef29a
dff109cef0073bd00316b297bb500528c002163085a9c085a94002963215a9418528c00296b318cd6187bce005aa5106bb50
0316b186bad52b5ff1073bd00184a3984ad08527b004a736bc6ef3194ce001852006bad21adef21adf72194e700318400317
35ab5ef52add600396b004a842173b5001852429cd64aa5e700397b0021524a739c527ba5002152214a8c396bb500215a31
639c427bb500316b185a94427bad001839104a6b317b9c003163086bad1073b500184a10638c296b9400396300316b0029
7300216b187bce18a5f718a5f7298cce10527b526b84e7e7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7f7f7efefefffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffe7efef7b84843139312931293139393942423139391821
18182121424a4aa5adadfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc6c6bd31313139424a9c949cefe7efffffffeff7ffb5ceff5a84e7296be7216be7216bce002163393942b5
ada5e7f7ff9cbdff4a7bd62963c6396bbd21427b2129427b737be7e7defffffffffffff7fff7fffffff7ffffadcef7527bbd2152941039
7310294a394a5a9cadb5e7f7ffe7ffffadc6e76b8cb5314a733942634a4a63a59ca5efefe7ffffffffffffffffffeff7fffffffff7ffffdeeff
f94add67394b57394ad94adc6cee7efefffffdeffffdeffffbdefff9cd6ef94d6e7ade7f7addeefc6efffceefffb5deffa5d6f7ade7ffa5
d6ffa5ceff94cef784ceef73c6de73c6e76bbdde63b5de5aa5d65aadde52adde52ade742a5de4aa5e7399cde3194de298cde319
cf73194f73194ef2184de188cef188cf71894ef1894ef299cef2994e72994e7319cef31adf721a5ef18a5f718a5ff18a5ff109cf7
21a5ff21a5f721a5f7219cf731adff218cf7005ab5004a9c108ce721a5ff1094ff1094ff2994f71894ef18adff00a5ff009cff089cf
f29adff299cf71884de1884de399cff399cff107bd60073ce29adff18a5f7189cf7007bd60052a5429ce7429ce700398400216b
00297300639c4a9cd63184bd00216300217300186b003984105a9c00316b08639c52b5ff086bb5002163397bb508427b001
842398cb5186b9400104a106bad31b5ff21adff31a5f700428c0042845aade763adde00427300528c2984bd00316b3184b55
ab5ef398cc610528400315a00315a000039296bad3973b5002963316ba5296bad002163298cce42ade700396b104a73397b
ad00316b1873ad005a940042733184b508527b0039635a9cd64a94ce00428400529c18a5f7109cef2994ce08426b426373bd
bdc6dedededed6d6e7e7dee7e7deefefe7f7efe7fff7eff7efe7fff7f7fffff7f7efefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffff7f7f7adb5ad525a5a4a524a2121213139393131313131312931312931313939396b6b6bdededeffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7bdbdb521292
9424a4a9c9494efe7efffffffdeefff84adf7316bde085ae7106bf7216bde00317b2129319c9ca5bddeff6b9cef296bde2973ef42
84ef295aad0818395a5263c6c6c6fff7f7fffffffffffff7ffffd6efff7ba5e74273ce296bce427bce10396b293952848c9ce7f7ffc6d
eff7ba5de396bb529529c183163182139635a5adecec6fff7e7ffffeffffff7fffff7f7f7ffdeefff8cadde39639421426b213952425
25a9cadadeff7eff7ffffd6f7ff8cbdd642738c316b735a8c8494ada5e7efe7fffffff7fffff7ffffe7ffffceefffa5bdd694b5ce84b5c69
cd6d6bdefefcef7ffc6e7f7bdefffb5e7ffade7ffa5deff9cd6ff8ccef78cceff7bbdf773bdf77bbdf78cc6ff7badef7bb5f76badf75aa
5f7429cde429cde429cde4aa5e7429cde4294de298cce298cc62194ce219cde188ce7188ce71894de2194de188cce188cde29
9cf731a5ff218ce72994e7219cef29adff189cff29a5ff299cff219cf710a5ff009cff08a5ff008cf7008cf721a5ff219cff29a5ff218
cff006bd60042a50063bd219cef29adff189cff0884de0052ad3194e74ab5ff299cef1084d6188cde219cde42b5ef42adef2184c
