Sunteți pe pagina 1din 47

Cap. 3.

BAZELE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE


3.1. TOPOLOGIE si MARIMI
3.1.1. TOPOLOGIA CIRCUITELOR
latura: i = const.; (l);
nod: (n);
ochi (bucla, ciclu): (o);
numarul de ochiuri independente:
o=ln+1
Retea electrica (a) si schema sa topologica (b)

3.1.2. CLASIFICAREA CIRCUITELOR


a) natura elementelor de circuit:

b) regimul de functionare:

c) legatura cu exteriorul:

- liniare;
- neliniare..

- stationar (c.c.);
- cuasistationar (c.a.);
- nestationar (variabil).
- izolate
te;;
- neizolate:

frecventa f = 0

- dipol (latura);
- cuadripol;
- multipol..

circuite liniare in regim cuasistationar

regim permanent sinusoidal

latura

- activa: e o
- pasiva: e = 0

latura

- receptoare: pb=ub.i > 0 ((primita


primita);
);
- generatoare: pb=ub.i < 0 (cedata
(cedata);
);

latura activa receptoare: i ub si i e; ub + e = i.R

Clasificarea laturilor: active (a, b, c); pasive ; generatoare (a); receptoare


(b, c, d).

3.1.3. MARIMI SINUSOIDATE


a) producere
= constant;
N

B = constant;
(t) = t+

Producerea t.e.m. sinusoidate

f = B A = BA cos(t + )

d f
e = N
= NBA sin(t + ) = E m sin(t + )
dt

b) caracterizare

i( t + kT ) = i( t ) , k Z

perioada: T [s]
frecventa: f = 1/T [s-1] = [Hz]

pulsatia: = 2/T = 2f
Marimea periodica i(t)

valoare medie: I med

1
=
T

t1 + T

i(t )dt

0 sau < 0

t1

valoarea medie patratica = valoare efectiva (eficace):

1 t1 + T 2
I=
i ( t ) dt 0

T t1

valoarea indicata de aparatele de masura

Im
1 T 2
1 T 2
2
i = I msin(t + ); I =
i (t) dt =
I m sin ( t + ) dt =

0
0
T
T
2
0

I=

Im
= 0,707 I m
2

i = 2 I sin( t + )

31 = 3 1 < 0

21 = 2 1 > 0

faza: t +[rad]

Faze initiale si defazaje

faza initiala: ( , ]
defazaj: 12 = -21 =

1 -; 2 ( , ]

= 0: marimi in faza;
= : marimi in opozitie de faza.

Problema 3.1.

Caracterizati sinusoida tensiunii de la priza monofazata, daca valoarea instantanee


are expresia u(t) = 2220 sin(100t) [V].
= 100 = 314 [rad/s];
U = 220[V];
f = /2 =50 [Hz];
Um= 2220 =311[V].
u(t) = 2 U sin( t + )
T = 1/f = 0,02 [s]

Tema 3.1:

1. Calculati frecventa si pulsatia unei marimi sinusoidale daca T = 20[ms].


2. Scrieti ecuatia si reprezentati sinusoida tensiunii u(t), daca T = 2[ms] si valoarea
maxima (de virf) Um = 331[V] este atinsa la t = 0,2[ms].
3. Demonstrati ca valoarea medie a marimilor sinusoidale este nula.
4. Scrieti expresia sinusoidei curentului electric, daca ampermetrul indica 2[A] iar
frecventmetrul 100[Hz]. Alegeti faza initiala a curentului sinusoidal egala cu un
sfert de perioada.

c) reprezentare in complex
j = 1

valoarea efectiva modul

i = 2I sin( t + )

I = I exp(j )

I = I e j

i = Im{ 2 e jt I}

faza initiata argument

fazor: segment orientat atasat numarului complex I


+1

I = Re 2 {I} + Im 2 {I}

I = I e j = I(cos + jsin )

+j

= arctg

Im{I}
Re{I}

0
Planul complex (planul Gauss).

4,24 j 3

1
3
U=
e = 3(cos + jsin ) = 3( + j ) = 1,5 + j2,6
3
3
2
2
2

Problema 3.2.

