Sunteți pe pagina 1din 6

FLUX DE NUMERAR

TIPURI DE FLUX DE NUMERAR


A. Fluxul de numerar al activitatii operationale
B. Fluxul de numerar din finantare
C. Fluxul de numerar din investitii

FLUXUL DE NUMERAR

A. Fluxul de numerar al activitatii operationale


- Fluxul de numerar din incasari din:
- vanzari curente de produse si servicii catre clienti
- recuperarea contravalorii vanzarii anterioare
- Fluxul de numerar din plati pentru:
- furnizori
- salarii
- obligatii fiscale

FLUXUL DE NUMERAR
B. Fluxul de numerar din activitati de finantare
- Incasari de la:
- actionari (asociati)
- banci prin credite
- Plati catre:

- actionari - dividende
- rambursari de imprumuturi
- rambursari de credite
- plati dobanzi, taxe si comisioane bancare
- rascumpararea propriilor actiuni

FLUXUL DE NUMERAR
C. Fluxul de numerar din activitati de investitii
- Incasari - credite pentru investitii
- alte surse (vanzari de active corporale)
- activitati de capital (vanzare participatii)
- Plati pentru - furnizorii de investitii
- activitati de capital (cumparari de actiuni)

FLUXUL DE NUMERAR
Situatia fluxurilor de trezorerie prin metoda directa
Fluxuri de trezorerie din activitatile de exploatare
Incasari de numerar de la clienti

30.150

Plati catre furnizori si angajati

(27.600)

Numerar generat din exploatare

2.550

Dobanzi platite

(270)

Impozit pe profit platit

(900)

Numerar net din activitatile de exploatare

1.380

Fluxuri de trezorerie din activitatile de investitii


Achizitia filialei X, fara numerarul dobandit

(550)

Cumpararea de imobilizari corporale

(350)

Incasari din vanzarea de echipament

20

Dobanzi incasate

200

Dividende primite

200

FLUXUL DE NUMERAR

Situatia fluxurilor de trezorerie prin metoda directa


Fluxuri de trezorewrie din activitatile de finantare
Incasari din emisiunea de capital social

250

Incasari din imprumuturi pe termen lung

250

Plata datoriilor aferente leasingului financiar

(90)

Dividende platite

(1.200)

Numerar net folosit in activitatile de finantare

(790)

Crestere neta de numerar si echivalente de numerar

110