e00429c005aad217bc6318cd6005a9c006bb5299cef0873ce0042942973bd00427b000831003152004a73002963106bad18
9cef18a5ff299cf70052ad002973085a94004a7b0008390863a51873b500104210638c429cce297bad105a8c6ba5d6185284
0018522963a53973b5104273528cbd216ba50031730884ce31adf7003973104a84396ba500316b2973b510639c004273429
4bd00396300104218528c18528c003973217bb518a5f718adf7298cc600396321394a84848c948c8c9c94949c94949c9c949
c9c94ada5a5ada59cada5a5b5b5a5c6c6bdc6c6c6dededef7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7ffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefefefffffffadb5b5525a5a292929394242393939313131293131737373bdbdbdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadadad2929214a4a4aa59c9cefe7eff7ffffbd
deff6b9cff1863e70063ff006bff1873ef08428c1829397b849494bdff397be7106bef0863ef2984ff2963c608295a31394abdb5
b5fff7f7fffffff7ffffefffffb5d6ff5a94ef186bde1873f7317bef21529410294a737384d6deefa5ceff4a84d62973de317be7396b
b50821524a4a52c6bdb5ffffefffffefffffffffffffe7ffffa5cef7528cde185aad215a9c08395a103131637b73dee7e7eff7ffadcef74
a7bb5105284003152183942526352c6bdadfff7efffffffffffffe7ffff94adc652738c29425a4263737b949cd6dedeffffffffffffffff
ffeff7ffbdcede9cadb57b94a563849c638ca57ba5c694bdd6bddeded6efefdeefffe7efffdeefffc6e7ffc6efffc6f7ffb5efff9cd6f7
a5d6ff9cc6ef94c6e794c6de94d6e78cc6e773bdef63ade75aade763bde763b5de52a5ce4a9cd6318cce4294ce4a9cd6429cce3
194ce298cce3194de429ce73194de31a5f7189cef1094ef108cef299cf7299cff299cff2994ff399cff319cff00429c0073bd39b5
ff31b5ff189cef0063bd00429c0873ce1094ef18a5ff21adff10a5f7089cef0094de10a5f71094f729a5ff299cff29a5ff189cf718
a5f710a5ff29b5ff1894ff2994f73994f7399cde1873ad187bad187bad2173b5318cde29adff10a5ff31b5ff108cde005a9c0042
7b0031630018521873bd106bad00104200295a08528400427300316329639c215284002963396ba521528400214a426b94
215a8c00316b1094de189ce700397300427b316394002963397bad105a8c0852845a94bd083163000831315a8c08396b002
142004a7b18adf718a5f7218cc600214a0018293939424239394a39395a52524a4a4a524a4a525252635a5a5a5a526b6b637
b7b739c9c9c9c9c9cbdbdbdefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffff7fffffffffff7
f7f7f7f7f7ced6d69ca5a56363634242421818185a5a5ab5b5b5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff7f7f7a5a5a52121185a5252a5a59cefeff7e7f7ff9cc6ff4284f7106bff086bff086bff1873
e71052a50021394a63845a8cde2973ef106bf70063f7086bf72173d600316b21314a9c949cfff7f7ffffffffffffdeefff94bdff317
3e70063ef0063f71873f7184a9c001042525a6bbdc6e773a5e7216bce086bef217bff3173de002963212942a5a59cefefe7ffffe
fffffeff7ffffc6efff73adef2173e7186be7397bd6215a8c002939526b6bd6dee7d6e7ff73a5ef3173ce2973ce2163a510395231
4242a5a59cfff7e7fffffff7ffffbdd6ef6b8cb531638c18426b182942636373c6c6bdfffffff7f7ffdee7f79cadce5a739431426329
426310295a002952002952294a637b8c7bcecebdefefe7fffffffffffffffffff7ffffefffffceefffadcee78cadce849cc67b94b594adb
da5bdcebdd6e7bddef7ceefffb5deffbdefffbdeff7bdefffade7ff9cdeff9cd6ff9cd6ff8cc6e784c6e773b5de84c6ef7bbdef6bade7
52a5de52ade7429cd652a5e7429ce7429ce74294ef398ce7297bd6398cde3184c63994d6319cde2994d62194de1884ce1073