u(t) = 4,24 sin( t + /3)


4,24 = U 2

U = 1,5 + j2,6

U = 1,5 2 + 2,6 2 = 3
= arctg

Im{I}
2,6
= arctg
= 60 0 = 1,05[rad] = /3[rad]
Re{I}
1,5

d) operaii cu mrimi sinusoidale reprezentate in complex


ADUNAREA

i = i1 + i2:

I1 sin1 + I 2 sin 2
= arctg
I1 cos1 + I 2 cos 2

2 I sin( t + ) 2 I1 sin( t + 1 ) + 2I 2 sin( t + 2 )


I = I12 + I 22 + 2I1 I 2 cos(1 2 )

I = Ie j = Icos + jIsin = I1cos1 + I 2 cos 2 + j(I1sin1 + I 2 sin 2 ) = I1 + I 2


I1 cos 1 + I 2 cos 2 = I cos

I1 sin 1 + I 2 sin 2 = I sin


Adunarea marimilor sinusoidale
reprezentate in complex

AMPLIFICAREA CU UN SCALAR

i = 2I sin( t + ) I e j = I
DERIVAREA
di

= 2I cos( t + ) = 2 I sin( t + + ) I e j( + /2) = j I


dt
2

j/2
e = (cos + j sin ) = 0 + j 1 = j
2
2

INTEGRAREA
1
I

I j( /2)
I
=
i dt = 2I cos( t + ) = 2 sin( t + 2 ) e
j
1
1
e - j/2 = j/2 = = j
e
j

Operatii cu marimi sinusoidale


reprezentate in complex

derivare = amplificare cu scalarul & rotire cu /2 [rad] = 900

integrare = amplificare cu scalarul 1/ & rotire cu -/2[rad] = -900

Avantajul operatiilor cu fazori:

transforma ecuatiile integro - diferentiale (functie de timp) in ecuatii algebrice (cu


numere complexe).
L
R
i(t)
C

u(t) = u R (t) + u L (t) + u C (t);


u(t)
di
1
u R (t) = R i(t); u L (t) = L ; u C (t) = i dt;
C
dt
di 1
u(t) = R i(t) + L + i dt
dt C
1
1
U = R I + j L I j
I = I [R + j( L
)]
C
C
+j

uC

Circuit RLC serie

U
1
= Z = R + j( L
)
I
C

Inmultire cu fazorul I = Ieji


(amplificare cu I si rotire cu i)

UR=RI
U

uL

+j

UL=jCI

uR

+1

jL

R
<0
-j/C

Diagrama fazoriala

Semiplanul impedantei Z

Problema 3.3.

i1

Ce valoare indica ampermetrul, daca i1(t) = 32 sin(314t+/3)[A]


si i2(t) = 5,65 sin(100t+/6)[A]. Scrieti expresia sinusoidei
curentului ce parcurge ampermetrul.

i
i2

Rezolvare
indentificind sinusoidele: I1= 3[A];
fazorii curentilor: I = 3 e
1

I2 = 4 e

/3[rad] si I2= 5,65/2 = 4[A];

1=

= /6[rad];

1
3
+ jsin ) = 3( + j ) = 1,5 + j2,6[A];
3
3
2
2

3
1
= 4(cos + jsin ) = 4(
+ j ) = 3,46 + j2[A];
6
6
2
2

= 3(cos

prima teorema a lui Kirchhoff: i1 +i2 i = 0;

I = I1 + I 2 = 4,96 + j4,6 = 6,76 e


i(t) = 6,762 sin(314t+0,74)[A].

j0,74

= 6,76 e

I1 + I 2 I = 0; I1 + I 2 = I;

j430

[A]

I = 4,96 2 + 4,6 2 = 6,76[A]


4,6
= arctg
= 0,74[rad] = 430
4,96

Tema 3.2.
1. Determinati, cu ajutorul fazorilor, valoarea efectiva, faza initiala a curentului i = i1 i2 si
scrieti expresia valorii instantanee i(t), daca i1(t)= 2I1sin(t+/3),
i2(t)= 2I2sin(t+2/3) si I1 = 2I2 = 3[A].
2. Deduceti forma canonica in sinus a t.e.m. autoinduse in bobina cu inductivitatea L=3[mH]
parcursa de curentul i1(t) = 32 sin(314t+/3)[A].

