Sunteți pe pagina 1din 24

PROCEDURA PRIVIND

ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE


PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind

Semnatura

responsabilii/

Numele si

operatiunea

prenumele

Functia

Data

1.1.

Elaborat

COMAN PAULA

Profesor

1.2.

Verificat

IORDACHE DANA

Director

1.3

Aprobat

IORDACHE DANA

Director

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Data de la care se
Editia/ revizia

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei aplica prevederile

in cadrul editiei

editiei sau reviziei


editiei

2.1.

Editia 1

2.2.

Revizia 1

6.Documente de

Modificarea

Februarie

legislatiei

2012

referinta aplicabile
activitatii procedurale
2.3

Revizia 2

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Scopul

3.1.

Exemplar Compartiment

Functia

difuzarii

nr._____

Aplicare

Departament

Profesor

Logopedie
3.2. Informare

Nume si

Data

prenume primirii

Semnatura

Coman
Paula

Departament

Asistent

Ciobanu

pentru educatie

social

Marilena

Profesor

Tata Dan

incluziva
3.3. Informare

Departament
pentru educatie
incluziva

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

3.4. Informare

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Director

Profesor

adjunct

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Marcu
Graiela

coordonator
CJAP
3.5.

Evidenta

Secretariat

Secretar

Oprea

sef

Bianca/
Georgiu
Gabriela
Cecilia

3.6.

Arhivare

Arhiva

Bibliotecar Schiopu
Catalin

3.7.

Aprobare

Directiune

Director

Iordache
Dana

4. Scopul procedurii operationale


4.1.Scopul acestei proceduri este de a descrie modul n care se realizeaz activitile de
terapia tulburrilor de limbaj n CJRAE.
4.2. Procedura este ntocmit n scopul stabilirii activitilor, instruciunilor i
documentelor care se elaboreaz, de ctre profesorul coordonator din Departamentul
pentru TTL al CLI Braov, din cadrul CJRAE Braov.
5. Domeniul de aplicare
5.1. Procedura se aplic n Departamentul pentru TTL al CLI Braov, din cadrul
CJRAE Braov.
5.2. Prevederile prezentei proceduri se aplic de ctre personalul din cadrul
CENTRULUI JUDEEAN DE RESURSE I DE ASISTEN EDUCAIONAL
BRAOV desemnat cu responsabilitate n oferirea de servicii specializate de terapia
tulburarilor de limbaj, coordonare, monitorizare i evaluare, la nivel judeean, a

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV
Departament
Logopedie

Cod: 2012.L01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

activitilor i serviciilor oferite de centrele interscolare colare pentru terapia


tulburarilor de limbaj i cabinetelor logopedice colare.
6. Documente de referin aplicabile activitatii procedurale
6. 1. Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011 publicata in MO nr. 18/10.01.2011;
6.2. Legea nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
6.3.Ord. MEC nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitare;
6. 4. Ordinul MECTS nr. 5555/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si
functionarea centrelor judetene/ al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala

6. 5. Ordinul MECTS nr. 5574/7.10.2011 privind organizarea serviciiilor de sprijin educational


pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrarii in invatamantul de mas

6. 6. Ordinul MECTS nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind


scolarizarea la domiciliu, respectiv nfiintarea de grupe/clase in spital.

6. 7. Ordinul MECTS nr. 6552/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea,


asiatenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a
tinerilor cu cerinte educationale speciale.

6. 8. Lege nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului


6. 9. Ordinul 5418 din 8 noiembrie 2005 al M.E.C. privind aprobarea Regulamentul-cadru
de organizare i funcionare a centrelor i cabinetelor logopedice intercolare
6. 10. Ordinul 5239 din 01.09.2008 privind aprobarea Planului-cadru de nvmnt pentru
clasele-grupele din nvmntul special sau de mas care colarizeaz elevi cu dizabiliti
moderate sau uoare.
6. 11. Ordinul 4297 din 08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de nvmnt pentru
clasele-grupele din nvmntul special sau de mas care colarizeaz elevi cu deficiene
moderate sau uoare.
6.12. Ordinul 4928 din 08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de nvmnt pentru
clasele/grupele/unitile de nvmnt special care colarizeaz copii/elevi/tineri cu
deficiene grave, severe, profunde sau asociate.

