Sunteți pe pagina 1din 40

Cap. 4.

CIRCUITE ELECTRICE LINIARE IN


REGIM PERMANENT
4.1. CIRCUITE MONOFAZATE
4.2. CIRCUITE TRIFAZATE

4.1. CIRCUITE MONOFAZATE


4.1.1. METODE de REZOLVARE
Metoda teoremelor lui Kirchhoff
Etape:
1. Analiza topologica: = 6; n = 4; o = -n+1= 3;
2. Sens arbitrar curentilor ik, k = 1;
3. Fazorii t.e.m. ai laturilor active: Ek = Ekej, k = 1;
4. Impedantele complexe ale laturilor: Zk= Rk+jXk
5. Teorema intii a lui Kirchhoff pentru n -1 = 3 noduri;
I k = 0;
k(n)

6. Teorema a doua a lui Kirchhoff pentru o = 3 ochiuri;

k(o)

k k

k(o)

7. Rezolvarea modelului matematic:


sistem neomogen ( x ) compatibil determinat ;
8. Verificarea solutiei: teorema conservarii puterilor:
l

E
k =1

I = Z k I 2k

*
k k

k =1

Circuit electric izolat

= 0, i = 1, 2, ..., n 1;

kn i

ko i

I k = E k , i = 1, 2, ..., l n + 1;
ko i

T1K (1) :
T1K (2) :

I1 + I 2 + I 5 = 0;
I 2 + I 3 + I 4 = 0;

T1K (3) :

- I1 I 3 + I 6 = 0;

T2K (o 1 ) : Z1 I1 Z 3 I 3 Z 2 I 2 = E 1 ;
T2K (o 2 ) : Z 2 I 2 Z 4 I 5 = E 2 ;
T2K (o 3 ) : Z 3 I 3 = E 2 - E 3 ;
Z1I12 + Z2I22 + Z3I32 + Z4I52 = E1I1* + E2I4* + E3I6*

Alte metode de rezolvare


Metoda curentilor ciclici (de bucla): Icj, j =1( n +1); I k = I j
j(k)

Metoda potentialelor la noduri: Vj , j = 1(n -1), Vn=0; I k = (V k V k +1 + E k )Y k


Metoda superpozitiei;
Metoda generatoarelor echivalente:
de tensiune (Thevenin);
de curent (Norton).

4.1.2. METODE de TRANSFIGURARE


transfigurarea serie: I = I k ;
n

U = U k ; E k + U k = I k Zk ;
k =1

k =1

k =1

k =1

U = (I k Z k E k ) = I Z k E k .
n

U = I Zs E s

Es = E k

k =1
=1

Zs = Z k

Transfigurarea laturilor in serie

k =1

APLICATIA 1

U = I( Z1 + Z2 )

U 2 = I Z2

Z2
U2 =
U
Z1 + Z 2

U2 = f(U)

Problema 4.1. Capacitatea echivalenta a condensatoarelor

conectate in serie:
Divizor de tensiune

n
1
1
1
1
1
=
=
+
+ ... +
C P k =1 C k C1 C 2
Cn

transfigurarea paralel: U = U k ;
E k + U k = Ik Zk
n
1
Ik =
( U k + E k ) = Y k ( U k + E k ); I = I k
Zk
k =1
n

k =1

k =1

k =1
n

I = Y k (U k + E k ) = U Y k + Y k E k
I = Y p (U + E p )
n
n
1
1
= Yp = Yk =
Zp
k =1
k =1 Z k

APLICATIA 2

Ep =

Ek

Transfigurare paralel

k =1
n

k =1

U = I1 Z1 = I 2 Z 2
I = I1 + I 2

I1 =

Z2
I
Z1 + Z 2

I1 = f(I)

Problema 4.2. Rezistenta echivalenta a rezistoarelor


Divizor de curent

conectate in paralel:

n
1
1
1
1
1
=
=
+
+ ... +
RP
R1 R 2
Rn
1 Rk

Problema 4.3.