3.1.4. CARACTERIZAREA DIPOLULUI PASIV


Caracterizare = cunoasterea valorii parametrilor electrici echivalenti;

Parametri electrici pot fi determinati experimental prin incercari electrice


(mers in gol si scurtcircuit de proba).

i
dipol pasiv

p
u

ek=0
Dipol electric pasiv (receptor)

excitatie: u = 2U sin(t + u ) U = U e j u
parametri dipolului:

- grupe de cite 2 parametri reali;


- parametri complexi.

raspuns: i = 2 I sin(t + i ) I = I e j i

a) Impedana Z i defazaj

Z = I 0 , []

= u i , , [rad]
2 2

U
i = 2 sin(t + u )
Z
>0 dipol cu caracter inductiv; =0
dipol cu caracter rezistiv; <0
dipol cu caracter capacitiv.

b) Rezistenta R i reactanta X

R = Z cos 0, []
X>0 dipol cu caracter inductiv; X=0

X = Z sin 0 sau < 0, [] dipol cu caracter rezistiv; X<0


Z = R 2 + X 2

X
= arctg
R

dipol cu caracter capacitiv.

i= 2

U
R 2 + X2

sin(t + u arctg

X
)
R

c) Impedana complexa Z

Nu este fazor ci operator complex

U U e j u U j( u i )
j
Z= =
=

e
=
Z

e
I
I
I e ji

U
I=
Z

I i(t)

Z = Zej = Z(cos +jsin) = R + j X

Planul complex al fazorilor tensiune si curent (a) si semiplanele parametrilor impedanta


(b) si admitanta (c).

c) Admitanta Y si defazaj

I 1

Y = U = Z 0, [S]

= u i , , [rad]
2 2

i = 2UY sin(t + u )

d) Conductanta G i susceptanta B

G = Y cos 0 , [S]

B = Y sin 0 sau < 0, [S]


Y = G 2 + B 2

B
= arctg
G

i = 2 U G + B sin t + u arctg
G

c) Admitanta complexa Y

Nu este fazor ci operator complex

I
1
1
j
Y= = =
=
Ye
= Y cos jY sin = G jB
j
U Z Ze
I = UY

I i(t)

Planul complex al fazorilor tensiune si curent (a) si semiplanele parametrilor impedanta


(b) si admitanta (c).

Problema 3.4.

Ce caracter (inductiv, capacitiv sau rezistiv) are dipolul electric caracterizat de


impedanta complexa Z = 3 + j4[].
Solutie: Z = R +jX = 3 +j4; R = 3; X = +4 >0 caracter inductiv.
Problema 3.5.

Curent sinusoidal, de pulsatie = 2f, frecventa f = 50[Hz] si valoare efectiva I =


2[mA], parcurge rezistorul de rezistenta R = 1500[]. Sa se calculeze:
valoarea instantanee a curentului: i(t)=2Isin(t+) = 2,8310-3sin(314t+ )[A];
valoarea instantanee a tensiunii, la bornele rezistorului:
u(t)=Ri =2IRsin(t+) = 4,24sin(314t+ )[V];
valoarea efectiva a tensiunii:
U = RI =1500210-3 = 3[V].

Problema 3.6

Sa se calculeze curentul prin bobina de inductivitate L = 5[H], alimentata la


tensiunea sinusoidala cu valoare efectiva de 3[V] si frecventa f = 20[kHz].
valoarea instantanee a tensiunii : u(t) = 2Usin(t+) = 23sin(125,7103t+)[V];
admitanta bobinei: YL= 1/ ZL= 1/ L =1/(2fL) = 1,59[S];
valoarea instantanee a curentului:
i(t) =2UYLsin(t+ - /2) = 24,77sin(125,7103t+ - /2)[A].

Tema 3.3

1. Calculati impedanta complexa, impedanta si admitanta condensatorului cu


capacitatea C = 33[nF], la frecventa f = 100[Hz]. Se da X = -1/C.
2. Ce caracter are dipolul electric caracterizat de admitanta Y = 3 + j4[S]. Justificati

raspunsul.