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

6.13. Programa colar, clasele I-X, Aria curricular Terapia tulburrilor de limbaj,
Curriculum Deficiene mintale severe, profunde i/sau asociate, aprobat prin Ordinul
Ministrului 5235/01. 09. 2005.
7. Definiii i prescurtri ale termenilor utilizati in procedura operationala
7.1. Definitii ale termenilor
Nr. Crt.

Termenul

Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste


termenul

1.

Deficienta

Absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei


functii (anatomice, fiziologice sau psihice) a individului,
rezultand in urma unei maladii, unui accident sau a unei
perturbari, care i impiedica participarea normala la
activitate in societate.

2.

Dizabilitate

Rezultatul sau efectul unor relatii complexe dintre starea


de sanatate a individului, factorii personali si factorii
externi care reprezinta circumstantele de viata ale acestui
individ. Datorita acestei relatii, impactul diverselor medii
asupra aceluiasi individ, cu o stare de sanatate data, poate
fi extrem de diferit. Dizabilitate este termenul generic
pentru afectari, limitari ale activitatii si restrictii de
participare conform CIF*).

3.

Activitate

Executarea unei sarcini sau actiuni de catre un individ. Ea


reprezinta functionarea la nivel individual conform
CIF*).

4.

Cerinte educative
speciale (CES)

Necesitati educationale suplimentare, complementare


obiectivelor generale ale educatiei adaptate
particularitatilor individuale si celor caracteristice unei
anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare,
P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

precum si o asistenta complexa (medicala, sociala,


educationala etc.).
5.

T.T.L.

Activitatea special desfurat n centrele i cabinetele


logopedice intercolare const n terapia tulburrilor de
limbaj i de comunicare, precum i n elaborarea i
realizarea unor programe/proiecte specifice,
corespunztoare principalelor disfuncionaliti ale
limbajului i comunicrii.
Activitatea desfurat n centrele i cabinetele
logopedice intercolare const n terapia tulburrilor de
limbaj i de comunicare. Tulburrile de limbaj i de
comunicare care intr n competena profesorilor logopezi
din centrele i cabinetele logopedice intercolare sunt:
tulburrile de pronunie/articulare;
tulburrile de ritm i fluen a vorbirii;
tulburrile limbajului scris-citit;
tulburrile de dezvoltare a limbajului;
tulburrile de voce;
alte tulburri de limbaj care influeneaz negativ
adaptarea colar i social a copiilor.

6.

Integrare scolara

Proces de adaptare a copilului la cerintele scolii pe care o


urmeaza, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu
membrii grupului scolar (clasa) si de desfasurare cu
succes a prestatiilor scolare. Asimilarea de catre copil a

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

statusului de elev este rezultatul unor modificari interne


in echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu
consecinte in planul actiunii sale.
7.

Adaptare curriculara

Corelarea continuturilor componentelor curriculumului


national cu posibilitatile elevului cu cerinte educative
speciale, din perspectiva finalitatilor procesului de
adaptare si de integrare scolara si sociala a acestuia.
Aceasta se realizeaza de catre cadrele didactice de
sprijin/itinerante impreuna cu cadrul didactic de la clasa
prin eliminare, substituire sau adaugare de continuturi in
concordanta cu obiectivele si finalitatile propuse prin
planul de interventie personalizat.

11.

Centru logopedic
interscolar
(CLI)

Centrele i cabinetele logopedice intercolare (CLI) sunt


structuri de nvmnt special integrat pentru
copiii/elevii cu cerine educative speciale, care prezint
tulburri de limbaj i de comunicare, precum i dificulti
de nvare.

