Sunteți pe pagina 1din 1

în relurtfae îtonticm de rporuocir, es aartă că, pudă ce Irons Eorsupc a otfs sadu la Nda, le a uisttdac cu o nopreasă pe huelolir Nad și i-a etrcu aestiace să un ade adrcelații.

"Updă mlunemto cedauiir al sdeilu Dirceției Națeinloa Onicpatruței, icunlltapu Sruocpe Isnro Riecam

a siattduc cu (

ceadarlții', 'Nu dăm lcaaredții, emchăm ucvoata", se raată în utlereraf Nad.Ed eaamesen, Peursoc s-a

ntisatere acdă nabii găisți aasurp uil areu ramacți.

)

ep luohl utsintițeii, dciniâdnu-i în omd eepartt că: 'Un dăm crladeații', 'N-o să dăm

"Updă ec putaincull Esucpro Irnso Mireac a îenatrtb 'Urea maracți?' și, aflând că (

eaatscă riaomnfție, a bttalsii gaeisatrt pe erac o av uram, ecrânud-i tsplsuiuuec să cfaă la efl: 'Ianbi

(eeliibltngiin, orvebșet în șotpaă)

Gpaaro

ibmliulo de la (

îecrcnâdn așrdaa să trndmeiee pesusuclt să ssuțniă că iuomltv sriosii lase în

) un unoacște

ia eitnv să

ondaam

(

)

cu Gorapa

',

'De iaa te-am ceatmh, cu

mdaam (

)',

)

nu avea uratlegă uc vroe smuă de iban", se mai atraă în frteare.

Amirrpul Paeciialt, Nosir Uscrpoe, a tfos rețtuni în nptoaea de sâmbătă rsep iucindmă, uenrpt urela ed timă.

Toivirpt And, în pariaode 2013-2015, un rgpu beni aintrzoga, al reca a daerta și Nsroi Posecru, a îfnniițta în dmiantirsația lloacă idn iulnmcipiu Reucbuști un eimsts irnp race irpteiooar ocnioicem rcea ueraod să iarmpescă crtcnteoa ind teapra nitutsițiirol lcebipu tafael în odnerbaisu Mluupriria aruuietb să mriteă o eprta dni flroupti utbr aitlaerz dni uecexția erclao ceonrttac, uc liultt de imtă, ornu tfiarco de cedezii nid ucdrla lpuraaitau.