Circuitul format dintr-un rezistor inseriat cu un condensator ideal are factorul


de putere coss = 0,8. Calculati factorul de putere al dipolului format prin
conectarea in paralel ale acelorasi componente la aceeasi frecventa a
tensiunii de alimentare. Care este raportul puterilor absorbite de cele doi
dipoli?
I
R U1=RI

U1
U

U2

i = 0
I

1
I
C

I1
R

I2
C

1
R + 2 2
C
2

+1

U2 = j

cos S =

cos P =

1/R
1
+ 2R 2
2
R

u = 0

RC
1 + ( RC) 2

1
1 + ( RC) 2

= 0,8; (RC) 2 =

0,64
0,36

1
= 0,6
0,64
1+
0,36

PS R I 2
=
=
2
P
R

I
I
=jCU
P
1
P 2
+1
U
U
I1 =
R

R 2 + 1/( C) 2
R2
1
=
=
0,64
1
1
U2
2
R + 2 2 1+
C
( RC) 2
R2

Problema 4.4.

Calculati impedanta, rezistenta si reactanta dipolului din figura de mai jos,


daca frecventa f = 50[Hz].
R1=10[]
Solutie

L1=16[mH]

R2=33[] L2=42[mH]

C1=353[F]

Z1 = ZR1+ZL1= R1+jL1 = 10+j2501610-3 = 10+j5[];


Z2= ZC= -j/C = -j/(25035310-6) = -j9[];
Z3 = ZR2+ZL2= R2+jL2 = 33+j2504210-3 = 10+j13,2[];
Z12 = Z1Z2 /(Z1+Z2) =-j9(10+j5)/(-j9+10+j5)=(45-j90)/(10-j4)=
= (10+j4)(45-j90)/(102+42) = (810-j720)/116 = 7 j6,2[];

Z1

Z3

Z2
Z12

Z3

Z = Z12+Z3 = 17 + j7[]; R = 17[]; X = +7[].


Z
Tema 4.1

Ce caracter are dipolul? Justificati raspunsul.


Calculati factorul de putere si inductivitatea echivalenta a dipolului.

Tema 4.2.
1. Sa se calculeze impedanta complexa, rezistenta si reactanta conexiunii serie,
respectiv paralel a impedantelor: Z1 = 1 j2[] si Z2 = 3 + j3[].
2. Cum conectati doua rezistaore astfel incit dipolul format sa aiba resistenta mai
mica decit oricare din valorile celor doua rezistoare? Calculati rezistenta dipolului
asfel obtinut, daca R1=10[] si R2 =15[].
3. Rezistoarele cu R1<R2 sint conectate in paralel. Cum este rezistenta dipolului
format: a) R <R1<R2 ; b) R1<R<R2; c) R>R2.
4. Condensatorul ideal de capacitate C = 30[F] este conectat in paralel cu un dipol
format prin legarea in serie a bobinei de inductivitate L= 83[mH] si a rezistorului cu
rezistenta R = 42[]. Reprezentati schema circuitului si calculati impedanta
echivalenta si factorul de putere, daca frecventa f = 100[Hz].
5. Un divizor de tensiune este format prin inserierea a doua impedante Z1 si Z2,
fiecare formata dintr-un rezistor ideal in paralel cu un condensator ideal.
Reprezentati schema electrica a divizorului si determinati conditia in care raportul
U2 / U este egal cu 1/10, indiferent de valoarea frecventei.
6. Rezistorul cu rezistenta de 200[] si condensatorul cu capacitatea de 1,06[mF]
sunt legate in serie si alimentate la reteaua monofazata: 220[V] / 50[Hz]. Sa se
calculeze: impedanta echivalenta Zs, valoarea eficace a curentului si valoarea
puterii complexe S absorbite de dipol.

