Sunteți pe pagina 1din 7

Facultatea de Construcii

ELABORAREA PROIECTULUI DE DIPLOMA


REGULAMENT

Proiectul de finalizarea studiilor are ca obiectiv asigurarea unei legaturi intre diferitele materii sub forma
unui proiect de sinteza. si permite studentilor de a pune in aplicare cunostiintele dobandite.
Proiectul de diploma urmareste testarea capacitatii absolventului de a rezolva problemel legate de
proiectarea la nivel PT si DE a unui obiectiv de constructii, in conformitate cu competentele de specialitatea pentru
inginer licentiat, cursuri de zi, 4 ani, 240 credite.

Cuprinde :
Tema proiectului de diploma
Calendarul elaborarii proiectului
Notarea la examenul de licenta
Referatul conducatorului proiectului de diploma
Coninutul minimal al proiectului de diplom

Facultatea de Construcii

Tema proiectului de diploma


1.Alegerea temei lucrarii de diploma
Un cadru didactic (sef lucrari, conferentiar, profesor) va indruma un numr aproximativ de lucrari de diploma, dupa
cum urmeaza :
Sef de lucrari 6 ; Conferentiar 6 ; Profesor 8.
O lucrare poate avea dubla indrumare (2 coordonatori).
Referatul indrumatorului, prin care studentul este evaluat cu nota, impreuna cu continutul lucrarii vor fi predate de
catre student cu cel putin 2 saptamani inaintea sustinerii examenului de absolvire.

2.Structura proiectelor de diploma


Proiectul de diploma este disciplina in cadrul planului de invatamant, avand 10 credite si o repartizare a
orelor dupa cum urmeaza : 9 ore /saptamana proiect, in semestrul II, ceea ce revine la un total de 260 ore , din care
126 ore de aplicatii si 134 ore de studiu individual.
Proiectul de diploma este proiect de specialitate si va fi conceput a se incadra in una din urmatoarele
categorii, pe specializari :

Drumuri

Cai ferate

Tuneluri

Poduri din beton

Poduri metalice

Fundatii

Facultatea de Construcii
CONTINUTUL MINIMAL AL PROIECTELOR DE DIPLOMA
PENTRU SPECIALIZAREA CFDP:

n cadrul pieselor scrise ale proiectelor de diplom, absolvenii, n funcie de tipul construciei din tema de
proiectare, vor surprinde modul n care aceasta rspunde exigenelor impuse de standardele i normativele n
vigoare.
Astfel, n funcie de specificul construciei, n memoriul tehnic vor fi fcute referiri cu privire la aspectele
enumerate n cele ce urmeaz :
PIESE SCRISE:
A. MEMORIU TEHNIC
I. PREVEDERI GENERALE DE AMPLASARE I ALCTUIRE A OBIECTULUI
B. EVALUAREA NCRCRILOR
ncrcrile vor fi evaluate respectnd stasurile i normativele specifice.
C. CALCULUL STRUCTURII
In cazul in care calculul static i seismic va fi efectuat cu ajutorul unui program de calcul de structuri (SAP
2000, ROBOT, PROCON, AXIS etc), in cadrul pieselor scrise se vor introduce paginile de listing care cuprind
eforturile corespunztoare elementelor structurale pentru care se efecteaz i calculul de rezisten.
D. BREVIAR DE CALCUL
Vor fi prezentate notele de calcul de rezisten pentru elemntele structurale alese de ctre cadrul didactic
ndrumtor.
E. DOCUMENTAIA ECONOMIC
Partea de documentatie economic va fi dezvoltat corespunztor dar va conine cel puin antemsurtoarea
i devizul aferent unui element structural.
PIESE DESENATE
1. Plane de rezisten
Vor fi executate plane de rezisten la nivel DE, pentru minimum dou elemente structurale alese de
ctre cadrul didactic ndrumtor.
2. Plane de tehnologie-organizare
Acestea vor fi dezvoltate n funcie de tema proiectului, dar vor conine cel puin Planul de organizare de antier.

Facultatea de Construcii

CALENDARUL ELABORARII PROIECTULUI DE DIPLOMA

Definitivare teme de licenta (afisare la afisier)

16.02.2009

Definitivare alegerea indrumatorilor

20.02.2009

Elaborarea proiectului si notarea sintezei de proiectare

23.02-31.05.2009

Inscrierile pentru examenul de licenta la sediul facultatii

Predarea proiectului la secretarii comisiilor de examen

17.06-20.06.2009

Analizarea de catre Comisiile de examen a proiectelor de diploma

15.06-20.06.2009

Sustinere proiecte de licenta

21.06-28.06.2009

NOTAREA LA EXAMEN
Notarea la examen va cuprinde doua note.
Fiecare membru al comisiei va acorda doua note, dupa care, prin media aritmetica, rezulta notele finale,
cu doua zecimale.
Nota 1 : -Continutul proiectul de diploma :
Cunostinte tehnice
Continutul proiectului
Stapanirea limbajului de specialitate
Corectitudinea dimensionarilor si verificarilor efectuate
Modul de intocmire a partii scrise si a partii desenate
Modul de prezentare a partii scrise si a partii desenate
Bibliografia consultata
Nota 2 : - Sustinerea proiectului
Cunostinte tehnice
Actualitatea metodelor de dimensionare si a materialelor folosite
Corectitudinea dimensionarilor si verificarilor efectuate
Respectarea legislatieie in vigoare
Continutul proiectului
Stapanirea limbajului de specialitate

Facultatea de Construcii

REFERATUL CONDUCATORULUI PROIECTULUI DE DIPLOMA


Subsemnatul, (grad didactic, titlu stiintific, nume, prenume), conducator a proiectului de diploma cu tema,
.

Elaborat de absolventul (nume, prenume) specializarea

Analizand continutul proiectului si modul de intocmire al acestuia, apreciez urmatoarele :

..
Plansele sunt corect intocmite si in conformitatea cu legislatia in vigoare.

Apreciez ca prezentul proiect de diploma poate fi sustinut in fata comisiei exemnului de licena si propun
nota.

Data

Conducator proiect de diploma

Facultatea de Construcii
Anexa I

PROIECT DE DIPLOM

OBIECTIV : ........................................
ABSOLVENT :
NDRUMTOR : .

Sesiunea iunie 2009

Facultatea de Construcii

BORDEROU

A. PIESE SCRISE
1 Foaie de capt
2. Borderou
3. Tema de proiectare
4. Referat al ndrumtorului de proiect
5. Memoriu tehnic
6. Evaluarea ncrcrilor
7. Calculul static
8. Note de calcul
9. Documentaia economic

B. PIESE DESENATE

A1-An Planuri de situatie

scara 1 : 50(100)

R1-Rn Planuri de rezisten

scara 1 : n

TO1-TOn Planuri de tehnologie-organizare

scara 1 : n