b5399ce729a5ef21a5f71094e7189cef21adff29b5ff18a5ff109cff219cff219cff1094ff008cef08a5ff08a5ff0894f7088cf7299
cff319cff39a5f74ab5f742b5e7107bb5004a941884d6109cf7008ce7189cf731b5ff219cef2194de3194d6399ce7319cf7319cf
71873b5186ba5106bad429cde186bad00216300397b185294427bbd00396b00002118527b105a8c00428410a5e70894de0
04284105294295a9c083973215a9400295a003163528cbd10396b00295a5284b529638c00214200527b18a5f710a5f71073
b50018420000102121210800001808080800080000080000080810101010101818182121212931294a524a7b7b7b848484
b5b5b5f7f7f7fffffff7f7f7ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede
a5a5a5525252292929636363cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9c9c9c2929215a5a52b5adadefefffdef7ff73adf72173f7086bff0863ef106bef297bef2163b5002952294a73427bd6
216bef106bff0063f7006bf7106bde08428c001842737384e7d6d6fffffff7ffffc6deff6b9cef186bef0063f7006bff1073ff316bc
608215a52637ba5b5de6394ef186be71073ff086bff2173f700298c18295a84848ce7e7e7ffffffffffffefffffadd6ff4284ef0863f
7005af7317bf7215aad082952395a63bdcede9cbde74284e70863de2184ff2173e710428c0018428c949cdee7e7efffffd6efff8
cbdef3973c63173d63163bd21315a5a636bc6c6c6efffffc6deff7ba5e7427bd61852b5396bce426bd63163ce184aad0031840
0184a2939426b7363c6c6bdefe7e7fffffff7ffffe7f7f7b5c6d67b94bd5273a510317300216308215a21315a424a6b636b7bad
b5bde7efeffffffffffffffffffff7ffffefffffbddef7a5c6e7849cbd94adbda5b5c6b5cedecee7f7def7ffbddeffadc6efadceefb5def7b5
deffa5d6ff9cc6f7a5d6ff9cc6ff94bdf794bdef94ceef84c6e76bb5de63b5de7bc6f76bb5e763a5ce6ba5d64a9cce4294ce4a9cd
e398cd6398cde318cde298cde2994ef218ce71884e7299cff108cef21a5ff189cef29a5f7319cf731a5ff2194f7299cf731adf731
b5f70073bd004a9c087bd621b5ff089cf718a5ff21a5ff18a5ff189cf7219cff189cff18a5ff008cf721a5f739adff189cf721a5ff3
1a5ff39a5ff42adff4aadff399cef00428c002963318cc631a5ef0084d610adf7009ce71084c6297bc6397bc6185aa5216bad00
104a000039397bb5427bb500317300296b001852004a7b31b5ef10a5ff109cf7298cce215a7b738494c6bdc6c6bdb5c6bdbd
a5a5a594949c848c946b737b5a6363424a4a313939182121293131525252737373848484bdbdbdf7f7f7fffffffffffffffffffffff
f0000fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffbdbdbd393939292929a5a5a5efef
effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f79c9c9c212118635a52adada5
e7f7ffceefff639cf7005ae7086bff0042bd1863d6297be72973ce0029631842842163c62173ef1063e7106bef006bef217bf71
052a500215a636373d6c6cef7eff7f7ffffa5c6ff4a84de085ade0063ff0063ff106bff316bce002163314273738cce3173d6106b
ef1073ff0063f7106bf70039a508215a636b84cec6ceffffffffffffe7f7ff8cbdff317bf7005aff0063ff2973ff2163c6002152294a
639cb5d67ba5de2973e70063f7086bff186bf708429c00184a637384ced6dee7f7ffcef7ff73a5e7296bc6216bde296bce39527
b737b84bdced6deffff84bdff317bd61063d6186be7296be73973ef316bef397bff3173e7184a9c082142212931848484cecec
6f7fffff7ffffbdd6f77394c6315aa52952ad3963c63163bd214aa510398400104a101839525a5aadad9cded6cefff7effffff7fffff
fb5c6e7637bad294a7b082152001031313952525a73848cad9cadd68494bd636b84737b8ca5b5bdd6eff7e7ffffdeffffb5ceff
8cadd68ca5c6a5bdd6bdd6e7d6f7ffcef7ffceffffceffffc6efffc6def7d6f7ffc6efffaddeffadceff9cbdff94bdff94c6ff73adef73b5