3.1.5. PUTERI ELECTRICE IN REGIM SINUSOIDAL


Se dau:

u = 2 U sin(t + u )
i = 2 I sin( t + i )

i
dipol pasiv

p
u

Se definesc:

ek=0

a) Puterea instantanee p(t)

p(t) = u(t) i(t) = 2 Usin( t + u ) 2Isin( t + i ) =


= UI cos( u i ) UI sin(2 t + u + i )

b) Puterea aparenta S

S = U I = Z I 2 = Y U 2 0, [VA ]
amplitudinea puterii instantanee;
putere disponibila.

S=UI

Puterea instantanee p(t), activa P si aparenta S.

c) Puterea activa P

1 t1 + T
P=
pdt = U I cos =
t
T 1
= Z I 2 cos = R I 2 = YU 2 cos = GU 2 0, [ W ]
P0 absorbita;
putere utila.

P
factor de putere: k p = = cos , []; k P [0,1];
S
- factor de utilizare a puterii disponibile;
- caracterizeaza eficacitatea sistemului de distributie a energiei electrice;
- distribuitorul de energie doreste kP cit mai mare, adica kP 1.

d) Puterea reactiva Q

Q = U I sin = S2 P 2 =
= Z I 2 sin = X I 2 = YU 2 sin = BU 2 0 sau < 0, [VAR ]
dipol inductiv: Q > 0, absoarbe putere reactiva;
dipol rezistiv: Q = 0;
dipol capacitiv: Q < 0, debiteaza putere reactiva.

d) Puterea complexa S

Nu este fazor ci operator complex

S = U I = Ue j u I e ji = U I e j( u i ) = S e j = Scos + jSsin = P + jQ
*

S = U I = Z I I = Z I e j i I e j i = Z I 2 = (R + jX )I 2 =
*

= U Y U = Y U e j u U e j u = Y U 2 = (G + jB) U 2
*

>0
0

Semiplanul puterii complexe S.

Problema 3.7.

Un motor asincron monofazat este alimentat la tensiunea de 220[V], frecventa


50[Hz]. Motorul este receptor inductiv, care poate fi reprezentat prin impedanta
complexa Z = R+jX = 42+j26[]. Calculati puterile electrice absorbite de motor.
Rezolvare

Z = R 2 + X 2 = 42 2 + 26 2 = 49,4 [ ];
U 220
I= =
= 4,45[A];
Z 49,6
P = R I 2 = 42 4,45 2 = 833[W]; Q = X I 2 = 26 4,45 2 = 516[var];
P 833
S = U I = 220 4,45 = 980[VA]; k P = cos = =
= 0,85.
S 980
Tema 3.4.

1. Aceeasi problema dar rezolvata in complex. Calculati si inductivitatea motorului.


2. Rezistorul cu R = 3[], parcurs de un curent sinusoidal, disipa P = 675[W]. Care
este valoarea maxima a curentului si valoarea efectiva a tensiunii la bornele
rezistorului?
3. Ce caracter (rezistiv, inductiv sau capacitiv) are dipolul care absoarbe atit putere
activa cit si putere reactiva. Justificati raspunsul.

Problema 3.8.

O bobina reala cu rezistenta R = 6[] si inductivitatea L = 15[mH] este alimentata cu


tensiunea u(t) = 224sin(314t)[V]. Calculati parametrii electrici ai bobinei si puterile
electrice absorbite de aceasta.
Rezolvare:
Valoarea efectiva, pulsatia, frecventa si faza initiala a tensiunii sint:
U = 24[V]; = 100 = 314[rad/s]; f = /2 = 50[Hz]; u = 0.
Reactanta: X=L= 1001510-3 = 4,71[], permite calculul impedantei si defajazului:
Z = (R2+X2)1/2 = 7,63[]; = arctgX/R = arctg4,71/6 = 0,66[rad] = 380.
Valoarea efectiva, faza initiala si expresia curentului absorbit:
I = U/Z = 24/7,63 = 3,13[A]; i= u- = -0,66[rad]; i(t) = 23,14sin(314t-0,66)[A];
Puterile activa si reactiva consumate de bobina:
P = RI2 = UIcos = 59,3[W]; Q = XI2 = UIsin = 46,6[var].
Utilizind simbolurile complexe ale marimilor si parametrilor:
U = Ueju = 24[V]; I = Ieji = 3,14e-j0,66 = 2,47-j1,94[A];
Z = Zej = R+jX = 6+j4,71[];
S = ZI2 = UI* = 24(2,47+j1,94) = 59,3 + j46,6[VA].