Circuit

Impedanta Z = R + jX
R + j L

1
R j L
= 2
R + j L R + 2 L2

1
1
R+
=Rj
j C
C

2 RC 2 + j C
1 + 2 R 2C 2

1
2 LC - 1
j( L
)= j
C
C

R
L
R
C
L
C
R
L
C

Admitanta Y = G - jB

C
2 LC - 1

1
)
C
R 2 L2 + j L R 2
R 2 + 2 L2
R + j CR 2
1 + 2 R 2C2

R j( L 1/ C)
R 2 ( L 1/ C) 2

L
j
1 2 LC

1
j( C
)
L

R jR 2 ( C 1/ L)
1 + R 2 ( C 1/ L) 2

1
1
+ j( L
)
R
C

R + j( L

1
1
j
R
L
1
+ j C
R

Problema 4.5
Sa se rezolve circuitul din figura a) si sa se verifice solutia. Se da: R1=20[], R2= 30[],
L = 45[mH], C = 60[F], E = 220[V], f = 50[Hz], = /6[rad].
L

R1

i1

R2

i2

e
a

E
b

I1

ZL

Z1
U2

U1

I2

Z2

Rezolvare:
= 2f = 100 = 314[rad/s];
E=Eej = 220ej /6 = 220(3/2+j/2) = 190,5+j110[V];
ZL= jL = j3144510-3 = j14,14 = 14,14ej/2[];
Z1 = R1-j/C = 20-j/(1006010-6) = 20 - j53,05 =
56,7e-j0,36[]; Z2 = R2 = 30[].
-I +I1 +I2 = 0
Z1I1 Z2I2 = 0
ZLI + Z2I2 = E

-I + I1 + I2 = 0
(20 - j53,05)I1 30I2 = 0
j14,14I +30I2 = 190,5+j110

Z=ZL+Z1Z2/(Z1+Z2) = j14,14+30(20-j53,05)/(20-j53,05+30) = 21,53 +j5,16 = 22,2ej0,23[].


I = E/Z= 220ej/6 / 22,2ej0,23 = 9,93ej0,29 = 9,53+j2,78[A].
U1 = IZL = 9,93ej0,2914,14ej1,57 = 140,47ej1,86 = - 40 + j134,6[V];
U2 = E - U1 = 190,5+j110 (-40+j134,6) = 230,5 j24,6 = 231,8ej0,1[V];
I1 = U2/Z1= 231,8ej0,1/56,7e-j0,36= 4,08ej0,46[A]; I2 = U2 /Z2= 231,8ej0,1 /30 = 7,73ej0,1[A];
SG=EI* = 220ej/6 9,93e-j0,29 = 2184,6ej0,23 = 2127 +j 498[VA];
P = R1I12 +R2I22 = 204,082 + 307,732 = 2125,5[W];
Q = XLI2 +XCI12 =14,149,932 53,054,082 = 1394,3 883,1 = 511,2{var].

4.1.3. REZONANTA ELECTRICA

regim de functionare a circuitelor de c.a.;


circuitul contine obligatoriu atit bobine cit si condensatoare.

Conditia de rezonanta: dipolul absoarbe numai putere activa


Q = XI2 = BU2 = 0

=0

X = Zsin = 0;
B = Ysin = 0;

APLICATIA 3

reactante
compensate

f ( R , L, C, ) = 0
u2 = 0

Dipol pasiv (a) si diagrama fazoriala la rezonanta (b).

R 2L
Z1 Z 2
1
R j L
1
Z = Z c + Z12 = Z c +
= j
+
= R e + j 2

2 2
Z1 + Z 2
C R + j L
R
+

C=

1
L
+
2 L R 2

Xe = 0

APLICATIA 4

i1= 0

Circuit RLC mixt (a) si diagrama fazoriala la rezonanta (b).

Z1 = ZR + ZL= R + jL; Y1 = 1/Z1 = 1/(R +jL);


Z2 = 1/(jC); Y2 = 1/Z2 = jC; Ye = YP = Y1 +Y2

1
R
L

Ye =
+ jC = 2 2 2 j 2 2 2 C = Ge jBe
R + jL
R + L R + L

R = L/C 2 L2 ; 2LC < 1


1 R2
=
2;
CL L

C=

L
;
2
2 2
R + L

R 2C < L

L = ??

