Sunteți pe pagina 1din 22

regulamnt de ordine interioara

Scris de Administrator
Mari, 25 Septembrie 2007 12:57

S.C.

S.R.L.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

I. DISPOZITII GENERALE
1.- Prezentul Regulament de Ordine Interioara se va prescurta R.O.I.
2.- R.O.I. al S.C.
S.R.L. a fost ntocmit de catre reprezentantii legali ai
Angajatorului n conformitate cu dispozitiile Titlului XI, Cap. I din Codul Muncii, Legea 90/1996 si
NORMELOR GENERALE DE PROTECTIA MUNCII .
3.- Prezentul R.O.I. reglementeaza raporturi de munca cu privire la :
a).- Disciplina muncii n cadrul societatii
b).- Masuri de securitate si sanatate n munca
c).- Obligatiile si drepturile partilor
d).- Abateri si sanctiuni disciplinare
4.- Dispozitiile prezentului R.O.I. se aplica tuturor categoriilor de persoane ncadrate n munca,
att cei cu Contract individual de munca pe durata nedeterminata ct si determinata, ct si
pentru persoanele cu contract de prestari servicii, indiferent de atributiile ce le ndeplinesc la
locul lor de munca, acestia fiind obligati sa le cunoasca .
5.- Prevederile R.O.I. se aplica si persoanelor care viziteaza societatea precum si persoanelor
ncadrate n munca la alte societati care au locul de munca n incinta societatii S.C.
S.R.L.
6.1.- Sarcinile si atributiile de serviciu sunt cele prevazute n fisele de post ale fiecarui angajat .
6.2.- Salariatii societatii vor trebui sa respecte regulamentele de exploatare a instalatiilor si
utilajelor ce le au n dotare precum si instructiunile tehnice de lucru .
7.- Prelucrarea R.O.I. se realizeaza astfel :
a). Persoanelor noi ncadrate n munca, detasatilor, delegatilor si celor ce apartin altor societati
dar executa temporar lucrari pe teritoriul societatii,
aducerea la cunostinta a prevederilor R.O.I. se face de catre compartimentul Protectia Muncii la
instructajul general, consemnndu-se n fisa individuala de instruire si confirmndu-se sub
semnatura, nsusirea de catre persoana instruita.

/ 22

b). Verificarea periodica privind cunoasterea prevederilor R.O.I. se face prin grija conducatorului
locului de munca, concomitent cu instructajul de P.M. si PS.I.
II. NORME DE SANATATE SI SECURITATE N MUNCA
8.- Echipamentul individual de protectie se acorda obligatoriu de catre Angajator, gratuit,
conform anexei nr. 1 la prezentul R.O.I.
9.- n cazul degradarii echipamentului individual de protectie, respectiv al pierderii calitatilor de
protectie, se acorda obligatoriu un nou echipament .
10.- Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protectie nainte de termenul de
utilizare prevazut , din vina purtatorului, atrage dupa sine acordarea de catre Angajator a unui
nou echipament de protectie contra cost pentru salariat, acestuia aplicndu-i-se si sanctiuni
disciplinare .
11.- Echipamentul individual de lucru reprezinta mijloacele pe care Angajatorul le acorda
salariatilor n vederea utilizarii lor n timpul procesului de munca pentru a le proteja acestora
mbracamintea si ncaltamintea .
12.- Echipamentele individuale de lucru se acorda integral de catre Angajator pentru fiecare
sector din societate conform Anexei nr. 2 la prezentul R.O.I.
13.- Echipamentul individual de lucru va fi achizitionat de catre Angajator pentru fiecare salariat
din societate, costul acestuia fiind suportat n proportie de 50 % de Angajator iar restul de 50 %
de catre salariat .
14.- (1) Compartimentul de Protectia Muncii ct si sectorul Aprovizionare vor lua parte la
selectarea si receptionarea echipamentului individual de protectie (EIP) si a echipamentului
individual de lucru (EIL), cernd furnizorilor sau producatorilor respectivi, odata cu primirea EIL
si EIP declaratia si/sau dupa caz, certificatul de conformitate pentru respectivele produse .
(2) n cazul n care nu se vor respecta prevederile ali. (1), persoanele ce se fac raspunzatoare
vor fi sanctionate disciplinar .
15.- Alimentatia de protectie se va acorda obligatoriu si gratuit de catre Angajator, defalcarea
acesteia pe sectoare si compartimente facnd obiectul Anexei nr.3 la prezentul R.O.I.
16.- Materialele igienico-sanitare se vor acorda obligatoriu si gratuit de catre Angajator,
categoriile de materiale igienico-sanitare pe sectoare fiind specificate n Anexa nr. 4 .
17.- Angajatorul mpreuna cu compartimentul Financiar-Contabilitate, n baza necesarului anual
pentru E.I.P. si E.I.L. predat de catre compartimentul pentru Protectia Muncii, precum si n baza
planificarii anuale n domeniul mbunatatirii conditiilor de munca, va ntocmi un buget anual
pentru cheltuieli; buget pentru compartimentul de Protectia Muncii .

18.- n cadrul societatii, cu privire la Securitatea si Sanatatea n Munca, Angajatorul se obliga :


a) sa asigure E.I.P. si E.I.L. n conformitate cu necesarele de echipamente propuse de catre
compartimentul de Protectia Muncii
b) sa asigure antidot, conform Anexei nr. 3, zilnic si/sau periodic dupa cum urmeaza :
- saptamnal
- bilunar
- lunar
- trimestrial
c) sa asigure periodic materiale igienico-sanitare, conform Anexei nr. 4, dupa cum urmeaza :
- saptamnal
- bilunar
- lunar
- trimestrial
d) sa mbunatateasca conditiile de munca n cadrul societatii, astfel :
- fiecare salariat din cadrul sectoarelor Turnatorie si Retus vor fi rotiti n cadrul sectorului pentru
a efectua operatiuni la diferite tipuri de produse . Aceasta masura este menita sa combata
repetivitatea si monotonia la locul de munca .
- sa promoveze pe functii superioare ierarhice salariatii care au rezultate deosebite, constatate
si confirmate de catre sefii ierarhici .
- sa acorde n afara de pauza de masa, tuturor salariatilor din societate, o pauza de 15 minute
n intervalul 1245-1300, necesara pentru refacerea fizica, exceptie facnd sectorul TESA ..
Pentru sectorul TESA, salariatii ce au punctul de lucru n apropierea unor surse de emisie raze
(computere) acestia au dreptul pe lnga pauza de masa si de o pauza de odihna de 30 de
minute n intervalul 1245-1315.
- sa asigure prin compartimentul de Protectia Muncii reviziile tehnice periodice n conformitate
cu N.G.P.M.
- sa efectueze prin compartimentul de Protectia Muncii si mpreuna cu un reprezentant al I.T.M.
Prahova evaluarea riscurilor profesionale, semestrial, pentru fiecare loc de munca din societate

