Sunteți pe pagina 1din 8

SANCTUARELE

DACICE
 Nimic nu-i mai impresionant în stabilirea coordonatelor spirituale ale geto-dacilor ca
sanctuarele, patrulatere sau circulare, de traditie megaliticã, din Sarmizegetusa si din
alte zone si asezãri extracarpatice ca la Barbosi (Galati), Pecica (Arad) sau Bâtca
Doamnei (Piatra Neamt). Aceste sanctuare sunt, mai întâi un ansamblu de piese
monolitice, izolate si totusi integrate într-o unitate pe baza unor raporturi matematice
precise. 
Sarmizegetusa Regia
 Sarmizegetusa Regia (=cea regească), situată în satul
Grădiştea Muncelului, judeţul Hunedoara, a fost capitala
Daciei preromane.

 Denumirea de Sarmizegetusa a apărut în inscripţiile antice


şi la autorii din acea vreme şi subalte forme cumar fi:
Zermizegetusa sau chiar Sarmazege.

 Cetatea de pe Dealul Grădiştei este cea mai mare dintre


fortificaţiile dacice. Aflată pe vârful unei stânci, la 1.200
de metri înălţime, fortăreaţa a fost centrul strategic al
sistemului defensiv dac din Munţii Orăştiei, şi cuprindea
şase citadele.

 Fortăreaţa, un patrulater alcătuit din blocuri masive de


piatră a fost construită pe cinci terase, pe o suprafaţă
de aproximativ 30.000m². Sarmizegetusa conţinea
deasemenea o zonă sacră. Zidul cetăţii avea 3m
grosime şi o înălţime de aproximativ 4- 5mîn
momentul finalizării construcţiei lui.

 Sanctuarele sunt situate pe o terasă, care fusese legată de


poarta cetății anterior printr-un drumpavat. Obiectele
de dimensiuni reduse, găsite la Grădiştea Muncelului
Sanctuarul mare circular
 Sanctuarul mare, cuun diametrude
30 m, constã dintr-un cerc
exterior de blocuri de andezit,
strâns lipite unul de altul si dintr-
un cerc interior, concentric, din
stâlpi de andezit. Stâlpii sunt
grupati într-un anume fel, dupã
sase stâlpi îngusti si mai înalti
vine un al saptelea mai scund si
mai lat. Acest grup de 6+1 stâlpi
se repetã de 30 de ori, fapt care
ne face sa ne gândimla o
legãturã cu calendarul. În
interiorul acestui cerc de piatrã
Sanctuarul mic circular
 sanctuar rotund este alcãtuit din 114piese
dintre care 13sunt lespezi, iar 101sunt
stâlpi. Cei 101stâlpi sunt împãr titi de
cele 13 lespezi în 13 grupãri în
urmãtoarea ordine: 8 grupe de 8stâlpi,
1de 7 stâlpi, 3de 8 stâlpi si una de 6
stâlpi. Micul sanctuar rotund
întruchipeazã un calendar solar:
 1 stâlp=1zi; 1 lespede =1 marcaj pentru
o sãptãmânã si pentru un an
 numãrãtoarea poate începe de lângã
oricare lespede, un an atingindu-se prin
3rotatii complete +8 sãptãmâni
 se marcheazã anul scurs pe lespedea la
care s-a ajuns
 se începe noul an de la stâlpul urmãtor
 se efectueazã un ciclu de 13 ani (pânã se
marcheazã toate lespezile). Înacest
Sanctuarul de Andezit
 Sanctuarul Mare patrulater
de andezit, aflat, pe o
terasã, mai sus decât
restul sanctuarelor, era
locul în care erau primiþi
pelerinii sau poporul ce
venea la sãrbãtori, ori
poate cã acolo erau
primiþi preoþii din
teritoriu atunci când din
timp în timp veneau aici
pentru a afla ce datã
este, ce orã, ce
schimbãri în calendar
erau fãcute pentru
armonizarea
calendarului cu anul
tropic, ce sãrbãtori ºi la
ce datã, etc. apoi
mergeau în teritoriu ºi
Sanctuarul de Calcar
 Marele Sanctuar Patrulater
din calcar- 4 rânduri de
lespezi circulare de
calcar a câte 13 lespezi
fiecare(4x13=52,
reprezintã anul dacic de
364 zile cu câte 4
anotimpuri egale a câte
13 sãptãmâni fiecare).7
lespezi circulare mai
înalte, ca niºte mese, la
mijlocul celor 4 rânduri
(reprezintã cele 7 zile
ale sãptãmânii).
Soarele de piatră
 Soarele de andezit
ajuta la stabilirea
orei exacte, a
meridianului
locului 
având ºi rolul de
teodolit.Cu el
calculau unghiurile
ºi înãlþimile
rãsãriturilor ºi
apusurilor stelelor,
Soarelui, Lunii ºi
planetelor la
diverse date din an
sau la diverse ore
din zi sau noapte.