Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA PENTRU CURSUL OPTIONAL

ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

ARGUMENT

Cursul ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE se adreseaza elevilor din clasa a X-a Filologie, care, prin intermediul orelor de
engleza, s-au familiarizat deja cu anumite notiuni de civilizatie si literatura engleza, obiceiuri, sarbatori, stiluri de viata, sau fenomene sociale.
Avand in vedere ca tinerii din ziua de astazi nu mai considera cititul ca fiind o activitate utila, placuta si necesara pentru dezvoltarea intelectuala,
am conceput acest curs pentru a le oferi elevilor posibilitatea de a analiza diversitatea sociala, culturala si de civilizatie, pornind de la resursele
studiate, precum si oportunitatea de a dobandi cunostinte de literatura, cultura si civilizatie americana si britanica. In urma vizionarii unor filme
celebre ( clasice sau moderne), elevii vor fi protagonistii unor dezbateri de grup prin care li se va oferi sansa de a-si exprima liber opiniile, vor fi
stimulati sa-si dezvolte creativitatea si simtul artistic precum si sa aprecieze productiile cinematografice vizionate.
Abordarea cursului se bazeaza pe opere ale unor scriitori a caror contributie la literatura mondiala este recunoscuta, multe dintre aceste
carti fiind ecranizate pentru ca publicul larg sa treaca dincolo de partea citita si sa priveasca personajele create pentru a se implica si mai mult in
actiune, sau pentru a-si dezvolta imaginatia reanalizand personajele operelor prin prisma a ceea ce vizualizeaza. Pe de alta parte, prin citirea de
fragmente din operele propuse si vizualizarea ecranizarilor operelor studiate, elevii vor descoperi cat de atragatoare este limba engleza, precum si
operele literare prezentate.
In acelasi timp, cursul de Literatura britanica si americana isi propune sa-i determine pe elevi sa-si insuseasca un set de competente care
sa-i ajute atat in viata de zi cu zi, precum si inm cadrul altor ore de curs, ca de exemplu: imbogatirea cunostintelor de literatura in general, prin
stimularea dorintei de cunoastere si informare si a cunostintelor de limba engleza, prin dezvoltarea vocabularului si a notiunilor de conversatie si
scriere.
COMPETENTE GENERALE:
1.
2.
3.
4.
5.

Obtinerea unor informatii prin receptarea de mesaje orale si scrise, in scopul ameliorarii competentelor disciplinare si lingvistice;
Producerea unor mesaje orale si scrise in limba engleza in scopul emiterii unor reflectii asupra scriitorilor si operelor studiate;
Dezvoltarea gustului pentru cinematografie si literature de calitate;
Dezvoltarea capacitatii de selectie in domeniul cultural si artistic;
Formarea, dezvoltarea si consolidarea deprinderilor de analiza a unui text literar

COMPETENTE SPECIFICE SI ACTIVITATI DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

ACTIVITATI DE INVATARE

1.1 Recunoasterea unor informaii specifice dintr-un text citit / ascultat


pe subiecte familiare, articulat clar i cu viteza normala
1.2 Identificarea ideilor eseniale dintr-un text, pe baza unor ntrebari
de sprijin

Prezentri orale / scrise (de dificultate i lungime medie) pe teme de


interes
Dialoguri, conversaii
Analiza de text, interpretari si aprecieri stilistice,
caracterizari ale personajelor adaptate la nivelul varstei- exprimarea
unor opinii pro si contra

2.1. Prezentarea succint oral sau n scris a unei


descrieri simple, a unui eveniment sau a unor experiene personale, pe
baz de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
2.2. Intelegerea, receptarea si analizarea unui text literar
2.3. Comunicarea si decodificarea mesajului unui text literar.

Descrierea de obiceiuri, evenimente


Descrierea personajelor si a intamplarilor
Elaborarea unor opinii pro si contra
Redactari cu caracter personal
Analiza de text, interpretari si aprecieri stilistice,
caracterizari ale personajelor adaptate la nivelul varstei
Dilaogul si conversatia.
Citirea unor opere literare, precum si sumarizarea unor opere literare
sau a unor fragmente de opere literare.
Elaborarea unor eseuri argumentative.
Compararea unor texte literare similare si a diferitelor ecranizari ale
acelorasi opera literare.
Activitati de cercetare aplicativa ( utilizarea internetului).
Exprimarea unor opinii pro si contra.
Analiza de text, interpretari si aprecieri stilistice,
caracterizari ale personajelor adaptate la nivelul varstei.
Realizarea unor prouecte in limba engleza.
Portofoliul.