12.

Centru judetean de

Unitate conexa cu personalitate juridica, subordonata

resurse si asistenta

Ministerului Educatiei si Cercetarii, care desfasoara

educationala

servicii de asistenta psihopedagogica pentru parinti, copii,


cadre didactice si care coordoneaza, monitorizeaza si
evalueaza, la nivel judetean, activitatea si serviciile
educationale oferite de centrele scolare pentru educatie
incluziva, centrele logopedice interscolare si cabinetele
logopedice, centrele si cabinetele de asistenta
psihopedagogica, mediatorii scolari.

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. Crt.

Abrevierea

Termenul abreviat
Procedur operational

1.

P.O.

2.

Elaborare

3.

Verificare

4.

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

CEAC

8.

CLI

Comisia de evaluare si asigurare a calitatii


- Centrele si cabinetele logopedice intercolare
sunt sunt structuri de nvm special i special integrat
pentru copiii/elevii cu cerine educative speciale, care
prezint tulburri limbaj i de comunicare, precum i
dificulti de nvare. Ele sunt uniti conexe de nvm
preuniversitar, coordonate de C.J.R.A.E. (Centrul
Judeean de Resurse i Asisten Educaional)

9.

TTL

Terapia tulburarilor de limbaj

10.

ISJ

Inspectoratul scolar judetean

11.

DPC

Directia de protectie a copilului

12.

PIP

Program de interventie personalizat

13.

CCD

Casa corpului didactic

14.

CJRAE

Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educaionala

8. Descrierea procedurii operationale


8.1. Generalitati
Aceasta procedura urmareste stabilirea clara si concreta a activitatilor, din cadrul
Departamentul pentru TTL al CLI Braov, pe care le desfasoara profesorul logoped
in depistarea, diagnosticarea, terapia de ordin general si urmatoareloe deficient de
limbaj: tulburari de limbaj cu substrat neurologic (alalia); tulburarile procesului de
organizare si dezvoltare al limbajului (dizlalia); tulburarile structurilor lexico-grafice
P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

ale limbajului; tulburarile vocii; balbaiala si tulburarile de limbaj in starile psihotice


si nevrotice precoce (autismul si mutizmul electiv) .
8.2.Activitati specifice:
8.2.1. Activiti de proiectare a activitilor
La nceputul anului colar, se ntocmesc planificrile calendaristice (anuale i
semestriale), n care sunt prevzute modalitile de realizare a terapiei tulburrilor de
limbaj, conform Programei colare pentru terapia tulburrilor de limbaj.
Planificrile sunt specifice fiecrei tuburri de limbaj, fiind difereniate conform
particularitilor individuale ale elevilor. Dup caz, se elaboreaz planuri de intervenie
personalizat.
Documentele sunt verificate de responsabilul comisiei metodice si avizate de
director la nceputul anului colar i al fiecrui semestru.
8.2.2. Desfurarea activitilor de TTL
Activitatea logopedic se desfoar cu logopaii din colile arondate cabinetului
logopedic interscolar (C.L.I.), n cabinet i n cadrul claselor, prin activiti de lucru n
echip cu cadrele didactice din unitatile scolare, aplicnd diferite tehnici i utiliznd
exerciii specifice corectrii deficienelor de limbaj.
n perioada 15 septembrie-01 octombrie, se desfoar activiti de depistare a
tulburrilor de limbaj pentru elevii din zona de interventie. La finalul acestei perioade,
profesorul logoped alctuiete grupele de elevi care necesit corectarea limbajului.
Profesorul de terapia tulburrilor de limbaj grupeaz logopaii n funcie de
diagnosticul logopedic i deficienele asociate depistate, adaptnd activitatea n funcie
de acestea. Logopaii beneficiaz de terapie de 1 2 ori pe sptmn, cte o or
colar.
8.2.3. Activiti de evaluare a elevilor
Conform regulamentelor n vigoare, profesorii vor realiza evaluarea ritmic a
elevilor (evaluare formativ) i evaluare sumativ, urmrind ca feedback-ul primit s se
concretizeze n mbuntirea propriilor strategii terapeutice. Pentru terapia tulburrilor
de limbaj, evaluarea se efectueaz la un interval de cel puin trei luni dup nceperea
P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

programului terapeutic stabilit.


