Sunteți pe pagina 1din 31

FacultateadeConstrucii

DepartamentulC.C.I.

StructurideBetonArmatiPrecomprimat

Proiect IVCCIA
Elaboratde:
.l.dr.ing.SorinCodruFLORU
Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY
20142015

StructurideBetonArmatiPrecomprimat

Cuprins

Cuprins
I.Generaliti
II.Concepia/alctuireapreliminarastructuriiderezisten

III.Aciuni
IV.Modelareacomportriistructurale
V.Cerineesenialedeverificareaelementelordinproiect
VI.Dimensionareaialctuireagrinzilor
VII.Dimensionareaialctuireastlpilor
VIII.Dimensionareaialctuireanodului

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

III.Aciuni
III.Aciuni
n general, din punct de vedere al variaiei parametrilor caracteristici, aciunile pot fi clasificate:
Aciune

Permanente

Variabile

Notaie

Definiie

Exemple

G(g)

Aciunipentrucarevariaiantimpaparametrilorcare
caracterizeazaciuneaestenulsauneglijabil.

Greutateapropriea
elementelorstructurale
inestructurale

Q(q)

Aciunipentrucarevariaiantimpaparametrilorcare
caracterizeazaciuneanuestenicimonotonnicineglijabil

ncrcriutile;perei
despritorimobiliuori;
Vnt;Zpad

Accidentale

Impact;
Aciunidescurtdardeintensitatesemnificativ,pentrucare
existoprobabilitateredusdeaseexercitaasuprastructuriin Aglomerareexcepional
timpuldurateisaledeviaproiectate
dezpad

Aciunea
seismic

AE

Aciuneaasuprastructuriidatoratmicriiterenuluiprovocate
decutremure

(CR0)
.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

III.Aciuni
Intensitatea aciunilor poate fi exprimat prin intermediul mai multor mrimi:
Fk valoarea caracteristic a unei aciuni
Frep valoarea reprezentativ a unei aciuni
Fd valoarea de calcul caracteristic a unei aciuni
Relaiile dintre aceste mrimi sunt:

unde:
coeficient parial de siguran
factorul pentru valoarea de grupare a unei aciuni variabile (

)
(CR0)

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

III.Aciuni
ncrcripermanente EN199111

ncrcripermanente

1.Greutateaproprieaelementelorstructuraleverticale (cadrelor):stlpi igrinzi


evaluatautomatnprogramuldecalcul
2.ncrcripeplacaplaneului
finisajsuperior(pardoseal) propunerestudent

Nivelcurent

pereidespritoriuorifici 2,5kN/m2
greutateproprieplacb.a. gk,plac=hplb.a.

!!!

finisajinferior(tavanfals,tencuial) propunerestudent
instalaii,alteelementeatrnatelaparteainferioar
Teras
3.ncrcridinpereidenchidere
blocuriceramice b=250mm;zid=812kN/m3

!!!spaiivitrate

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

III.Aciuni
ncrcrivariabile

ncrcriutile
Ex1:cldiredebirouri;

Ex2:cldirerezidenial

1.ncrcriutile EN199111
Destinaiacldirii datprintem
Tabel6.1
Categoria deutilizare
Tabel6.2
qk sauQk
!!! aceeaicldire=>
1sau mai multe caterogrii
!!! valoareasubliniatestecea
recomandat
(SREN 199111)
.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

III.Aciuni
ncrcrivariabile

ncrcridinzpad

2.ncrcareadinzpad CR113_2012

Tabel4.1
Tabel4.2
Tabel5.1

(14)

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

III.Aciuni
ncrcrivariabile

ncrcridinzpad

2.ncrcareadinzpad
(CR113_2012)

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

III.Aciuni
ncrcrivariabile

ncrcridinzpad

2.ncrcareadinzpad
(CR113_2012)

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

III.Aciuni
ncrcrivariabile

ncrcridinzpad

2.ncrcareadinzpad
(CR113_2012)