Be = 0

4.1.4. IMBUNATATIREA FACTORULUI de PUTERE


(compensarea puterii reactive)
P
k P = = cos
S

kP= 0,93 - 0,97 (de ce nu kP = 1 ?)

P = UI1cos1 = UI2cos 2 = const

I1 > si cos1 <


transportata la: I < si cos > ;
2
2

Pierderi in linia de transport:

S2
P2 + Q2
P2
P = R L I = R L 2 = R L
= R L 2 2 <<
2
U
U
U cos
2

Utrans >>;
Qtrans<<;
cos >>.

majoritatea consumatorilor mari sint inductivi: Q>0 (absorbita)


Qnecesara = Q transportata + Q produsa local
folosirea condensatoare;
supraexcitarea masinilor sincrone.

a) retele monofazate

Q2 < Q1
I2sin2< I1sin1 |U

P2 = P1

2 < 1 cos2 > cos1; sin2< sin1; I2 < I1; I1cos1 = I2cos2
2< 0

I 2 = I1 + I C

>0

IC = jCU

Imbunatatirea factorului de putere prin condensatoare

1
1
(I1 sin 1 I 2 sin 2 );
C=
IC =
U
U

1
P
P

C=
sin 1
sin 2
U U cos 1
U cos 2

supracompensare

P
(tg 1 tg 2 )
C=
2
U

b) retele trifazate

CY
P
C =
(tg1 tg 2 ) =
2
3
3 U

1
UY =
U ;
3

CY = 3 C

U/3

Conectarea condensatoare in stea (a) si in triunghi (b).

Problema 4.6
Un motor electric (dipol inductiv) absoarbe, din reteaua monofazata cu U = 220[V] si
f = 50[Hz], puterea P = 1,5[kW] la cos1 = 0,7. Sa se calculeze:
a) valoarea condensatorului care mareste factorul de putere la valoarea cos = 0,95;
b) valoarea capacitatii condensatorului la care curentul absorbit din retea este minim.
Rezolvare:
a) Motorul fiind dipol inductiv, 1 = 45035, tg1= 1,02, iar
I2
I1
IC
ansamblul poate rezulta inductiv sau capacitiv: 2= 18010,
M
tg2 = 0,328.
U
Pentru a reduce consumul de putere reactiva de la Q1= Ptg1
a la Q = Ptg , diferenta de putere reactiva va fi furnizata
de
2
2
I2
condensatorul avind capacitatea:
IC
Q Q
P
1500
2
U
C= 1 2 2 =
(tg

tg

)
=
(1,02 0,328)[F],
1
2
2
2
U
U
2

50

220
2 I20 I
C0
1
cu solutiile C = 66,9[F] si C = 130,3[F]. In ambele cazuri
I2
curentul absorbit din retea se reduce de la valoarea I1 =
IC
P/(Ucos1) = 1500/(2200,7) = 9,74[A] la valoarea
I1
b I2=I2=P/(Ucos2) = 1500/(2200,95) = 7,18[A], cu deosebirea
ca la conectarea capacitatii C comportarea circuitului este inductiva (2= +18010), iar
pentru C intervine supracompensarea, comportarea fiind capacitiva (2= -18010).
b) Curentul absorbit din retea este minim la rezonanta: 20 = 0; I20 = P/(Ucos20) =
1500/220 = 6,82[A] si se obtine la conectarea condensatorului cu capacitatea:
P
1500
C0 =
(tg
tg
)

=
1,02 = 98,6[F].
1
2
2
2
U
2 50 220

4.1.5. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE


a) Circuit R,L,C serie
=0

>0
inductiv

Circuit R,L,C serie (a) si diagramele fazoriale in regim inductiv (b),


respectiv la rezonanta (c).

rezonanta tensiunilor
UC = UL >> U

di 1 t
u = u R + u L + u C = R i + L + i dt;
dt C 0 1
1
U = U R + U L + U C = R I + j LI j
I = I[R + j( L
)];
C
C
Z=

U
1
= R + j( L
);
I
C

Z = R 2 + ( L

1 2
)
C

= arctg

L
R

1
C

Conditia de rezonanta: X = 0;

1
L
=0
C

Proprietatile circuitului la rezonanta:

f
L
C
NU prin R

curent maxim: I 0 = U = U = max.