.
e) Salariatii societatii sunt obligati sa respecte Normele Generale de Protectia Muncii astfel :
- sa poarte E.I.P. si E.I.L. conform anexelor , n scopul evitarii mbolnavirilor profesionale si a
accidentelor de munca .
- sa nu efectueze operatiuni de lucru care ar pune n pericol att viata si integritatea fizica
proprie ct si a celorlalti participanti la procesul de productie .
- sa efectueze cu atentie si cu buna stiinta sarcinile de serviciu conform fisei postului sau a
indicatiilor sefilor ierarhici .
- sa nu participe la procesul de productie ntr-o stare de suferinta grava, oboseala sau sub
influenta alcoolului .
- sa nu efectueze operatii n cadrul procesului de productie pentru care nu sunt pregatiti, avizati
sau ndreptatiti de catre seful ierarhic .
- sa nu scoata din cadrul societatii E.I.P. si E.I.L. dect n cazuri de forta majora sau la indicarea
scrisa a sefului ierarhic .
- sa informeze compartimentul de Protectia Muncii cu privire la :
1. Deteriorarea E.I.P. sau E.I.L. excesiva, din vina acestora sau nu, dupa caz.
2. Defectiunile tehnice aparute la instalatii sau utilaje .
3. Intrarea n incinta societatii vreunui salariat n conditii necorespunzatoare pentru procesul de
productie .
- sa nu se deplaseze n cadrul societatii n fuga si prin locuri nepermise. Acestia au voie sa se
deplaseze n cadrul societatii numai n mers normal si pe caile de acces delimitate de catre
compartimentul de Protectia Muncii .
19.- Angajatorul va organiza compartimentul de Protectia Muncii, astfel :
- seful compartimentului de Protectia Muncii - care trebuie sa aiba minim 2 ani vechime ntr-un
post similar si pregatirea profesionala corespunzatoare (inginer sau subinginer mecanic,
electro-mecanic etc) .
- inspectorii de Protectia Muncii n numar de minim 2 ; cu minim un an experienta ntr-un post
similar si pregatire minima studii medii .
ntreg compartimentul de Protectia Muncii va trebui sa fie obligatoriu avizat de catre I.T.M.
SERVICIUL DE SANATATE si SECURITATE N MUNCA .

20.- Atributiile, drepturile si obligatiile comaprtimentului de Protectia Muncii sunt cele inserate n
Normele Generale de Protectia Muncii (O.M.M.S.S. 508/2003) si Legea nr. 90/1996 republicata
.
21.- n cazul n care compartimentul de Protectia Muncii produce pagube Angajatorului din vina
sa, datorita neglijentei n serviciu sau a nerespectarii legilor n vigoare, acestia vor raspunde
disciplinar si patrimonial n conformitate cu dispozitiile Codului Muncii .
22.- n cazul n care compartimentul de Protectia Muncii propune Angajatorului Masuri de
mbunatatire a conditiilor de munca iar Angajatorul le refuza, acesta poate sesiza SERVICIUL
DE SANATATE si SECURITATE N MUNCA din cadrul I.T.M. .
PROTECTIA FEMEILOR GRAVIDE SI A TINERILOR PNA N 18 ANI
23.- Femeia gravida este acea persoana care se afla n timpul sarcinii, anunta conducerea n
timp de maxim 30 de zile de la aflarea acestei situatii si o poate dovedi cu acte medicale .
24.- Femeile gravide au dreptul la un program de munca redus de 6 ore/zi. Acestea pe toata
perioada programului redus de 6 ore nu au voie sa efectueze ore suplimentare .
Veniturile salariale ale acestora vor fi proportionate cu nr. de ore lucrate .
25.- n perioada post natala femeile care sunt n perioada de lehuzie, vor avea programul de 6
ore /zi .
26.- Persoanele gravide din societate au dreptul sa intre n concediu pentru risc maternal, la
cererea acestora .
27.- n cadrul S.C.
S.R.L., fiecare salariata beneficiaza de prevederile Legii
19/2000 cu modificarile ulterioare, cu privire la concediul prenatal, de maternitate si post natal
precum si cu privire la concediul pentru cresterea copilului n vrsta de pna la 2 ani, respectiv
pentru cazurile speciale prevazute de lege .
28.- Angajatorul are obligatia de a efectua angajarea unui salariat numai dupa efectuarea vizitei
medicale care sa ateste aptitudinea acestuia de a lucra n cadrul societatii .
29.- Angajatorul organizeaza pe cheltuiala sa, examenul medical periodic pentru toti salariatii
din societate . Programarea acestora se va face de catre Comitetul de Securitate si Sanatate n
Munca mpreuna cu biroul Resurse Umane .
30.- Fiecare salariat al societatii va trebui sa se prezinte la controlul periodic medical n data la
care a fost programat si la locul indicat de societate .
Nerespectarea prezentei dispozitii constituie abatere disciplinara si se va sanctiona conform
Codului Muncii si Legii nr. 90/1996 republicata .

31.- n cazul n care se constata, la examenul medical periodic, faptul ca un salariat nu