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

10

III.Aciuni
ncrcrivariabile

ncrcridinzpad

2.ncrcareadinzpad CR113_2012

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

11

III.Aciuni
ncrcrivariabile

ncrcridinzpad

2.ncrcareadinzpad CR113_2012

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

12

III.Aciuni
ncrcrivariabile

ncrcridinzpad

2.ncrcareadinzpad CR113_2012

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

13

III.Aciuni
ncrcrivariabile

ncrcridinpereidespritori

3.ncrcareadinpereidespritorimobiliuori EN199111

!!! n prezentul proiect NU sevor lua nconsiderarencrcridinpereidespritorimobiliuori

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

14

III.Aciuni
Aciuneaseismic P1001/2013

Aciuneaseismic P1001/2013

Pentruproiectareaconstruciilorlaaciuneaseismic,teritoriulRomnieiestempritnzone
dehazardseismic.
Hazardulseismicpentruproiectareestedescrisdevaloareadevrfaacceleraieiorizontalea
terenului(ag)determinatpentruintervalulmediuderecurendereferin(IMR)
corespunztorstriilimitultime (SLU).
Acceleraiaterenuluipentruproiectare (ag),pentrufiecarezondehazardseismic,corespunde
unuiintervalmediuderecurendereferinde225ani.Zonareaacceleraieiterenuluipentru
proiectare(ag)nRomnia,pentruevenimenteseismiceavndintervalulmediuderecuren(al
magnitudinii)IMR=225ani estereprezentatnFig.3.1dinP1001/2013.

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

15

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

16

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

Metodamodalcuspectrederspuns
Micareaseismicntrunpunctpesuprafaaterenuluiestedescrisprinspectrulderspuns
elasticpentruacceleraii absolute.
Spectrelenormalizatederspunselasticpentruacceleraii seobindinspectrelederspuns
elasticpentruacceleraii prinmprireaordonatelorspectralecuvaloareadevrfaacceleraiei
terenului(ag).
Condiiilelocaledeterensuntdescriseprinvalorileperioadeidecontrol(col)TC aspectruluide
rspunspentruzonaamplasamentuluiconsiderat.Acestevaloricaracterizeazsintetic
compoziiadefrecveneamicrilorseismice. ncondiiileseismiceideterendinRomnia,
pentrucutremureavndIMR=225ani,zonareapentruproiectareateritoriuluiRomniein
termenideTC,aspectruluiderspunsobinutpebazadatelorinstrumentaleexistentepentru
componenteleorizontalealemicriiseismiceesteprezentatnFig.3.2dinP1001/2013.
.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

17

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

18

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

Metodamodalcuspectrederspuns

Spectre normalizate de rspuns elastic ale


acceleraiilor absolute pentru componentele
orizontale ale micrii terenului, n zonele
caracterizate prin perioada de control (col)
TC=0,7s 1,0s i 1,6s
.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

19

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

Metodamodalcuspectrederspuns

Spectrulnormalizatde
rspunselastic pentru
acceleraii seobine din
spectrulderspunselastic
pentruacceleraiiprin
mprireaordonatelor
spectralecuvaloareadevrf
aacceleraieiterenuluiag.

Spectrulderspuns
elastic pentru
componentele
orizontaleale
acceleraieiterenului

Spectruldeproiectare
pentruacceleraii este
unspectruderspuns
inelastic

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

20

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

Metodamodalcuspectrederspuns

Spectrul
normalizat
derspuns
elastic
pentru
acceleraii

Spectruldeproiectare
pentruacceleraii este
unspectruderspuns
inelastic

Spectrulde
rspuns
elastic pentru
componentele
orizontaleale
acceleraiei
terenului

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

21

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

Proiectareaseismicaconstruciilordebetonarmatvaasiguraocapacitateadecvat
dedisiparedeenergie nregimdesolicitareciclic,froreduceresemnificativarezisteneila
foreorizontaleiverticale.
Aplicareaprevederilordinprezentulcodpentruconstruciidebetonasiguracestora,
cuungraddencrederenalt,ocapacitatesubstanialdedeformarendomeniulpostelastic,
distribuitnnumeroasezonealestructurii,ievitareacedrilordetipfragil.
nfunciedecapacitateadedisipareaenergieiiderezistenlaforelaterale
structurilepentrucldirisempartndouclasedeductilitate
clasaductilitatenalt(DCH)
clasadeductilitatemedie(DCM).
StructurileproiectatepentruDCH auductilitatedeansambluilocalsuperioar
celorproiectatepentruDCM.
Pentruareducecerineledeductilitate,structuriledinclasadeductilitatemedievor
fidotatecuocapacitatederezistensuperioarstructurilordinprimaclas.

