Sunteți pe pagina 1din 19

PROGRAMA

aferent examenului de admitere la stagiu


n vederea obinerii calitii de expert contabil,
sesiunea 2015
1. CONTABILITATE
Capitolul I
CONTABILITATE I RAPORTARE FINANCIAR CONFORME
REGLEMENTRILOR NAIONALE

I.

Contabilitatea i raportarea financiar a entitilor economice:


1.

Obligaii care revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizrii i conducerii
contabilitii.

2.

Aria de aplicare a OMFP 1.802/2014, moneda de raportare i criteriile de mrime (aria de


aplicare, moneda de raportare, calculul i analiza criteriilor de mrime i stabilirea
obligaiilor de raportare financiar).

3.

Obiectivul situaiilor financiare.

4.

Utilizatorii situaiilor financiare. Caracteristicile calitative ale situaiilor financiare anuale.

Elementele situaiilor financiare (active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli, venituri,


fluxuri de numerar).

6.

Formatul i coninutul situaiilor financiare anuale pentru diferitele categorii de entiti n


funcie de criteriile de mrime (bilan, cont de profit i pierdere, situaia fluxurilor de
trezorerie, situaia variaiei capitalului propriu, note la situaiile financiare anuale).

7.

Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoaterea i evaluarea.

8.

Contabilitatea activelor imobilizate (definiii, delimitri, recunoatere i scoatere din eviden,


sistemul de conturi, evaluarea iniial, cheltuieli ulterioare, evaluarea la data bilanului,
amortizarea, ajustrile pentru depreciere, reevaluarea imobilizrilor corporale, cedarea i
casarea, imobilizri corporale utilizate n baza contractelor de leasing, tratamente contabile
aferente imobilizrilor necorporale, imobilizrilor corporale, investiiilor imobiliare, activelor
biologice de natura imobilizrilor corporale, activelor corporale de explorare i evaluare a
resurselor minerale, transferuri ntre diferite categorii de active, active primite prin transfer de la
clieni, imobilizri financiare, cerine de prezentri de informaii).

9.

Contabilitatea activelor circulante (definiii, delimitri, recunoatere i scoaterea din eviden,


sistemul de conturi, evaluarea iniial, evaluarea la data bilanului, evaluarea la ieire, tratamente
contabile pentru diferitele categorii de stocuri, pentru investiiile financiare pe termen scurt i
pentru casa i conturile la bnci, transferuri ntre diferite categorii de active i cerine de
prezentri de informaii).

10. Contabilitatea terilor (definiii, delimitri, sistemul de conturi, contabilitatea decontrilor cu


clienii, furnizorii, asigurrile i protecia social, bugetul statului i fondurile speciale, debitorii i
creditorii diveri, contabilitatea decontrilor n cadrul grupului, n cadrul unitii i a operaiilor de
participaie, contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt, ajustrile pentru deprecierea
creanelor, contabilitatea cheltuielilor i a veniturilor n avans,, cerine de prezentri de informaii).
11. Contabilitatea subveniilor i a certificatelor verzi (recunoaterea subveniilor, recunoaterea
veniturilor din subveniile aferente activelor, recunoaterea veniturilor din subveniile aferente
veniturilor, subveniile nemonetare la valoarea just, rambursri de subvenii, nregistrarea dreptului
de a primi certificate verzi, primirea certificatelor, achiziia nainte de termenele legale, evaluarea n
bilan, vnzarea cerificatelor verzi, anularea certificatelor verzi, certificate verzi a cror tranzacionare
a fost amnat, cerine de prezentri de informaii)
12. Contabilitatea capitalurilor (definiii, delimitri, sistemul de conturi, contabilitatea capitalului
social, contabilitatea primelor i rezervelor, contabilitatea rezultatului reportat i a rezultatului
exerciiului, inclusiv corectarea erorilor contabile, repartizarea profitului, contabilitatea datoriilor
financiare pe termen lung, contabilitatea provizioanelor, datoriilor i activelor contingente (definiii,
delimitri i recunoatere, evaluare, delimitarea provizioane-datorii contingente, delimitarea

active-active contingente, utilizarea provizioanelor, categorii de provizioane, rambursarea


provizioanelor, prezentri de informaii)).
13. Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor (recunoatere, evaluare, sistemul de conturi,
tratamente contabile aferente diferitelor categorii de venituri (venituri din vnzarea bunurilor,
venituri din prestri de servicii, venituri chirii i redevene, venituri din dobnzi i dividende, alte
venituri).
14. Contabilitatea elementelor extrabilaniere (delimitri, structuri, angajamente acordate i
primite, operaii n afara bilanului, active i datorii contingente).
15. ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare individuale (delimitri, stabilirea balanei
conturilor nainte de inventariere, inventarierea general, operaii de regularizare, evenimente
ulterioare datei bilanului, modificri de politici contabile i modificri n estimri, balana conturilor
dup inventariere, determinarea rezultatului exerciiului, impozitarea profitului, distribuirea
profitului, informaii i tranzacii privind prile legate, redactarea i prezentarea situaiilor
financiare, analiza financiar i interpretarea situaiilor financiare, raportul administratorilor,
auditarea sau verificarea situaiilor financiare anuale, aprobarea, semnarea i publicarea
situaiilor financiare anuale).
16. Raportul asupra plilor ctre Guverne
17. ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare consolidate ( domeniul de aplicare al situaiilor
financiare anuale consolidate i al rapoartelor consolidate, obligaia de a ntocmi situaii financiare
anuale consolidate, exceptri de la obligaia de consolidare , proceduri de consolidare , eliminare
tranzacii dintre entitile grupului , data situaiilor financiare anuale consolidate , politici contabile
i metode de evaluare ,entiti asociate i entiti controlate n comun , trecerea de la metoda
consolidrii proporionale la metoda punerii n echivalen , exercitarea influenei semnificative
,exercitarea controlului comun , metoda punerii n echivalen pentru entitile asociate i
entitile controlate n comun , situaii financiare anuale folosite pentru aplicarea metodei punerii
n echivalen , pierderi din depreciere , conversia la cursul de nchidere i alte aspecte privind
fondul comercial, notele explicative la situaiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat
al administratorilor
18. Raportul consolidat asupra plilor ctre Guverne

II.