3.1. Exprimarea poziiei personale fa de opiniile


exprimate n cadrul unor discuii pe teme de interes
3.2 Comunicarea n vederea realizrii unei sarcini care necesit un
schimb de informaii simplu si direct
3.3. Formarea, dezvoltarea si consolidarea deprinderilor de analiza a
unui text literar
3.4. Intelegerea, receptarea si analizarea unui text literar.
3.5. Extinderea, aprofundarea si imbogatirea cunostintelor de cultura si
civilizatie si de literatura
3.6. Argumentarea unor opinii personale privind operele literare
studiate.
3.7. Exprimarea clara, fluenta in limba engleza a propriilor opinii si
puncte de vedere legate de subiectele abordate.
FUNCII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
1. A da i a solicita informaii:
a oferi i a solicita informaii privind locul personajele operelor studiate;
a solicita / oferi informaii despre diverse evenimente;
a descrie locuri, ntmplri, evenimente;

2. A descoperi i a exprima atitudini


a exprima i a solicita o opinie;
a exprima motive;
a trage concluzii;
a exprima puncte de vedere personale.
3. A convinge, a determina cursul unei aciuni:
a exprima propuneri;
a exprima decizii;
a exprima planul unei aciuni;
4. A comunica n societate:
a face prezentri;
a cere permisiunea de a ntrerupe o conversaie;
VALORI SI ATITUDINI:
-

Contientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de comunicare de idei


Gandire critica si flexibila;
Relationare pozitiva cu ceilalti, respectul pentru diversitatea umana;
Antrenarea gandirii prospective prin intelegerea rolului istoriei in viata prezenta si ca factor de predictie a schimbarilor;
Rezolvarea pe cale non violenta a conflictelor , asumarea tolerantei entice, religioase si culturale;
Dezvoltarea atitudinilor pro-active in viata personala si sociala.

CONTINUTURI
Se propune o lista orientativa de texte literare si filme:
- The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain
- Pride and prejudice by Jane Austen
- Gone With the Wind by Margaret Mitchell
- Jane Eyre by Charlotte Bronte
- David Copperfield by Charles Dickens
- The help by Kathryn Stockett
- Little women by Louisa May Alcott
MODALITATI DE EVALUARE
1. ORALA
- predictiva- pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare
- continua- observare directa si intocmirea unei fise de observatie a grupului de lucru
2. SCRISA

- initiala- pentru verificarea competentelor de comunicare scrisa


- sumativa- realizarea unor eseuri
3. METODE ALTERNATIVE
- lucrari practice- realizare si prezentare de proiecte
- joc de rol, interpretare dramatica
- portofoliu de grup si/sau individual
- realizarea unui jurnal de grup
BIBLIOGRAFIE
1. Internet ( www. Grade Saver.com) cautare texte literare
2. Operele lierare prezentate in capitolul Continuturi
3. Dictionare, Enciclopedii
4. Softuri educationale existente

Nr.
crt.
1

Continutul tematic al unitatii de invatare


Pride and prejudice by Jane Austen
- film presentation and debate upon the movie
- reading and free discussion over the read text
- group debates
- movie and text essay
- characters presentation and analysis
- reading and speaking exercises
- image of women in English society
- image of love
- discrimination
Jane Eyre by Charlotte Bronte
- film presentation and debate upon the movie
- reading and free discussion over the read text
- group debates
- movie and text essay
- characters presentation and analysis
- reading and speaking exercises
- image of women in English society
- image of love and courtship
Gone With the Wind by Margaret Mitchell
- film presentation and debate upon the movie
- reading and free discussion over the read text
- group debates
- movie and text essay
- characters presentation and analysis
- reading and speaking exercises
- image of women in American society
- aspects of love and friendship
- discrimination
The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain
- film presentation and debate upon the movie
- reading and free discussion over the read text
- group debates
- movie and text essay
- characters presentation and analysis
- reading and speaking exercises

Competente specifice
vizate
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,
3.3, 3.5, 3.6

Nr. de ore
alocate
5

Saptamana
S1 S5

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,


3.3, 3.5, 3.6

S6 S10

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,


3.3, 3.5, 3.6

S11 S15

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,


3.3, 3.5, 3.6

S16 S20

Observatii

- discrimination against black people


- friendship
David Copperfield by Charles Dickens
- film presentation and debate upon the movie
- reading and free discussion over the read text
- group debates
- movie and text essay
- characters presentation and analysis
- discrimination
- children in Post Industrial Revolution England
- reading and speaking exercises
Little women by Louisa May Alcott
- film presentation and debate upon the movie
- reading and free discussion over the read text
- group debates
- movie and text essay
- characters presentation and analysis
- friendship
- women in American society
- reading and speaking exercises
- rich and poor
The help by Kathryn Stockett
- film presentation and debate upon the movie
- reading and free discussion over the read text
- group debates
- movie and text essay
- characters presentation and analysis
- racial discrimination
- love and friendship
- women in the 50s American Society: women seen as
perfect wives

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,


3.3, 3.5, 3.6

S21 S25

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,


3.3, 3.5, 3.6

S26 S30

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,


3.3, 3.5, 3.6

S31 S35