f77bc6ff5aa5ef5aadf7429ce74aa5e74aa5de4aa5d64a9cd63994de298cde3194de399ce72994d62994d6297bc63194de1894
e7189cef299cef299cef1894ef29a5ff29a5ff189cff0894ff18a5ff21a5ff21a5f7109cf718a5ff088cef21a5ff1894ef39adff2994
ef006bbd00428c218cd629a5ff18adff08adf710adef29a5f7399cef317bd63184ce398cd600397b004a8c3994d663b5ff4294e
71873c6188cd61094de109ce7109cff1894ef297bbd396b94a5b5c6fffffffff7f7fffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7ffffdee7e7c
6ced63939391010104a4a4a9494948c8c8cc6c6c6ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7636363313131313131b5b5b5fffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8c3939315a5a52bdbdbdefffffa5ceff427be71873ff005ae70842ad215ab5217
3de2173de00429400297b2973de317bef2163d60039ad086be72184ff1863c6002163394252cebdc6f7efffefffff84adf7296b
d62173ef0052e7005aef1063ef3973de1039841029733963b53173e71873f70052de086bf7106bff185ad60021634a4a6bceb
dc6fff7efffffffd6efff6394ef1863e7106bff0863ff2973ff3173de18427b1831527b94bd5a84ce2973e7086bff086bff1063f721
5ac60018524a5263c6ceceffffffd6efff84b5ef3173c6216bce296bbd6b8cada5b5c6d6efffadd6ff4284de105ad62173f7216bf
73173e73973e7316bef2163e72973f7317be721529c0018425a5a6bb5b5b5efffffbde7ff639ce72963ce296be7296bef2973ef
186be72173f7397bf7316bce00296b0829394a5a52bdbdadfff7f7ffffffb5cef75a84ce2152ad3163ce396bce3152ad10317b00
105a10317b3963ad395a94394273182139637373c6dedee7ffffa5cef76b8cb529426b29395a5a6b73adbdb5eff7effffffff7fff
ff7fffff7ffffffffffefefffd6e7f7adbdd6949cc6848cbd8c8cc68c8cc6a5add6b5ceefbddeefd6ffffd6f7ffd6f7ffd6f7ffc6efffd6fff
fb5e7f7b5deff94c6ef94c6ef8cc6ef84c6ef7bbde794c6f784bdef6bbde763b5e763ade75a94d6529ce7429ce73994e7298cde3
19ce7299cde2994ce218cce1894e71094e72194ef299cef3194e7319cef319cef2994e7319ce731a5ef21a5ff109cf708a5ef08a
5ef31b5ff319cf70052ad00429c217bce086bbd006bb5219ce721a5f7109cef18a5ff109cff18a5ff109cff21a5ff218cde317bad
6b94add6dee7fffffffffff7fff7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff636363101010525252949494adadadfffffffffff
fffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd42424221212
15a5a5afffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9494943129216b6b63
bdc6ced6f7ff739ce7296bd6186bef085ad6184a944273bd2173de1873ef0042ad0039a52973e7397bef104aa5084aa5186be
72984ff1863ce002973212942ada5ade7e7ffcee7ff5a8ce72973de216bde0052ce085ad6216be73173de08399c00217b295ab
d2173e7186bef004abd106be7106bf7186be700216b394263b5adadfff7efefffffb5deff4a84e7186be71063f7085af7186bf73
173e710397b08295a4a73b55284de2173e7106bf70063ff1873ff2163ce002163394252bdbdb5f7f7f7efffffadcef784b5e773
adef7badefadcee7cee7ffc6e7ff8cb5ff296bde1863e7216bef1852ce315abd6b94e773adff5294f72173e72173de2963bd3152
94848494d6cedeceefff84bdf73173de216bef296bf7296bf71863de1873e7106bef1873f7216be7185ab500395a0829317b84
84dedee7cedeff7badef3173d61863de186be7296be7316bd63963ce0839a50839a5185ac64273ce4a63a521315252635abdd
6cebde7ff73a5de396bad214a8418395a394a529c9c94f7f7defffff7fffff7ffffffffffffe7e7f7bdbdde5a638c425a84213973212
96b18215a2129633139634a5a6b849c9cc6d6ceefefefffffffffffffffffffefffffc6efefadcee78cadce7b94b58c9cc694adceb5ceef