Contabilitate de gestiune:
1.

Calculul costului (clasificarea costurilor, pierderile, producia n curs de execuie, repartizarea


costurilor indirecte, imputarea raional, costurile ndatorrii).

2.

Sistemul conturilor de gestiune.

3.

Raportarea intern a informaiei din contabilitatea de gestiune.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 454 din 18
iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

2..

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind
situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.963 din 30 decembrie 2014

3.

Ordinul ministrului finanelor publice nr.65/2015 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr.69 din 27 ianuarie 2015.

4. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.
5.

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile,


publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 870 i 870 bis din 23 decembrie 2008, cu
modificrile i completrile ulterioare.

6.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizrilor privind unele msuri
referitoare la organizarea i conducerea contabilitii de gestiune, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004.

7.

Ghid de aplicare a Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile
financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014, Editura CECCAR, 2015.

8.

***, Standardul profesional nr. 21: Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea
situaiilor financiare, ediia a IV-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2011.

9.

***, Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilitii, ntocmirea, semnarea i
prezentarea situaiilor financiare, ediia a IV-a, revizuit i actualizat, Editura CECCAR, Bucureti,
2011.

Capitolul II
ASPECTE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE
DE RAPORTARE FINANCIAR

I.

Cadrul general conceptual pentru raportarea financiar elaborat de IASB (Consiliul pentru
Standarde Internaionale de Contabilitate):
1.

Scop.

2.

Obiectivul, utilitatea i limitrile raportrii financiare cu scop general.

3.

Informaii privind resursele economice ale unei entiti i preteniile fa de entitate i cele privind
modificrile resurselor i preteniilor:

4.

Resurse economice i pretenii.

3.2.

Modificri ale resurselor economice i preteniilor (performana financiar reflectat de


contabilitatea de angajamente, performana financiar reflectat de fluxurile de trezorerie
anterioare, modificri ale resurselor economice i preteniilor care nu rezult din
performana financiar).

Caracteristicile calitative ale informaiilor financiare utile:


4.1.

Caracteristici calitative fundamentale (relevana i pragul de semnificaie, reprezentarea


exact).

4.2.

Caracteristici calitative amplificatoare (comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea,


inteligibilitatea).

4.3.

Constrngeri ce in de cost asupra raportrii financiare.

5.

Ipotezele de baz (continuitatea activitii).

6.

Elementele situaiilor financiare:

7.

II.

3.1.

6.1.

Poziia financiar (active, datorii, capitaluri proprii).

6.2.

Performana (venituri, cheltuieli, ajustri pentru meninerea capitalului).

Recunoaterea elementelor n situaiile financiare:


7.1.

Probabilitatea realizrii unor beneficii economice viitoare i fiabilitatea evalurii.

7.2.

Recunoaterea activelor i datoriilor.

7.3.

Recunoaterea veniturilor i cheltuielilor.

8.

Evaluarea elementelor din situaiile financiare (definiia evalurii, costul istoric, costul curent,
valoarea realizabil, valoarea actualizat).

9.

Conceptele de capital, meninere a capitalului i determinare a profitului.

Prezentarea situaiilor financiare (IAS 1):


1.

Obiectiv i domeniu de aplicare.

2.

Definiii (situaii financiare cu scop general, imposibilitatea aplicrii, standarde internaionale de


raportare financiar, semnificativ, note, alte elemente ale rezultatului global, proprietari, profit
sau pierdere, ajustri din reclasificare, rezultatul global total).

3.

Scopul situaiilor financiare.

III.

IV.

4.

Setul complet de situaii financiare.

5.

Caracteristicile generale (prezentarea fidel i conformitatea cu IFRS-urile, continuitatea


activitii, contabilitatea de angajamente, pragul de semnificaie i agregarea, compensarea,
frecvena raportrii, informaii comparative, consecvena prezentrii).

6.

Situaia poziiei financiare (informaii ce trebuie prezentate n situaia poziiei financiare,


distincia activ circulant/imobilizat i respectiv datorie curent / pe termen lung, informaii care
trebuie prezentate fie n situaia poziiei financiare, fie n note).

7.

Situaia rezultatului global (informaii care trebuie prezentate n situaia rezultatului global,
profitul sau pierderea perioadei, alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei,
informaii care trebuie prezentate fie n situaia rezultatului global, fie n note).

8.

Situaia modificrilor capitalurilor proprii (informaii care trebuie prezentate n situaia


modificrilor capitalurilor proprii, informaii care trebuie prezentate fie n situaia modificrilor
capitalurilor proprii, fie n note).

9.

Note (structur, prezentarea politicilor contabile, surse ale incertitudinii estimrilor, capital, alte
prezentri de informaii).

Situaia fluxurilor de trezorerie (IAS 7):


1.

Obiectiv i domeniu de aplicare.

2.