Z0 R
factor de putere maxim:
0 = 0; cos0 = cos0 = 1

U
U2
putere activa maxima: P0 = UI 0 cos 0 = U 1 =
= max .
R
R
rezonanta de tensiuni: UL0 = UC0 >> U

b) Circuit R,L,C paralel

>0
inductiv

=0
rezistiv

Circuit R,L,C paralel (a) si diagramele fazoriale (b, c).

u 1 t
du
i = i R + i L + i C = + u dt + C ;
R L 0
dt
I = IR + IL + IC =

rezonanta curentilor
IC = IL >> I

U
1
1
1
j
- C)];
U + j C U = U[ j(
R
L
R
L

1
C
I 1
1
Y = = j(
- L); Y = 12 + ( 1 - C) 2 ; = arctg L
1/R
U R
L
R
L

Conditia de rezonanta: X = 0;

1
-C = 0
L

Proprietatile circuitului la rezonanta:

f
L
C
NU prin R

curent minim: I 0 = U Y0 = U = min.


R
factor de putere maxim: 0 = 0; cos 0 = cos0 = 1 = max.
rezonanta de curenti: IL0 = IC0 >> I

4. 2. CIRCUITE TRIFAZATE
4.2.1. SISTEME TRIFAZATE
1 = B A1 = B A1 cos( t + 1 )
d 1
e1 = N 1
=
dt
= N 1 B A 1 sin( t + 1 ) =
= 2 E 1 sin( t + 1 )

Producerea sistemului trifazat de t.e.m.

e1 = 2E1 sin( t + 1 )

e 2 = 2E 2 sin( t + 2 )

e 3 = 2E 3 sin( t + 3 )

Em = NBA = 2fNBA;
E = 4,44fNBA;

Sistem trifazat simetric

E1 = E2 = E3 = E;
12 = 23 = 31 = 2/3.

j
e = 2 E sin( t + )

E
Ee
=
1
1

4
j

2
4

= 2 E sin t + +
; E 2 = e 3 E1 .
e2 = 2 E sin t +
3
3

2
j

E = e 3 E1
2

e3 = 2 E sin t + +
3

Sistem trifazat simetric in valori instantanee (a) si fazori (b).

operator de rotatie:

a=e

2
3

j
1
3 2
1
3
3
= + j ;a =e = j
2
2
2
2

a 3 = 1; 1 + a + a 2 = 0 ; a* = a 2
succesiune direct (rotire dreapta): E1 ; E 2 = a 2 E1 ; E 3 = a E1
2
E
;
E
=
a
E
;
E
=
a
E1
succesiune indirect (rotire stinga): 1
2
1
3
aE1= E3

aE1= E2

a +j
0

a3=1

a2

+j

E1

stinga
E1

+1

+1

dreapta
a2E1= E2

STSD b

a2E1= E3

Sistem trifazat simetric


STSI direct a) si invers b).

diferenta a doua marimi:

e12 = e1 e 2 = 2 E sin( t + ) sin t +


=
3

= 2 E 2 sin cos t + = 2 3E sin t + +


3
3
6


j
3
3
2
E12 = E1 E 2 = E1 1 a = E1 + j = 3 E1e 6
2
2

( )

E1, E2, E3 : sistemul marimilor de faza;


E12, E23, E31: sistemul marimilor de linie.
suma marimilor sistemului simetric:

E1 + E 2 + E 3 = E1 (1 + a + a 2 ) = 0

Sisteme trifazate simetrice directe (de faza si de linie).