c6deffc6def794cee78cc6deadc6efbdd6ffadceffaddeffa5deff8cceff7bbdef7bc6e77bc6e77bc6ef5ab5ef52b5ef5aade76bb5ef
529cd65aade752a5e74a9ce74294d6429cd62994d6219cde189cd6219cde2194de399ce73184d63984d64a9ce73994de2194
de31adf718a5ef18a5f718a5f718a5ff18a5ff219cff1884d64294de6ba5ceadc6deeff7efffffffffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffb5b5b53939393131317373739c9c9ce7e7e7ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff737373313131292929efefeffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c84842929216b736bc6d6e7bddeff5a94e7296bde317bf71052bd39639
c638cce297bef086bf7005ade0052ce297bef2973d618428c3163ad3984ef217bef2173e700398c182142848494dee7ff9cbdf
f397bde2973e73173d6084aad2163ce3173de397bef0842b5002994185ac62973ef085ad6084aad216bce217bff1873ef0039
841029529c9494f7f7efdeffff7bb5f7317be7186be71063de004ace186bef297bef104a94002163215abd397bef2973f7085ae
70863f7217bff3173de08317329314aa59c9cffefe7ffffffeff7ffd6efffd6ffffceefffefffffe7ffffbddeff638cef2963de316bef396
bd608297b525a8c9ca5bdbdd6f784b5de4284ce3173c65284d66b8cc6b5adc6e7deefbddeff528cde216bde216bef3973ef296
3ce427bc65aa5e7529cff2173e72973f7317be7185a9c0021395a7373b5ced694c6ff397bde1873ef1073f71873ef1863e7397
3de427be72163d60852ce186bef3184ff4273ce103163526b6bc6d6deaddeff4a84d62973ce296bbd214a84183152949c9ceff
7e7fffffffffffff7ffffd6e7ff9cb5e75a7bbd1852a51852ad2163bd2163bd295ab518429408296b00103921424a737b7bd6cec6
ffefe7ffffffffffffc6efef84b5c6426b8c29427329396329395a425273737b9cadb5ceb5bdd67394ad5a7b849c9cadded6e7efef
ffeff7ffdef7ffadc6de9cb5c69cb5bdc6dedee7f7ffdeffffc6efffd6efffd6efffd6efffc6e7ffadd6ffa5c6f7add6efadceefa5d6f79cd
6f773bde773bde773b5e77bb5ef94c6f784adde84adde73b5e75aa5de399cd6319cce319cd631a5de2994de399ce7318cde4a
9cd684bdefc6e7ffeffffffffffffffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffff7f7ffffffffffffffffffffffff8c8c8c1010105252528c8
c8cdededeffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa
5a5a55a5a5a313131d6d6d6f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7fffffff7f7f7ffffffffffff736b
73292929737b7badcede94c6f7427bde3173e7296bd608398c5a7ba58cb5e73184ef0063f70063f70863ef186be72163bd294
a7b6b94bd5294ef186bde2173e71052ad0818426b738cadc6f7739cef216bd6297be72963b5184a944273c6427bde3173ef0
852d60039b5216bde2973e70852b5104a943973c61873ef217bf70042940021527b7373efefefbde7ff5294e72173de2173e7
185abd0842ad1063de297bef104aa500217b0042bd317bf7186bde0052bd005ad62984f73173de10428c102142848484e7d6
d6fffff7ffffffffffffefffffefffffefffffe7ffff9cc6ff4a7bde185ae7296bf7184abd00106321315a526373637b9452739c295a9429
63ad426bb5637bb59c94add6ceef8cb5f7397bde186be7216bef215ab52952947ba5bdbde7ff9cd6ff4a8ce71863d62973de21
63b518527b6b8c94bddeef6badf71063d6106bef1073ef0052bd2163bd5a8ce76b94f73173e7186be7086bff217bff2163c608
316b63737bd6e7efa5d6ff397bde2173e73184ef18529c10395a8c9ca5f7fff7fffffff7ffffdef7ff9cbdf74a7bce2963ce317bf72
97bef2173e73184ef3984ef397be7185ab5184a940010312131429c8c94f7dedefff7ffe7efff73a5c6317bad295aa52952a531
4a8c21397300184a102152424a7b5a6b9c294a73082942423952ad9cadefdeefe7e7f7a5b5c6637b94425263525a5a94948ce
