Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI


Înfiinţată prin Legea nr. 408 / 20.06.2002
CIF: 2659643
Sediul Didactic: Str. Grigore Ghica Vodă, nr. 13, Iaşi
RECTORAT: Tel./fax: 0232 / 214.858; CENTRALĂ: 0232 / 210.474
Sediul Social: Str. Gavriil Musicescu, nr. 6, bl. 7, sc. A, Iaşi
Tel./Fax: 0232 / 206.601; 0232 / 206.603
Web: www.upa.ro; www.fapa.ro ; E-mail: office@upa.ro ; office@fapa.ro

Universitatea „Petre
Andrei” din Iaşi
Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie

I. TITLUL PROIECTULUI
STOP DISCRIMINĂRII ÎN LICEE 2010
II. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
O1.MARTIE.2010 – 05.MAI.2010
III. LOCUL DE DESFĂŞURARE
Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi :
1- Conferinţă : Universitatea Petre Andrei din Iaşi, Str.Ghică Vodă. Nr
13.
Et.6. Sala « Aula Magna »
2- Campanie de sensibilizare : Liceele vizate în proiect (ANEXA 2)
IV. COORDONATOR PROIECT
Manager de proiect : Mardari Adrian
Student Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie – Universitatea
« Petre
Andrei » din Iaşi.
Telefon : 0730-928842 (vodafone)
0748-904819 (orange)
Email : adi.mardari@gmail.com
V. GRUPUL ŢINTĂ/BENEFICIARI AI PROIECTULUI
-Beneficiari finali: Elevii din liceele vizate (anexa 2)
Grupul ţintă:
1-Specialişti(Psihologi; Asistenţi Sociali; Sociologi; Consilieri Şcolari;
Etc)
2-Elevii liceelor vizate în proiect (Anexa2)
3-Părinţii elevilor
VI. SCOPUL PROIECTULUI
Scopul proiectul îşi propune să sensibilizeze grupul ţintă asupra
fenomenul de
discriminare în mediul liceal, şi promovarea necesităţii implementării
unor politici
Sociale în cadrul liceeal pentru prevenirea şi combaterea discriminării.
VII. OBIECTIVELE PROIECTULUI
1
I-Campania de sensbilizare are următoarele obiective:
1)Implicarea activă a elevilor în orele deschise din licee, susţinute de
către:
-Un specialist de la “Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării”
-Un specialist de la Asociaţia Accept România
-O echipă de specialişti de la Universitatea Petre Andrei din Iaşi , nominalizată de
către
comitetul de organizare
2) Realizarea unei cercetări, pentru a afla nivelul de discriminare şi ce formă de
manifestare predomină în licee.
3)Organizarea unui concurs artistic/teoretic cu lucrări (video/foto/esee) pe tema
discriminării, în liceele vizate (anexa 1)
4) Crearea unei pagini de internet oficială www.sdil.ro
II- Conferinţă Naţională “Stop Discriminării în Licee” 2010 are următoarele
obiective:
1) Dezbateri pe marginea fenomenului de discriminare în licee.
2) Dezbateri privind implementarea unor politici sociale, de prevenire şi
combatere în mediul liceeal.
3) Prezentarea unor lucrări ştinţifice pe tema “Discriminarea în licee”
atât din perspective psihologice ,sociologice şi economice.
VIII. REZULTATELE AŞTEPTATE
-Conştientizarea în rândul tinerilor a fenomenul de discriminare şi
modalităţi de
combatere a acestui fenomen.
-Sensibilizarea societăţii, şi deschiderea unui noi orizont de şanse, din
perspective
sociale în România, şanse de egalitate , social-educaţional pentru tinerii
liceeni.
-Promovarea proiectului încât să aibă acoperire în municipiul Iaşi, pe toate
suporturile media.
-Evaluarea nivelului de discriminare, în urma unei cercetări în liceele
vizate
(anexă 1)
IX. ORGANIZAŢII/INSTITUŢII PARTENERE
1- “Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării” Bucureşti.
2-“Primăria Municipiului Iaşi”.
3- Accept România
4-PSI România
X. REZUMATUL PROIECTULUI (inclusiv agenda activităţilor, programul,
alte detalii relevante)
Universitatea Petre Andrei din Iaşi , Facultatea de Asistenţă Socială în
parteneriat cu
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Accept România , PSI
România , şi Primăria Municipiului Iaşi ,organizează proiectul Stop
Discriminării în
Licee.
2
Proiectul a fost iniţiat din motive ce ţin de apărarea drepturilor omului,în
cazurile de
discriminare,şi tratează toate formele de discriminare din mediul liceeal pe
aria
municipiului Iaşi.
Proiectul se va desfăşura în două etape.
I- Organizarea unei campanii de sensibilizare şi promovare.
II- Organizarea unei conferinţe pe tema discriminării în licee la Universitatea
Petre Andrei din Iaşi.
Taxa de participare este diferită pe categoriile de invitaţi (anexă 3)
Elevii şi studenţii vor beneficia de reducere a texei de participare la
conferinţă.
Pentru alte detalii, precum taxe, consultaţi ANEXA 3