corespunde din punct de vedere medical, Angajatorul prin Oficiul Juridic si biroul Resurse
Umane va demara o ancheta medicala care sa constate cauzele ceu au determinat situatia de
fapt .
32.- Daca se constata faptul, n urma anchetei medicale, ca salariatul a devenit
necorespunzator pentru postul pe care l ocupa din cauze ce tin de lucrul n cadrul societatii,
acesta va beneficia de toate drepturile legale cu privire la ameliorarea bolii sale,
propunndu-I-se un alt post n cadrul societatii, pna la refacerea sa .
33.- n cazul n care nsa se constata faptul ca inaptitudinea fizica a salariatului nu se datoreaza
locului de munca din societate, salariatului respectiv I se vor ntocmi actele pentru mediere, acte
ce vor fi transmise la A.J.O.F.M. Prahova , se va urma procedura legala si i se va desface
contractul de munca n conformitate cu dispozitiile Codului Muncii .
III. DISCIPLINA MUNCII
OBLIGATIILE CONDUCERII
34.- Prin CONDUCERE la nivelul societatii se ntelege : directorii, sefii de sectii, sefii de
sectoare, sefii de formatii, sefii de birou si asimilatii acestora prevazuti n statul de functii .
35.- CONDUCEREA SOCIETATII este obligata :
a). Sa aplice cu consecventa principiul muncii si conducerii colective si informarea periodica a
personalului unitatii asupra modului de realizare a sarcinilor.
b). Sa puna la dispozitie persoanelor ncadrate n munca, potrivit specificului muncii lor si
conditiilor avute n vedere la stabilirea normelor de munca, documentatie, materii prime,
materiale, combustibili si celelalte utilitati necesare productiei, unelte, piese de schimb,
echipament de protectie si de lucru, antidot si n general cele necesare ndeplinirii sarcinilor de
munca, cu respectarea normelor legale, indicilor sau consumurilor normate n vigoare .
c). Conducerea va asigura fiecarui salariat conditii corespunzatoare de munca pentru realizarea
planului, cu respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii si normativelor de prevenire si
stingere a incendiilor .
d). Conducerea societatii va organiza n mod judicios activitatea de productie prin stabilirea unei
structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor persoanelor ncadrate n munca pe locuri
de munca si precizarea atributiilor si raspunderilor fiecaruia .
e). Conducerea societatii va stabili normele de munca si prescriptiile de calitate, precum si cele
ale procesului tehnologic .
f). Conducerea societatii va lua masuri de introducere a tehnicii noi si metodelor moderne de
lucru folosind n mod judicios fondurile ce le are la dispozitie .

g). Conducerea societatii va asigura la timp aprovizionarea tuturor compartimentelor de lucru cu


materii prime, materiale si energie cu respectarea consumurilor normate si corelate cu planul de
productie .
h). Conducerea societatii va lua masuri pentru folosirea rationala a fortei de munca si a
mijloacelor fixe (a masinilor unelte, instalatiilor, dispozitivelor, utilajelor, mijloacelor de transport
etc.)
i). Conducerea societatii va asigura asistenta tehnica permanenta si supraveghere efectiva cu
personalul specializat pentru conducerea, ndrumarea si controlul ntregii activitati de productie,
pentru asigurarea securitatii muncii si instalatiilor, pentru prevenirea accidentelor de munca,
prevenirea incendiilor si eliminarea noxelor .
j). Sa organizeze controlul si ntretinerea instalatiilor, agregatelor, utilajelor, masinilor, aparatelor
si uneltelor, lund masuri pentru asigurarea functionarii normale a acestora, crend astfel
posibilitatea utilizarii depline a capacitatilor de productie si a folosirii complete si eficiente a
timpului de lucru n scopul realizarii integrale a planului de productie .
k). Conducerea societatii va lua masuri pentru asigurarea instruirii personalului n vederea
respectarii normelor legale cu privire la :
- protectia muncii si igiena muncii
- timpul de munca si de odihna
- munca tinerilor si a femeilor gravide
- prevenirea si stingerea incendiilor
l). Sa asigure si sa impuna norme cu privire la echipamentul de protectie si echipamentul de
lucru; purtarea, acordarea, pastrarea echipamentelor respective.
m). Sa asigure si sa normeze; antidotul, materiale necesare pentru igiena individuala si alte
elemente specifice pentru combaterea bolilor profesionale si a accidentelor .
n). Sa emita decizii cu privire la : utilizarea corecta a echipamentului de protectie si a
echipamentului de lucru, modul de admitere la locul de munca .
o). Sa doteze locurile de munca cu materiale si echipamente de prevenire si stingere a
incendiilor precum si cu truse medicale de prim ajutor. Conducatorii proceselor de munca sunt
obligati sa ntretina n stare de
functionare echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor, sa verifice trusele medicale de
prim ajutor daca sunt dotate conform normelor n vigoare, zilnic si sa instruiasca periodic
persoanele n cadrate n munca asupra modului de utilizare a acestora .

p). Sa ia masuri cu personalul nou ncadrat si cel transferat dintr-un loc de munca n altul sa fie
instruit si examinat n prealabil nceperii lucrului n ceea ce priveste cunoasterea regulilor de
tehnica a securitatii, protectia muncii si de prevenirea si stingerea incendiilor, precum si asupra
normelor cu privire la apararea secretului societatii .
r). Sa organizeze actiuni de popularizare a legislatiei n rndul persoanelor ncadrate n munca
pentru asigurarea cunoasterii de catre acestia a tuturor drepturilor si ndatoririlor ce le revin .
s). Sa efectueze analize asupra modului de ndeplinire a atributiilor si sarcinilor de serviciu ale
salariatilor din societate si sa acorde n conformitate cu dispozitiile Codului Muncii premieri,
avansari sau sanctiuni disciplinare .
t). Sa ia masuri organizatorice pentru marcarea vizibila a cailor ferate uzinale, a soselelor, sa
asigure cu paznici caile de acces n societate conform Lg. 333/2003 .
IV. OBLIGATIILE SALARIATILOR SOCIETATII SI A CELOR CE AU PUNCT DE LUCRU N
CADRUL INCINTEI SOCIETATII
36.- Prin salariati ai societatii sau persoane ce au punct de lucru n incinta societatii se nteleg
persoanele ce lucreaza n baza unui contract individual de munca, sub orice forma a lui, si/sau
persoane ce sunt angajate n baza unui contract individual de munca .
37.- Persoanele ncadrate n munca au urmatoarele obligatii :
a). Sa respecte programul de lucru prezentndu-se si parasind locul de munca la orele fixate
conform Contractului Colectiv de Munca .
b). Sa se prezinte la serviciu n deplina capacitate de munca, sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice, altfel nefiind acceptate la munca de catre seful sau ierarhic.
c). n cazul mbolnavirilor sa anunte n termen de 24 ore conducerea societatii (seful locului de
munca si biroul Resurse Umane).
Tot n interval de 24 ore sa prezinte la Cabinetul Medical certificatul medical care atesta boala
sa. n cazul n care nu poate prezenta personal certificatul medical, aceasta se va face de catre
un mputernicit al salariatului n termenul stabilit mai sus .
d). Sa execute ntocmai, la timp si cu simt de raspundere lucrarile ce le revin, conform
atributiilor si sarcinilor de serviciu .
e). Sa execute lucrari de buna calitate, respectnd ntocmai procesul tehnologic, standardele de
stat, normele interne si caietul de sarcini .
f). Sa foloseasca integral si cu maxim de eficienta timpul de lucru pentru ndeplinirea sarcinilor
ncredintate, fara a se preocupa de alte lucrari straine serviciului si fara a-i sustrage de la lucru
pe ceilalti .