7e7defffffffffffffffffffffffff7ffffc6d6f7849cc67b94b59cadbdced6dedef7f7e7ffffd6f7ffbde7ff9cbde79cc6e7b5cee7bdd6efb
dd6efc6e7ffb5deff8ccef77bbde784cef784c6ef84c6ef84c6f784bdef9cd6f7c6efffe7fffffffffffffffffffff7fffff7fffffff7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd212121393939848484d6d6d6ffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7dedede525252393939bdbdbdf7f7f7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff6363633131316b7b8494bdde639cde316bd62963d63163bd
18397394a5bdb5d6f74a94ff0063f71073ff106bf7186be71852a5425a7b94adce7bb5ff216bd62973f7185ac6082152425273
7ba5e7528ce72173e72173de295294395a8c7b9cde528ce72173ef0863ef085ade2973ef3173e708429c42639c638cce2973e
72173ef1852b500215a6b636bd6d6e7a5ceff3173de2173ef296bde315aa529529c296be72973ef215ace00319c0052ce217bf
7186bbd004a940863bd217be7297be71052ad0018525a637bd6ced6fffffffff7fffffffffffffff7ffeffffff7efffff9cc6ff317bde086
3f70063ff004ad600219400317b00296300296300296b08317b08317b1029731829635a637b8c9cc66394ef216be72173ff1
863d6184a8c395a73ceded6f7ffffe7ffff84b5ef427bce316bce427bce638cbdb5ced6ceefff63a5ff0863d6217bef1063c6084a
84426b94c6deffc6deff7badff3173e7086bef106bef2163c6083163737b7bd6dee79cceff2973de2173f72173e718529c10396
394a5adeff7f7ffffffe7f7ffbddeff5a8cd6216bce186be72173f71063e7186bde2973e73184f72173ef2173f7397bef10398c00
104273637bdecee7f7f7ffadc6ff397bce0863ce3184ff317bf74a84ef3973ce104aa500318c184aad295ab52163b5003973293
15a8c84a5dee7ffbdceef5a84b5295a9418427308294a5a6b6bc6cec6f7fff7f7ffffffffffe7f7ffc6deff6b8cbd29528410315a39
52638c949cd6e7e7efffffe7efff949cc65a6b8c526373848c94ced6d6fffffff7ffffcedeff9cb5d68ca5c694adc6bdcededeefffe7f
fffd6efffefffffe7ffffeffffff7f7f7fffffffffffff7ffffdef7ffdef7ffdeeff7efeff7f7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede393939
313131737373dededef7f7f7ffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7f7f7ffffff5a5a5a292929bdbdbdfffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fd6c6ce6b636b3139396b848c7badd65294de296bd63163d6315a9c42527bbdc6cedeefff5a9cff1063ef106bff106bf71863d
618529c5a6b7bbdc6d694c6ff3173de186bef2163d600215a1831634273c63984ef1873ef186bce294a7b6b7b9ca5c6f7639c
ef0863ef086bff1063ef317bf7216bce10428c6b84ad8cb5e7216bd61873ef1863c600296b4a4252b5adce7badff1863ef186be
f2163ce42528c637bad397be7216bef2163de084ace0063de187bef085a9c10528c2173bd297bde186be71863ce001852424a
6bbdb5c6fffffff7f7fffffffffffffffffff7ffffeff7ffff8cbdf7297bde0063ef006bff106bf7216be7397bde316bc6215ab52963bd29
5abd295ab5214a9c314a842131526b84ad4273de1863ef2173ff0852c61042735a737befefdeffffffefffffc6deff94bdf78cb5f7
9cb5ffbdd6ffe7f7f7d6f7ff5294f70863e72173ef0852ad08395a6b848cd6dee7f7ffffadceff427be7005ade2173f72963c6002
15a737384cedeef94bdff3173e7186bef2163de10428c21426ba5b5b5f7fff7ffffffe7efffa5c6f7527bce2163ce2973ef296bde4
27be76ba5f78cbdff63a5ff317bf70863ef216bf73163c600185a424263c6c6decedeff739cef1863de106bff1873ff085ade186
3ce317bde216bd61863d62163e7317bf7297bde185a9c31426b8c94adcedef79cbde73173c63173d6316bbd08396b526373d