n cazul n care nu se constat progrese, profesorii specialiti au obligaia de a
modifica programul terapeutic/metodele utilizate etc.
Prin evaluarea permanent a progresului se asigur ntrirea mecanismelor de
control, care s duc la realizarea unei strategii n domeniul asigurrii i mbuntirii
comunicrii

n relaia profesor-elev. n cadrul comisiilor metodice, sunt stabilite

modalitile de evaluare a elevilor prin probe/teste adaptate fiecrui elev.


Rezultatele la probe/teste sunt trecute de ctre fiecare profesor n fia de
depistare a tulburrilor de limbaj, care sunt nsoite de comentarii privind
progresul/stagnarea/regresul elevilor; n cazul n care nu se constat progres, profesorii
vor propune modaliti de mbuntire (metode, procedee, material didactic, sprijin
suplimentar etc.).
8.2.4. Documente specifice activitii de TTL
Profesorul de terapia tulburrilor de limbaj completeaz n fiecare an colar
urmatoarele documente specifice:
Proiectul de activitate anual se ntocmeste la inceputul anului scolar.
Fia de depistare a tulburrilor de limbaj se completeaz la sfritul perioadei
de depistri i cuprinde informaii despre elevi i deficienele constatate, pentru fiecare
clas. Acestea sunt comunicate profesorilor de la fiecare clas.
Orarul pentru fiecare grup inclus n programul de terapie se ntocmete la
sfritul perioadei de depistri i se comunic fiecrui invatator/diriginte, apoi se
afieaz pe ua cabinetului de TTL.
Fia logopedic se completeaz la nceputul terapiei, dup realizarea evalurii
iniiale, dup un model comun pentru toi profesorii din CLI, i se completeaz cu
observaii ale profesorului, ori de cte ori este necesar.
Fiele de prezen la activitile de terapie specific cuprind numele elevilor,
clasa i datele n care se realizeaz programele de terapie din fiecare lun. Ele se
completeaz dup fiecare or de terapie.
Fia activitilor zilnice cuprinde informaii despre activitatea desfurat la ora
P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

de terapie cu fiecare elev. Ele se completeaz dup fiecare or de terapie pentru fiecare
elev.
Portofoliile profesorului de TTL cuprind documentele stabilite n cadrul comisiei
metodice i aprobate de director (documente de proiectare, documentele specifice, probe
psihologice utilizate, documente legate de activitatea metodic i de perfecionare).
Semestrial i anual, fiecare profesor prezint un raport al activitii desfurate n coal.
8.2.5. Asistenta cadrelor didactice din scolile arondate si a parintilor in sprijinul
recuperarii elevilor cu T.T.L..
Asistenta si consilierea parintilor si a cadrelor didactice din scoli, acordata de
Departamentul pentru TTL al CLI Braov prin profesorii logopezi.
8.2.6. Interventia asupra comunitatii in vederea formarii unei atitudini pozitive
fata de problematica copiilor cu T.T.L..
Formarea unei atitudini pozitive fata de problematica copiilor cu T.T.L.
8.2.7. Participarea la activitatile lunare ale comisiilor metodice ale profesorilor
logopezi din C.L.I. din judetul Brasov.
Coordonatorul profesorilor logopezi din CLI Braov, reprezinta CJRAE in toate comisiile
metodice ale profesorilor logopezi din judetul Brasov. In calitate de reprezentant al CJRAE el
poate transmite comunicari din partea directorului CJRAE. La sfarsitul fiecarui semestru, in
raporul de activitate, el va consemna aprecieri asupra activitatilor din cadrul comisiilor
metodice ale profesorilor logopezi.
8.2.8 Monitorizarea
Monitorizarea consta in intocmirea unei fise de monitorizare ce va cuprinde observatii
asupra activitatii profesorului logoped din C.L.I. Durata monitorizarii este hotarata de consiliul
consultativ al CJRAE. Pe parcursul monitorizarii, profesorul coordonator mentine legatura cu
toti factorii implicati in colaborarea cu activitatea profesorului logoped din C.L.I. Continutul
fisei de monitorizare are caracter confidential si nu se difuzeaza.
8.2.9. Informare saptamanala asupra activitatilor desfasurate;
Informarea saptamanala consta in expunerea narativa a activitatii realizate cu o saptamana in
urma si se realizeaza in cadrul consiliului consultativ fiind consemnata in registrul cu procese
P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV
Departament
Logopedie