g).Sa foloseasca masinile, utilajele, agregatele, instalatiile, aparatele, uneltele etc., numai n
scopuri conforme cu programul de lucru, cu maximum de eficienta si respectndu-se parametrii
de functionare prevazuti n documentatia tehnica .
h). Sa-si nsuseasca si sa rspecte ntocmai procesul tehnologic si de munca, sa se
perfectioneze continuu .
i). Sa apere bunurile societatii mpotriva sustragerilor, deteriorarilor, degradarilor si sa previna
sau sa actioneze mpotriva risipei de energie electrica, apa, gaze etc.
j). Sa se supuna controalelor organelor de conducere, Ministerului de Interne, Inspectoratului
Teritorial de Munca si Corpului de Control Financiar .
k). Sa se supuna verificarilor efectuate de controlorii societatii, att la intrarea n societate ct si
la parasire acesteia .
l). Sa predea si sa preia serviciul la locul de munca si sa nu lase fara supraveghere masinile,
agregatele, aparatele, dispozitivele, instalatiile n functiune precum si alte operatiuni sau
activitati ce ar putea produce accidente, avarii, deteriorari, pierderi sau degradari ce se pot
solda cu pagube n procesul de productie .
m). Sa nu paraseasca locul de munca pna la expirarea programului de lucru, iar n cazul n
care nu poate preda schimbul, pna la sosirea acestuia, dar nu mai mult de 8 ore .
n cazul n care nu i vine schimbul, salariatul are obligatia de a anunta seful ierarhic pentru a se
dispune n asemenea situatie .
n). Sa nu paraseasca locul de munca unde si desfasoara activitatea, n timpul programului de
munca, fara cerere aprobata de catre conducere sau bilet de voie avizat de catre seful ierarhic .
o) Sa respecte regulile de acces la locurile de munca unde intrarea este permisa numai n
anumite conditii .
p). Sa mentina raportul de buna ntelegere cu toti membrii colectivului de lucru si sa combata
orice manifestare necorespunzatoare, sa aiba o atitudine demna si corecta .
r). Sa aiba asupra sa legitimatia vizata si sa o prezinte la intrarea si iesirea din program, ori de
cte ori este ceruta de organul de control .
s). Sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si sa contribuie la ntretinerea acestuia n
sectorul de activitate respectiv .
s). Sa se prezinte la controlul medical periodic programat sau cnd este chemat de organele
sanitare .
t). Sa respecte normele de protectia muncii, precum si cele privind folosirea echipamentului de

protectie si de lucru si de prevenire a incendiilor sau a oricaror altor situatii ce ar putea pune n
primejdie cladirile, instalatiile societatii ori viata, integritatea corporala sau sanatatea unor
persoane .
t). Sa respecte dispozitiile legale cu privire la relatii de munca, protectia muncii si secretul
industrial al societatii .
u) Persoanele integrate n munca care iau cunostinta despre savrsirea unei fapte privind
pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor ce constituie secret industrial,
sau despre transmiterea ori divulgarea unor informatii sau date avnd un astfel de caracter, au
obligatia sa sesizeze de ndata conducerea societatii .
v) Personalul solicitat de conducerea societatii trebuie sa stea la dispozitia acesteia pentru a
nlatura efectele unor situatii neprevazute, prentmpinarea sau nlaturarea efectelor
calamitatilor sau a altor cazuri de forta majora conform legislatiei n vigoare .
q) Sa aduca la cunostinta biroului Resurse Umane toate modificarile ce survin n viata
personala sau a familiei privind schimbarea actelor de identitate, starea civila, domiciliul,
nasteri, decese .
38.- Salariatilor din cadrul S.C.
societate li se interzice :

S.R.L.ct si celor care au punct de lucru n

a). Venirea la lucru, intrarea n program, ntr-o tinuta necorespunzatoare .


b). Absentarea nemotivata, parasirea anticipata a lucrului sau plecarea fara motive temeinice n
orele de lucru de la locul de munca, chiar fara a parasi societatea .
c). Rezolvarea problemelor personale n timpul programului de lucru sau folosirea de masini,
utilaje, agregate, aututurisme n interes propriu, independent de procesul de productie .
d). Introducerea sau consumarea bauturilor alcoolice n incinta societatii; venirea la lucru n
stare de ebrietate.
e). Se interzice fumatul n cadrul societatii, acesta fiind permis numai n locurile speciale
amenajate .
f). Scoaterea pe poarta a unor bunuri sau obiecte proprietatea societatii, din inventarul acesteia
sau date spre folosinta n inventar nominal, fara aprobarea scrisa din partea Conducerii. n
bonul de poarta se va mentiona scopul pentru care se scoate si cine a aprobat scoaterea .
g). Se interzice obtinerea de foloase materiale pentru activitatile prestate n timpul atributiilor de
serviciu .
h). Se interzice atitudinea jignitoare, violenta fizica sau verbala fata de colegi, subalterni sau
sefii ierarhici .

i). Folosirea hidrantilor , a echipamentului de incendiu sau a echipamentului de protectie n alte


