RAPORT DE CERCETARE

PERCEPȚII
PUBLICE PRIVIND
CRIZA
IMIGRANȚILOR ÎN
EUROPA

SEPTEMBRE 2015

METODOLOGIE
Volumul eșantionului:

1482 subiecți de peste 18 ani

Tipul eșantionului:

Multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivelul
populației adulte din România

Reprezentativitate:

Eroare maximă tolerată ± 2.6%

Metoda:

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare:

28, 31 August 2015

Beneficiar:

Digi24

Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție
greșită?

Direcția este bună
31%

61%

Direcția este greșită
Nu știu
Nu răspund

1%
7%

Aţi auzit de despre criza imigranților de la granițele Uniunii Europene?

83%

Da

17%

Nu

Care credeți că sunt principalele motive ale plecării imigranților din țara de
origine? (RĂSPUNS SPONTAN)
Întrebare filtrată – respondenți care au auzit de criza imigranților din Europa – 83%

Nu

-100%

-80%

Războiul

Nesiguranța
O viață mai bună
Frica
Alt motiv

-40%

-20%

0%

20%

-43%

Sărăcia
Lipsa locurilor de muncă

-60%

Da

46%

-82%

-84%

-90%

12%
8%
10%

4%
-75%

Diferențele până la 100% sunt reprezentate de non-răspunsuri (6%)

60%

51%

-48%

-86%

40%

19%

Care credeți că sunt principalele motive ale plecării imigranților din țara de origine?
ALTELE
Întrebare filtrată – respondenți care au auzit de criza imigranților din Europa – 83% și care au menționat un alt motiv – 19%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Condițiile grele de trai

40%

Criza economică/Starea economiei

11%

Intervenția americană

8%

Situația politică

7%

Motive religioase

6%

Conflictele interne

6%

Conducerea țărilor

5%

Instabilitatea

4%

ISIS

4%

Lipsa libertății/a democrației

4%

Corupția din țara de proveniență
Alt răspuns

1%
5%

Cine credeți că sunt principalii responsabili pentru actuala criză a
imigranților? (RĂSPUNS SPONTAN)
Întrebare filtrată – respondenți care au auzit de criza imigranților din Europa – 83%

Nu

-80%

-60%

Guvernele din țările de origine

-20%

0%

20%

40%

-36%

54%

-54%

36%

-61%

29%

Rusia

-62%

28%

-66%

Diferențele până la 100% sunt reprezentate de non-răspunsuri (10%)

80%

67%

Uniunea Europeană

Israel

60%

-23%

Gruparea teroristă Statul Islamic (ISIS)

Statele Unite

-40%

Da

24%

Care dintre țările din Europa credeți că vor fi afectate cel mai mult de criza
imigranților? (RĂSPUNS SPONTAN)
Întrebare filtrată – respondenți care au auzit de criza imigranților din Europa – 83%
Nu
-100%

Germania
Franța
Romania
Italia
Ungaria
Marea Britanie
Grecia
Bulgaria
Spania
Austria
Olanda
Serbia
Suedia
Belgia
Macedonia
Danemarca
Polonia
Altele

-80%

-60%

-40%

Da
-20%

0%

20%

-27%
-57%
-59%
-65%
-66%
-66%
-71%
-74%
-74%
-75%
-75%
-78%
-79%
-79%
-79%
-80%
-80%
-66%

Diferențele până la 100% sunt reprezentate de non-răspunsuri (18%)

40%

60%

55%
25%
23%
17%
16%
16%
11%
8%
8%
7%
7%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
16%

80%

În opinia dumneavoastră, cât de mare este riscul ca România să fie expusă unei invazii
a imigranților din zonele de conflict din Orientul Mijlociu și din Africa?

0%

10%

Foarte mare

20%

40%

50%

12%

Mare

29%

Mic

42%

Foarte mic

Nu știu

30%

15%

2%

Cât de bine pregătită credeți că este România pentru a face față unei crize a
imigranților din zonele de conflict din Orientul Mijlociu și din Africa?

0%

Foarte bine pregătită

10%

30%

40%

4%

Destul de bine pregătită

17%

Destul de slab pregătită

38%

Foarte slab pregătită

Nu știu

20%

35%

5%

Dacă vă gândiți la gestionarea unei crize a imigranților, dumneavoastră câtă încredere
aveți în…?
GUVERNUL ROMÂNIEI

Foarte multă

5%

Multă
Nici multă, nici puțină (SPONTAN)

15%

3%

Puțină

41%

Deloc
Nu știu

34%
1%

Dacă vă gândiți la gestionarea unei crize a imigranților, dumneavoastră câtă încredere
aveți în…?
CONSILIUL SUPREM DE APĂRARE A ȚĂRII - CSAT

Foarte multă

12%

Multă
Nici multă, nici puțină (SPONTAN)

27%

4%

Puțină

40%

Deloc
Nu știu

14%
3%

Dacă vă gândiți la gestionarea unei crize a imigranților, dumneavoastră câtă încredere
aveți în…?
POLIȚIA DE FRONTIERĂ

Foarte multă

13%

Multă

36%

Nici multă, nici puțină (SPONTAN)

3%

Puțină

33%

Deloc
Nu știu
Nu răspund

11%
3%
1%

Dacă vă gândiți la gestionarea unei crize a imigranților, dumneavoastră câtă încredere
aveți în…?
JANDARMERIE

Foarte multă

15%

Multă
Nici multă, nici puțină (SPONTAN)

43%

3%

Puțină

28%

Deloc
Nu știu

9%
2%

Dacă vă gândiți la gestionarea unei crize a imigranților, dumneavoastră câtă încredere
aveți în…?
ARMATĂ

Foarte multă

26%

Multă
Nici multă, nici puțină (SPONTAN)