Tema 3.5

1. Calculati impedanta si admitanta unui condensator de capacitate C =47[nF] la


frecventa f=100[kHz]. Repetati calculele pentru bobina cu inductivitatea
L=3,3[H]. Calculati valorile maxime ale tensiunii la bornele acestor elemente
ideale de circuit parcurse de curentul sinusoidal de frecventa f si valoare efectiva I
= 5[mA].
2. La ce tensiune se poate alimenta un rezistor cu caracteristicile: P = 1[W] si R
=10[k].

3.2. ECUATIILE CIRCUITELOR ELECTRICE


3.2.1. TEOREMA LUI JOUBERT - latura
3.2.2. TEOREMELE LUI KIRCHHOFF nod; ochi
3.2.3. TEOREMA CONSERVARII PUTERILOR - circuit

3.2.1. FORMA COMPLEXA A LEGII LUI OHM


Teorema lui Joubert; legea conductiei electrice, in regim
cuasistatianar, pentru o latura de circuit electric.
k+1

E k + U k = I k Zk
Latura activa si receptoare.

di k
E dl = e k + (L k dt );

1 t
E dl = u R + u C u k = R k i k + C k 0 i k dt u k

di
1
ek + u k = R k ik + Lk k +
dt C k

i
0

dt

Ik
1
E k + U k = R k I k + j L I k +
= I k [R k + j( L k
)] = I k Z k
j C k
C k

3.2.2. TEOREMELE LUI KIRCHHOFF


a) prima teorema - nod
i k = 0;

+ i1 i 2 + i k i n = 0

+ I1 I 2 + I k I n = 0

k(n)

= 0;

k(n)

+Ik ik iese din nod

b) teorema a doua - ochi


u k = Vk Vk +1 ;

Nod de circuit electric

=0

k(o)

=0

k(n)

E k + U k = I k Zk

k(o)

k k

k(o)

+Uk uk
o; +Ek ek
o; +Ik
ik o;

Ochi de circuit electric

APLICATIE

=0

k(n)

U BA +

=0

k(n)

U AB = U BA =

(Z

k(n)

E k + U k = I k Zk

Tensiunea intre doua noduri

I Ek )

k k

3.2.3. TEOREMA CONSERVARII PUTERILOR

I j =0;
jk

*
I
j = 0; V k I = 0;

*
j

jk

jk

V k I = 0;
k =1

*
j

jk

Sk = 0; Sk = Pk + jQ k

U
k =1

I = 0;
*
k

k =1

Zk = R k + jX k ;
Vk

Vk+1

Latura activa si receptoare

k =1

k =1

= 0 - se conserva atit puterile

active cit si cele reactive.

k =1
l

=0

2
E
I
=
Z
I

kk
*
k k

(V k V k +1 )I k = 0.

P
k =1

k =1

3.3. ELEMENTE DE CIRCUIT DIPOLARE


activ (e 0)
element

pasiv (e = 0)

rezistor
bobina
condensator

3.3.1. ELEMENTE ACTIVE (SURSE, GENERATOARE)


3.3.2. REZISTOARE ELECTRICE
3.3.3. BOBINE ELECTRICE
3.3.4. CONDENSATOARE ELECTRICE

3.3.1. ELEMENTE ACTIVE (SURSE, GENERATOARE)


u =const.= e

i =const.= isc
u = e - Rg.i
i = isc u.Gg

Generator ideal de tensiune (a), ideal de curent (b) si scheme echivalente


ale generatorului real (c).

3.3.2. REZISTOARE ELECTRICE


X=0

a) rezistor liniar: R = const. f(u,i)

u = Ri U = R I

independenta
de frecventa

Z R = R;

U
ZR = = R
I

= arctg

X
=0
R

u(t) i(t)

i
p = ui

+j

R
i

=0

+1

i
=0

a
Rezistor liniar in c.a.

