Sunteți pe pagina 1din 3

1.Un alcan A, are densitatea n raport cu aerul egal cu 2.01.

Determin alcanul A
si denumete izomerii acestuia.
2.Identific alcanii:
a)Cu densitatea = 1,3392 g/L;
b)Cu d.aer = 1,5224;
c)Cu d.azot= 2,0714;
3. Prin arderea unei probe de alcan gazos A , cu volumul (c.n.) de 4,48L s-au obtinut
26,4g CO2 .Indicati formula moleculara , formula plana si denumirea alcanului A .
4. Se considera schema de mai jos, unde A este o hidrocarbura saturata cu catena
aciclica ramificata care contine 82,75% C. Identificati substantele din schema si
scrieti ecuatiile reactiilor chimine .
A ->a+H2
A->b+c
c+2O2=>CO2 + 2H2O
5. 2.Determinati masa de acid cianhidric(HCN)de puritate 98% ce se poate obtine
din 1000m cubi(c.n)metan (CH4) de puritate 99% daca randamentul procesului este
de 90,5%.
6. Un amestec de metan si etan are un continut procentual in carbon de
78.75%Calculeaza compozitia procentuala volumetrica si compozitia procentuala de
masa a amestecului
7. 3.Din reactia a 72g metan cu apa rezulta 302,4 dm cubi(c.n) amestec de monoxid
de carbon si hidrogen.
a)det volumul de hydrogen(c.n)continut in amestecul gazos rezultat din reactive
b)det randamentul de transformare a metanului
8. O proba de hidrocarbura gazoasa cu un volum de 112cm3 (conditii normale) da
prin ardere 0,88 g CO2 si 0,45 g H2O. Sa se determine formula moleculara a
hidrocarburii.
9.Un alcan necunoscut , A , contine in procente masice 16,28% H . Determinati formula
moleculara a alcanului;
10. La combustia complet a 25 mL de amestec de propan i etan rezult 60 mL de CO2
( volumele sunt msurate n acelai condiii de temperatur i presiune).
Stabilete compoziia n % volume a amestecului de hidrocarburi;

11. Pentru analiza compoziiei unui amestec gazos de metan i etan se arde n exces de
aer un volum de 8,96 L amestec, msurat n condiii normale. Din gazele de ardere
se separ 11,2 L CO2 (c.n.). Calculai compoziia procentual molar a amestecului
de alcani.
12. Prin arderea a 40L amestec de metan si etan rezulta 72 L dioxid de carbon. Ce
compozitie in procente de volum are amestecul de hidrocarburi?
13. La arderea 176g amestec echimolecular de etan si butan cat CO2 se degaja in c.n ?
14. Se ard 4 moli de propan. Se cere:
a) Scrie ecuaia reaciei chimice de ardere a propanului;
b) Calculeaz volumul de aer, msurat n condiii normale, necesar arderii;
c) Calculeaz masa de CO2 degajat din reacie.
15. Ce cantitate de metan rezulta prin reactia directa dintre carbon si hidrogen, daca s-a
folosit hidrogenul obtinut prin reactia dintre 400g acid clorhidric 36,5 % si zinc ?
16. Un volum de 150 metri cubi de metan de puritate 98% , masurat in conditii normale , se
supune pirolizei.Stiind ca doar 80% din metan se transforma in acetilena iar restul se
descompune in elemente . Scrie ecuatiile reactiilor chimice care au loc ;
17. Metanul trecut impreuna cu vapori de apa peste un catalizator de nichel formeaza 12
moli de amestec gazos. Volumul de metan, masurat in conditii normale, supus oxidarii a
fost: A. 268,8 l; B. 134,4 l; C. 67,2 l; D. 78,4 l.
18. O substanta contine 81,82% C; 18,18% H si are masa molara 44. Sa se calculeze
formula moleculara a substantei

19. Se supun oxidrii la 400 0C i 60 atm. 1,84 m3 CH4 cu un randament de 60 %. Masa de


metanol obinut este: A. 64 kg; B. 38,4 kg; C. 2,62 kg; D. 1,57 kg.
20.

Identific alcanul cu dCO2= 1,6363

S-ar putea să vă placă și