Beneficii ale informaiilor referitoare la fluxurile de trezorerie.

3.

Definiii (numerarul, echivalentele de numerar, fluxurile de trezorerie, activitile de exploatare,


activitile de investiii, activitile de finanare).

4.

Prezentarea unei situaii a fluxurilor de trezorerie.

5.

Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare.

6.

Raportarea fluxurilor din activiti de investiii i de finanare.

7.

Raportarea fluxurilor de trezorerie la valoarea net.

8.

Fluxuri de trezorerie n valut.

9.

Dobnzi i dividende.

10.

Impozit pe profit.

11.

Alte tranzacii dect cele n numerar.

12.

Alte prezentri de informaii.

Politici contabile conforme Standardelor Internaionale de Raportare Financiar (IFRS):


1.

Recunoaterea/derecunoaterea, evaluarea i prezentarea n situaiile financiare a informaiilor


privind activele (IAS 16, IAS 36, IAS 2, IFRS 5, IAS 40, IFRIC 18).

2.

Recunoaterea, evaluarea i prezentarea informaiilor


contingente i activele contingente (IAS 37, IFRIC 1).

3.

Recunoaterea, evaluarea i prezentarea informaiilor privind veniturile (IAS 18, IFRIC 13).

4.

Clasificarea i prezentarea n situaiile financiare a informaiilor privind contractele de leasing


(IAS 17, SIC 15, SIC 27, IFRIC 4).

5.

Politici contabile, modificri ale estimrilor contabile i erori (IAS 8).

6.

Subvenii (IAS 20)

7.

Costul ndatorrii (IAS 23)

8.

Agricultura (IAS 41)

privind

provizioanele,

datoriile

BIBLIOGRAFIE:
1.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice
care aplic reglementri contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar,
respectiv reglementri contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare.

2.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaionale de
Raportare Financiar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006, cu
modificrile i completrile ulterioare.

3.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de ctre societile comerciale ale
cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat a Standardelor
Internaionale de Raportare Financiar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 424 din
26 iunie 2012.

4.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementrilor contabile
conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale
cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 687 i 687 bis din 04 aprilie 2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.

5.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.690/2012 privind modificarea i completarea unor
reglementri contabile, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 857 din 18 decembrie
2012.

6.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 150/2015 privind modificarea si completarea Reglementarilor
contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor
comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1286/2012 , publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 150 din 23 februarie 2015.

7.

Regulamentul (CE) nr. 1.126/2008 al Comisiei din 03.11.2008 de adoptare a anumitor standarde
internaionale de contabilitate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului
European i al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 320 din 29.11.2008, pp.
1-481,
disponibil
la
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R11268from=RO.

8.

Regulamentele UE de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.126/2008 (lista poate fi consultat la


http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/agentieconomici/Anexa1_lista_regulamen
te_publicate_ulterior_Regulament1126_2008.pdf).

9.

***, Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) Norme oficiale emise la 1 ianuarie
2013, Partea A, Cadrul general conceptual i dispoziii, Editura CECCAR, Bucureti, 2013, pp. A17A45, A541-A574, A595-A609, A699-A721, A1003-A1026, A1037-A1039, A1048-A1052, A579-A592,
A209-A219, A1165-A1187, A1057-A1080, A745-A755, A723-A741, A611-A628.

Capitolul III
ASPECTE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUIILOR PUBLICE

1.

Fundamente privind organizarea contabilitii instituiilor publice (principiile bugetare, ordonatorii de


credite, clasificaia bugetar, principiile contabile, planul de conturi).

2.

Forma i coninutul situaiilor financiare anuale. Etapele ntocmirii i prezentrii situaiilor financiare.

3.

Contabilitatea finanrii bugetare (etapele finanrii bugetare, finanarea din sursele bugetului de stat,
din sursele bugetelor locale, din sursele bugetelor fondurilor speciale, din fonduri cu destinaie
special, finanarea din venituri proprii).

4.

Contabilitatea activelor necurente/fixe (definiie, tipologie, delimitarea bunuri care aparin domeniului
public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale bunuri care aparin domeniului privat al statului
i al unitilor administrativ-teritoriale, sistemul de conturi, evaluarea iniial, cheltuieli ulterioare,
evaluarea la ieire, evaluarea la data bilanului, amortizarea, ajustrile pentru depreciere, reevaluarea,
tratamente contabile specifice activelor fixe necorporale, corporale, financiare).

5.

Contabilitatea activelor curente/circulante (definiie, tipologie, sistemul de conturi, evaluarea iniial,


evaluarea la ieire, evaluarea la data bilanului, ajustri pentru depreciere, tratamente contabile
specifice stocurilor, creanelor, investiiilor financiare pe termen scurt, trezoreriei).

6.

Contabilitatea datoriilor (definiie, tipologie, sistemul de conturi, evaluarea iniial, evaluarea la


momentul decontrii, evaluarea la data bilanului, tratamente contabile specifice decontrilor cu
furnizorii, salariaii, protecia social, bugetul statului, creditorii, decontrilor ntre instituii, tratamente
contabile specifice provizioanelor).

7.

Contabilitatea capitalurilor proprii (definiie, tipologie, sistemul de conturi, recunoaterea i evaluarea


elementelor de capitaluri proprii, tratamente contabile specifice fondurilor, rezervelor din reevaluare,
rezultatului patrimonial, rezultatului reportat).

8.

Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor (definiie, tipologie, sistemul de conturi, recunoatere n


contabilitate, tratamente contabile specifice veniturilor i cheltuielilor operaionale, financiare,
extraordinare).