4.2.2. CONEXIUNILE SISTEMELOR TRIFAZATE


E1

E2

E3

I1

Z1

I2

Z2

I3

Z3

6 conductoate de legatura

Sistem trifazat neconectat (3 linii monofazate independente)

Ek

Zk

faze generatoare:
faze receptoare:

Receptor trifazat:

A-X;
B-Y;
C-Z
1-1;
2-2;
3-3

echilibrat: Z1 = Z2 = Z3 =

Zej;
dezechilibrat.

E1
E2

I1

UB

E3

UA-UB= UAB
I2

UA

I3

Z1

E1

U12

Z2

Z3

I0=I1+I2+I3

E2 O

Z1
E3

Z3
C

Z2
2

conexiune stea (Y):

Ilinie = Ifaza;
Ulinie Ufaza

Retea trifazata in conexiune stea.


A, B, C bornele generatorului;
1, 2, 3 - bornele receptorului
X

E1

I1 A

Z1

I1 I3

1
Y

E2

UAB=UA
I2 I 1

I2

E3

I3 I 2

I3
C

E1
E2

Z2

Z3

Retea trifazata in conexiune triunghi.

E3

Z1
3

Z2
Z3

conexiune triunghi ():

Ilinie Ifaza;
Ulinie = Ufaza

Problema 4.7

Aratati ca tensiunile electrice cu valorile instantanee: u1(t) = 102sin(100t)[V],


u2(t) = u3(t) = 102sin(100t+/2)[V] nu formeaza un sistem trifazat simetric.
Rezolvare:
U1 = U2 = U3 =10[V];
12 = 1- 2 = 0 - /2 = -/2 2/3[rad]; 23 = 2 - 3 = /2 - /2 = 0 2/3[rad].
Problema 4.8

Receptorul trifazat caracterizat de: Z1=3ej/2[], Z2 =+j3 [], si (R3=0, X=3[]),


este :
Z=Zej
a) echilibrat;
Z=R + jX
b) dezechilibrat. Justificati varianta aleasa.
Rezolvare:
Z1=3[]; 1= /2[rad];
Z2 =3[]; 2=arctg3/0 =/2[rad];
Z3 = 3[]; 3= arctg3/0 =/2[rad];
Z1 = Z2 = Z3 =3[]; 1 = 2 = 3 = +/2[rad]; RTE

4.2.3. REZOLVAREA SISTEMULUI TRIFAZAT in Y


I1

A
UA

Z1

I2

Z2

I3

Z3

Z0

tensiuni de faza: UA= U1; UB= U2; UC= U3;


U1

UB

UC
0

tensiuni de linie: UAB= U12; UBC= U23; UCA=


U31;

U2
U3
N

I0

U0

Circuit trifazat in Y cu nul

curenti de linie = curenti de faza: I1; I2; I3


I1 + I 2 + I 3 = I 0
U1' Y1 + U '2 Y 2 + U 3' Y 3 = U 0 Y 0

(U1 U 0 )Y1 + (U 2 U 0 )Y 2 + (U 3 U 0 )Y 3 = U 0 Y 0

A1

U0 =
U1
U31

U3

U0
O

I1 = (U1 U 0 )Y1

U12

U3
C3

U1

I 2 = (U 2 U 0 )Y 2

U2
U2

U1 Y1 + U 2 Y 2 + U 3 Y 3
Y 0 + Y1 + Y 2 + Y 3

B2

U23

Diagrama fazoriala pentru U0 0.

I 3 = (U 3 U 0 )Y 3

I 0 = I1 + I 2 + I 3 = U 0 Y 0

Circuit trifazat simetric si echilibrat in conexiune stea


U1 ; U 2 = a 2 U1 ; U 3 = a U1 Z1 = Z 2 = Z 3 = Ze j

Y1 = Y 2 = Y 3 =

U1 Y1 1 + a + a 2
U0 =
=0
I0 = Y 0 U 0 = 0
Y 0 + 3Y1
I1 = (U 1 U 0 )Y 1 = U 1 Y 1 =

U1
Z

e j

I3

sistem trifazat simetric de curenti

+j

U31

I 2 = U 2 Y 2 = a 2 I1
I 3 = U 3 Y 3 = a I1

1 j
e
Z

U1= U1

U3= U3
U23
I2

O=N

I1

+1

U2= U2
U12

U l = 3U f ; I l = I f
Diagrama fazoriala a circuitului simetric si echilibrat, in conexiune stea.

