Sunteți pe pagina 1din 5

V1

Clasificarea statului dupa structura


1)Federale
*mai multesubiecte federale
*dubla constitutie
*dubla organizare a organelor statale
*dubla organizare a institutiilo de judecata.
*subiectii pot incheiatratate acorduri din
domeniul social economic cultural nu si cel
politic.
2)Unitare
*reprezinta osingura uniune statala
*o singura const
*o singura cetatenie
*un singur nivel de instante de judecata
Exista:
-state centralizte (Olanda, Danemarca, RM)
-state descentralizate (Spania, Italia, Romania)

V2
Staturi dupa regimul politic:
1)Republica democratica
Criterii:
+respectarea dreptului omului
+libertatea mass-media
+pluripartidismul politic
+separarea puterilor
+alegeri libere si transparente
2)Republica nedemocratica
-autoritare
(puterea este concentrata in miinele unui grup
politic)
-totalitare
(cetateanii sunt controlati total)
*de stinga
*de drapta

V3
Clasificarea statului dupa tipuri:
1)Forma de guvernamint:
-Monarhii - principiul eriditatii
*absoluta
*limitata(dualista)
*constitutionala
*parlamentara
-Republici - principiul eleccitatii
*formarea inst. statale conform principiului
alegerilor
*separarea puterilor in stat
a) separarea rigida - incapacitatea de dimitere
si dizolvare
b)separea flexibila - puterile sunt obligate sa
coopereze si se poat dimite si controla reciproc.
In dep. de modul de separare exista
-Rep. prezidentiala
+seful statului - seful executivului
+mod de control aspupra presedintelui procedura inpecement.
+principala metoda de control - legea
bugetului
-Rep parlamentara
+seful statului desemnat de catre parlament
+crize parlamentare
+seful statului detine atributie simbolica
+seful statului - comnadat suprem al armatei
-Rep mixta
>Semiprezidentiala
>Semiparlamentare

Presedintele RM
Modul de desemnare:
-ales de 3/5 din nr total de deputati prin vot
secret
-minim 40 ani
-10 ani locuite pe ter RM
-sa posede limba de stat
-depune juramintul cel putin dupa 45 de zile
dupa legerea sa in fata curtiiconstittutionale si a
parlamntului.
Atributiile:
-convocare parlamentului
-dreptul la initiativa legislativa
-mesaje parlamentului
-dizolvare parlamentului
-atributii in dom. politicii externe
-atributii in dom. apararii
-numirea judecatorilor
-declararea referendumului
-acordarea gladurilor militare/ privilegii
-acordarea rangurilor diplomatice
-numirea in fnctii publice prin lege
-solutionare problemelor cetatenie RM

Parlamentul
Atribuitii:
-adopta legi hotariri si notiuni
-declara referendum
-interpreteaza legi
-asigura reglementarea legislativa pe teritoriul
tarii
-aproba directiile prinicpale ale politicii interne
si externe a statului
-aproba doctrina militara a statului
-controleaza puterea executiva
-ratifica denuta supenda si anuleaza actiunea
tratatelor internationale incheiate de RM
-aproba bugetul statului si acorda control
asupra lui
-control asupra acordari imprumuturilor
-asupra ajutorului economic
-incheierea acordurilor
-creditele de stat din surse straine
-alege si numeste persoane oficiale de stat
-declara mobilizarea partiala sau generala
-apoba ordinile si medaliile RM
-declara starea de urgenta de asediu si de
razboi
-initiaza cercetarea si audierea oricaror
chestiuni ce se refera la interesele societatii
-suspenda activitatea organelor publice locale
-adopta acte privind amnistia
Convocarea parlamentului:
-ales prin vot universal egal direct secret si liber
exprimat
-desfasurat prin aegeri stabilite prin legea
organica
-in cel mult 3 luni dela expirarea termenului sau
dizolvarea parlamentului

Guvernul
Atributii:
-asigura realizarea politicii interne si externe a
statului
-exercita conducerea generala a administratie
publice
-se conduce dupa programul de activitate
acceptat de parlament
-adopta hotariri ordonante si dipozitii
-dipozitiile se emit de prim-ministru pentru
organizarea activitatii interne a guvernului.
-hotaririle si si ordonantele adoptate de guvern
se semneaza de catre prim-ministru, se
contrasemneaza de ministri care au obligatia
punerii lor in executare si publicate in Monitorul
oficial al RM.
Structura:
-alcatuit din
+prim-ministru (conduce guvernu)
+prim-vice-prim-ministru,
+vice-prim-ministri
+ministri
+alti membri satabilit prin legea organica.