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
597 din 13 august 2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

2.

Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

3.

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 448 din 24.11.1998, cu modificrile i completrile ulterioare.

4.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice
i instruciunile de aplicare a acestuia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.186 i
1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare.

5.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.

6.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea,
evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare.

7.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.169/2009 pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi
pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.917/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 513 i 513 bis
din 27 iulie 2009.

8.

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi
pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.917/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 831 i 831 bis
din 24 decembrie 2013, cu modificrile i completrile ulterioare.

9.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor
raportri financiare lunare n anul 2009, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 i 242 bis din 10
aprilie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare.

10.

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor
raportri financiare lunare n anul 2014, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 276 din 15 aprilie
2014, cu modificrile i competrile ulterioare.

11.

Ordonana Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul
instituiilor publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.624 din 31 august 2003, cu
modificrile i completrile ulterioare;

12.

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice


privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.835 din 11 decembrie 2008, cu completrile ulterioare;

13.

Ordinul ministrului finanelor publice nr.96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2014, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015;

14.

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
execuia bugetelor de venituri i cheltuieli ale instituiilor publice autonome, instituiilor publice finanate
integral sau parial din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc i bugetelor privind
activitatea de privatizare, gestionate de instituiile publice, indiferent de modalitatea de organizare i
finanare a acestora, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.396 din 29 mai 2014, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Capitolul IV
ASPECTE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUIILOR DE CREDIT

1.

Structura sistemului bancar romnesc (BNR rolul i funciile bncii centrale, instituiile de credit
activiti specifice, instituiile financiare nebancare activiti specifice).

2.

Organizarea contabilitii instituiilor de credit (organizarea teritorial a instituiilor de credit, principii


contabile, planul de conturi).

3.

Contabilitatea decontrilor intersedii (intrabancare) i ntre instituii de credit: definiii, tipologie,


recunoaterea n contabilitate a tranzaciilor i evenimentelor.

4.

Contabilitatea operaiunilor de creditare a clientelei nonfinanciare i a depozitelor: definiii, tipologie,


recunoaterea n contabilitate a tranzaciilor i evenimentelor.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Ordinul BNR nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar de ctre
instituiile de credit, ca baz a contabilitii i pentru ntocmirea de situaii financiare anuale individuale,
ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
535 din 30 iulie 2010.

2.

Ordinul BNR nr.27/2011 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.930 din 28 decembrie 2011, cu modificrile i
completrile ulterioare

3.

Ordinul BNR nr. 24/2010 pentru completarea Ordinului Bncii Naionale a Romniei nr. 15/2009
privind ntocmirea de ctre instituiile de credit, n scop informativ, de situaii financiare anuale
individuale conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 834 din 13 decembrie 2010.

4.

Ordinul BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile instituiilor de credit (Anexa 1 i Anexa 2), publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr. 890 i 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificrile i
completrile ulterioare.

5.

Regulament nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor i utilizarea ajustrilor prudeniale de valoare,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 865 din 20 decembrie 2012, cu modificrile i
completrile ulterioare.

6.

Ordinul BNR nr. 15/2012 privind raportarea situaiilor aferente aplicrii Regulamentului Bncii
Naionale a Romniei nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor i plasamentelor, precum i
determinarea i utilizarea ajustrilor prudeniale de valoare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 866 din 20 decembrie 2012, cu modificrile ulterioare.

7.

Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bncii Naionale a Romniei, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 582 din 28 iunie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

8.

***, Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) Norme oficiale emise la 1 ianuarie
2013, Partea A, Cadrul general conceptual i dispoziii, Editura CECCAR, Bucureti, 2013.

2. FISCALITATE
I. Definirea i clasificarea impozitelor i taxelor. Principii ale fiscalitii:
1. Principii i reguli bugetare
2. Principiile dreptului fiscal definite de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
3. Definirea i clasificarea impozitelor i taxelor
4. Elementele impozitului
5. Rata fiscalitii
BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul I: Dispoziii generale.
2. Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
597 din 13 august 2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

II.

Impozitul pe profit:
1.

Sfera de cuprindere a impozitului. Contribuabilii i baza de impozitare

2.

Perioada impozabil

3.

Cotele de impozitare

4.

Determinarea profitului impozabil


deductibile, cheltuieli nedeductibile)

5.

Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale

6.

Reinerea impozitului pe dividende

7.

Reorganizrile, lichidrile i alte transferuri de active i titluri de participare.

(venituri

impozabile,

venituri

neimpozabile,

cheltuieli

8. Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar
9.
Facilitile fiscale acordate la stabilirea profitului impozabil (facilitile fiscale acordate pentru
activitile de cercetare-dezvoltare, scutirea profitului reinvestit)

BIBLIOGRAFIE:
1.
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioareTitlul II: Impozitul pe profit.
2.
Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul II: Impozitul pe profit.

III.

Impozitul pe veniturile microntreprinderilor:


1. Definiia microntreprinderii
2. Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microntreprinderilor
3. Baza impozabil
4.Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IV1: Impozitul pe veniturile
microntreprinderilor.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IV1: Impozitul pe veniturile
microntreprinderilor.

IV.