scopuri dect destinatia lor .
j). Interventia celor care nu sunt de specialitate la aparatura, agregate, retele electrice, orice
masini sau instalatii oricare ar fi natura lor .
k). Fotografierea, filmarea sau executarea de lucrari plastice pe ntreg teritoriul societatii, este
permisa numai cu aprobarea conducerii si cu asistenta din partea compartimentului Juridic ,
conform prevederilor legale .
V. RESPECTAREA DISCIPLINEI TEHNOLOGICE , MECANO-ENERGETICE, DE
AUTOMATIZARE SI SIGURANTA N FUNCTIONARE A INSTALATIILOR SI UTILAJELOR
39.- Deservirea utilajelor si instalatiilor din societate se asigura prin personalul de specialitate
calificat, corespunzator specificului instalatiilor si utilajelor respective .
40.- Este interzisa folosirea ca muncitori sau tehnicieni pentru exploatarea instalatiilor a
personalului fara pregatire speciala si netestati pe posturi .
41.- Este interzisa functionarea oricarei instalatii fara a avea un regulament de exploatare si
instructiuni tehnice de lucru, aprobate conform Lg. 90/1996 sau a normelor ISCIR si fara
asigurarea tuturor conditiilor de functionare n deplina siguranta .
42.- Este interzisa cu desavrsire orice modificare a proceselor tehnologice, a retetelor de
fabricatie sau executarea de experimentari pe instalatii industriale, fara aprobarea conducerii
tehnice a societatii .
43.- Este interzisa functionarea utilajelor, masinilor si instalatiilor fara aparatura, control, reglare
si automatizare, prevazute n documentatii si normative tehnice sau neluarea masurilor pentru
mentinerea n functionare la cotele prescrise .
44.- Se interzice darea n exploatare a instalatiilor, agregatelor, utilajelor dupa reparatii sau
revizuiri fara asigurarea tuturor masurilor care sa garanteze functionarea acestora n conditii de
deplina siguranta si fara atestarea scrisa a Comisiei tehnice de verificare si receptie a calitatii
lucrarilor .
Receptionarea utilajelor si repornirea lor se va face de asemenea numai dupa verificarea lor de
catre Comisia tehnica si n prezenta sefului de sectiei al instalatiei sau formatiei de lucru si a
reprezentantului sectorului mecanic, n cazul n care acestia nu fac parte din comisie .
45.- n cazul instalatiilor noi, n vederea nceperii probelor tehnologice, se vor ntocmi programe
detaliate defalcate pe fiecare loc de munca, care vor cuprinde operatiunile si modul de
executare pe baza instructiunilor de lucru elaborate n prealabil de proiectant si aprobate de
Comisia tehnica si Conducere .
46.- n instructiunile tehnice de lucru ale locului de munca se prevad sarcinile ce revin fiecarui

om al muncii, respectarea normelor de tehnica a securitatii si responsabilitatile concrete pentru


fiecare om al muncii .
Sefii de sectii, sefii de atelier vor asigura prevederea n instructiunile de lucru a manevrelor ce
trebuie sa le execute personalul de exploatare n cazul
pornirii instalatiilor, functionarii normale precum si a operatiilor accidentale sau a avariilor, n
scopul evitarii extinderii avariei si a pierderilor de productie .
47.- Localizarea avariilor si scoaterea instalatiilor de sub pericol, se face n mod operativ de
catre personalul din tura, respectnd cu strictete instructiunile de interventie n caz de avarie .
Dupa localizarea avariilor si scoaterea instalatiilor de sub pericol, interventiile pentru nlaturarea
cauzelor si readucerea instalatiilor n stare
normala de functionare se face numai pe baza permisului de lucru scris semnat de seful sectiei
si de organele mputernicite pentru eliberarea acestor permise .
48.- La toate locurile de munca din cadrul societatii trebuie sa se gaseasca instructiuni de lucru
precum si N.P.M. si P.S.I., iar la conducerea sectiilor si a instalatiilor se vor gasi regulamente de
fabricatie, instructiuni si documentatia tehnica aferenta, inclusiv normele de P.M. si P.S.I.
Fac exceptie instalatiile pentru care exista restrictii contractuale privind pastrarea secretului
tehnologic.
Procesul tehnologic detaliat pentru aceste instalatii va fi pastrat n conditii care sa avizeze
deplina lui securitate si va fi cunoscut de un numar restrns de specialisti desemnati de
conducerea societatii .
49.- Personalul de exploatare este obligat sa respecte cu strictete parametrii tehnologici
prevazuti n regulamentul de exploatare si instructiunile tehnice de lucru. Parametrii de lucru se
noteaza n mod obligatoriu n fisele de operare la intervalele prevazute n instructiunile de lucru.
n cazul n care parametrii nu pot fi mentinuti n limitele prescrise, se va aduce acest lucru la
cunostinta sefului de atelier sau sefului de sectie, n vederea luarii masurilor corespunzatoare .
Orice defectiune aparuta n instalatie sau la aparatele de masura si control va fi anuntata
imediat sefului de atelier sau sefului de sectie n vederea remedierii defectiunii.
n asemenea cazuri, defectiunea si modul n care s-a rezolvat vor fi consemnate n registrul de
tura .
50.- Predarea si primirea schimbului trebuie sa asigure continuitatea functionarii normale a
instalatiilor si a utilajelor, sa elimine timpii neproductivi si dezorganizarea productiei .
51.- Operatia de predare primire a schimbului se face n mod obligatoriu pentru fiecare post si

pe toate treptele ierarhice (de la caz la caz) .


Dupa preluarea schimbului, seful de formatie si maistrul vor verifica personal modul de
predare-primire a schimbului la fiecare loc de munca .
52.- Sefii de sectii, de ateliere, inginerii din sectii, maistrii si sefii de formatie vor avea n mod
obligatoriu registru de tura pentru predarea-primirea schimbului n care vor trec observatiile lor
si dispozitiile necesare conducerii normale a procesului tehnologic n schimbul urmator.
Registrele avnd paginile numerotate vor fi zilnic vizate de catre maistri, sefi de atelier si
verificate sub semnatura de catre seful de sectie coordonator .
53.- La predarea-primirea schimbului este obligatorie efectuarea urmatoarea operatii :
- sesizarea schimbului urmator asupra defectiunilor sau dereglarilor ce au avut loc n instalatii si
a caror remediere urmeaza a fi continuata n schimbul urmator
- predarea instalatiilor, utilajelor, ncaperilor si a cailor de acces n perfecta stare de curatenie
- predarea instalatiilor, utilajelor cu toate elementele de protectia muncii si paza contra
incendiilor n stare de functionare

- sesizarea schimbului urmator asupra tuturor modificarilor noi ce au aparut n schimbul


respectiv n vederea luarii masurilor ce se impun
- modul de asigurare a fiecarui loc de munca cu materii prime si materiale, piese de schimb,
scule etc. la nivelul necesitatilor pentru schimbul urmator .
54.- Dupa reluarea schimbului, salariatii din sectoarele respective vor efectua operatiunile ce
vor fi prescrise prin sarcini de serviciu individuale pe om si utilaj, nsotite de dispozitii de lucru
detaliate .
Planificarea sarcinilor de serviciu va fi efectuata de catre sefii de sectoare respectivi n caiet de
sarcini .
55.- Sefii de formatii, ateliere, sectii vor lua masuri pentru a nu permite oamenilor parasirea
locului de munca fara a cunoaste acest lucru n scopul introducerii unei discipline riguroase,
controlnd cu severitate realizarea sarcinilor stabilite .
56.- Activitatea de reparatii se desfasoara dupa planul anual de reparatii ntocmit pe baza
normelor de reparatii existente pentru toate tipurile de utilaje din instalatiile tehnologice .
57.- Planul de reparatii va cuprinde realizarea conditiilor de siguranta n functionarea
instalatiilor, masinilor si utilajelor, n conformitate cu Lg. 90/1996 si O.M.M.S.S. 58/2002, de
ndeplinirea acestuia raspunznd n mod direct toti factorii de conducere din activitatile de
fabricatie si auxiliare de la sefi de formati, maistri, sefi de atelier, de sectii pna la directorii

adjunctii si chiar directorul de filiala .