6d6cef7f7effffffff7ffffe7ffff84adde4273bd215a9c18427b18314a73848ccedededef7ff8c9cde42529c21316318294231393
9ada5a5f7eff7dee7f77384ad4a5a8c29396339425a84848ce7e7e7fffffff7fffff7ffffeffffff7fff7fffffff7f7ffdee7f7a5bdd6849c
b56b84a5738ca5848c9c9c9cadbdb5bdded6d6e7efeff7fffffffffff7f7f7dedede4a4a4a2121216b6b6bdededeffffffffffffffffff0
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff949494313131bdbdbdf
fffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7e7847b7b5a525a4a5252637b8c528cbd2
96bbd316bde3963d64a639c7b8494efefe7f7ffff7badff216bef216bf71863e72973d6295a948c9ca5d6e7e7bde7ff397be7186
bef2973e710397b083163296bc6297bef1873f7085ac639527b949cadd6efff6ba5f7086bf7006bff106bff2973e7215abd1842
849cb5d6a5cef7317bde106be72173de00397b31394a7b8ca5528cff0863f7106bf70852b552638494a5c65a9cff106bef2973
f71063e71073f71073de18528c396394639cde4284e7186be7216bde00316b213952a5ada5ffffeffffffffffffffffffffffff7fffffff
7f7ff8cb5ff216bd6086bef1073f71873e72973de397bde4284e74284f7317bf7317bf7297be72973d6316bb521425a738cb55
27bef215aef2973ff004ab510426b637b84e7efdefffff7ffffffe7ffffe7ffffe7f7fff7f7ffffffffffffffc6e7ff428cff005aef2173f700
4aa5103952849494deded6ffffffc6deff5a8cef1863e72973ef396bc60821527b8494cedef794c6ff3173e72973f72963d62142
84394263c6c6c6ffffeffffffff7efffd6d6ff94a5ef7394ef5a84de7394d68ca5c6b5b5c6adb5c67b9cce3973ce186be7186bef427
3e7102973424a6badbdcea5d6f74284ce1063ef186bff3173f7215ac63973ce639cef5294f72173de2163ef296bf7297be7084
294394a6b9c9cadced6f784ade72973de217bf72973de00297363637be7d6cefff7e7fff7efffffffd6efff6394de316bc6397bde
3163b521396b6b8494d6e7efb5d6f74a84de2163ce396bbd21427b31425a9ca5b5d6e7ffadbde75284bd3163ad184a840829
526b7384dedee7fffffffffffffffffff7fff7fffffff7ffffc6d6e78ca5bd5a7ba531528418396b18396331395a39425a5a636b8c9494
c6ced6e7f7f7ffffffffffffe7e7e7313131313131737373e7e7e7ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff7f7cecece313131b5b5b5ffffffffffffffffffffffffc6c6c6737373b5bdbdffff
fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff7f7efbdbdbd31292942394231393929425200294a00215a2152a5527bce738cadd6d6defff
fefffffff8cadf74273de316bde316bde3973c6396394adbdc6f7ffffceefff528cde216bde397bef184a94083984185abd297bf71
06bde105aad425a7bb5bdc6e7ffff7badf7106bef086bff0863ef216bde1852a5294a7bb5c6debddeff3984de1873e72173de00
398c08294a4a6ba52973ef086bff1063e7084aa54a637bb5cede6bb5ff106be7186bf71873ff1073f7186bd6214a7b637ba58c
adf7528cef105ae72173ef00317b1031528c948cefefe7f7fff7fffffffffff7fffff7fff7fff7ffff8cb5f72973d6086be7086be7004aa
d00398c4273bd6b9ce7639cff428cff2173f72173f7106bd6185aad314a6b94a5ce5a8cf72163f7216bf7004ab500295a5a7b7
bd6d6cefffff7ffffffefffffe7f7ffeff7fff7e7fffff7ffffffffb5d6ff317bf7005af7186bef004aa510394a8c9c94f7f7e7ffffffbddeff6
39cff216bef2163e7315ab518316b7b8494d6deff84b5ff216be7216bef2963ce183973394252bdb5adfff7e7fffff7fff7fff7f7ff
e7efffb5ceff84a5ef6b84b56b7b9c5a637342526b214a84215abd186bef297bff4273de294a8c4a6373b5cede94cef7317bd61
063ef1063f70842ad29529c7394cebddeff94ceff4a8cef1863e7216bf72973e700398431425aadadb5c6d6f77badef186be708
6bef1863d6002973636b7bf7e7deffffeffff7f7f7ffffceefff5a94ef2163d6296bde215ab50821526b7b94d6def7a5cef72973de