Impozitul pe venit:
1. Sfera de aplicare. Contribuabilii si baza de impozitare
2. Perioada impozabil
3. Cotele de impozitare.
4. Impozitarea veniturilor din activiti independente
5. Impozitarea veniturilor din salarii
6. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinei bunurilor
7. Impozitarea veniturilor din investiii (dividende i dobnzi)
8. Impozitarea veniturilor din pensii

9. Impozitarea veniturilor din activiti agricole, silvicultur i piscicultur


10. Impozitarea veniturilor din premii i din jocuri de noroc
11. Impozitarea veniturilor din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal
12. Impozitarea veniturilor din alte surse
13. Determinarea venitului net anual impozabil i a impozitului pe venitul net anual impozabil

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul III: Impozitul pe venit.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare,Titlul III: Impozitul pe venit.

Contribuiile sociale obligatorii

1. Contribuabilii sistemelor de asigurri sociale;


A. Contribuii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaz venituri din salarii, venituri asimilate
salariilor i venituri din pensii, precum i persoanele aflate sub protecia sau n custodia statului
B. Contribuii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaz venituri impozabile din activiti
independente, activiti agricole, silvicultur, piscicultur, din asocieri fr personalitate juridic,
precum i din cedarea folosinei bunurilor
C. Contribuia de asigurri sociale de sntate privind persoanele care realizeaz alte venituri, precum
i persoanele care nu realizeaz venituri
2. Baza de calcul al contribuiilor sociale individuale si a celor datorate de angajatori, entiti asimilate
angajatorului i orice pltitor de venituri de natur salarial sau asimilate salariilor;
3. Excepii generale si specifice ;
4.Cotele de contribuii sociale obligatorii
5. Calculul, reinerea i virarea contribuiilor sociale
6. Depunerea declaraiilor.

Bibliografie:
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23
decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX ^2;
2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06 februarie
2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX ^2;
3. REGULAMENTUL (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004,
privind coordonarea sistemelor de securitate social;
4. REGULAMENTUL (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 septembrie 2009,
de stabilire a procedurii de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate social;
5. REGULAMENTUL (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010
de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului privind coordonarea sistemelor
de securitate social i a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului de
stabilire a procedurii de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

VI.

Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele


firmelor strine nfiinate n Romnia:
1. Sfera de cuprindere a impozitului.
2. Contribuabili
3. Veniturile impozabile obinute din Romnia de nerezideni.

4. Scutiri de la impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni.


5. Cotele de impozitare. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conveniilor de evitare a
dublei impuneri i ale legislaiei Uniunii Europene.
6. Conveniile de evitare a dublei impuneri. Certificatul de rezidena fiscala
7. Certificatele de atestare a impozitului pltit n Romnia de nerezideni
8. Stabilirea impozitului pe reprezentane contribuabili, impozitul stabilit, termene de plat a
impozitului i depunerea declaraiei fiscale.
9. Obligaii declarative i de plat

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul V: Impozitul pe veniturile
obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n
Romnia.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul V: Impozitul pe veniturile obinute din
Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia.

3.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevzute de art.
118 i 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal i stabilirea competenelor n ceea ce privete
semnarea acestor formulare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 22 februarie 2011.

4.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidena
fiscal n Romnia a persoanelor fizice, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 30 ianuarie
2012.

VII.

Impozitele i taxele locale:


1.

Impozitul pe cldiri

2.

Impozitul i taxa pe teren

3.

Impozitul pe mijloacele de transport

4.

Obligaii declarative i de plat

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX: Impozite i taxe locale.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX: Impozite i taxe locale.

VIII.

Impozitul pe construcii:
1. Contribuabili
2. Baza impozabil
3. Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX3: Impozitul pe construcii;

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a II-a, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX3: Impozitul pe construcii.

IX.

Taxa pe valoarea adugat (TVA):


1. Aplicarea teritorial
2. Persoanele impozabile
3. Operaiunile cuprinse n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat
4. Locul operaiunilor cuprinse n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat
5. Faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adugat
6.

Sistemul de TVA la ncasare

7. Baza de impozitare
8. Cotele de tax pe valoarea adugat
9. Regimul deducerilor
10. Deducerea taxei pentru persoana impozabil cu regim mixt i persoana parial impozabil
11. Perioada fiscal
12. Msuri de simplificare
13. Operaiunile scutite de taxa pe valoarea adugat
14. nregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
15. Documente i declaraii specifice . Obligaii de plat

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VI: Taxa pe valoarea adugat.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VI: Taxa pe valoarea adugat.

X.

Accizele:
1. Regimul accizelor armonizate:
sfera de aplicare, faptul generator, eliberarea pentru consum, exigibilitatea, calculul accizelor,
termenul de plat, pltitorii de accize;
regimul de antrepozitare fiscal

Obligaiile pltitorilor de accize

scutirile i exceptrile de la plata accizelor;

restituirile de accize;

2.

Alte produse accizabile


sfera de aplicare; calculul accizelor; pltitorii; exigibilitatea; termenul de plat; scutirile de la
plata accizelor.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VII: Accize i alte taxe speciale.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VII: Accize i alte taxe speciale.

XI.

Proceduri fiscale:
1. Procedura nregistrrii fiscale:
modalitile de nregistrare fiscal;

termenul de nregistrare fiscal;


modificrile ulterioare nregistrrii fiscale;
declararea i nregistrarea filialelor i sediilor secundare (caz special: nregistrarea sediilor
secundare cu minimum 5 persoane care realizeaz venituri din salarii).
2. Procedura stabilirii i declarrii impozitelor i taxelor:
formele administrative pentru stabilirea impozitelor i taxelor;
depunerea declaraiilor fiscale;
corectarea declaraiilor fiscale;
forma i coninutul declaraiilor fiscale;
prescripia dreptului de a stabili obligaii fiscale;
sarcina probei;
estimarea bazei de impunere.
3. Plata impozitelor i taxelor:
reguli privind efectuarea plii;
termenele de plat;
ordinea de stingere;
compensarea i restituirea;
creanele fiscale accesorii n cazul plii cu ntrziere a impozitelor i taxelor;
prescripia dreptului de a efectua executarea silit;
somaia i titlul executoriu.
4. Procedura contestrii actelor administrative fiscale:
termenul i locul de depunere a contestaiei;
forma i coninutul contestaiei;
suspendarea procedurii de soluionare a contestaiei;
suspendarea executrii actului administrativ fiscal.