4.2.4. REZOLVAREA SISTEMULUI TRIFAZAT in

Circuit trifazat in conexiune triunghi (a) si diagrama sa fazoriala (b).


Se dau: - tensiunile de linie: U12, U23 (U31 se poate calcula);

- impedantele receptoare: Z12, Z23 si Z31.

U 23
U 31
U12
Se calculeaza: - curentii de faza: I12 =
; I 23 =
; I 31 =
Z12
Z 23
Z 31
- curentii de linie: I1 = I12 I 31 ; I 2 = I 23 I12 ; I 3 = I 31 I 23 ;
I1 + I 2 + I 3 = 0

Circuit trifazat simetric si echilibrat in conexiune triunghi


Z12 = Z 23 = Z31 = Ze j

U12 ; U 23 = a 2 U12

U 31 = U12 U 23 = 1 + a 2 U12 = a U12


U 23 j
U 31 j
U12 j
2
e
I12 =
e ; I 23 =
e
= a I12 ; I 31 =
= a I12
Z
Z
Z
sistem trifazat simetric de curenti

I1 = I12 I 31 ; I1 = 3I12

U l = U f ; I l = 3I f

4.2.5. PUTERI ELECTRICE in RETELE TRIFAZATE


a) Retea cu conductor neutru (retea cu 4 conductoare)

I 0 = I1 + I 2 + I 3 ; I 0 = I1 + I 2 + I 3

Masurarea puterii active in retele


trifazate cu conductor neutru

S = U1 I1* + U 2 I *2 + U 3 I *3 U 0 I *0 =

= (U1 U 0 )I1* + (U 2 U 0 )I *2 + (U 3 U 0 )I *3 = U1' I1* + U '2 I *2 + U 3' I *3

'

'

'

P = U1' I1 cos < U1 , I1 + U '2 I 2 cos < U 2 , I 2 + U 3' I 3 cos < U 3 , I 3 =


= P1 + P2 + P3 .

b) Retea fara conductor neutru (cu 3 conductoare)

I1 + I 2 + I 3 = 0 ; I1* + I*2 + I*3 = 0

Masurarea puterii active in retele


trifazate fara conductor neutru

S = U1 I1* + U 2 I *2 + U 3 I *3 = (U1 U 2 )I1* + (U 3 U 2 )I *3 =


= U12 I1* + U 32 I *3

P = U12 I1 cos < (U12 , I1 ) + U 32 I 3 cos < (U 32 , I3 ) = P1 + P2

Retea trifazata simetrica si echilibrata


U1f = U f ; U 2f = a 2 U f ; U 3f = aU f
U 1f
*
I1f =
Z1
U 2f
*
I 2f =
Z2
U 3f
*
I 3f =
Z
3

Z1 = Z 2 = Z3 = Ze j

U
= f e j = I f e j

= a 2 f e j = aI f e j

U
= a f e j = a 2 I f e j
Z

S = U1f I1*f + U 2f I*2f + U 3f I*3f =


= U f I f e j + a 2 U f aI f e j + aU f a 2 I f e j = 3U f I f e j .

P = 3U f I f cos = 3P1

Masurarea puterii in retele simetrice si echilibrate cu (a) si fara (b) conductor neutru.

Ul

3
I
cos

3
P = 3U f I f cos =
= 3U l I l cos
3U I l cos
l

P = 3UI cos , [ W ], Q = 3UI sin , [VAR ] ; S = 3UI , [VA ].