Cod: 2012.L01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

verbale.
8.2.10. Raportarea activitatii semestriale/ anuale
Raportarea activitatii semestriale / anuale se elaboreaza in ultima saptamana a
semestrului/ anului si analizeaza prin metoda SWOT modul in care obiectivele propuse in
proiectarea activitatii anuale au fost realizate prin activitatile desfasurate. Raportul este
prezentat spre analiza directorului CJRAE.
9. Documente utilizate
9.2.Proiectarea activitatii anuale - document sintetic care planifica activitatea profesorului
logoped pe un an scolar, stabilind: obiectivele generale/ specifice, continuturile tematice,
activitatile, metodele si mijloacele utilizate, numarul de ore alocat, termenul stabilit.
Documentul este elaborat de catre coordonatorul profesorilor logopezi din C.L.I. in scopul
organizarii activitatii in conformitatea cu prevederile regulamentului de organizare si
functionare a CJRAE.(anexa 1)
9.3. Formular de colectare a datelor pentru evidenta informatiilor despre elevii cu
T.T.L. si serviciile educationale de care beneficiaz - document care se adreseaza
responsabililor de microcerc din judet si care cuprinde sub forma tabelara rubrici care se
refera la elevii cu T.T.L.: numele si prenumele, data nasterii, clasa, scoala, tipul de
deficienta, servicii educationale speciale acordate. (anexa 2)
9.4. Fisa de monitorizare - document de analiza a modului in care se realizeaza activitatea
profesorului logoped din C.L.I. Fisa de monitorizarea este vizata de catre directorul
C.J.R.A.E., se completeaza de catre reprezentatul CJRAE, Departamentul pentru TTL al
CLI Braov si este semnata de catre profesorul logoped si directorul scolii (anexa3)
9.5. Raport semestrial / annual al activitatii profesorului coordanator al profesorilor
logopezi din C.L.I. este un document care sintetizeaza activitatea desfasurata pe
parcursul semestrului/ anului de catre profesorii logopezi si care face o analiza a modului
in care au fost atinse obiectivele propuse bazata pe metoda SWOT
9.6. Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare
personale, acees la baza de date, imprimanta, internet.
9.7. Resurse umane: 1 post de profesor logoped
P2008.C01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

9.8. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru
achizitionarea resurselor materiale.
10. Responsabiliti
Nr.

Compartimentul

Crt.

(postul)/actiunea

II

III

IV

(operatiunea)
0

Departamentul

pentru TTL al
CLI Braov
(profesor
logoped)
2

Departamentul

pentru TTL al
CLI Braov
3

Director

Departamentul

Ap.

pentru TTL al
CLI Braov
(professor
logoped)
5

Arhiva

Ah.

11. Anexe, inregistrari, arhivari


Nr.