58.- Conducerea societatii este obligata sa ntocmeasca anual graficul de revizii si reparatii a
instalatiilor si utilajelor din dotare .
59.- Sefii de sectii raspund de exploatarea n conditii normale a utilajelor si de opririle acestora
la termenele planificate pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor. Utilajele ce urmeaza a fi
reparate se predau cu proces verbal sectorului care efectueaza reparatia .
60.- ntretinerea utilajelor se asigura de catre personalul de exploatare a sectiilor, fiecare
raspunznd potrivit sarcinilor ce-i revin din regulamentul de organizare si functionare .
61.- Sefii de sectii pe teritoriul carora se executa lucrari de reparatii mpreuna cu conducatorul
activitatii de reparatii din societate, raspund de luarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si
protectia muncii si P.S.I., conform normelor departamentale, astfel nct sa se evite producerea
de accidente tehnice sau umane .
Aceste masuri se vor referi la urmatoarele :
a). ntreruperea procesului tehnologic si scoaterea din functiune a instalatiei sau utilajului la
care urmeaza a se executa lucrarile, prin oprirea motoarelor de actionare si asigurarea acestora
pentru a nu fi repornite n timpul interventiei .
b). afisarea inscriptionarilor indicatoare, n vederea avertizarii mpotriva pornirii instalatiilor,
utilajelor si a motoarelor de actionare .
c) pregatirea instalatiei sau utilajului la care se executa lucrarile, astfel nct sa se poata
efectua fara pericol
d). reducerea completa a presiunilor n aparatele care lucreaza sub presiune
e). golirea instalatiei sau utilajului de materii prime sau produse pe care le contine, cu luarea
masurilor mpotriva actiunilor toxice sau agresive a acestora n timpul efectuarii reparatiilor
f). Spalarea, neutralizarea si aerisirea instalatiilor, curatirea canalelor de scurgere, a
decantoarelor si caminelor de colectare de orice depuneri, pentru a nu mai exista substante
toxice, nocive sau explozive
g). desfacerea tuturor legaturilor de alimentare cu abur, apa, aer, materii prime, produse etc.
pentru a mpiedica patrunderea acestora n instalatii si producerea de accidente
h). blindarea tuturor conductelor de alimentare, pentru ca eventualele manevre gresite de
pornire n timpul executarii lucrarilor sa nu produca accidente
i). asigurarea iluminatului suficient la locul de munca si a lampilor portative cu tensiuni
nepericuloase

j). asigurarea contra nghetului pe timpul opririi instalatiei pentru interventii


k). montarea de schele solide, balustrade etc. si folosirea centurii de siguranta pentru lucrarile
executate la naltime
l). verificarea sculelelor care urmeaza a fi utilizate n timpul executarii lucrarilor
m). obtinerea autorizatiei pentru executarea lucrarilor cu foc deschis n locuri speciale
n). Prevederea echipamentului necesar de protectie (masca, frnghie etc.) pentru lucrarile
executate n interiorul rezervoarelor, vaselor etc. Se interzice executarea unor asemenea lucrari
fara asigurarea de asistenta si observatori la gura de vizitare
o). respectarea stricta a tehnologiei de reparatie stabilite si prelucrate cu cei ce executa lucrarile
p). instruirea prealabila a executantilor asupra specificului utilajului la care urmeaza a se
efectua reparatia sau interventia
62.- La emiterea permisului de lucru cu foc, luarea tuturor masurilor necesare sunt atestate prin
semnatura de maistrul tehnolog, sef de atelier sau seful de formatie .
63.- Permisul de sapatura se semneaza pentru autorizare de seful sectiei M.E. si este
supervizat de catre directorul Filialei .
64.- Efectuarea receptiei dupa revizii ale instalatiilor si utilajelor se realizeaza de catre comisii
tehnice numite de directorul societatii prin decizii, alcatuite din specialistii societatii .
65.- Executarea probelor, verificarilor si repornirilor se realizeaza sub coordonarea directorului
societatii n prezenta sefului de sectie si a mecanicului sef al societatii .
VI. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA SI DE ODIHNA N SOCIETATE
66.- 1. Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore pe saptamna .
2. Sunt exceptate cazurile aratate n C.C.M. al societatii n art. 13 si 14.
3. Ora de ncepere a activitatilor este 8 a.m.
67.- n sectoarele n care se lucreaza fara ntrerupere, trecerea de la un schimb la altul se face
conform graficelor ntocmite de catre sefii de sectoare sau sectii si supervizate de catre
directorul de filiala, conform specificului fiecarui loc de munca .
68.-1. Modificarile de program, fata de graficele ntocmite de sefii de sectii sau sectoare, sunt
interzise .
2. n cazuri exceptionale, motivate si dovedite cu nscrisuri, sefii de sectii sau de sectoare pot

aproba modificarea programului de lucru dar nu pentru o durata mai mare de 5 ture .
3. Salariatii vor solicita modificarea de schimb printr-o cerere scrisa si supervizata de
conducatorul societatii .
4. Persoanele desemnate cu urmarirea graficelor (bir. Resurse Umane) vor consemna
modificarea intervenita n caietul de rapoarte, odata cu primirea cererii confirmata.
69.-1. La predarea schimbului trebuie ndeplinite formalitatile prescise pentru primirea-predarea
lucrului, acestia (salariatii) avnd obligatia de a consemna, n condica de rapoarte
predarea-primirea schmbului.
2. Sefii de sectoare sau de sectii au obligatia de a consulta zilnic condicile de rapoarte, viznd
totodata rapoartele salariatilor din subordine .
70.- Munca suplimentara se poate efectua numai n cazurile si conditiile speciale, pe baza
dispozitiilor conducerii societatii .
71.- Orele suplimentare efectuate pe baza aprobarilor legale se evidentiaza separat, n acest
caz conducatorii locurilor de munca avnd obligatia de a justifica prin lucrarile efectuate, orele
efectiv trecute n foaia colectiva de pontaj .
72.- Evidenta orelor suplimentare si numarul maxim al acestora se va tine de catre biroul
Resurse Umane .
73.- Personalul feminin din societate ce se afla n stare de graviditate sau post nastere va
beneficia de reducerea duratei timpului de munca cu 2 ore/zi .
74.-1. Evidenta timpului de munca se va asigura prin foile colective de pontaj .
2. Foile colective de pontaj vor fi nmnate pe 16 si 1 ale fiecarei luni, de catre seful de sector
sau sectie, biroului Resurse Umane pentru a se viza valabilitatea celor nscrise .
3. Dupa validarea celor nscrise n foile colective de pontaj, acestea vor fi naintate spre
supervizare conducatorului societatii .
75.-1. Biroul Resurse Umane ntocmeste, verifica si pastreaza condicile de prezenta .
2. Prezenta zilnica se face de catre personalul societatii prin semnarea zilnica n condicile de
prezenta .
76. - Prezenta efectiva la locul de munca este verificata si constatata n timpul lucrului de catre
maistru (seful de formatie) pentru muncitorii sectiei, instalatiei atelierului, iar pentru restul
personalului TESA din sectii, serviciii si birouri de catre conducatorii acestora .
77.-1. La terminarea lucrului, sefii de sectii, sectoare si ateliere vor verifica daca ntreg