BIBLIOGRAFIE:

1.

Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat n Monitorul Oficial,
Partea I nr. 513 din 31.07.2007 cu modificrile i completrile ulterioare.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a


Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 651 din 20 iulie 2004

3. DREPT
I.

Regimul juridic privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice


autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale:
1.

Caracterul general al conceptului de profesionist potrivit art. 3 din Noul Cod civil i corelarea
acestuia cu noiunea de ntreprindere.

2.

Condiiile necesare nregistrrii i autorizrii celor trei forme de organizare a activitilor


economice desfurate de ctre persoane fizice: persoana fizic autorizat, ntreprinderea
individual, ntreprinderea familial.

3.

Regimul juridic al persoanei fizice autorizate, al ntreprinderii individuale i al ntreprinderii


familiale.

4.

Patrimoniul de afectaiune i patrimoniul profesional individual, n temeiul Noului Cod civil i al


Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

II.

III.

IV.

Societatea cu personalitate juridic reglementat de Legea nr. 31/1990 una dintre formele
societare prevzute i de Noul Cod civil n Capitolul VII din Titlul IX al Crii V:
1.

Contractul de societate condiii de fond i de form; forme societare.

2.

Societatea reprezint o persoan juridic de naionalitate romn; capacitatea juridic i


atributele de identificare a societilor: firm, emblem, sediu etc.

3.

Obligaiile sociale modul n care asociaii, acionarii rspund pentru aceste obligaii sociale.

Constituirea i nmatricularea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr.


31/1990:
1.

Actul constitutiv meniuni; condiii de fond i condiii de form.

2.

Capitalul social subscris i vrsat n faza constituirii. Evaluarea aportului n natur, rspunderea
fondatorilor i a primilor membri ai consiliului de administraie, respectiv a directoratului i a
consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social, existena capitalului vrsat.
Mijloace de verificare a capitalului vrsat i asigurarea integritii acestuia.

3.

Aciunile i prile sociale caracterizare i mod de transmitere. Drepturile i obligaiile


deintorilor de aciuni i pri sociale. Situaia aciunilor nominative i a prilor sociale care nu
au fost integral achitate (nu s-au efectuat vrsminte).

4.

Formaliti specifice pentru constituirea societii pe aciuni prin subscriere public.

5.

nmatricularea societilor n registrul comerului i efectele nmatriculrii.

6.

Efectele nclcrii cerinelor legale de constituire a societilor cu personalitate juridic.

Funcionarea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr. 31/1990:


1.

2.

3.

4.

V.

Reguli comune privind funcionarea societilor cu personalitate juridic:

Regimul juridic al aporturilor la capitalul social;

Regimul juridic al dividendelor;

Rezervele societii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor;

Obligaiile i rspunderea administratorilor


reglementate de Legea nr. 31/1990.

societilor

cu

personalitate

Funcionarea societilor pe aciuni:

Adunrile generale ale acionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, atribuii, adoptarea
hotrrilor, anularea hotrrilor AGA;

Administrarea societilor pe aciuni: sistemul unitar (consiliul de administraie i directorii);


sistemul dualist (directoratul i consiliul de supraveghere); reguli comune de administrare a
acestor societi;

Auditul financiar i auditul intern;

Regimul juridic al aciunilor;

Regimul juridic al obligaiunilor.

Funcionarea societilor cu rspundere limitat (SRL):

Regimul juridic al prilor sociale emise de SRL;

Conducerea, administrarea i controlul societilor cu rspundere limitat (SRL);

Societatea cu rspundere limitat cu unic asociat particulariti.

Modificarea actului constitutiv al societilor cu personalitate juridic reglementate de


Legea nr. 31/1990:

Dispoziii comune de modificare a actului constitutiv;

Modificarea societilor: schimbarea denumirii, a sediului, a formei societare, nfiinarea de


sucursale, puncte de lucru etc.;

Modificarea structurii interne a societilor: excluderea i retragerea asociailor; revocarea


administratorilor;

Modificarea capitalului social: reducerea capitalului social; majorarea capitalului social.

Reorganizarea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr. 31/1990:


1.

juridic

Fuziunea societilor (prin contopire i prin absorbie) efectele fuziunii.

VI.

VII.

VIII.

IX.

2.

Fuziunea transfrontalier.

3.

Divizarea societilor cu personalitate juridic efectele divizrii.

4.

Restructurri interne. Transformarea societilor cu personalitate juridic.

Dizolvarea i lichidarea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr. 31/1990:


1.

Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvrii.

2.

Lichidarea societilor cu personalitate juridic. Numirea lichidatorilor.

3.

Stabilirea situaiei patrimoniului mijloace de valorificare a bunurilor mijloace de stabilire a


creditorilor i ordinea de plat a acestora.

Grupurile de interes economic:


1.

Noiunea i caracteristicile grupului de interes economic.

2.

Constituirea grupului de interes economic.

3.

Funcionarea i modificarea grupului de interes economic.

4.