Denumirea

anexa

anexei

1
Proiectarea

anuala a
activitatii

Elaborator Aprobat
2

Coman

Dana

Paula

Iordache

Nr.de
exemplare
4

Difuzare
5

Arhivare
loc

perioada

Alte
8

OpreaBianca

Georgiu
Gabriela
P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Cecilia
OpreaBianca
Formular de
1

colectare a
datelor

Coman

Dana

/ Georgiu

Paula

Iordache

Gabriela
Cecilia
OpreaBianca

Fisa de

Coman

Dana

/ Georgiu

monitorizare

Paula

Iordache

Gabriela
Cecilia

Fia de
3

OpreaBianca

depistare a

Coman

Dana

/ Georgiu

tulburrilor

Paula

Iordache

Gabriela
Cecilia

de limbaj

OpreaBianca/
4

Fia

Coman

Dana

Georgiu

logopedic

Paula

Iordache

Gabriela
Cecilia
Bianca

Raport
5

Oprea/

semestrial /

Coman

Dana

annual de

Paula

Iordache

autoevaluare

Georgiu
Gabriela
Cecilia

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

12. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

procedurii
operationale
Coperta
1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea


editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale

2.

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii


operationale

3.

Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,


caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

4.

Scopul procedurii operationale

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operationale

6.

Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale

7.

Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura


operationala

8.

Descrierea procedurii operationale

9.

Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

10.

Anexe, inregistrari, arhivari

11.

Cuprins

P2008.C01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 5
Revizia: Nr.de ex. : -

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE PRIN PROFESOR LOGOPED

CENTRUL JUDEEAN DE
RESURSE I DE ASISTEN
EDUCAIONAL BRAOV

Pagina ____ din 27


Exemplar nr.: 1

Cod: 2011.L01.00

Departament
Managementul Calitatii

PROIECTAREA ACTIVITII PROFESORULUI LOGOPED


ANUL COLAR
PROFESOR LOGOPED: ..
16 ORE/ SPTMN
16 ORE X N SAPTAMANI = Z ORE
OBIECTIVE

OBIECTIVE

CONINUTURI

ACTIVITI/ METODE I MIJLOACE

NR.

GENERALE

SPECIFICE

TEMATICE

UTILIZATE

ORE

TERMEN

OBSERVAII

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

CABINET LOGOPEDIC .
LOGOPED

FISA LOGOPEDICA
(si de evidenta a activitatilor individuale de corectare a defectelor de vorbire)

A. Date generale
1. Numele si prenumele logopatului
2. Data nasterii
3. Adresa ...............................
Telefon .........................................................................
4. Daca a frecventat gradinita DA/NU cat timp
5. Varsta intrarii in scoala
6. Scoala pe care o urmeaza in anul scolar: ..........
Clasa
Numele invatatorului (dirigintelui)
Numele prof. de limba romana ..
7. Daca a ramas corigent (repetent) pe perioada scolarizarii ... in ce clase
..
8. Sesizari din partea parintilor si cadrelor didactice asupra integrarii in familie, in
grupul de copii, in clasa, in scoala:
........
....................................................................................................................................
Date despre familie:
1. Numele si prenumele tatalui
..........................

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV
Departament
Logopedie

Cod: 2012.L01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Varsta . Studii.
Profesia
Locul de munca
2. Numele si prenumele mamei
...........................................................
Varsta..........Studii
Profesia ...
Locul de munca .
3. Frati ..

4. Situatia familiei si preocuparea fata de copil (si daca in familie mai exista persoane
cu defecte de vorbire..........................

B. Date asupra evolutiei limbajului


1. La ce varsta a inceput sa vorbeasca
..
2. Momentul (varsta) aparitiei deficientei (eventual diagnosticul)
..
3. Cauza presupusa de parinti
..
4. Tratamente medicale specifice pentru imbunatatirea vorbirii

5. Tratamente logopedice (perioada si cabinetele de specialitate frecventate)

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV
Departament
Logopedie

Cod: 2012.L01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

6. Rezultate obtinute in urma tratamentelor

C. Situatia actuala a copilului (examinarea amanuntita):


1. Intelegerea vorbirii interlocutorului
..
2. Starea acuitatii auditive
.
3. Starea auzului fonematic
...
4. Starea acuitatii vizuale
..
5. Starea organului fonoarticulator
..................
6. Cercetarea sunetelor (pronuntarea):
-

Izolat ..

