Sunteți pe pagina 1din 3

Cod:

PO-BTI-ZUG-03
LdiJia:
1

PROCEDURE OPE<<T
IONALA
Turnarea betonului

Aceasta procedu a lost aprobat:i in edinJa Senatului din

Elaborat

Numelc 5i prenumele
Luca Remus

Verificat

Livid Titi Murarescu

Avizat

Miroiaeasa Costel

Func ia
bet Birou Tehnic
lntie inere
bet Serv iciu Tehnic
Inc csti{i i
Director D.A.C.

Data
13.09.201 0
13.09.2010
25.04.201 l

4 umarea betonului

CUPRINS

SCOP............................................................................................................................................. 3

2.

DEFINITll I ABREVIE U..........................................................................................................3


4. 1.
4. .

6.

7.
8.

(erlneni i definiJ ii.......................................................................................................................3


breV 2gl .. ... ...... ... ... ... . ........ ......... .... ...... ... ... ... . .. ... . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...
..... .....

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!


Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.
https://www.freepdfconvert.com/membership