personalul a parasit locul de munca, respectiv sectia, sectorul sau atelierul .


2. Ramnerea peste orele de program a unor salariati se va face numai cu acordul scris al
sefului de punct de lucru, dupa o analiza obiectiva a situatiei respective si numai n interesul
productiei .
78.- Controlul permanent asupra prezentarii la timp la lucru, asupra plecarii din societate, a
absentelor si ntrzierilor, a ntreruperilor si n general asupra justei folosiri a fondului de timp se
asigura de catre maistri, sefii de sectii, sefii de birouri etc. pentru personalul din subordine .
79.- n schimburile II si III si n zilele de repaus se asigura asistenta tehnica pe societate, prin
persoanele ncadrate n munca desemnate de catre conducerea societatii conform unui grafic,
pe baza caruia se fac din timp nstiintarile respective .
80.- Concediile de odihna pentru salariatii societatii se acorda conform Legii nr. 53/2003 si
Contractului Colectiv de Munca la nivelul societatii .
81.-1. Biroul Resurse Umane va prezenta conducerii societatii pna la data de 01 decembrie a
fiecarui an programarea concediilor pe anul urmator, pe baza datelor furnizate de catre sefii de
sectoare sau sectii .
2. Pentru o perioada de timp fixa numarul salariatilor din societate ce vor efectua concediul de
odihna nu trebuie sa depaseasca 10 % din numarul total al angajatilor .
82.- Evidenta concediilor de odihna se va tine de catre biroul Resurse Umane .
83.- Chemarile din concediu nu se fac dect n cazuri speciale, cu aprobarea conducerii, n
forma scrisa .
84.-1. Concediile de studii se acorda de conducerea societatii pe baza de cereri scrise a celor
interesati, n conformitate cu dispozitiile Lg. 53/2003, cu avizul sefului sectorului din care face
parte .
2.- La prezentarea cererii de concediu pentru studii, salariatul are obligatia sa ataseze acte
doveditoare prin care sa ateste necesitatea acordarii respectivului concediu .
3.- Evidenta concediilor de studii va fi tinuta pentru ntrega societate de catre biroul Resurse
Umane .
85.-1. Concediile medicale se supun dispozitiilor Contractului Colectiv de Munca la nivel de
societate .
2.- Evidenta concediilor medicale se va tine de catre biroul Resurse Umane .
86.- Accesul n societate se va face dupa cum urmeaza :

1.- pentru salariatii societatii accesul este permis pe baza legitimatiilor de serviciu vizate la zi
2.- pentru persoanele din afara societatii care vin pentru ncadrarea n munca, audiente, cereri
etc. accesul este permis, dupa anuntarea n prealabil a sefului compartimentului respectiv, n
baza permisului de intrare .
3.- Pentru persoanele care solicita achizitionarea de produse din cadrul societatii, accesul va fi
permis numai dupa nregistrarea acestora de catre salariatii ce au punct de lucru la caile de
acces n societate .
87.-1. Controlorii de poarta ai societatii au obligatia de a controla cu rigurozitate la intrarea n
schimburi a personalului, ca acesta sa nu introduca bauturi alcoolice n societate, sa nu fie sub
influenta alcoolului sau a drogurilor la intrarea n societate, sa nu prezinte semne de oboseala
avansata .
2. n cazul n care salariatul desemnat ca fiind controlor poarta constata vreuna din situatiile
mentionate mai sus, nu va permite accesul respectivului salariat n societate, anuntnd n
acelasi timp, printr-un referat scris conducerea societatii .
88.- Calculul salarial se va face numai n baza foilor colective de pontaj si a referatelor de
premieri emise de catre sefii de sectii si supervizate de conducatorul societatii .
VIi. SANCTIUNI DISCIPLINARE
89.- ncalcarea cu vinovatie a dispozitiilor Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate si
a Regulamentului de Ordine Interioara, constituie
abatere disciplinara si se sanctioneaza ca atare, indiferent de functia pe care o are salariatul ce
a savrsit-o .
90.- n conformitate cu dispozitiile legale n vigoare, Angajatorul dispune ca urmatoarele fapte
sunt abateri disciplinare :
a) absentarea nemotivata din cadrul programului de lucru, mai mult de una n decurs de 30 zile
calendaristice
b) absentarea nemotivata din cadrul programului de lucru, mai mult de 3 zile n decurs de 1 an
de zile
c) ntrzierea la intrarea n programul de lucru, mai mult de 10 n decurs de 60 de zile
calendaristice
d) ntrzierea la intrarea n programul de lucru maimult de 15 ori n decurs de un an de zile
e) parasirea nemotivata a locului de munca n interes personal, att n cadrul societatii ct si n
exteriorul acesteia

f) executarea unor lucrari straine de nteresele societatii n timpul orelor de program