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

22

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

n general, structurile din zonele cu seismicitate nalt (ag 0,3g) se vor proiecta
pentru clasa de ductilitate nalt i pot suporta, n principiu, fr pericol de colaps, cutremure
mai puternice dect cutremurele de proiectare n amplasament.
n anumite situaii, structurile de cldiri se pot proiecta pentru o capacitate minimal
de disipare a energiei seismice prin deformatii plastice (de ductilitate), cu o cretere
corespunztoare a capacitii de rezisten la fore laterale. Aceste structuri vor respecta, n
principal, regulile de proiectare generale pentru construcii de beton armat din SR EN 199211,
mpreun cu prevederile suplimentare specifice acestei clase date n prezentul capitol. Cldirile
astfel proiectate fac parte din clasa de ductilitate joas (DCL).
Sepoateoptapentruoasemeneaconcepiedeproiectarenumailaconstruciile
amplasatenzonecuvalorialeacceleraieideproiectareag 0,10g.
Pentruceletreiclasedeductilitateseadoptcoeficienidecomportareqdiferii,
conformtabelului5.1.

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

23

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

Metodamodalcuspectrederspuns
q factoruldecomportarealstructurii(factoruldemodificarearaspunsuluielasticnrspuns
inelastic),cuvalorinfunciedetipulstructuriiicapacitateaacesteiadedisipareaenergiei
!!! pt.structuridebeton

!!! regularitate:ncazulcldirilorneregulate,valorileq dintabelul5.1sereducconform4.4.3


.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

24

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

25

III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

PostelnicuT. VolII,pag54
Redundana adecvat:
- ruperea unui singur element, sau a unei singure legturi structurale, nu
expune structura la pierderea stabilitii
- se realizeaz un mecanism de plastificare cu suficiente zone plastice,
care s permit exploatarea rezervelor de rezistent ale structurii i o
disipare avantajoas a energiei seismice.
Pentru a fi redundant, o structur cu multiple legturi interioare (multiplu
static nedeterminat) trebuie s aib toate legturile dimensionate
adecvat. Astfel, de exemplu, o structur etajat de beton armat nu poate
fi considerat redundant dac lungimile de nndire prin suprapunere ale
armturilor din stlpi i grinzi sunt mai mici dect este necesar sau dac
nodurile sunt slabe.

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

26

StructurideBetonArmatiPrecomprimat
III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

Metodaforelorlateralestaticeechivalente: metodderanginferior,simplificat

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

27

StructurideBetonArmatiPrecomprimat
III.Aciuni

Aciuneaseismic P1001/2013

Metodaforelorlateralestaticeechivalente

.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

28

StructurideBetonArmatiPrecomprimat
III.Aciuni

Combinareaaciunilor CR02012

Combinareasaugruparea(efectelor)aciunilor
Gruparea
fundamental
SLU

Ex:

Gruparea
seismic

Ex:
(CR0)
.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

29

StructurideBetonArmatiPrecomprimat
III.Aciuni

Combinareaaciunilor CR02012

Combinareasaugruparea(efectelor)aciunilor(SLS)
Combinaia
caracteristic
SLS

Gruparea
frecvent
SLS

Gruparea
cvasipermanent
SLS

(CR0)
.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

30

StructurideBetonArmatiPrecomprimat
III.Aciuni

Combinareaaciunilor CR02012

Combinareasaugruparea(efectelor)aciunilor

(CR0)
.l.dr.ing.SorinCodruFLORU/Conf.dr.ing.TamsNAGYGYRGY

31