44%
2%

Puțină

22%

Deloc
Nu știu
Nu răspund

5%
2%
1%

Dacă vă gândiți la gestionarea unei crize a imigranților, dumneavoastră câtă încredere
aveți în…?
SERVICIILE DE INFORMAȚII

Foarte multă

17%

Multă
Nici multă, nici puțină (SPONTAN)

34%
3%

Puțină

27%

Deloc

11%

Nu știu
Nu răspund

7%
1%

Dacă vă gândiți la gestionarea unei crize a imigranților, dumneavoastră câtă încredere
aveți în…?
ORGANIZAȚII UMANITARE

Foarte multă

14%

Multă

36%

Nici multă, nici puțină (SPONTAN)

4%

Puțină

32%

Deloc

9%

Nu știu
Nu răspund

4%
1%

Dacă vă gândiți la gestionarea unei crize a imigranților, dumneavoastră câtă încredere
aveți în…?
AUTORITĂȚI LOCALE

Foarte multă

4%

Multă
Nici multă, nici puțină (SPONTAN)

23%
3%

Puțină

43%

Deloc
Nu știu
Nu răspund

24%
1%
1%

Dacă vă gândiți la gestionarea unei crize a imigranților, dumneavoastră câtă
încredere aveți în…?

Foarte multă
Armată

26%

Jandarmerie

44%

15%

Servicii de informații

43%

17%

Organizații umanitare

36%

Poliția de frontieră

13%

36%

Consiliul Suprem de Apărare a Țării CSAT

12%

Guvernul României

5%

3%

34%

14%

Autorități locale 4%

2%

27%
23%
15%

3%

3%

27%

11%
9%

33%

8%
5%

11% 4%

40%
43%

41%

9% 2%

32%

3%

3%

5%3%

28%

4%

4%

22%

14%
24%
34%

3%
2%
1%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
Uniunea Europeană este pregătită pentru a face față crizei imigranților

Total de acord

21%

Acord parțial
Nici acord, nici dezacord
(SPONTAN)

39%

1%

Dezacord parțial

22%

Dezacord total
Nu știu

13%
3%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
Uniunea Europeană este un spațiu mai puțin sigur odată cu venirea imigranților

Total de acord

31%

Acord parțial

33%

Dezacord parțial

17%

Dezacord total

Nu știu

13%

5%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
Riscul unui atac terorist din partea Statului Islamic crește odată cu venirea imigranților

Total de acord

50%

Acord parțial

22%

Dezacord parțial

10%

Dezacord total

Nu știu

13%

4%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
Imigranții ar trebui să fie lăsați liberi să își aleagă țara de destinație

Total de acord

37%

Acord parțial

21%

Dezacord parțial

12%

Dezacord total

Nu știu

26%

3%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
Responsabilitatea gestionării problemei imigranților ar trebui împărțită fiecărui stat
european

Total de acord

57%

Acord parțial

Dezacord parțial

22%

6%

Dezacord total

Nu știu

12%

3%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
Autoritățile din statele europene ar trebui să le asigure de urgență hrană, apă, haine și
adăpost celor din taberele de imigranți

Total de acord

76%

Acord parțial
Dezacord parțial

15%

2%

Dezacord total

6%

Nu știu

1%

Nu răspund

1%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
Sunt de acord ca România să fie o zonă de tranzit pentru imigranți

Total de acord

26%

Acord parțial
Nici acord, nici dezacord
(SPONTAN)

22%

1%

Dezacord parțial

13%

Dezacord total
Nu știu

35%
3%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
Ca stat membru al UE, sunt de acord ca România să primească un anumit număr de
imigranți

Total de acord

32%

Acord parțial

33%

Dezacord parțial

7%

Dezacord total

Nu știu

24%

2%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
Sunt de acord ca o parte din imigranți să se stabilească în localitatea mea

Total de acord

23%

Acord parțial

23%

Nici acord, nici dezacord
(SPONTAN)

1%

Dezacord parțial

8%

Dezacord total
Nu știu

42%
3%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor afirmații?
M-aș implica personal în ajutorul umanitar acordat imigranților

Total de acord

34%

Acord parțial
Nici acord, nici dezacord
(SPONTAN)

31%
1%

Dezacord parțial

8%

Dezacord total
Nu știu
Nu răspund

23%
2%
1%

Sunteți mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva următoarelor
propoziții?
Total de acord
Dezacord parțial

Acord parțial
Dezacord total

Nici acord, nici dezacord (SPONTAN)
Nu știu/Nu răspund

Autoritățile din statele europene ar trebui să le
asigure de urgență hrană, apă, haine și adăpost
celor din taberele de imigranți

76%

Responsabilitatea gestionării problemei imigranților
ar trebui împărțită fiecărui stat european

57%

Riscul unui atac terorist din partea Statului Islamic
crește odată cu venirea imigranților

15%

2% 6% 2%

6%

12%

22%

50%

22%

10%

13%

3%
4%

Ca stat membru al UE, sunt de acord ca România să
primească un anumit număr de imigranți

32%

33%

7%

24%

2%

M-aș implica personal în ajutorul umanitar acordat
imigranților

34%

31%

1% 8%

23%

3%

Uniunea Europeană este un spațiu mai puțin sigur
odată cu venirea imigranților
Uniunea Europeană este pregătită pentru a face
față crizei imigranților

31%
21%

Imigranții ar trebui să fie lăsați liberi să își aleagă
țara de destinație
Sunt de acord ca România să fie o zonă de tranzit
pentru imigranți
Sunt de acord ca o parte din imigranți să se
stabilească în localitatea mea

33%
39%

37%
26%
23%

1%
21%

22%
23%

17%

1% 13%
1% 8%

13%

22%

13%

12%

26%
35%
42%

5%
3%
3%
3%
3%