Dizolvarea, lichidarea i aplicarea procedurii reglementat de Legea nr. 85/2014 asupra


grupului de interes economic.

5.

Grupurile europene de interes economic.

Obligaiile profesionale ale persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti economice:
1.

nregistrarea n registrul comerului. Rspunderea pentru neefectuarea nregistrrii.

2.

Constituirea fondului de comer. Operaiuni asupra fondului de comer.

3.

Desfurarea activitilor economice cu respectarea regulilor concurenei loiale.

Procedura insolvenei:
1.

Categorii de debitori crora li se aplic procedura general i simplificat a insolvenei.

2.

Insolvena condiie esenial pentru aplicarea procedurii.

3.

Participanii la procedura insolvenei: atribuiile instanei de judecat, ale judectorului sindic,


ale adunrii creditorilor, ale administratorului judiciar i special, ale lichidatorului.

4.

Efectele patrimoniale ale hotrrii de deschidere a procedurii.

5.

Planul de reorganizare.

6.

Lichidarea judiciar falimentul.

7.

Rspunderea organelor de conducere ale debitorului.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 505
din 15 iulie 2011, cu modificrile ulterioare.

2.

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

3.

Legea societilor nr. 31/1990, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.066 din 17
noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

4.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 49 din 04 februarie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare.

5.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, publicat n


Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014.

6.

Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 571
din 29 iunie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

7.

Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.

8.

Hotrrea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare i alte modaliti de
implicare a angajailor n activitatea societii europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 161 din 07 martie 2007.

9.

Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea i funcionarea comitetului european de


ntreprindere, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 889 din 15 decembrie 2011.

10.

Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini n vederea accesului la calitatea


de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia nr. 00/33/2000, republicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

11.

Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor
autorizai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu
modificrile i completrile ulterioare.

12.

Angheni Smaranda, Drept comercial, Profesionitii-comerciani, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2013.

4. AUDIT

I.

II.

Principii i reguli cu caracter general:


1.

Auditul: concepte; tipuri de audit; categorii de auditori.

2.

Imaginea fidel; criterii de apreciere.

3.

Riscurile n audit.

4.

Pragul de semnificaie n audit; definiie, rol.

5.

Normele de referin n audit.

Misiunea de baz n auditul financiar: auditul statutar (legal):


1.

Auditul statutar: definiie, rol i obiective.

2.

Succesiunea lucrrilor ntr-o misiune de audit statutar.

3.

Faza iniial:

4.

5.

6.

acceptarea mandatului i contractarea lucrrilor de audit;

orientarea i planificarea lucrrilor de audit.

Faza executrii:

aprecierea controlului intern;

controlul conturilor;

examenul situaiilor financiare.

Faza concluziilor:

evenimente posterioare nchiderii exerciiului;

utilizarea lucrrilor altor experi;

alte lucrri necesare nchiderii misiunii.

Raportul de audit:

rol;

coninut i structur;

tipuri de opinie;

situaii care conduc la formarea unei alte opinii dect opinia fr rezerve;

modele ale raportului de audit.

7. Documentarea lucrrilor de audit: dosarul exerciiului i dosarul permanent.

III.

Misiuni speciale i misiuni conexe de audit:


1.

Misiuni speciale de audit.

2.

Examenul informaiilor financiare previzionale.

3.

Misiuni de examen limitat al situaiilor financiare.

4.

Misiuni de examen pe baz de proceduri convenite.

5.

Misiuni de compilare a informaiilor financiare.

IV. Normele de comportament n audit:

V.

1.

Principii fundamentale.

2.

Independena n audit.

3.

Activiti incompatibile cu practicarea independent a auditului.

Controlul de calitate al serviciilor de audit.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.

2.

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i
al situaiilor financiare anuale consolidate i supravegherea n interes public a profesiei contabile,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 278/2008, cu modificrile i completrile ulterioare;

3.

Regulamentul (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 aprilie 2014
privind cerine specifice referitoare la auditul statutar al entitilor de interes public i de abrogare a
Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L158/77 din 27 mai
2014.

4.

Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a


Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare
consolidate, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L158/196 din 27 mai 2014.

5.

Legea societilor nr. 31/1990, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1066 din 17
noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

6.

Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 454 din 18
iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

7.

Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor
autorizai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu
modificrile i completrile ulterioare.

8.

***, Codul etic naional al profesionitilor contabili, ediia a V-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR,
Bucureti, 2011.
5. EVALUAREA ECONOMIC I FINANCIAR A NTREPRINDERILOR

I.

II.

Evaluarea economic i financiar a ntreprinderilor: concept i reguli cu caracter general:


1.

Definiie, necesitate i esen; clasificarea diferitelor tipuri de evaluare.

2.

Bilanul contabil punct de pornire; bilanul economic instrument de calcul pentru efectuarea
unei evaluri.

3.

Valoare i pre; diferitele tipuri de valori folosite n evaluare.

Diagnosticul de evaluare sursa de obinere a tuturor elementelor i informaiilor necesare


evalurii unei ntreprinderi:
1.

Diagnosticul juridic.

III.

IV.

V.

VI.

2.

Diagnosticul comercial.

3.

Diagnosticul tehnic, tehnologic i de exploatare.

4.

Diagnosticul de organizare, management i resurse umane.

5.

Diagnosticul financiar-contabil.

6.

Sinteza diagnosticelor.

Componentele fundamentale ale unei evaluri de ntreprindere:


1.

Metodologia determinrii Activului Net Corijat (ANC).

2.

Metodologia determinrii capacitii beneficiare (CB).

3.

