Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa 10 probleme pregatireOJM 2014CLASA a V-a

Prof. Gobej Adrian pentru ETAPA JUDETEANA 2014


PROBLEMA NR. 1-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

PROBLEMA NR. 2-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

1 Responsabil cerc pedagogic Curtea de Arge - FI CU 100 PROBLEME PREG. OJM 2014 (a-V-a)
Prof. Gobej Adrian -Colegiul Naional Vlaicu-Vod | Curtea de Arge

Fisa 10 probleme pregatireOJM 2014CLASA a V-a


Prof. Gobej Adrian pentru ETAPA JUDETEANA 2014
PROBLEMA NR. 3-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

PROBLEMA NR. 4-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

2 Responsabil cerc pedagogic Curtea de Arge - FI CU 100 PROBLEME PREG. OJM 2014 (a-V-a)
Prof. Gobej Adrian -Colegiul Naional Vlaicu-Vod | Curtea de Arge

Fisa 10 probleme pregatireOJM 2014CLASA a V-a


Prof. Gobej Adrian pentru ETAPA JUDETEANA 2014
PROBLEMA NR. 5-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

3 Responsabil cerc pedagogic Curtea de Arge - FI CU 100 PROBLEME PREG. OJM 2014 (a-V-a)
Prof. Gobej Adrian -Colegiul Naional Vlaicu-Vod | Curtea de Arge

Fisa 10 probleme pregatireOJM 2014CLASA a V-a


Prof. Gobej Adrian pentru ETAPA JUDETEANA 2014
PROBLEMA NR. 6-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

4 Responsabil cerc pedagogic Curtea de Arge - FI CU 100 PROBLEME PREG. OJM 2014 (a-V-a)
Prof. Gobej Adrian -Colegiul Naional Vlaicu-Vod | Curtea de Arge

Fisa 10 probleme pregatireOJM 2014CLASA a V-a


Prof. Gobej Adrian pentru ETAPA JUDETEANA 2014
PROBLEMA NR. 7-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

5 Responsabil cerc pedagogic Curtea de Arge - FI CU 100 PROBLEME PREG. OJM 2014 (a-V-a)
Prof. Gobej Adrian -Colegiul Naional Vlaicu-Vod | Curtea de Arge

Fisa 10 probleme pregatireOJM 2014CLASA a V-a


Prof. Gobej Adrian pentru ETAPA JUDETEANA 2014
PROBLEMA NR. 8-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

6 Responsabil cerc pedagogic Curtea de Arge - FI CU 100 PROBLEME PREG. OJM 2014 (a-V-a)
Prof. Gobej Adrian -Colegiul Naional Vlaicu-Vod | Curtea de Arge

Fisa 10 probleme pregatireOJM 2014CLASA a V-a


Prof. Gobej Adrian pentru ETAPA JUDETEANA 2014
PROBLEMA NR. 9-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

7 Responsabil cerc pedagogic Curtea de Arge - FI CU 100 PROBLEME PREG. OJM 2014 (a-V-a)
Prof. Gobej Adrian -Colegiul Naional Vlaicu-Vod | Curtea de Arge

Fisa 10 probleme pregatireOJM 2014CLASA a V-a


Prof. Gobej Adrian pentru ETAPA JUDETEANA 2014
PROBLEMA NR. 10-Clasa a-V-a (CONCURS VIITORI OLIMPICI 2013-2014) + BAREM

SURSA FOLOSIT:

8 Responsabil cerc pedagogic Curtea de Arge - FI CU 100 PROBLEME PREG. OJM 2014 (a-V-a)
Prof. Gobej Adrian -Colegiul Naional Vlaicu-Vod | Curtea de Arge