2
U
S = P + jQ = Z I 2 = R I 2 = Y U 2 =
R
*

P = RI2 = U2/R; Q
= 0.

b) rezistor neliniar: R const. = f(u,i)

Rezistoare neliniare; a) -filament metalic; b) -termistor; c) -varistor; d) -dioda


semiconductoare; e) -dioda Zener; f)- dioda tunel.

Utilizare:
producerea locala a unei caderi de tensiune;
transformarea energiei electrice in caldura.
Tehnologie:
rezistoare chimice;
rezistoare bobinate;
rezistoare cu pelicula.
Marimi caracteristice:
puterea disipata;
rezistenta;
toleranta.
Categorii de rezistoare:
fixe;
variabile;
neliniare

culoar
ea

banda
1

banda
2

band
a3

banda 4

banda
5

Negru

x1

Maro

x 10

1%

Rosu

x 100

2%

Porto
caliu

x 1,000

Galbe
n

x
10,000

Verde

x
100,000

0.50
%

Albast
ru

x 106

0.25
%

Violet

x 107

0.10
%

Gri

x 108

0.05
%

Alb

x 109

Auriu

x 0.1

5%

Argint
iu

x 0.01

10%

Codul de culori pentru marcarea rezistoarelor electronice

3.3.3. BOBINE ELECTRICE


a) bobina ideala (fara pierderi): L = const. f(,i); R = 0.

R =0;
inductivitate = inductanta: L = /i; [H = Wb/A]
X = +L;
u + e = Ri
= +/2;
U
R = 0 di u = L di U = jL I Z L = = j L Z = L
L
I
dt
e = L

dt

impedanta bobinei variaza liniar cu frecventa f;


la f = 0 (c.c.) impedanta este nula (scurt-circuit).

u(t) i(t)

u = 0

u
p = ui

+j

L
i

u
0

= +/2
I

i
+1

=+/2

Bobina electrica ideala in c.a. sinusoidal


2
U
*
S = P + jQ = Z I 2 = jL I 2 = Y U 2 = j
L

P = 0;
Q = LI2 > 0; absorbita

b) bobina cu pierderi (reala): L = const. f(,i); R 0.


- in rezistenta proprie PR;
pierderi prin histerezis magnetic PH; prin curenti turbionari PT

P = UIcos = PR+PH+PT
Zs= Rs+ jLs

U =UR+UL=R.I+jL.I
= /2- ;
= unghi de pierderi.
- metoda 3 aparate:
P[W]; U[V]; I[A]

P
RS = 2 ;
I
Scheme echivalente serie (a) si paralel (b) ale bobinei
reale.

U 2I2 - P2
LS =
.
2
2 f I

Bobine fara miez ( cu aer):


inductivitate perfect liniara;
frecventa mare, care ar cauza pierderi exagerate in miez feromagbetic.
Bobine cu miez feromagnetic (inchis, sau cu intrefier):
tola silicioasa sau otel electrotehnic: r= 103 105;
intrefierul liniarizeaza caracteristica de magnerizare;
utilizate la frecvente industriale (sute Hz): p1,0/50=1[W/kg].
Bobine cu miez ferimagnetic:
ferite = materiale semiconductoare sinterizate: MeO Fe2O3;
utilizate la frecvente mari si foarte mari (kHz GHz).

3.3.4. CONDENSATOARE ELECTRICE


a) condensator liniar (fara pierderi): C = const. f(q,u).
capacitate: C = q/u; [F = C/V]
1

dq
du
dq
; =
i=
i=
=C
I = j C U R = 0 ; X =
C
2
dt
dt
dt
q = Cu
U
1
1
1
Z
=
=
=

j
ZC =
C
C = const.
I j C
C
C
impedanta condensatorului variaza invers proportional cu frecventa;
la frecventa nula (c.c.) impedanta condensatorului este infinita (intrerupere de circuit).
2
I
*
S = P + jQ = Z I 2 = j
= Y U 2 = jCU 2
C

u=0

p = ui
u

u(t) i(t)