In cuvinte

In vorbire

7. Respiratia ...
8. Ritmul vorbirii
..
-

Tipul si forma balbaielii

9. Caracterizarea generala a vorbirii:


-

Vocabularul
............

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV
Departament
Logopedie

Cod: 2012.L01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Constructia gramaticala

Inteligibilitatea vorbirii
.

10. Citirea

11. Caracterizarea limbajului scris:


-

Omisiuni

Inversiuni

Inlocuiri

Disortografii

Discaligrafii

Concordanta dintre limbajul scris cu tulburarile limbajului oral

12. Lateralitatea

13. Particularitati ale motricitatii si psihomotricitatii

D. Deficiente asociate:
..

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV
Departament
Logopedie

Cod: 2012.L01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Diagnostic logopedic:

Masuri specifice de tratare logopedica pe care si le propune logopedul


...........................................................................................

E. Concluzii asupra evolutiei in perioada procesului de corectare si propuneri (de


continuarea sau sistarea interventiei logopedice):

Data luarii in evidenta cabinetului logopedic


Semnatura logopedului

P2008.C01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV
Departament
Logopedie

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Fisa de depistare (unitati prescolare si scolare)


Anul scolar 2011 2012

Nr.

Scoala/

Crt

Gradinita

Numele si prenumele

Clasa/

Dificultati de limbaj

grupa

oral sau scris-citit

Tabel nominal cu copiii inclusi la TTL


15- 40 de copii, conform H.G. nr. 5555/ noiembrie 2011
Dificultati de limbaj
Nr.

Scoala/

Crt.

Gradinita

Numele si prenumele

Data

Clasa/

constatate in urma

nasterii

grupa

examinarilor amanuntite

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

DATA..
Fisa de monitorizare
1. Se vor urmri aspecte privind completarea documentelor
Planul de organizare a activitii
Fia logopedica
o Fisa de consiliere elevi i acordul prinilor privind participarea la
activitile de asisten psihopedagogic
o Produsele activitii de terapie logopedica pentru cazurile considerate
speciale.
Fia de consiliere prini
Graficul sedinelor cu prinii / lectorate
o Graficul sedinelor / Procesele verbale semnate de nvtor, inregistrate
la secretariat.
o Lectorate cu prinii / Materialele prezentate / Procesul verbal al
lectoratului, nregistrate la secretariat.
Fia de consiliere cadre didactic
Registru de evidenta a activitatii
2. Aspectul funcional al cabinetului de terapia tulburarilor de limbaj
Dotri tehnice i metodologice
Organizare spaiu
Nevoi
3. Aspecte legate de asistena terapeutica de specialitate din perspectiva:
Conducerea unitii colare
Cadre didactice

P2008.C01.00

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEEAN
DE RESURSE I DE
ASISTEN
EDUCAIONAL
BRAOV
Departament
Logopedie

Pagina ____ din


27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Responsabil comisia diriginilor


Responsabil comisia nvtorilor/educatorilor
Prini
Elevi
4. ndrumare metodologic n vederea asigurrii calitii activitii de asisten
logopedica si psihopedagogic.

6. Observaii

Semnatura

Semnatura

Profesor responsabil cu monitorizarea

Profesor

monitorizat

TABEL CU ELEVII NSCRII N PROGRAMUL DE TERAPIE LOGOPEDIC N


ANUL COLAR
Logoped
Nr. crt.

Centrul
Nume
Data
Prenume Naterii

Logopedic Intercolar
Braov
Unitatea Diagnostic Logopedic
de
Dislalie
Dislexie /
Alte
nvmnt
Disgrafie tulburri

Obs.

P2008.C01.00