g) folosirea utilajelor, uneltelor, computerelor, autoturismelor si a altor materiale proprietatea
societatii, n scopul efectuarii unor lucrari cu caracter personal, independente de procesul de
productie sau de necesitatile societatii
h) sustragerea de bunuri sau deteriorarea, distrugerea, arderea sau topirea acestora, bunuri ce
apartin salariatilor din societate ct si patrimoniul societatii
i) desfasurarea de activitati ca salariati, administratori sau prestatori de servicii la alte persoane
fizice sau juridice, n timpul programului de lucru
j) transmiterea de date si informatii ce au caracter secret sau confidential, catre persoane din
afara societatii, informatii cu privire la activitatea sau situatia societatii care prin divulgarea lor ar
periclita buna desfasurare sau imagine a societatii
k) prezentarea sefilor ierarhici de documente, situatii sau acte false (ce nu sunt n conformitate
cu realitatea) sau falsificarea acestora pentru a corespunde cu realitatea
l) primirea de la cetateni sau salariatii societatii a unor sume de bani sau foloase necuvenite
pentru activitatile normale ce trebuiesc prestate n timpul orelor de serviciu
m) fumatul n cadrul societatii n locurile nepermise, acolo und exista pliant cu FUMATUL
INTERZIS
n) neprezentarea certificatul medical n termen de 24 de ore de la data emiterii lui, cnd aceasta
este posibila de catre salariat iar n cazul n care nu este posibila, prin mputernicit
o) neprezentarea odata cu certificatul medical si a retetei medicale mpreuna cu bonul fiscal de
achitare al acesteia
p) nendeplinirea atributiilor de serviciu sau a sarcinilor de serviciu, conform fisei postului sau a
ordinelor trasate de sefii ierarhici, prin neglijenta n serviciu
r) producerea de pagube societatii datorita neglijentei n serviciu
s) nerespectarea dispozitiilor legale n vigoare cu privire la raporturi de munca, fiscalitate,
contabilitate, protectia muncii, comercial, circulatia pe drumurile publice si altele, nerespectare
care ar duce la punerea n pericol de vieti omenesti sau a patrimoniului societatii
s) actele de violenta provocate de salariat sau la care acesta participa ; violenta fizica si de
limbaj
t) consumul de bauturi alcoolice n timpul orelor de program, introducerea acstora n societate
precum si venirea la programul de lucru sub influenta alcoolului

t) hartuirea sexuala
u) neefectuarea curateniei la locul de munca ct si n spatiul destinat productiei, de catre fiecare
salariat zilnic .
v) depozitarea necorespunzatoare a deseurilor care nu sunt biodegradabile, cum ar fi : plastic,
ambalaje, lemn etc.
x) efectuarea si semnarea de lucrari sau proiecte atunci cnd nu sunt mputerniciti sau
autorizati sa le efectueze n conformitate cu normele legale n vigoare ct si cu actele normative
interne
z) venirea la lucru ntr-o tinuta necorespunzatoare ; nepurtarea echipamentului de protectie si a
celui de lucru n timpul orelor de program ; degradarea sau deteriorarea nejustificata a
echipamentului de productie si a celui de lucru ; scoaterea echipamentului de lucru si a celui de
protectie din incinta societatii pentru a fi folosit n scopuri personale
w) procurarea de materiale de catre sefii de sectoare fara a prezenta un necesar aprobat de
catre conducerea societatii. n cazul n care biroul Aprovizionare ct si biroul
Financiar-Contabilitate dau curs unei astfel de procurari, salariatii acestor birouri vor fi
sanctionati alaturi de salariatul ce a procurat respectivele materii sau materiale n conformitate
cu dispozitiile art. 264 din Codul Muncii
y) blocarea cailor de acces n societate, de evacuare, de deplasare si de interventie n caz de
incendiu n societate
91.- Sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariatilor n caz de abatere disciplinara
sunt cele aratate n art. 264 din Legea 53/2003 .
92.- La stabilirea sanctiunilor se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei, mprejurarile n
care a fost savrsita, gradul de vinovatie, daca a mai avut abateri n trecut precum si de
urmarile abaterii .
93.- Raspunderea materiala sau penala nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta
savrsita daca prin aceasta s-au ncalcat si obligatiile de munca .
94.- Sanctiunea disciplinara, cu exceptia literei a a art. 264 din Legea 53/2003, se va aplica
numai dupa cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, de catre un Consiliu format din
: conducatorul societatii, seful punctului de lucru, consilierul juridic al societatii, un reprezentant
al salariatilor si eventual un salariat desemnat de catre conducere .
95.- Sanctiunea disciplinara va fi comunicata n scris, prin decizie, salariatului n cel mult 30 zile
de la data cnd cel n drept sa aplice sanctiunea a luat cunostinta de savrsirea abaterii .
96.- Abaterile disciplinare savrsite de catre un salariat al societatii detasat n cadrul altei
societati se vor sanctiona de catre conducerea societatii unde salariatul si desfasoara

activitatea .
97.- Salariatii delegati ce au savrsit abateri n legatura cu munca lor vor fi sanctionati de catre
societate .
98.- Dispozitiile art. 69 si 70 se vor aplica si salariatilor altor societati ce au ca punct de lucru
incinta societatii S.C.
S.R.L.
99.- Deciziile de sanctionare vor trebui n mod obligatoriu sa cuprinda :
a. descrierea detaliata a faptei savrsite
b. motivatiile si apararile salariatului respectiv
c. forma de sanctiune ce i se aplica, cu indicarea dispozitiei legale, precum si durata aplicarii

d. urmarile ce s-au produs datorita abaterii disciplinare savrsita de salariat


e. calea de atac pe care o are la dispozitie salariatul
f. termenul de introducere al contestatiei
g. organele competente sa solutioneze respectiva contestatie
100.-1. ntregul personal salariat al S.C.
S.R.L.este obligat sa cunoasca
ndatoririle nscrise att n Contractul Colectiv de Munca ct si n prezentul R.O.I., ndatoriri care
sunt menite sa asigure functionarea n deplina siguranta si securitate a instalatiilor, buna
gospodarire a mijloacelor materiale ncredintate, un climat favorabil de munca .
2.- Nerespectarea dispozitiilor stipulate n C.C.M., R.O.I. ct si a legislatiei n vigoare atrage
dupa sine sanctionarea disciplinara a celor vinovati .
DISPOZITII FINALE

101.- Prezentul Regulament de Ordine Interioara ntocmit si aprobat de Conducerea Societatii


si Reprezentantii Salariatilor, intra n vigoare ncepnd cu data de 01 ianuarie 2004 .
102.- Prezentul Regulament de Ordine Interioara se completeaza cu dispozitiile oricarei decizii
interioare, care nu contravin normelor legale n vigoare, emisa de catre Angajator pentru orice
situatie speciala ce nu a fost inserata n norma de fata .
CONDUCEREA SOCIETATII ,

DIRECTOR ADMINISTRATOR
REPREZENTANT SALARIATI