-validata de CEC si de Curtea constitutionala


-ales pe termen de 4 ani
-101 deputati
-sedinte publice
Mod de functionare:
-se intruneste in 2 sesiuni
-adopta legi si hotariri

Raspunderea Juridica
-penala
-materiala
-civila
-disciplinara
-contraventionala
Principiile raspunderii:
-juridice
-legalitatii
-egalitatii
-proportionalitatii
-echitatii
-operativitatii
Conditii:
-fapta ilicita (savirsita prin
actiune si inasctiune)
-legatura cauzala dintre
fapta si rezultat.
-vinovatia
-intentia directa
-intentia indirecta
-imprudenta
-increderea exgerata
Cauze care inlatura
caracterul penal:
-legitiam aparate
-retinerea infractorului
-constringerea psihica
-riscul intemeiat
-executarea ordinului sau
dispozitie i superiorului

Dreptul Administrativa
Atributii:
-analiza unei ramuri a puterii
de stat, executiva, precum si
adm. publica locala.
Consta din autoritatile:
-administratia publica locala
-adm. centrala
-adm. publica
-autoritate publica
-puterea executiva
Izvoarele dreptului adm.:
-constitutia
-legile adoptate de catre
parlament
-hotaririle parlamentului
-decretele presedintelui
-hotaririle si dispozitiile
guvernului
-deciziile si dispo. org
administrativ public local

Dreptul Constitutional
Obiecte de reglementare a
drptului constitutional:
-modalitatea de functionare
desemnare, org. publice
-raport de cetatenie
-structura, forma, tipul
statului.
-dreptrile libertatile indatorii
fundamentale
-statutul juridicl strainilor
-sistemul electoral al
statului
Izvoarele dreptului
constitutional
-constitutia
-cod electoral
-regulamentului
parlamentului
-legea cu privire la
parlament
Subiectii de drept
constitutional:
-statul
-poporul
-cetatenii straini si apatrizii
-autoritatile publice
-pertidele politice

Legea contraventionala
1)Continua cind fapta se savirseste neintrerupt pe timp
nedeterminatsi este considerata o singura contraventie.
2)Contraventia prelungita - savirsite acu o singura interventie
prin 2 sau mai multe actiuni.
3)Tentativa la contraventie - fapta indreptata nemijlocit spre
uzarea unu scop dar din cauze independente a vointii
faptuitorului.
Termenul de prescriptie este de 3 luni.
Iar prescriptia executarii este de 1 an.
Cauze care inlatura:
-amnistia
-prescriptia raspunderii
-tentativa
-contraventie neinsemnata
-renuntarea benevola
-impacarea victimii cu faptuitorul
Subiectii:
-persoana fizica (18 ani)
+avertismentul
+amenda (1-150 u.c.; pers cu functie de raspundere
juridica(10-500 u.c.)
+munca neremunirebila in folosul societatii(10-60 ore cite 2-4
ore/zi)
+arestl contraventional(3-15 zile)
!munca si arestul nu poate fi aplicat pentru:
*invalizi de gr II
* militarilor in termen
*femeilor insarciante
*femeilor cu copii pin la 8 ani
* persoanelor aflate la virsta de pensionare
Exceptie:
Pers cu vista de la 16 la 18 pot fi treasi la raspundere prin
savirsirea contraventie in: *domeniul fiscal,
*circulati ei rutiere
*vamal
*actul de intreprinzator
-Persoanele juridice
Exceptie: Autoritatile publice
Solutionarea cauzelor contraventiilor:

-instanta de judecata
-procurorul
-comisia administrativa(4-7 membri)
-agentul constatator.

S-ar putea să vă placă și