4.2.6. METODA COMPONENTELOR SIMETRICE


Studiul regimurilor nesimetrice in retele cu numar mare de linii de transport,
transformatoare, generatoare si motoare trifazate se face dificil prin metode
clasice, in special datorita prezentei cuplajelor magnetice intre elementele
mobile (rotor si stator) ale masinilor electrice.
Metoda componentelor simetrice, recomandata pentru rezolvarea
regimurilor trifazate nesimetrice ale circuite liniare, consta in calculul a trei
regimuri simetrice.

a) descompunerea sistemului nesimetric in trei sisteme simetrice


Eh1 = Eh2= Eh3= Eh
simetric homopolar
E1 = Eh1+ Ed1+ Ei1
E2 = Eh2+ Ed2+ Ei2
E3 = Eh3+ Ed3+ Ei3
nesimetric

&

Ed1 = Ed
Ed2 = a2Ed simetric
Ed3 = a Ed direct
Ei1 = Ei
Ei2 = a Ei
Ei3 = a2Ei

simetric
invers

E1 = Eh +

Ed +

Ei

E2 = Eh+ a2Ed2+ aEi2


E3 = Eh+ aEd3+ a2Ei3

1 1
= 1 a2
1 a

1
a = 3 3j
a2

sistem compatibil determinat

E1
Ed1= Ed

Eh1= Eh2= Eh3= Eh

E3

E2

nesimetric

Eh
Ei3

E3

Ed2= a2Ed

Ei1 Eh

Ed1 = Ed
Ed2 = a2Ed
Ed3 = a Ed

E1

E2

Ed3

E1 = Eh1+ Ed1+ Ei1


E2 = Eh2+ Ed2+ Ei2

simetric
direct

simetric
homopolar

Ed1

Ei3= a2Ei Ei2= aEi

Ed3= aEd

Eh
Ed2

Ei2

E3 = Eh3+ Ed3+ Ei3


Reprezentarea geometrica a descompunerii sistemului
trifazat nesimetric in componente trifazate simetrice

Ei1= Ei

simetric
invers
Ei1 = Ei
Ei2 = a Ei
Ei3 = a2Ei

b) calculul componentelor simetrice


se cunosc marimile sistemului trifazat nesimetric: E1, E2 si E3;
componentele sistemelor simetrice Eh, Ed si Ei se calculeaza cu relatiile:
1
Eh =3 ( E1 + E2 +
1
Ed = 3 ( E1+ aE2+
1
Ei = 3 ( E1+ a2E2+

E3 )
a2E3)
aE3)

Problema 4.8

Sa se calculeze componentele simetrice ale sistemului nesimetric de tensiuni


electrice cu valorile instantanee: u1(t) = 102sin(100t)[V], u2(t) = u3(t) =
102sin(100t+/2)[V].
Rezolvare:
Fazorii acestor tensiuni sint: U1= 10[V]; U2 = U3 = 10ej/2 = j10[V].
Valorile complexe (fazorii) componentelor simetrice ale tensiunilor sint:
Uh = 1/3(10 +j10 +j10) = 10/3(1+j2) [V];
Ud = 1/3(10 +aj10 +a2j10) = 10/3[1+(-1/2+j3/2)j+ (-1/2-j3/2)j] = 10/3(1- j) [V];
Ui = 1/3(10 +a2j10 +aj10) = 10/3[1+(a2+a)j] = 10/3(1- j) [V];

c) calculul puterilor cu ajutorul componentelor simetrice


S = U1I1* + U2I2* + U3I3*,
unde: U1, U2, U3 sint tensiunile de faza, iar I1, I2, I3 curentii de faza.
Functie de componentele simetrice:
U1 = Uh+ Ud+ Ui; U2 = Uh+ a2Ud+ aUi; U3 = Uh+ aUd+a2Ui,
expresia puterii compleze devine:
S = Uh(I1* + I2* + I3*) + Ud(I1* + a2I2* + aI3*) + Ui(I1* + aI2* +a2I3*).
Deoarece; a* = a2 si a2* = a, rezulta:
S = 3UhIh* + 3UdId* + 3UiIi*.