+j

P = 0;
Q = -CU2 < 0;debitata

= -/2

a
Condensator liniar (fara pierderi)

u
i
t

+1
c

=-/2

a) condensator real (cu pierderi): P 0; -/2


pierderi datorate

- imperfectiunii dielectricului;
polarizarii ciclice a dielectricului

Yp = 1/Rp +jC

I = IR+IC = U/RP+jCP.U
= -/2 + ;
= unghi de pierderi.
- metoda 3 aparate:
P[W]; U[V]; I[A]
U2I2 - P2
U2
.
RP =
; CP =
2
2 f U
P
Scheme echivalente serie (a) si paralel (b) ale
condensatorului real

IC
sin = 2 f U 2 C tg aplicatii incalzire dielectrica
P = UI cos = U
cos

Clasificare dupa:
geometria armaturilor: rulate, plane, tubulare, plachete;
tipul dielectricului: aer, hirtie, ceramica, mica, oxid metalic (Al2O3; Ta2O5);
domeniu de utilizare: electronica, electrotehnica, inalta tensiune.
Familii:
fixe neelectrolitice: hirtie,impregnata, mica, film termoplastic (poliester,

policarbonat, polipropilena, poliester), sticla, ceramica, ulei, gaz comprimat;


fixe electrolitice: oxid metalic, polarizate / nepolarizate;
variabile / ajustabile (trimer): aer, ceramica, film plastic;
neliniare: diode varicap, folosite in automatizari.

Incalzire dielectrica

P = 2 f U 2 C tg
A
C= 0 r
d
U = Ed

P
p = = E 2 2 r 0 f tg [W/m 3 ]
V

- uscare materiale izolatoare (lemn, piese abrazive, textile etc.);


Utilizari:

- lipire mase plastice;


- cuptor cu microunde.

Pierderi in dielectricul unui condensator (a).


Schema unei instalatii de incalzire dielectrica (b).

Caracterizarea elementelor ideale de circuit


Element de circuit

Rezistor

Bobina

Condensator

Ecuatia tensiunii functie de timp

u = Ri

u = Ldi/dt

u =1/Cidt

Ecuatia tensiunii in complex

UR= RI

UL= jLI

UC= I / jC

Impedanta complexa Z = R + jX ZR= R

ZL= jL

ZC= -j / C

Admitanta complexa Y = G - jB

YR= 1/ R

YL= -j / L

YC= jC

Defazaj

R = 0

L = +/2

R = /2

Impedanta Z

ZR= R

ZL= L

ZC= L

Admitanta Y

YR= 1/ R

YL= 1 / L

YC= C

Rezistenta R

RR= R

R L= 0

RC= 0

Reactanta X

XR= 0

XL= +L

XC= -1/C

Conductanta G

GR= 1/ R

GL = 0

GC= 0

Susceptanta B

BR= 0

BL= -1 / L

BC= +C

Putere complexa S = P + jQ

SR= RI2 + j0

SL= 0 + jLI2

SC= 0
jCU2

Factor de putere kP = cos

cos = 1

cos = 0

cos = 0

Problema 3.9.

Calculul parametrilor unei bobine reale.

Problema 3.10.

Care din valorile impedantelor de mai jos, caracterizeaza un condensator real si care
un condensator ideal: Z = 1 + j2[], Z =1 - j2[], Z = 1[], Z = +j2[], Z= - j2[].
Justificati raspunsul.
Teme 3.6.

1. Reprezentati variatia rezistentei electrice cu frecventa pentru rezistor, bobina si


condensator.
2. Explicati comportarea bobinei si condensatorului in c.a. daca frecventa f.
3. Care din valorile impedantelor de mai jos, caracterizeaza o bobina reala si care o
bobina ideala: Z=1+j2[], Z= 1-j2[], Z= 1[], Z= +j2[], Z= -j2[]. Justificati
alegerea facuta.
4. Un condensator plan are caracteristicile: A=1[m2], d=5[mm] r=2,5 si tg=10-3.

Care este capacitatea condensatorului i pierderile n dielectricul su, dac este


alimentat n c.a. cu U=1[kV] i f=1[kHz]?