186be73173ce214a8c425273b5bdd6c6d6ff7ba5e7296bc6397bde2963ad1039635a6b7bd6d6defff7f7ffffffffffffffffffeff7ff
bdd6ef6384b53163a521529c2152a53163b5295aa510397b08215a08184239425a7b848cb5bdbdefefefffffffdedede212121
424242949494dededeffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefefefffffffeff7f73139398c948cffffffeff7f7d6dede636b6b737b7b4a5252425252c6d6d6fffffffffffffffffff7fffffffffff7fff
fa5adad525a5242424242424239424229393921394221394a213152182942394a52636b6bf7fff7e7eff7bdceff7b94de5a7bc
e5a84d684ade79cc6e7def7ffe7ffffceefff84a5e74273ce3973d6427bd61852bd216bde2973e73173ce4273b59cadbddee7e7e
7f7ffadd6ff3984ef0863e71873f7216bd6215a9c6b8caddeefefe7ffff639cf7216bde296bde1052bd002984084aa53184ff217
3f71863ce10428c7394a5cee7f79cceff397be71063f70863ff318cff1052b5314a7b8c94b5bdd6ff6394f71063ef297bff184aa
d001852636373e7dedefffffffff7f7fffff7fffffffffff7f7ffff9ccef73173c6186be7186be70039a5000042526b7b9cadbdadceff6
39cef2973ef186bef186bd6104a9463738ca5add65a8cef1863e7217bff0042b50021524a636bd6d6bdffffe7ffffffd6e7e7adc6
d68c9cad9c9cadc6bdced6e7f7b5deff4284ff085af72984f7084a9c21425a949494efefe7f7ffffbde7ff4284e71863ef2973f721
5aad10315a9c94addedeff84b5ff1863ef2173ff2163d621427b394252cec6bdffffefffffffffffffffffffdeefff94b5ff4a73c6295aa
d1852ad2152ad1052b5105ade0863ef1073ff297bf7316bbd3963947b9cb5c6e7ff94ceff317bde106bf72173ef10428c314a6
bb5bdc6f7ffffe7ffff8cbdff2173e7106bef297be700398c314263adb5bdc6e7ff5a94de1073de1073ef1863bd00295a5a7384e
7dee7fff7fffff7fff7ffffbde7ff5294f71063de2973f7184ab52139638c949cdee7f7bdd6ff397bde1863d62163b54a7bad94adb
5c6d6debde7ff639cef216be72973ef215aad10316373848cdee7defffff7ffffffffffffffffffb5cef74a7bc6296bd6216bef216bef
2173f7297bf72173ef186bde2163c6184a94000839292942948c94d6d6d6ffffffcecece292929393939949494e7e7e7fffffffff
fffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5a63633
139395a63637b847b6b7373636b6b5263635a6b6b424a4a6b7373cededeffffffeff7f7fffffff7fff7b5bdbd636b633942423139
393139393942423942423139393942422931312931292931314a524a21212139424a737b9cbdcef7c6deffbdd6ffbdd6ffd6f
7ffe7f7ffefffffe7ffffc6deff84a5de6b94de6ba5ff73b5ff4284ef528cef6b9cde94b5decedee7f7fffff7ffffd6efff4a84ce2163c62
163ce397bd65a84b5a5bdd6effff7f7ffff7badef3973de316bd6296bce0042a5085abd2173e7296bde215aad396b9c94b5bdde
ffffadceff4a84de1063e71873ff1063de184aa54a5a84b5b5ced6deff84adff1863e72173ff1852b50021634a4a63d6c6c6fffffff
ffffffffffffffffff7ffeff7ffffbde7ff5a94de1863de2973f71852c6001863001829394a5a426b94396bc61863e7216bef2163ce29
529c9494b5ced6ff6b9cf71063de106bf70052c600185a102942848c84c6c6bdbdd6d68cadbd42638410315229314a636b84
b5cedea5ceff397bf7105aef297bef08529421395a9ca5a5efefe7f7ffffaddeff4284e7105aef2973f71852a510315a9c8ca5e7de
ff7badff1863ef1063f72163de18397b313952adadadfff7e7ffffffffffffe7f7ffa5bdef5a8cce2963c6105ace1063de186be71873
f70863ff0063ff0863f7216bde396bad638cada5bdd6d6f7ff84b5ff296bde0863ef1863de1839734a5263bdbdbdffffffefffff9c
c6f7186bde106bf7216be700398c31425ab5bdc6bddeff5a94de086bde187bef1863b500315a5a7384e7e7effff7fffff7f