Metode de determinare a ratei de capitalizare, fructificare sau actualizare.

Abordarea patrimonial n evaluarea ntreprinderilor:


1.

Conceptul de evaluare patrimonial a ntreprinderii.

2.

Metode de evaluare patrimonial a ntreprinderii.

3.

Limitele valorilor patrimoniale.

Abordri bazate pe performanele financiare ale ntreprinderii:


1.

Conceptul de evaluare bazat pe performanele financiare; elemente de calcul.

2.

Metode de evaluare bazate pe capitalizarea veniturilor.

3.

Metode de evaluare bazate pe fluxurile de trezorerie ale ntreprinderii.

Abordri bazate att pe patrimoniu, ct i pe performanele financiare (metode combinate):


1.

Conceptul de evaluare prin metode combinate.

2.

Metode bazate pe ponderarea ntre o valoare patrimonial i una prin rentabilitate.

3.

Metode bazate pe asocierea la valoarea patrimonial a valorii prii invizibile a ntreprinderii


(metode bazate pe goodwill).

4.

Remunerarea valorii substaniale brute.

5.

Remunerarea capitalurilor permanente necesare exploatrii.

VII.

Abordri bazate pe comparaii.

VIII.

Metode bursiere de evaluare a ntreprinderilor.

IX.

Evaluarea valorilor mobiliare:


1.

Evaluarea titlurilor cotate.

2.

Evaluarea titlurilor necotate.

3.

Evaluarea altor instrumente financiare.

BIBLIOGRAFIE:
***, Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a ntreprinderii, Editura CECCAR, Bucureti, 2011.
6. DOCTRINA I DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

I.

Profesia contabil: concept i structur.

II.

Reglementarea profesiei contabile.

III.

Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.

IV.

Rolul profesiei contabile pentru aprarea interesului public.

V.

Organizarea profesiei contabile.

VI.

Standarde i reglementri contabile.

VII.

Necesitatea i rolul organismelor profesionale.

VIII.

Etica n profesia contabil; principiile fundamentale ale eticii n profesia contabil.

IX.

Organizarea i funcionarea CECCAR.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor
autorizai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu
modificrile i completrile ulterioare.

2.

Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din


Romnia, aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia nr. 1/1995, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 601 din 12
august 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

3.

***, Codul etic naional al profesionitilor contabili, ediia a V-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR,
Bucureti, 2011.
7. EXPERTIZ CONTABIL

I.

Conceptul de expertiz contabil (cadru de referin, definiie, norme de comportament profesional


specifice misiunilor privind expertizele contabile: independena expertului contabil, competena
expertului contabil, calitatea expertizelor contabile, secretul profesional i confidenialitatea expertului
contabil, acceptarea expertizelor contabile, responsabilitatea efecturii expertizelor contabile).

II.

Expertiza contabil judiciar (obiectivele expertizei contabile judiciare; reguli procedurale privind
expertiza contabil judiciar: numirea experilor contabili, elementele pe care organul ndreptit s
dispun efectuarea expertizei judiciare le stabilete n ncheierea de edin sau n ordonan,
stabilirea onorariului, plata onorariului i decontarea altor cheltuieli cuvenite expertului, contractarea i
programarea expertizelor contabile, documentarea lucrrilor privind expertizele contabile, coninutul
raportului de expertiz, semnarea, obinerea vizei auditului de calitate i depunerea raportului de
expertiz; valorificarea expertizelor contabile).

III.

Expertiza contabil extrajudiciar.

IV.

Calitatea de expert contabil.

V.

Exercitarea profesiei de expert contabil.

VI.

Rspunderile expertului contabil.

VII.

Deontologia expertului contabil (principii fundamentale: integritate, obiectivitate, competen


profesional i pruden, confidenialitate, conduit profesional; conflicte de interese, alte opinii,
cadouri i ospitalitate, independen).

BIBLIOGRAFIE:
1.

Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor
autorizai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu
modificrile i completrile ulterioare.

2.

Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din


Romnia, aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr. 1/1995, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008, cu modificrile i completrile
ulterioare.

3.

Regulamentul privind auditul de calitate n domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotrrea
Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr. 08/91/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 472 din 26 iunie 2008, cu modificrile ulterioare.

4.

Regulamentul de organizare i funcionare a comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor i


Consiliul Superior al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, aprobat prin
Hotrrea Conferinei naionale nr. 07/58/2007, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 25 din 13 ianuarie 2010.

5.

Ordonana Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitii de expertiz tehnic judiciar i
extrajudiciar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000,
aprobat prin Legea nr. 156/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

6.

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificrile i completrile ulterioare.

7.

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, capitolele referitoare la expertiz.

8.

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 510
din 24 iulie 2010, cu modificrile i completrile ulterioare;

9.

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 505 din
15 iulie 2011, cu modificrile ulterioare.

10.

Procedura privind ntocmirea, actualizarea i comunicarea ctre Ministerul Justiiei Serviciul profesii
juridice conexe a Listelor experilor contabili pe specializri (publicat i pe site-ul CECCAR,
http://www.ceccar.ro).

11.

***, Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediia a VI-a, revizuit i actualizat, Editura
CECCAR, Bucureti, 2014.

12.

***, Cartea expertului contabil i a contabilului autorizat. Culegere de acte normative i reglementri
ale profesiei contabile elaborate de CECCAR n perioada 1994-2009, ediia a V-a, revizuit i
adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2009.

13.

***, Codul etic naional al profesionitilor contabili, ediia a V-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR,
Bucureti, 2011, Seciunile 100-150 i Seciunile 210-291.